Dr.Sasi 2017-06-14 17:32:32 News
അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ദൈവ വിശ്വാസിയാണ് ശ്രീ .ആൻഡ്രൂസ് . അദ്ദേഹത്തിന്റെ  ഞാൻ വായിച്ച എല്ലാ കവിതകളും വേദങ്ങളിൽ നിന്നും , ബൈബിളിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്ത ശാശ്വത മൂല്യം  എന്ന ഗുണസത്തയുള്ള  തത്വചിന്തയുടെ സ്വഭാവം വ്യ്കതമാക്കുന്നുണ്ട് .വിവിധ മതങ്ങളുടെ അടർത്തിയെടുത്ത സാരം സാകല്യമായും ഉപോയോഗിച്ചു  കവിതയെഴുതുന്നതു  എന്തുകൊണ്ടും പ്രശംസിനിയമാണ് .അതിനുശേഷം  വേദങ്ങളും ,ബൈബിളും ,ഈശ്വരനുമൊക്കെ മണ്ണാകട്ടെയെന്നു പറഞ്ഞു പുറം കാല് കൊണ്ട്  തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്നതു വേദനാജനകം!
(ഡോ.ശശിധരൻ )
സാഹിത്യ ശിഷ്യൻ 2017-06-14 16:43:27 News
ഞാൻ അങ്കോട് മൂവ് ആകാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഞാൻ മലയാളം സൊസൈറ്റിയിലോ, റൈറ്റേഴ്‌സ്  ഫോറാത്തിലോ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏതാ നല്ലതു? നിസ്പക്ഷമായി ഒന്ന്  പറയാമോ?  ഏതിലാണ്  നല്ല അറിവുള്ള ആൾക്കാർ  വരുന്നത് ? ഏതിലാണ്  നല്ല ചിട്ടയായി, നീതി നിഷ്ടമായി, സത്യാ സന്ദമായ്, തുല്യ പരിഗണനയിൽ സമ്മളനം നടക്കുന്നത് ?  ഭാരവാഹികൾ ആണെന്നും പറഞ്ഞു വലിയ വേദിയിൽ കയറി സദ കുത്തിയിരുന്ന്  ബോസിസം കാട്ടുന്ന പ്രസ്ഥാനം ആകരുത്.  ഇതിൽ ഏതാണ് നല്ലതു. മാന്യന്മാർക്  പോകാൻ പറ്റുന്നത്  എന്ന്  അനുഭവസ്ഥർ  ഇവിട പറയുക.  രണ്ടു പ്രസ്ഥാന മാകുമ്പോൾ  അല്പം ഹെൽത്തി  കോമ്പറ്റിഷൻ  നല്ലതാണു.  ഏതായാലും  നല്ലതിൽ  ഒരംഗം  ആകാനാണ്  പ്ലാൻ . 
Ninan Mathulla 2017-06-14 16:07:45 News
Some people are delusional in their thinking as they can't listen to reason or common sense. Some are convinced that some type of conspiracy is there behind Bible. It is very difficult to convince such people. To write a book anybody can do with some research. We did not come to this world with any knowledge but most of our knowledge is acquired. Books on both side of the argument are available in western literature and some get attracted to one side and are carried away by delusion in their thinking. All these arguments for and against each issue in the Bible is already discussed in books. It is the job of each one of us to find the truth by reading both side of the argument as there are no eyewitness living now. Otherwise this can only help to mislead people. Andrews or anybody can raise any issue in the Bible and we can discuss it and let readers decide what they want to believe. We can't discuss several issues at the same time. When there is no valid arguments some people change subjects.
Dr.Sasi 2017-06-14 15:41:56 News
അമേരിക്കയിലെ  സമകാലീന ജീവിതത്തിലെ സമഗ്രമായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങളിലിൽ നിന്നും പല പ്രകാരത്തിൽ വൈവിധ്യത പുലർത്തുന്നത് കവി കാണുമ്പോൾ പഴയ രീതിയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച്‌  തികച്ചും പുതിയ രീതിയിൽ കവിത എഴുതുന്നത് തെറ്റാണു എന്ന് കാണുന്നവരും അല്ല ശരിയാണെന്നു കാണുന്നവരുമുണ്ട് . ഓരോ പുതിയ വഴികൾ കാണുമ്പോൾ അരിശം തോന്നൽ സ്വാഭാവികം .സമൂഹം ഒരാളെ തട്ടി പൊത്തി താരാട്ടു പാടി ഉറക്കാനാണ്‌  എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത് ! ഉണർത്താൻ ആരും ശ്രമിക്കാറില്ല.വിചിത്ര സ്വഭാവമുള്ള കവികൾ കവിത എഴുതുമ്പോൾ  കവിതയിൽ വിചത്ര മാർഗങ്ങൾ ,ശൈലി ,ഭാഷ  എല്ലാം വന്നു ചേരുന്നത് കവിയുടെ മാത്രം ഭാവപ്രകാശമാണ് .കവിത വരുന്ന വഴി കവിയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ചു മൂന്നായി തരം തിരിക്കാവുന്നതാണ് .ഒന്ന് : സുകുമാരം ,രണ്ടു : വിചിത്രം ,മുന്ന് :മധ്യമം .അമേരിക്കയിലെ കവികളെല്ലാം മധ്യമത്തിലാണ് കവിത എഴുതുന്നത് .എന്നാൽ വിചിത്ര രീതിയിൽ കവിത എഴുതുന്ന രണ്ട് കവികളാണ് ഡോ. കുഞ്ഞാപ്പുവും ഡോ . ഹരികുമാറും .പുതിയ രീതികളാണ് കാലം കടന്നുപോകുമ്പോൾ പഴയ രീതികളാകുന്നത് എന്ന യാഥാർഥ്യം വിവാദജനകമായി തീരാം.പിന്നീട് അത് ജനകിയമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു !ഒരു  കാലത്തു ഹൈക്കു കവിതകൾ വിചിത്രങ്ങളയിരുന്നു !ഇന്നോ ?
(ഡോ.ശശിധരൻ )
James Mathew, Chicago 2017-06-14 13:42:58 News
കവിതയുടെ ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല . എന്തായാലും ശശിയെപോലുള്ളവർ ഇതാസ്വദിക്കുന്നു . രാത്രീയെ മനോഹരമാക്കുന്നവനല്ലേ ശശി. ശശിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രാത്രിയുടെ ഗതി എന്താകുമായിരുന്നു. ഓ ഞാനും കവിത പാടിപോകുന്നു.
Dr. Sasi 2017-06-14 04:09:11 News
സംസ്കൃതത്തിലെ 'മാതൃ'  എന്ന ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ്  'മദർ ,മാതാവ് , 'അമ്മ ' എന്ന ശബ്ദങ്ങളുടെ ഉറവിടം.മാതാവ് എന്നാൽ അളക്കുന്നവൾ എന്നാണ് അർഥം . എന്ത് അളക്കുന്നവൾ ? കുട്ടികളുടെ വൈചാരികവും വൈകാരികവുമായ മനസ്സ് അളക്കാൻ കഴിയുന്നവൾ.അതുകൊണ്ടു അമ്മക്ക് കണ്ണ് ഇല്ലെങ്കിലും , കാത് ഇല്ലെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ  മനസ്സ്കൊണ്ട്  ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നവളാണ് .ഒരു കാര്യം തീർച്ച ! ആ അമ്മയുടെ കണ്ണ് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ , അതിനു കാരണമായ മകളോ ,മകനോ അത് പോലെ കരയും എന്നത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പു തന്നെ !ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മെ ചതിക്കാത്ത ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ,ആളുണ്ടെകിൽ അത്  നമ്മുടെ 'അമ്മ ,അമ്മ മാത്രം !! അമ്മയെ ദൈവത്തെ പോലെ കാണാനാണ്‌  അമ്പലങ്ങളിൽ നിന്നും ,പള്ളികളിൽ നിന്നും ,സ്കൂളിൽ നിന്നും എന്നെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് .പൂർണമായും തെറ്റ് .അമ്മയെ ദൈവത്തെ പോലെയല്ല , അമ്മയെ ദൈവമായി തന്നെ കാണണം  എന്നതാണ് ശരി.
(ഡോ.ശശിധരൻ )
സാഹിത്യ സ്‌നേഹി 2017-06-14 00:24:42 News
മലയാളം സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗം ആണോ houston കേരളം റൈറ്റർ ഫോറം? അല്ലാ  രണ്ടും രണ്ടാനങ്ങിൽ ഏതാ വലിയതും നല്ലതും .    ഏതിലാണ് , നല്ല സാഹിത്യകാരന്മാർ?  രണ്ടു കൂട്ടരും ബുക്കുകൾ ഇറക്കുനായി വാർത്ത കണ്ടു.  എന്നാൽ റൈറ്റർഫോറം  ബുക്ക് എവിടാ കിട്ടുക?  മലയാളം സൊസൈറ്റി സ്ഥിരം അധികാരി നിങ്ങൾ ആണോ ? 
നിങ്ങളുടൈ  രണ്ടു സംഖടനയുട സ്ഥിരം എല്ലാ മാസത്തിലും തച്ചാറ സ്റ്റോറി വായിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ന്യൂസിൽ  കാണുന്നതാ. അതെന്താ അങ്ങനായി. മറ്റാരും ഇല്ല അല്ലൈ.  
Philip 2017-06-13 06:00:12 News
ഉന്നത ഉത്തര വാദിത്വമുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു എന്ന കരങ്ങളാൽ അവർക്കു പ്രണയം അന്യമാണോ ? അവരും  മജ്ജയും മാംസവും വികാരവുമുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യർ ആണ് . ഈ പ്രായം വരെയും ഒരു പേരുദോഷവും കേൾപ്പിക്കാതെ ജോലി ചെയ്തില്ലേ ? അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ സന്തോഷിച്ചു നല്ല ആശംസകൾ നേരാം
രാജു മൈലപ്ര 2017-06-13 05:09:32 News
പ്രിയ ജോര്‍ജ്
പകല്‍ക്കിനാവ് എന്ന കോളം അതീവ രസകരമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഞാന്‍ പറയാം. അമേരിക്കയിലേക്ക് ഞാനാദ്യം വന്നപ്പോള്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ മെട്രോപോളിറ്റന്‍ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. (സാമാന്യം തരക്കേടില്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനവുമായിട്ടായിരുന്നു എന്റെ വരവ്) എന്റെ ഓഫീസ് പന്ത്രണ്ടാം നിലയിലായിരുന്നു.
അന്നൊക്കെ ഇലവേറ്റര്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നത് ഇലവേറ്റര്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍മാരായിരുന്നു. എയര്‍ലൈന്‍ പൈലറ്റിന്റെ മനോഭാവത്തോടെയായിരുന്നു അവരുടെ ഇരിപ്പ്. ആദ്യ ദിവസത്തെ ജോലിക്കായി ഞാനെത്തിയപ്പോള്‍ എവിടേക്കാണെന്ന മട്ടില്‍ അയാളെന്നെയൊന്നു നോക്കി. ഞാന്‍ വല്യ ഗമയില്‍ തന്നെ പറഞ്ഞു, ട്വല്‍വ്, പന്ത്രണ്ടാം നില. അയാള്‍ എന്നെ പരുഷമായി ഒന്നു നോക്കി. അയാള്‍ക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടുന്നില്ലെന്നു മനസ്സിലായതോടെ ഞാന്‍ വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിച്ചു. അപ്പോള്‍ കൂടെ നിന്നിരുന്നവര്‍ പരിഹാസത്തോടെ നോക്കുന്നതു പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. മൂന്നാം നിലയിലേക്കാണോ പോകേണ്ടത് എന്ന് അയാള്‍ ചോദിച്ചപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ നാണക്കേടുണ്ടാക്കണ്ട എന്നു കരുതി ഞാന്‍ അതെ എന്നു പറഞ്ഞു. ട്വല്‍വ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷില്‍ പറഞ്ഞത് അയാള്‍ക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല. മൂന്നാം നിലയിലിറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് മുകള്‍ നിലയിലേക്ക് പടികള്‍ കയറി. ചില ദിവസം പതിനെട്ടാം നിലയില്‍ നിന്നും ഞാന്‍ താഴേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി. അതിനു ശേഷം ഞാന്‍ പതിനൊന്നും പതിമൂന്നുമൊക്കെ പയറ്റി നോക്കി. എന്നിട്ടും അയാള്‍ക്ക് ട്വല്‍വ് എന്നു പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല. ഇന്നും പല അമേരിക്കക്കാര്‍ക്കും ട്വല്‍വ് എന്നു ഞാന്‍ പറഞ്ഞാല്‍ മനസ്സിലാവുകയില്ല. അതു കൃത്യമായി എന്നെ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചത് തുമ്പയിലിന്റെ എഴുത്താണ്. എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും.
സ്‌നേഹത്തോട,
രാജു മൈലപ്ര
വിദ്യാധരൻ 2017-06-12 20:41:50 News
ചവ ചവ ചവറുപോൽ 
കവ കവ കവിത വരുമ്പോൾ 
എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു ഞാൻ 
ഓടണോ നിൽക്കണോ ?
ഈ ഗതി നമ്മൾക്ക് 
വന്നു ഭവിക്കുമെന്ന് 
കണ്ടില്ല സ്വപ്നം 
ജീവിത്തത്തിലൊരിക്കലും 
നാക്കു തരിക്കുന്നു 
പച്ച തെറിപറയുവാൻ 
വാക്കു വരുന്നില്ല 
കൊച്ചൊരൊഭിപ്രായ 
കവ കവ  കവിതകുറിയ്ക്കുവാൻ 
എന്തൊരു ശാപം 
ഇതെങ്ങനെ ഭവിച്ചുവോ?
 ഇങ്ങനെ പോകുകിൽ 
സംഗതി വഷളാകും 
ചെയ്യണം ഉടനടി 
എന്തെങ്കിലും തീർച്ച 
പൊന്നാടകൊണ്ടു 
മുഖം മൂടി പിന്നെ
ഫലകം കൊണ്ടടി   
പ്രഹരണം തുടരണം
അടികൊണ്ടു തളരുമ്പോൾ 
ഇരിക്കുവാൻ തണൽവേണം 
അതിനായി വയ്ക്കണം 
ആൽമരം ദൃതിയിൽ 
പെട്ടന്ന് വളരുവാൻ തയ്യ്
ആസനത്തിൽ വയ്ക്കണം 
നാണക്കേടെങ്കിലും
വളർന്നു കേറിയത് 
തണലായി മാറിടും 
തണലത്തിരുന്നിട്ട് 
തുടരണം കവ കവ 
കവിത രചിക്കണം 
Joseph Padannamakkel 2017-06-12 14:13:35 News
സ്‌കൂളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഉന്നത വിജയം നേടിയ പല പ്രതിഭകളുടെ വിവരങ്ങളും ഫോട്ടോകളും ഈ മലയാളിയിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. മക്കൾ ഉന്നത വിജയം നേടുന്നത് ഏതു മാതാ പിതാക്കൾക്കും അഭിമാനമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാൽ കണ്ടും പരിചയവുമില്ലാത്ത ആരെയും എനിയ്ക്ക് അഭിനന്ദിക്കാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആൽഫ്രഡ് എന്ന യുവാവിന്റെ കഥ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻറെ വാലിഡിറ്റോറിയൻ പ്രസംഗം ആരെയും ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്.  

ചെറുപ്രായത്തിൽ സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നതും സ്പീച് തെറാപ്പിയ്ക്ക് പോയ കഥയും ഹൃദ്യമായി തന്നെ ഈ യുവാവ് പ്രസംഗത്തിൽക്കൂടി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഠിനാധ്വാനവും ഒപ്പം മാതാപിതാക്കളുടെയും അദ്ധ്യാപകരുടെയും സഹകരണവും എടുത്തു പറയുന്നുമുണ്ട്. പലരും ബലഹീനത മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടു സ്വന്തം മഹത്വം ഉയർത്തി കാണിക്കാനേ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ. ജീവിതത്തിൽ കടന്നുപോയ പ്രയാസങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് താൻ നേടിയ വിജയ രഹസ്യം മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി പകരാൻ സന്മനസ് കാണിച്ച ആൽഫ്രഡിന് എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. 

വാലിഡിറ്റോറിയൻ പ്രസംഗത്തിൽ ഈ യുവാവിന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു കുറിക്കട്ടെ " അസാധ്യം എന്നൊരു വാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഡിക്ഷണറിയില്‍ ഇല്ല. സ്വന്തം ജീവിതത്തില്‍നിന്നും താന്‍ പഠിച്ചതുപോലെ, പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ തളരാതെ ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ മുന്നേറൂ." ഉഗ്രനായിരിക്കുന്നു ആൽഫ്രെഡ്. നല്ല പാകതയുള്ള ഒരു യുവാവിന്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു. 

ചെറുപ്പകാലത്ത് സംസാരിക്കാൻ പുറകോട്ടായവർ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡണ്ടായിരുന്ന ജോസഫ് ബൈഡനു സംസാരിക്കാൻ ബലഹീനതയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം 1973-ൽ മുപ്പതാം വയസിൽ അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആറുപേരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സെനറ്റർമാരിൽ ഒരാളായി. അദ്ദേഹത്തിൻറെ അമ്മയുടെ സഹായത്താലാണ് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തരണം ചെയ്തത്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാന മന്ത്രിയായിരുന്ന വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിനും സംസാരിക്കാനുള്ള ബലഹീനതയുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം ബലഹീനതകൾ സ്വന്തം പ്രയത്‌നം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 

ഉന്നതമായ വിജയങ്ങൾ ഇനിയും താങ്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാ വിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. 
സത്യപാലൻ 2017-06-12 14:11:38 News
ഏതു വമ്പൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയാലും പിടിക്കണം. പണത്തിലും സൂപ്പർസ്റ്റാർ ഉമ്മാക്കിയിൽ ഒന്നും മയങ്ങരുത് .  ഈത്തരം  തറ സൂപ്പർകൾ ആരായാലും അവന്മാരേയും അവളുമാരായും USA  യിൽ  വൻ പണവും കൊടുത്തു തൊഴുതു കൊണ്ടുവരുന്ന സ്പോന്സർസ് , നടത്തുന്ന അച്ഛൻ, മറ്റു പുജാരികളെയും നമ്മൾ ബോയ്‌കോട്ട് ചെയ്യണം . പിന്നെ ഉപ്പു തിന്നവൻ വള്ളം കുടിക്കണം. ഈത്തരം വല്ലതും ചെയ്തത്  വല്ല കൂലികളോ, അന്യ സ്റ്റേറ്റ് കൂലികളോ ആയിരംന്നെങ്കിൽ  എപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പോലീസും സിസ്റ്റവും ഇടിച്ചു പഞ്ചർ    ആകുമായിരുന്നു. 
Vasudev Pulickal 2017-06-12 13:32:29 News
Thank you very much Mr. Andrews for your encouragement. 
Revathi Nair 2017-06-12 11:04:06 News
തിരുവനന്തപുരം: സൂര്യനെല്ലി കേസില്‍ തിരുവഞ്ചൂരിനെതിരെ ഒളിയമ്പുമായി സിബി മാത്യൂസ്. കേസില്‍ അടുത്തിടെയുണ്ടായ വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ അന്നത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്നുവെന്നാണ് സിബി മാത്യൂസിന്റെ പുസ്തകമായ നിര്‍ഭയത്തില്‍ പറയുന്നത്. രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാക്കുവാന്‍ പി ജെ കുര്യന്‍ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങള്‍ക്കുള്ള തിരിച്ചടിയായിരുന്നു ഇതെന്നും പുസ്തകത്തില്‍ പറയുന്നു. വെളിപ്പെടുത്തല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ പുതിയ വിവാദത്തിന് തുടക്കമിടും.
Same guy ?
വായനക്കാരി 2017-06-12 10:33:08 News
 മറ്റു വായനക്കാരി - വായനക്കരന്മാരെ:
നിങ്ങൾ വല്ല കണ്ട്, തമാശകൾ എല്ലാം emalaylee  പ്രതികരണ കോളത്തിൽ കുറിക്കണം. അതെല്ലാം വായിക്കനാണ് നല്ല രസം. അതാണ് ഈമലയാളീ നന്നായി വളരുന്നത്. ദിവ്സയും ഞാൻ ആദ്യം പ്രതികരണ കോളം തുറക്കും. അവിടെയാണ് ജനകീയ സത്യങ്ങൾ പേരില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അടിച്ചു കാണുന്നത്. എന്നാൽ കുറച്ചു അതികം പ്രത്കരണങ്ങൾ ഈമലയാളീ ഇടാറില്ല. അങ്ങനെ ഇടാതിരിക്കരുതു. ഏതു വമ്പനായാലും ഇടണം . ഈ കവിത ഒക്കെ എന്നതാ ചുമ്മാ സാമ്യം കൊല്ലി. ചുമ്മാ ഹാംബർഗറും, ബ്രായും , ഷഡിയും. ആരോ പി ജെ കുരിയൻ  മാസ്റ്ററെ വീണ്ടും റോൾ മോഡൽ ആയി കൊണ്ട് വരുന്ന വാർത്ത മറ്റൊരു ന്യൂസ് കുറിപ്പിൽ കണ്ടു. എല്ലാം നല്ല തമാശ     ഹാ   ഹാ  എന്നിൽ കുളിർ കോരുന്നു .