വിദ്യാധരൻ 2016-01-11 09:06:31 News
"എന്റെ ഹൈന്ദവ ജ്ഞാനവും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള എന്റ വിസമ്മതവും  നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ വിസമ്മതവും നമ്മൾക്ക്  യഥാർത്ഥ അറിവിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിചെല്ലുവാനും അതിന്റെ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. "  ഇതാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്.  അതിന്റെ അർഥം മാത്തുള്ള മനസ്സിലാക്കിയത് തെറ്റായ രീതിയിലാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നാൽ അതിനപ്പുറത്തുള്ള വിശാലമായ ലോകം കാണാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നാണു.  അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ല.  എന്റെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാനും നിങ്ങളുടെ യേശുവിനെ മനസിലാക്കാനുമുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നത്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയടത്തോളം യേശു എന്ന ആചാര്യൻ കാണിച്ചു തന്നതും പഠിപ്പിചതുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് മിക്ക ക്രിസ്ത്യാനികളും.  അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, വസ്തുവകകളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, അപകടത്തിൽ നിന്ന് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എന്നിങ്ങനെ ചില യോഗ്യതകൾ ഒക്കെ നല്കി എവിടെയോ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ ആ ദൈവം നമ്മളുടെ താത്പര്യങ്ങൾക്ക്  തുള്ളാതെവരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തെ ചീത്ത വിളിക്കും.  എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും പറ്റിയിരിക്കുന്ന പരാജയം അതാണ്‌.   ഇത്തരം ദൈവങ്ങളെ പിന്തുടരുമ്പോൾ യേശുവിനെപ്പോലെയുള്ള ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞ, 'നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയല്ക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന മൗലികമായ് ആശയത്തെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യും.  ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വേദപുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. യേശുവിന്റെ പഠനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുറവും ഇല്ല. അത് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഏതുകാലത്തും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാവുന്ന  ചിന്തകളുമാണ്.  അതിനെ യേശുവിന്റെ പിൻഗാമികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരും, അതുപോലെ  ബുദ്ധന്റെ പിൻഗാമികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരും, ഹിന്ദു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരും ദുർവ്യഖ്യാനം ചെയ്ത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യരാശിയുടെ  നിലനില്പ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ  ആയിത്തീരുന്നു   ഇന്ന് പലപ്പോഴും നാം മുറിയടച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അതാണ്‌ ലോകം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. ഇതിനു കാരണം ഒരു പരിതിവരെ മതവും (എല്ലാ മതവും) അതിന്റെ വക്താക്കളും സ്വാർതമായ ചില ലക്ഷ്യത്തോടെ സമൂഹത്തിന്റെമേൽ . അന്തപ്പനും അന്ദ്രയോസും ഒക്കെ സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിക്കാരായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്.   അവരെ നിരീശ്വരവാദികളല്ല  സത്യത്തെ (സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന സത്യത്തെ) അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് (അവർക്ക് എന്റെ അഭിവാദനം)   അവരെപോല്ലുള്ളവർ അനേകായിരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാ
Ninan Mathullah 2016-01-11 06:39:49 News

Anthappan and Andrews are atheists. They are proud of being addressed atheist as they profess it. Such people only I called atheists.  Personally I try not to call names or attack another person. I question their ideas only. Some take this as personal attack and respond.  We all have different understanding about different subjects. Our opinions are based on these understandings. Most believe what they believe is true until proved otherwise. Then some keep blind faiths. I question such blind faiths. Science has not proved that there is no God. Atheists still profess it. I call it blind faith. While science is still continuing with the search, atheists blindly believe so. It is more objective to say ‘I do not know’. Vidhyadharan agree that you do not go beyond what your Hinduism teaches you. Then based on what you heard about Christianity you make statements. I have objection to that. Taking verses from here and there from Bible out of context can mislead you. I believe major religions are from God. But the revelations in them are not the same. Without searching for truth in other religions blindly believing that your religion is the only truth is not objective. Without doing that study, making statements about God and other religion can lead to debate and arguments.  A newspaper in Kerala last week published a review of my book. You can refer it at this link https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153317550113176&set=a.10150198406458176.305319.719738175&type=3&theater .The book covers the underlying unity in the worship methods in different religion. They think the book is useful for society. This is another link to a Youtube video about the truth in different religion and atheism. https://www.youtube.com/watch?v=aeoLjKwak8Q

വിദ്യാധരൻ 2016-01-10 21:18:16 News
"ക്ഷണികമീ ലോകം ..................
ഇവിടെയെന്തിനാണമല സന്ധ്യകൾ 
ഇവിടെയെന്തിനി പുലരികൾ ? "

christian 2016-01-10 21:07:16 News
Vidyadharan says that Jesus is not god and he himself would not agree to that? Jesus revealed himself as son of god. Disciples believed it and they died for saying it too. There is no way we can ascertain if Jesus was god or not. It is up to the beliefs to decide.
വിദ്യാധരൻ 2016-01-10 20:42:10 News
ലോകം അക്രമത്തിന്റെയും അനീതിയുടെയും മാർഗ്ഗത്തിൽ അതിവേഗം സഞ്ചരിച്ചു സത്യത്തേയും നീതിയേയും  പുനഃവ്യാഖ്യാനം ചെയത്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഗാന്ധിജിയും മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിനെയും  ഉയർത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു  നിറുത്തുന്നത് ഉചിതം തന്നെ.  "നിങ്ങൾക്കെന്നെ ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിക്കാം, പീഡിപ്പിക്കാം, എന്റെ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ ആതമാവിനെ  തടങ്കലിൽ ആക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഗാന്ധി തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ മരിങ്ങോലിയെപ്പോലുള്ളവരുടെ മനസ്സിലും അവരുടെ തൂലിക തുമ്പിലും അമർത്യരായി ജീവിക്കുന്നത് കാണുമ്പൊൾ, ഞാൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ യേശു എന്ന ആചാര്യനെ ഓർമ്മ വരുന്നു.   "ഇരുട്ടിനു ഇരുട്ടിനെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രകാശത്തിനെ കഴിയൂ. വിദ്വേഷത്തിന് വിദ്വേഷത്തെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയില്ല സ്നേഹത്തിനെ കഴിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങ് അനശ്വരനായി നമ്മോടോപ്പം ഇന്നും കഴിയുന്നു.  ഇന്ന് ലോകത്ത് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗമായി കാണുന്നത്  അക്രമത്തിന്റെ മാർഗ്ഗമാണ്.   ലോകത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും  ഇന്ന് അരങ്ങേറുന്നത് നാകവും നരകവും ഒത്തു ചേർന്നുള്ള വേതാളകേളിയാണ്. 

ഒന്നിച്ചു തോളിൽപിടിച്ചു നടന്നവ-
രന്യരായ് മാറുന്നതാണ് ലോകം 
ഒന്നിചോരാത്മാവിലൊട്ടിപ്പിടിച്ചവ-
രന്യോന്യം ഹിംസിപ്പതാണ് ലോകം   (സങ്കല്പകാന്തി -ചങ്ങമ്പുഴ )

അക്രമരാഹിത്യത്തിനും അഹിംസക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തിയുണ്ടോ എന്ന് എഴുത്തുകാരും സാഹിത്യ വിശാരദന്മാരും അവരെ വായിക്കുന്നവരും  ചിന്തിക്കുന്നത് സന്ദര്‍ഭോജിതമായിരിക്കും.   
എസ്കെ 2016-01-10 13:47:43 News
ഇതിലെ തിരുവല്ല താലൂക്കുകാര്‍ കൈ പൊക്കുക.
andrew 2016-01-10 08:43:27 News
Mr. Vasudev has presented a beautiful & thought inspiring article. Agree a lot to your views.
 poverty & hunger can be eliminated if we have the will. 'Love your neighbor' is a great moral. Those who are fortunate, if they can help the poor around them we can slowly start the beginning of heaven in this Earth. In fact that is the only heaven we humans can enjoy. Instead of building huge ' house of worship' build some houses for the homeless.
 Modern world is complex but we don't have to live like psychopaths. Fear is embodiment of satan. It is not a noun, because no such thing is there in physical form. Satan is a verb, when humans do evil, satan is born. Each and every nation in the world has to put down arms and work towards elimination of poverty and hunger.
 so far all the religions of the world are made by Men and they did so to satisfy the male ego. Religions are standing in the way of progress and peace in this world. Glad to see more and more of the young generation is getting liberated from the prisons of religion.
andrew 2016-01-10 08:20:12 News
Hats up salute to Mr. Padannamackan. Your article is an overflow of a great heart. There is no ego, no ഞാന്‍  ഭാവം. Through simple and humble  presentation you created an excellent piece of literature. It is natural that ailments, attitude of the author get reflected in  his or writings. In fact physical body has a lot of input into the philosophy of the person. But you were far above your sufferings. Glad to see you back happy and healthy.
നാരദന്‍ 2016-01-10 08:08:12 News
ഫോക്കാന, ഫോമ , കൂവള്ളുര്‍  ...... ഇതൊരു ചാത്തന്‍  സേവ പോലെ തോന്നുന്നു .ചാത്തന്  പകരം  സാത്താന്‍  തന്നെ വേണോ ? അവിസത്തില്‍  കൂടുതല്‍ കുളം  ആക്കി . North India കാര്‍  വേണ്ടത്  ചെയിതു കൊള്ളും .
ഇത്തരം ഉപദേശം  പൊന്നു സുദിര  ഇവന്മാര്‍ക്  കൊടുക്കല്ലേ !
തിരുവല്ലകാരന്‍ 2016-01-10 07:48:03 News
സന്തോഷം  കൊണ്ട്  എനിക്ക്  ഇരിക്കാന്‍ വയ്യ 
ഇനി ലോകത്തിലെ എല്ലാ  പ്രശ്നം പമ്പ കടക്കും .
Ninan Mathullah 2016-01-10 06:13:11 News
The human nature is to dislike everything associated with a person or organization if we do not like that person or organization. Most won't be able to see anything good in the person or organization. Such attitudes are biased. We need to develop a balanced world view for our own credibility in the eyes of others,, and not to deceive ourselves
Sudhir Panikkaveetil 2016-01-10 05:19:11 News
പ്രവാസിയും കുടിയേറ്റക്കാരനും തമ്മിലുള്ള (expatriate and immigrant)
വ്യത്യാസം വിശദീകരിക്കത്തേടത്തോളം കാലം
അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ അവർക്കാവശ്യമില്ലാത്ത
കുരിശ്ശ് ചുമക്കേണ്ടി വരും. ഫൊക്കാന, ഫോമ, ശ്രീ തോമസ് കൂവ്വള്ളൂർ തുടങ്ങിയവർ ഇക്കാര്യം
ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.
Joseph Padannamakkel 2016-01-09 21:42:44 News
'ഈ മലയാളിയിലെ' പ്രസിദ്ധരായ സുധീർ ,  വിദ്യാധരൻ എന്നീ രണ്ടു എഴുത്തുകാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തികച്ചും അഭിനന്ദിനീയവും  ചിന്തനീയവുമാണ്. രണ്ടുപേർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. ആകാശത്തിനു താഴെയുള്ള ഏതു വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയും എഴുതാൻ  കഴിവുള്ള വിദ്യാധരൻ  ഇവിടെ   ഒരു താത്ത്വികനെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്നു. രണ്ടു പേരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെയാണ് എനിയ്ക്കുമുള്ളത്.   അത്ഭുതങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും കരുണയും സഹതാപവും രോഗശാന്തി ശുശ്രുഷകളും ബലഹീനരെ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ തരം തന്ത്രങ്ങളാണ്. സുധീർ പറഞ്ഞ അഹങ്കാരവും പരദൂഷണവും ഒരുവന്റെ മങ്ങലേറ്റ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളും. മനുഷ്യനെന്നു പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു പരമാണു മാത്രം. ചിലർ  താനില്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചമില്ലായെന്ന വിഡ്ഢി സ്വർഗത്തിൽ  ജീവിക്കുന്നു.  എനിയ്ക്കുമുമ്പും ഈ പ്രപഞ്ചമുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കു ശേഷവും ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനു ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കാൻ പോവുന്നില്ലായെന്ന സത്യം അവൻ അറിയുന്നില്ല.  

എഴുത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ സാഹിത്യപരമായ വാസനയൊന്നും എനിയ്ക്കില്ല. ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ കടമ തനിക്കുള്ള അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയെന്നതാണ്. എന്റെ അനുഭവങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ  നിരാശരാകാതെ  നമ്മിൽ അർപ്പിതമായ കർമ്മങ്ങൾ അവർ തുടരാനും  ആഗ്രഹിച്ചു. ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച വിഷയമായ പി.ആർ. പി  യെന്ന  രോഗത്തെപ്പറ്റി  വായനക്കാരെ  ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുകയെന്ന പരമമായ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു എന്റെ ലേഖനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാരണം അപൂർവമായ ഈ രോഗം  നിർണ്ണയിക്കാൻ ഡോകടർമാർ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. ഭൂരിഭാഗം ഡോക്ടർമാരും ഈ രോഗത്തെപ്പറ്റി അജ്ഞരുമാണ്.        

ഭയമല്ല, പിന്തിരിഞ്ഞോടാതെ വിശ്വാസമാണ് നമ്മിൽ പടുത്തുയർത്തേണ്ടത്.  ഭയരഹിതമായി കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തികരിക്കാൻ  നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ അടിയുറപ്പിക്കണം. നാം രോഗിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ആരോഗ്യപരമായ ജീവിതം  ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നുവെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വിട്ടുമാറാത്ത ഒരു രോഗത്തിന് ആരും തയാറായിരിക്കില്ല.  അത് ഏതു നിമിഷവും സംഭവിക്കാം. ചിലർ നിരാശരാകും. ചിലർ ആത്മീയതയിലേയ്ക്ക് തിരിയും.  നൈരാശ്യം ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അസുഖത്തിലും ജീവിതത്തെ ലക്ഷ്യബോധമുള്ളതാക്കാനും അർത്ഥ പുഷ്ടിയുള്ളതാക്കാനും സാധിക്കും.  
ശിഷ്യൻ മത്തായി 2016-01-09 21:29:56 News
നഗരിക്കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ് ഒടുവിൽ കസേരയിൽ ഇരുത്തി കുന്തിരിക്കം ഇട്ടു കുഴിച്ചു മൂടുന്നത് ഭൂമിയില തല ചായിക്കാൻ ഇടം ഇല്ലാതെ കടം എടുത്ത ശവക്കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ട യേശുവിനോട് കാണിക്കുന്ന അനാദരവാണ്.  സഭയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനാണ് തിരുമനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർ പിന്തുടർന്ന് പൊന്ന ഇത്തരം മൂഡത്തരത്തെ പോപ്പ് ഫ്രാന്സീസിട്നെ തന്റെടത്തോടെ തച്ചുടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് 

വിദ്യാധരൻ 2016-01-09 21:10:56 News
ശ്രീ. മാത്തുള്ളയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പൂർവ്വകല്പനകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളും, അന്തപ്പനും, അന്ട്രൂസും തമ്മില്ലുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ  ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതികളോട് യോചിക്കാത്തവരെ നിരീശ്വരവാദികളും ആർ എസ് എസ് കുപ്പായത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുനന്നവരും എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുതിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും നിരസിക്കാവുന്നതല്ല.  അന്തപ്പനും അന്ട്രൂസും ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ നിങ്ങളെ പ്രകോപിക്കാൻ പരിയാപ്തമെങ്കിലും അവരുടെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളിലെ ചിന്താഗതികളുടെ ആഴവും ആഴ്മില്ലായിമയ്മയും  മനസിലാക്കാനോണോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.  നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണമാകട്ടെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാതെ പിന്തുടരുന്ന ചില മാമൂലുകളുടെ ആവർത്തനം മാത്രമായി തോന്നിയിട്ടും ഉണ്ട്. ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എന്തായിരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു മുൻവിധിയുണ്ടെന്നുള്ള സത്യം സമ്മതിക്കുന്നു .  

"ഭക്തന്മാരെപ്പോലെ സംശയാത്മാക്കളും ലോകത്തിലുണ്ട്.  ഈശ്വരന്റെ മഹിമ കണ്ടില്ലെങ്കിലും, വിശ്വവിധാനിയതയുടെ രഹസ്യത്തിൽ അവരും കൗതകം ഉള്ളവരായിരിക്കും ഒമർഖയാം റൂബായ് യാതിൽ പാടുന്നു 

ഇന്നലെ ചന്തയിൽ കണ്ടു ഞാൻ കുശവനെ 
മണ്ണ് ചവിട്ടി കുഴക്കുന്ന വേലയിൽ 
വിറയാർന്ന ചുണ്ടോടെ മണ്ണ് പറയുന്നു 
നിന്നെപ്പൊലിന്നിലെ ഞാനും കുലാലൻ 
പതിയെ മെതിക്കെന്റെ കനിവാർന്ന സോധരാ" ( ദൈവം സത്യമോ മിഥ്യയോ - നിത്യ ചൈതന്യയതി )

വിദ്യാധരൻ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥത്തേ വിശകലനം ചെയ്യുത് മറ്റൊരു 'സായിപ്പ് വിദ്യാധരൻ' ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് .  ആ അർത്ഥത്തിനു ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അതുപോലെ നിങ്ങളോ മറ്റുള്ളവരോ. 

" പേരായിരം പ്രതിഭയായിരമിങ്ങവറ്റി-
ലാരാലെഴും വിഷയമായിരിം ഇപ്രപഞ്ചം 
ഒരായ്കിൽ നേരിത് കിനാവുണരും വരേക്കും 
നേരാമുണർന്നളവുണർന്നവ നാമശേഷം " 
എന്ന ശ്രീനാരായണഗുരു ചിന്ത ഗഹനമായി പഠിക്കുന്നത് പേരിനെക്കുറിച്ചും, യോഗ്യതകളെക്കുറിച്ചും ഊറ്റംകൊള്ളുന്നവരുടെ അഹങ്കാരത്തിനെ ചളുക്കാൻ ഉപകരിക്കും .ഈശ്വരനെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ കണ്ടെത്തി എന്ന് വാദിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ സത്യാന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും യഥാർത്തിൽ ഏതൻ  തോട്ടത്തിൽ കടന്നു കൂടിയ ചേരയാണ്. യേശുവാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നതിനോട് യേശുപോലും യോചിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് സത്യം.  നമ്മൾ ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്ന ഭൗതികാനുഭവ വിശ്വാസ  സീമകൾക്ക് അതീതമോ ഉപരിയോ ആകാതെ ഈ അണ്ഡകാടഹത്തേയും  അതിലെ ജീവജാലങ്ങളേയും ജ്വലിപ്പിച്ചു നിറുത്തുന്ന ശക്തി വിശേഷത്തെയും തൊട്ടറിയാൻ നമ്മൾക്ക് ആർക്കും കഴിയില്ല.   നിങ്ങളുടെ യേശുവും അത് തന്നെയാണ്  പറയുന്നത്.  കണ്ണ് കണ്ടില്ലാത്തതും ചെവികേട്ടില്ലാത്തതും, മനസ്സ് ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒന്നും മനസിലായില്ല. അത് മനസിലാക്കിയ യേശു പറഞ്ഞു നിനക്ക് പരിശുദ്ധതാമവിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ എല്ലാം മനസിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് .  എന്റെ ഹൈന്ദവ ജ്ഞാനവും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള എന്റ വിസമ്മതവും  നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ വിസമ്മതവും നമ്മൾക്ക്  യഥാർത്ഥ അറിവിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിചെല്ലുവാനും അതിന്റെ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.  

"ദൈവമെന്നാൽ എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് പറയുവാൻ തോന്നുന്ന ഉത്തരം -'അത് ദൈവത്തിനു മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ എന്നാണു " ആ മറുപടിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് അറിയാൻ വയ്യാത്തതിനെ ഒക്കെ ശേഖരിച്ചു വെയ്ക്കാനുള്ള ആശയപരവും വാങ്മയവുമായ ഒരു 'പത്തായമാണ്' ദൈവം എന്നാകുന്നു.  എല്ലാ അറിവില്ലായ്മക്കും ദൈവം തന്നെ ശരണം.  വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഏതോ സത്യത്തെ പരാമർശിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ഭ്രാന്തന്മാരും ദൈവത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട്" (നിത്യ ചൈതന്യയതി)