sunu 2018-01-15 21:44:41 News
മലയാളത്തിന്റെ മണവും നിറവും അമേരിക്കയിൽ വേണമെന്ന് എഴുത്തുകാരനും പറയുന്നു. സഹോദര നിങ്ങൾക്കും  കൂട്ടാളികൾക്കും തെറ്റി. "കുണ്ടിലിരിക്കും തവളകുഞ്ഞിനു കുന്നിനു മീതെ പറക്കാൻ മോഹം. ". മൊത്തം തട്ടിപ്പാണ് മലയാളി എവിടെയും. നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഏത്രയോ വലിയ മലയാളികൾ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ട്. സ്വന്ത സന്തതി എവിടെ എന്നറിയാത്തവർ എന്തിനു അന്യന്റെ കണ്ണീർ ഒപ്പുന്നു. നമ്മുടെ പിള്ളേർ അവരുടെ വഴിക്കു പൊക്കോളും സഹൃത്തുക്കളെ! 
Mallu 2018-01-15 19:56:32 News
emalayalee should start e-coin
Independent 2018-01-15 19:13:43 News

If comment column is a sign of people’s real feeling about current administration, definitely Trump will be the President in 2020 as well. 

Many are trashing Trump but not even one with a name. At the same time, few who support Trump wholeheartedly support and do not seems scared at all.

From an independent point of view, those who publicly support will definitely vote too. Those just doing mud throwing can change their stance this way or that way. 

Mathew v. Zacharia 2018-01-15 15:05:14 News
Mathew V. Zacharia, Resident of Orange County since 1976 had the privilege to serve many community and civic activities . Most importantly, I was elected to the school Board in 1993, 1996 and 1999..
IThe Gazette News paper; heading “ Zacharia new man on Board “, May5,1993
The Times Herald Record:  heading “ School Board Vote.Spangenber, Lacey, Zacharia in Port Jervis
                                          Botti, Wieman in Middle town (Front Page)
India Abroad. “ Kerala native Zacharia gains upstate New York re-election “ June 18, 1999
                  By Matthew Strozier
Malayalam Pathram “ In the election ofSchool Board, Malayalalee won third time “ a lengthy description.June23, 1999. I  Yes, It is possible for us to contribute to greatest nation of the world. It is not to Bragg about my accomplishment merely to pint out my community of Orange County, New York.v
It was not handed down! MathewV. Zacharia, Nepw Yorker.News 
<
Ninan Mathullah 2018-01-15 14:45:28 News
Let readers see the personal attack here instead of refuting my arguments with valid arguments. It does not deserve my reply.
Ranjit FAN 2018-01-15 14:41:11 News
ഇജ്ജ് പൊളിക്ക് മോനെ രഞ്ജിത്ത്... 
ഇരുട്ടത്തു ഒളിച്ചിരുന്ന് കൂക്കണ കുറുക്കന്മാർക്കിട്ടല്ലേ ഇജ്ജ് എറിഞ്ഞത്, അതവർക്ക് ശരിക്ക് കൊണ്ടു. 

അമേരിക്കേൻറെ മുത്താണ് ട്രംപ്. അങ്ങേരടെ കൂറ് അമേരിക്കക്ക് ഒരു മുതൽ കൂട്ടുതന്നെയാ. 
എന്നെപ്പോലെ ജോലി ചെയ്തു ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പടച്ചോൻ.

ഒരു ഉപദേശം, പേരില്ലാത്തോർക്ക് മറുപടി പറയാൻ നിൽക്കണ്ട. 
പേരില്ലാത്തൊരാ അതോണ്ടന്നേ ബെറുതെ ബളു ബളാ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും.
Translator 2018-01-15 13:45:58 News
That means if you fall  in 'Shit-hole' then you are eligible for money 
American Malayalee 2018-01-15 13:43:11 News
ലോകസഭാംഗങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ അപ്പോൾ പൈസ കിട്ടുമല്ലോ
വായനക്കാരൻ 2018-01-15 13:40:58 News
മലയാളികളിൽ വളരെ അധികം മനോരോഗികൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള തെളിവാണ് ട്രംപിനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്.  ട്രമ്പിൽ അവർക്ക് അവരെ  കാണാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ   എന്തൊരു സന്തോഷം . അവർ കൂട്ടമായി തുള്ളിച്ചാടുകയാണ് . എന്തായാലും ചില അവൻമാരുടെ രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് വിദ്യാധരന് പ്രത്യക നന്ദി.  തീട്ടകുഴിയിൽ  വളരെ നാളു ജീവിതച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ട്രംപ് അങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോൾ കർണ്ണാനന്ദകരമായി തോന്നിയത്. 
vayanakkaran 2018-01-15 13:39:07 News
ഈഴവർ മാത്രം ചേർന്നു (അല്ലാതെ ആരും വരില്ലല്ലോ) നടത്തുന്ന ഇത്തരം സമ്മേളനങ്ങൾ ഗു
രുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഗുരുവിന്റെ പേരിൽ കുറെ ഈഴവർ ഒന്നിച്ച് ചേരുന്നതിലൂടെ
 ഗുരുവിന്റെ ആദർശങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തുകയാണ്. ഗുരു ഈഴവനായിരുന്നു എന്ന ന്യായത്തിൽ ആ മഹാന്റെ ആദർശങ്ങൾ ജാതികരിക്കുന്നത് നികൃഷ്ടം. ഇനിയെങ്കിലും ഈ ജാതി തിരിച്ചുള്ള പ്രഹസനം നിർത്തണം.  ഹിന്ദുമതം ഗുരുവിന്റെ ആദർശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ സവർണ്ണർ എന്ന സ്വയം പ്രഖ്യാപിതർ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ഹേ ഈഴവ സഹോദരരെ നിങ്ങൾ എന്തിനു ഹിന്ദുമതത്തിൽ നിൽക്കുന്നു.  ഈഴവ സമൂഹം അതായത് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്ന ആദര്ശത്തില് സ്വയം നിൽക്കാൻ നോക്കുക. എല്ലാ മതക്കാർക്കും സ്വാഗതമരുളുക. അവർക്ക് ആ സ്വാഗതം വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. പക്ഷെ ഈഴവ ജാതിയുടെ പേരിൽ ഗുരുവിനെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത് ദയവായി നിറുത്തണം  ഇ മലയാളിയുടെ വിദ്യാധരൻ സാർ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. 
Thomas Mathew, St. George Orthodox Church, Satan Island NY 2018-01-15 13:27:59 News
The celebration at St. George Orthodox Church Satan Island was the best 
Mason Kashat 2018-01-15 13:07:11 News
Good evening,

Is it possible to forward a copy in English? I am attempting to translate it but it does not seem to work.

ഒരു കോപ്പി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ?
Bince 2018-01-15 13:01:18 News
The subject is very relevant and article seems really informative. Thank you.
Dr.Revathi 2018-01-15 12:59:28 News

  It may look like fun to see how you twist others words or how you add or deduct to it by rubbing in your agenda. Is it a comprehension problem or your attitude Mr.Mathulla – find out for yourself.

See the analysis below-

You- 'spreading of this life style' [homosexuality]

Anthapan-'nobody can spread homosexuality'. Then he quoted Freudian theory to rebut you. All throughout he quoted Freud. Even though it is a theory, Freud is far better in knowledge and is regarded as the Father of modern psychology.

At the end of the comment Anthappan added -one should be watchful on the changes happening within a person. That modern Medical Science. All living beings are alive due to the Electro- Chemical activity in side. Chemicals and electric voltage varies throughout life. He is absolutely correct Scientifically. Stop jumping into each & everything and showing off your foolish knowledge and opinion on everything.

You- wrote andrew's comments are biased and the research are done by those who support homosexuals. So you are claiming your under educated opinion is superior to all the research done by great Scientists of the World. Don't think you deserve a reply, but doing so to make you aware of your ignorance and false sense of being a scholar in every field.

വിദ്യാധരൻ 2018-01-15 12:15:15 News
ഭൂമിയിൽ ആരും പേരോടുകൂടി  ജനിച്ചിട്ടില്ല. പേരെന്നല്ല ഒന്നും ഇല്ലാതെ ജനിച്ചവരാണ് നമ്മെളെല്ലാം. രഞ്ജിത്ത് ടി മനോഹർ എന്ന് വിളിച്ചതുകൊണ്ട് താങ്കളെ ആർക്കും ശരിയായി അറിയില്ല. താൻ ഒരു ഭീരുവാണോ ധീരനാണോ എന്നൊന്നും പേരിൽ നിന്ന് മനസിലാകില്ല. അതുകൊണ്ട് പേരിന്റെ പേരിൽ മസിലു പിടിക്കണ്ട. ഇഷ്ടമുള്ളവർ അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരിൽ എഴുതും.  

"പേരായിരം പ്രതിഭയായിരമിങ്ങിവറ്റി-
ലാരാലെഴും വിഷയമായിരമാം പ്രപഞ്ചം;
ഓരായ്കിൽ നേരിതു കിനാവുണരും വരെയ്ക്കും
നേരാ, മുണർന്നളവുണർന്നവനാമശേഷം.       

നേരല്ല ദൃശ്യമിതു ദൃക്കിനെ നീക്കിനോക്കിൽ
വേറല്ല വിശ്വമറിവാം മരുവിൽ പ്രവാഹം;
കാര്യത്തിൽ നില്പതിഹ കാരണസത്തയെന്യേ
വേറല്ല വീചിയിലിരിപ്പതു വാരിയത്രേ." (ശ്രീനാരായണഗുരു)

ഈ പ്രബഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വതിനും പേരുണ്ട് . എന്നാൽ പേരില്ലാതെ അദൃശ്യമായി നിൽക്കുന്നതും ഉണ്ട് .  പേരും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതും എല്ലാം ഒരു കിനാവ് പോലെയാണ്. ശരിയായ ബോധത്തിലേക്ക് ഉണർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം അവ്യക്തം .  രഞ്ജിത്ത് ടി മനോഹറിന് ശരിയായ ബോധം വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ശരിയല്ല എന്ന് മനസിലാകും . 

എന്തുകൊണ്ട് ട്രംപിനെ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ? കാരണം അയാൾക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് .  ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ചില സ്പുരണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും.  അതിലൊന്നാണ് ട്രംപ് മനുഷ്യ വർഗ്ഗത്തെ വിവേചിച്ച് 'തീട്ടകുഴിയിൽ' നിന്ന് വന്നവർ എന്ന് വിളിച്ചത്.  അത് കേട്ടവർക്കോ, അങ്ങനെ പേരുചൊല്ലി വിളിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിനോ  അല്ല രോഗം - വിളിച്ച ട്രമ്പിനാണ് .  അയാളുടെ മനസ്സിലാണ് ആ തോന്നൽ ഉണ്ടായത് .  അല്ലെങ്കിൽ രഞ്ജിത്ത് ടി മനോഹറിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പേരില്ലാത്തവർ ഭീരുക്കളാണെന്ന് .  ഭീരുത്വം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാണ് .  തീട്ടക്കുഴിൽ ജീവിക്കുന്നവർ എന്ന് ഒരാൾക്ക് തോന്നിയാൽ സാംസ്കാരികമായി തീട്ടകുഴിയിൽ  ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ വിളിക്കാനാവു .  ട്രംപ് ഒരു രോഗിയാണ് -അയാൾക്ക് അടിയന്തരമായി മനോരോഗ ചികത്സ ആവശ്യമാണ് -അത് നടന്നില്ല എങ്കിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം അപകടത്തിലാണ് .