Jose 2013-05-02 09:53:12 News
Congratulations, Sr. Clare
thomas koovalloor 2013-05-02 09:42:50 News
Congratulations to Sr. Clare. You were the inspiration to many children.
വിദ്യാധരൻ 2013-05-02 09:01:16 News
വേല ഇറക്കല്ലേ വേലായുധ. വേണ്ടിവന്നാൽ വേലായുധനെ നിരായുധനാക്കാനും, സുഗതകുമാരിയുടെ വേഷം കെട്ടി അറുമുളക്ക് വേണ്ടി പൊരുതാനും ഈ വിധ്യാധരാൻ തയ്യാറാണ്. അറുമുളയിൽ ഇറങ്ങണ്ട വിമാനം തല്ക്കാലം കൊച്ചിക്കോ തിരുവനന്തപുരത്തെക്കോ തിരിച്ചുവിടാം
a Pravasi 2013-05-02 09:01:15 News
Come on, you should worry about your problems here. Kanataka people will take care of their problems. None of you have a vote there,. Your writing about Karnataka corruption  is the same as Congress's central Govt. what happened to sm krishna you guys sacked him it looks like. now he is a her??? UPA is full of corruption and ineptitude. get the stick in your eyes out first, before going after the speck in someone else's eye. if you are funding the election there it is a violation of US and Indian laws, i guess. watch what you are doing. 
വിഷ്ണു 2013-05-02 08:50:45 News
Ok. maappaakkiyirikkunnu. പത്രാധിപർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിൽ ആകുന്നില്ല. തൂറുക എന്ന വാക്ക് ഒരു ചീത്ത വാക്കായിട്ടോ, ആ പ്രവര്ത്തി ഒരു തെറ്റായാ പ്രേവര്ത്തിയായിട്ടോ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ആറുമുളയിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളര്ന്ന എനിക്ക്, എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ എന്റെ അമ്മ ചോദിക്കുമായിരുന്നു, നിനക്ക് കാട്ടിൽ എന്തായിരുന്നു പരിപാടി എന്ന്, അന്ന് ഞാൻ പറയും ആയിരുന്നു തൂറാൻ പോയതാണെന്ന്. ആറുമുളയിൽ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഇത് വായിക്കാൻ ഇടയായാൽ അവർക്കു ഞാൻ പറയുന്നത് ചീത്തയായി തോന്നുകയില്ല. പ്കഷെ സംസ്കരിക്കപെട്ട വാക്കുകള ഉപയോഗിക്കുകയും, മാന്യതയുടെ റ്റൈയും കൊട്ടും ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പല മാന്യന്മാരും, അറുമുളഎന്ന എന്റെ ജന്മ നാടിനെ ഒറ്റി കൊടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വൈകാരിക തീവ്രതകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അനാവശ്യം എന്ന് തോന്നതക്ക രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പാക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു
Benoy Kurian Paul 2013-05-02 08:14:44 News
This article will help the new generation to know more about the geneous CJ, his dramas and other works. Writer P T Paulose deserves congratulations.
വിഷ്ണു 2013-05-02 08:10:53 News
Pl use decent language. without using obscene words, you can convey the same ideas. Emalayalee എല്ലാം ഇപ്പോൾ തന്നേക്കാം എന്ന വാഗ്ദാനവുമായി വോട്ട് വാങ്ങി പോയ ഈ കള്ളൻ എം. എൽ .എയ്ക്ക്‌ ഒരു മൂത്രപുരയോ കക്കൂസോ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല . ഇപ്പോൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാട്ടിനകത്ത് കേറി ഇരുന്നാണ് മലമൂത്ര വിസര്ജനം നടത്തുന്നത്. അത് വെട്ടി തെളിച്ചു വിമാൻ താവളം ഉണ്ടാക്കിയാലത്തെ ഗതി ഒന്ന് ഓര്ത്തു നോക്കിക്കേ? ശിവദാസൻ നായരും കാട്ടിലിരുന്നാണ് സംഗതികൾ സാദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തു പോയി നല്ല കക്കൂസിൽ കേറി ഇരുന്നു തൂറി തുടങ്ങിയപ്പോൾ, അത് നാട്ടുകാര്ക്കും ഉണ്ടാകണം എന്ന നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ അല്ല, നേരെ മരിച്ചു അമേരിക്കാൻ അച്ചായന്മാരിൽ നിന്നും ഗൾഫ്‌ അച്ചായന്മാരിൽ നിന്നും പണവും മദ്യവും വാങ്ങിയാതിന്റെ കൂറ് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അമേരിക്കാൻ മലയാളികള്ക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാതെ മുട്ടിനു മുട്ടിനു പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്ന ഫോമ ഫൊക്കാനാ സംഘടനകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനു യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. വികസനത്തിന്റെ പേരില് തറവാട് പൊളിച്ചു വില്ക്കുന്ന ഇവന്മാര് അറിയുന്നില്ല, അവന്റെ അടുത്ത തലമുറയുടെ കുഴിമാടമാണ് ഇവന്മാര് വെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത്‌ എന്ന്. അമേരിക്കയിൽ വന്നു പണം ഉണ്ടാക്കി, മദ്യവും പന്നി ഇറച്ചിയും കഴിച്ചു ദുര്മെദസുമായി അലയുന്ന ഇവന്മാര്ക്ക് അറിയില്ലല്ലോ വയോലകളിൽ പണിയുന്നവരുടെ അതമാവിന്റെ ഗദ്ഗദങ്ങൾ. കേരളം വികസിപ്പിച്ചു വികസിപ്പിച്ചു പ്രകൃതി പോലും തല തിരിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ അധര്മ്മമായ പോക്ക് കണ്ടു സൂര്യഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അഗ്ന്നിനാലങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ ചൂടിൽ കേരളം വെന്തുരുകുന്നു അമേരിക്കയിൽ താമസിച്ചു പരിസ്ഥിതിയെ കാത്തു രക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ശരിക്കറിയാവുന്ന അമേരിക്കാൻ മലയാളികളോട് ഒരപേക്ഷ. സ്വാര്ത്തമായ താത്പര്യങ്ങല്ക്ക് വേണ്ടി ആരുമുളയിൽ, അമേരിക്കയിലോ ഗല്ഫിലോ പോകാൻ കഴിയാതെ സ്വന്തം നാടിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന അനെകായിരങ്ങലുല്ടെ വായിൽ മണ്ണിടാതെ മാറി നില്ക്കൂ. നാട്ടില വരുമ്പോൾ കൊച്ചിയിലോ തിരുവനന്തപുരത്തൊ പോയി ഇറങ്ങു. ആറുമുളയെ രക്ഷിക്കു. പ്രകൃതിയെ രക്ഷിക്കു. അടുത്ത തലമുറയെ രക്ഷിക്കു ഇരിക്കും കൊമ്പു മുറിക്കരുതെ നാട്ടാരെ തറവാട് കൊളമാക്കല്ലെ നാട്ടാരെ ഒറ്റുകൊടുത്തും കള്ളുകൊടുത്തും എൻ നാട് മുടിക്കരുതെ നാട്ടാരെ. കാടുകളും തോടുകളും പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം അവയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ കൂട്ടുനില്ക്കരുതെ പ്രവാസികളെ
വേലായുധൻ 2013-05-02 07:02:50 News
എം എല് എ  കുടിയനാണെന്ന് പരസ്യപ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നവർ മാന നഷ്ട കേസ്സിൽ പ്രതിയാകുവാനും കോടികൾ പരിഹാരം നല്കുവാനും തയ്യാറാവണം. ആറന്മുളയുടെ ശാപം ആറന്മുളയുടെ വളര്ച്ച യ്ക്ക് തടസ്സമായിരിക്കുന്ന സുഗതകുമാരിമാരാന്. വിദ്യാടരാ സുഗതകുമാരി ചമയല്ലേ. പെണ്ണുക്കരക്കാരനെനതാണ്  ഇ ത്ര  കണ്ണി ക്കടി. വേണമെങ്കില പെണ്നുക്കരയിൽ ഒരു ബസ്‌ സ്റ്റോപ്പ്‌ തുടങ്ങാം.   
വിദ്യാധരൻ 2013-05-02 04:53:16 News
എഴുതുന്നവനു 
തലകെട്ട് വിട്ടതിന്റെ ആശ്വാസം 
വായിക്കുന്നവന് 
തലേകെട്ടു വീണ് 
അർത്ഥം അറിയാതെ 
വട്ടം കറങ്ങി 
മുഴുഭ്രാന്ത് . 
ഭ്രാന്തിന സ്തുതി പാടുന്ന 
അഭിപ്രായക്കാർ 
അവാർഡുമായി 
കാത്തു നില്ക്കുന്ന 
ഫോമ ഫൊക്കാന 
ലാന 
നല്ല കവിത 
എന്ന വിമർശകന്റെ 
വിധി 
ജനങ്ങളുടെ വിധി 
വിധിയെ മാറ്റാൻ 
പെടാപാട് പെടുന്നവർ 
എല്ലാം വിധി എന്ന് സമാധാനിക്കട്ടെ 


cmc 2013-05-01 18:46:23 News
Dear Angrews, Let your article be an eye opener for the currupt politicians religious leaders media. keep up the good work cmc
soman sunder 2013-05-01 18:40:51 News
we want airport. entha chengannur karke airport dehikkathille.
വിദ്യാധരൻ 2013-05-01 16:02:27 News
ആറുമുള എം എൽ. എ കൊണ്ട് ഊതിക്കുകയും കള്ളിന്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു അമേരിക്കയിൽ നിന്നോ ഗൾഫിൽ നിന്നോ വന്നതോ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്കിൽ, അതിന്റെ പിന്നിൽ അമേരിക്കാൻ അച്ചായന്മാരുടെ കയ്യികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസിലാക്കാൻ സാദിക്കും.  സ്വന്തം ജന്മ നാട് വിലക്കാൻ തയ്യാറായി നടക്കുന്ന ഇവനെ അടുത്ത തവണ കേട്ട് കേട്ടിക്കണ്ട ചുമതല ആറുമുളക്കാർക്കുള്ളതാണ് .  ഇവൻ ആരുമുളയുടെ ശാപം. 


Alex Vilanilam Koshy. 2013-05-01 10:41:36 News
Welcoming another bureaucrat from India is always a matter of pleasure and hope. THE PLEASURE AND HOPE WILL FADE AWAY IF THERE IS NO PROPER INTERACTION WITH THE DIASPORA COMMUNITY AND TAKING INITIATIVE TO RESOLVE THE ISSUES CONCERNING THEM. ALWAYS A GROUP OF ACTIVISTS/BUSINESSMEN DANCE AROUND SUCH BUREAUCRATS KEEPING THEM IN A DIS-ILLUSIONED WORLD. LET THE NEW CONSUL STUDY THE ISSUES PRESENTED BY THE INDIAN PRAVASI ACTION COUNCIL BY VISITING ITS WEB SITE: www.pravasiaction.com. WE CAN HELP HIM TO FEEL THE COMMUNITY FROM GRASS ROOT LEVEL UP AND CARRY OUT HIS FUNCTION EFFECTIVELY AND EFFICIENTLY. EXPECTING AN OPEN MIND AND CORDIALITY TO PROMOTE GOODWILL OF OUR MOTHERLAND IN THIS LAND OF OPPORTUNITIES. With best wishes to Ambassador MULAY Alex V. Koshy, New Jersey
p t paulose 2013-05-01 09:10:34 News
good work.
Joy Neriamparampil 2013-05-01 05:51:23 News
I remember you you are son inlaw of
 great  P.C .Cheriyan