pappu 2017-04-17 19:10:27 News

I donot believe that BJP lost anything there. It is very clear thing that Muslim league is going to win in Malappuram as 90% of the population in Malappuram is Muslim. How can anybody say that BJP is not gaining anything there. Not  single muslim is going to vote for BJP. They are not going to vote for anybody expect their on candidate.


andrew 2017-04-17 18:55:04 News
ഇപ്പോള്‍  പിടി കിട്ടി. പല മത ബ്രാന്തരും ബൈ പോളാര്‍ അസുഗം ഉള്ളവര്‍ തന്നെ. സൂട്ടും കൊട്ടും കാവിയും കൌപീനം കഴുത്തില്‍ കെട്ടി അവര്‍ പല വേഷത്തില്‍ വരും. എന്നിട്ട് എല്ലാ മതങ്ങളെയും ദൈവങ്ങളെയും  പുകഴ്ത്തും . എന്തൊരു  കപടത . തമ്മില്‍ തല്ലുന്ന ദൈവങ്ങളും പരസ്പരം വെട്ടി കൊല്ലുന്ന ഭക്തരും എല്ലാ ഒരേ ദൈവത്തിന്‍റെ മായ, അത് മാനുഷന് മനസ്സില്‍ ആക്കാന്‍ കഴിവില്ല എന്ന വിഡ്ഢിത്ത ന്യായീകരണം എത്ര നാള്‍, കേട്ടു മടുത്തു. തെരുവില്‍ ജനിച്ചു മരിക്കുന്ന മാനുഷര്‍, പണകാരന്റെ  ഉപ ഭോക വസ്തു അയ പെണ്ണുങ്ങള്‍ , ബാല്യ കാലത്തു തന്നെ ബലാല്‍ സംഗം ചെയ്യപെടുന്ന പിഞ്ചു പെണ്‍കുട്ടികള്‍ , പട്ടിണി പേ കോലങ്ങള്‍ ....ഇതൊക്കെ എതു വിഡ്ഢി / കാട്ടാള ദൈവങ്ങളുടെ മായ വിലാസം .
 നിങ്ങളുടെ അല്ലാത്ത കഴിവില്‍ നിങ്ങള്‍ ഏതോ ഭാഗ്യത്തില്‍ ജനിച്ചു. അതിനെ ന്യായീകരിക്കാന്‍  നിങ്ങള്‍ എതോ അഞ്ജാത ദൈവത്തെ കൂടു പിടിച്ചു. 
 പോകു ദൂരെ , നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മനുഷ സ്നേഹം ഇല്ലാത്ത വേദാന്തവും . 
Jack Daniel 2017-04-17 16:16:24 News
എനിക്കും മാത്തുള്ളേം തുമ്പമണ്ണും പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകണ്ട.  അലസന്മാർക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് സ്വർഗ്ഗം. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വെൽഫെയർ പ്രോഗാമിൽ ചേർന്ന് ഫുഡ് സ്റ്റാമ്പിൽ ജീവിതം കഴിക്കാം. ഭൂമിയിൽ ജോലി ചെയ്‌തു ജീവിക്കണ്ടവന്മാർ അത് ചെയ്യാതെ മരണ ശേഷം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയി ജീവിക്കാം എന്ന് സ്വപ്‌നം കാണുകയാണ്. പോകുന്നവർ പൊക്കോ ജോലി ചെയ്യുത് ജീവിക്കുന്നവർ ജീവിക്കട്ടെ. ഭൂമിയിൽ സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കണ്ടവർ ( നല്ല സെക്സും ജാക്ക് ഡാനിയേലും ഒക്കെ അൽപ്പം അകത്താക്കി ) ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറും സ്വർഗ്ഗം സ്വർഗ്ഗം എന്ന് പറഞ്ഞു ബഹളം വയ്ക്കുകയാണ് .  ചിലവന്മാര് കല്യാണം കഴിക്കാതെ ദൈവ വിളിയാന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അച്ചന്മാരും പാസ്റ്ററുംമാരും ആകും. പക്ഷെ സെക്സിന് ഒരു കുറവും ഇല്ല. അതും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നടത്ത് ഒപ്പിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സ്വവർഗ്ഗരതി കണ്ട്പിടിച്ചത് . പോകുന്നവര് പോ . ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ ഈ സ്വർഗ്ഗം മതിവരോളം ആസ്വദിക്കട്ടെ.  നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം ഭൂമി നരകമാണല്ലോ? എന്തായാലും തലവേദന ഉണ്ടാക്കാതെ അലസന്മാരുടെ സ്വർഗ്ഗ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിക്കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷമായി കഴിഞ്ഞോളം 

Ninan Mathulla 2017-04-17 15:25:06 News
There is only one God. Different religions can be considered as different covenants God made with different cultures in different time periods in history through prophets of each religion. The rules were slightly different depending on the culture. There was a purpose why the rules were slightly different and you might not understand it as it is the glory of God to hide things. But long term effect was not cruel just as the British rule in India was for the benefit of India. We can't understand the ways of God always in our limited wisdom.
george 2017-04-17 14:48:11 News
Oldtestment god was cruel, no doubt.  ?  ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം കുറവായതു കൊണ്ട് ചോദിക്കയാ ആ ദൈവം നല്ലവൻ ആയോ ? അതോ ഇപ്പോൾ ആ ദൈവം ഇല്ലാതായോ ?
christian 2017-04-17 13:37:35 News
Old Testament god was cruel, no doubt. But Christians believe in Christ and his teachings of love
Ninan Mathullah 2017-04-17 11:37:29 News
You do not have to believe everything religious leaders say. They try to bind you to the particular sect or denomination in their self interest. Especially when all the information you need is now available at your fingertip, why you want to believe everything they say? You can search the different religious scriptures and decide for yourself.
Happy man 2017-04-17 09:12:57 News
I don't want to go to the place where these nuts are going after death. I want to hang around on this beautiful earth all these beautiful girls.  Ninan and thumpamon can get lost from here.
2017-04-17 07:59:50 News
ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന പേരിൽഎഴുതി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പേര് കളായിക്കല്ലേ പൊന്നു ചേട്ടാ.  ആ നേരത്തു  പഴയ നിയമം ബൈബിൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക്. എന്നിട്ടാകാം ഹിന്ദുവിന്റെയും മുസ്ലിമിന്റെയും കിതാബിനെ വിമർശിക്കാൻ. ശാപത് നാളിൽ അയൽവാസി വേല ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ അവരെ തട്ടിക്കളയാൻ വരെ ആണ് നമ്മുടെ കിതാബ് പറയുന്നത്. അത് പോലെ നൂറു കണക്കിന് മനുഷ്യൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുന്ന, ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന  ക്രൂരനായ ഒരു ദൈവത്തെ ആണ് പഴയ നിയമത്തിൽ മുഴുവൻ കാണുന്നത്.  ആദ്യം കണ്ണിലെ കോല് എടുക്കൂ എന്നിട്ടു അന്യന്റെ കരട് തേടി പോകാം.
john 2017-04-17 05:45:15 News
All gods religions want us to believe is the story here. Christian god is 2000 years old Hindu god much more than that Allaa is the youngest. Religions have succeeded in keeping billions of people in darkness. Your choices simply believe that is all required to go to heaven if not then hell.
Ninan Mathullah 2017-04-17 05:22:02 News

All these arguments and counter arguments were discussed here many times. We all have different perceptions and concepts about different things. Soon we find that some of them were not right and many (not all) adjust their faith as their knowledge and experience change. The same information affects different people differently depending on their inclinations.

 

We do not need any religion to believe in God. God’s manifestations are everywhere in nature. But the same manifestations or information different people analyze differently. Majority believes in God and some are atheists.

Some believe everything science says and some believe everything their religion says, and some believe what they want to believe. No matter what you believe the truth is only one. It is your job to find the truth, and it is your choice what you want to believe. For many it is difficult to accept truth due to pride. So they close their eyes and make it dark. They do not want to change their life or priorities built around a particular philosophy. Adherents of different religion and even denominations within the same religion look for things confirming their faith in the scriptures and ignore the rest of the information. Many listen to messages to confirm that what they are doing is right. Some prefer not believing in God or after life or consequence of their actions in an afterlife to continue in the life style they follow now. They turn off the TV and move on. So they ignore arguments against what they believe or listen to channels that confirm their faith. So who is fooling whom here? As said before the truth is only one and it is your job and my job to find the truth.

joy Thumpamon 2017-04-16 21:23:54 News
In a present day court of law, one can argue and win by proving truth of the resurrection of Jesus. Jesus is Unique, so is the Bible.
Jack Daniel 2017-04-16 20:57:40 News
ഞങ്ങൾക്കു കള്ളു കുടിയ്ക്കണം മൂക്കറ്റം 
നിങ്ങൾക്കു ചേതമെന്താണ് കുന്തറേ ?
നിങ്ങൾ രഹസ്യമായി കുടിക്കുന്നു കള്ള് 
ഞങ്ങളോ പരസ്യമായി കുടിക്കുന്നു 
കള്ളടിച്ചിട്ടു നിങ്ങൾ കുറിക്കുന്നു ലേഖനം 
കള്ളുകുടിയരെ ചീത്തവിളിക്കുന്നോ?
കള്ളു ഞങ്ങൾക്ക് ശീലമായി പോയി 
തള്ള പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ലിനി 
പണ്ടൊരിക്കൽ ബീവറേജ് ഷൂപ്പിന്റ മുന്നിൽ
നിന്നിരുന്നച്ചടക്കത്തോടെ ഞങ്ങൾ
ഇല്ലിലിനി അത് നടക്കില്ലൊട്ടുമേ 
ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് അവകാശങ്ങഒട്ടേറെ 
വിട്ടു തരില്ല അഞ്ചാം പത്തികൾ നിങ്ങൾക്ക് 
ഇല്ല തല നേരെ നിൽക്കുന്നിലൊട്ടുമേ 
പോകട്ടെ ഞാൻ ഉറങ്ങുവാൻ ഇനി 
വയലാർ 2017-04-16 20:40:19 News
ദൈവം യുഗങ്ങളിലൂടെ 
ആയിരമായിരമാണ്ടുകൾക്കപ്പുറ-
ത്താരോ വിരചിച്ച മുഗ്ദ്ധ സങ്കൽപ്പമേ 
ആ യുഗങ്ങൾക്കുള്ളിലത്ഭുതം സൃഷ്‌ടിച്ച 
മായികചൈതന്യമണ്ഡലമാണ് നീ 

പണ്ട് ചരിതം തുടങ്ങുന്നതിനുമുൻ-
പുണ്ടായിരുന്ന ജീവിത സ്വാപ്നമേ ദൈവമേ,
നിന്നെയന്വേഷിച്ചലഞ്ഞിരുന്നു ചിരം 
നിർമ്മലാത്മാക്കളാം പ്രപിതാമഹർ 
കാലഘട്ടങ്ങൾതൻ സംഹാര നിർമ്മാണ 
ലീലകൾക്കുള്ളിൽ വിടർന്ന മൂല്യങ്ങളെ 
നിന്നർച്ചനാപുഷ്പഹാരങ്ങളാക്കിയ 
ധന്യമാം ഭാവനയ്‌ക്കെൻ കൂപ്പുകൈകൾ 
ദേശകാലങ്ങൾക്കനുരൂപയി നിന്റെ 
ഭാഷയും ഭാവവും മാറ്റികുറിക്കവേ 
ധർമ്മ പ്രവാചകർ മാനവജീവിത 
കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തവേ 
നീ വളർന്നെത്തി മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാര -
നീതി ശബ്ദംപോലെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ 

x x x x x x x x x xx x x x xx x x x xx x x x x

ആയിരമായിരമാണ്ടുകൾക്കപ്പുറ-
ത്താരോ വിരചിച്ച മുഗ്ദ്ധ സങ്കൽപ്പമേ
നിന്നെ നിർമ്മിച്ച പുരുഷാന്തരങ്ങളിൽ 
നിന്നു വളരുമി ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 
നിന്നെ ഗവേഷണവസ്തുവായ് കാണുന്നു 
മുന്നിൽ ചരിത്രവും യുക്തിയും ശാസ്ത്രവും 

ഈ യുഗം സൃഷ്ടിച്ചു മാനവൻ നേടിയ 
മായികശക്തി നിനക്കു നൽകില്ല ഞാൻ 
christian 2017-04-16 19:49:56 News
Truth seeker's arguments I have seen in many Hindutva sites. Denigrating other religions is their main hobby.
Was Christ alive? Our forefathers were not fools to believe in idiotic stories. Secondly, the gospels differ in many details. If they wanted to create a god, they could have written all alike.
When Adam committed the sin he was sent out of Eden. When he was in Eden, he was with god, and without death. After sinning he became a mortal.
That Original Sin brought death for all his descendants. Christ showed a path to return to god. That is the simplest explanation for Christ taking the sins of others and dying.
In other religions, much worse things I have seen. Gita was written at the battlefield. Krishna orders Arjuna to Kill the Kauravas. In Quran, Allah says the Muslims can kill the kafirs.
Only Christ forgave even those who crucified him and asked to love even the enemies. This teaching alone is enough to believe in the divinity of Christ.