വിദ്യാധരൻ 2014-01-16 18:43:56 News
ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ തലയും ഉടലും കാലുമുള്ള ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി ജോണ്‍ മാത്യു എന്ന ലേഖകനെ ഗണിക്കാം. (അഭിനന്ദനം)  തലയും ഉടലും കാലും എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, പ്രധാന ആശയം (തല) അതിനെ ന്യായികരിക്കുന്നതും ബലപ്പെടുത്തുന്നതുമായ മറ്റാശയങ്ങൾ (ഉടൽ) പിന്നെ ഇവയെല്ലാം പൊക്കി നിറുത്തുന്ന ആശയങ്ങൾ (കാല് , ചരണം) എന്നിവയാണ് . 
"ഏതു സാഹിത്യസമ്മേളനത്തിലും ഈ `ശ്രേഷ്‌ഠ' എന്നുകേട്ടാല്‍ മതി അപ്പോള്‍ കയ്യടിച്ചില്ലെങ്കില്‍ എന്തോ കുറവുപോലെ, ഭാഷാസ്‌നേഹം കമ്മിയാണെന്ന്‌ മറ്റുള്ളവര്‍ കണക്കാക്കുമോ എന്തോ?" ഇങ്ങനെ കയ്യടിക്കുന്നവരും, ഒഴിഞ്ഞ പാത്രവും, കഥയറിയാതെ തുള്ളുന്നവരും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട്.  അവരുടെ തട്ടിൻപുറത്തു ഒന്നും തന്നെയില്ല. വലിയ തലയും ചെറിയ ബുദ്ധിയുമായി നടക്കുന്ന ഇത്തരക്കരകാർ ആരെയും വകവയ്യിക്കുക അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല എന്നതും ഇവരുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണ്. 
ലേഖകന്റെ പല വാദമുഖങ്ങളോടും യൊചിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. "ശ്രേഷ്‌ഠഭാഷാപദവി ലഭിച്ചതില്‍ നാമെല്ലാം ആഹ്ലാദിക്കുന്നു. ലഭിച്ചത്‌ എന്ന വാക്കിന്‌ അടിവരയിടണമെന്നും സന്ദര്‍ഭവശാല്‍ പറയട്ടെ." ഇത് വളരെ സത്യമാണ്. `ക്ലാസിക്ക്‌'  ഭാഷകളുടെ  ചരിത്രം അന്വേക്ഷിക്കുമ്പോൾ തമിഴ് ഭാഷയെ ആർക്കും മാറ്റി നിറുത്താനാവില്ല.  "ആയിരത്തിലേറെ കൊല്ലങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഉള്ള ഭാരതീയ ഭാക്ഷ തമിഴ് മാത്രമാണ്. തമിഴിലൊഴികെ മറ്റൊരു ഭാഷയിലും തനതായ അലങ്കാര ശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യമോ പ്രാചീന ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് നീളുന്ന വേരുകളോ ഇല്ല" ( സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിലെ ദിശാബോധം - പേജ് 28 ഡോക്ടർ. എം .ലീലാവതി). കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക്‌ രണ്ടായിരം വർക്ഷത്തെ പഴക്കം ഉണ്ടെന്നു വാദിക്കുന്നവരും എന്റെ നാട്ടുകാരൻ രാമകൃഷണനും തമ്മിൽ ചില സമാനതകൾ ഉണ്ട്. രാമകൃഷ്ണൻ ദുരഭിമാനിയും അഞ്ജതയാൽ അഹങ്കാരിയുമാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് ശമ്പളം എത്ര കിട്ടും എന്ന് ചോതിച്ചാൽ (അമേരിക്കയിൽ ആ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല) രാമകൃഷ്ണന്റെ മറുപടി, "എനിക്കും പ്രധാന അധ്യാപകനും കൂടി രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടും എന്ന് പറയും. മലയാള ഭാഷയുടെ രണ്ടായിരത്തിലേറെ വർക്ഷത്തെ പഴക്കത്തൊദു കൂടി സംസ്കൃതവും തമിഴും ഒറിയൻ ഭാഷയും എല്ലാം കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയും. ലാനാ സമ്മേളനത്തിൽ അങ്ങനെ മുഴങ്ങി കേട്ടതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാൻ ഇല്ല. ഒത്തിരി രാമകൃഷ്ണൻമാർ കൂടുന്ന സ്ഥലം അല്ലെ?

"മറ്റുചിലതുംകൂടി നമ്മുടെ ചര്‍ച്ചക്ക്‌ വിധേയമാകണമായിരുന്നു. അതായത്‌, ഒരു ഭാഷയുടെ വര്‍ഷപ്പഴമ മാത്രമല്ല കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത്‌. ഇന്ന്‌ പ്രസ്‌തുത ഭാഷ എത്രമാത്രം പ്രബുദ്ധമാണ്‌, പുതിയ വാക്കുകളും പുതിയ ശൈലിയും ഉണ്ടായിവരുന്നുണ്ടോ, വാക്കുകള്‍ മറ്റു ഭാഷകളില്‍നിന്ന്‌ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള മനസ്സ്‌ നമുക്കും വ്യാപ്‌തി നമ്മുടെ ഭാഷക്കുമുണ്ടോ? സാഹിത്യത്തില്‍ പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ, ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടോ. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ മലയാളം ആരുടെയും പിന്നിലല്ലതന്നെ!"
ഈ ഭാഗത്തോട് യോചിക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ട്. ഭാഷക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെ അംഗീകരിക്കാം പക്ഷെ പുതിയ വാക്കുകളും പുതിയ ശൈലിയും ഉണ്ടായിവരുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ഉത്തരംമുട്ടി നില്ക്കുന്നു. മലയാളത്തിലെ എണ്പതു ശതമാനം വാക്കുകൾക്കും സംസ്കൃത ഭാഷയോട് കടപ്പാടുണ്ട് ( സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിലെ ദിശാബോധം - പേജ് 28, 29  ഡോക്ടർ. എം .ലീലാവതി). ഇപ്പോൾ മലയാള ഭാഷയുടെ സഹവാസം ഇംഗ്ലീഷുമായാണ് അതിന്റെ ഫലമായി മംഗ്ലീഷെന്ന ജാര സന്തതി പിറന്നു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച്‌ ജീവിതം ധന്യമാക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ, ഭൌതിക സുഖവും അഹങ്കാരവും തലയ്ക്കു പിടിച്ചു പ്രവാസികൾ , കാള പെറ്റെ കായറെടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കഥ യറിയാതെ ക്ലാസിക്ക് ക്ലാസിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു നെട്ടോട്ടം ഓടുകയും തിരുവനത്തുപോയി സാഹിത്യ മാടമ്പിമാരുടെ ഒപ്പം നിന്ന് പടം പിടിച്ചു അമേരിക്കയുടെ പത്രത്താളുകൾ നിറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു 

"മാ മാ സ്പ്രിശേതി മുഹുരപ്യനുയാചിതോപി
രാജീവ കോരക കരാഞ്ജലി മുദ്രയേവ 
ഹാ ഹാ തദസ്പരസികാമദവാദുരാത്മ 
ചി ക്രീഡ തന്നിശി നിശാചര കുജ്ജരോയം" (കിളിമാനൂർ വിദ്വാൻ കോയി തമ്പുരാൻ )

അരുതരുതെന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും താമര മുകുളങ്ങളായാ കൂപ്പു കയ്യ് മുദ്രയോടുകൂടി അപേക്ഷിച്ചിട്ടും കൂട്ടാക്കാതെ ആ രാത്രിയിൽ കാമാഗ്നി പിടിപെട്ടവനും രാത്രിഞ്ചരനുമായ ആന ആ സരസ്സിൽ ഇറങ്ങി ക്രീഡിച്ചു. എന്നത് പോലെ മലയാള ഭാഷയെ പലരും വ്യഭിചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഘോഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ  രോദനം ലീനമായി പോയെന്നിരിക്കും  നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിൽ ഊന്നി നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാഷക്കായുള്ള നിലവിളി തുടരുക. സർവ്വ നൻമ്മയും വന്നു ഭവിക്കട്ടെ Moncy kodumon 2014-01-16 17:09:18 News
Raman mathew  you are a brave man. Fraud is fraud 
No matter who did that .  She cheated poor servant
Ninan Mathullah 2014-01-16 13:30:58 News
Though I do not know him personally, I must say that he was a phenomenon(prathibhasam) in Indian movie. His movies made life enjoyable with many many green luxurious memories during my teen years. His award winning movie 'Panitheeratha Veedu" I still see and the songs in it 'suprabhatham' I listen to at least once a week. Wish I could leave blessed memories in human minds. He was a special birth; may the result of the blessed life of somebody else possibly parents or grand parents.
M.C. Xavier 2014-01-16 10:34:36 News
Thanks Meenu for taking us down memory lane! Can we expect more? It would be a blessing, if you could write a similar one in English for those who have visited their garndparents with fading memories about Kerala. Thanks again for helping us to heal after shedding a few tears!
A Bible for the new Millennium 2014-01-16 09:05:39 News
A beautiful narration. Hope you will write this in English so that the N.Indian Bureaucrats may read this. Some of them are illiterate, we know that too. The ignorant idiots who jumped into the band wagon should be aware that- you are living in US and exploiting all the benefits. Many firms in the middle east is owned by US & allies. They can kick the Indians out. UN is funded a lot by US. Even the free meal in schools are funded by US. Hospitals, schools, scientific and medical research- the list goes on - are funded by US. India was boasting about the eradication of Polio. Did they thank the person who funded the research and efforts. Indians has turned out to be thankless ........... Guess, what is one of the common comment / complaint about Indians by westerners & US public - Indians has no manners and culture, even the basic one. Indians won't even smile at another one. It is true to the very core.
Moideen Puthenchira 2014-01-16 09:05:06 News
നന്ദി അനില്‍.....രാജീവിന്റെ ദയനീയാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി പ്രതികരിച്ചതിന് നന്ദി. ഒരു തിരുത്ത്, എന്റെ ലേഖനമായിരുന്നില്ല അത്. രാജീവിന്റെ മീഡിയ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ സാജന്‍ ജോസ് അയക്കുന്ന പ്രസ് റിലീസാണ് ഞാന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയത്.

രാജീവിനോട് ചതി കാണിച്ചവരെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ നമുക്ക് രാജീവില്‍ നിന്നുതന്നെ കേള്‍ക്കാം. എങ്കിലേ അതിനൊരു "പഞ്ച്" കിട്ടൂ. ആ പന്തലില്‍ നിന്ന് അങ്ങേര് ഒന്നെഴുന്നേറ്റു വരട്ടേ.  എനിക്കു കിട്ടുന്ന പ്രസ് റിലീസുകള്‍ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ഞാന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നുണ്ട്. രാജീവ് പറഞ്ഞതുപോലെ 'പാരകള്‍ പ്രവാസികള്‍' തന്നെയാണ്. എനിക്കോ താങ്കള്‍ക്കോ എന്തു ചെയ്യാന്‍ കഴിയും? കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പ്രവാസി ദിവസില്‍ കൊച്ചിയില്‍ വെച്ച് പ്രവാസികള്‍ക്ക് അവാര്‍ഡുകള്‍ നല്‍കിയ വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ തെരുവോരത്തില്‍ കൊടും തണുപ്പിനെ അതിജീവിച്ച് പട്ടിണി കിടക്കുന്നത്. അതും പ്രവാസി വോട്ടവകാശത്തിനുവേണ്ടി !! ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് ഡല്‍ഹിയില്‍ വെച്ചു നടത്തിയ അവാര്‍ഡ് മേളയില്‍ പങ്കെടുത്ത് രാജീവില്‍ നിന്ന് അവാര്‍ഡ് വാങ്ങിയവര്‍ ഇപ്രാവശ്യവും ഡല്‍ഹിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, രാജീവിനെ ഒന്നു തിരിഞ്ഞുനോക്കാനുള്ള മനസ്സ് അവര്‍ കാണിച്ചില്ല. ആകെക്കൂടെ പോയത് ഡോ. ജോസ് കാനാട്ട് ആണ്. അതിനുള്ള സന്മനസ്സ് അദ്ദേഹം കാണിച്ച്ചു. സത്യം പറയാമല്ലോ. ഞാന്‍ രാജീവിനോട് പലതവണ പറഞ്ഞതാണ് ഈ പ്രവാസികള്‍ക്കുവേണ്ടി തിണ്ണ നിരങ്ങാതെ ആ 'ആം ആദ്മി'യില്‍ പോയി ചേരാന്‍. രാജീവിന്റെ അമേരിക്കയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോടും ഞാന്‍ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ, കേള്‍ക്കണ്ടേ.

Thomas Karukutty 2014-01-16 07:38:12 News
ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആകാംക്ഷ കൂടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആരാണ് ഈ എഴുത്തുകാരെ ചാട്ടവാറു കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടിയ്ക്കുന്ന വിദ്യാധരൻ? പ്രൊഫസർ കുഞ്ഞാപ്പുവ്ന്റെ കവിത തന്നെ എടുത്തുള്ള പ്രയോഗം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കൊള്ളാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രെതികാർനവും മലയാള ഭാഷയെ വളരാൻ സഹായികുകയുള്ള്
biju_ny 2014-01-16 07:23:51 News
ഇയാളെ ഒക്കെ MP ആക്കാൻ വേണ്ടി വോട്ടു പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതിൽ നാണക്കേട്‌ തോന്നുന്നു.
samuel antony 2014-01-16 07:03:10 News
Nithyaharithanaayakanu pranaamam.
vincent emmanuel 2014-01-16 06:05:37 News
Now who has the guts to say all these.?.This writer says the truth..There was an Dy consul general called sasikumar - a malayalee. WHAT A GREAT SERVICE WE GOT WHEN HE WAS HERE...now the service has gone to the dogs in  the consulate.
vincent emmanuel
Thelma 2014-01-15 20:51:41 News
Adi - poli aayittundu ethra vaayichaalum veendum veendum vaayikkaan thonnum. Inborn sargeeya kaviyathrikku Anumodanangal!!!!!!!!
RAJAN MATHEW DALLAS 2014-01-15 14:09:25 News
No restriction for them to go to India! Stop this rubbish...
Indian govt. is paying you descent salary! Stop cheating both US and India....
Keeramutty 2014-01-15 11:01:11 News
രവിയടക്കം ഡല്‍ഹിയിലുള്ള ചിലര്‍ക്ക് മൂലമര്‍മ്മ ചികിത്സ നല്‍കിയാല്‍ ഒരു പക്ഷെ, ഈ പ്രശ്നം നേരെയാകും എന്നാണ് പൈത്യരത്നം വയനടാന്‍ മൂസ്സ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.മൂലമര്‍മ്മ ചികിത്സ:ഒരടി(പന്ത്രണ്ടിഞ്ചു) നീളമുള്ള തമരുകമ്പിയുടെ (പാറ തുളക്കുന്ന കമ്പി)  കൃത്യം പകുതി അടുപ്പിലിട്ടു പഴിപ്പിച്ചിട്ട്, പഴുക്കാത്ത പകുതി രോഗിയുടെ ആസനത്തില്‍ കയറ്റുകയെന്നതാണ്(രോഗി സ്വയം കമ്പി വലിച്ചുരാതിരിക്കുവനാണ് പഴുത്ത ഭാഗം വെളിയില്‍ നിര്‍ത്തുന്നത്).
(കീറാമുട്ടി)

Philipose Philip 2014-01-15 07:06:26 News
A fitting tribute! Let us pray for His intercession>
Ponmelil Abraham 2014-01-15 06:14:41 News
Very good message conveyed thru these very valuable words. Self understanding is the first step to achieve a balance between us and our neighbours, or the people at large.