MOOLECHERIL 2013-05-28 05:46:46 News
ഇന്ത്യയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് അമേരിക്കന്‍ പൗരന്മാരായവര്‍ക്ക് പിന്നീട് ഇന്‍ഡ്യയില്‍ നിന്ന് അവകാശങ്ങള്‍ വേണമെന്ന് വാദിക്കുന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധം തന്നെ. അവര്‍ അമേരിക്കന്‍ പൗരത്വം എടുക്കുമ്പോള്‍ ചെയ്യുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞ എന്തെന്നാല്‍ 'അവരുടെ മാതൃ രാജ്യവുമായുള്ള എല്ല ബന്ധങ്ങളും വേര്‍പെടുത്തുന്നുവെന്നും രാജ്യത്തിനാവശ്യം വരുന്ന പക്ഷം അവരവരുടെ മാതൃരാജ്യങ്ങള്‍ക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു കൊള്ളാമെന്നുമാണ്' എന്നിട്ടാണ് ചിലര്‍ ഇവിടെ അമേരിക്കയില്‍ കിടന്ന് ഭാരതത്തില്‍ നിന്നും അവകാശങ്ങള്‍ക്കായി മുറവിളി കൂട്ടുന്നതു. ഇവര്‍ക്കൊക്കെ ഇന്‍ഡ്യയിലേക്ക് കടക്കുവാനുള്ള വിസ തന്നെ ഇന്‍ഡ്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഔദാര്യമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നെങ്കില്‍ കൊള്ളാമായിരുന്നു. ഇക്കൂട്ടര്‍ക്ക് ഒ.സി.ഐ കാര്‍ഡ് പോയിട്ട് വിസ പോലും കൊടുക്കരുത്! ജയ് ഹിന്ദ്!
Pappacken Muthukad 2013-05-28 05:26:54 News
Some we need to communicate the issues to ministers not to consulate or Ambassidor. They are just employee of these Ministers, they act like puppet in front of these India Government Ministers.
Job Makil 2013-05-28 05:23:13 News
This meeting is just for photo, not for Malayalees.
Abraham Pathrose 2013-05-28 04:58:28 News
VAYALAARU RAVI VANNITTUNDELLO. THIRICU POKAAN SAMMATHIKKARUTHU. ORU INDIAKKARENU VENDI ORU ATTORNEY YE ENKKILU GOVERMENT NALKANDATHALLE.  ELL MALAYALIKALUM ONNICU CHERNNU ORU MASAM NAATTIL PANAMAYAKKARUTHU. NATTIL NRI ACCOUNTIL ULLA PANAMELLAM UDAN PINVALIKKUKA. APPOL GOVERNMENT UNARU. VAYALAAR RAVI VAYALILO AARILO THOTTILO AAVUM
Jose 2013-05-28 04:26:09 News
Since our malayalee world leaders in USA alerted Hon. Varyalar. Ravi let us hope that our pravasi problems may be resolved  in  NEXT century. A remarkable photo session.................thank you leaders................
Anthappan 2013-05-28 04:03:33 News
"men who can’t stand the sight of a successful, self thinking, hardworking woman of today." - This is a nonsense statement.   There are millions of successful men and women living together as husband and wife by respecting each other. Don't try to  twist the failures in your life around and dump on all men. Both men and women need to respect each other and respect the law. Especially, those who are in public life need to set good example for others. And, I think you failed in it.
jain 2013-05-28 03:22:19 News
അടുത്ത വര്ഷവും അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഓടി വരും അന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കുടി ഓർമിപ്പിക്കാൻ മറക്കരുതേ. പ്രായമായില്ലേ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റമല്ല.  ഭക്ഷണമൊക്കെ  നല്ലതായിരുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നു.
bijuny 2013-05-27 20:43:09 News
Well said Renjini.
I'm not a fan of yours. I never watched your program on TV. ever since this issue started, I've been following this story. This issie is not about line cutting or American Malayali. You have summed it up when you said:

The existence of chauvinistic egoistic male counterparts with huge inferiority complexes will come into light. Men who can only react within the frames of anonymity, men who celebrate the oppression of women, men who can’t stand the sight of a successful, self thinking, hardworking woman of today.

jain 2013-05-27 20:19:34 News
Including myself a lot of people here in USA are proud that we  have some great leaders here in NY like you and Alex Vilanilam whio can stand up for our issues, Flase praising does not serve any good for any one. Dear Thomas T Omman, plesae keep up the good work. Your voice represents majority of the Pravasis her in USA. Plesae do not be discouraged by the hogwash of anyone who pretend to be a leader of the Pravasiss and hurt our communiity.
jain 2013-05-27 19:56:16 News
It is a shame that pople in Chicago who warmly welcomed the minister does not have the guts to stand up for the issues. Will they ever learn to have the guts to do smething meaningful in their life?..
Biju Cherian 2013-05-27 19:21:00 News
Sibi, I appreciate your timely response. We should think why India have few Pravasi malayaliministers Mr.Vayalar Ravi and Mr.E.Ahammed...both are old enough to stay home and enjoy their old age. We need highly educated and yound ministers to deal pravasi issues.
Biju Cherian 2013-05-27 19:12:31 News
From Ranjini's statement itself it is clear that she cut the line, the issue here now is the language used in arguments. Both was in high temper and used some bad words. They both should apologzed for this. RRanjini should know one thing, even if you travelled in business class and there was onle one line for immigration, first come should served first. You should complaint first to the authority for separate immigration line for business class passengers or better be quiet. People involve in this issue for one thing...majority of them dont like you means they dont like you abusing the great malayalam language.Think twice before you act in public. Good luck sister.
Anthappan 2013-05-27 18:56:39 News
Cell phone will soon be available inside the womb.  Hello Dad I am coming out. Don't try to run away from responsibility. Keep the X-box ready.
Mammen Chirayil 2013-05-27 18:49:13 News
Please don't think you are representing all the Malayales of North America. Think first and creative.
Chacko Edat 2013-05-27 18:45:28 News
Aniyan George is a good leader with vision. Why do we need IPAC? It is a 13 member association, they have no right to criticize Aniyan