Thomas. (RN) 2015-09-29 11:15:15 News
നെഴ്സുമാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാനൊരു നഴ്സായി. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസിലായി. ഒരു ജോലിയും ഒരാളെ ചീത്തയാക്കുന്നില്ല.  ചീത്തയായ മാനസാന് എല്ലാത്തിനും കാരണം.  ഇന്ന് എന്റെ മനസ്സ് ബാഹ്യ ശ്കതികളുടെ വിലക്കുകൾ ഇല്ലാതെ എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്
Nair 2015-09-29 10:56:41 News
കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും അവരുടെ സന്തതി പരമ്പരകളും ഖജനാവ് കൊള്ളയടിക്കുന്നു. മലയാളത്തിനു ഇല്ലാത്ത  ക്ലാസിക്കൽ സാഹിത്യപദവി സൃഷ്ടിച്ചു കേന്ദ്ര സർകാറിന്റെ കോടിക്കണക്കിനു അനുകുല്യങ്ങൾ വിഴുങ്ങുന്ന സാഹിത്യ പുങ്കവന്മാർ , ഇവന്മാരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു മദ്യസത്കാരവും ( മ്തിരാക്ഷി ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ) നടത്തി കൊട്ടും കുഴൽ വിളിയും താലപ്പൊലിയുമായി എഴുന്നെള്ളിക്കുന്ന കുറെ സാഹിത്യ സംഘടനകൾ . ഒരു രാത്രികൊണ്ട്‌ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടെന്നു വിദ്യാധരൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല.  കുറച്ചു കൂടി കാത്തിരിക്കാം.  
GEORGE V 2015-09-29 10:55:37 News
പട്ടി ശല്യത്തേക്കാൾ ഭയാനകം ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിലെ ആത്മീയ മൊത്ത കച്ചവക്കാരുടെ ശല്യം. പട്ടിയുടെ കടി കൊള്ളുന്നവനെ മാത്രം. എന്നാൽ മേൽപറഞ്ഞ കൂട്ടർ വരും തലമുറയെ വരെ ആണ് വിഷം കുത്തി വക്കുന്നത്.  ഇതിൽ ക്രിസ്ത്യൻ എന്നോ ഹിന്ദു എന്നോ മുസ്ലിം എന്നോ ഒരു വ്യതാസവും കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ പട്ടി ശല്യത്തെ പോലെ തന്നെ ഗുരുതരമായ വിപത്തിനെ കാണാതെ പോകരുത്
Sreekumar Purushothaman 2015-09-29 10:44:09 News
ശ്രീ പൌലോസ് , ഒരു തിരുമാറാടിക്കാരനായ എനിക്ക് ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം .....
വിദ്യാധരൻ 2015-09-29 10:37:07 News
മതത്തെ മാറ്റി നിറുത്തി ചിന്തിക്കുക ചിന്തകാ? സഖറിയ പറയുന്നതും 
ചെയ്യുന്നതും വിപരീതം പ്രകൃതി മതങ്ങളില്ലാത്ത 
മാതാവാണ്. ആറുമുളയും കേരളവും അവൾക്കൊന്നു തന്നെ.
സുഗതകുമാരി അറുമുള പ്ശ്നങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ പാരിസ്ഥിതി നശീകരണത്തിനെതിരായി അവരുടെ കവിതകളിലൂടെ ശബ്ദം ഉയർത്തിയിരുന്നു.  എഴുത്തുകാർ വൈകാരികവും വ്യക്തി  ബന്ധങ്ങൾക്കും അതീധമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ  എഴുത്തുകാരുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ നിറവേറുന്നു  സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു 
Tom Abraham 2015-09-29 10:33:59 News
Modiji should love America, and secularism , broadmindedness of Americans.
Instead, back in India he should not be afraid to resist to RSS strategies.
Christian churches or workers helping the poor, must not face any harassment. India of tomorrow must thank the British and American Allies in the fight against terrorism from Pakistan. Not hate Muslims or Christians. Time will tell the truth. He should respect his partner, and women in India.
thinker 2015-09-29 10:08:46 News
In Kerala, the only person who speaks only truth is Zachariah. Sugathakumari speaks some truth. But with a lenience to Hindu fundamentalists.
Vidyadharan opposes Zacharia for his support for Aranmula. The claim that all heritage will be wiped out with an airport is ludicrous. It will only enhance the heritage
Observer 2015-09-29 10:01:13 News
സഖറിയാ തെക്കേമുറിയുടെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്താണ് വിദ്യാധരൻ 
വിദ്യാധരൻ 2015-09-29 09:02:47 News
ഒരു കൃഷിക്കാരൻ   മണ്ണ് ഒരുക്കി ഭൂമിയെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കുന്നതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രുഷനും പുരുഷനെ സ്ത്രീക്കും പരസ്പരം പ്രയോചനകരമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും.  പുരുഷൻ എത്ര മദയാനയായാലും കവി പറഞ്ഞത് പോലെ 
' പിച്ചള ചങ്ങലക്കൊണ്ടൊരാൾ കെട്ടാത്ത 
മെച്ചമേറും മദമാം മദയാനയെ 
പിച്ചക പൂങ്കഴൽ നാരുകൊണ്ടൊരു 
കൊച്ചൊരു നാരിയാൾ കേട്ടുമേ "

എഴുത്തുകാരൻ/കാരി  അവന്റെ കൃതി എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായനക്കാരന്റെ സ്വന്തം. വായനക്കാരന്റെ വിമർശനങ്ങളും ഭർത്സനങ്ങളും കേട്ട്  വേണ്ട തിരുത്തുകൾ വരുത്തി  എഴുത്ത്    തുടരുകയോ നിറുത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ഉത്തരവാധിത്വം. 
വിദ്യാധരൻ 2015-09-29 08:46:31 News
കൊള്ളാം തെക്കേമുറി നിങ്ങളുടെ ലേഖനം.  നിങ്ങൾ, നിങ്ങളെ കലാഹരണപ്പെട്ട ആദ്ധ്യത്മികതയുടേയും രാഷ്ട്രീയാ തത്ത്വ ചിന്തകളുടെയും അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്നു മലീമസമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന  കേരള സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിറുത്തി എഴുതുമ്പോൾ  ഒരു എഴുത്തുകാരനായി മാറുന്നു.  വായനക്കാർ  വായിക്കാനും  കേൾക്കാനും  കൊതിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു. വായനക്കാരന്റെ  കാതുകൾക്ക്  സംഗീതമായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പഴമോഴികളും അശുദ്ധമായ വാക്കുകളും അധർമ്മത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു വജ്രായുധമായി മാറുന്നു.  ഇന്നത്തെ  എഴുത്തുകാരും കവികളും ചെളിക്കുണ്ടിൽ മറിയുന്ന പന്നികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മാല്യന്യകുമ്പാരങ്ങളിൽ മൃഷ്ടാനഭോജനം കണ്ടെത്തുന്ന വാലാട്ടി  പട്ടികളായി  മാറിയിരിക്കുന്നു.  അല്ലെങ്കിൽ  അവന്റെ വൃത്തികെട്ട യജന്മാനന്റെ ശബ്ദം ആവർത്തിക്കുന്ന വെറും  ചെത്തില പട്ടികൾ.  കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിയ പ്രകൃതിയെ തച്ചുടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും വാലും ചുരുട്ടിയിരുന്നു പഴയ പ്രതാപത്തിന്റെ കഥകൾ പാടി നടക്കുന്ന 'പാണന്മാരായിരിക്കുന്നു' കേരളത്തിലെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ മുതുമുത്തശന്മാർ. അവരുടെ തൂലികക്ക് എന്ത് പറ്റി ? അവരുടെ ശബ്ദം നിലച്ചു പോയോ?  കേരളത്തിൻറെ ഭൂപ്രകൃതിയെ അവരാധിക്കാൻ തയാറായി നില്ക്കുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരും സഖറിയായേപ്പോലെ പല്ലുകൊഴിഞ്ഞ സിംഹങ്ങളും അലറുമ്പോൾ അവർക്കെതിരെ ചൂലുമായി നില്ക്കുന്ന ഒരു സുഗതകുമാരിയുടെ ശബ്ദം മാത്രം കേൾക്കാം (അമേരിക്കയിലെ സുഗതകുമാരിമാർ എവിടെ പോയി?  അവാർഡുകളും പൊന്നാടകളും വലിച്ചെറിഞ്ഞു തെക്കേമുറിക്കൊപ്പം നിൽക്കുവിൻ ).  പഴയ പ്രത്തപിതിന്റെ കഥകൾ പാടിനടക്കുന്ന  നാട്റെല്ലുപോയ സാഹിത്യകാരന്മാരെയും സാഹിത്യ കാരികളെയും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുത്, അവരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താതെ, നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പോയി ഒരു പുതു വിപ്ലവത്തിന് നാന്ദിക്കുറിക്കുക.  ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴിക്കോട് ഭാരത സർക്കാറിന്റെ അവാർഡു നിരസിച്ചതുപോലെ , അമേരിക്കയിലെ  സംഘടനകൾ നൽകുന്ന അവാർഡുകളും പൊന്നാടകളും കത്തിച്ചു കാറ്റിൽ പറത്തി ഒരു വിപ്ലവത്തിന്റെ കുഴൽ വിളിക്കുക.  നല്ലൊരു ലേഖനത്തിന് അഭിനന്ദങ്ങൾ .
വായനക്കാരൻ 2015-09-29 08:05:58 News
വികാര തീവ്രത മുറ്റിനിൽക്കുന്ന, വിതുമ്പുന്ന, വരികൾ. മനോഹരം!
critic 2015-09-29 08:01:05 News
നഴ്‌സുമാരെ വിമര്‍ശിക്കാമോ? അതോ അവര്‍ വിമര്‍ശനത്തിനതീതരായ വിശുദ്ധ പശുക്കളോ? എഴുത്തുകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തില്‍ കൈ കടത്താന്‍ ആരെയെങ്കിലും അനുവദിക്കാമോ? വ്യക്തി വൈരാഗ്യം തീര്‍ക്കാന്‍ ചിലര്‍ നടത്തിയ കളികള്‍ക്ക് നഴ്‌സുമാര്‍ നിന്നു കൊടുക്കാമോ?
വിദ്യാധരന്‍ മാഷ് എന്തു പറയുന്നു?
വിദ്യാധരൻ 2015-09-29 07:12:50 News
ബിംബങ്ങളെ എടുത്തുമാറ്റി ഞാൻ 
മണൽതരികളെ നോക്കി 
ഏതോ കമിതാക്കളുടെ 
കേളികളിൽ 
ചവിട്ടി ആഴ്ത്തപ്പെട്ട 
പഞ്ചാരത്തരികൾ.
അവരുടെ തേങ്ങലുകൾ 
കവികളും കവയത്രികളും
പറയാത്ത  മറ്റൊരു കഥ പറഞ്ഞു 
"ഞങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോൾ 
ഞങ്ങൾക്ക് മണ്ണിന്റെ നിറമായിരുന്നു 
കടലിന്റെ വികാര തരംഗങ്ങളുടെ 
ആവേശമാർന്ന ചുംമ്പനത്തിൽ 
ഞങ്ങളുടെ പിംഗല വർണ്ണം നഷ്ടമായി 
ഞങ്ങൾ പഞ്ചാരത്തരികളായി,
കാമുകനായ കടലിന്റെ 
തലോടലുകളും കോപവും ഏറ്റുവാങ്ങി.
എത്ര ഇളകി മറിഞ്ഞാലും 
ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചാര  സ്പർശം ഏറ്റു 
അവൻ അടങ്ങും 
ഒരു ഇണ ചേരലിന് ശേഷം 
തളർന്നുറങ്ങുന്ന പുരുഷ കേസരികളെ പ്പോലെ.
പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിൽ 
നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചുവപ്പും കറപ്പും 
കമിതാക്കളുടെ പ്രണയം വാരിവിതറുന്ന 
കുങ്കുമത്തിന്റെ ചോപ്പല്ല.അവരുടെ 
കാമാകേളിയിൽ ചവിട്ടി 
അരക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ 
ഉണ്ടാകുന്ന കൊപത്തിന്റെയും 
ദുഖത്തിന്റെയും നിഴലാണ്.
സൂര്യൻ അസ്തമിക്കും 
കമിതാക്കൾ വിടവാങ്ങും 
ഞങളുടെ കാമുകനായ 
കടൽ പ്രേമ സല്ലാപത്തിനായി 
എത്തും.  ' ഹോ ! ചിന്തിക്കാൻ പോലും 
കഴിയുന്നില്ല 
"തെറ്റ് ധരിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ '
ശാപാവസ്ഥപോലെ 
അവന്റെ നീരസങ്ങൾക്കും 
താടനങ്ങൾക്കും വിധീപ്പെടുമ്പോൾ 
നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഇരമ്പൽ 
കവികളും കവിയിത്രികളും 
പറയാൻ മടിക്കുന്ന മറ്റൊരു കഥയാണ്.
കമിതാക്കളുടെ കാമകേളികളിൽ 
ചവിട്ടിഅരയ്ക്കപ്പെട്ട 
പഞ്ചാരമണലിന്റെ കഥ "

 
Anthappan 2015-09-29 06:33:14 News
There is no reason for a woman to be misunderstood; Without them there is no existence for men

Pretty women wonder where my secret lies.
I'm not cute or built to suit a fashion model's size
But when I start to tell them,
They think I'm telling lies.
I say,It's in the reach of my arms
The span of my hips,
The stride of my step,
The curl of my lips.
I'm a woman
Phenomenally.
Phenomenal woman,That's me.

I walk into a room
Just as cool as you please,
And to a man,
The fellows stand or
Fall down on their knees.
Then they swarm around me,
A hive of honey bees.
I say,It's the fire in my eyes,
And the flash of my teeth,
The swing in my waist,
And the joy in my feet.
I'm a woman
Phenomenally.
Phenomenal woman,That's me.

Men themselves have wondered
What they see in me.
They try so much
But they can't touch
My inner mystery.
When I try to show them
They say they still can't see.
I say,
It's in the arch of my back,
The sun of my smile,
The ride of my breasts,
The grace of my style.
I'm a woman phenomenally.
Phenomenal woman,That's me.

Now you understand
Just why my head's not bowed.
I don't shout or jump about Or have to talk real loud.
When you see me passing
It ought to make you proud.
I say,It's in the click of my heels,
The bend of my hair,
the palm of my hand,
The need of my care,
'Cause I'm a woman Phenomenally.
Phenomenal woman,That's me. 

Phenomenal Woman

Maya Angelou

Mohan Parakovil 2015-09-29 06:20:21 News
ശ്രീ തെക്കെമുരിയുടെ ലേഖനം നന്നായി. പക്ഷെ പ്രവാസികൾ അവിടെ മണിമാളികകളിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം. ഇവിടന്നു രാസ്ത്രീയക്കാരും സിനിമാക്കാരും അവിടെ വന്ന നാല് കാശുണ്ടാക്കി നിങ്ങളെയൊക്കെ പറ്റി ച്ച് വരുന്നുഅത് എന്നും കാണുന്ന കാഴ്ച്ച്ച്യല്ലേ. വായിക്കാനാളില്ലാത്ത് ഇക്കാലത് എഴുത്തുകാർ പേന ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രവര്ത്തിയിലെക്ക് വന്നാല മാറ്റം കൈവരുത്താം. നിങ്ങൾക്ക് കയ്യില പണവുമുണ്ടല്ലൊ?