കോമളവല്ലി 2017-05-29 14:14:02 News
ഹാലോ റൈറ്റേഴ്‌സ് ഫോരം ഭാരവാഹികളെ, ബുക്ക് ഒരു രണ്ടായിരം കോപ്പി അടിച്ചു കാണുമോ . ബുക് കണ്ടില്ല. എന്നാലും ഒരു അഭിനന്ദനം തരട്ടെ .  ബുക്ക് കിട്ടാൻ എന്ന ഒരു മാർഗം? ഇതു എന്നാ ഈ ഫോട്ടോയിൽ എല്ലാം ഒരു മീശക്കാരനും പിന്നെ കുറച്ചു ശില്പണ്ടികളുടേയും മാത്രം പടം എല്ലായിടത്തും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ? ബാക്കി എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നു 

benoy 2017-05-29 13:18:42 News
Should be done as early as possible.
വായനക്കാരൻ 2017-05-29 12:57:07 News
തട്ടിക്കൂട്ടുന്നു പി എച്ച് ഡി ക്കാർ 
ഇഷ്ടംപ്പോലെ കവിതകൾ  പക്ഷെ 
കഷ്ടപ്പെടുന്നതോ വായനക്കാർ 
കഷ്ടകാലമെന്നല്ലാതെ എന്ത് ചൊല്ലു ?

നാറാണത്ത് 2017-05-29 11:27:13 News
ആടികുഴഞ്ഞു വരുന്നവൻ 
ആരെടാ ?
പൊന്നാടയോ ?
നേടിപ്പോയി 
തേടിയത് വള്ളിപോലെ
മൂഢകവിതയ്ക് ഫലകവും 
മൂടണം മേനിയാകെ പൊ 
ന്നാടയിൽ 
ചൂടണം തലയിൽ ഫലകം കി- 
രീടമെന്നപോൽ 
വിദ്യാധരൻ 2017-05-29 11:08:54 News
കഷ്ടം! 
'ക്ലിഷ്ട'മോയിത്   
സൃഷ്‌ടിച്ചിടുന്നു
ഇഷ്ടംപോലെ കവിത 
കഷ്ടകാലമോ നമ്മൾക്ക് ?
  
(ക്ലിഷ്ടം =  ഒരു കാവ്യദോഷം
വായനക്കാരൻ 2017-05-29 10:25:07 News
ഈത്തരം കവിതകാരണയോ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യ സല്ലാപംകാരൻ അടുത്ത സല്ലാപത്തിൽ വലിയ പൊക്കിവച്ചു മുഖ്യ അതിഥിയായി കൊണ്ടുവരുന്നത് . എത്രോയോ നല്ല എത്തുകാർ  ഇവിടെയുണ്ട് . അവരെ പരിഗണിച്ചു കാണുന്നില്ല . ചുമ്മാ കൂലി എത്തുകാരനും വലിയ ആളാകും ഈ സല്ലാപത്തിൽ 
A.C.George 2017-05-29 10:12:19 News
Yes, Sir, You are right. We need more and more P.D.Joseph in Kerala, in India, innfact in all world.
Francis Thadathil: Great. Thought provoking information and article.
manushya sthree 2017-05-29 06:47:30 News
കലാം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്.  മാടിനു വേണ്ടി തിടുക്കപ്പെട്ടു നിയമം പക്ഷെ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഇല്ല. സഹോദരി ഒന്ന് കൂടെ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. മാടിനെക്കാളും വിലയില്ലാത്ത വസ്തുവാണ് മനുഷ്യ സ്ത്രീ ഇന്ത്യയിൽ.  കെട്ടിയവൻ മൂന്നു പ്രാവശ്യം ഏതാണ്ട് ഉരുവിട്ടാൽ ഭാര്യ തെരുവിൽ.  അത് നിർത്തലാക്കാൻ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ?  കലാം സഹോദരി ആ കാര്യത്തെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം എഴുതി കണ്ടില്ല.
ഭീമൻ 2017-05-29 06:45:16 News
തട്ടിക്കൂട്ട് കവിതയാൽ
വായനക്കാരെ  
പൊട്ടന്മാരാക്കി 
കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന 
പൊട്ട കവികളെ 
പൊട്ടീര് വേണ്ടെങ്കിൽ 
പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം വീട് 

Tom Abraham 2017-05-29 06:15:14 News
Beginning of Modi s end as PM , is what India Witnessing. Secular democracy will prevail. Even, judiciary might intervene. Economic crisis is ahead. Cry, my Beloved Country.
Ninan Mathulla 2017-05-29 04:21:11 News

Report on terrorism need to be balanced. First we need to define terrorism. In the strict sense anybody who create terror in the minds of innocent people are terrorists. So how we will account for the terrorism by elected governments for political purpose? We all turn to indirect means if we can’t face our enemy directly. The present situation did not arise in vacuum from nothing or fall out of the sky overnight. It is directly related to the arming of both Iran and Iraq by USA and western countries for political purpose. They wanted Iraq and Iran to fight each other and thus to destroy their influence in the Middle East and to increase the influence of Israel and USA in the region. Later this led to the Iraq war and to the present situation. It only helps to mislead people if the writer conveniently forgets the history behind the present situation and put the blame on one group alone. It is politics to support the writer’s own political view.

John Philip 2017-05-28 16:31:01 News
9 /11 ൽ മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾ വരെ ട്രംപിനെതിരെ കൊടിയും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ടി.വി.യിൽ കണ്ടു. എല്ലാ നല്ല മുസ്‌ലിംകളും കൃസ്ത്യൻ മതം സ്വീകരിച്ചാൽ പ്രശനം തീരും. എന്തിനാണ് നിരപരാധികളെ കശാപ്പു ചെയ്യുന്ന ഒരു മതത്തിൽ തുടരുന്നത്. കുന്തറ സാർ എഴുതുക എന്നത് താങ്കളുടെ കടമ. നമ്മുടെ മലയാളികളിലും ടെററിസ്റ്റുകൾ ഉള്ളത് പോലെയാണ് അവർ ട്രംപിനെ എതിർക്കുന്നത്.  അടുത്ത നരഹത്യക്കായി കാത്തിരിക്കാം.  അങ്ങനെ ഇസ്‌ലാം ലോകത്തെ വിറപ്പിക്കട്ടെ. ഇയ്യിടെ ഇ മലയാളിയിൽ ഒരു കലാം ( നല്ലവനായിരുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ പേരുള്ളവൾ) എഴുതി ഇസ്‌ലാം നന്മയുള്ളതാണ് ജിഹാദ് മനസ്സിലെ സംഘർഷം തീർക്കാനുള്ളതാണെന്നു, ശരിയാണ് മറ്റു മതക്കാരോടുള്ള സംഘർഷം അവരെ കൊന്നു തീര്ക്കുക. ഇനിയും എഴുതുക ശ്രീ കുന്തറ. കലാം എഴുതിയത് അപ്പടി നല്ലതാണെന്നും പറഞ്ഞും എഴുതാൻ ആളുണ്ടായി. പെണ്ണായത് കൊണ്ടോ അതോ എഴുതുന്നവർ അക്രമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ? ഇ മലയാളി ഇത് മുഴുവനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതിരിക്കുക.
Jose Jacob 2017-05-28 13:49:35 News
ഇതുപോലെയുള്ള കാരുണ്യ പ്രവർത്തികൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം കരുണ തരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു 
Ninan Mathullah 2017-05-28 12:07:58 News
In secular history books Greece City states were at war always especially between Sparta and Greece. It is hard to imagine they unite against Troy except in mythology books. Besides Trojans were more relater to Spartans than Greeks. Spartans came from elsewhere and settled in Greece islands after subduing the natives.Persians and Spartans were cousin brothers. Alexander the Great was not really Greek but Macedonian related to Spartans. Alexander conquered Greece by force and they joined the fight against Persians at gun point. Alexander conquered Persians, and it can be considered a family feud as after conquering Persians he accepted Persians as equals into the empire encouraging his soldiers to marry Persian women.
Tom Abrahan 2017-05-28 10:57:14 News
Like pulimurugan, this Puli will shake up Everything. ". Kalakkum "