പാസ്റ്റർ മത്തായി 2015-04-14 20:25:16 News
ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിരിക്കുന്നത് കാനാവിലെ കല്യാണത്തിനു  കള്ളു വിളമ്പിയ വീട്ടുകാരനിട്ടു കർത്താവ് ഒരു പണി കൊടുത്തതു പ്രസംഗിക്കുമ്പോളാണ്. ഇന്ന് അമേരിക്കയിലെ മാർത്തോമ്മക്കാരുടെ കല്യാണത്തിനു കള്ള് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. അതുപോലെ കനാവിലെ കല്യാണത്തിനു കള്ള് തീർന്നുപോയപ്പോൾ വാറ്റുകാരെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ ബലമായി പിടിച്ചിരുത്തി കള്ള് വാറ്റിച്ചു. കർത്താവ് നല്ല സ്വയമ്പൻ സാധനം വാറ്റി കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് മുങ്ങി.  നല്ല കള്ള് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, താൻ എന്തിനാടോ ഇത്രേം നല്ല സാധനം അകത്തു വച്ചിട്ട് ഈ അളിപിളി സാധനം ഞങ്ങളെ കുടിപ്പിച്ചെത് എന്നും ചോദിച്ചു ആ വീട്ടുകാരനെ പൊതിരെ തല്ലി. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത്  ആ ഭാഗം എടുത്തു വായിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, എനിക്ക് മനസിലായി എത്ര കള്ള്കുടിയന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടെന്നു. മത്സരം ആയിരുന്നു ആ ഭാഗം വായിക്കാൻ.   ഇനി ഉള്ള മാർത്തോമ്മ കല്യാണത്തിനു ഈ തിരുമേനി ഇതുപോലെ ഒരു പരിപാടി ഒപ്പിചായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നേനെ.  ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്നു പറഞ്ഞു എന്തിനാ വെറുതെ മസിലു പിടിക്കുന്നത്‌. ചിരിച്ചാലും മരിക്കും ചിരിചില്ലേലും മരിക്കും എന്നാ പിന്നെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചു കൂടെ ?

വിദ്യാധരൻ 2015-04-14 20:04:36 News
സരസൻ അതി രസികൻ 
രസം  പകർന്നു രചന  
രസകരമാക്കി നീ
വിരസത മാറി വായന 
രസകരവുമായി.
ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു 
മരിച്ചിടാം മണ്ണ് കാപ്പിടാം .
പുതുമഴയിൽ കുരുത്ത 
തകരപോലെഴുത്തുകാർ 
തിരുടരതു  വേറെയും
കവിതഥ, കഥാകവിത 
കടപിട ചടപിട കട്പിട് 
ഗ്രഹിക്കാനാവാത്ത 
കഠിനകവിതാ പീഡനം. 
ലേഖനം, വിമർശനം 
പേര് വയ്ക്കാൻ മടിച്ചിടും 
ഭീരുക്കളതു വേറെയും.
മതഭ്രാന്തുമൂത്ത 
ഹതഭാഗ്യർ അവരോടു -
മല്ലിടുന്ന മുതു ഭ്രാന്തവൃന്ദം 
സർവ്വതും പ്രവചിക്കുന്ന നീ 
 ജോത്സ്യനോ. ദൈവജ്ഞന്നോ 
ഫലപ്രവാചകനോ 
മറഞ്ഞിരുന്നു മണ്ടരാം 
സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് 
പരിഹാസ പാരവയ്ക്കും 
രസികനോ സരസനോ ?
Ninan Mathullah 2015-04-14 18:13:54 News
No matter Republicans or Democrats occupy White House, the real rulers of this country are none of them. Most of the time the Presidents are placed their by the establishment as an eyewash. President Obama is the best example. After the Iraq and Afghan war the prestige of USA was drastically down among the nations of the world. To get out of this situation and to improve the prestige of USA and for diplomatic mileage, President Obama is placed in the White House. There were several reports that among the people who financed Obama campaign were Republican financing. The real rulers of this country are Masonic forces no matter who occupy the White house.
വായനക്കാരൻ 2015-04-14 17:22:55 News
The first thing that comes to anyone's mind, when they hear of 'person of the year award', is the famous Time Magazine Person of the Year Award. Time magazine started this tradition 87 years ago. According to Time, the award criterion is “the person or persons who most affected the news and our lives, for good or ill, and embodied what was important about the year.”

The 2014 Time magazine award winners were the 'Ebola Fighters'. The cover page of the issue announcing the winners showed an unrecognizable face behind the biomask.The award was for those who risked their lives to save the infected in African countries.  Nobody recognized their faces in news articles.

This announcement about 'Malayali of the Year Award' finalists does not mention what if any anyone did in 2014. Instead, it gloats about:
1. How long they've been in this country, how many associations they started(you wonder why they didn't stick with one), or have been president of, and how many times.
2. How many awards they've won(we all know about awards)
3. How many Kerala politicians or bishops they are in touch with, or how many have stayed in their house when they visited.
I'm not overlooking the fact that some have done some things to help people some time in the past.

Is this the image we want to create about the Malayali community in this country by these nominations. There are very many others who are better qualified. We should be recognizing them. As an example just look at a news item from a few days ago about the Town and Country magazine awards for 50 biggest philanthropists. Two Malayalis, Adarsh Alphons and Shaila Ittycheriah, both under 40, were selected along with Microsoft co-founder Bill Gates, Apple CEO Tim Cook and Facebook CEO Mark Zuckerberg.  There are many others too that are doing genuinely greater and beneficial work for the benefit of their fellow human beings,

vayanakaran 2015-04-14 17:01:24 News
ഇയ്യിടെ ഇ മലയാളി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വസന്തകാലം
എന്ന ശ്രീ പണിക്കവീട്ടിലിന്റെ ലേഖനത്തിൽ
കർണ്ണികാര പൂക്കളെക്കുരിച്ചുള്ള  കാളിദാസന്റെ
ഉപമയെ പ്പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു.
Rajeev 2015-04-14 14:44:13 News
The disappointment is that karNikAra ( Kanikkonna ) is odourless, even though bright goldenly colored and a great treat to the eyes.  Kalidasa blames the creator ( Brahmav)  for making it stunningly, but without the fragrance.    A pleasant surprise quote, never expected here… Kudos.. 

varNaprakarshe sathi karNikaaram

dhunothi nirganDhathayaa sma chethaH

praayeNa saamgryaviDhou guNaanaam

paraangmukhee viSvasrjaH pravrtthiH

വായനക്കാരൻ 2015-04-14 14:26:11 News
കാളയെന്നറിയുവാൻ  
          വാലുപൊക്കിയാൽ പോരേ  
‘പാദസേവ’പ്രയോഗം 
           പലപ്രാവശ്യമില്ലേ.
Anthappan 2015-04-14 12:22:14 News

George Bush, Chaney and Donald Rumsfeld along with the conservative Christians destroyed this country economically and morally.  The conservative Christians preach on Jesus, day time,  and conspire with the politicians to attack small nations and kill the children, women and innocents.  So many young Americans gave their life for a fabricated lie of WMD.   The war killed more people in Iraq than the Saddam Hussain’s tyrannical rule.   The wicked trios did everything wrong and blamed it on Obama. According to their Bible a black man is not supposed to rule this country.  These wicked politicians and Religion join hand in hand and pounce on the weak.  They time to time interpret the Bible to suite into their agenda of destroying the Middle class who actually work hard for them to amass wealth.  It is time to change the course of this country.  We need a government focusing on the Middle class rather than safeguarding the interests of the rich only.  That is why get our lazy butt and go to the polling station and vote during election time for Democratic Party’s candidate.  My choice is Hillary Clinton.   Otherwise you will be living in a nation which will perpetually be in war with other countries.  

malayalimankan 2015-04-14 12:16:03 News
The only 2 exceptions in this mix are Dr Roy P Thomas & P T Chacko. Everyone else is a politician who has craving for positions, recognitions and awards. Guys, how much more recognition you need? There are lots of good candidates in our society who really deserves recognition. They will not come forward and ask for votes. We need to go after them, find them, and recognize their talents. This seems to be a publicity stunt for the organizers and their company. We had enough about the voting scenerios. Typical eg: Asianet music awards. Idea phone company and Asianet made millions with their publicity stunts. Real singers didn't get to the top. It was always the SMS votes. Enna parayana: American Malayalees, poor guys. We are after recognitions, awards and pongacham. There are only very few right, noble and humble candidates for this award. The truth is that none of them are in this mix.
Kovaalan 2015-04-14 12:05:33 News
Everyone in Kerala knows all truths about the bar kozha and Saritha kozhy cases. Most of the malayalees in US knows how Mr Mani is investing money in US. The problem is since they are smart, there is no evidence left.
Jacob 2015-04-14 12:02:04 News
ഹാ കഷ്‌ടം എന്ന് മാത്രമേ ഈ വാര്ത്ത കണ്ടു പറയാൻ ആകുന്നുള്ളൂ. പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നൂ ഈ അവാര്ടിനെ കുറിച്ച്. പ്രതിഭ തെളിയിച്ചവര്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതെന്ന്. പക്ഷെ നിരാശ മാത്രം ബാക്കി. അമേരിക്കയിലെ ഭൂരിഭാഗം മലയാളികളും ഇതേ അഭിപ്രായം രേഖപെടുതും. ഫോമ, ഫൊക്കാന, എന്ന്നിങ്ങനെഉള്ള സംഘടനകള്ക്ക് വീതം വെച്ചതല്ലാതെ ഇതിൽ യഥാര്ത പ്രതിഭകൾ, ലോകം അറിയുന്ന മലയാളി പ്രതിഭകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ. ഈ പതിവ് സംഘടനാ നേതാക്കളെ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. .  മികച്ച എത്ര പേര് നമുക്കുണ്ട് - ഒബാമ ഭരണകൂടത്തിലെ ശ്രീ അരുണ്‍ കുമാര്, മലയാള സിനിമയിലെ സാനിധ്യമായ അജയാൻ വേണുഗോപാൽ, ജയന് കെ സീ , ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ കൃഷ്ണ കിഷോർ, ശ്രീ ശ്രീനിവാസൻ , കോർപ്പറേറ്റ് രംഗത്ത് തിളങ്ങുന്ന മറ്റു പേര... എന്നിങ്ങനെ എത്ര പേര്. അവസാനം കുറെ സംഘടന കസേരകള്ക്ക് കുറി വീണു. പാഴായി പോയ അവസരം.
Anthappan 2015-04-14 11:52:31 News

Who is Martin O'Malley? Did you dig him out of some graveyard? 

A.C.George 2015-04-14 11:15:45 News
Welcome my dear Sarasan, Where is your betterhalf Sarasi? Happy Vishu Dear Sarasan and Sarasi. Where were you hiding \\\"Sarasan\\\" so many months. There are so many Sarasans in North America too. But I know who this Sarasan is.... But I am not going to disclose the name of this particular Sarasan. But I can give a clue, that this Sarasan is from Queens area from New York. Let the name be on suspense list... I have a very positive opinion and out look about this particular \\\"Sarasan\\\". Any way on Vishu day this Sarasan appeared with his own \\\"Vishukani\\\" especially to our literary writers in North America. I want to hear some thing from our beloved Vidhydharan, Anthappan, Keeramutty, Vasu, Mathulla..etc... etc. Have a happy forward looking vishu to all our real writers, copy writers, masters, Gurus, political pandits and \\\"Kozha\\\" Gurus from Kerala. Also, please try to enlist your names also in Sarithas book of world records. It is like \\\"Guiness world record book or who is who books, especially for our beloved Kerala politicians or Kerala Overseas politicians in North America, who very frequently visit
George Parnel (Paranilam) 2015-04-14 11:00:23 News
I have predicted Presidents and have been wrong only once (due to hanging chads in Florida!) My prediction for next election is Martin O'Malley, the former governor of Maryland a democrat and a friend of President Obama. His opponent will be Ted Cruze a right wing Senator with the wealthiest 1% support. Hillary won't make it.
Matt John 2015-04-14 09:00:45 News
Joe Biden drops too many F-bombs