RAJAN MATHEW DALLAS 2014-06-12 21:41:18 News

 ജീവന്മരണ പോരാട്ടം ആര് നടത്തി ? ആറു മാസം മുൻപ് തന്നെ എല്ലാ സർവേയും പറഞ്ഞതല്ലേ എൻ ഡി എ സക്യം വളരെ മുൻപിൽ വരുമെന്ന് ! എല്ലാ പാർടികളും  ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ചതുകൊണ്ടു , മുപ്പതു ശതമാനം വോട്ടു വാങ്ങി  , മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയത് അത്ഭുതമല്ല ! കോണ്‍ഗ്രസ്‌ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്ട്രീയതെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലൈമായല്ലേ !  
RAJAN MATHEW DALLAS 2014-06-12 20:02:48 News
ഒരുപാടു നന്ദിയുണ്ട് താഗ്ഗളോട് ! ബ്രസീലിനെപ്പറ്റി ഇത്രയും നല്ല ഒരു വിവരണം തന്നതിന് ! നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇത്രയും പേര് അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല ! എല്ലാം അവർക്ക് ആകോഷം മാത്രം !
Sudhir Panikkaveetil 2014-06-12 19:07:31 News
ഈ കുറിപ്പിന്നു ഫലമുണ്ടായി. ബാങ്ക് മാനേജർ എന്റെ സഹോദരിയെ വിളിച്ചു. മാപ്പ് പറഞ്ഞു. ചെക്ക് സ്വീകരിച്ചു. ഇവിടേക്കയച്ച് ഡോളർ
മാറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ പണം തരും. പത്ര മാധ്യമങ്ങളുടെ ശക്തി. ഇ മലയാളി ചെയ്ത എല്ലാ സഹായങ്ങള്ക്കും
നന്ദി.
Truth man 2014-06-12 15:26:50 News
Mr. Vidyadaran  your zone is changing daily .I think you scare 
Something. You are scare Lana people
Truth man 2014-06-12 15:21:04 News
Everything gone for what.This is America forget about Indian
Politics.you people are misleading our children.If any children
dead here ,the Indian politician will come here to help?
വിദ്യാധരൻ 2014-06-12 12:52:14 News
(ട്രൂത്ത്‌മാണ് ഒരു മറുപടി)ശാസ്ത്രം ഐച്ഛിക വിഷയം ആയി എടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആ വിഷയത്തിന്റെ പ്രൊഫസ്സറിന്മാർ അവരുടെ യുക്തിയും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഉണർത്തി പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി കടംങ്കത പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇട്ടു കൊടുക്കും. ചിലർ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കും ചിലർ അതുംകൊണ്ട് തലമുടി നരക്കുന്നത് വരെ ഇരിക്കും. പ്രൊഫസർ കുഞ്ഞാപ്പുവിന്റെ കവിതയും കഥകവിതയും ഏതാണ്ട് ഇത് പോലെയാണ്. അദ്ദേഹം ആശയങ്ങളെ മുര്ച്ചു അറിഞ്ഞു ഭാഷയുമായി കൂട്ടി കലർത്തി ഈ-മലയാളിയുടെ പേജിൽ വിതറും താത്പര്യമുള്ളവർ കൂട്ടി വായിച്ചു ആസ്വതിക്കുക അല്ലാത്തവാൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പ്രാകി ഇറങ്ങി പോകുക. അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയൂന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ മുൻപെഴുതിയതു പോലെ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കാൻ ഐൻസ്റ്റിൻ ഉപയോഗിച്ച സമീപനം വ്യത്യസ്ത മാണ്. ഭാവനയുടെയും, ഉപമയുടെയും, അല്ങ്കാരത്തിന്റെയും, ശ്രീധരനുണ്ണി പറഞ്ഞ താളലയശ്രുതി ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചു കവിത എഴുതണ്ടതിന്റെയും പ്രസക്തി ഇവിടെയാണ്‌. സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനോടോത്തു കഴിക്കുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു നിമിഷമായും, ചുട്ടുപോള്ളിയ ചീനച്ചട്ടിയിളിരുന്ന ഒരു നിമിഷം ഒരു മണിക്കൂറായി തോന്നുഎന്ന ചെറു കവിതയിലൂടെ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പൊരുൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഐൻസ്റ്റിനും പ്രൊഫെസ്സർ കുഞ്ഞാപ്പുവും കവിത മാദ്ധ്യമമായി ഉപയോഗിച്ച് അനുവാച്ചകരോട് സംവതിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. ഞാൻ കുഞ്ഞാപ്പു സാറിന്റെ കടംങ്കത നിരന്തരം വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പിന്നെ ട്രൂത്തുമാൻ നല്ല മലയാള ഭാഷ അറിയാമെങ്കിൽ ആ ഭാഷയില എഴുതുക. ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ എല്ലാവര്ക്കും പരിമിതികൾ ഉണ്ട്. ഭാഷ നമ്മളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ചൈതന്യം അതിന്റെ സൃഷ്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയാണ്‌. അത് വ്യാകരണം ഇല്ലാതെ എഴുതരുത്. പ്രത്യകിച്ചു കുഞ്ഞാപ്പു സാറിനു അതിൽ നിര്ബന്ധം ഉണ്ട്. വെറുതെ എന്തിനു ചൂരൽ പ്രയോഗത്തിനു വിധേയപ്പെടുന്നത്?
Thomas T Oommen 2014-06-12 07:31:20 News
Please contact me at ttoindia@gmail.com 
Jose Abraham 2014-06-12 07:24:57 News
Is this a regional meeting or national meeting. I haven't seen the names of any regional leaders who currently holding various regional positions in FOMAA.
വിദ്യാധരൻ 2014-06-12 07:24:54 News
ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിക്ക് ഊര്ജ്ജതന്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. വള്ളത്തോളിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തെറ്റാണെന്നുള്ളതു ഖേദ പൂർവ്വം സമ്മതിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രഞ്ജന്മാർക്ക് കവിത എഴുതികൂടാ എന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ മഴവിൽ കോടിയുടെ ശാസ്ത്രപരമായ വിശകലനം എടുത്തു കാട്ടി ഒരു കവി മാരിവില്ലിൽ കാണുന്ന സൌന്ദര്യത്തെ ശ്രീധരനുണ്ണി കീഴോട്ടു നോക്കിയിരുന്നു കവിത എഴുതിയിട്ട് കാര്യം ഇല്ല മേല്പ്പോട്ട് നോക്കി സംഗതികളുടെ നിജാവസ്ഥ അറിയണം എന്ന് നിന്ദാപരമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ, അത് ലോക പ്രശസ്ത ഊര്ജ്ജതന്ത്ര ശാസ്ത്രഞ്ജനായ ഐൻസ്റ്റയിനെപ്പോലും വെല്ലു വിളിക്കുകയാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ രഹസ്യം പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാതതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം മിസ്ടറി എന്ന കവിത എഴുതിയത്. "രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ നയിച്ചിടാം ജീവിതം ഒന്ന് അതുഭുതത്തിൻ വഴിയും മറ്റൊന്ന് അതുഭുതങ്ങളില്ലാത്ത വഴിയും രണ്ടിലും ദര്ശിച്ചിടാം ദുർഗ്രഹവും നിഗൂഡവും ഗുപ്തവുമാം രഹസ്യത്തിന് സൗന്ദര്യം ഇവിടയല്ലോ എല്ലാ സാഹിത്യ കാവ്യ കലയുടെ , ശാസ്ത്രത്തിൻ പ്രഭവ സ്ഥാനം ബുധുക്കളെ " (ഐൻസ്റ്റയിൻ ) (പരിഭാഷ -വിദ്യാധരൻ ) ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ശ്രിനാരായണഗുരുവിന്റെ മനോഹരമായ കവിത ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു നേരല്ല ദൃക്കിനെ നീക്കി നോക്കിൽ, വേറല്ല വിശ്വം അറിവിൻമരുവാം പ്രവാഹം കാര്യത്തിൽ നില്പ്പിതിഹ കാരണസതയെന്യേ വേറല്ല വാരിയിൽ നില്പതു വീചിയത്രേ ഇവിടെ അതാര്യമായ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളെ സുധാര്യമാക്കി തരുന്ന ശ്രീനാരായണഗുരുവും ഐൻസ്റ്റിനും ഋഷി തുല്യന്മാരായ കവികളാണ്. ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്ധത്തെ ക്കുറിച്ച് എൻസ്റ്റീൻ എഴുതിയ കവിത എന്റെ എളിയ ഭാഷയിൽ, കുമാരാനാശാന്റെ കരുണ എന്ന കവിതയുടെ ഈണം പിടിച്ചു ഇവിടെ എഴുതുന്നു. "മാൻമിഴിയാളുമൊത്തു കഴിക്കും വിനാഴിക, മാനിനെപോലെ ഓടും തോന്നിടാം നിമിഷമായി ഇരിക്കൂ ചുട്ടുപൊള്ളും തവയിൽ നിമിഷങ്ങൾ ഇരുന്നതായി തോന്നാം നാഴികപ്പോലെ അപ്പോൾ ഇതുതാൻ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്ത പൊരുൾ കേൾപ്പൂ ഇതിൽ നാം ദർശിപ്പതോ കാവ്യത്തിൻ സൗന്ദര്യവും" പരിഭാഷക്കായി ഉപയോഗിച്ച ഐൻസ്റ്റിനിന്റെ കവിത താഴെ ചേർക്കുന്നു Mystery There are two ways to live your life— one is as though nothing is a miracle, the other is as though everything is a miracle. The most beautiful thing we can experience is the mysterious: it is the source of all true art and all science. He to whom this emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe, is as good as dead: his eyes are closed. Relativity and the "Physics" of Love Sit next to a pretty girl for an hour, it seems like a minute. Sit on a red-hot stove for a minute, it seems like an hour. That's relativity!
Jacob Joseph 2014-06-12 06:48:36 News
Mr. Thomas Oommen , hope one day your effort and the community efforts and wishes will fullfill. Please try to continue to get the basic needs of the oversees Indan community, that is the travel hurdles OCI restrictions etc. may be the nee govt.may have some more visions and comon sense. A posditive sign I see is both potfolio is hanfling by the same minister ( extrrnal affairs and Overseed Indians) At least we don't have to deal with cromees like Vaylar Ravi. My family and me have the OCI Card and life visa in the us passport, will expire in 2018, will it needs the entire proceds from begining when it expires ? Can you hive me an if idea? Thank you very much. Jacob joseph new york. 
Jacob varghese 2014-06-12 00:04:46 News
Congratulations to all the supporters on blood donation campaign.keep up your good work.
vayanakaran 2014-06-11 19:38:00 News
സി.എം.സി. എഴുതിയപോലെ ദിലീപ് വീണ്ടും
കല്യാണം കഴിക്കുമോ, സുധീറിനെ ബാങ്കുകാർ
അവഗണിച്ചു ഇതൊക്കെ എന്തിനു ഇ മലയാളി
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. 
Truth man 2014-06-11 17:54:34 News
Thanks ..I am very exited ...keep going
Truth man 2014-06-11 16:30:31 News
Mr. Vidyadharan , you are talking about joy.c. Kunjappu .
What he did wrong .He written modern poem or not
I don,t have much knowledge about poem .
Truth man 2014-06-11 16:08:46 News
Cmc you are correct