നിർവ്യാജൻ 2017-10-05 17:12:37 News
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ വ്യാജന്മാരുടെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാധരൻ ആണെന്നാണോ?

ദൈവം 2017-10-05 17:08:27 News
നിന്നോട് ഈ ഭോഷത്തരം ആര് പറഞ്ഞടാ തോമ എബ്രാഹമേ ? പണം താന്നാൽ ഏത് വൃത്തികേടിനും ഞാൻ കൂട്ട് നിൽക്കും. മോഷണം കള്ളകടത്ത് പീഡനം ബലാൽസംഗം കുലപാതകം തട്ടിപ്പ് വെട്ടിപ്പ് ഇവയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കയ്യ് നിറയെ കാശുമായി വരൂ ...ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താം 

മതമേതായാലും പണം തന്നാൽ മതി .

കസർത്ത് 2017-10-05 16:20:19 News
കസർത്ത് കൂടുതൽ,കവിത്വം കുറവ്.
Tom abraham 2017-10-05 13:46:25 News

What a hypocrite visiting temples, and churches but not telling the truth about his role in the conspiracy ? This richest superstar cannot bribe gods with money , sure 

വിദ്യാധരൻ 2017-10-05 13:23:07 News
അഖണ്ഡബോധസ്വരൂപമായ പരമാത്മാവിൽ സ്പന്ദിച്ചുയരുന്ന ശക്തിയുടെ ആദ്യത്തെ സ്പന്ദനപ്രവാഹമാണ് പ്രാണൻ അഥവാ എനർജി. പ്രാണനിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന ബോധമാണ് ജീവൻ, അഥവാ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന അനുഭവം . പ്രാണൻ സ്പന്ദിച്ചു കുറേക്കൂടി കട്ടികൂടിയാൽ സങ്കൽപ്പാതത്മകമായ മനസ്സ്. മനസ്സ് സ്പന്ദിച്ച് വീണ്ടും കട്ടികൂടിയാൽ ജഡശരീരങ്ങൾ -ഇതാണ് പരിണാമക്രമം (കുണ്ഡലിനിപ്പാട്ട് -ശ്രീനാരായണ ഗുരു)
James Mathew, Chicago 2017-10-05 13:20:26 News
സുധീർ താങ്കളുടെ രചനകളൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട്. ഈ നിരൂപണവും പതിവ് പോലെ കലക്കി. താങ്കളെ ഞാൻ നിരൂപണ  കേസരി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നോട് യോജിക്കുന്നവരും ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ടാകാം. ഇതെന്റെ  അഭിപ്രായം. ഇനിയും എഴുത്തുകാരുടെ രചനകളെക്കുറിച്ച് എഴുതുക. നാട്ടിൽ പോയി പേരും പ്രശസ്തിയുമുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത്  (കൊടുക്കുമോ വാങ്ങിക്കുമോ അറിയില്ല, ഒരു ഊഹം എഴുതിയതാണ് ക്ഷമിക്കണം) എഴുതിക്കുന്ന അവതാരിക അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങളേക്കാൾ എത്രയോ കേമം ആണ് ഹേ താങ്കളുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ. അഭിനന്ദനം സുധീർ.
Anthappan 2017-10-05 11:12:38 News
The response of a great writer and his writing has connection to the world he lives in. >When contacted by the BBC, he admitted he hadn't been contacted by the Nobel committee and wasn't sure whether it was a hoax.
He said he hoped the Nobel Prize would be a force for good. "The world is in a very uncertain moment and I would hope all the Nobel Prizes would be a force for something positive in the world as it is at the moment," he said.>"I'll be deeply moved if I could in some way be part of some sort of climate this year in contributing to some sort of positive atmosphere at a very uncertain time."
യേശു 2017-10-05 10:54:44 News
എന്നെ ഒറ്റുകൊടുത്ത് ക്രൂശിലേക്ക് അയച്ചത് ജൂദാസാണെങ്കിലും അവനെ അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് കയ്യാഫസ് എന്ന മഹാപുരോഹിതനായിരുന്നു. (ഇവർ നരകായോഗ്യർ) അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ' പുരോഹിതന്മാർ ഭാരമുള്ള കല്ലുകൾ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കയറ്റി വയ്ക്കുകയും എന്നാൽ ഒരു ചെറുവിരൽ കൊണ്ടുപോലും സഹായിക്കാൻ തയാറാവുകയില്ല - മൂഡാ നീ നിന്റെ മൗഢ്യതയിൽനിന്ന് പുറത്ത് വരികയും എന്റെ കുരിശെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുക . 

വിദ്യാധരൻ 2017-10-05 10:46:35 News
യദി ഭവതി വചശ്ച്യുതം ഗുണേഭ്യോ 
വപുരിവയൗവന വന്ധ്യമംഗനായ:
അപി ജനദയിതാനി ദുർഭഗത്വം 
നിയതമലങ്കുരണാനി സംശ്രയതെ  (കാവ്യാലങ്കാര സൂത്രവൃത്തി )

കവിത ഗുണരഹിതമാണെങ്കിൽ യുവത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീ ശരീരംപോലെയാണ് . ജനങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട അലങ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിശ്ചയമായും ദുർഭഗത്വം പ്രാപിക്കും .

കവിതയുടെ പ്രാഗ്മാതൃകകളെ ബഹുമാനിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക്, അത് കളമായിരിക്കാം,   കളിയായിരിക്കാം കുളമായിരിക്കാം, കണിയായിരിക്കാം, കെണിയായിരിക്കാം കടലായിരിക്കാം .

J.Mathew 2017-10-05 10:30:53 News
വ്യാജ നാമധാരി വീണ്ടും വന്നല്ലോ.ഇദ്ദേഹമാണോ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കും ആളുകളെ RECRUIT ചെയ്യുന്നത്.പൊയ്‌മുഖം ധരിച്ചു ഒരു വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളെ മുഴുവനും അടച്ചാക്ഷേപിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയും.തന്റേടമുണ്ടെങ്കിൽ പൊയ്‌മുഖം മാറ്റി വന്ന് അഭിപ്രായം എഴുതൂ.പുരോഹിതന്മാർ കുറ്റവാളികൾ ആണെങ്കിൽ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും.ഓരോരുത്തനും അവനവന്റെ പ്രവർത്തിക്കു അനുസരണമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ ലഭിക്കും.ഇക്കാര്യത്തിൽ പുരോഹിതനെന്നോ അല്മായൻ എന്നോ വിത്യാസം ഇല്ല.ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ബൈബിളും തലമുറ കൈമാറിയ വിശ്വാസവും ആണ് പിന്തുടരുന്നത്.അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.അതിനെതിരെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ദൂദൻ വന്ന് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല.കാരണം ഇതെല്ലം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്.ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചതിനു വിപരീതമായി മറ്റാരുവന്നു പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കരുതെന്നു പൗലോസ് ശ്ലീഹാ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.അതുകൊണ്ടു ഏത് വ്യജനാമധാരി വന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല.ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ കൈമാറി തന്ന വിശ്വാസം അഭംഗുരം പിന്തുടരും. 
കമന്റ് 2017-10-05 10:30:02 News
കവിതക്കു വന്ന കമന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചത് നന്നായി. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കമന്റുകളും പത്രാധിപർ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളു.
Professor Kunjappu 2017-10-05 08:50:17 News

എന്‍റെ കവിതയ്ക്കു വന്ന കമെന്‍റ് ശ്രദ്ധിച്ചു. 

തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന വിവരങ്ങള്‍ അപരനാമത്തില്‍ പടച്ചുവിടുന്ന പ്രവണതക്കെതിരായാണല്ലോ ഞാന്‍ “ആരാണ് വിദ്യാധരന്‍?” എന്ന ലേഖനം ഇ-മലയാളിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.  ഇ-മലയാളിക്കു നന്ദി!

2015-ലെ ലാനയുടെ കവിതയ്ക്കുള്ള അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചത് “അക്ഷരത്താഴിന്‍റെ നഷ്ടപ്പെട്ട ചാവികള്‍” എന്ന എന്‍റെ കൃതിക്കാണ്. 

കൂടാതെ, 2012-2013-ലെ ഏറ്റവും നല്ല കവിതയ്ക്കുള്ള ലാനാ അവാര്‍ഡും, കവിതയ്ക്കുള്ള ഇ-മലയാളിയുടെ ആദ്യകാല പുരസ്കാരവും നേടിയതും ഓര്‍മ്മയിലെത്തുന്നു. 

എല്ലാ വായനക്കാര്‍ക്കും നന്ദി!

DR. KUNJAPPU  

Critic 2017-10-05 07:52:05 News
അമേരിക്കൻ മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കഥ, കവിത, ലേഖനം മുതലായവക്ക് ആയുസു അത്
ഇ-മലയാളീയുടെ പേജിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന രണ്ടു ദിവസം മാത്രം. പിന്നീട് ഇതിന്റെ രചയിതാക്കൾ പോലും ഇത് മറന്നു പോകും. അർത്ഥ ശൂന്യമായ  ഇത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ പടച്ചു വിടുന്നത്.
ബാബു പാറയ്ക്കൽ 2017-10-04 22:54:15 News
മനസ്സ് എന്ന കരണത്തിന്, ബാഹ്യകരണം  എന്നും അന്തഃകരണം എന്നും രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നല്ല ഡോ. ശശീധരൻ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്: "മനസ്സ് ഒരു കരണമാണ്. 'ക്രിയതേ  അനേന ഇതികരണം', അതായതു് എന്തുകൊണ്ടു നമ്മൾ ക്രിയ ചെയ്യുന്നുവോ അതിനെയാണ് കരണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള കരണങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ബാഹ്യകരണം എന്നും രണ്ട് അന്തഃകരണം എന്നും. കർമേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ബാഹ്യകരണം. അന്തഃകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തി നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അന്തഃകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സ് അന്തഃകരണത്തിലാണ്. സങ്കൽപം, വികല്പം അത് മനസ്സിന്റെ പണിയാണ്. ബുദ്ധി, ചിത്തം, അഹങ്കാരം എല്ലാം അന്തഃകരണത്തിലാണ്."
വലിയ അർത്ഥവ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചൂണ്ടികാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം.
വായനക്കാരൻ 2017-10-04 22:41:00 News
ഇദ്ദേഹത്തിനെന്താണ് ലാന ഒരവാർഡ്‌ കൊടുക്കാത്തത് ? കൊടുത്തവർക്ക് തന്നെ അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ട് എന്തുകാര്യം? അർത്ഥ പുഷ്ക്കലമായ കവിത .  ഇദ്ദേഹം കവിതയെക്കുറിച്ചുള്ള പുരാതന സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഉടച്ചു വാർക്കുന്നത്    കവിതക്ക് വേണ്ട സങ്കീർണത, ഉദ്വേഗജനകത്വം, റാപ്പിന്റ തട്ടുമുട്ടു താളം എല്ലാം കൂടിചേർന്ന് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ സഫാരി നടത്തിയ  പ്രതീതി. എന്തായാലും ഇതിന്റെ മെസ്സേജ് എനിക്കിഷ്ട്പ്പെട്ടു പേർത്തും ചിന്തിക്കിൽ നിരുപമം രുചിതോന്നുന്ന പ്രമേയം.  കവിതയുടെ ലോകത്ത് ഒരു നൂതന. പാത  പഴഞ്ചൻ കവിതകളുടെ നെഞ്ചിലൂടെ വെട്ടി തുറക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇടവരട്ടെ .