Jyothi 2016-06-04 08:56:50 News
എത്ര നിഷ്കളങ്ക മായ രചന! ... 
കാമ ജ്വരം പൂണ്ട് ..സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ 
വക വരുത്തുന്ന കാലം അത്ര വിദൂരസ്ഥ മല്ല 
എന്ന നർമ്മത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ആശ്വാസവും!
(ദിനം പ്രതി നടക്കുന്ന പീഡന ഗാഥ സഹിച്ചു സഹിച്ചു  
"ഇതിനൊക്കെ പ്രതികാരം ചെയ്യാതടങ്ങുമോ" 
എന്ന ചിന്തയിൽ സ്ത്രീകൾ
 കാമദേവനെ ധ്യാനിച്ച്‌ ധ്യാനിച്ച്‌ കൈവന്ന 
പുണ്യ വുമാകാം അവർക്ക് കൈവരുന്ന ഈ  കാമാർത്തി ! ) 
പാവം പുരുഷന്മാർ!! 
"വെറും ഒരു മോഷ്ടാവായ" 
അവരെ വെറുതെ ആളുകൾ
 "കള്ളാ  കള്ളാ" 
എന്ന് വിളിക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായീ . 
അമ്പ ടീ സ്ത്രീകളെ !!!
ഡൽഹിയിലെ തണുപ്പും ... 
തൃശൂർ ന്റെ ഗൃഹാതുരത്വവും 
ഒത്തു ചേർന്ന സുഗന്ധം.  
എന്തായാലും ചിരിച്ചു. 
VS 2016-06-04 06:49:28 News
പിണറായി കൂടിയാൽ രണ്ടു വര്ഷം. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി തിരിച്ചു വരും.
ലൂക്കോസ് 2016-06-04 05:24:57 News
“ വായിൽ തോന്നുന്നത് മുഴുവനും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് സ്വയം ഇളിഭ്യരായിത്തീരുന്ന പ്രവണതയ്ക്ക് ഇനിയെങ്കിലും വിരാമമിടുക”  
ലൂക്കോസ് 4:23 ‘വൈദ്യാ നിന്നെത്തന്നേ സൌഖ്യമാക്കുക”
Independent Observer 2016-06-04 00:04:18 News
Any way as a common idependent observer , let me tell you whether FOMA or Fokana or any Press club, chotta press club or bada press club, for the common American Malayalee all the same. We do not want any paid news/vartha or news or paid awards or interviews or photos or scarching each other to get things done. Please do justice for all not just fake justice for all associations without followers. Any press club, any media or any association such as foma/fokana, get real adverisement for your functioning. We mean real business advertisement for money. There just state as (ADVT) in brackest.. That is the real thing you have to do. For publishing the article or news, please do not collect money. This applicable for press people, Souvenir people of Fokana/FOMA. For awards also, please do not scartch, no, give and take. Please. This is a request. Exceptions to the mistakes here please.
foman 2016-06-03 22:45:54 News
കോവുള്ളൂര്‍ ചേട്ടന്‍ ഫോമായിലോ, ഈ പറയുന്ന പ്രസ്‌ ക്ലബ്ബിലോ മെമ്പര്‍ ആണന്ന്  ഈ ആരോപണത്തിലെങ്ങും പരമാര്‍ശിച്ചു കണ്ടില്ല. അല്ലങ്കില്‍ പിന്നെ ആരെ താങ്ങാനണാവോ, ഈ വേഷം കെട്ടല്‍.... ?! 
Texan American 2016-06-03 20:41:12 News
Would like disagree with you Mr Koovalloor. What you talking make sense when "press" viewed in a conventional sense.  Here it is you scratch my back I scratch your back policy. Some one in FOMA spoke strong about "press" , some one in FOKANA says I'm ready to scratch your back as long as you scratch my back.  This appr0ach is good for the press and organisation.
We general public don't care about your relationship ( between press and organisation) , we care about meanigful activities from organisations and truthful unpaid reporting from press
ജീവിക്കാൻ മറന്നുപോയ സ്ത്രീ 2016-06-03 19:48:00 News
യഥാർഥത്തിൽ ആട് ജീവിതം അല്ല മാട് ജീവിതമാണ്  അമേരിക്കയിൽ ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ നയിക്കുന്നത് .  ഒന്നും രണ്ടും ഹോസ്പസ്റ്റിലിൽ ജോലി ചെയത് വീട്ടിൽ വന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യവും നോക്കി. ഭർത്താവ് കൊന്തന് ചോറും കറിയും ഉണ്ടാക്കി മാടുകളെ പോലെ ജീവിക്കുകയല്ലേ? ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്ക്ന്മാരാകട്ടെ കഥകളും കവിതകളും എഴുതി കാലം കഴിക്കുകയാണ്.  അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും പ്രാരാപത്ത്തിന്റെയും കഥ.  കള്ള് ഇഷ്ടംപ്പോലെ കേറ്റി കഥയും എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുമ്പോൾ കൊശിക്കൊത്ത കൂട്ടാൻ കൊടുത്തില്ലങ്കിൽ ഇവന്റെയൊക്കെ ഭാവം മാറി അറുകൊല തുള്ളും. ഒരിക്കൽ തുള്ളൽ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കഥ പോയി വായിച്ച് മൂക്കത്ത് വിരൽ വച്ചുപോയി. അയാൾ അയൽവക്കക്കാരി പാർവതിയെക്കുറിച്ച് കഥ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ്.  ഞാൻ അയാൾക്ക് ചോറും കറിയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാവ മാത്രം എന്നാൽ കഥയോ പാര്വതിയെക്കുറിച്ച്.  ശരിയാണ് ഇവിടെ മാട് ജീവിതം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആരും അതെഴുതില്ല.  ഭാവനയിൽ വിരിയുന്നതാനെന്നാ ഇവന്മാര് പറയുന്നത്. മൂക്കറ്റം കള്ളുക്കുടിച്ചാൽ ഏതവന്റെ ഭാവനയാ വിരിയാത്തത്.  ദയവ് ചെയ്ത് പത്രാധിപർ എഴുത്ത് കാരുടെ ഭാര്യമാർക്കുള്ള ചോദ്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്യ് ഞങ്ങൾ ഭാര്യമാർ ഉത്തരം പറയാം.

Ninan Mathulla 2016-06-03 19:41:18 News
Sam Nilamballil has proved that he has sense of humor. Appreciate the courage as a writer.
Observer 2016-06-03 19:32:14 News
Advisory Council, please declare an emergency rule in FOMAA, like Indira Ghandi. Dismis the nadminstration and impose Advispry cpincil rule.   Ha... Ha.... This FOMA- FOKANA or any of the press clubs small or big or new or old all of them there are no democracy, constitutions are vilolated. Funny funny, elect their own hand picked persons or relatives for positions, no priciples. Just speak about constitutions , principles. That is all. In meetings or teleconference meetings they just announce, proclaims or publish the office holders such as presidents, ciarmans etc... etc.. Most of the just fake. Conventions or a type of shows with some cine, political celebrities,. Wat the common people like me are getting. Nothing.
Vayanakkaran 2016-06-03 19:13:55 News
These thoughts were not at all new. These were written, preached in many many platforms. But the reminders like these once in while is good. Only one thing the people have to put it into practice, encluding you and me.
naradan 2016-06-03 18:48:15 News
ഓടയില്‍ നിന്നും സ്റ്റേജില്‍ 
ചിന്ത ഇല്ലാത്ത  ജീവികള്‍ 
vincentemmanuel@aol.com 2016-06-03 13:47:34 News
Go Leela Go.. she has potential  and will do good for the organization
കുബുദ്ധി 2016-06-03 13:39:09 News
മിക്കവാറും എഴുത്തുകാരുടെ ഭാര്യമാർ ആർ. എൻസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ ആട് ജീവിതം ഉണ്ടാകും.?   ചുമ്മാ ഇരുന്നു കഥയും കവിതയും എഴുതി വിട്ടാൽ പോരെ?.
നാരദർ 2016-06-03 12:57:16 News
മിക്കവാറും എഴുത്തുകാർ RNs ആണ് .  
ആട് തോമ 2016-06-03 11:44:17 News
ഫുഡ് സ്റ്റാമ്പും, ഹെൽത്ത് ബെനിഫിട്ടും ഒക്കെ വാങ്ങി അമേരിക്കയിൽ   കുറുക്കന്മാർ ആടിന്റെ വേഷത്തിൽ ഇരുന്നു കഥകളും കവിതകളും എഴുതി വിടുന്നുണ്ട്.  ഇവന്റെ ഒക്കെ എഴുത്ത് വായിച്ചാലേ അറിയാം പൊള്ളയായ ജീവിതം ആണെന്ന് .  മിക്കാവാറും ആർക്കും വായിച്ചാൽ മനസിലാകാത്തത് എഴുതി വിട്ടിട്ട് ആധുനികം അത്ത്യന്താധുനികം എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു ജനനങ്ങളെ പറ്റിക്കലാണ്.  ഇവനൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു എങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കി, ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ കഥയിലൂടെ ഞങ്ങളും ഒന്നറിയട്ടെ.  അപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും ഇവനൊക്കെ ഇവിടെ ആട് ജീവിതം ആണോ നടത്തിയതെന്ന്