കാവ്യം 2017-10-08 22:19:15 News
ഗദ്യത്തെ വര്‍ണ്ണസംഖ്യാക്ലിപ്തമാക്കുമ്പോള്‍ അതിനൊരു താളഭംഗി കൈവരുന്നു. അതൊരു പദ്യമായി മാറുന്നു. എന്നാല്‍ താളഭംഗിയില്‍ അക്ഷരങ്ങള്‍ നിരത്തിയാല്‍ എല്ലാ ഗദ്യവും പദ്യമാവുകയുമില്ലാ.
“മേല്‍പ്പടിവസ്തുക്കള്‍ ഇന്നുമുതല്‍ കൈവശംവച്ചും കരംതീര്‍ത്തും ആദായമെടുത്തും അനുഭവിച്ചും“ എന്നൊക്കെ ആധാരമെഴുത്തുകാരന്‍ എഴുതുമ്പോള്‍
“മേല്‍പ്പടിവസ്തുക്കള്‍ ഇന്നുമുതല്‍
കൈവശംവച്ചും കരംതീര്‍ത്തും
ആദായമെടുത്തും അനുഭവിച്ചും“എന്നരീതിയില്‍ താളത്തില്‍ വായിച്ചുപോവാന്‍ പറ്റുന്നില്ലേ? പക്ഷേ ഇതു പദ്യമല്ലല്ലോ.കാരണം ഇതു വര്‍ണ്ണക്ലിപ്തമല്ലാ. ആസ്വാദ്യതയും ഇല്ലാ.
വര്‍ണ്ണക്ലിപ്തമായാല്‍ പദ്യം കവിതയാവുമോ? ഇല്ലാ,ഇതൊന്നു നോക്കൂ.
ഇന്ദിരാ ലോകമാതാ മാ
രമാ മംഗലദേവത
ഭാര്‍ഗ്ഗവീ ലോകജനനീ
ക്ഷീരസാഗരകന്യക...ഇതു ഛന്ദോബദ്ധമാണു്.താളമുണ്ടു്.അനുഷ്ടുപ്പുവൃത്തത്തിലുമാണു്.പക്ഷേ ഇതു ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ പര്യായങ്ങള്‍ ആ രീതിയില്‍ എഴുതിയതാണെന്നേയുള്ളൂ. കവിതയല്ലാ.
അതുപോലെ,
കടുകാ മുളകും ചുക്കും
കണ്ടശ്ശര്‍ക്കരയും മലര്‍
പൊരിച്ചു മധുനാജ്യേന
നക്കിലിക്കിളൊഴിഞ്ഞുപോം എന്നതും അക്ഷരക്ലിപ്തമാണു്, താളഭംഗിയുണ്ടു് .പഥ്യാവക്ത്രം എന്ന വൃത്തത്തിലുമാണു്. പക്ഷേ ഇതു് കടുകാദിചൂര്‍ണ്ണത്തിന്റെ ആയുര്‍വേദകുറിപ്പടിമാത്രമാണു്. .ശ്ലോകത്തിലാക്കുമ്പോള്‍ ഓര്‍ത്തിരിക്കുവാന്‍ എളുപ്പമുണ്ടെന്നതിനാലാണു് ഇങ്ങനെ ഇവ എഴുതപ്പെട്ടതു്. ഇവയൊന്നും കവിതകളല്ലാ.
എന്നാല്‍ മുറ്റത്തുനില്‍ക്കുന്ന സൂര്യകാന്തിയോടു കവി സംവദിക്കുന്നതു് നോക്കൂ.
“അരികില്‍ ഞാനെത്തി നിന്‍ കവിളില്‍ തലോടവേ
ഇതളുകള്‍ കവിതകളായ് തിളങ്ങി
എന്‍ സൂര്യകാന്തീ ! നീയെന്നിലുണര്‍ത്തിടൂ
എന്നുമീ മട്ടിലീ കാവ്യഭംഗി.“ഇതു വായിക്കുമ്പോള്‍ ആസ്വാദകനും ആ സൂര്യകാന്തിയുടെ കവിളിലൊന്നു് അറിയാതെതന്നെ തലോടുകയില്ലേ?

ശ്രീലെകം വേണുഗോപാല്‍/കാവ്യഭംഗികള്‍
വിദ്യാധരൻ 2017-10-08 20:55:05 News
വായനക്കാരുടെ( ഏഴ് വായനക്കാരും എഴുപത് എഴുത്തുകാരും) കുറവും എഴുത്തുകാരുടെ ആധിക്യംവും നിരൂപകരുടെ കുറവും  മലയാളസാഹിത്യം അമേരിക്കയിൽ ക്ഷയിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരുന്നു.  സ്വന്തം ആത്മബലത്തേക്കാൾ (എഴുത്തുകാർക്ക് ആത്മബലം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന പി. വത്സലയുടെ വാക്കുകൾ )    സംസര്‍ഗ്ഗബലംകൊണ്ട് എഴുത്ത്കാരായി തീരാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അമേരിക്കയിൽ കൂടുതലും കാണുന്നത്. നാട്ടിൽ നിന്ന് പേരുകേട്ട എഴുതുകാരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുമായി സംസർഗ്ഗം ഉണ്ടാക്കി എഴുത്തുകാരെന്ന് പേരെടുക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമം കാലാകാലങ്ങളായി അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്.  കൂടാതെ ലേഖകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവാര്ഡ് ഉഡായിപ്പിലൂടെയും നാട്ടിൽ പോയി പണം മുടക്കിയും എഴുത്ത്കാരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ഇവരുടെ ഓരോ പരിപാടിയും കണ്ടാൽ പൂച്ച കണ്ണടച്ച് പാല് കുടിക്കുന്നതുപോലെയാണ് .   മറ്റാർക്കും ഇത് മനസിലാകുന്നില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ ഒക്കെ വിചാരം.  ഒരു സംഘടനയുടെ ചുക്കാൻ ചുരുക്കം ചില ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പലരെയും ഈ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിറുത്തുകയും ചെ യ്യും.  വളരെ  നിഷ്‌പക്ഷതയോടെ എഴുതിയ നല്ല ലേഖനം  
Ninan Mathullah 2017-10-08 13:21:04 News
Very strong writing. As true writers are prophets, give keen attention to such writing for the sake of our future here.
വിദ്യാധരൻ 2017-10-08 12:02:29 News
 ഗദ്യവും പദ്യവും എന്നീ രണ്ടു സാഹിത്യരൂപങ്ങളുള്ളതിൽ പദ്യരൂപത്തിനെ കവിത എന്നു പറയുന്നു.കവി ശബ്ദതിൽ നിന്ന് വ്യുല്പന്നമായ ഭാവനാമമാണു കവിത. .കവി സൃഷ്ടിയുടെ ഗുണ ധര്മ്മം മാത്രമാണ് കവിത. ഗാനരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാവുന്ന ശബ്ദാലങ്കാരവും വൃത്താലങ്കാരവും അർത്ഥാലങ്കാരവും യോജിച്ചു നില്ക്കുന്ന ആശയാവിഷ്കാരമാണു കവിത അഥവാ കാവ്യം. അർത്ഥവ്യാപ്തമായ വാക്കുകളെ ഗാനരൂപത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചു വായിക്കാനും വായിച്ചവ ഓർമ്മയിൽ നിറുത്താനും പദ്യരൂപങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉചിതമാണു എന്നതിലൂടെ വ്യംഗ്യ- ഭാഷയിൽ സാഹിത്യപ്രാധാന്യം കല്പിച്ചിരുന്ന, ആശയാവിഷാരങ്ങള്ക്കു സൌന്ദര്യം കല്പിച്ചിരുന്ന ഒരുകാലഘട്ടത്തിൽ ഉദിച്ചുയർന്നതായിരുന്നു കവിത. രുചിക്കുംതോറും ആസ്വാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണു കവിതയുടെ മഹത്ത്വം . വാച്യമായ അർത്ഥം ഭാഷാപ്രയോഗത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുക എന്നതിലുപരിയായോ പ്രസ്തുത അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കുന്ന എന്ന ധർമ്മത്തിനു പകരമായിത്തന്നെ നിലനിന്നുകൊണ്ടോ ഭാഷയുടെ സൗന്ദര്യവും ആവാഹനശേഷിയും പ്രകടമാക്കുന്നതിന്‌ ഊന്നൽ നൽകുന്നവയാണ്‌ കവിതകൾ. ട്ഃആസർഗാത്മക സൃഷ്ടിയിൽ ഒന്നാണ് കവിത. കവിതയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വിശേഷണം കൊടുത്തത് വോർദ്സ്‌വോർത്ത്(Wordsworth) ആണ് :

"Poetry is the spontaneous overflow of powerful emotions".

"അനർഗളമായ വികാരത്തിൻറെ കുത്തൊഴുക്കാണ് കവിത".

പൗരസ്ത്യ സാഹിത്യത്തിൽ
കവിയുടെ കർമ്മമാണ് കാവ്യം. കാവ്യത്തെ ഗദ്യം, പദ്യം, മിശ്രം എന്നും ദൃശ്യം, ശ്രവ്യം എന്നും വിഭജിക്കാം. കവിത എന്ന പദവുമായി കാര്യമായ വ്യത്യാസമില്ല. എന്നാൽ പൗരസ്ത്യസാഹിത്യത്തിൽ കൂടുതലും കവിത എന്ന പദത്തേക്കാൾ കാവ്യം എന്നാണ് പ്രയോഗിച്ചു കാണാറ്. നാടകത്തെയും വേണമെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ കാവ്യം എന്ന പദംകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കാം. ഉദാഹരണം. കാവ്യനാടകം, കാവ്യശാസ്ത്രം.

കാവ്യശാസ്ത്രം എന്നതിനു പകരം സാഹിത്യശാസ്ത്രം എന്നും പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. ശബ്ദാർത്ഥങ്ങൾ സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിക്കുന്നതാണ് സാഹിത്യം.

"ശബ്ദാർഥൗ സഹിതൗ കാവ്യം-" എന്നാണ് ഭാമഹൻ കാവ്യത്തെ നിർവ്വചിച്ചത്. കാവ്യശബ്ദത്തിന്റെ പര്യായമായാണ് സാഹിത്യം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് സാർഥകശബ്ദങ്ങൾകൊണ്ട് രചിക്കുന്ന ഒരു കലാശിൽപ്പമായതുകൊണ്ട് ശബ്ദവും അർത്ഥവും മനോഞ്ജമായി സമ്മേളിക്കുന്നതാണ് കാവ്യമെന്ന് ഭാമഹൻ പറയുന്നു

''രമണീയാർഥപ്രതിപാദക ശബ്ദ കാവ്യം'' എന്ന് രസഗംഗാധരത്തിൽ ജഗന്നാഥ പണ്ഡിതൻ കവിതയെ നിർവ്വചിക്കുന്നു

വികാരനിർഭരമായി ഹൃദയം നിയതമോ അനിതയതമോ ആയ് താളത്തിൽ ഭാഷയിലൂടെ ആവിഷ്കാരം കണ്ടെത്തുന്നതാണ് കാവ്യം എന്നു പറയാം.- എന്ന് വാട്ട്സ് ഡൺടൺ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. (അവലംബം -ഭാരതീയ കാവ്യശാസ്ത്രം-ഡോ. ടി ഭാസ്‌ക്കരൻ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട്‌)

ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനോടടുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സംസ്കൃതകവിയാണ് ഭാമഹൻ. അലങ്കാരപ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രമുഖാചാര്യനാണ്. ഭാമഹന്റെ ജീവിതകാലം തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആറ്, ഏഴ്, എട്ട് നൂറ്റുണ്ടുകളിലാണെന്ന് വിവിധ പക്ഷങ്ങളുണ്ട്. ദണ്ഡിക്ക് സമകാലീനനെന്നും, മുൻപെന്നും പിൻപെന്നും വിവിധപക്ഷങ്ങളുണ്ട്.
 
"ഭാമഹൻ

സ്വതേ ശോഭയുള്ളതിനും അലങ്കാരം വേണമെന്ന് ഭാമഹൻ കരുതുന്നു. ആകർഷകമാണെങ്കിലും ഭൂഷയില്ലെങ്കിൽ വനിതമുഖം ശോഭിക്കില്ലത്രേ ('ന കാന്തമപി നിർഭൂഷം വിഭാതി വനിതാമുഖം'-കാവ്യാലങ്കാരം "

 കവിത എന്ന സങ്കലപ്പത്തെ തച്ചുടച്ച് എന്തൊക്കയോ ആക്കി തീർക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ടങ്കിലും അതെല്ലാം ഈയലുകളെപ്പോലെ അൽപ്പായുസുകളാണ്   ഇവർക്ക് കവിത എന്താണ് എന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല  നേരെ മറിച്ച് കാവ്യ പാരമ്പര്യം നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ കെട്ടിപ്പെടുത്തവർ എല്ലാം പമ്പര വിഡ്ഢികളാണ് എന്നും തങ്ങൾ കവിതയുടെ പുതിയൊരു തലം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നും എന്നും വരുത്തി തീർക്കാനാണ്.  മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും തങ്ങി നില്ക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ എന്തിനാണോ ഇവർ പടച്ചു വിടുന്നത്.  ലാസ് വേഗസിലെ കുലയാളിയുടെ   കൂട്ട കുലപാതകത്തിന്റെ പിന്നിലെ ആന്തരോദ്ദേശ്യം എന്താണെന്ന് കണ്ട്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെത്തെ പാഴ് ശ്രമമാണ് ഈ കപികളുടെ ഗൂഢോദ്ദേശ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് 

കോൽത്തേനോണമോരോ പദമതിനെ നറും -
            പാലിൽ നീരെന്നപോലെ 
ചേർത്തീടേണം വിശേഷിച്ചതിലുടനൊരല -
            ങ്കാരമുണ്ടായിവരേണം 
പേർത്തും ചിന്തിക്കിലർത്ഥം നിരുപമരുചിതോ -
           ന്നേണമിന്നിത്ര വന്നേ 
തീർത്തീടാവു ശ്ലോകം ........
V.George 2017-10-08 07:16:43 News
Any hidden agenda to inaugurate a Malayalee organization in South Carolina? NethraNarayanaRamachandran is also known as APS. He was kindhearted, influential, humble and helpful while he was in Dubai. Ex Ministers, MPs, MLAs, and District Collectors from Kerala took advantage of this innocent soul. He was the one time sponsor for this VIPs to Dubai and most of them borrowed money from him during their Dubai tours and never returned a penny. I can reveal the identity of APS if you contact me at puthencavu689123@gmail.com
കാവ്യം 2017-10-07 23:57:23 News
വൃത്ത(താള) നിബന്ധമായെഴുതുന്നതാണ് പദ്യം(കാവ്യം). വാമൊഴിയായി വിജ്ഞാനം പകർത്താനും തലമുറകളിലൂടെ തലച്ചോറിൽ നിലനിർത്താനുമുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് പദ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ആയുർവേദ ഫോർമുലകൾ പദ്യരൂപത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവ കവിതയല്ല. ഒരു കൃതി കവിതയാവണമെങ്കിൽ അതിൽ ‘കവിത’  വേണം.
texan2 2017-10-07 23:02:51 News
I know this comment you will not publish.  Looks like Sudheer is controlling the comment section. Ellam oru Sudheer the great messages only.
texan2 2017-10-07 22:33:44 News
ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ വല്ലാതെ പൊക്കി ഫോട്ടോ ന്യൂസ് ആക്കുന്ന തനി മലയാളി സ്വാഭാവം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൂടെ പകർന്നു കൊടുക്കല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ....  ഇതൊക്കെ അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ സ്കൂളിലും മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പിള്ളേർ എല്ലാം ചെയ്യുന്നതും ആവുന്നതും ആണെന്ന് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാം ... ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ ഇമ്പോര്ടൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തു പിള്ളേരെ വഷളാക്കല്ലെ...
john philip 2017-10-07 19:20:30 News
ഈ ജയനും സുധീറും സത്യം തുറന്നെഴുതുന്നപോലെ എല്ലാവരും എഴുതണം. എന്തിനാണ് ആളുകൾക്ക് ഭയം. ആരെ പേടിക്കുന്നു.
എന്നാലും ഇവിടത്തെ എഴുത്തുകാർ എന്തൊക്കെ എഴുതി കൂട്ടി, ചിലർക്കൊക്കെ അവാർഡ് കിട്ടി ചിലർക്ക് പഴി കിട്ടി, ചിലർക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ആരും വായിക്കുന്നില്ലെന്ന ന്യായം ശരിയായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ എഴുതുന്നതൊന്നും
നല്ലതല്ലെന്ന പരാതി ഉയർന്നത്. ഒരു സംഗീതജ്ഞന്റെ ഗാനാലാപം കേട്ടിരുന്നവർക്ക് ആടുകൾ മരണസമയത്ത് കാണിക്കുന്ന പരാക്രമമായി അത് തോന്നിയെങ്കിൽ അവർ കവികൾ തന്നെ. ഒന്നിനോടൊന്നു സാദൃശ്യം ചൊല്ലാം ഉപമ...
Vayanakaaran 2017-10-07 17:03:22 News
സാർ ഇത് അമേരിക്കൻ മലയാളി കവികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണോ?  അവരൊക്കെ പൂരം കാണാൻ പോയിരിക്കുവാ.  വന്നിട്ട് വായിക്കും.
Vayanakaaran 2017-10-07 17:00:42 News
ഞാൻ മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്ന ഒരു വായനക്കാരൻ. ഈ തവണ ലാന കൊടുത്ത അവാർഡുകളിൽ അബ്ദുൽ പുന്നയൂർകുളവും , ജോൺ മാത്യുവും അതിനു അർഹരാണെന്നാണ് എന്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം. ജയന്ത് കാമിച്ചേരിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല  അദ്ദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല. നാട്ടിൽ എഴുതുന്ന ആളായിരിക്കും.  അർഹതപ്പെട്ട എല്ലാവര്ക്കും അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അടുത്ത തവണ അവാർഡിനായി കൃതികൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ   ഇത്തവണ കിട്ടിയവരെ മാറ്റി അർഹിക്കുന്ന പുതിയ ആൾക്ക് കൊടുക്കുക
Vayanakkaran 2017-10-07 14:02:14 News
You are right Abraham Thomas. Many of the time some paid/coolie/ghost writers get awards. The real and original writers get nothing. In LANA like association there is no democracy or principle. Theu just elect their own eran moolikal from their own circle. Why they bring big shots from kerala by giving big money? Any way some 40 or 50 people participate all in all, but big aana.  laana 
ദൈവം 2017-10-06 22:37:29 News
നീ നമ്മടെ പങ്ക് കച്ചവടം പൊളിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അല്ലെ ? നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ലിട ചെകുത്താനെ   ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഒന്നാക്കും, ഒരുത്തനെ ഞാൻ പുറംതള്ളും. മോനെ യാക്കോബായ ഫാനെ തോമാച്ചാ തുമ്പയിലെ എന്നിൽ നിങ്ങൾ വിഷ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ട് അല്ലാത്തവനെല്ലാം പോക്കാ .  പിന്നെ നമ്മുടെ പത്തിലൊന്നു തരാൻ മറക്കരുത് . നമ്മുടെ കഞ്ഞികുടി മുട്ടിക്കരുത്
ചെകുത്താൻ 2017-10-06 16:06:54 News
യാക്കോബായ ഫാനും പള്ളികളും പട്ടക്കാരും തിരുമേനിമാരും എന്റെ അരുമ കിടാങ്ങളാണ് .  അവരാണ് എന്റെ ജീവനാടി. ഭിന്നിപ്പ്, പക, അധികാരമോഹം, പാരപണി, പണം അടിച്ചുമാറ്റൽ, പള്ളിപണി, സിംഹാസനം ഉണ്ടാക്കൽ അങ്ങനെ പലതും ഭൂമിയിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഞാൻ ഇവർക്ക് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇവരെ തൊടുന്നവർ എല്ലാം ധൂളിയായിപ്പോകും. മോനെ യാക്കോബായ ഫാനെ നീ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഞാൻ നിന്നിൽ പ്രസാധിച്ചിരിക്കുന്നു. നീ ഓരോ വാക്കുകളും എന്റെ കർണ്ണങ്ങൾക്ക് സംഗീതമാണ് ഫ്രാൻസിസല്ല പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് വിചാരിച്ചാലും നിന്നെ ഒന്നും ചെയാൻ കഴിയില്ല നിനക്കായി ഞാൻ ആയിരക്കിണക്കിനു ചെകുത്താന്മാരുടെ ഒരു പട തന്നെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് .  എന്നോടാ കളി.

യാക്കോബായ ഫാൻ 2017-10-06 13:19:17 News
ശ്രീ ഫ്രാൻസിസിന്റെ ലേഖനം വായിച്ചപ്പോൾ കുറെ വർഷങ്ങൾ മുൻപ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ മാതൃഭൂമി പത്രാധിപരോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് ഓര്മ വരുന്നത്. "എടൊ ഗോപാലകൃഷ്ണ തനിക്കു ഈ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ചു ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല". ഞങ്ങളുടെ തിരുമേനിമാരെയും ബാവയെയും ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടു പറയട്ടെ ഇതൊന്നും ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം, ചുരുക്കം ചിലർ ഒഴിച്ചാൽ ഓട്ടോ റിക്ഷ കണക്കിനുള്ള (കടപ്പാട് ഗീ വറുഗീസ് മോർ കൂറിലോസ്) മെത്രാൻ മാരിൽ ആർക്കും അതിനു താല്പര്യം ഇല്ല. സഭ ഒരുമിച്ചാൽ ഇവരുടെ വരവ് കുറയും അധികാരം കുറയും. അത് അംഗീകരിക്കുക ഈ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുന്ന തിരുമേനിമാർക്‌ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ആണ്.
യാക്കോബായ സഭ ഒരു കാരണവശാലും യോജിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അഥവാ എങ്ങാനും യോജിച്ചാൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി യാതൊരു വിധ വരവ് ചെലവ് കണക്കും ഇല്ലാത്ത സഭയുടെ കോടി കണക്കിന് സ്വത്ത് പലരും അടിച്ചുമാറ്റികൊണ്ടിരുക്കുന്നത് നിന്ന് പോകും. ബാവായുടെ സ്ഥാന ത്യാഗം ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ്. രാജി പിൻവലിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ടാണ് ബാവ രാജി സമർപ്പിക്കാറ്. ഇത് പലകുറി ആവർത്തിച്ചതാണ്. പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ രണ്ടായിത്തന്നെ പോകുന്നതാണ് നല്ലതു. കാരണം ആൻമേനികളുടെ മനസ്സിൽ പകയുടെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും വിത്തുകൾ ആവശ്യത്തിന് പാകിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു യോജിപ്പ് അവർക്കു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. തിരുമേനിമാർക് രാഷ്ട്രീയക്കാരെപോലെ ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞ തെല്ലാം ഒറ്റ ദിവസ്സം കൊണ്ട് വിഴുങ്ങാനാവും  .ഞങ്ങൾക്ക് അതിനാവില്ല, വരും തലമുറയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ അതിനു  സാവകാശം വേണം.