Unni Menon 2016-01-30 10:54:35 News
Excellent. Please include this article in KHNA's Anjali Magazine.
Molly Jacob 2016-01-30 10:01:24 News
യാത്രകള ഇപ്പോഴും എനിയ്ക് ഹരമാണ് . യാത്ര വിവരങ്ങൾ വായിയ്കുന്നതിലും സന്തോഷം ഉണ്ട്. congratualtions... പല എപിസ്ടുകളും വായിച്ചു . എന്ജോയെദ് ..  വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് !!!
വിദ്യാധരൻ 2016-01-30 09:40:16 News
"ചാരുത്വം തികയും സുമങ്ങളെയുടൻ 
           വീഴ്ത്തുന്നു പൂവല്ലികൾ 
ചോരും മാതുരിയാർന്ന പക്വനിരയെ 
           തള്ളുന്നു വൃക്ഷങ്ങളും 
പാരും കൈവെടിയുന്നു പുത്രരെയഹോ !
          പാകാപ്തിയിൽ -ദോഷമായ് -
ത്തീരുന്നൊ ഗുണമിങ്ങവറ്റ കഠിന -
          ത്യാഗം പഠിപ്പിക്കയോ ?"  (പ്രരോദനം -കുമാരനാശാൻ )
Abraham Thomas 2016-01-30 09:37:35 News

Hearty condolences. May his soul rest in peace.

Abraham Thomas

Observer 2016-01-30 09:27:34 News
നിങ്ങൾക്ക് അടികൊണ്ടതിൽ വല്ലാത്ത ഖേദമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ്.  കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും അടി കിട്ടാതെ രക്ഷപ്പെട്ടപോലെ (അവര് മീറ്റിങ്ങിനു പോലും വന്നില്ല) അമരിക്കയിൽ കിടന്നു അക്രമകിളെ  അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ബഹളം വ്യ്യുക്കുന്ന കുട്ടി നേതാക്കൾ ഓടിയേനെ. ഇവരുമായുള്ള ബന്ധം വിട്ടേക്ക്. അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പടംപോലും എടുക്കരുത്. ഇവന്മാരെല്ലാം അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ നോട്ടപുള്ളികളാ. എന്തിനാ വീണ്ടും അറിഞ്ഞൊണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്.   
andrew 2016-01-30 06:43:45 News

Difference of opinion and thoughts, freedom & the right to express them is the key for the continuation of Civilization. When ever they are suppressed or oppressed the civilization becomes retarded.

SFI and Communism always cry for freedom of speech but is in the forefront to oppose it. It is true not only in Kerala but every communist countries. Mr. Srinivasn is entitled for his own way of thinking. Physical attack on a person is barbaric. In fact barbarians fought for food and women, they had not much thinking power. Communism was in the forefront to oppose BJP for their secluded and narrow minded racism and imposing rules and regulations on other religions especially in prohibition of eating meat, mean while the tycoons behind it were beef exporters.

The attack on Srinivasan and press and writers and any other person is nothing but barbarism. It won't survive too long, but that is not a solution. Those who are involved needs to be punished to the maximum the Law allows. Laws, needs to be looked at and revised to stop hate crime.

And those Police officers ?

Tom Mathews 2016-01-30 06:00:16 News

Dear Sri T.P.

I am horrified at the news that certain anti-social characters assaulted you on your way to a conference.It is a shame that these brutes still roam around freely attacking honorable people.The Police force of Kerala and the reigning ruling party , it seems, lost their control of these hooligans.

I pray to God for your safety and that of your loving family. Please accept my heart-felt pain for your sufferings and that of Lekha. Tom Mathews, New Jersey

Tom abraham 2016-01-30 05:45:14 News

Walmart appeal is necessary. How many people lose jobs without any reason. At-will job country. This jury did not deliberate all the facts, it seems. Walmart is the victim. They employ a lot of people, and these thankless jury country. 31 million for what ? 


bijuny 2016-01-29 22:20:47 News
Dear Antony chettan,
Will miss you.
Condolences to Chechi and family.
A unique personality left us.
With prayers
Mannickarottu 2016-01-29 21:46:47 News
My deepest condolence to Ammini Chechi. The day I came to know Antony Chettan, just like others we became good friends. We often had healthy literary discussion, some times critical as well. Talking to him is fun and knowledge. May his soul Rest In peace.
Mannickarottu
Korason 2016-01-29 21:32:09 News
പ്രൊഫ്ഫെസ്സർ മ്  ടി ആന്റോണി സംസരിക്കുതു കേള്ക്കുന്നത് ന്യൂ യോര്ക്കിലെ കേരള സെന്റെര് വച്ച് പ്രൊഫ്‌ സുകുമാര് അഴികൊടിന്റെ സ്മരണ വേദി യായിരുന്നു, മദ്രാസ്‌ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ലെ പഠനവും സുകുമാര് അഴികൊടിനെ പഠിപ്പിച്ചതും പറഞ്ഞതായി ഓർക്കുന്നു. അഴികൊടിന്റെ ചിലെ പുസ്തകങ്ങളു  ഒരു ബാഗിൽ കൊണ്ടുവന്നു കാണിച്ചു ; ഒരു ഗുരു തന്റെ ശിഷ്യന്റെ കൃതികളെ പരിചയ പ്പെടുത്തിയതും ഓര്ക്കുന്നു . 
പിന്നെ ഒരു ലേഖനം ഈ മലയാളിയിൽ പ്രസീധികരിച്ചു, അത് മലങ്കര ഓർത്തഡോൿസ്‌ സഭയുടെ ദേശിയദെ ക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ഒരു രാവിലെ ജോലിക്കിടയിൽ ആന്റോണിസര് വിളിച്ചു പരിചയപ്പെടുത്തി , ലേഖനത്തെ ക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു , അത് ഇപ്പോഴും മനസ്സില് കിടന്നു തുടിക്കുന്നു , കാരണം അത് സത്യമാണെന്ന്  ഓരോ ദിവസവും എന്നെ അനുഭവാങ്ങൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
മതം വര്ഗം എന്നതതിലുപരിയായി  ചിന്തിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു, മനുഷ്യൻ എന്ന ലോകത്തെ പരിചയ പ്പെടുത്തി , ഈ വലിയ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ  നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞില്ല, പോയപ്പോൾ ഒരു  മായാത്ത വേദന ...വെളിച്ചം തെളിക്കുന്ന ഗുരുക്കള നമ്മുടെ ചെവിയില മന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിലക്കാത്ത അരുവി പോലെ തെളിഞ്ഞു  ഒഴുകുന്നു ..മറക്കുവാൻ ഒക്കില്ല ചെരിയതെങ്ങിലും ഈ സുകൃതം ചെയ്ത ജീവിതം ...
കോരസൻ 
Joseph Nambimadam 2016-01-29 20:35:07 News
Hearty Condolences to the family of dear Antony Chettan. Have lots of pleasant memories about him on various occasions.  
വിദ്യാധരൻ 2016-01-29 19:14:48 News
"ദുഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും " (യേശു)

"അതോ തടം തല്ലിയലച്ച കണ്ണീർ -
ക്കടൽക്കകം മുത്തുകളോ കിടപ്പൂ 
നരൻ ക്രമാൽ തന്റെ ശവം ചവുട്ടി 
പോകുന്നൊരിപ്പോക്കുയരത്തിലെക്കോ?"  (കണ്ണുനീർതുള്ളി -നാലപ്പാട് )
George Abraham 2016-01-29 18:36:01 News
A pioneer and a trail blazer for all of us and someone with great intellect who has impacted so many lives. I fondly remember of his differing perspectives on issues which were very instructional for me. He will be sorely missed! My sincere condolences.

George Abraham, Chairman
INOC, USA
andrew 2016-01-29 18:10:07 News
A great friend,but a strong critic of my views & a great adviser to me. Will miss him in different fields of life.