Mathew Kuriakose 2016-01-20 13:35:35 News
FOKANA website URL is mentioned as WWW.FOKANA.COM. But it does not work.
Instead, the URL www.fokanaonline.com works fine.
വിദ്യാധരൻ 2016-01-20 12:35:14 News
നല്ലൊരു ലേഖനത്തിന് നന്ദി. പണ്ട് കാലത്ത് പശു പാല്ച്ചുരത്തുന്നതുപോലെയായിരുന്നു കവിത വന്നു കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് കള്ളും കഞ്ചാവും പെതിടിനും ഒക്കെ അടിച്ചു കേറ്റി കവിത വരുത്തുകയാണ് .  അത് അകത്തു ചെന്നാലുടനെ വൃത്തവും അലങ്കാരവും ഇല്ലാതെ കവിതയുടെ പ്രവാഹമാണ്.   മനോഹരമായ താമരകളുടെ ഇടക്ക് കയറുന്ന കളകൾ സമയത്ത് പറിച്ചു കളയണം  എന്നും പറയുന്നുതുപോലെ മയക്കുമരുന്നും കഞ്ചാവും ഒക്കെ അടിച്ചിരുന്നു കവിത പടക്കുന്നവരെ പറിച്ചു ദൂരെ കളയണം.   അല്ലങ്കിൽ തടുത്തു കൂട്ടിയിട്ട് തീ ഇട്ട് ചുട്ടു കരിക്കണം. 
  
കള്ള നാണയങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 
വെള്ളം കുടിച്ചു മരിക്കുകയാ 
നല്ലൊരു കവിത ജനിച്ചിടുവാൻ 
ഇവനൊക്കെ  'പുൽക്കൂട്ടിൽ' തിന്നുറങ്ങും 
തിന്നുകില്ലൊരിക്കലും അല്പംപോലും 
സമ്മതിക്കില്ലൊട്ടു  തിന്നാനൊരുത്തനേംയും  .
Tom abraham 2016-01-20 12:19:52 News

Gandhiji s eclectic philosophy is what makes him a world citizen. It is inclusive of the Hindu, Christian, Jewish and Muslim ideals, rather vision , for non-violence and world Peace. All atheists must fall at this Mahatma s feet. I do.


നാരദർ 2016-01-20 11:16:54 News
വിദ്യാധരന്റെ സങ്കൽപ്പ  കവിത വായിച്ചു കുടുകുടെ ചിരിച്ചു .  പാവം വായനക്കാരൻ വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടായി.  യേശുവിന്റ്റ് പേരിലും അയ്യപ്പന്റെ പേരിലും ഗോമാതാവിന്റെ പേരിലും ഇങ്ങനെ കുറേപ്പേർ തെങ്ങേൽ കേറി ഇരുപ്പുണ്ട്‌. ഒന്നും നന്നാകില്ല .  എന്തിനാ അമ്മാവ എന്നെ തല്ലുന്നെ ഞാൻ നന്നാവില്ല
Ninan Mathullah 2016-01-20 10:47:32 News
Thanks Vidhyadharan for the poem. I laughed a lot. We need occasions of light moments. Thanks.
വിദ്യാധരൻ 2016-01-20 07:09:16 News
വീണ്ടും ചങ്കരൻ തെങ്ങേൽ  (കവിത)
                 വിദ്യാധരൻ 
(ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ സാങ്കൽപ്പികമാണ്‌ 
ഇവർക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായി ഒരു 
ബന്ധവും ഇല്ല )

അന്തപ്പൻ അല്പം മാറിയ നേരം 
വായനക്കാരൻ വന്നു നിന്നു 
മാത്തുള്ള തെങ്ങേൽ കേറിയ കാര്യം 
അറിയാതെ ചോട്ടിൽ വന്നു നിന്ന് 
'തത്വമസിയു'ടെ പൊരുള് പാടി 
'നീ അതാകുന്നു' എന്ന് ചൊല്ലി നിന്ന് 
ഇടിവെട്ടും പോലൊരു തേങ്ങ വീണു 
തലമണ്ട പൊട്ടിച്ചു തെറിച്ചു വീണു 
വായനക്കാരൻ തെങ്ങിൽ നോക്കി 
മാത്തുള്ളെ കണ്ടു തരിച്ചു നിന്നു 
'വായനക്കാരാ ക്ഷമിച്ചിടേണം 
തേങ്ങയോട് പൊറുത്തി ടേണം 
യേശു പറഞ്ഞിട്ട് തെങ്ങേൽ കേറി 
യേശു പറഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങയിട്ടൂ'
അന്തപ്പാ നീയൊരു പുണ്യവാളൻ 
എന്താ വന്നെന്നെ രക്ഷിച്ചിടാത്തു 
ഇങ്ങനെ നിന്ന് കരഞ്ഞു തേങ്ങി 
വായനക്കാരൻ നടന്നു നീങ്ങി . 
വായനക്കാരൻ 2016-01-19 21:30:40 News
അഴകും മിഴിവും വഴിഞ്ഞ് ഒഴുകിവന്ന കവിത!  
കാത്തിരിപ്പ് ഒട്ടും പാഴായില്ല ഞങ്ങൾക്ക്. 
വിദ്യാധരൻ 2016-01-19 20:31:23 News
മന്ദതയെഴും ലോകം 
കണ്ണ്കാണാത്ത ലോകം 
നിത്യം നിത്യം നിസ്സാരത്തം 
മുറ്റിപ്പറ്റും ലോകം 
ചോന്നീടുകയാണോരോന്നങ്ങനെ 
നിന്നെപ്പറ്റിയെൻ കുഞ്ഞേ 
കണ്മണീ, നീ കേവലമൊരു 
കന്ദകൊരകമല്ല 
മന്ദതയെഴും ലോകം 
കണ്ണ്കാണാത്ത ലോകം 
കഷ്ട്മിന്നിത് തീർപ്പു കല്പിപ്പു 
ബുദ്ധിശൂന്യമാംമട്ടിൽ 
എത്ര മധുരിമയുണ്ടെന്നായതോ 
രിത്തിരി അറിവീല 
ഉൽക്കടവികാരമാർന്നെത്ര 
തപ്തമാണവയെന്നും 
അറിവിതില്ല കഷ്ടം 
അറിവിതില്ലീ ലോകം !.... ( ഹെൻറീച് ഹീനെ - പരിഭാഷ - ചങ്ങമ്പുഴ)
വിദ്യാധരൻ 2016-01-19 20:11:56 News
"അല്ലെങ്കിലും സഖി വല്ലകാലത്തുമാ 
നല്ലകാലം മർത്ത്യനില്ലാതിരിക്കുമോ ?
കണ്ണീരുമുഗ്രനിരാശയും മാത്രമാ -
യെന്നുമൊരുത്തനധപതിച്ചീടുമോ ?
ഏതു രാവിന്റെ കൊടും കൂരിരുട്ടിലും 
പാത തെളിച്ചിടും വിണ്ണിൻ വിളക്കുകൾ (നക്ഷത്രങ്ങളും നിലാവും)
ഏതേതഗാതമാമാഴിപ്പരപ്പിലും 
മേതാനുമുണ്ടാഅഭയദ്വീപുകൾ 
ഉല്ലസിക്കാമേതു ചുട്ട മണല്ക്കാട്ടി-
നുള്ളിലും ശീതളശ്വാദ്വലഭൂമികൾ !" (ചങ്ങമ്പുഴ)
Ninan Mathullah 2016-01-19 19:57:48 News

Appreciate Vayanakkaran’s words. Both ‘Advaitha’ of Sankaracharyar and Thathwamasi are agreeable with Christian thinking to some extent. God is only one. Jesus Christ is the mind of God or the wisdom of God. So Jesus is God incarnated. God is the supreme source of energy. Energy can be converted to matter and matter to energy. If God converted this supreme energy into matter to create this whole universe then you can see God’s manifestation in matter. Aham Brahmasmi that Munis wrote must be from this thinking. That doen’t mean that matter is God. God is spirit. God can take the form of matter. As a person I respect Anthappan. That doen’t mean that I need not disagree with Anthappan if he says or do things against Dharma. Jesus asked Peter to get out of his face as Peter talked what is not from God. Krishna had no problem advising Arjuna to wipe out all the Kauravas as Krisna had already killed them. I have only problem with some of Anthappan’s ideas. Just because a few misused religion doesn’t mean all those who practice religion are bad or we need not practice religion. It is like ‘Eliye pedichu illum chuduka’. It is the selfishness in man that lead to the misuse of religion. This is due to a lack of faith in God. Faith in God and love of money are inversely proportional. ‘Thomman ayayumbol Chandi murukunnu ennapoleyanu’. God want us to be always happy. If we can’t be always happy it is because of lack of faith in God. All the stealing, killing and plunderin you see here is due to a lack of faith in God. If I have complete faith in God that God is faithful and capable of taking care of my affairs, then I need not get insecure and take matters into my own hand to kill and steal.

santhosh 2016-01-19 18:42:31 News
അതിമനോഹര വിവരണം. മകരജ്യോതി നേരിൽ കണ്ട
അനുഭൂതി. വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതുക!!!വായാനക്കാരൻ 2016-01-19 14:27:25 News
ഞാൻ കാത്തിരുന്ന സുദിനം അടുത്തെത്തി. 'തത്വമസി'യുടെ അർത്ഥം പിടികിട്ടിയ അന്തപ്പനും മാത്തുള്ളയും, 'നീ അത് തന്നെ ആകുന്നു' എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ, ഈശ്വരൻ നമ്മുടെയെല്ലാം മനസ്സിൽ തന്നെയാണു, അഥവാ നാം തന്നെയാണു, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോടു ഈശ്വരനോട് എന്ന പോലെ  പെരുമാറണം, അവരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ, നോക്കൂ പരസ്പരം കൈ നീട്ടി ആലിംഗനത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്ന ആനന്ദദായകമായ കാഴ്ച!
Beena Mathew Jacob 2016-01-19 12:09:35 News
Excellent article! Great accomplishments for a well-deserving person. Congrats!
Sajimma Joseph 2016-01-19 02:07:47 News
കഞ്ഞിരപ്പളിക്കാരുടെ പേര് കാത്തല്ലോ!എല്ലാവിധ ആശംസകളും !!
Anthappan 2016-01-18 13:30:42 News

Mr. Matthulla-  Your own statement says that the religion is the prime reason for the turmoil in the world.  And that is what Andrew and I was trying to tell you from the very beginning.  Let us dissect what you said for the benefit of E-Malayalee readers and especially for the people who skim through this page.

   Ninan Mathullah2016-01-18 05:37:40 News

1.Recently we saw lots of crocodile tears from some in this forum about the plight of woman, and the need to consider them as equals. When the issue touched their religion, and how they treat woman, we see the true colors and the lame excuses against it. Those who know the history of Kerala know the plight of woman, 2. poor and low castes and the persecution they suffered from the ruling upper class before British came to India. Now Anthappan is accusing the British of taking the freedom away. 3. Yes they took the freedom away from the upper caste to persecute the lower caste and women (remember sati and temple Devadasi). All this politics and agenda behind conversion by BJP is their longing to go back to their good old days of ‘savarna medhavithwam’ using religion for it. Poison is injected in to the minds of people to view other groups as enemies. They are using people like Vellappally to come to power using religion for it. Yesterday a report came at the Malayalam Society meeting here in Houston from a person here after visiting Kerala that if you have a ‘Kaavi mundu and Kuri on head nobody can protect the victims of his abuse and atrocities. He had to suffer for expressing his opinion. Recently we saw in Sri Lanka how that country was destroyed by the conflict between Simhala (savarna) and Tamil (low caste) people. The leading force was the Simhala Budhist priests that instigated the situation. If we let these so called Sanaysins the same situation is waiting for us. Instead of uniting together and pulling together for the development of the state, different types of politics everywhere just to come to power. Poor and innocent are used here as pawns.

 

1.     Here you are making an assumption that I belong to certain religion and most probably belong to RSS an off Shot of Hindu religion  (Hindus can make the same assumption about as Catholic, Protestant, Mormon or any other right wing religious group)

2.       Cast & Class system are the introduction of Hindu religion.  The cruelty towards women was in its ugliest form when Hindu religion argued that the woman must jump into the pyre of her husband (Sati) -  Pharisees (Thought to be equal to Brahmin, Sadducees, Puritans, and Zealots were some of the division exited among the Jewish community during the time of Christ.  Jews considered Samaritans as the lower cast and deprived of their freedom.  Jews prayed to their God that would never be born as a woman or dog.  

3.       The persecution of lower caste and women by upper class (‘savarna medhavithwam’) using religion for it.  Poison is injected in to the minds of people to view other groups as enemies.  The marginalized society(outcast, sinners) in the valley of Galilei were the product of the Jewish religion (equal to Hindus) in Judea.  

4.       ‘Kaavi mundu and Kuri on head nobody can protect the victims of his abuse and atrocities (Jesus addressed the Priests as hypocrites and white washed tombs.  You and I know very well that the how many priests are abusing children and misguiding people and kill them.  Jim Johns and David Koresh are the best example. 

We all know what is going on in the world in the name of Allah.  You and I know What Trump and his right wing Republicans are trying to do in this country.  Everything is in the name of Religion and we all know that their ideas will never bring peace or unity to this world.  But I can tell joining with you that the Christ you are trying to sell to others was right and his solution is the best solution for the world.   His cardinal teaching, ‘Love your neighbor as you love yourself’ was not labeled under any religion.  He never created any religion.  But people like you, without any thinking, are following some blind leaders and trying to inject the same poison you are talking in your comment into the mind of some weak and non-thinking readers through this page.      And that is what Thekkemury is also trying to do.  I don’t think there is any substance in his writing to make people to think and run away from the religion or their watch dogs.  He quoted Bible, Vedas, Quran and came back to square one and asking people to follow the same morons and their ideas which is sowing the seed of bloodshed in this world now.  He is trying to Shackle the people back when they are trying to escape.  The poem he quoted clearly asserts that facts that there is no freedom for women. But his interpretation is the interpretation he probably heard from his rotten Gurus. 

Mr. Matthulla, I don’t have any intention to win over you on this subject.  I know that I am that ‘Thathwamasi’    Mr. Sudheer Panikavettil and Vidyaadharan said.  I humple request to you and Thekemurry is to go back and follow Jesus rather than following the religious experts and their crooked interpretation.  And, if you do that, I am pretty sure that we will meet in the same place and agree upon the many things we are arguing about.  

“Five percent of the people think; ten percent of the people think they think; and the other eighty-five percent would rather die than think.”  Thomas A. Edison