vayanakaaran 2017-06-18 11:50:06 News
അതെന്താ നമ്പൂരിച്ചാ കല്ലും മുടിയും ബിരിയാണിയിൽ ..നല്ല സാമ്പാറും പായസവും ഒക്കെ കൂട്ടി ഉണ്ണേണ്ട  തിരുമേനി എന്തിനു ബിരിയാണി തിന്നാൻ പോയി.ഒരു മുടിയും ഒരു കല്ലുമായത് സമാധാനം.
നബൂരി 2017-06-18 09:28:55 News
നല്ല  ഒരു കോയിക്കോടന്‍  ബിരിയാണി  ആരും  കാണാതെ തിന്നുന്ന സുഖം . നോം  കൈയും നക്കി ഏമ്പോക്കവും  വിട്ടു . ഇല  മടക്കിയപോള്‍  അതില്‍ ഒരു കല്ലും മുടിയും . ആവു  നാം രക്ഷ പെട്ടു .
Anthappan 2017-06-18 08:42:14 News
Unless and until we learn how to undermine ignorance there is no win for anyone.   Mr. Andrews is trying to introduce his thoughts without any attachment to anything.  But if we, analyse it with attachment to our believes and perception then there is going to be the never ending arguments. 

Attached by light and heat, a moth flies into a flame
            Stunned by the sounds of a guitar
             a deer stands unaware of a hunter
Drawn by the scent of a flower, a bug is trapped inside
            Attached to taste, a fish rushes to a hook
            pulled to mud, an elephant cannot escape ( Paltrul Rinpoche's Sacred  Words)

If we attached to the thought that Jesus's is God, if we attached to the thought that Rama is God, if we attached to the thought Allah is God or anything else then we are going to be like the flies, deer, bug, or elephant.  So we need to abandon the idea of there is a God and search for a God who has human form filled with compassion and love towards each other.  Then we will be able to see our God who has the same attribute  most of the Gods has.  Much of the things we created have inter-relatedness and based on that we present our arguments and never reach anywhere.  A six inch line is short relative to an eight inch line. An eight inch line is short relative to a ten inch line (Tibetan saying). With respect to this saying we can say that my God is better that yours or Jesus is the real God not Rama.

Thanks to Mr. Andrew and Joseph Padannamaakkal for triggering this conversation.
Ninan Mathulla 2017-06-18 08:22:28 News

Another reason to believe Abraham (AbRam) of Bible is the same as Ram of Ramayana is that both lived in Bronze Age (‘thretha yugam. Remember the Malayam movie song ‘thretha yugathile Sri Raman). I forgot to mention this in my previous comment. Besides, Science admits that all the people of the world today are from single parents. If it was evolution human beings should have evolved at different places at the same time or different time. Christ must be the same as Khrisna (refer ‘Metamorphosis of an Atheist’ by the same author). There is a tradition that Vyasa Muni that wrote ‘Mahabharatha’ is one of the wise men that visited baby Jesus at birth. Vyasa Muni is a prophet through which God instructed the people of India as to how to lead their life and the values one need in life. There is very close similarity between the teaching of Gita and Bible. ‘Bibilinte Daivikatha- Vimarsananghalkkulla Marupadi’ by the same author has answers to most of the questions on Bible criticisms raised by scholars.

 

The following links from Facebook (bvpublishing.org) has the books ‘Sargadeepthi’ published by Malayalam Society of Houston in 2017 and my books. Shopify is the facebook division for sales like Amazon. Anybody can open a shop there. Shop owner will not get the credit card information and it is safe with Shopify of facebook.

 

‘Bibilinte Daivikatha- Vimarsanghalkkulla Marupadi’

https://bv-publishing-org.myshopify.com/cart/35593773265:1?channel=buy_button

 

‘Ek Nasthik ka Rupantharan’ (Hindi Paperback- Hindi Translation of Metamorphosis of an Atheist- A life Journey to the Truth’

https://bv-publishing-org.myshopify.com/cart/35594789649:1?channel=buy_button

 

‘Metamorphosis of an Atheist- A life journey to the Truth’ (English paperback)

https://bv-publishing-org.myshopify.com/cart/29667722641:1?channel=buy_button

 

‘Metamorphosis of an Atheist – A life journey to the Truth’ (English hardcover)

https://bv-publishing-org.myshopify.com/cart/35592566929:1?channel=buy_button

 

‘Oru Nereeswaravaadhiyude Rupaantharam’ (Malayalam Paperback. Malayalam translation of ‘Metamorphosis of an Atheist)

https://bv-publishing-org.myshopify.com/cart/35594321105:1?channel=buy_button

 

‘Upaasana- Daivam Prasadhikkuvan’ (Malayalam paperback)

https://bv-publishing-org.myshopify.com/cart/35594520529:1?channel=buy_button

 

‘Sargadeepthi’ (Malayalam paperback. Malayalam Society of Houston 2017 publication)

https://bv-publishing-org.myshopify.com/cart/35667105745:1?channel=buy_button

 

Ninan Mathullah

www.bvpublishing.org

www.youtube.com/user/Mathullah1

Joseph Padannamakkel 2017-06-18 05:43:00 News
വിവാദപരമായ ഈ ലേഖനത്തിന് കമന്റുകൾ എഴുതിയ എല്ലാ വായനക്കാർക്കും നന്ദി. Dr. ശശി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, സത്യവും മിഥ്യയും ഒന്നു തന്നെയാണ്. ജീവിതം തന്നെ സത്യമാണെന്നും പറയും അതേസമയം മിഥ്യയാണെന്നും പറയും. അതുപോലെ ദൈവം മിഥ്യയാണെന്നു പറയുമ്പോഴും അവിടെ സത്യവുമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഒരുവന്റെ മരണമെന്നുള്ളത് യാഥാർഥ്യമാണ്. അത് തീർച്ചയുമാണ്. മരണത്തിനു അനുയോജ്യമായ വാക്ക് സത്യമോ മിഥ്യയോ ഏതെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. Dr.ശശി പറഞ്ഞപോലെ മരിച്ചാൽ ഒരു കോളം വാർത്ത. മഹാന്മാരെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച ദുഖാചാരണവും, കൂടാതെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ പത്രങ്ങളുടെ കോളങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുമിരിക്കും. അതിനു ശേഷം അവരും സത്യമോ മിഥ്യയോ ആകും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് യേശു സത്യമോ മിഥ്യയോ, ചരിത്രമോ കെട്ടുകഥകളോ എന്നെല്ലാമുള്ള വാദഗതികളും. രണ്ടു വിധത്തിലും പറയാൻ ഒരു അന്വേഷകന് അവകാശമുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപങ്ങൾ ആരോഗ്യപരമായ ചർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമായിരിക്കില്ല. 

യേശുവെന്ന കഥാപുരുഷൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു മാത്രമുള്ള കുത്തകയല്ല. യേശു ഇസ്‌ലാമിന്റെയും പുണ്യപുരുഷനാണ്. മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയോട് അങ്ങേയ്ക്ക് മതം മാറി ക്രിസ്ത്യാനിയാകരുതോയെന്നു 
ചോദിച്ചപ്പോൾ, 'എന്റെ മതത്തിൽ അദ്ധ്യാത്മികതയുടെ പൂർണ്ണതയുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനു താൻ മതം മാറണമെന്നായിരുന്നു' മറുപടി.  "എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ ഇഷ്ടമാണെന്നും എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനിയെ ഇഷ്ടമില്ലെന്നും" ഗാന്ധിജി പറയുമായിരുന്നു.

ക്രിസ്തു ഒരു മതവും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. ക്രിസ്ത്യാനിയെന്ന പേരു തന്നെ വന്നത് ക്രിസ്തു മരിച്ചശേഷം അനേക നാളുകൾ കഴിഞ്ഞാണ്. ക്രിസ്തുവിനു കിട്ടിയ സ്നാനവും യഹൂദന്റെതായിരുന്നു.
കൂടെ നടന്നവരും യഹൂദരായിരുന്നു. യഹൂദരുടെ സ്നാനം ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുമില്ല. 

എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സാമാന്യ ബുദ്ധി പ്രകൃതി അനുഗ്രഹിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. സത്യമേത്, യുക്തിയെതെന്നുള്ള കാര്യം ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. യേശുവിനെ ദൈവമായോ ചരിത്രപുരുഷനായോ അങ്ങനെയൊരു മഹാൻ ചരിത്രത്തിലില്ലെന്നോ യുക്തികൾക്കനുസരിച്ച് ചിന്തകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത്തരം ചിന്തകളിൽ മത പുരോഹിതർ പറയുന്നത് മാത്രമേ സത്യമെന്നു ചിന്തിക്കുന്നതും സ്വയം യുക്തികളെ ചോദ്യം ചെയ്യലുമാകാം. ഉദാഹരണമായി യേശുവിന്റെ ഊടുവഴികൾ തെളിക്കാൻ വന്ന സ്നാപക യോഹന്നാൻ പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ഏലിയായിരുന്നുവെന്നും (മത്തായി II: 14, 17:10-13) അല്ലെന്നും വചനങ്ങളിൽ ഉണ്ട്.(യോഹന്നാൻ 1:19-21). 

വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഈ വചനങ്ങൾ രണ്ടുവിധത്തിലും ചിന്തിക്കാനുള്ള അവകാശം വായിക്കുന്നവനുണ്ടെന്നും മനസിലാക്കണം. വചനത്തിനു തെറ്റ് പറ്റിയെന്നു പറഞ്ഞാൽ ആക്രമണവും പരിഹാസവും ശകാരവും തുടങ്ങും. ഉപദേശി പറയുന്നതു മാത്രമേ വിശ്വസിക്കാവൂയെന്ന കടുംപിടുത്തവും ശരിയല്ല. മനുഷ്യ ജീവിതം തന്നെ സത്യവും മിഥ്യയും നിറഞ്ഞതാണ്‌. അവിടെ യുക്തിപൂർവം നാം ചിന്തിക്കുകയെന്നതായിരിക്കും മഹനീയം.
   
BLACK LABEL 2017-06-17 18:49:12 News
ഇപ്പോള്‍ കണ്ടോ  എന്‍റെ സഹോദരന്‍  JACK DANIEL  പറഞ്ഞതിന്‍റെ  ഗുട്ടന്‍സ് .
ഒരു 200 ML അടിക്കു എല്ലാം ശശിയാകും, മാത്തുള്ള ഉപദേശി പോലും ഫുള്‍ സപ്പോര്‍ട്ട് .
എന്തിയേ നമ്മുടെ ടോം അപ്പച്ചന്‍ ? അപ്പച്ചന് ഒരു ചെറിയ സ്മാള്‍  ഒഴിക്കു .
പിന്നെ നമ്മുടെ ഇ മലയാളിയില്‍ ഉഗ്രന്‍ പാര്‍ട്ടി .
ഇതൊക്കെ ആയാലും  എഡിറ്ററെ  എന്നാണ്  ഒരു പാര്‍ട്ടി . നമ്മുടെ കമെന്‍റ്  കാര്‍ക്ക്  എല്ലാം കൂടി ഒരു ഉഗ്രന്‍ പാര്‍ട്ടി. എല്ലാവരെയും  വിളിക്കണം കേട്ടോ . 

Ninan Mathulla 2017-06-17 16:07:28 News

John Philip called those who educate readers with facts and opinions as ‘Vazhakkalikal’. Instead of being thankful to them for taking the time to research on the topic to prevent readers from being misled, they are criticized. Andrew is close to the truth in quoting DNA studies about the time Aryans settled in India. DNA studies are still in a developing stage and it is hard to pinpoint the exact time as many variables are involved in the studies. Historians agree on the time as between BC 1700 to BC 1500. This can be closer to the truth as there are reasons to believe that Aryans are the children of Abraham. Historians agree the time Abraham lived between BC 2000 and BC 2100. So it is quite possible that the children of Abraham multiplied within 400 years and came in several waves to India. Bible says that Abraham sent his children through Kethura to the east when they were mature. Vedic traditions admit that Aryans came from the Middle East. Ram (AbRam) can be a version of Abraham their great Grandfather. The name Brahmins can be also a form of Abraham. DNA studies can prove the connection between Aryans and the rest of the children of Abraham although no pure Aryans are now available for studies and too much mixing of DNA took place. But migration out of Africa 55000 or 65000 years ago is impossible as there is no human history or tradition available beyond BC 5000. Bible calls Africa as the land of children of Ham the son of Noah. The Flood of Noah’s time was close to 400 years before Abraham. These other numbers in some books are based on calculations of time based on fossil records or Archeology and the methods used are not scientifically correct as the methods are based on several assumptions and only if the assumptions behind the methods are right the time will be right. Herodotus is the Father of history who lived in the fifth century BC. Other historians lived after him. Chinese history claims time beyond BC 5000. But the historians based their writing based on myth and legends. Sima Qian the Chinese historian lived and wrote around BC 109. So we can imagine the truthfulness of the time in it. Manetho the ancient African historian lived in BC third or fourth century. So this story of African migration 55000 or 6500 years ago is just story based on questionable methods. Many books are out there written by people with their own motives. If you believe it as true just because it is printed you can be easily misled. Susan Wise a Professor and Historian in her book says that any history time line beyond BC 1700-BC 1900 cannot be the exact time.

Dr. Sasi 2017-06-17 15:59:45 News
ആരോടും പ്രതിഷേധമില്ല .സ്നേഹവും ,ബഹുമാനവും മാത്രം .ആശയത്തോടെ സത്യസന്ധത പുലർത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ , ആശയത്തോടെ സത്യസന്ധത പുലർത്താതെ  താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിൽ നമ്മെ കെട്ടിവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്  ഭീരുത്വമാണ്‌.സത്യവും മിഥ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം , അന്ധ വിശ്വാസവും  അപദവിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് , മിഥ്യ സത്യത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായിരിക്കെ അവ പരസ്പരം  ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്  എന്തുകൊണ്ട് ? അമേരിക്കയിൽ ഒരു പുസ്തകം നിരൂപണം അല്ലെങ്കിൽ  ഒരു പുസ്തകം പരിചയപെടുത്തുന്നതോടെ  ആ പുസ്തകം അതോടെ മരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് .ആ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചു വായിക്കാനുള്ള ചോദന അതോടെ നശിക്കുന്നു .നാം  ഓരോരുത്തരും വിചാരിക്കുന്നത് ,ഞാൻ ഈ സമൂഹത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്നാണ് ! നാളെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ  പത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ ഒരു ചെറിയ വാർത്ത പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.ശശി മരിച്ചു .പരേതന് ഭാര്യയും രണ്ടു കുട്ടികളുമുണ്ട് . അതോടെ എല്ലാം തീർന്നു(ഇതുപോലും പത്രത്തിൽ വരരുത് എന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്  ഞാൻ ).എന്ത് അഹങ്കാരം ? ശ്രീ .ജോൺ ഫിലിപ്പ്  പറഞ്ഞതിനോട് പൂർണമായും യോജിക്കുന്നു .
(ഡോ.ശശിധരൻ)
THINKER 2017-06-17 13:38:46 News

ഇന്നലെ കേട്ട പ്രൊഫ സി രവിചന്ദ്രന്റെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തില്‍ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

മതലഹരിപ്പോലെ തന്നെ യുക്തിരഹിതമാണ് പാര്‍ട്ടിലഹരി - മലയാളികള്‍ക്കെങ്കിലും.

വളരെ സത്യമായി തോന്നി.

ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് മനസിലാകുന്നതിലും അപ്പുറമുള്ള ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തില്‍. വീട്ടില്‍ പത്രം വരുത്തുന്നവര്‍ വളരെ വിരളം. നാടന്‍ ചായക്കടകളില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രം വരും. രാവിലെ ഒരു കട്ടന്‍കാപ്പി കുടിക്കാനും പത്രവാര്‍ത്തകള്‍ അറിയാനും പലരും ചായക്കടയില്‍ എത്തും. ആരെങ്കിലും ഒരാള്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ നീട്ടി വായിക്കും. വായനയില്‍ രസകരമായ പല തെറ്റുകളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കോമിക്ക് റിലീഫാണ്.

പത്രവായനയ്ക്കിടയില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ചൂടേറും. വഴക്കാകും വക്കാണമാകും. അടിപിടിയിലും, വിരളമായെങ്കിലും കത്തിക്കുത്തിലും കലാശിക്കാറുണ്ട് ചായക്കട ചര്‍ച്ചകള്‍.

താമസിയാതെ മിക്ക ചായക്കടകളിലും ബോര്‍ഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു - "രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കാന്‍ പാടില്ല."

അടിപിടികളും കത്തിക്കുത്തുകളും ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലെ രാഷ്ട്രീയ ചര്‍ച്ചകള്‍ ചായക്കടകളെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.

എന്തൊരു അസഹിഷ്ണുതയാണ്, എന്തൊരു യുക്തിഹീനമാണ്.

സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിയുടെ കൊള്ളരുതായ്മകള്‍ വെള്ളപ്പൂശാനായി ചില ന്യായീകരണതൊഴിലാളികളുടെ ശ്രമം കാണുമ്പോള്‍...

സത്യത്തില്‍ നാണമാകുന്നു.

എതിര്‍പാര്‍ട്ടി എന്തെങ്കിലും നല്ലതു ചെയ്‌താല്‍ അത് അംഗീകരിക്കാനും, സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ എന്തെങ്കിലും വൃത്തികേട് ചെയ്‌താല്‍ അതിനെ വിമര്‍ശിക്കാനും എന്തിനാണിവര്‍ ഭയപ്പെടുന്നത്?

പഴയ ചായക്കടകാലഘട്ടത്തില്‍നിന്നും നാം ഒട്ടും മുന്നോട്ടു പോയില്ലേ?

John Philip 2017-06-17 11:42:00 News
കനകം മൂലം കാമിനി മൂലം
മതം മൂലം മതാന്ധത മൂലം
കഥ മൂലം, ലേഖനം മൂലം
കവിത മൂലം കവിതയില്ലായ്മ മൂലം
ഇ മലയാളിയിൽ കലഹം സുലഭം

എന്തിനാ കൂട്ടരേ വഴക്കടിക്കുന്നത്. അതും ദൈവത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞു. എല്ലാവര്ക്കും
അറിവുണ്ട്.  ആരും മോശക്കാരല്ല.  സമാന്തര രേഖകൾ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കൂട്ടിമുട്ടുകയില്ല. അത് കൊണ്ട് ഓരോ വിശ്വാസക്കാരും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുക. ആൻഡ്രുസ് എഴുതിയതിൽ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുക. മാത്തുള്ള പറയുന്നതിൽ സത്യം കാണുന്നവർ അത് വിശ്വസിക്കുക.  ശശി പറയുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നവർ യോജിക്കുക.ശാന്തി, ശാന്തി .
CHARVAKAN 2017-06-17 11:08:30 News
ചാർവാകൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് " യാഗത്തിൽ ഹോമിക്കപ്പെടുന്ന ഗോക്കൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ആ സ്വർഗം നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് പ്രാപ്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടി അവരെ പകരം യാഗത്തിൽ ഹോമിക്കുമോ' .പൂർവകാല ബ്രാഹ്മണൻ യാഗത്തിനു ഗോക്കളെ തട്ടിയിരുന്നു എന്ന് സാരം .ഗോമാംസം ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നും പുരാണങ്ങളിൽ കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഗോമാതാവ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആകണം എന്ന് പറയുന്നവർ വൈഷ്ണവരുടെ മതബോധം ആണ് ഇവിടെ വളർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. (copied)
അഞ്ചേരി 2017-06-17 10:40:46 News
വർക്കിയുടെ  വാൽനക്ഷത്രം  മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ...
JACK DANIEL 2017-06-17 10:29:59 News
ചില  കമന്റ്  എഴുത്തുകാര്‍  കണ്ണാടി  വീട്ടില്‍  കയറി 
കാണുന്നതിനെ ഒക്കെ നോക്കി  കുരക്കാന്‍  തുടങ്ങി .
ശനി  അല്ലെ ഇന്ന് . 200 ML JACK DANIEL  അടിക്കു 
അപ്പോള്‍  HOLY SPIRIT എല്ലാം ശരിയാക്കും .
Dr.Sasi 2017-06-17 09:40:34 News
Stupid story with stupid conclusion !They all got feared and dead because they did not have  enough wisdom .Not ego made them crazy ,  ignorance made them crazy !Department of religion, Princeton university has published a lot of books ,research papers like yours , 40 years ago.It is great that  you have been influenced by these books and research papers ,excellent!Fear comes from the lack of knowledge and a state of ignorance( he lost in his own house, fail to understand the features of a mirror, no logic , many many deformities). The best remedy for fear is to gain knowledge and this knowledge  will ultimately  take you to the  amazing nature of the existence of this solar system which finally guide you to  the right destination.And also please follow methodology of how to review a book in order to do a professional book review!It is there in the researchers'guidance .
(ഡോ.ശശിധരൻ )
andrew 2017-06-17 08:10:51 News

WHO IS AN INDIAN?- the people of the sub- continent  { copied from Humanist group posting in FB}
Genomics provides evidence to solve the Aryan migration to India puzzle. DNA studies now establish that the Aryan migration to India took place leading to the introduction of Sanskrit and Vedic practices during the period 2000 BC - 1500 BC, when the Indus Valley civilization came to an end.

"The vast majority of Indians owe their ancestry mostly to people from other migrations, starting with the original Out of Africa migrations of around 55,000 to 65,000 years ago, or the farming-related migrations from West Asia that probably occurred in multiple waves after 10,000 B.C., or the migrations of Austro-Asiatic speakers such as the Munda from East Asia the dating of which is yet to determined, and the migrations of Tibeto-Burman speakers such as the Garo again from east Asia, the dating of which is also yet to be determined.

What is abundantly clear is that we are a multi-source civilization, not a single-source one, drawing its cultural impulses, its tradition and practices from a variety of lineages and migration histories. The Out of Africa immigrants, the pioneering, fearless explorers who discovered this land originally and settled in it and whose lineages still form the bedrock of our population; those who arrived later with a package of farming techniques and built the Indus Valley civilization whose cultural ideas and practices perhaps enrich much of our traditions today; those who arrived from East Asia, probably bringing with them the practice of rice cultivation and all that goes with it; those who came later with a language called Sanskrit and its associated beliefs and practices and reshaped our society in fundamental ways; and those who came even later for trade or for conquest and chose to stay, all have mingled and contributed to this civilization we call Indian. We are all migrants. "