Raju Mylapra 2019-02-09 21:24:34 News
നിറപുഞ്ചിരിയോടെ നിലാവ് പരത്തിയ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ ജോയി ചെമ്മാച്ചേൽ ഇനി ഓർമ്മകളിൽ..... FOKANA, FOMAA, PRESS CLUB സംഗമ വേളകളിൽ പങ്കിട്ട പൊട്ടിച്ചിരിയുടെ അലകൾ ഇപ്പോഴും കാതുകളിൽ മുഴങ്ങുന്നു…. പ്രിയ സുഹൃത്തിന്റെ അല്മമാവിന് നിത്യ ശാന്തി നേരുന്നു...
josecheripuram 2019-02-09 20:13:54 News
Dear Meenu,Your writings  are a challenge to our community it gives us food for our brain,Why we still keep our Old so called Traditions.Jesus said Love one another."It seems easy but it's hard to love&It's so easy to hate.We say our culture is so great,show me a priest who's sister or brother married to to a "PULIAN/OR PARAYAN.
വിദ്യാധരൻ 2019-02-09 20:04:51 News
 കഷ്ടം! സ്ഥാനവലിപ്പമോ പ്രഭുതയോ
സജ്ജാതിയോ വംശമോ
ദൃഷ്ടശ്രീ തനുധാടിയോ ചെറുതുമി-
ങ്ങോരില്ല ഘോരാനലൻ (ഘോരനാം മൃത്യു )
സ്പഷ്ടം മാനുഷഗർവ്വമൊക്കെയിവിടെ-
പ്പക്കസ്തമിക്കുന്നിതി-
ങ്ങിഷ്ടന്മാർ പിരിയുന്നു! ഹാ! -ഇവിടമാ-
ണദ്ധ്യാത്മവിദ്യാലയം! (ആശാൻ -പ്രരോദനം 
വിദ്യാധരൻ 2019-02-09 19:52:39 News
ആലുവാപ്പുഴയിലന്നവൾ
നീരാട്ടിനിറങ്ങുംനേരം 
കാറ്റങ്ങടിച്ചീടുകയാൽ
കൊണ്ടർവേണി 
ഉടുത്തിരുന്ന വസനം
പാറിപറക്കയാൽ 
കണ്ടേൻ ഞാൻ 
കാമൻ കളിച്ചു 
കൂത്താടിടുന്ന പുണ്യസ്ഥലം  
josecheripuram 2019-02-09 19:50:26 News
To soak up in rain which falls like tears of angels who are above'where there  no rain in heaven.And raw a boat through "VAIKOM KAyAL"is like being in Heaven'.
josecheripuram 2019-02-09 18:11:13 News
The most dangerous place is our home.Domestic violence is an unpredictable situation where anything can happen.Unless one person is passive(which use to be the style of our past the man controls& women submissive.Now I think The marriage is a constant fight between two individuals to gain control over one another.
josecheripuram 2019-02-09 18:00:07 News
When God created human, he gave them free will.He could created them with a will to do only what he wanted them to do.Then that's called Heaven.If the devil wanted  us to do evil things,then it's called hell.Why It's called Earth because Good&Bad Exists here.Jesus came to free the oppressed.Those days The high priests&the rulers Enjoyed the life where the poor had nothing.Now also the same thing is happening.The Rulers&The high priests make us slaves&We Pay them to be their Slaves.The Politicians&The High priests have no idea what's a poor persons condition,because they are far away from them.
josecheripuram 2019-02-09 17:37:46 News
Any one who dreams&work Hard will reach his goal.Our past president Dr Abdulkalam,and so many examples we have.At present what's happening to malayalees they go out to other countries&do any jobs&people come from other states&make money from our state.Why we are so lazy?Look at the Man power we waste,when there is "JATHA"OR a Political/religious event.How many people waste their time time for useless things instead doing something useful.Any actor if they have succeeded,It's hard work.A Big salute to Mr MAMOOTY.
Aby John 2019-02-09 17:15:16 News
കലയും സാഹിത്യവും  ജീവിതവും ഒരുപോലെ പകർന്നു കൊടുത്തു അവരെ വളർത്താൻ നമുക്ക് നേരമില്ല പകരം പണവും പത്രാസും കാണിച്ചു പണമുണ്ടാക്കാൻ ഓടുന്നതിനിടയിൽ ആർക്കുവേണ്ടി ആണ് ഇതെന്ന്  ചിന്തിച്ചു കുറച്ചു നല്ല സമയം അവർക്കൊപ്പം ചിലവഴിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ അവർ ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയരോ ആയില്ലേലും മനുഷ്യനായി വളരും   
Blesson 2019-02-09 17:06:40 News
Thanks Sudheer Panikkaveetil
ഡോ.ശശിധരൻ 2019-02-09 16:57:14 News

ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ. എഴുതിയിരിക്കുന്ന   സംഭവങ്ങൾക്കതീതമായി , മനുഷ്യർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തോ  അതിനപ്പുറത്തു ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ നമ്മളുണ്ടാകുന്നത്.ഒരു കുടുംബത്തിൽ  പൊടുന്നനേയുണ്ടാകുന്ന ദുരന്തമുണ്ടാകുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നോ , ഹിന്ദുവെന്നോ , മുസ്ലിമെന്നോ , പണക്കാരനെന്നോ, പാവപെട്ടവനെന്നോ ചിന്താവ്യതിയാനമില്ലാതെ ,എല്ലാ വൈരവും, വിചാരവൈവിധ്യവും മറന്ന് ഒരേ മനസ്സുമായി ഒന്നിച്ചു ഒരിടത്തു നാം സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യർ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യഥാർത്ഥനമ്മൾഉണ്ടാകുന്നു. മലയാളികളെപോലെ ഹൃദയസംസ്ക്കാരമഹിമ, സ്വഭാവസംസ്ക്കാരമഹിമ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംസ്ക്കാരം വേറെ എവിടെയാണ് ലോകത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുക.

(ഡോ.ശശിധരൻ)

George Neduvelil 2019-02-09 15:20:49 News
രാഹൂൽ പറഞ്ഞ  വനിതാസാന്നിധ്യം കോൺഗ്രസിൽ
കാണുന്നില്ല എന്ന മോൻസിയുടെ പരാതി ശരിയല്ല.
രാഹൂൽ പറഞ്ഞതിൻറ്റെ പൊരുൾ മോൻസി
മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കോൺഗ്രസ്സിലെ
മറ്റു നേതാക്കൾ പണ്ടുകാലത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെപോലെ
നിന്നും പെരുമാറിയും കോൺഗ്രസിൽ വനിതാ
സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നേ
രാഹൂൽ പറയാതെ പറഞ്ഞുള്ളൂ. എഴുതാപ്പുറം
പറയല്ലേ മോൻസി!       
Suma Pullukattu 2019-02-09 14:35:40 News
Good observation...we all get stuck in our past and forget to see  present and future..an eye opener to the younger parents
Ponmelil Abraham 2019-02-09 13:08:59 News
Deep condolences and prayers.

Nisha 2019-02-09 12:43:39 News
Excellent and thought provoking write up. I appreciate that you chose this topic.