ജോണി കുട്ടി 2015-07-22 10:36:08 News
പഴയ നിയമത്തിൽ DOCTORATE, ചിരി വരുന്നു. സത്യവേദ പുസ്തകം എന്നാണ് അതിന്റെ പുറം ചട്ടയിൽ കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉള്ളതോ മുഴുവൻ ഒരിക്കലും സത്യം ആവാൻ ഇടയില്ലാത്ത കാര്യഗളും. ഇയിടെ ആയി ഈ സാദനം ഞാൻ വായിക്കാറില്ല. അതിൽ ദൈവം എന്നൊരു കഥാപാത്രം (വിശ്വാസികൾ ക്ഷമിക്കുക) ഉണ്ട്. ഒരു ദൈവത്തിനു ഇതുപോലെ ക്രൂരൻ ആവാൻ എങ്ങിനെ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ഉള്ള ഒരു ശക്തിയെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കാമോ. വളരെ ചുരുക്കം സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ എന്ന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്വഭാവം കാണാൻ സാദിക്കുകയുളൂ. കൊല്ലുക കൊല്ലിക്കുക അതാണ് മൂപ്പരുടെ ഒരു വിനോദം. അതല്ലാം വിശദമായി എഴുതാൻ നൂറു കണക്കിന് പേജുകൾ വേണം. ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും ഇതെല്ലാം വിശ്വസിച്ചു ഡിഗ്രിയും DOCTORATE ഉം എടുക്കുന്നതിൽ ആണ് മനുഷ്യൻ എത്രത്തോളം ബുദ്ധി ശൂന്യൻ ആണ് എന്ന് തോന്നി പോകുന്നത്. ഇതെഴുതിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ RSS BJP ആണ് എന്ന് ചില കമന്റ് എഴുത്ത്കാര് കരുതേണ്ട, അത്യാവശ്യം സണ്‍‌ഡേ സ്കൂൾ (ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ 4 ക്ലാസ് പാസ് ആവണം പെണ്ണ് കെട്ടാൻ എന്ന് ഒരു അലിഹിത നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു) എല്ലാം പഠിച്ചു പഴയ നിയമം പല ആവർത്തി വായിച്ചതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആണ് ഇത്രയും കുറിക്കേണ്ടി വന്നത്
വിദ്യാധരൻ 2015-07-22 10:16:34 News
വടെക്കെ ഇന്ത്യയുടെ പലഭാഗങ്ങളിലും പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ജനനം ശാപം ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിന്റെ ഫലമായി പല പെണ്‍കുട്ടികളും വീട്ടുകാരാൽ കുല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടും അത് തടയാൻ ഭാരതത്തിലെ നിയമ നിർമ്മാക്കൾക്കോ ജീവന്റെ കാവല്ക്കാരെന്നു അവകാശപ്പെടുന്ന മത നേതാക്കൾക്കോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല.  ഏറ്റവും എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്നത് ഭ്രൂണത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതല്ലേ. ഇതൊക്കെ മനസിലാക്കിയായിരിക്കും യേശു പണ്ട് ചോതിച്ചത് , എന്താണ് എളുപ്പം ; നീ പാപം ചെയ്യെരുതെന്നു പറയുന്നതോ എഴുന്നേറ്റു നടക്ക എന്ന് പറയുന്നതോ?  മാർ ആലെഞ്ചേരിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഭ്രൂണ ഹത്യേ എതിർക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം .
വിദ്യാധരൻ 2015-07-22 10:00:49 News
പന്നികുട്ടികൾ പോലെ വളരുന്ന സംഘടനകൾ, അവിടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക്‌ വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നവർ, ഇത്തരം സംഘടനകളിലൂടെ തങ്ങളുടെ സ്ഥാപിത താത്പര്യങ്ങളെ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഇവെരെല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ സമൂഹത്തിലെ മാലിന്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ അവരുടെ സ്വഭാവവും നായിക്കളുടെ സ്വഭാവം പോലെയാണ്.  എന്തായാലും കമന്റ് എഴുതുന്നവർ ഏകോപിച്ചു നടത്തുന്ന ഈ ആക്രമണത്തിനു രണ്ടു ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒന്ന് കേരളത്തിന്റെ മാലിന്യത്തിലേക്കും  രണ്ടാമതായി അത് നാടു  നീളെ നടന്നു വിതറുന്ന, സംസ്ക്കാര  സമ്പന്നരായ കേരള ജനതയുടെ തേച്ചു മിനുക്കിയ വസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന മലീമസമായ ചിന്തകളിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.  ആണ്ട്രൂസ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരു കാലത്ത് വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ പേരുകേട്ട കേരളം ഇന്ന്, ശുചിത്വമില്ലായ്മയുടെ തറവാടായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.  അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. 'നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാൽ നമ്മളുടെ  നാട് വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കും'  ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചില്ല കേരളത്തിലെ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ജനത അവന്റെ മാലിന്യങ്ങൾ അയൽവക്കക്കാരന്റെ പറമ്പിൽ കൊണ്ടെറിയുമെന്ന്.  ഒരു വെടിക്ക് രണ്ടു പക്ഷി എന്നപോലെ, സരസരായ ഒരു കൂട്ടം അഭിപ്രായ തൊഴിലാളികൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിഹാസ ശരങ്ങളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മാലിന്യ കൂമ്പാരം എന്ന് വിളിക്കില്ല ജോർജ്ജെ .  വിപരീത പ്രയോഗങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബോധത്തിലേക്ക്‌ തറച്ചു കയറും. അത് തന്നെയാണ് ശ്രീ മോഹൻലാലും ഈ ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ടിലൂടെ ഉദ്ദേശ്യച്ചെതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.  മറ്റുള്ളവർ സദ്യ കയ്യുപ്പുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അടിയന് പഞ്ചസാരയുടെ ക്യ്യിപ്പ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഔചിത്ത്യ ബോധത്തെ മനസിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു.  എന്നാൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ അത് 'ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം എനിക്കും കിട്ടണം പണം ' എന്ന അവസ്ഥയിൽ ആയിട്ടുണ്ട്‌.  മാല്യന്യ കുമ്പാരങ്ങൾ കൂടിയാലോ, അത് നായിക്കൾ കടിച്ചു ചുറ്റുപാടുകൾ നശിചാലോ ,എലി പണി, തക്കാളി പണി ഡെങ്കി പനി വന്നാലോ ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കില്ല സ്വന്തം കാര്യം സിന്താബാദ്‌  വിളിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ആയിട്ടുണ്ട്‌ ലോകം എമ്പാടും ഉള്ള മലയാളി സമൂഹം. അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമല്ലേ ജോർജ്ജെ ഒരു പക്ഷെ ഈ കമന്റുകളിൽ കാണുന്നത് ?   

Joy John 2015-07-22 09:07:05 News
Hearty Congratulation on your Success in the Examination!
Congratulation Rev: Fr. Filx Yohannan
FOMN 2015-07-22 09:04:31 News
FOMN { Federation of Malayalee Naykal}
പ്രിയ നായ്‌ പ്രേമികളെ ! വളരെ സങ്കടത്തോടെ ആണ്  ഈ പ്രസ്താവന നടത്ത്ഹുന്നത് . വളരെ കാലം ഞങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി കുരച്ച പ്രിയ രജനിയെ  പുരം തള്ളി . ഒരു  ട്രുസ്ടി  ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാനോ  വഇയിസ്  പ്രസിടന്ടോ  എങ്കിലും  നല്‍കാതെ  സുപ്പെര്‍ സ്റ്റാര്‍ നേ  കണ്ടപ്പോള്‍  നന്ദി  ഇല്ലാത്ത നായ്‌ കല്‍ ആയി  നിങ്ങള്‍ FONANA  ഉണ്ടാക്കി. അതിനാല്‍ ഞങ്ങള്‍  FOMN [ Federation of Malayalee Naykal}  ഉടന്‍ തുടങ്ങി . രജനി ആയിരിക്കും സ്ഥിരം  ചെയര്‍ . പേര് പറയാന്‍ മടിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ബിസിനസ് കാരന്‍  രണ്ടു വര്ഷം ആവടി  എടുത്തു  പ്രടിടെന്റ്റ്  ആകാം എന്നു സമ്മതിച്ചു. ലോകത്തിന്‍റെ ഇല്ല ഭാഗതും ഉനിറുകള്‍ തുടങ്ങി .ഇതിനു വേണ്ടി  ഗ്ലോബല്‍ കര്ടിനടോര്‍  നെവ്യോര്കില്‍  നിന്നും യാത്ര തുടങ്ങി. അദേഹത്തിന്റെ  യാത്രാവിവരണം  ഈ മലയാളില്‍  പ്രസിട്ടികരികും.  മതം ജാതി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ സംഘടന മാത്രം ആണ് റിയല്‍ . കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍  പുറകെ .
 നായെ കോണകം ഉടുപ്പിക്കാന്‍ നോക്കരുതേ . ഒരേ സ്ഥാനത്തേക്ക്  കോണക മത്സരം പാടില്ല .
JOHNY KUTTY 2015-07-22 08:59:29 News
ഇയിടെ കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ മന്ത്രാലയം നിയോഗിച്ച ഒരു സമിതിയുടെ ഒട്ടേറെ ശുപാർശ കളിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം ആണ് ഭ്രൂണ ഹത്യയെ കുറിച്ചുള്ളത്. ആണ്കുട്ടികളുടെ വിവാഹ പ്രായം 18 വയസ്സാക്കുക, തലാക്ക് ചൊല്ലിയുള്ള വിവാഹ മോചനം അവസ്സാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ നിർദേശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ ഒരണ്ണം മാത്രം എതിര്ക്കപ്പെടുക എന്നത് മറ്റെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാണോ. കല്യാണ പ്രായം കുറക്കാൻ എല്ലാ മത പുരോഹിതര്കും ഒറ്റകെട്ടു ആണ്. കുടുംബം എന്നത് ഒരു സന്തനോല്പാദനത്തിനുള്ള എര്പാട് ആണ് എന്നാണല്ലോ ഇക്കൂട്ടരുടെ വാദം. വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ അല്ലെ അവരുടെ തൊഴിൽ നിലനില്ക്ക ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു 18 വയസ്സുകാരൻ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇവര്ക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തത് എന്തെ
GEORGE V 2015-07-22 08:23:39 News
ഇ മലയാളിയിലെ കമന്റ്കളും മാലിന്യ കൂമ്പാരം പോലെ ആയി വരുന്നല്ലോ
ചെങ്ങന്നൂർ നായ അസോസിയേഷൻ 2015-07-22 07:40:46 News
ചെങ്ങനൂർ നായ അസോസിയേഷനെ താറടിച്ചു കാണിക്കാൻ തിരുവല്ല നായ അസോസിയേഷൻ നടത്തുന്ന ഇത്തരം കുപ്രചരണങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് പ്രിയ യജമാനന്മാരോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നായിക്കളാണെങ്കിലും തറവാടികളും നക്കി കുടിക്കുന്നവരുമാണ്.  അല്ലെങ്കിലും ഒരു നായിക്ക് മറ്റൊരു നായെ കാണുമ്പോൾ മുറുമുറുപ്പെന്നതെനു ജന്മനാലുള്ളതാണെല്ലോ? വലിയവീട്ടിലെ കൊച്ചമ്മമാരുടെ മടിയിൽ ഇരുന്നതുകൊണ്ടു സ്വഭാവം മാറണം എന്നില്ലല്ലോ?

FONANA (Federation Of North America Naya Association) 2015-07-22 06:47:00 News
അടുത്ത FONANA (Federation Of North America Naya Association) ന്റെ , കേരള സമ്മേളനം പട്ടിക്കാട് കള്ളു ഷാപ്പിന്റെ പുറകിൽ വച്ച് നടത്തുന്നതായിരിക്കും.  ലാലേട്ടൻ ആയിരിക്കും പ്രധാന അതിഥി . നയിച്ചി സൗന്ദര്യ മത്സരം, കുര മത്സരം, തുടങ്ങി പലതും ഈ യോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആയിരിക്കും. കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്ത് നിന് വിവിധ് പാര്ട്ടികളെ പ്രതിനിതീകരിചു പല നായിക്കളും പങ്കെടുക്കുന്നതായിരിക്കും.  നട്ടീലെ ചില ചെത്തില പട്ടികൾ സമ്മേളനം കലക്കാൻ ശ്രമം നടത്താൻ സാദ്ധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട്, പോലിസ് നായിക്കളുടെ ബന്ധവസ്സോടെ ആയിരിക്കും സമ്മേളനം നടത്തുക..  മാല്യന്യത്തെ നിരത്തിലും പറമ്പുകളിലും വലിച്ചെറിയുന്നവരെ തേടിപിടിച്ചു അവരുടെ ചന്തി കാല് കയ്യ് ഇവയെല്ലാം കടിച്ചു പറിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മേളനത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം  നാട്ടീലെ  മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങൾ ചികഞ്ഞും കടിച്ചു വലിച്ചും പൊട്ടിച്ചു നാട്ടു കാർക്കും ഭരണ കർത്താക്കൾക്കും തല വേദന ഉണ്ടാക്കി ബോധവത്ക്കരണത്തിനുള്ള ഒരു പരിപാടിയും ആസൂത്രണം ചെയ്യിതിട്ടുണ്ട്. കന്നി മാസം സമ്മേളനം നടത്തണം എന്ന ചില ആണ്‍ പട്ടികളുടെ ആവശ്യം പട്ടിചികളുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് തള്ളികളഞ്ഞു  പട്ടികൾ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ഓലിയാൻ നായ ഗാനം പാടി യോഗം അവസാനിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. തുടർന്ന് കള്ളുഷാപ്പിൽ പ്രത്യകം തയാറു ചെയ്ത കപ്പ, മീന്തല കൂടാതെ ഓരോ എല്ലിൻ കഷണവും കൂട്ടിയുള്ള മൃഷ്ടാന ഭോജനത്തോടെ സമ്മേളനം അവസാനിക്കും 
keraleeyan 2015-07-22 06:29:10 News
കേരളത്തില്‍ വാന്‍ തോതില്‍ മതം മാറ്റം? ഇതു നേരോ?
എന്‍.എസ്.എസും, എസ്.എന്‍.ഡി.പി.യും ചോദിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ സ്‌കൂളും കോളജും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ക്രൈസ്തവര്‍ 18-0 നൂറ്റാണ്ടു മുതല്‍ ഈ രംഗത്തു ഉണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ പല സ്ഥലത്തും മുന്നില്‍ വന്നു. പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നു. മതം നോക്കി മാത്രമല്ല നിയമനവും. എന്തായാലും എല്ലാവരും കേരളീയരു തന്നെ അല്ലെ?
മന്നം പറഞ്ഞതും ഓര്‍ക്കുക. അടുത്തുള്ളവര്‍ രക്ഷപ്പെടുന്നു. അതിനാല്‍ നമ്മളും മുന്നേറണമെനു അദ്ധേഹം സമുദായത്തെ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു. അതു പക്ഷെ ആരെയും ആക്ഷേപിക്കാനോ ആക്രമിക്കാനോ കൊതിക്കെറുവു പറയാനോ അദ്ധെഹം തയ്യാറായില്ല.
തിരുവല്ല നായ അസോസിയേഷൻ 2015-07-22 06:08:13 News
തിരുവല്ലാ നായ അസോസിയേഷനിൽ ഈ അടുത്ത ഇടക്ക് ഉണ്ടായ കടിപിടി ബഹളവും തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ നായിക്കളെ കല്ലെറിഞ്ഞോദിച്ചതിന്റെ കാരണം അത് വഴി കാറോടിച്ചു പോയ ഒരു നായിന്റെ മോൻ മത്തിത്തലയുടെ  ഒരു പൊതികെട്ടു, സമാധാനപരമായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നക്കി ഇരുന്ന്  സമ്മേളനം കൂടിയുരുന്നവരുടെ നടുവിലേക്കെറിഞതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് .   ഇത് കൂടുതൽ വഷളായത് ഒരു പട്ടി 'ഒമേഗാ ത്രീ ഒമേഗ ത്രീ ' എന്ന് പറഞ്ഞു ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് .  എന്തായാലും അയൽ പക്കകാരുടെ കല്ലേറ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഞങ്ങൾ യോഗം പിരിച്ചു വിട്ടു.  ചെങ്ങനൂർ നായ അസോസിയേഷനിൽ പെട്ട ചില ചെത്തില പട്ടികൾ നൂന്നു കേറി ബഹളം സൃഷ്ടിച്ച് വാര്ത്തയെക്കുരിച് ഞങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
His Masters Voice 2015-07-22 03:40:07 News
പണ്ടൊരു പട്ടി ചന്തക്കു പോയി 
അന്തിവരേയും ചുറ്റി കറങ്ങി 
ഒന്നും കിട്ടാതെ തിരിച്ചു നടന്നു 
അന്ന് തുടങ്ങി ഇന്ന് വരേയും 
എല്ലാരും ചൊല്ലണ് -പട്ടി 
ചന്തക്ക് പോയപോലേന്ന് 
വേൾഡ് നായ അസോസിയേഷൻ 2015-07-21 20:45:07 News
ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള എല്ലാ നായ സംഘടനകകളേം ഏകോപിപ്പിച്ചു ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ കൊടിച്ചി പട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വേൾഡ് നായ അസോസിയേഷൻ (ഇതിനോട് അടുത്തു വരുന്ന ചില പേരുകൾ ഉണ്ട്. ദയവ് ചെയ്യുത് കൂട്ടി കൊഴച്ചു അമേദ്യം പോലെ ആക്കരുത്) രജിസ്റർ ചെയ്യുകയും ലാലേട്ടനെ അതിന്റെ കാര്യ വിചാരകനാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുത് (അദ്ദേഹത്തിനു മാത്രമേ നായക്കളുടെ വേദന മനസിലാക്. സിനിമയിലുള്ള മറ്റു നായിക്കൾക്ക്, ലോകത്തുള്ള ഒരു നായിക്കളെ ക്കുറിച്ചും ചിന്തയില്ല )  ,മാലിന്യം തീറ്റിച്ചു പട്ടിയെ പോറ്റണോ, എന്ന ചോദ്യവും അദ്ദേഹത്തിണ്റ് കാലു പോക്കിയുള്ള (കാല് പൊക്കൽ ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്) അടിയും ഈ നാട്ടിലെ ഓരോ നായിക്കളെയും രോമാഞ്ചം അണിയിക്കും. പത്തനം തിട്ട, കൊച്ചി, കോട്ടയം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ നായിക്കൾ ഇതിനോടകം  ഞങ്ങളുമായി രജിസ്റർ ചെയ്യുത് കഴിഞ്ഞു.  ബാക്കിയുള്ളവരും ഉടനെ രജിസ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്തിക്കുന്നു . ആദ്യം രജിസ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓരോ എല്ലിൻ കഷണം ഫ്രീ.
തെരുവിൽ നിന്ന് 2015-07-21 19:56:20 News
ഞങ്ങള് നായകളെ കണ്ടോ
തെരുവ് നായകളെ കണ്ടോ
സമ്മന്തമില്ല, പ്രാരാബ്ധമില്ല
പൂജാരിയില്ല, ബിഷോപ്പുമില്ല
എന്തൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം
എന്തൊരു സന്തോയം.
ബൌവ് ബൌവ് 2015-07-21 19:23:53 News
നായ യുണിയന്‍ സിന്ദാബാദ്‌ . രണ്ജനി  ഞാന്ഗുലെദ്  നേതാവ് . തൊട്ടു കളിച്ചാല്‍  ചന്തി കടിക്കും , ആന സവാരി ആണേ  കട്ടായം . ഈകളി  തീകളി ലാലച്ച . ഞങ്ങേലെ  തൊട്ടാല്‍  താഴെ ഇറക്കും ഉമ്മച്ച .
കോഴി കാലും മീന്‍ തലയും ഞങ്ങളുടെ അവകാശം . വലിച്ചു എറിയു വഴി വക്കില്‍ , ഞങ്ങള്‍ തിന്നു കൊഴുത്തിടും . നായ ഭരിക്കും കേരളം .
നായ യുണിയന്‍  സിന്ദാബാദ്‌  ! നായ യുണിയന്‍  സിന്ദാബാദ്‌
തെരുവില്‍ നായ്കള്‍ നീണാള്‍ വഴട്ടെ