Stevanson 2018-11-16 21:01:21 News
Very nice article Babuchaya.  Keep it up.
Tom abraham 2018-11-16 17:14:40 News
The judge did not  have  all misconduct information about this CNN guy who would not return the microphone and disrespect the President. He should have been arrested by WH security. 

ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് 2018-11-16 15:53:13 News
എന്തിനാ പാപ്പച്ച ഇരിട്ടില്‍ നിന്ന് ഫ്ലാഷ് അടിക്കുന്നത്. കമലാഷിയുടെ കെട്ട്യോന്‍ അവദിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഫിറ്റ് ആണ്, ആരാടി  ഇരുട്ടത്ത്‌ നിന്ന് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നത് എന്ന് അങ്ങേര്‍ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടു.
സരസമ്മ 
ട്രുംപിന്റെ വാതിലും അടയുന്നു 2018-11-16 15:46:00 News

A federal judge on Thursday upheld a federal indictment against the Russian troll farm accused of meddling in the 2016 election, handing a victory to special counsel Robert Mueller.

In a 32-page opinion, Judge Dabney Friedrich rejected efforts by Concord Management and Consulting to dismiss the indictment, which accused the Russian company of conspiring to defraud the US government. Mueller's team says the company was involved in a well-funded "troll farm" that pumped out political propaganda to millions of Americans throughout the 2016 presidential campaign.
It was the second time that Friedrich, a Trump appointee, sided with Mueller and let the case proceed. 
Ayyppan 2018-11-16 15:45:29 News
Ee mahanu sthiram jail vasamayirikkum jathakatil! Ara kasinu vilayillatha poonulukal!
എന്തിയേ കാരവന്‍ ? 2018-11-16 15:31:22 News
Trump has only used the word 'caravan' once since election day, and it was almost in passing, at a news conference the next day. ... Trump's predecessor, Barack Obama, predicted this would happen," writes CNN's
False sense of Spirituality 2018-11-16 14:15:51 News

Spirituality is not Perfection.

‘being perfect’ is a wild goose chase why; it is always changing. Perfectness if it has no change, it is dead, then we have no use of it. Spirituality is not the stage of being shut off from the rest of the Society in a windowless room like a monastery. They cannot achieve spirituality because they are already dead. Any idiot or ignorant can seek that type of ‘dead living’

 When you live in the society, work hard to make a living, you make mistakes. When you become aware of the mistake, you try to correct, improve or change it, that is spirituality. So, Spirituality is a Path, ever-evolving path. So, don’t go crazy to be perfect, because once you think you achieved perfection, you become dead. If you set a Norm for perfection and struggle to reach it, by the time you reach it, it has already changed. Seeking perfection is an eternal process, a never-ending path. No religion or faith can give you this positive progress, because religion and faith are dead antiques, dead long ago.

The Eternal ‘process of seeking’ itself is Spirituality. The process of seeking perfection need to come from within you, if not it is fake and artificial. Religion & faith may give a false feeling of being Spiritual. Once you embrace it as real; you become dead, then it won’t do any good to you and you become a burden, a problem to the Society.

andrew

 

amerikkan mollakka 2018-11-16 13:58:33 News
ജയൻ സാഹിബേ ഇങ്ങള് പുതിയ കുപ്പിയിൽ പഴയ 
വീഞ്ഞ് വിളമ്പുന്നു. ഈ കുപ്പീടെ  നിറങ്ങളും 
നിറമില്ലാത്ത വെള്ളവുമൊക്കെ എല്ലാബർക്കും അറിയാം.
ഞമ്മള് ഇന്ത്യക്കാര് ആ കുപ്പികൾ ഇബടെ കൊണ്ടുവന്നു 
ചിലരെയൊക്കെ കുപ്പിയിൽ ഇറക്കാൻ നോക്കുന്നു. ഇമ്മടെ 
ആൻഡ്രുസ് സാഹിബ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുപ്പികൾ ബല്യ 
മുസീബത്തിലാണ്. ഒരു മാതു അവൾക്കുള്ള കുപ്പിയാണ് 
നല്ല കുപ്പിയെന്നു പറയുന്നു. ആൻഡ്രുസ് സാഹിബിന്റെ 
അടുത്ത് ആ അടവൊന്നും നടക്കില്ല. ജയൻ സാഹിബ് ഇങ്ങള് 
പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് ബരുക . അപ്പോൾ 
പടച്ചോൻ ഇങ്ങൾക്ക് കൃപ തരട്ടെ  അസ്സലാമു അലൈക്കും. 
100 നെ അര കൊണ്ട് അരചാല്‍ 2018-11-16 13:38:45 News
൧൦൦ നെ അരകൊണ്ട് അരക്കണോ അതോ ഹരിക്കണോ?
ഹരിക്കുക ആണെങ്കില്‍ അരയുടെ ചുറ്റളവ് എത്ര കണ്ടു എന്നിരിക്കും 28 ല്‍ തുടങ്ങുന്ന അര 150 ഇഞ്ച് ഒക്കെ ഇപ്പോള്‍ സാദാരണ ആണ്. പ്രതേകിച്ചും വാള്‍ മാര്‍ട്ടില്‍ വരുന്ന വെല്‍ഫയര്‍ വെളുമ്പി രിപ്ലപ്ലിക്കാന്‍ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അര.
Best Wishes 2018-11-16 13:10:34 News
Best Wishes to Joshua Thomas, 
Hope more and more qualified young people will get into the Board of Education nationwide and giving importance to Science and not religion. It is a shame to see 3 term board member's achievement was to introduce silent prayer. We need to throw out the textbooks published by Texan companies. We need to throw away religion flat earth, creationism, anti-climate change - such foolishness from the textbooks. 
We need scientific education system, not ignorance spreading curriculum.
Hope young generation will bring back a commonsense education system in this country and Worldwide.
andrew

Rauf Bovikanam 2018-11-16 12:58:16 News
എല്ലാ മത ഗ്രന്ധങ്ങളും മനസ്സ്കൊണ്ട് വായിച്ചു പഠിച്ചോളൂ 
എന്നിട്ട് ഏത് മത മാണ് അങ്ങേക്ക് ശരി
എന്ന് തോനുന്നു അത് സ്വീകരിച്ചോളൂ
മതംകേട്ട് പടിക്കാനുള്ളതല്ലാ വായിച്ചു
പഠിക്കാനുള്ളതാണ് 

( മനുശ്യൻറെ വഴി കാട്ടിയാണ് ഗ്രന്തങ്ങൾ ഒരു ഗ്രന്ധവും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇത് ഇന്ന മതത്തിന്റെ ഗ്രന്ധമാണെന്ന് എല്ലാ ഗ്രന്ദങ്ങളും അഭിമുഗീകരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനോടാണ്
മതത്തെ കുറിച്ചു അറിയാൻ ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ
ആ ദൈവം തന്ന സൂചനയായിരിക്കാം നാരദന്റെ
ആ ചോദ്യം 
എഴുതിയത് തെറ്റാണെങ്കിൽ പൊറുക്കണം 

നമ്മളെന്തിനാ നഗറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്നത് എല്ലാം പോസിറ്റീവ്
ആയി കണ്ടുകൂടെ ഞാൻ കരുതുന്നു
അദ്ദേഹത്തിന്ന് ഞായറാഴ്ച ലീവ് ആയിരിക്കും അന്ന് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും തയ്യാറാക്കി രാത്രി
അപ്ടറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി കാണും
പരാഗണം 2018-11-16 12:36:44 News
പരാഗണം വായുവില്‍ കൂടി നടക്കില്ല മാമലുകള്‍ക്ക് . വെറ്റയില്‍  ചുണ്ണാമ്പ്  തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ തേച്ചാലും  പരാഗണം നടക്കില്ല
മാസങ്ങളോളം പീഡനം നടന്നിട്ടും സംഗതിയുടെ ഗുട്ടന്‍സ് പിടികിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ ആരെ ആണ് പറഞു വിശ്വസിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.

Boby Varghese 2018-11-16 12:36:13 News
According to the judge, this Acosta guy does not have to sit down when the President of the country repeatedly ask him. Since he is from a fake news channel, he is allowed to rough-handle white house female interns.
Mathew V. Zacharia. New Yorker 2018-11-16 11:13:20 News
Harmony< Shaju Peter and Family: Let the day be a blessing to you and all the attendees.
Mathew V. Zacharia, New Yorker
Mathew V. Zacharia. Former New York State School Board Member ( 1993-2002)l 2018-11-16 09:22:41 News
Joshua Thomas School Board Member. As the first Indian American elected from the Port Jervis City Schools Board ( 1993-2002) served three terms  wish you all the best and take it as a stepping stone for your future venture. in my tenure,Instituted many worth while policies including " Moment of Silence in Prayer " in the year of 2000.  Mathew V. Zacharia. Former NY state School Board Member.