വിദ്യാധരൻ 2014-11-20 08:54:21 News
ജീവിക്കുക ശാന്തനായി 
അകത്തേക്ക് നോക്കി 
പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല 
അവിടെ മുഴുവനും ഭ്രാന്തരാണ്
ദൈവത്തെ കാണാൻ മനുഷ്യന്റെ 
തല അറുത്തു മാറ്റുന്നവർ 
കോടാലിയാൽ കഴുത്തു വെട്ടുന്നവർ 
ഒറ്റ ബോംബിനാൽ ഒരായിരത്തെ കൊല്ലുന്നോർ 
ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ പണം പിരിക്കുന്നോർ 
ദൈവങ്ങളായി ചുറ്റി അടിച്ചു 
ഭരണകൂടങ്ങളെയും ജനങ്ങളെയും 
ചൂണ്ടി നിറുത്തുന്ന ആൾ ദൈവങ്ങൾ, 
രതി വൈകൃത വീരന്മാർ.....
അകത്തേക്ക് നോക്ക് സ്നേഹിതാ 
അവിടെ ഉറങ്ങുന്നു ദൈവം 
അവഗണിക്കപ്പെട്ടു യുഗങ്ങളായി 

വായനക്കാരൻ 2014-11-20 07:55:09 News
“എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്നു വിളിക്കും മുൻപ്
ആകാശത്തേയ്ക്ക് നോക്കൂ
മേഘപാളികൾക്കിടയിൽ നിന്ന്
ഒരു കുഞ്ഞു നക്ഷത്രം
നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നു.
ഇനി നിങ്ങൾ വിളിക്കുക,
എന്റെ കുഞ്ഞു നക്ഷത്രമേ
എന്റെ കുഞ്ഞു നക്ഷത്രമേ..”    (ജലാലുദ്ദീൻ റൂമി)
Tom Mathews 2014-11-20 06:25:57 News
Dear Jane: By reflecting on an American Malayalee's daily trials and tribulations, you have brought forth a style of writing rarely seen. A proportionate usage of English and Malayalam interactions among the 'Chackos' family members is a new trend. Jane, you have the capabilities. Keep writing. My congratulations Tom Mathews, New Jersey.
Vargis 2014-11-20 02:56:34 News
People know about Jesus Christ. They do not believe on the preaching. Because preachers do not live according to bible. Preachers attract people to own net. Jesus was a freedom preacher. Write again.Let people read.Thanking you
Vargis 2014-11-20 02:46:29 News
അതെ മലയാളികള്, ഹിന്ദി പഠിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികള്, പറമ്പില് പണി എടുക്കാനും പണി പഠിക്കാനും തയാറാവണം. ബീനക്ക് നന്ദി.
വിദ്യാധരൻ 2014-11-19 21:08:21 News
    കിഴവനാം ഈശ്വരൻ 
                    (വയലാർ )

സത്യം വിളയും ഖനികളന്വേഷിച്ചു 
മിഥ്യതൻ മണ്പുറ്റുടച്ചുടച്ചങ്ങനെ 

ആദ്യമദ്ധ്യാന്തരങ്ങളില്ലാത്ത കാലമാം 
വീഥിയിലൂടെ മനുഷ്യൻ നടക്കവെ 

അന്നൊരുനാളവൻ കണ്ടു -വളർന്നൊരു 
വല്മീകവുമതിനുള്ളിലെ രൂപവും 

നിശ്ചലധ്യാനത്തിൽനിന്നുണർ ന്നാസന്ന-
മൃത്യുവാം ദൈവം തുറന്നു കണ്‍പീലികൾ 

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർഗ്ഗചൈതന്യമായ് 
അപ്രമേയാത്ഭുതശക്തിസ്വരൂപമായ് 

പ്രത്യക്ഷനായ മനുഷ്യന്നു കണ്ണുനീർ 
മുത്തുകൾ കാഴ്ചവെച്ച ഞ്ജലിബദ്ധനായ്‌ 

അന്ന് കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്നുകൊ-
ണ്ടന്ത്യാഭിലാക്ഷമറിയിച്ചിതീശ്വരൻ 

"മിഥ്യ പരാജയപ്പെട്ടു -ജയിക്കുന്നു 
സത്യം -മറക്കാതിരിക്കുകീ വൃദ്ധനെ ..."

അന്ന് മരിച്ച ദൈവത്തിനു തീർത്തു നാം 
മണ്ണിലൊരുജ്ജ്വല സ്മാരക മന്ദിരം 

ദൈവം ഉയർത്തെഴുന്നേല്ക്കുമെന്നാശിച്ചു 
ദേവാലയം എന്നതിന് പെരിട്ടുനാം 

വായനക്കാരൻ 2014-11-19 20:31:59 News

ഞാന്‍ സര്‍വ്വവ്യാപിയാണ്. നാമവും രൂപവും, ആകാരവും എനിക്കില്ല. ലോകത്തോടോ, മുക്തിയോടോ, എനിക്ക് അടുപ്പം ഇല്ല. എനിക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍ ഞാന്‍ എല്ലാമാണ്, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ട്, ഞാന്‍ സമതുലിതാവസ്തയിലാണ്. ഞാന്‍ പരമാത്മാവാണ്. സ്നേഹവും, ശുദ്ധമായ അവബോധവുമാണ്. (നിര്‍വാണഷട്കം )

Anthappan 2014-11-19 20:31:12 News
It is no wonder a country with 99% morons is a fertile land for 90% of the worlds God men and women. The day people start looking into there own heart an find God is the day of real freedom.
MSDEODATE 2014-11-19 19:11:30 News
ഭാര്യയുമായി വഴക്കിട്ട് ഇവിടെ കഴിയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 'ലോകത്ത് എത്രയോ ആളുകള്‍ ബുദ്ധിമിട്ടുന്നു, എന്നിട്ടും നീ എന്തിനാണ് എന്നെ പരിചരിക്കുന്നത്' എന്നാണ് മരിക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് ടോള്‍സ്റ്റോയ് മകള്‍ ടാട്ടിയാനയോട് പറഞ്ഞത്. ടോള്‍സ്റ്റോയുടെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളില്‍ മകളെക്കൂടാതെ സന്തതസഹചാരികളും കൂട്ടിരിപ്പുകാരും പാതിരിമാരുമുണ്ടായിരുന്നു. ബോധം പൂര്‍ണമായി നശിക്കുന്നതുവരെ ടോസ്റ്റോയ്‌യെ കാണാന്‍ ഭാര്യയെ അനുവച്ചില്ല എന്നതാണ് സത്യം .
christian 2014-11-19 17:55:13 News
We can sell all church property. Then what will we handover to the next generation? If the Bishop has not made these properties, he has no right to sell it. It is ancestral property. Selling a bishop's house will not change anything. nothing.
John Varghese 2014-11-19 12:13:59 News
Anthappan makes lots of sense but the unfortunate thing is that the world is full of asses (donkies) and the bishops and preists are riding on it.
വായനക്കാരൻ 2014-11-19 11:18:36 News
അസതോമ സത് ഗമയ 
തമസോമ ജ്യോതിര്ഗമയ
മൃത്യോമ അമൃതം ഗമയ..
(ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത്)
നാരദർ 2014-11-19 10:44:21 News
അന്തപ്പന്റെ വെടികെട്ടു തുടങ്ങി. ഇനി മാത്തുള്ള വെറുതെ ഇരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല!!
Anthappan 2014-11-19 09:31:39 News
Churches in all over the world are billions of dollars business. It is in fact a parallel government ran by organized religious thugs and the victims are women, children, and lots of morons. Organized religion has to be registered, must have a website, and comply with so many other regulatory policies. Churches are tax exempted. That means they don’t have to share the loot with government. But as a concession churches must allow their podiums for election campaigning. Pastors are supposed to declare their loyalty to the party (This alters depending on who is in power). Ninan Matthulla can probably throw some light into the intricacies of churches and it’s looting on the laymen. But, this was not the teaching of Jesus. He preached equality and freedom for all under the Kingdom of love. He didn’t have mansions to stay and conduct his ministry. He did not have big budgets to run bishop mansion for Peter and other eleven disciples. There was no membership fee or Tithe from the followers. I can go on and on this topic. It is interesting to notice that the author of this article is realized, all of a sudden, that something is not right but still trapped in the mess. So, my advice to the sister who wrote this article is that stop wasting to look into the registration records, website, accounts etc. as suggested by Matthulla and get out of the Mess. You are in the Devils Kingdom whose business is to blindfold the people like you and make it look like that you would be able to fix this issue as a secretary or vice-president of the church. Let me tell you sister; you are disillusioned. The faster you get out of this mess the freer you feel. Or otherwise as Jesus said find out the truth and that truth will set you free. For your meditation “ Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. 2 “Do you see all these things?” he asked. “Truly I tell you, not one stone here will be left on another; everyone will be thrown down.” (Matthew 24-1)
Ninan Mathullah 2014-11-19 06:09:01 News
Global Believers Christian Council, is it a registered organization? Where is it registered? Can I join the organization. Who are its members.Do you have a website? Thsi is to help the investigation, and to make sure this forum is not used for propaganda. Exception to the norm is everywhere. Taking those exceptions and presenting it as the norm is propaganda.