വിദ്യാധരൻ 2014-07-28 17:19:59 News
തുഞ്ചൻ പറമ്പിലെ തത്തയെ കണ്ടതുകൊണ്ടു കാര്യം ആയില്ല. പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാരുടെ കൂടെ നിന്ന് പടം എടുക്കാനുള്ള ധൃതിയിലും, പുസ്തകം പ്രകാശിപ്പികാനുള്ള തിടുക്കത്തിലും, ആ തത്തയുടെ കിളിപ്പാട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ വായനക്കാർ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിവിടെ കുറിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തത്ത എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോതിച്ചാൽ പറയാനായെങ്കിലും ഉപകരിക്കും. "വാണീടുക അനാരതമെന്നുടെ നാവുതന്മേൽ വാണീമാതാവേ, വർണ്ണ വിഗ്രഹെ വേദാത്മികെ, നാണമെന്നിയെ മുദാ നാവിന്മേൽ നടനം ചെയ്കേണാങ്കനനേ യഥാ കാനനേ ദിഗംബരൻ " ഈ പ്രാർത്ഥന വാണിമാതാവ് സർവഥാ ചെവികൊണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ നാവിന്മേൽ നിന്ന് സരസകോമളപദാവലികൾ പൊഴിയാനും കാരണമായി. ഇത് തന്നെയാണ് സതീഷുബാബു പയ്യന്നൂർ പറഞ്ഞതും. ധ്യാനത്തോടെ സാഹിത്യ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ "വാരിധി തന്നിൽ തിരമാലകൾ എന്നതുപോലെ" പദാവലി നാവിന്റെ തുമ്പിൽ 'കാലേ കാലേ' വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. മോസസ്സ് യഗവിനെ കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ തുഞ്ചന്റെ പറമ്പിൽ മടങ്ങുന്ന നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി നേരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ തൂലികയിൽ നിന്ന് അടരുന്ന ആശയങ്ങളാലും പദാവലിയാലും മലയാള ഭാഷ ധന്യമായി തീരട്ടെ.
Hari Pillai 2014-07-28 13:17:16 News
Great and very informational article
Viswasi 2014-07-28 11:25:40 News
The funy thing is an aal deivvam makes bilions claiming to be god. Noone speaks a word against. why? Is aldeivam ok? or is it true? Vidyadhram criticises Christian religion. what about his religion?
വിദ്യാധരൻ 2014-07-28 09:48:49 News
വിശുദ്ധ അല്ഫോന്സാ പള്ളിയും വയനാടാൻ വികാരിയും എന്ന ലേഖനം വായിച്ചപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ വന്നത് നാല്പ്പത് വര്ക്ഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപതിപ്പിൽ വായിച്ച ഒരു കഥയാണ്. അതിന്റെ പേര്,. പത്രോസ് എന്ന പാറയും സാറാ എന്ന മഞ്ഞുകട്ടയും എന്നാണു. മേരി, ഏശു, കത്തോലിക്ക സഭ കുഞ്ഞാടുകൾ എന്ന ക്രമത്തിൽ ആരാധന നടത്തികൊണ്ടിരുന്ന പുരോഹിതൻ, സാറ എന്ന വിശ്വാസിയായ സുന്ദരിയിൽ അനുരക്തനാവുകയും,ആരാധന സാറാ, മേരി, യേശു, കത്തോലിക്ക സഭ എന്ന ക്രമത്തിൽ ആകുകയും ഒടുവില ഒരു ദിവസം സാറയും കത്തനാരും അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യുത്. സാഹിത്യം എന്നത് മതവും രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ അടങ്ങിയ സമൂഹത്തിന്റെ കഥയാണ്, കവിതയാണ് ആ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരും ഉൾപ്പെടും. ഇതുപോലെയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ എഴുതണം എങ്കിൽ സാധാരണ അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാർക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം മിക്കാവാറും എഴുത്തുകാർ നിങ്ങളെപ്പോലെ മതത്തിന്റെയും, രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും, സംഘടനകളുടെയും അടിമകളാണ്. അവർ നൽകുന്ന അവാർഡുകളുടെ അപ്പകഷണം വാങ്ങി ഭക്ഷിച്ചു മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നവർ. പക്ഷെ ജോസഫു എന്ന വ്യക്തി അവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായി കാണുന്നു. അങ്ങനെയുല്ലവ്ർ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യാശയാണ്. വിശ്വാസിയുടെ തലമണ്ട കത്തോലിക്കസഭ ശൂന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു . മതം നിങ്ങളുടെ തലയിൽ അവരുടെ കാപട്യത്തിന്റെ വിത്ത്‌ വിതക്കാൻ പറ്റിയസ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. രക്ഷപ്പെടാൻ ഇനിയും അവസരം ഇനിയും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടൊക്കെ കാണും. ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന എന്റെ ആന്തരിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എടുത്തുകളയുന്ന ഒരു മതരാഷ്ട്രീയ ത്വത്ത്വസംഹിതകളുടെ മുന്നിൽ തല കുനിക്കാതെ.
kuran,new york 2014-07-28 09:43:36 News
There you go self proclaimed thinkers /writers ....shedding their so called world renowned free world philosophies ....trying to the footsteps of Saul turned St. Paul....some skills in literacy and quote some parables from bible is not deemed you as the final think-tank...consider yourself and sell all your fortune wealth to poor as Jesus said to the youth who obeyed all of god\\\'s law....rather than impose blame to catholic hierarchy/money /priests... like communists does against so called American world police/economic freedom theologies....yes.. you stated elementary kids know more philosophies and theology than some priests..then I am young 37 years born and brought-up in India known 9 languages, married to second generation girl from new York and having three kids...Graduate of philosophe ,theology and pharmacy...now having life lessons not much like you think-thinkers.. but from young Jesus ... god given tests to testify myself in frond of St. alphonsa church Atlanta ...a miracle child born by prayers ..like your thoughts doctors of Jews faith said this so called saints are fake and catholic money making machines...at the end... the child ...my second son ..doctors said to 20% chance to born not only born but tumor in his lung disappeared by St. alphonsa ...so when you have nothing ...plain ...no touch of god in your life...then you will blame others...let the spirit of divine mercy purifies your thought...AND ..all you said about priests pedophiles and popes history may be true to catholic church but not in syro-Malabar church and go and study history rather than rely on pope benedicts and see the history of evolution of marthoma cross rather than rely on cult manikins theology...evolved by St. Thomas followers in Iraq ...eccentric history of St. Thomas converted Jews in Kerala and St. Thomas not came to Kerala and Brahmins not exciting in AD 52...you and some ...so called think-tankers are the pagan philosophers ...not us rest of the world...please see the world without these ....and read bible and follow the divine god ...then you will get the peace ...Jesus peace ...peace to you ...AND ...peace to all..
Viswasi 2014-07-28 08:40:37 News
Thekkan says the priests grab money from church construction. not that easy as the lay people are there. also, how much can they make? not making billions claiming god. take it easy
Thomas Thekkan 2014-07-28 08:34:42 News
അറ്റ്ലാന്റായിലെ ഈ വിശ്വാസി ഒരേ കാര്യം രണ്ടു പ്രാവിശ്യം പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിൽ നിന്ന് വേണ്ടാത്തവർ പോകുന്നതിന് അജ്ഞാപിക്കാൻ ഇദ്ദേഹമാര്? പൂർവികരുടെ വിയർപ്പുകൊണ്ട് പണുത സഭ പുരോഹിതന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതല്ല. ആർക്കും തീറ് എഴുതികൊടുത്തിട്ടുമില്ല. വിമശകർ സഭയിൽ നിന്ന് പോവുന്നത് കള്ളന്മാരായ പുരോഹിതർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ സ്വത്തുക്കൾ അടിച്ചുമാറ്റാൻ എളുപ്പമാകും. നൂറ്റാണ്ടുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചത് ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാതെ സഭയിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചു. ഇന്ന് മാതാപിതാക്കൾ വേദപാഠം ക്ലാസ്സിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടുന്നതും പേടിച്ചാണ്. കുറ്റവാളികളായ ഇവരുടെ പ്രവർത്തികളെ വിമർശിക്കുന്നവർ സഭ വിട്ടാൽ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളുണ്ടാവില്ലല്ലോ. പള്ളി പണികളിലും മരാമത്തു ജോലികളിലും ഇടലാഭം കൊയ്ത് പുരോഹിതർക്ക് ആഡംബരം തുടരുകയും ചെയ്യാം. സഭയിലെ കള്ളന്മാരോട് യോജിക്കാത്തവർ സഭ വിടാനും ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
Viswasi 2014-07-28 08:04:04 News
വിദ്യാധരന്‍ സാഹിത്യകാര്യം പറഞ്ഞാല്‍ മതി. പള്ളിക്കാര്യം ഞങ്ങള്‍ക്കു വിട്. ആള്‍ ദൈവത്തെപറ്റി വിദ്യാധരന്‍ ഒന്നു എഴുതി നോക്കൂ. എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നു കാണാം. അതോ ആള്‍ ദൈവം എന്നത് ശരിയോ?
വൈദികര്‍ നല്ലവരുണ്ട്. ചീത്തയുമുണ്ട്. 40000 വൈദികരുള്ള അമേരിക്കയില്‍ പെരു ദോഷം വരുത്തൂന്നവര്‍ 1000 കവിയില്ല. ഇപ്പോള്‍ ആകട്ടെ സഭ കൂടുതല്‍ കര്‍ശന നിയന്ത്രനങ്ങളും കൊണ്ടു വന്നു. വിവാഹം കഴിക്കാത്ത വൈദികരേക്കാള്‍ വിവാഹം കഴിച്ച വൈദിയരാണു ലൈഗിക കേസുകളില്‍! വിവാഹം വേണൊ വേണ്ടയോ എന്നതു വ്യ്ക്തിപരമായ കാര്യം. വിവാഹം വേണ്ടവര്‍ക്ക് അതാകാം. അച്ച്‌നായ ശേഷവും കുപ്പയമൂരാം. ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല.
പക്‌സെഹ് ഒറ്റപ്പെട്ട കാര്യ്ങ്ങളുടെ പേരില്‍ കത്തോലിക്കാ സഭയെ മാത്രം ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടരൂണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെപറ്റി അവര്‍ മിണ്ടാറെ ഇല്ല. അതിനു ധൈര്യവുമില്ല. ആള്‍ ദൈവം പോലുള്ള കാര്യ്ങ്ങള്‍ക്ക് എതിരെ ആദ്യം രംഗത്തു വരു.
vayanakaran 2014-07-28 07:53:42 News
ഇ മലയാളിയിലൂടെ ഒരു മത സൗഹാർദ
പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്,എന്താണു മതം, അത് മനുഷ്യന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എഴുതുകാരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം.
വിദ്യാധരൻ 2014-07-28 07:51:10 News
ഒരു വിശ്വാസിക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ജോസഫിനോട് രോക്ഷാകുലനാകുന്നത്? മതത്തിൻറെ മറവിൽ നടക്കുന്ന അഴുമതി കണ്ടിട്ട് മിണ്ടാതെയിരിക്കണം എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ജോസഫിന്റെ ഒരു എഴുത്ത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അഴുമതി തുടച്ചു നീക്കും എന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്ന് വച്ച് മിണ്ടാതെയിരിക്കണം എന്ന് അതിനു അർഥം ഇല്ല. കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ പുരോഹിത വർഗ്ഗം സ്വവർഗ്ഗരതികളിലൂടെ നശിപ്പിച്ച അനേകം ജീവിതങ്ങളുടെ കഥ അറിയാൻ വയ്യാത്തവരായ ആരും തന്നെയില്ല. അത് മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടും കള്ളി വെളിച്ചത്തായതുകൊണ്ടുമാണ് പോപ്പ് ബനഡിക്ട് സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ നിർബന്തിതനായതും. എന്തുകൊണ്ട് കത്തോലിക്ക അച്ചന്മാരെ പെണ്ണ്കെട്ടിച്ചുകൂടാ? സൃഷ്ടി നടത്തിയ സൃഷ്ടാവിന് സെക്സ് ഇഷ്ടം ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സുഖം സൃഷ്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്? പിന്നെ എന്തിനാണ് സഭ അതിനു വിലക്ക് കല്പ്പിക്കുന്നത്? പോപ്പ് പുണ്യവാളന്മാരായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതും നിങ്ങൾ അന്ധമായി നിങളുടെ തോന്നിയവാസത്തിനു കൂട്ട് നില്ക്കണം എന്ന് പ്രാർഥിക്കുന്നതുമായ പുണ്യവാളന്മാർ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരെ ലൈഗംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആർക്കറിയാം? നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത എത്ര എത്ര രഹസ്യങ്ങളുടെ കലവര്യാണ് പുരോഹിതന്മാരും, സന്യാസിമാരും, അമ്മമാരും, അച്ഛന്മാരുമൊക്കെ? അവരെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാതെ, ഇവർക്കൊക്കെയുള്ളതുപോലെ നമ്മളിലുള്ള വിവേചന ശക്തിയും ബുദ്ധിയും ഉപയിക്കതക്കരീതിയിൽ നമ്മളെ പ്രബുദ്ധരാക്കുകയല്ലേ ഈ ലേഖനം ചെയ്യുന്നത്? അതിനുപറ്റിയത് ഈ സഭയിലുള്ള ജോസഫു അല്ലാതെ ആരാണ് യോഗ്യൻ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഏശുവിന്റെ ഒരു ആരാധകനാണ്? അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പല പുസ്തകവും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്? പക്ഷെ ഇന്ന് ലോകത്ത് നടമാടുന്ന ഒരു കൂട്ടം പിങ്ങാമികളെയല്ല അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്തത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആര്ക്കും മനസിലാകും? ഇതെല്ലാം കച്ചവടം ആണ് സുഹൃത്തെ? നിങ്ങൾക്ക് ഈ കച്ചടം അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസി ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പുണ്യവാളനോ, ഒരു ദിവ്യനൊ, ഒക്കെ ആക്കി ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചു കാശുണ്ടാക്കി ജീവിതം നിങ്ങൾ കണ്ണും അടച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരെപ്പോലെ സുഖകരം ആക്കിയേനെ
Mathew 2014-07-28 07:30:51 News
Congratulations Thelma, I liked the topic. Good feedback. Hope it will have an effect of self consciounsness. Mathew Varghes
A firm Believer from Atlanta 2014-07-28 07:05:54 News
Got very sad after reading the article and feeling very pity for Mr. Joseph. If he doesn't believe in the Catholic Doctrines and teachings why is he proclaiming himself as a catholic. He can join the Lutheran church or Jehovah's witness congregation. Leave the catholic church alone. It is an individuals right, what or whom to believe. Mr. Joseph, next time please keep your opinions to yourself. You don't have to get too tensed because there are people believe in what they think is right. If you have a problem with the priest or certain individual take it to them, its a very coward act to BS on the church and the saints. I assume you haven't named any one in your family the name of saints. I am a living example of the blessings (several)received from the God Almighty by the intersession of Saint Alphonsa. We also love our priest, he is the best thing ever happened to the Atlanta Community. Hope and pray one day you will realize your faults and will get converted like St.Paul
ex-catholic 2014-07-28 04:14:58 News
Keep writing Joseph and you will see many slaves (firm believers) shaking. I hope this firm believer will realize the truth once he gets over with the hangover.
A firm believer from Atlanta 2014-07-28 02:23:00 News
Got very sad after reading the article and feeling very pity for Mr. Joseph. If he doesn't believe in the Catholic teachings and doctrines why is he proclaim as a so called Catholic. He can join the Lutheran church or be a devoted Jehovah's Witness. Leave the catholic church alone. It is an individual's right, what or whom to believe. Mr Joseph, next time keep your opinions to yourself.You don't have to get too tensed because there are people believe in what they think is right. If you have a problem with the priest or certain members of the church take it to them, its very coward to BS on the church and saints. I am a living example of favors (several) received from the God Almighty (even today) by the intercession of Saint Alphonsa. Hope one day you will realize your faults and will get converted like St. Paul.
 
God Bless you and your family!!
svathanthran 2014-07-27 21:25:24 News
Gandhi is no god or above criticism. She said what she felt correct. It is her opinion. Godse supporters are thriving in India now. Leave Arundhati her own way. She is a brave thinker