ചാക്കോ മത്തായി 2013-10-07 20:29:21 News
സ്വന്ത അമ്മമാരേം അപ്പ്ന്മാരേം വൃദ്ധസദനത്തിലാക്കി അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന എത്ര പുംഗവന്മാരുണ്ട്. വല്ലവനും അമ്മെ നോക്കുന്നത് കണ്ടു വാചകം അടിക്കാതെ സ്വന്തം അപ്പനേം അമ്മേം കാര്യം ആയിട്ട് നോക്കുക. വാചകം അടിക്കാൻ അമേരിക്കൻ മലയാളിയെ കഴിഞ്ഞു ആരും ഇല്ല.  കാര്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ അറിയാം സംഗതിയുടെ പോക്ക് . 


George Nadavayal 2013-10-07 19:43:41 News
ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ്സിന്റെത് മനോഹരമായ ലേഖന കാവ്യം. ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് ഉള്ളു തുറന്നത് ദൈവാനുഭൂതിയിലേക്ക്. തനി ഗ്രാമീണ മലയാളി ക്ര്ഷീവല മകന്റെ ഉള്ളുതുറക്കൽ. സ്വർഗം എന്ന വാക്കിന്റെ ജീവരൂപമാണ്‍ അമ്മ.ക്രിസ്തുവിനും കൃഷ്ണനും കഴിവേകിയത് അമ്മയുടെ രൂപപ്പെടുത്തലുകളായിരുന്നു.ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് അനുഭവിച്ച അമ്മയഴക് "ചക്കക്കുരുവും മാങ്ങയും കൂട്ടാൻ" കഴിച്ചു വളർന്ന എന്നെപ്പോലുള്ളവരുടെ ആത്മഗീതമാണ്.മാക്സിം ഗോർക്കിയുടെ അമ്മയെ ഒർക്കുന്നു, വിശുദ്ധ മേരിയും യശോദയും മുഖാമുഖം. ജോർജ് നടവയൽ
George Nadavayal 2013-10-07 18:17:23 News
ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസിന്റെ അതിമനോഹരമായ കാവ്യലേഖനം . ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് ഉള്ളുതുറത് ദൈവാനുഭൂതിയിലേക്ക് . തനി മലയാള ഗ്രാമീണ മകന്റെ ഉള്ളുതുറക്കൽ , സ്വർഗം ഇ വാക്കിന്റെ ജീവരൂപമാണ് അമ്മ ; ക്രിസ്തുവിനും കൃഷണനും പോലും കഴിവേകിയത് അമ്മയുടെ രൂപപ്പെടുത്തലുകൾ ആയിരുന്നു . ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് വരച്ചു വച്ച ഈ അമ്മരൂപം മാക്സിം ഗോർക്കിയുടെ അമ്മയേക്കാൾ മലയാളിക്ക്, സാധാരണക്കാരായ "ചക്കക്കുരുവും മാങ്ങായും " കൂട്ടാൻ കഴിച്ചു വളർന്നവർക്ക് ആത്മ ഗീതമാകും , അതിമനോഹരമായ ലേഖനകാവ്യം . ജോർജ് നടവയൽ
aneveshi 2013-10-07 10:10:29 News
In the West, the Hindutva people themselves teach Christians yoga.
Shaji M. Kozhencherry. 2013-10-07 10:01:32 News
Dear Mr. Verughese, Ingane evideyirunnu prathikarikkane nammalku kazhiyou. Americayude sukha lolupathayil!!!
Alex Vilanilam 2013-10-07 09:30:51 News
Brittas: You always inpire us with your words and actions. But these words of your Ammachy make us weep. Millions of Malayalees all over the world will definitely find their Mom in your words and share your feeling. Let our Lord give your blessed Ammachy a long and happy retired life. Let the souls our departed mothers accept our tears to send their blessings.
Fr. John Melepuram 2013-10-07 07:55:55 News
The article of John Britas, with the reflection of AMMA was excellent. It took me also to my childhood memories of my own AMMA as well. 
We really miss these kind of stories that brings nostalgia to our memories and lives.
Also this will give some insight to the young adults as well
John Achan
Babukutty Daniel 2013-10-07 07:00:47 News
ഏതു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അധർമം പ്രവർത്തിച്ചാലും അയാളുടെ പാർട്ടി വിശുദ്ധം. കമ്മുനിസ്റ്റ്‌ പാർട്ടി യാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധം.അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മതം അശുദ്ധം. ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു പോയതറിയാതെ ഞാൻ എല്ലാം നിഷ്പക്ഷമായി കാണുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ -------
Jack Daniel 2013-10-06 19:38:39 News
For retired and jobless (Make sure to apply for Obama care)  with Jack Daniel- I like 56 
RAJAN MATHEW DALLAS 2013-10-06 09:38:24 News
26-മത്‌ 67 ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ചീട്ടുകളി ??? 3124-ലെ മത്‌സരത്തിന്‌ ??? 57 ടീമുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തു???
vincent emmanuel 2013-10-06 09:07:17 News
air has spilled tears of so many malayalees and indians for so many years. This company has to go.... fire all the officials.. sell this thing.. auction the maharaja. vincent emmanuel
beevnewyork 2013-10-05 16:40:41 News
Very nicely written, I usually do not comment on any post. Very Similar to my life history. My Mother became a widow at the age of 28 with 5 kids. I was only 11 months old when my father passed away. One of these days I would like to write up for her also.
Moncy kodumon 2013-10-05 10:09:26 News
It is time to stop people fight for church and kill the people
Like bin laden.wealth is nothing but faith in God is love together

Please support
Moncy Kodumon 2013-10-05 09:59:00 News
Who like Amma, they believe God
keralie 2013-10-05 06:38:31 News
This mother is also lucky to have got a son like Brittas, who make us all proud.