George V 2017-08-16 11:27:16 News
എന്ത് കൊണ്ട് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു. നൂറു കണക്കിന്  ക്രിസ്ത്യൻ ഉടായിപ്പു സഭകൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പാവപ്പെട്ടവരെ പല വാഗ്‌ദാനങ്ങളും നൽകി മതം മാറ്റി വിദേശ ഫണ്ട് അടിച്ചു മാറ്റുന്നു എന്നത് ഒരു സത്യം ആണ്. നല്ല രീതിയിൽ മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചെറുതായി കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം മതം മാറ്റൽ തന്നെ ആണ്. എന്ത് കൊണ്ട് മതം മാറുന്നു എന്നതും അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യം ആണ്. പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ സർക്കാരുകൾ ചിലവാക്കുന്ന ഫണ്ടിന്റെ പത്തു ശതമാനം പോലും ഇവർക്കു ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇടനിലക്കാർ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് ഇവിടെ എന്നാൽ മിഷനറി മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഇവർക്കുവേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ പാസ്റ്റർ മാറും അച്ചന്മാരും അടിച്ചു മാറ്റും. ഫലത്തിൽ ആദിവാസികളും ദളിതരും എന്നും കഷ്ടത്തിൽ തന്നെ. എഴുപതു കൊല്ലം ഭരിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് എഴുതിയത് കൊണ്ട് എന്നെ ഒരു ആർ എസ്‌ എസ് കാരനായി ചിത്രീകരിച്ചാലും വിഷമം ഇല്ല. 
Ninan Mathullah 2017-08-16 11:05:24 News

Courage, good character etc are subjective terms. What is good for one is not good for another. What is courage for one is stupidity for another. I know the meek Jesus and the Jesus who had no problem to use physical force when necessary (Jesus was Prophet, King and Priest). It is necessary to use obscene language sometimes. When parents rebuke children they do not use nice language always. In our Industrial Psychology class at University of Cochin, one of the student was reported as not using any obscene language (pious). In the class Dr. Alex P Lukose (Docrorate from Harward) asked the student to call his friend sitting beside him a bad name, and he thought for a long time and called him pig and laughed loud. This was a management class and sometimes managers must use appropriate language to rebuke employees. In the company, I worked in India an employee was caught stealing and the obscene word the manager used with such force that the employee had to step back several feet. Do you think the world empires like Babylonian Persian, Greek and Roman and recent British empire all built with nice language on this rebellious human species? Politicians and administrators are like Kings as rulers. Their job is not the job of a writer (prophet) or priest. They must use foul language or force when necessary. Those who do not know how to use these appropriately better not become a Minister or President. Their job as rulers is to subdue thieves, thugs and robbers.

George, V 2017-08-16 10:51:50 News
Truth is that due to Sun's heat earth get water. Water helps the grains grow. Animals including humans eat grain and smaller animals. Thus we have the human body which is a dwelling for the Spirit. All this superiority claims of Pakalomattom/ Shankara Puri  come from ignorance. Why all this so called Brahmins eat cow meat and pork three times a day. Shame on you. Get some insight and try to live as human beings
ഡോ.ശശിധരൻ 2017-08-16 09:59:42 News
പഴചാറിൽ  നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു  പാനീയം എന്നാണ് ആ ധാതുവിന്റെ  മറ്റൊരു ശബ്ദാർത്ഥം .ആ പദത്തിന് ഏതോ ഒരു പൊട്ട അറിവുള്ളവൻ മദ്യം എന്ന് ഏതോ ഒരു പൊട്ട നിഘണ്ടുവിൽ രേഖപെടുത്തിയത് സ്വീകരിച്ചു ന്യായികരിച്ചതു  വളരെ  നന്നായി.മേധാവി പാനീയം (സോമപാനം )കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദേവിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരു അസുരൻ കൈയിൽ നിറയെ ആയുധവുമായി  പാഞ്ഞു അടുത്തുവരുമ്പോൾ  ആ അസുരനോട് നിൽക്കവിടെ ,ഞാൻ ഇതൊന്നു  കുടിച്ചു തീർത്തു കൊള്ളട്ടെ  എന്ന് പറഞ്ഞ ദേവിയുടെ പിൻ തലമുറക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ എന്ന് അവർ സ്വയം  മറന്നു പോകുന്നു . ആ ധൈര്യത്തെ ഇന്നത്തെ പുരുഷന് പോലും അതിശയമാണ് !അറിവുള്ള ആളുകൾക്ക്  അറിയാതെ ഒരു ദൗർബല്യം വന്നാൽ  അത് അവർ ഉദാത്തമായ മുഖംമുടികൾ വെച്ച് കൊണ്ട്  ആ ദൗര്ബല്യത്തെ ,തെറ്റിനെ  പല പ്രകാരത്തിൽ ,പല തലത്തിൽ ന്യായികരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും .അറിവില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ തെറ്റിനെ അംഗീകരിക്കും .ഇതാണ് അറിവുള്ളവനും അറിവില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം.ഇതു ലോക സഹജമാണ് ! 
(ഡോ.ശശിധരൻ)
Sunilachen pandalam 2017-08-16 09:21:12 News
തീർച്ചയായും  വായിച്ചിരിക്കണം ഇ കഥകൾ .
Motti Malathusseril 2017-08-16 08:40:45 News
ഹോ എന്റെ ഡോക്ടറെ താങ്കളുടെ വാക് ചാതുരി ഇത്രയും ഉണ്ടെന്നു വരുത്തി തീർക്കാൻ ഈ ഒരു ചെറു ലേഖനത്തെ നീരാളി പോലെ വട്ടം പിടിക്കണമായിരുന്നോ? 
Elsy George 2017-08-16 08:37:48 News
അഭിനന്ദനങ്ങൾ!
ഇതിന്റെ കോപ്പി എവിടെ കിട്ടും?
TRUMP AVARAN 2017-08-16 08:37:41 News
PENCE is also part of the investigation. if they punish trump, pence will be down too. But we trump fans believe he is god send. He is needed to stop the welfare given to lazy and imigrants.  if trump is p....y grabbing you guys say our god is  p...y grabber too. Ha ha it is all fine with us. we are christian fanatics you call us, recently you calls us terrorists. but we don't care what you call us. we are here to make America great by kicking out all non whites. Those who stay will be slaves.
സരസന്‍ 2017-08-16 08:29:46 News
 തോമസ്‌ ചാണ്ടിയും  PC  ജോര്‍ജും  ചേട്ടനും  അനിയനും  ആണോ ?
നാരദന്‍ 2017-08-16 08:25:18 News
ഗുണ്ടായിസം + മരത്തല =  GEORGE 
ഗുണ്ടായിസത്തിന്‍  അറ്റത്തു  ഒരു  മര തല കൂടി  കൂട്ടിയാല്‍  അതു  ജോര്‍ജ്  ആയിടും .
Anthappan 2017-08-16 07:41:11 News

P.C. George is not a courageous leader; he is a controlling person who deserved to be isolated and treated for his sickness

Courage is something that everybody wants — an attribute of good character that makes us worthy of respect. From the Bible to fairy tales; ancient myths to Hollywood movies, our culture is rich with exemplary tales of bravery and self-sacrifice for the greater good.  Jesus, Abraham Lincoln, M. K. Gandhi, Martin Luther King and Nelson Mandela, who chose to speak out against injustice at great personal risk are courageous.  They were not abusing verbally.  Mathulla knows how Jesus treated Mary Magdalene even though she was not saint.   He was not spooking out obscene language on her but dealing with respect.  The comment written by the so-called people with name and degrees and defending P. C. George are worse than the people writing without name.   

vincent emmanue\ 2017-08-16 07:02:14 News
As a nation it was a loss for India. Our country fell  behind at least 30 years with this tragedy. So many opportunitites  we missed. This leader could have transformed India to a different level..Thank you Mr. Joseph for the much reminding article. I know you have spend considerable time to put it together. Also a sincere thank you for the pictures. Painstakingly done segment. thank you.
mathew V. Zacharia, Varikalam, branch of Powathikunnel from Pakalomattom 2017-08-16 06:56:28 News
Thank for the contribution of Sankara Puri Tharavad
Ninan Mathullah 2017-08-16 05:50:44 News
We do not approve everything that P C George does or says. But he is more courageous than many here throwing mud at others sitting in the dark. We need to respect ladies. But that does not mean all ladies are saints. Criminals and bad apples are in that group also as they are in men. We might judge others by our knowledge. We might think all ladies are like our wives, mothers or sisters. But bad apples are in that group also. It is easy to comment anonymously. Nobody knows their true nature.
Tom abraham 2017-08-16 05:05:06 News

Rajiv Gandhi is immortal. Thanks for the picture with Reagan.