Surendran Pillai 2018-01-17 10:29:23 News
Donald Trump is the MAN!! Savor of USA

As a successful business man, he knows how and where to put pressure.

If jealous you can see fault in his every action. If think straight, you will appreciate what he does for this country.
ചിരിക്കാന്‍ രസിക്കാന്‍ 2018-01-17 10:27:21 News

രസിക്കാന്‍

ട്രുംപ കൊളസ്ടോള്‍ കുറക്കാന്‍ ഉള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു, ഹാര്‍ട്ട് അസുഖം ഉണ്ട് ,പോണണ തടി കൂടുതല്‍ - ഇതാണോ ഉഗ്രന്‍ ആരോഗ്യം? Dr.Gupta- CNN

ട്രുംപ് പെരുമാറ്റം കാണിക്കുന്നു . കലിഗുള ,നീറോ ഇത്തരം വട്ടിലൂടെ റോമന്‍ സാമ്പ്രാജ്യം നശിപ്പിച്ചു

ഓട്ടം 2018-01-17 10:11:15 News
ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിന്റെ മാരത്തോൺ ഓട്ട പരസ്യം പോലെ
നാരദന്‍ 2018-01-17 09:21:19 News

പൂച്ചക്ക് എന്ത് കാര്യം പിണറായി പൊന്ന് ഉരുക്കുന്നിടത്തു ?

മീന്‍ കാരിയുടെ പുറകെ മ്യാവു മ്യാവു എന്ന് കൂവി നടന്നാല്‍ മീന്‍ കിട്ടുമോ .

ഒരു ആനയും വെറുതെ പുങ്ക്കതരം കൂവി നടക്കണ്ട .

കേരളത്തില്‍ റിസോര്‍ട്ടും , ഓള്‍ഡ്‌ ഹോം ഒക്കെ തുടങ്ങാന്‍ സോപ്നനം .

മലയാളം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ ആക്കിയ പോള്‍ കിട്ടിയ കോടികള്‍ അടിച്ചു മാറ്റാന്‍ ഉള്ള ഒരു പിണറായി പണി മാത്രം ആണ് ലോക സഭ .

Rev. Dr. Truvalloor 2018-01-17 08:18:41 News
Those who practise communism, terrorism, or fake yogayism, must be deported rightaway. Americans should not be experiencing Chinese soul- crazy Sha therapy that talk about seven souls in your body ! This billionaire leader has no cognitive problem. He is not enacting Denmark drama here but wants to make America Greater again ! We the educated postmodern professionals support Trump. Long live Donald Trump. Thanks
Jerseyvala 2018-01-17 01:20:16 News
These are all some kind of personal property association. Always one super chairman or president or founder will be on the top and he make decision about any thing. According to that super official they change name or constitution of the association. Just please the other people they pick and choose some some excellent awards for certain people. In turn they come and support the super power of "Namam" in all plat forms. There are no principles for any thing. Just speak, pretent, act as if big leader social being, social worker and promote every where. What a pity? They also mist go and occupy world MLA in Trivandrum.  For the media, press people also jump according to the tunes of these people.
യേശു 2018-01-16 23:51:01 News
എന്നെ ക്രൂശിച്ച കള്ളന്മാരാണ് ട്രംപിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന പുരോഹിത വർഗ്ഗം.  ഞാൻ ഗലീലയിലെ ഷിറ്റ് ഹോളിൽ കുഷ്ഠരോഗികളോടും പാപികളോടും ഒപ്പം സമയം ചിലവഴിച്ചു.  അപ്പോൾ പുരോഹിത വർഗ്ഗം ട്രമ്പിനോട് ഒത്ത് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ എന്നെ ക്രൂശിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു . ഇവരുടെ പുറം വെള്ള തേച്ച ശവക്കല്ലറപോലെയും അകം സാഷാൽ തീട്ടക്കുഴി പോലെയുമാണ് .  അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഷിറ്റ് ഹോളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദുര്ഗന്ധമാണെങ്കിലും ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന പുരോഹിത വർഗ്ഗം ഹല്ലെലുയ്യ ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി എന്ന് പാടുകയും ട്രംപിന്റെ ദുർഗന്ധത്തിന് ലെബനോനിലെ സുഗന്ധ തൈലംപോലെയെന്ന് പാടുകയും ചെയ്യും - ട്രമ്പ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ കൂട്ടമായി ശർദ്ദിക്കും .  ഇവർ സ്വർഗ്ഗ രാജ്യത്തിന്റെ വാതിലുകളെ നിങ്ങൾക്കായി അടച്ചുകളയും . ഇവർ പണ്ഡിതന്മാരെപ്പോലെ സംസാരിക്കുമ്പോളും അകം നിങ്ങളുടെ രക്തം കുടിക്കാനുള്ള ദാഹത്തിലാണ് .  നിങ്ങൾ പുറം തിരിയുമ്പോൾ ഇവർ നിങ്ങളുടെ മേൽ ചാടി വീഴുകയും നിങ്ങളെ ഹിംസിച്ചും കളയുകയും ചെയ്യും .  ആട്ടിൻ കുട്ടികളുടെ വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്ന ഈ ചെന്നായ്ക്കളെ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾക 

യേശു 
John Samuel , Pastor 2018-01-16 21:31:23 News
When you support RACISM for your stock market or tax break 
Jesus will come to knock you down, repent, knock on doors and register more voters and get the ABOMINATION out of the White House, Congress  & Senate.

And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who would attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay My vengeance upon thee.

Sen Cory Booker vs Homeland Security Secretary 2018-01-16 20:59:36 News

WASHINGTON, D.C. — Sen. Cory Booker invoked Martin Luther King and Gandhi Tuesday as he delivered an emotional 10-minute lecture to Homeland Security Secretary Kirstjen Nieslen over her 'amnesia' about whether President Donald Trump made vulgar references to immigrants."When ignorance and bigotry is alive with power, it is a dangerous force in our country," Booker said. "Your silence and your amnesia is complicity."Nielsen repeatedly told members of the Senate Judiciary Committee that Trump used "tough language" during an Oval Office meeting Thursday with senators about a bipartisan immigration deal the president did not support. But Nielsen said she did not hear him use the words "shithole" or "shithouse" in reference to Africa or Haiti.

After published reports said Trump complained about accepting immigrants from "shithole" countries, Sen. Dick Durbin, D-Ill., confirmed Trump had used the word. Sen. Lindsey Graham, R-S.C., who was also at the meeting, has corroborated Durbin's account.Two Republicans who were also at the meeting, Sens. Tom Cotton of Arkansas and David Perdue of South Carolina, have said they also did not hear Trump use the vulgar remark.Booker, a new member of the committee, told Nielsen he was "seething with anger" over Trump's reported comments and the willingness of some in Washington to tolerate them.He said racism grows when people do nothing to confront it, and quoted Trump's reaction to a neo-Nazi march in Charlottesville, Va. last summer in which the president blamed violence on "both sides." 

"I sit here right now because when good white people in this country heard bigotry, or hatred, they stood up," Booker said. "Moving into my home community, we were denied housing because of the color of my skin. And it was white Americans from Bergen County who banded together to fight against racism."

Booker has repeatedly described how his parents, both executives with IBM, worked with housing activists when they tried to break the color barrier in Harrington Park. After Booker's parents tried to put a bid on a home and were turned down because they were black, a white couple made an offer that was accepted and then Booker's father showed up at the closing with a housing attorney.

Booker told Nielsen that when he heard about what happened from Durbin, he found it "profoundly disturbing."

"When Dick Durbin called me, I had tears of rage," Booker said. 

He said violent incidents motivated by racism outnumber those carried out by radical Islamists, and described death threats received not only by himself and Democratic Sen. Kamala Harris, who is also black, but also Sen. Mazie Hirhono, D-Hawaii, who was born in Japan.

"There are threats in this country. People plotting. I receive enough death threats to know the reality. Kamala receives enough death threats to know the reality. Mazie receives enough death threats to know the reality.

"And I've got a president of the United States whose office I respect who talks about the country origins and my fellow citizens in the most despicable manner. You don't remember, you can't remember the words of your commander in chief, I find that unacceptable."

Booker used the full 10 minutes alloted for questions as the hearing, but Nieslen was given time after he finished to respond. She chose to focus on the threat posed by supremacist groups.

"I couldn't agree with you more," she told Booker. "Our preventing terrorism programs have been reassessed and re-looked at just this year to ensure that we actually are going after the threats, to include white supremacy."

Earlier in Tuesday's hearing, Durbin asked Nielsen what she recalls Trump saying.

"What I heard him saying was that he'd like to move away from a country-based quota system to a merit-based system so it shouldn't matter where you're from, it should matter what you can contribute to the United States," she replied.

When Durbin asked her about the specific language used, Nielsen said there were about a dozen people in the room, many talking over each other.

"There was a lot of rough talk by a lot of people in the room," Nielsen said, adding she could not recall specific words. "What I was struck with frankly, as I'm sure you were as well, is just the general profanity that was used in the room by almost everyone."

"You didn't hear me use profanity," Durbin shot back.

"No sir," Nielsen agreed. "Neither did I." (posted by Anthappan)

Fire and Fury 2018-01-16 20:17:46 News
People who got their eyes opened are the one opposing Trump and his hidden agenda to make America white and great again. But the blind people like you are still hanging around expecting 'bread crumps' falling from his dinner table surrounded by the billionaire friends.  How much more you want take from this hate monger?  Do you think that your are inferior to this guy because of your color? Stand up on your feet and be a man!  
No Name, Good Name 2018-01-16 20:01:26 News
So what? 

Our spouses will do double duty. We enjoy sitting idle, collecting government benefits and will bad mouth not only Trump, but whoever does good for this country. That is our hobby. 

We have no name. Few people call us this VISA, that VISA etc though.
Dr. Mallu 2018-01-16 19:28:01 News
An american malayali doctorate?
George Thumpayil 2018-01-16 17:44:13 News
Congratulations to all winners.
-George Thumpayil

rajanmon 2018-01-16 17:31:22 News
ഇനിയും റോഡിൽ അടുപ്പു കൂട്ടി കഞ്ഞി വെക്കാതിരുന്നാൽ മതി .
rajanmon 2018-01-16 17:25:54 News
ടൊറന്റോ: തന്റെ ഹിജാബ് കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് മുറിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയുടെ പരാതിയില്‍ കഴമ്പില്ലെന്ന് പോലീസ്. അങ്ങിനെയൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ടൊറന്റോ പോലീസ് വക്താവ് മാര്‍ക്ക് പുഗാഷിനെ ഉദ്ദരിച്ച് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ''വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി പറഞ്ഞ സാഹചര്യ തെളിവുകള്‍ ചേര്‍ത്തുവച്ചതില്‍ നിന്നും തങ്ങള്‍ക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് അങ്ങിനെയൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ്.'' പുഗാഷ് പറയുന്നു.

പോളിന്‍ ജോണ്‍സന്‍ ജൂനിയര്‍ പബ്ലിക് സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി ഖുലഹ് നൊമാനാണ് തന്റെ ഹിജാബ് മുറിക്കാന്‍ ഒരാള്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് പരാതി നല്‍കിയത്.