C. George 2015-02-12 12:58:57 News
ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് ചെകുത്താന്റെ സ്വന്തം  നാടായി മാറി എന്ന സത്യം ഏറെ വൈകാതെ മറ നീക്കി പുറത്തു വരും.  ഇപ്പോൾ ഉണര്ന്നു പ്രവർത്തിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിനു മാറ്റം സംഭവിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേ അനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവര്കും പ്രതീക്ഷിക്കാം.ചെവിയുള്ളവർ കേള്ക്കട്ടെ. ജാഗ്രതൈ ! ! !
തരകൻ® ‎ 2015-02-12 12:46:06 News
ഈയിടെ ഞാൻ ഒരു മലയാളം സിനിമ കണ്ടു. "ഹോമിലി മീൽസ്‌". ഇതിൽ മനോജ്‌ ജയന് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട്. വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തിടത്തും സാഹിത്യവും കവിതയും  പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ . അതാണ് വിദ്യാധരൻ.  ഇദ്ധേഹത്തിന്റെ അമേരിക്കയിലെ റോൾ മോടലാണ് റവ . അൽ ഷാർപ്റ്റൻ.   ഇദ്ധേഹത്തിന്റെ സേവനം പരശുരാമന്റെ നാട്ടിലല്ലേ കൂടുതൽ വേണ്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടയാണല്ലോ മലയാളം അന്ന്യമായികൊണ്ടിരിക്കുനത് ? ഇനി വല്ല കേരള  സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡു തടഞ്ഞാലോ?

A.C.George 2015-02-12 11:29:56 News
You are right, Blesson Houston. I agree with you.
Anthappan 2015-02-12 11:09:07 News

For John Kutty

 

It is always good to see the people who enjoy freedom in the mind on this page.

 

To be, or not to be: that is the question: 

Whether 'tis nobler in the mind to suffer 

The slings and arrows of outrageous fortune, 

Or to take arms against a sea of troubles, 

And by opposing end them?  (William Shakespeare from Hamlet)

 

If you want to think outside the box, the first thing is to step out of the box!

An education within a particular system it is focused in nurturing, and prop up the same system, so it is delusional to believe, you can step out of the box at the same time you want to upheld the system.  Stepping out of the box  is tantamount to destroying the system, or at least change the system, and that means Revolution, upsetting the apple cart, adopting a new course, etc. This undoubtedly will be resisted by those whose job it is to enforce the system, because they benefit from it, therefore the system would only implement measures that do not threaten the system, and if anybody who wishes to change the system would be treated as the enemy you have to combat in order to keep the status quo. And that is the reason why when a system become obsolete, the great struggle it is needed to change it.

വിദ്യാധരൻ 2015-02-12 10:43:02 News
ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ലേഖനം വായിക്കെണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്, കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചീത്ത വിളിച്ചു എഴുതി എന്നെ ഒരു യുദ്ധത്തിനു പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന്. പക്ഷെ ലേഖനം വായിച്ചപ്പോളാണ് മനസിലായത് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്നും ഉള്ള കാര്യം ഉള്ള പോലെ പറയുന്ന ആളാണെന്നും. ഇവിടുത്തെ പല മലയാളികളും നാറ്റം ഉള്ള മന്ത്രിമാരേം പഞ്ചായത്ത് മേമ്ബരിന്മാരേം കൊണ്ട് ചുറ്റി കറങ്ങിയിട്ട് അവർക്ക് മുല്ലപൂവിന്റെ മണം ആണെന്ന് പറയും.. കക്ഷത്തിന്റെ അടിയിൽ വിയർപ്പു നാറ്റം മാറ്റാതെയും മൂന്നു നേരം പല്ല് തേക്കാതെയും നടക്കുന്നവന്മാരാണ് മിക്കവരും. കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ തുണി മാറ്റി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഓടയിലെ നാട്ടത്തെക്കാൾ നാറ്റമുള്ള പഴയഅഴുകിനാറിയ ചരിത്രത്തിന്റെ പഴുത്തളിഞ്ഞ മുറിപ്പാടുകൾ  കാണാം.  പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓടയിലെ ഒഴുക്കിനെക്കുറിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് അതിനെ കെട്ടികിടക്കുന്ന വെള്ളം എന്ന് മാറ്റി. അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു. അഴുക്കെന്നു മാറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ജനാതിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കുടുംബങ്ങൾ നാട് ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടും രാജ്യത്തെ കൊള്ള ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടും കാലം എത്രയായി.  കേരളം ഒരിക്കലും ശരിയാകില്ല. മലയാളികളുടെ മുഖമുദ്ര അഹങ്കാരമാണ്.അത് ഭാഷയിലും കാണാം.   എന്തായാലും നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മിടുക്കനാണ്. വിചാരവേദിക്കാര് എന്നെ തട്ടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടു ചീത്തയെങ്കിലും വിളിച്ചേക്കണം . കുഞ്ഞാപ്പു സാറ് ആയതുകൊണ്ട് സൾഫ്യുരിക്കാസിഡിൽ മുക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രാസ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയോ ആയിരിക്കും എന്റെ മരണം.  എല്ലാ ദിവസത്തിലേയും ചരമകോളം ഞാൻ നോക്കി കൊണ്ടിരിക്കും എന്റെ പേര് അതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലാ എന്ന് വരും. എന്തായാലും, പരിഹാസം , കൊള്ളിവാക്കുകൾ ഒക്കെ നിറച്ചു വായിക്കുന്നവന്റെ മൂക്കിൽ കേരളത്തിന്റെ നാറ്റം അടിച്ചു കേറത്തക്കവണ്ണം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ലേഖനത്തിനു നന്ദി. ഇനി വീണ്ടും കണ്ടാൽ കണ്ടെന്നു പറയാം 
JOHN KUTTY 2015-02-12 10:04:46 News
DEAR MR ANTHAPPAN, My reply to Mr. Mathulla was purely on that article on latest Indian politics, I never supported or cannot support Mr Mathulla’s views on religion. I don’t know who he is (Mr. Anthappan also) but from his writings in emalayalee I tried, and decided not to give much attention now a days. My parents made me confused, because they were illiterate. My teachers did it, not intensionally. My church fathers did it, for their livelihood. Majority of Christians are like this. See what Budha said: Believe nothing just because a so-called wise person said it. Believe nothing just because a belief is generally held. Believe nothing just because it is said in ancient books. Believe nothing just because it is said to be of divine origin. Believe nothing just because someone else believes it. Believe only what you yourself test and judge to be true.”
വിദ്യാധരൻ 2015-02-12 09:18:42 News
എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്നെ 
കുത്തി മുറിക്കുവാൻ നോക്കിടുന്നു?
വിചാര വേദിയിൻ മേശയിന്മേൽ 
വിവേകമില്ലാതെ നിങ്ങളെ എന്നെ ,
കീറിമുറിക്കാൻ തുടങ്ങും മുൻപ്,
കുറ്റപത്രം തീർച്ച വായിക്കണം 
എന്താണെനിക്കുള്ള  കുറ്റമെന്ന് 
അറപ്പിന് മുൻപേ ചൊല്ലിടണം ?
നാട്ടിലെ കശാപ്പ് മമ്മദിനേപ്പോൽ 
കുഞ്ഞാപ്പുസാർ കത്തി കയ്യിലേന്തി 
മീശപിരിച്ചു പിരിച്ചടുത്തിടുന്നു.
മലയാള ഭാഷയെ ക്രൂരമായി 
കൊല ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നകാര്യം, 
ഉറക്കനെ ചൊന്നതിനാണോ നിങ്ങൾ, 
അറവുകാരെപ്പോലെ അടുത്തിടുന്നെ?
തലഎന്റെ പോയാലും ഉള്ളകാര്യം
പറയും ഞാൻ മടിയില്ല ഓർത്തോ നിങ്ങൾ?

വിദ്യാധരൻ 2015-02-12 07:43:12 News
നാമിങ്ങറിയുവതല്പം എല്ലാം-
ഓമനേ ദേവ സങ്കല്പം! (ആശാൻ )
jep 2015-02-12 05:52:35 News

എന്റെ അറിവിൽ അനിയൻ ഒരു മൂത്ത കേരള കോണ്ഗ്രസ്കാരൻ ആയിരുന്നു .അമേരിക്കയിൽ വന്നു പോകുന്ന എല്ലാ കൊണ്ഗ്രെസ്സ് ,കെ കോ യുടെയും (കേരള കൊണ്ഗ്രെസ്സ് ) അടുത്ത സുഹൃത്തും .ഇതു ന്യൂ ജെഴ്സി കാർക്കും അറിയമയിര്ക്കും .കൂടെ ഓടി ക്കൂടുന്നവർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്ന്!

ശകുനി 2015-02-11 21:15:49 News
പ്രേമവും മനുഷ്യരെ അന്ധരാക്കും  നാരദരെ. അന്ദ്രയോസും വായനക്കാരനും പ്രേമത്തിന്റെ ചുഴിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.  അവർക്ക് മറ്റൊന്നും കാണാൻ കണ്ണില്
വിദ്യാധരൻ 2015-02-11 21:10:10 News
"ചായക്കടക്കാരാൻ ബീരാം കാക്കേടെ 
മോളൊരു ചീനപ്പടക്കം 
വാതിലും ചാരിയാ പൈങ്കിളി ഞമ്മളെ 
നോക്കുമ്പോ ചായ കുടിക്കാൻ മോഹം 
ഒരു നല്ല ചായ കുടിക്കാൻ മോഹം "
andrew 2015-02-11 19:55:05 News
പ്രേമിക്കാന്‍ ഒരു നിമിഷം
പ്രേമിക്കാന്‍ ഒരു നോട്ടം
വീഴാന്‍  ഒരു നിമിഷം
പിന്നെ ഒരു ചെണ്ട മേളം
vayanakaran 2015-02-11 18:36:49 News
ചെറുപ്പ കാരെക്കാൾ അർദ്ധ വൃദ്ധ രായ
അമേരിക്കാൻ മലയാളി എഴുത്തുകാർക്കാണി
കാര്യങ്ങളിൽ കമ്പം. ഒളിസേവ ശ്രമിക്കാവുന്ന
ഒരു സാഹസമാണ്~.
വായനക്കാരൻ 2015-02-11 17:46:49 News
ഒളിയമ്പെറിയാനറിയാമെന്നാൽ  
ഒളിസേവക്കു കരുത്തില്ല  
ചൊറിയാനറിയാമെന്നതു കൊണ്ട്  
ചെറുകെ ചൊറിയാം പുറമാകെ.
Common man 2015-02-11 17:10:11 News
Very Good. Modi deserve it. What about K M Mani ? He should resign...we need a sweep inKerala politics too... comme on and join for that.