andrew 2017-04-16 19:49:25 News

മേടിട്ടരേനിയന്‍ കടലിന്‍റെ ചുറ്റുപാടും ഉള്ള പ്രദേസങ്ങള്‍ ആയിരുന്നു പഴയ നിയമ എഴുത്ത് കാരുടെ ലോകം . യെരുസലേം പുരോഹിതര്‍, വടക്കന്‍ രാജ്യമായിരുന്ന യിസ്രായേല്‍ ദേവ സാഹിത്യം തെക്കന്‍ യെഹുദ്യയുടെ ദേവ സാഹിത്യവും തമ്മില്‍ കൂട്ടി ഇണക്കി പുരോഹിത സാഹിത്യം ഉണ്ടാക്കി. യെരുസലേം തലസ്ഥാനം ആയി ലോകം മുഴുവന്‍ പുരോഹിത രുടെ കീഴില്‍ കൊണ്ട് വരുക എന്നത് ആയിരുന്നു ഉദേസം .

CE എഴുപതില്‍ ദേവാലയം നിലംപതിച്ചു പതിച്ചു . പുരോഹിതര്‍ നാലു പാടും പേരു ചാഴികളെ പോലെ ഓടി മറഞ്ഞു . മറ്റു തൊഴില്‍ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുവാന്‍ മടി ഉള്ള പുരോഹിതര്‍ പുതിയ യേശു കൂട്ടായിമകളില്‍ നുഴഞ്ഞു കയറി പുതിയ നിയമ സഭകള്‍ ഉണ്ടാക്കി . യേശുവും ഇന്ന് കാണുന്ന സഭകളും തമ്മില്‍ യാതൊരു ബന്ദവും ഇല്ല.

അനേകം പുരാണങ്ങള്‍ കൂട്ടി യോചിപ്പിച്ചതാണ് പുതിയ നിയമം . മെയ്യ്‌ അനക്കി ജോലി ചെയ്യുവാന്‍ മടി ഉള്ള പുരോഹിത വര്‍ഗം ഇന്നും ചൂഷണം തുടരുന്നു.

കെട്ടു കദകള്‍ , ചൂഷണം , അടിമപ്പണി, വിഡ്ഢികള്‍ ആയിരിക്കുന്ന സോചനിയത എന്നിവയില്‍ നിന്നും സോയം മോചനം തേടുക എന്നത് ആണ് ഉയര്പ്പിന്റ്റ് അര്‍ഥം .

സ്നേഹം നിര്‍ജീവമായ അവസ്ഥ ആണ് മരണം . ചിന്ത ,പ്രവര്‍ത്തികള്‍ എന്നിവ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറക്കുക . പ്രാകൃത മനുഴനില്‍ നിന്നും ഉയരുക , അടിമ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്‍ നിന്നും ഉയരുക , അതാണ് ഉയര്‍പ്പ്

truth seeker 2017-04-16 19:06:33 News
യേശു ജീവിച്ചിരുന്നുകാണാൻ വഴിയില്ല എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഗവേഷകർ ചിന്തിക്കുന്നത്. 4സുവിശേഷങ്ങൾ മാത്രമാണല്ലോ യേശുവിനെക്കുറിച്ചു പറയുന്നത്. അവ യേശു മരിച്ചിട്ടു 100വര്ഷങ്ങള്ക്കു ശേഷമാണു എഴുതപ്പെട്ടത്. അതും യേശുവിനോ മുക്കുവ സിഷ്യർക്കോ അറിയാത്ത ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ. ഇന്നുള്ളത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കോപ്പിയാണ്. എത്രയോ പേരുടെ ഭാവനക്കനുസരിച്ചുള്ള കാര്യുങ്ങൾ-- അത്ഭുതങ്ങൾ, ഉയിർപ്പു, എല്ലാം -- അതിൽ ഉൾപെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ആദ്യം എഴുതിയത് എന്താണെന്നു ആർക്കുമറിയില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ, ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകൊണ്ടു ഒരാൾ ദൈവമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് ഒരു നല്ല യഹൂദൻ ദൈവമായതിൽ അത്ഭുതമില്ല. 
അനേകം പുസ്തകങ്ങളിൽിനിന്നു നാലെണ്ണം ട്രെൻഡോസ് സൂന്നഹഡോസ് തിരഞ്ഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം ചുട്ടെരിച്ചു. അതിൽ പലതിലും യേശുവിനു ഭാര്യയും കുടുംബവും ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.
ചരിത്രകാരന്മാർ (ഫ്ലാവിയസ് ജോസെഫ്ഓസോ ആരും) സർവശക്തനായ ദൈവം മഹാ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു ഗലീലിയയിലെ പുരുഷാരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നടന്നിട്ടു അറിഞ്ഞില്ലത്ര!. ഇത്രയും പ്രശസ്തനെ ഒറ്റികൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമെന്ത്? റോമാക്കാർ യഹൂദരുടെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി, കുരിശിലേറ്റിയതു പാപപരിഹാരമാകുന്നതെങ്ങനെ? പൗലോസിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ തോന്നിയ ആശയമാണത്- രക്ഷാകരകർമം.പഴയ നിയമത്തിൽ ഇത്തരമൊരു സംഗതിയെക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നാസറെത് ഇല്ലായിരുന്നു. യേശുവിന്റെ കഥ അന്നത്തെ ഹോറസ്, ആറ്റിസ്, ഒസീരിസ്‌, ദിയോന്യസിസ്, മിത്ര മുതലായ ദൈവങ്ങളുടെ പോലെ അമലോത്ഭവ ജനനവും കുരിശുമരണവും, ഉയിർപ്പും അത്ഭുതങ്ങളും ചേർത്ത് കെട്ടിച്ചമച്ച്താണെന്നു തോന്നുന്നു.
പൗലോസ് പോലും യേശുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെകുറിച്ചോ അമലോത്ഭവ ജനനത്തെകുറിച്ചോ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല അങ്ങേർക്കു ആ പാവം സഹിച്ചത് മറ്റുള്ളവരുടെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നി- അന്നത്തെ മറ്റു ദൈവങ്ങളെപോലെ. അങ്ങനെ, അയാൾക്കു ശേഷം വന്ന സുവിശേഷകർ യഹൂദനെ പാപപരിഹാരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ദൈവമാക്കി അവതരിപ്പിച്ചു . ഒരു പുതിയ മതത്തിന്റെ അടിത്തറയായി. പിന്നെ മത്തായി ചെയ്തത് പോലെ പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു രക്ഷകനെ കുറിച്ചുള്ള അവ്യക്ത പ്രവചനങ്ങൾ (അടിമത്വത്തിലായ യെഹൂദരെ രക്ഷിക്കാൻ ദാവീദിനെപ്പോലുള്ള ഒരുശക്തനായ രാജാവ് വരുമെന്നുള്ള ജല്പനങ്ങൾ്) സാക്ഷാത്കരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്-. പക്ഷെ യേശു വന്നപ്പോൾ അയാളൊരു ശുദ്ധ പാവമായിരുന്നു. യഹൂദ പ്രമാണിമാരുടെ കാപട്യത്തെ വിമര്ശിച്നടന്നു. അവരുടെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി റോമാക്കാർ അയാളെ ഒരു കുറ്റവാളിയായി, പൊതു ശല്ല്യമായി, കുരിശിലേറ്റി. യെഹൂദര് അടിമകളായി തുടരുകയും ചെയ്തു.
ആയാളുടെ പേരിൽ കൂർമ്മ ബുദ്ധിയായ പൗലോസ് ഒരു മതമുണ്ടാക്കി. യഹൂദർ ഇപ്പോഴും ആ രക്ഷകനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. റോമാക്കാർ ഏറ്റെടുത്തതോടെപുതിയ മതം കൊഴുത്തു. യഹോവ- യേശുവിന്റെ അപ്പൻദൈവം - പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായി പള്ളികളിൽ വിഗ്രഹാരാധന തുടങ്ങി. സുന്നത്തു ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത യെഹൂദ ജനതയെ പീഡിപ്പിച്ചു.
മനുഷ്യർ പാപികളല്ലല്ലോ. ആദത്തിന്റെയും ഹവ്വയുടെയും അനുസരണക്കേടിനു--അതും ദൈവം അയച്ച സാത്താന്റെ പ്രലോഭനത്തിൽ പെട്ട്-പിന്നീട് വന്ന മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്തു? അവർ പാപികളാകുന്നത് എങ്ങനെ? പിന്നെന്തിനു യേശു ജനിച്ചു? ഇതെന്തു കെട്ടു കഥ!
Ninan Mathullah 2017-04-16 14:38:33 News
Amen!
vayanakkaran 2017-04-16 13:33:26 News
കുമാരനാശാൻ മരിച്ചപ്പോൾ 51 വയസ്സ് 
ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് 37 വയസ്സ് . അവരെല്ലാം മരണശേഷമാണ് പ്രശസ്തരായത്. അതുകൊണ്ടു അമേരിക്കയിലെ എഴുത്തുകാർ ഇപ്പഴേ മരണവെപ്രാളം കാണിയ്ക്കണ്ട. എല്ലാം ശരിയാകും . വിദ്യാധരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചത്തുകിടന്ന് എഴുതുക 
Just a Reader 2017-04-16 10:37:25 News
Vayalar was 47 years old at the time of his Death!!!
നാരദന്‍ 2017-04-16 10:05:23 News
അമ്മയെ  തല്ലിയാല്‍ അല്ലെ ഉള്ളു  പത്തു പേര്‍ അറിയുന്നത്.  തോന്നിയാസും  തോന്നിയതുപോലെ കീറ്റുന്നു  എന്നോ ഉള്ളു.
ഇത്തരകാരെ  പൂര്‍ണമായും അവഗണിക്കുക. ബസിലെ വയറ്റത്ത് അടിച്ചു പാടുന്നവനെപോലെ  കിട്ടിയതും കൊണ്ട് പൊയ്ക്കോളും.
വിദ്യാധരൻ 2017-04-16 10:03:09 News
"ഗോതമ്പ്മണി നിലത്ത് വീണ് 
ചാകുന്നില്ല" യെങ്കിൽ 
ആർക്കുണ്ട് പ്രയോചനം ചിന്തകരെ?
നല്ല എഴുത്തുകാരൻ ചാകണം ആദ്യമേ 
പിന്നെയവൻ പ്രശസ്തനാകും 
ഉദ്ധരിക്കും അവൻ കഥകൾ കവിതകൾ 
നല്ലതെന്നു ജനം പുകഴ്ത്തി പറയും 
തീർക്കും അവർക്കായി പ്രതിമകൾ 
ഓർക്കും അവനെ ഓരോ വർഷവും 
അതിനാൽ എഴുത്തുകാരെ നിങ്ങൾ 
'ചത്തുകിടന്നെഴുതുക' കുറിക്കുക കാവ്യം 
അല്ലാതെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കൊന്നാൽ 
ആ രക്തക്കറ കൈകളിൽ കാണും സദാ.
പുത്തൻകുരിശും  പഴയതാകുമ്പോൾ 
ഭക്തി ജനങ്ങളിൽ ഏറി വന്നീടും
രണ്ട്‌ സഹസ്രാബ്ധങ്ങൾക്കപ്പുറം 
ഗോൽഗോത്താ മലയിൽ ചെന്നിണ
ത്തിൽ മുക്കിയ കുരിശുമേന്തി ജനം 
ഇന്നും കറങ്ങുന്നു പാരിൽ എല്ലാടവും
ജീവൻ കൊടുത്തേശു രചിച്ചച്ചോര നാടകം പുനർ 
അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഭക്തർ എല്ലാടവും 
ജീവൻ കൊടുക്കുക എഴുത്തുകാരെ നിങ്ങൾ 
അവസാന തുള്ളി രക്തത്തിൽ
ചാലിച്ച് തീർക്കുക നിങ്ങൾ തൻ രചനകൾ 
നിങ്ങൾ മണ്ണിൽ മറഞ്ഞാലും  നിൽക്കും 
നിങ്ങൾ തീർത്ത കൃതികൾ ഭൂമിയിൽ
അന്നു നിങ്ങടെ ആത്മ ദൃഷ്ടിയാൽ കാണും 
ഇന്ന് ചീത്ത വിളിക്കുനന്നവർ സ്തുതിപ്പത്
കണ്ടില്ലേ ഷേക്സ്പിയർ ജീവിപ്പതിന്നും 
കണ്ടില്ലേ വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയും ടാഗോറും 
ഇന്നും തിളങ്ങിവിളങ്ങുന്നദ്ധരണികളിൽ
എന്തിനു പറയുന്നു ആശാനും ഉള്ളൂരും 
തട്ടിൻപുറത്തെലികൾക്ക് ഭീഷണിയായി 
കട്ടക്കയത്തിൻ കവിതയും 
പ്രണയാർത്ഥികൾക്കുള്ളിൽ 
തീപ്പൊരി കത്തിച്ചു ചങ്ങമ്പുഴയും 
എല്ലാരും ജീവൻ കൊടുത്തെഴുതിയപ്പോൾ 
ധന്യമായി നിൽക്കുന്നു മലയാള ഭാഷയിന്നും       

James Mathew, Chicago 2017-04-16 07:50:12 News
അമേരിക്കൻ മലയാളി എഴുത്തുകാരെ ചെളി വാരിയെറിയുന്നവർ അവരുടെ കയ്യിലും ചെളിയാക്കുന്നു.  എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവിടെ എഴുതുന്നതും വായിക്കുന്നതും എഴുത്തുകാർ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു എഴുത്തുകാരന് മറ്റേ എഴുത്തുകാരനെ കണ്ടുകൂടാ. പൊതുജനം പള്ളിയും സമൂഹ മേന്മയും ലക്ഷ്യമാക്കി ആനാപ്പുറത്തും, ആമപ്പുറത്തും, അങ്ങനെ പുറങ്ങളിലും പുറം ചൊറിയലുകളിലും തിരക്കിലാണ്. അമേരിക്കൻ മലയാളി എഴുത്തുകാരെ ഹാ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം. ഈ തോന്ന്യാമല പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഇവിടത്തെ എഴുത്തറ്റുകാരെ അവഹേളിച്ച്കൊണ്ടാണെന്നു ഇമലയാളി വായനക്കാർക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ.  എഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊന്നും പുത്തരിയല്ല. അവർ ഇത് എന്നേ കേൾക്കുന്നതാണ്. തോന്ന്യമല പുത്തെൻ കുരിശ്ശ നല്ല എഴുത്തറ്റുകാരനാണെന്നു പറഞ്ഞത് ശരി, എന്നാൽ അവിടെ എ സി ജോർജുൻറ് , നമ്പിമഠമുണ്ട്, അബ്രാഹാം തെക്കേമുറിയുണ്ട്, മീനുവുണ്ട്, ന്യയോർക്കിലാണെങ്കിൽ മഹാരഥന്മാർ രാജു മൈലാപറയുണ്ട്, ജോർജെ തുമ്പയിലുണ്ട് ,രജീഷ് നെടുങ്ങാടപ്പള്ളിയും, ഇപ്പോൾ ഇ മലയാളിയിൽ കാണുന്ന ജയൻ വർഗീസുമുണ്ട്. വനിതകളിൽ എൽസി യോഹന്നാനും, സരോജ വർഗീസുമുണ്ട്.
ഫിലാഡൽഫിയയിൽ ഉണ്ട് രണ്ട് പ്രമുഖ വനിതാ എഴുത്തറ്റുകാർ ലൈല അലക്സ്, നീന പനക്കൽ. നല്ല എഴുത്തുകാരും ചീത്ത എഴുത്തുകാരും എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്.. നമ്മുടെ നാട്ടിലും (കേരളം) ഉണ്ട്.എന്നാൽ അവിടെ ചീത്ത എഴുത്തുകാരെ ചീത്ത വിളിക്കാറില്ല. ബഹുമാന്യ സുവിശേഷകൻ നൈനാൻ മാത്തുള്ള പറഞ്ഞപോലെ സർഗ്ഗ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും എഴുതട്ടെ.
Naradan 2017-04-16 05:08:10 News
പശു  ഇറച്ചി  ഏറ്റവും  കൂടുതൽ  കയറ്റുമതി  ചെയുന്ന  രാജ്യം  ഇന്ത്യ. അറവു  ശാലകളുടെ ഉടമകൾ  'സവർണ'  ഹിന്ദുക്കൾ.
പശു  ആരാധകർ  ഇതൊന്നു  മനസിൽ  ആക്കുന്നത്  നല്ലതു.
നല്ല ആഹാരം  വിദേശീയനേ  ? അതോ  ഇന്ത്യയിലെ  ഒട്ടിയ  പട്ടിണി  പാവങ്ങൾക്കോ ?
മതാതീത ചിന്തകൻ 2017-04-16 01:52:08 News
ഹലോ വൈസ്‌മെൻ - ബുദ്ധി മനുഷ്യർ . നിങ്ങളും മത ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകൾ, അല്ലങ്കിൽ പിന്നെ അച്ചന്മാരും സൗമിമാരും നിങ്ങളടെ മുഖ്യ പ്രസംഗിയ്ക്കർ ആകുന്നത് എങ്ങനാ 
ഒരു പാവത്താൻ 2017-04-16 01:43:32 News
ഈ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കു ചേരുന്നു. പ്രതിഷേധം നല്ലതാണു  എന്നാൽ മഹിജ കേസ്, ജിഷ്ണു കേസ് , ജിഷ കേസ് , ലക്ഷ്മി നായർ ലോ അക്കാദമീയ   കേസ് 
അതിലൊന്നും നിങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചു കണ്ടില്ല . തിരുച്ചുവേദം പാടില്ല. ഇ വേദിയിൽ കുത്തിയിരുക്കുന്നവർക്കു ഇതിനെപറ്റി എന്തറിയാം. ഇംഗ്ലീഷ് പത്രകാരനും അച്ചന്മാരും 
texan2 2017-04-15 21:06:53 News
Lucknow: The Yogi Adityanath-led BJP Government in Uttar Pradesh is planning to organise a mass wedding for underprivileged Muslim girls in the state.

“The state government will arrange for Sadhbhawna Mandaps in the 49 districts with sizable Muslim population. These Mandaps will be used for performing marriages of poor Muslims as well as poor and backwards from other communities,” Uttar Pradesh Minorities Affairs Minister, Mohsin Raza said.

Besides extending monetary assistance of Rs 20,000 to each girl, the government will bear other expenses for the mass wedding.

“We're also gathering figures of triple talaq victims across UP. We'll soon devise a plan to help & create a means of living for all such women,” Raza added.

Raza also stated that idea of mass weddings for girls from minority communities is also being mulled upon, which would also include Sikhs and Christians, came from the chief minister himself.
വിദ്യാധരൻ 2017-04-15 20:30:44 News
ചാൾസ് വെസ്റ്റർ ലീഡ് പീറ്റർ പറഞ്ഞതെനിക്കറിയില്ല . പക്ഷെ കുമാരനാശാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നും ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 

'നെഞ്ചാളും വിനയമൊടെന്ന്യേ പൗരഷത്താൽ 
നിൻഞ്ചാരു ദ്യുതി കണി കാണ്മതിലൊരാളും 
കൊഞ്ചൽ തേൻ മൊഴി മണി നിത്യ കന്യകേ നിൻ 
മഞ്ചത്തിൻ മണമറികില്ല  മൂർത്തിമാരും' (കാവ്യകല അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാം ഇന്ദ്രിയം)

                    ഇത് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നതിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് മടിതോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഓർപ്പിക്കാൻ ചൊല്ലുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണിത് .  ഇന്ന് സാഹിത്യലോകത്തെ കീഴടക്കാൻ പൗരഷംകൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു.  പണവും ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടങ്കിൽ  എന്ത് ചപ്പ് ചവറുകൾ എഴുതികൊടുത്താൽ അതിന് ആമുഖം എഴുതികൊടുക്കാൻ കേരളത്തിലെ കുലപതികൾ  എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എഴുത്തുകാർ തയാറാണ്.  'പണമാം മുന്തിരി കൊടുത്താൽ കാണാം മനുഷ്യ കുരങ്ങിന്റെ ചാട്ടം' എന്ന് പറയുന്നതും "പണത്തിനു മീതെ പരുന്തും പറക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്തു സാഹിത്യലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സത്യമാണ്. അത് കേരളമായാലും അമേരിക്കയയാലും. 
                    വിനയം നമ്മളിൽ പാർക്കുന്ന ചൈതന്യത്തിന്റ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഭാവമാണ്. അതിന് ഞാൻ എന്ന ഭാവം ഇല്ല. ഭാഷയുടെ പ്രഭവ സ്ഥാനം ചൈതന്യമാണ്. ചൈതന്യമാവട്ടെ അക്ഷയനാണ് അക്ഷരം അക്ഷയനിൽ നിന്ന് ഉളവാതാണ്. ഭാഷ മനുഷ്യന് പരസ്പരം സംവദിക്കാനായ് വെളിപ്പെട്ടതാണ്. അതിന് യാതൊരു വർഗ്ഗവർണ്ണ വ്യത്യാസം ഇല്ല. ചൈതന്യത്തിനും അങ്ങനെ തന്നയാണല്ലോ. അപ്പോൾ വിനയം ഇല്ലാതെ നാദബ്രഹ്മത്തിന്റെ കടാക്ഷം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കവി പറയുന്നത്. നെഞ്ചത്ത് ആളിക്കത്തുന്ന വിനയം ഇല്ലാതെ ഭാഷയുടെ ദ്യുതിപോലും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് 

                  നമ്മളുടെ സാഹിത്യവും രചനകളും മനുഷ്യരുമായി സംവദിക്കണം എങ്കിൽ,എഴുത്തുകാർക്ക് ഒരു പരപ്രേരണ കൂടാതെ സംരംഭങ്ങളില്‍ മുന്‍കൈ എടുക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇന്ന് പലപ്പോഴും എഴുത്തുകാരുടെ സമീപനം പ്രതികരണ സ്വഭാവത്തോടെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് കടന്നു ചെന്നു പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്ക തക്ക രീതിയിൽ ഒരു മതിൽ കെട്ടുകയാണ്. പക്ഷെ നയപരമായി ഒരു കയ്യ്കൊണ്ട് തലോടി മറുകൈകൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കുനന്നതിൽ തെറ്റില്ല. 

കവിതയും സാഹിത്യവും എഴുതുന്നവർക്ക് മനസ്സിൽ ഉരുവിടാവുന്ന ചില മന്ത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു . ആ മന്ത്രം അഹങ്കാര രഹിതമായ രചനകൾക്ക് സഹായിക്കും 

"ജ്യോതിർ ഭ്രമത്താൽ ഉളവാം ഒലികൊണ്ടിതാദ്യ 
സാഹിത്യഗീതി കലകൾക്കുദയം വരുത്തി 
നേരായുതിർത്തൊരാ സ്വരതാളമേളം 
ജീവാതു ജീവിത സുഖത്തെ വളർത്തിടുന്നു " (വി. സി. ബാലകൃഷ്ണ പണിക്കർ )

'ലാവണ്യംകൊണ്ടുള്ള പുതുമ 
              കവിതകൊണ്ടുള്ള് സത്‌കീർത്തി 
വിദ്യദ് ഭാവംകൊണ്ടുള്ള മാന്യസ്ഥിതി 
              രണപടുതാമൂലമാം വൻപ്രതാപം 
ഇവ്വണ്ണം വർണ്ണനീയം ഗുണമഖിലം 
              ഓരോ വാതിലിൽ തട്ടിമുട്ടി 
ജീവത്താം ആദിമൂല പ്രകൃതിയിൽ 
               ഒടുവിൽ ചെന്ന് ചേരുന്നുവല്ലോ" (എഴുതിയത് ആരെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല )

Ninan Mathullah 2017-04-15 16:15:15 News

Any subject can be viewed from different angles depending on the viewer or the writer. Joice is my friend and appreciate his literary talents. He proof read one of my books. I agree that a true writer must be devoid of ego at least when he writes for it to be useful to the readers. True writers are prophets. The original literary works of our literature, Vedas and Gita are considered as ‘sruthi’ in the sense heard directly from God. True writing must be heard directly from God and not something squeezed out of the writer’s brain to serve his/her ego to be useful to readers. The writer has to spent time in meditation and prayer to get ideas from the omnipresent force to give to readers. Those ideas can have different time and space application. Writings that cross the borders of time and space are called classics as from the world famous writers. But all writers need not be world famous or their writings classics. I can be a writer for a small regional group or culture as my calling can be to write to a small group. That does not mean I am not a true writer or my writing has no literary value. So please write down ideas as it come to your mind and develop it later with illustrations and stories and publish it. Do not worry about criticisms. Even if it was useful to just one person, it served its purpose.

vayanakkaran 2017-04-15 12:25:44 News
I think Wisemen international represt some secularist wisemen. Then how come you are bringing two extreame reeeeeligious fundmetalists syour guest speakers. Both are a kind of religilosus fundamentalists and they are not the promoters of secularism an unity f al wisemen.  Wisemen views shuld not be narrow.