വിദ്യാധരൻ 2014-06-30 04:51:58 News

കവിത എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ദ്വിദീയ പ്രാസവും, അലങ്കാരവും മാത്രമല്ല. അതിൽ നല്ലൊരു ആശയം വേണം ഉപമയുണ്ടാകാം ഇതിലുപരിയായി ഒരു വൃത്തവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പുതിയ തലമുറയും മലയാള കാവ്യ സംമസ്ക്കാരത്തെ എന്ത് വിലകൊടുത്തും നശിപ്പിക്കും എന്ന് കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നവരും, ആധൂനികരും അവരുടെ വാക്താക്കളും ഇങ്ങനെ തുടരെ തുടരെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നവരും, കാവ്യ ബോധം ഇല്ലാത്തവറോടും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെങ്കിലും ആര്ക്കെങ്കിലും പ്രയോചനപെട്ടാൽ, പെടട്ടെ എന്നതുകൊണ്ട്മാത്രം എഴുതുന്നു എന്നേയുള്ളൂ . ഉത്തമമായ കാവ്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവാച്യമായ ആഹ്ലാദം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇതിനു കാരണം ചമത്ക്കാരമാണ്. ഇത് രണ്ടു ഉപാധികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു . 1) ഒന്ന് ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കാൻ കാവ്യ്ത്തിനുള്ള കഴിവ് 2) അത് അനുഭവിക്കാൻ അനുവാച്ചകാനുള്ള കഴിവ്. അലങ്കാരങ്ങൾ രണ്ടു വിധം. 1) ശബ്ദാലങ്കാരം 2) അർഥാലങ്കാരം. ശബ്ദാലന്കാരങ്ങളെക്കാൾ അർഥാലങ്കാരങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം. അതിശയോക്തി, സാമ്യോക്തി, വാസവോക്തി, സ്ലേഷോക്തി എന്നിങ്ങനെ നാല് അലങ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിൽ സാമ്യോക്തിക്ക് ഉദാഹരണമായി ഒരു കവിത ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു, ഇതിൽ ആശയം ഉണ്ട്, അലങ്കാരം ഉണ്ട്, ഉപമയുണ്ട് കൂടാതെ ദ്വിദീയക്ഷര പ്രാസം ഉണ്ട് (മകാരം മത്തായി ഉപയോഗിച്ച ' ' അല്ല. നേരായി വിടർന്നീ നറുമുല്ലയിന്മേൽ (1 ) ധാരാളമായി പൂക്കൾ നിറഞ്ഞു നിൽപ്പൂ (2) നീരാടി നല്ലൊരു വെളുത്ത മുണ്ട് (3) തോരാനൊരാൾ കൊണ്ട് വിരിച്ചപോലെ (4 ) ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രേം മതി. കൂടുതൽ പഠിച്ചു തലമണ്ട കേടാക്കണ്ട.

yes panel 2014-06-30 03:57:50 News
Vinson was out of panel. Anandan announced long ago the secretary and treasurer candidates. Is not that the panel. The only qualification he wanted in the secretary is one who will work with him!
Some leaders imposing others as leaders on Malayallee community is not acceptable. We need organizations not controlled by a group.
Vinson X. Palathingal 2014-06-30 01:43:53 News
I was a completely independent candidate for Vice President in a 3 way contest and I have won the election with a wide margin. First of all, I thank all the delegates who voted for me. I am concerned why the media is not publishing such news, and instead is only interested in spreading the rumors that FOMAA election is always about clicks and groups. What I have done is possible in President and Secretary elections as well, provided you are ready for the aggressive campaign fight. Capable leaders should come forward, contest the elections independently and prove your stuff to help the community. Elections without panels is the only way to have a fair and level playing field where individuals get to prove their eligibility to win people's trust. My only fear during the election process was aboout the possibility of my opponents getting on the panel. I have great respect for both James Illikkal and Anandan Niravel,who kept their words and didn't project anyone as their preferred Vice President. Media, would you please broadcast such rays of hope to the public to encourage capable and willing leaders to come forward and serve the community instead of always reading between the lines, and spreading conspiracy theories. A big thank you to my media friends for all the support during my campaign.
Jenny Matthew 2014-06-29 21:21:27 News
Hopefully these new members will be able to step up and open their eyes and actually lead us to the right path for the future of our community!
Malayalee voice 2014-06-29 21:16:19 News
Fomaa is FoMafia now. Run by non selling realestate mafia. They destroyed fomaa.The useless election commissioners destroyed the whole program. no place to vote . no place to count. walking back and forth with ballots. anyone checked the ballot box. card box ??  Food was like "yuchakanji" in Kerala.shame shameon you.  mike eating new jersy man. these godfathers  never learn. public will teach them. 
Fomaa Secretary 2014-06-29 20:47:32 News
This FOMAA Convention was poorly organiized. People spent thousands of dollars; they didn't get good food...many of them had to go out and eat. All programs were started atleast two or more hours late. 
so I give this convention, 0 ...a big zero.   Dear Fomaa don;t let the 2014 Convention chairman hijack the FOMAA. 
What happened to General Coordinator? Nobody even mentioned his name....


വിദ്യാധരൻ 2014-06-29 20:26:37 News
കാണുന്നു സത്യവാനിൽ ഞാനും, കാണാൻ കഴിയാത്ത ചില അസത്യമൊക്കെ. കൊടുത്തിരിന്നിരിക്കാം ഒരു കവിത അവാർഡിനായി, എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാമവർ അത് ചീഞ്ഞ മത്തിപോലെ. വായനക്കാരാ നീ ചോന്നതിലും ന്യായമില്ലാതില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇങ്ങനെ മോങ്ങാതെ സത്യവാനെ എങ്ങാനും പോയി ചുരുണ്ടിരുന്നു കൂടെ?
Prasanth V. 2014-06-29 19:58:04 News

The fault is with the editor of this paper.  Although most of us are not good communicators in English, a minimum level of writing ability is essential to write a comment. So they should restrict writings that are below standard. They are not doing it; they don’t want to lose a daily reader of their paper, may be. But his writing is horrible to read and understand!

This man should try to use ‘Malayalam Font’ option to write his comments; the paper is providing it free. He should spend some time to learn it – 15 minutes or so daily for a week and he should be writing good Malayalam with, I believe.

well wisher 2014-06-29 19:39:25 News
ഫോമാ ഏതാനും പണക്കാരുടെയും അവരുടെ ബിനാമികളുടെയും കച്ചവട താല്പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്ന സംഘടനയായി. ഇതു ശരിയല്ല
Truth man 2014-06-29 19:09:07 News
Mr. Babu you are correct ,the award committee should resign .
Even the awards something wrong
Babu Thekkekara 2014-06-29 18:34:40 News
FOMAA literary committee declared the awards.  Even though the convention was over, the awards were not given.  Should we go to FOMAA president's house to get it?  What is this, making fun of people?  Shame FOMAA management!!
Joseph Tharakan 2014-06-29 18:30:04 News
The winner was selected earlier by the judges. The sponsors nieces, friends got the prize, The rest of the contestants were scapegoats. I never seen such a thing. Next Fomaa Executives, please remember, don't make fake things and make the audience fools. The truth is whoever have the money and power wins everywhere especially in the malayalee community. Please don't repeat this type of blunder. God never forgive.
JT 2014-06-29 16:49:11 News
Dear Truth Man, There were no "liturgical" competitions at FOMAA convention. Did you mean "literary"?
Truth man 2014-06-29 16:48:19 News
I am not a writer,or poet but I am the fan of some writers
I like them.They are good writers than from India 
അനിയൻ കുഞ്ഞ് 2014-06-29 16:32:36 News
(Forwarded for literary reading pleasure): Alliteration അഥവാ ആദ്യക്ഷര പ്രാസം __By V. Sukumaran [sukukumudam@gmail.com] ഭാഷ- അത് ആംഗലമാകട്ടെ, പരന്ത്രീസാകട്ടെ, മലയാളമാകട്ടെ, തമിഴാകട്ടെ- ആഭരണപ്രേമിയാണ്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ യോഷയും ഭാഷയും ഒപ്പംനില്‍ക്കുമെന്ന് പണ്ടാരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പണ്ടമെന്നത് സൗന്ദര്യവര്‍ധകമാണെന്നാണ് വയ്പ്. പറഞ്ഞുവന്നത് ഭാഷാഭൂഷണങ്ങള്‍ എന്നു വിളിക്കുന്ന അലങ്കാരങ്ങളെ-Figurers of Speech- കുറിച്ചാണല്ലോ. അതിന്റെ ശാസ്ത്രം, പ്രയോഗം, സംസ്കൃതത്തില്‍ aestheticsന്റൈ ഭാഗമാകുന്നു. ഇംഗ്ലീഷടക്കം പല ഭാഷകളിലും അതുതന്നെ അവസ്ഥ. ആവശ്യത്തിന് അലങ്കാരമാവാമെങ്കിലും അധികമായാല്‍ അത് അപഹാസ്യമാണെന്ന് പണ്ടേ പറഞ്ഞുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അനങ്ങാന്‍ വയ്യാത്തവിധം അലങ്കാരഭാരം ചുമക്കുന്ന കാവ്യം സഹതാപമര്‍ഹിക്കുന്നു; അങ്ങനെ ഓവര്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പദ്യകാരന്‍ പുച്ഛനും. Figurers of Speech ല്‍ ആഢ്യന്മാരും ആസ്യന്മാരുമുണ്ട്; ഒന്നാം ഗ്രേഡും രണ്ടാം ഗ്രേഡും മൂന്നാം ഗ്രേഡുമുണ്ട്. ഇതില്‍ ഗ്രേഡ് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞൊരു അലങ്കാരസമ്പ്രദായമാണ് Alliteration. "മ"കാരം മത്തായിയെക്കുറിച്ചു കേട്ടിട്ടില്ലേ? "മ" വച്ച് മൂപ്പര്‍ ഒരു വാചകം തുടങ്ങിയാല്‍ ഉടനീളം "മ"കാരത്തിന്റെ മലമക്കളിയായിരിക്കും. സംഗതി പരമബോറാണെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ ആദ്യക്ഷരപ്രാസപ്രണയികളെ കണക്കിനു കളിയാക്കിയ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു തിരുവല്വാമല വടക്കെക്കൂട്ടാല നാരായണന്‍ കുട്ടിനായര് എന്ന വി കെ എന്‍. "മഞ്ചല്‍" എന്ന നോവലില്‍ അദ്ദേഹം കാച്ചിയ ഒരു കിണ്ണന്‍വാചകം നോക്കൂ: ""........വരക്കലമ്മേ, വഗവതി എന്നു വാരിയര്‍ വചനത്തില്‍ വാഴ്ത്തി"". ആദ്യക്ഷരപ്രാസത്തിനുവേണ്ടി ഭഗവതി വഗവതിയാവുന്നു. പല പ്രഭാഷകവീരന്മാര്‍ക്കുമുണ്ട് alliterationന്റെ ശീലായ്മ. ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയില്‍ alliterations മാന്യത ചാര്‍ത്തിക്കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. മിഡില്‍ Midieval ഇംഗ്ലീഷ് പദ്യരചയിതാക്കള്‍ ആദ്യക്ഷരപ്രാസത്തില്‍ അഭിരമിച്ചിരുന്നു. മഹാകവി എഡ്മണ്ട് സ്പെന്‍ഡര്‍ എന്ന എലിസബീത്തന്‍ കവിക്കും അല്ലിറ്ററേഷന്‍ ഏറെ പഥ്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ Shepherd's Calender, The Faerie Queen എന്നീ കൃതികളില്‍നിന്ന് ഒന്നാംതരം ഉദാഹരണങ്ങള്‍ പെറുക്കിയെടുക്കാന്‍കഴിയും. റൊമാന്റിക് കവികളില്‍ Coleridge ഉം ഷെല്ലിയും ആദ്യക്ഷരപ്രാസത്തോട് താല്‍പ്പര്യം കാട്ടിയവരാണ്. വിക്ടോറിയന്‍ കവിയായിരുന്ന ടെന്നിസണും പിന്നീടു വന്ന Swinburneഉം Dante Gabriel Rossettiയെപ്പോലുള്ള Pre-Raphaelite കവികളും ഈ ആദ്യക്ഷരപ്രാസ രീതി പ്രയോഗിച്ചു നോക്കിയവരാണ്. ഒരുകാര്യം പ്രത്യേകം ഓര്‍ക്കണം; ഇവരത്രയും alliteration പ്രശംസനീയമായ കൈവഴക്കത്തോടും അത്യാവശ്യമായ അച്ചടക്കത്തോടുംകൂടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. "The fair breeze blew, the white foam flew the furrow followed free; We were the first that ever burst into the silent sea" എന്ന വരികള്‍ (The Rime of the Ancient Mariner) പ്രസിദ്ധമാണ്. തോമസ് ഗ്രേ എഴുതിയ "An Elegy Written in a country churchyard" എന്ന വിഖ്യാത കാവ്യത്തില്‍ ആദ്യക്ഷരപ്രാസത്തിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമായി എടുത്തുകാട്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വരിയുണ്ട്: "The Ploughman plods his weary way... അസംബന്ധ പദ്യങ്ങളില്‍ ആദ്യക്ഷരപ്രാസത്തിന്റെ അയ്യരുകളിയാണ്: `Benny botter bought some brutter' `Be lenient with lobsters' and ever kind to crabs'കവി കോളിറിഡ്ജിന്റെതന്നെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരുAlliterationഉണ്ട് `Kubla Khan' എന്ന കവിതയില്‍. Five miles meandering with a mazy motion. എന്ന അലങ്കാരത്തോട് വലിയ പ്രിയം കാട്ടിയ മറ്റൊരു കവി Gerard Manley Hopkins ആയിരുന്നു. Nothing is so beautiful as spring When weeds, in wheels shoot long and lovely and lush എന്നത് ഒരു സാമ്പിളാണ്. മലയാളകവികള്‍ക്ക് പ്രേമം ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസത്തോടായിരുന്നു. കേരളവര്‍മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാന്‍ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസത്തിന്റെ പ്രധാന വക്കീലായിരുന്നു. ""വാസന്തീമധുവാര്‍ന്ന വാക്കിനു സജാതീയ ദ്വിതീയാക്ഷര- പ്രാസം ചേര്‍പ്പതു കൈരളി മഹിളതന്‍ മംഗല്യമാണോര്‍ക്കണം"" എന്നാണ് തമ്പുരാന്‍ പറഞ്ഞത്. ഒരു ചോറ്റുകടയുടെ പ്രാസഭംഗിയാര്‍ന്ന പേരില്‍ ആകൃഷ്ടനായി ആ കടയുടമയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു സമ്മാനം നല്‍കി എന്നു കഥയുണ്ട്. "കേശവാ, നിനക്കു ദോശ തിന്നാന്‍ ആശയുണ്ടെങ്കില്‍ ആശാന്റെ മേശ തുറന്ന് കാശെടുത്ത് ആശ തീര്‍ക്കുക കേശവാ" എന്ന രസികന്‍ ചൊല്ല് ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസത്തിനുള്ള ഉദാഹരണമാക്കാം.