pokkan-again 2018-06-16 08:13:53 News
ദാ വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു പൈങ്കിളി കുമാരി.
ആ പെങ്കൊച്ചിനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കരുതെ. അവള്‍ റോള്‍ മോഡലും അല്ല. സ്വന്തം കുടുംബം തകര്‍ത്തവള്‍. അച്ചനമ്മമരെ സ്നേഹിക്കാത്തവള്‍.
പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഏതോ ഒരുത്തന്റെ പുറകെ പോയവള്‍. അവളാണോ മലയാളി പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് മാത്രുകയാവേണ്ടത്? അതിനെ കണ്ടു പഠിക്കുന്ന മറ്റു കുട്ടികള്‍ കൂടി പിഴച്ചു പോകും. കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങള്‍ സത്യം എഴുതണം. ഈ പൊക്കല്‍ നിര്‍ത്തണം 
Boby Varghese 2018-06-16 08:09:57 News
Don't worry. This is Indira Gandhi's party. When a court of law found that her election is invalid, she suspended the constitution, took over the party, dismissed all the senior officials of the party and destroyed the Indian National Congress. Antony ,Karunakaran, Vayalar Ravi, Oommen Chandy etc all sided with her.
All those leaders who sided with Indira are responsible for the sad state of the party, all over the country. You cannot save it.
Mathew V. Zacharia, Indian American .NYS state School Board Member(‘93 to ‘’02) 2018-06-16 08:02:57 News
Jose Charumud: highlighting the truth is appreciated. Need genuine mankind leadership not dynasty.
Mathew V. Zacharia, an  Indian American of New York
Mathew V. Zacharia, New Yorker 2018-06-16 07:52:57 News
Ms.Jyothi Lakshmi Nambiar: I thank my God for your ministry of writing to open the eyes of society and humanity. Now I am at this age with the words of Solomon, wisest and richest king “ Now all has been heard: here is the conclusion of the matter; Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man, For God will bring every deed into judgement, including every hidden thing, whether it is good and evil “ Eccl 12: 13 & 14. May God bless you and your loved ones. Mathew V. Zacharia, New Yorker.
Ninan Mathulla 2018-06-16 07:21:35 News
Is there going to be any protection for writers and media that criticize the government in India? If you do not follow orders from above. or criticize you are enemy. Now we know the mentality of the ruling class. They rule by creating fear in mind.
നാരദന്‍ 2018-06-16 05:45:32 News
സ്ഥിരം കള്ളം പറയുന്ന രണ്ടു പേര്‍ കൂടി കുറെ കൂടി കള്ളം പറഞ്ഞു കൂട്ടി. എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് ആര്‍കും അറിവും ഇല്ല.
കൊറിയന്‍ കടല്‍ തീരത്ത് ഹോട്ടലോ കോണ്ടോയോ പണിയാം എന്ന ഉദേശമായിരുന്നു ട്രുംപിനു.
Oommen 2018-06-15 22:56:24 News
നമ്മുടെ പ്രസിഡണ്ട്  ട്രംപ് കൊറിയയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തെങ്ങും സമാധാനം കൈവരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ ലിപികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും.  
അദ്ദേഹത്തെ വിമര്ശിക്കുന്നവരും വെറുക്കുന്നവരും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് മനസ്സിലാക്കും. "സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന്  വിളിക്കപ്പെടും. "( ബൈബിൾ:  മത്തായി 5 : 9 )
reader 2018-06-15 22:20:23 News
Pl write short comments of your own.
dont copy paste. who wants that?
Pl write mostly in Malayalam
make these a habit.
who cares about Trump's legal issues? We can do nothing about that. Let us keep quiet
Fight for freedom 2018-06-15 21:55:26 News
Even though this is a couple of weeks old, it's information that is important. 
This warning from President Obama should be taken very seriously. Repulibcans have clearly given up the idea that they want a democracy in this country and if we don't stop them, they are going to turn American into a dictatorship. Honestly, I think they have already turned the US into a kleptocracy and they aim to keep it that way, over our dead bodies if need be.
andrew 2018-06-15 21:42:25 News
Wounds are never healed or forgotten;
it always lurks in a corner of memories like a coiled Serpent.
Time may give it a mudbath, 
a temporary therapeutic feeling. 
The mind may respond to the pain with a different attitude
but the Scars are like Tattoos in mind.
So be careful in each deed and word not to inflict a wound on anyone.

 Mother is like a deep Ocean, a Lioness,
Mother's love has no comparison
it was a long compassionate fight
Victory is just a soothing jell
Victory can never bring back our loss.
Empathy to Thee the Mother
i don't know what to say
prayers and feelings are hollow
wrap up your courage and vigour
Go! Go! Forward
Let the soothing winds of time console you. 

.
Trump AMERICA 2018-06-15 21:20:48 News

THIS IS TRUMP'S AMERICA -White man tells black family to shower before entering hotel pool or he'll have to drain it afterwards

* police chief in Wisconsin has been placed on leave after a video of him appearing to make fun of a group of black men 

* trump said he was buttering kim jong un to giveup nuclear arms  "If he believes buttering the guy up will get rid of his nuclear weapons, butter the guy up," says Sen. Lindsey Graham of Trump's relationship with Kim Jong Un.

* Manafort's crimes are not only financial & obstruction. The *underlying* crime is his profound complicity in the mass murder of civilians under Viktor Yanukovych in Ukraine. Manafort was led away from court; marshals gave the former Trump campaign chair's wife his belt, wallet.

* Today,  Trump claimed that his former campaign manager “Manafort has nothing to do with our campaign.”  But Candidate trump raised him. Over and over again. On television.- scroll back to the election times news clips.

 

Ninan Mathulla 2018-06-15 21:18:23 News
It is very important that our community members are in position of power for such things not to repeat. People involved need to know that there will be consequences. Salute to the mother of Pravin for not giving up.
Jacob Ninan 2018-06-15 19:30:02 News
How much sponsorship money FOMAA got to give this award?
Fooliyani 2018-06-15 16:21:13 News
Rudy Giuliani tells @NYDailyNews "things might get cleaned up with some presidential pardons" when the "whole thing is over" in light of Paul Manafort being sent to jail. Giuliani confirms Trump may just pardon anyone Mueller finds guilty of a crime. The fact that. Giuliani would say this BEFORE EVEN KNOWING what crimes these people may have committed, shows how corrupt to his core Donald Trump is. Regardless of the crime, here comes a pardon in advance.
they all know what they did- treason.
he also admitted he is fooling around another woman.
Take your glass off 2018-06-15 16:11:23 News

Three US marshals led Manafort out of the courtroom into the prisoner holding area immediately after the judge's ruling. He was not placed in handcuffs. Before he disappeared through the door, he turned toward his wife and supporters and gave a stilted wave. 

Minutes later, a marshal returned to give his wife, Kathleen, still standing in the courtroom's front row, Manafort's wallet, belt and the burgundy tie he wore Friday.