RAJAN MATHEW DALLAS 2013-05-08 12:57:28 News
'പിന്നെ ആരെന്തുപറഞ്ഞാലും ഗുജറാത്ത്‌ വികസനത്തിന്‍റെ പാതയിലാണ്‌ എന്നത്‌ ഒരു സത്യമാണ്‌. അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ കഠിനപരിശ്രമവും അതിന്‍റെ ഒരു കാരണമാകാം.'
 ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി നൂറു രൂപയിൽ താഴെ ! അനാരോഗ്യരായ, അക്ഷരാബ്യാസമില്ലാത്ത ഒരു ജനത ! എവിടെ,  എന്ത്  വികസനം !
RAJAN MATHEW DALLAS 2013-05-08 12:45:15 News
കേരളത്തിലെ ഭുപ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകത മൂലം, പാലക്കട്ടല്ലാതെ, നെൽകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരേക്കർ നിലം പോലും ഇല്ല ! കാരണം, ഏതു കൃഷിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന കള, കീട നാശിനികളും രാസ വളവും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കുടി വെള്ളത്തിൽ ആണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് ! അഞ്ഞുരു രൂപ കൂലി കൊടുത്തു ഏതു കൃഷി മുതലാകും ? 
എത്ര ഡാമുകൾ കേരളത്തിന്‌ താങ്ങാനാവും ?
തരിശ്ശായി കിടക്കുന്ന പാടങ്ങളിൽ    തീര്ച്ചയായും കുടിവെള്ളം സംഭരിക്കാം !
Sreekumar 2013-05-08 12:22:10 News
നല്ല എഴുത്ത് .... ആശംസകൾ .....
RAJAN MATHEW DALLAS 2013-05-08 12:07:41 News

 ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നല്‌കുവാന്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ രാഷ്രീയ പാര്‍ട്ടിക്ക്‌ വാട്ടു നല്‍കി അധികാരത്തില്‍ കയറ്റണം. 
 ഏതുപാര്‍ട്ടി ?
josecheripuram 2013-05-08 10:27:32 News
Gods garden is so beautifull for he only picks the best, that is why we are still here.However a loss is aloss.We christians believe that there is a reserection.
Antahappan 2013-05-08 08:11:24 News
Men are mainly the perpetuators of violence against women. And, the only way to change it is to change the attitude within our self. Many writers recently wrote article accusing women for provoking men to get into the act of violence and rape against women. Nobody can provoke anyone without consent from their self. So, that argument is absurd. People from India, especially from Kerala try to control women with feudal attitude. It is time for men, especially writers and poets to take lead to promote non-violence against women and educate public to come out of the feudal attitude. Good editorial.
James Mukkadan 2013-05-08 02:04:07 News
Really Appreciate your Good Thinking
It is High time for Govt to look into Basic need of the People of Kerala
Let Us hope for the Best

James Mukkadan
wilson 2013-05-07 19:29:14 News
നല്ല ലേഹനം ,വിൽ‌സണ്‍ , ഡയറക്ടർ സംഗമം ടോരോന്ടോ
Sudhir Panikkaveetil 2013-05-07 16:23:49 News
കഥ കൊള്ളാം. വായനക്കാരന് ജിജ്ഞാസ പകരുന്നുണ്ട്. അവന്റെ നിഗമനങ്ങളെ രണ്ടു സ്ഥലത്ത് തകിടം മറിക്കുന്നു ണ്ട് . ആ ഭാഗങ്ങളിൽ
കുറച്ച് കൂടി വൈകാരികത വായനക്കാർ പ്രതീക്ഷിച്ച്ച്ചെക്കാം.  ദ്രുത ഗതിയിലാണ് ആഖ്യാന ശൈലി.  കഥയിലെ നായകന്റെ പൂർവ്വ കാമുകി
കൂടി വന്നപ്പോൾ ചെറു കഥ യുടെ പരിധി കടന്നില്ലേ
എന്നൊരു സംശയം. ഇനിയും കഥ യുടെ അടുത്ത
ഭാഗത്തിനായ് കാത്തിരിക്കുന്നു
.
വിദ്യാധരൻ 2013-05-07 16:04:57 News
'ദുഷ്ട മൃഗങ്ങളെ ഗായകരാക്കാൻ' കവികൾക്കും എഴുത്തുകാർക്കും കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്നേഹം എന്ന നന്മ ഉൾക്കൊണ്ട ലേഖനങ്ങൾക്കും കവിതകൾക്കും വയാനക്കാരിൽ  പ്രകാശം പരത്തുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും . കവിക്ക്‌ അഭിനന്ദനങൾ 


Jose Pinto Stephen 2013-05-07 09:56:17 News
Congratulations Dear friend Joseph Karaparambil... Wish you all the best in the days to come.....
Tom Abraham 2013-05-07 08:11:05 News
For safety and security, here in America or anywhere, human volunteers or officers are ok.
God does not need any scientist or security in the universe to keep it going. God is a Mystery.
Earthly security issues are linked to earthly insurance and premium issues. The alarm systems, security, fire alarms etc are needed. Some religious denominations don't use even medical help.
The more complex in the hands of human management, till God takes over from Man one of these days. Don't you lock your houses, close your doors, take medicines, follow speed limits,and thus
Security measures for church building, not for God, is perfectly justifiable. Sorry, in English.

ദൈവം 2013-05-07 04:49:48 News
യുഗയുഗാന്തരങ്ങളായി ഞാൻ തടവിലാണ്. എനിക്കും നിങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യാം എന്നെ ചങ്ങലക്കിട്ടു പാറാവ് നില്ക്കുകയല്ലേ ദുഷ്ടന്മാർ. ഒരു സ്ത്രീയുമായി സന്ധിക്കാൻ ഇന്നുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് അപവാദം പരഞ്ഞുപരത്തും. ഭൂമിയിൽ ഉള്ളവരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആണെന്ന് . ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെ നോക്ക് അവര്ക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ദയവു ചെയ്യുത് എന്നെ ഒന്ന് അഴിച്ചു വിട്. ഞാനും പോയി ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കട്ടെ Kurien T Oommen 2013-05-06 19:09:15 News
Best Wishes
EM Stephen 2013-05-06 18:22:21 News
Thought-reading article. Please do more for make awarness of the public and let them get ready to act on it.