Anthappan 2014-03-03 19:31:59 News

“വിവാദങ്ങളിലൂടെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം അധിക്ഷേപിക്കുന്നത്‌ സംസ്‌കാരശുന്യതയാണെന്നും, അമൃതാനന്ദ മഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങള്‍ ഹൈന്ദവ സംസ്‌കാരത്തേയും, ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ മൊത്തമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക്‌ വളരുന്നത്‌ പ്രതിക്ഷേധാര്‍ഹമാണെന്നും കെ.എച്ച്‌.എന്‍.എ പ്രസിഡന്റ്‌ ടി.എന്‍. നായര്‍, ട്രസ്റ്റി ബോര്‍ഡ്‌ ചെയര്‍മാന്‍ ശശിധരന്‍ നായര്‍ എന്നിവര്‍ പത്രക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു.”  I am pretty sure those who know the teaching of Hinduism would never make a statement like this.  Even Amrithandandha with her seventh sense would not be able to fathom the essence of Hinduism.  Max Muller, the 19th century orientlist’s words captures the greatens of Hinduism (Which is not a religion) as he states, “ If I were asked under what sky the human mind has most deeply pondered over the greatest problems of life, and has found solutions to some of them which well deserve the attention even if those who have studied Plato and Kant – I should point to India and If I were to ask myself from what literature we who have been nurtured almost exclusively  on the thoughts of Greeks and Romans, and of one Semitic race,  Jewish, may draw the corrective which is most wanted in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, in fact more truly human life, again I should point to India.”  Mr. Max Muller was pointing to Hinduism and its teachings.  Hinduism or its teachings cannot be tarnished with an ordinary mind or with superficial scholarship.  It is unfortunately getting tarnished under fake God and Goddesses. I am pretty sure the people those who are triggering hatred and communal violence in the name of religion are benefactors of Human deities and their knowledge about Hinduism is an empty tomb. 

John Varghese 2014-03-03 18:48:28 News
"ഇവരെയൊക്കെ എ.കെ.ആന്റണിയും മോഡിയും ക്രിസോസ്റ്റം മെത്രാപ്പോലീത്തയും ഒക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചത്‌ ഈ സത്യം മനസിലാക്കിയാണ്‌. ഇവരോടൊപ്പം കൂട്ടുകൂടി നമ്മുടെ കേരളത്തില്‍ മെഡിക്കല്‍കോളജ്‌, എയര്‍പോര്‍ട്ട്‌, ഒക്കെ കൊണ്ടുവരിക. " The article is great until the reader reach the above part.  What is the  intention of the author to slip the above part into the article? It contradicts what he preaches in the article. 
andrews 2014-03-03 18:22:34 News

Millennium thoughts #51 {collection}-andrews.

1]Life is a cross humans carry from birth to death. We never asked for it, no one ever asked our permission. We try to understand why it was given to us and what it is. But alas! It runs away in front of us like a mirage.

2] There will come a time, too soon; your money won't be able to buy your food. Markets and shops will be empty. Humans destroyed food chain; there is no more clean water. Earth is all polluted. Humans will die of hunger,thirst and diseases; looking at the money he has piled up. Save our land and return to nature as much as possible. That may slow down the speed of the end.

3] Ego is still standing in graveyards as tomb stones.

4] Open prison & invisible chains = marriage.

5] Ego wants to live for ever, It is ego to think that there is a heaven waiting for you.

6] It is foolish to submit a list of your needs to god. You won't get it. There is no one to receive your prayer. The god you praying to is made by your ego. Your god is deaf & dumb & blind like you; totally unconcerned about other humans and living things. Your prayers will remain with you. Why waste time.

7] Make life a cash only no credit / debit. Live happy with what ever you have and enjoy it every moment. Do not wait for tomorrows and death. You have no clue what it is and whether there is one.

8] Religion and politics are mushrooms that sprouted in the morning rain. The faithful nourishes them by their hard work believing that they will grow as giant trees. Some boasts, my religion is 2 thousand years old. All religions changed and transformed. There is no everlasting religion and politics.

9] The devotees of religion and politics are masochists. They like to be tortured and exploited. Give them freedom, they won't take it. They will choose slavery instead of freedom.

10] Can anyone make a mad dog drink water. Religious & political fanatics are like mad dogs. Try to save them from foolishness- they will bite you. They prefer to die in their madness.

11] Religion & politics survive by spreading fear. Take the fear away, they will perish. Modern humans has to come out of fear. One nation under sun that is what we need for all living things to survive.

12] The greatest book ever written is nature. Protect it. Nature is your mother.

13] The lover believe love is eternal. It is simply a time waste to preach to him the nothingness of romance. Fanatics are like romantic lovers. They won't come out of foolishness.

14] Theology has no logic or anything scientific in it. Theology is simply fiction. Science is based on theories. Those who make the science of god is admitting that god is only a theory. “Divine'' is a state of mind. Those who walk around with degrees in divinity are revealing their foolishness.

15] Religion died long time ago. Priests wants to fool us. That is why they have all these festivals and rituals to make us believe that old man religion is still kicking.

16] ''Holy'' is a state of human mind. Mind can exist only in a living being. Dead things / humans; cannot be holy. Buildings and places and things cannot be holy because they are dead objects and they have no mind to hold the holiness.

17] Those who do cruel deeds and kill others in the name of god are the real atheists. They know very well that there is no god and so they don't have to answer to him. If they have the 'fear of god' they won't do cruel things. They have no fear because they know there is no god looking after the affairs of humans or punish them.

18] Truth has only one way; straight and clear and goes forward. The paths of lies are many, crooked,twisted, dark,slippery and dangerous. To cover a truth lies has to come as a legion one after the other.

19] Devils are not afraid of cross. Don't we see every day lot of devils walking with crosses?

20] Pollution, corruption, cruelty, exploitation / wars in the name of god, natural disasters; it is almost impossible to live peacefully. What is it telling us- the end of the world is very near ?. No ! Most of it is due to human stupidity. And the end of humans is not too far away.

Manny Varghese 2014-03-03 17:30:29 News
Hello Anandan;
It is so nice to see your picture after a while, we left H.S. I think we coincidentally met at Orlando convention in 2006. I am so glad to note that you are the leading candidate for next FOMA President. I congratulate you in advance and wish you all success
Narayan 2014-03-03 15:29:37 News
Ok Arun, let them start with Daivasneham varnnicheedan.  Almost at the end, sing Sreekuttan's song: Ethratholam......  In between, all adipoli songs (new generation), cinematic dances, thara comedy with dual meaning.  Of course Achen's prayer twice.
T. P. Mathew 2014-03-03 14:34:10 News
Well done Mr. Theckemury. It is absolutely wonderful writings of facts. The readers need to evaluate the surroundings on the basis of such eye opening articles and today's life style. But who has time?
keraleeyan 2014-03-03 14:16:14 News
Nobody is converting anyone with money. It is a general lie we hear in India. But if a dalit or untouchable converts, his status will change and his thinking will change, which will benefit him.
About religion, the poorest in India is more knowledgeable than the so called people being converted by people like Amritanandamayi. These sanyasins offer instant nirvana, another lie and the crazy westerner will join it. (for some time)
ARUN 2014-03-03 08:34:09 News
എന്ത് കോപ്രായം നടത്തിയും ദേവാലയങ്ങൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഒന്ന് പുന പര്ശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്...ദേവാലയങ്ങൾ ദൈവീക മായ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത്...ബിസിനസ്‌ ആക്കി മാറ്റരുത്...എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും...
bijuny 2014-03-03 08:30:42 News
The mallu commentator above says. "She is converting here and collecting money". That is the beauty of Amrithananadamayi's "conversion" if you want to call it by that name. It is an intellectual conversion. It is not a give money and get people converted - which is exploiting the poor situation of people in need of help. Not different from willing to do anything for 100 rupeese... you know what I mean.
I'm not a fan of Matha. Point is when there is an argument or discussion , do it based on learned facts..

Do you think people in  America ( or anywhere in the world ) having money ( meaning "successful" either by way of education or job or business  can be easily brainwashed to part with their money? and get converted?  Think about what is that this lady has or doing  making people part with their money? Think little deep.

ഉടക്ക് വാസു 2014-03-03 07:42:21 News
പൈസയില്ലാത്തവൻ ഒക്കെ ചുറ്റുമുള്ള മരത്തിന്റെ കൊമ്പത്ത് കേറി ഇരുന്നു കേൾക്കട്ടെ . പഴേ മരം കേറ്റം ഒന്ന് പരിചയിക്കെം ചെയ്യാം 


Ben 2014-03-03 07:34:12 News
ഇടതു വലതു വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ നേതാക്കൾ മത നേതൃത്വങ്ങളുടെ അരമന നിരങ്ങി അവരുടെ കാലു നക്കുന്ന സ്വഭാവം ഒന്ന് നിര്ടുവാൻ സുധീരനെ കണ്ടു പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ....സുകുമാരാൻ നായരും, നടേശനും ബാവ മാരും അല്ലെ ഇന്ന് പുറകില നിന്ന് ഭരണം നടത്തുന്നത്....പിണറായിയും, ചാണ്ടിയും ഒന്നും ഇവരുടെ കാലു പിടിമ്ക്കുവാൻ മോശമല്ല ...ഇത് മാരിയില്ലങ്കിൽ ജനം ചൂലെദുക്കൂം...
Pravasi malayalee 2014-03-03 06:46:34 News
A family of $60 is good other wise I am going to apply home equity loan
Thomas 2014-03-03 06:11:18 News
The ticket rates are very reasonable for this program. ..please contact one of the above phone numbers to purchase a ticket.Family tickets only below 150
Philip 2014-03-03 05:18:33 News
Hope the ticket rates will be reasonable unlike the Jesudas program at Lodi NJ.  A family of 4, pay $300 and up?? This is too much.  A reasonable rate for a family of 4 is $150.  Those who plan, these programs please make sure of it.  We are not Bill Gates or Zuckerberg. We are hard working Malayalees.
mallu 2014-03-02 22:20:13 News
KHNA brings RSS-VHP leaders regularly to their conventions who attack and denigrate Christianity. We have heard speeches of Saskala teacher and others.
In America, priests and bishops are accused and arrested many times. Nobody says it is a move against Christianity. Nobody is above law. Amritanandamayi too is not above law.
The Christians were attacked and killed in many places in India. Have you uttered a word? You will say it is because of converting people. What is Amma doing? She is converting Christians here and collect money.
I dont think she collects money from Hindus only