BIJU CHERIAN 2016-01-04 11:25:28 News
Congratulations !! Its really proud moments to all ! Wishing you a bright future !!
Soccer Dad 2016-01-04 11:12:19 News

 
 ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് ഒഴിവിലും കുട്ടികളെ സോക്കർ കളി യ്ക്ക് വിട്ടു
കാത്തിരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ആണ് അക്ഷരങ്ങൾ കാണുന്നത് .
എല്ലാ വൻ തോക്കുകളുടെ ഓണ്ലൈൻ വേർഷൻ കാശ് കൊടുത്തു വാങ്ങുകയാ..
വിരൽ തുമ്പിൽ കിട്ടാൻഅമേരിക്കൻ പത്രങ്ങൾ
കാശ് കൊടുത്തു വാങ്ങിയാൽ  അതിലെ പരസ്യം
കണ്ടു മടുക്കുകയും വേണം.  Not worth it.
അതിനു പകരം ഇതുപോലെ കൃത്യമായി  ദിവസവും റിഫ്രെഷ് ചെയ്യുന്ന
വെബ്‌ സൈറ്റ് കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന ന്യൂസ്‌ വായിക്കാലോ
സാഹിത്യം  ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് പ്രയോജനമില്ല .. പുറം ചൊറിയലും
,പിന്നെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത
അവലോസുണ്ട പോലുള്ള കവിതക ളും--  ആർക്കു വേണം .. 
അതിനെക്കാൾ  അക്ഷരത്തെറ്റ് കൾ ഞങ്ങൾക്ക്  അമ്പലപ്പുഴ പാൽപായസം
അതിന്റെ   കയ്പ്പ് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സഹി ച്ചോ ളാം
 


ഭദ്രകാളിയുടെ അനിയത്തി കാകളി 2016-01-04 10:33:10 News
അന്ജാതന്മാര് കൂടോടെ ഇളകിയിട്ടുണ്ടോന്നു തോന്നുന്നു.   ശ്രീ മാത്യുസാണ് ഇവന്മാരെ ഇളക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള മാന്യന്മാരുടെ പേരും ഇവന്മാര് കാരണം ചീത്തയാകും.  എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് പറ!  

വിദ്യാധരൻ 2016-01-04 08:56:30 News
പ്രൊഫസ്സർ ആയത്കൊണ്ട്‌ പണ്ഡിതനായിരിക്കണം എന്നോ പണ്ഡിതനായതുകൊണ്ട് പ്രൊഫസ്സർ ആയിരിക്കണം എന്നും ഇല്ല.  പ്രൊഫസ്സർ, ഡോക്ടർ എന്നുള്ള സംജ്ഞകൾ കണ്ട് ഞെട്ടണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല.  ചിലർ വായനക്കാരെ പരീക്ഷണ വസ്തുക്കളാക്കി തങ്ങളുടെ സാങ്കല്പികസിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഇറക്കി വിടാറുണ്ട്.   അമേരിക്കയിൽ  ദീർഘകാലം താമസിച്ചവർക്കറിയാം ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന്.  പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ പരിചയം ഇല്ലാത്തവരും, ശരിക്ക് മലയാളം പഠിചിട്ടില്ലാത്തവരും, കുറെ പണം കയ്യിൽ വന്നപ്പോൾ 'ഒട്ടിപ്പിൽക്കൂടി'പത്രക്കാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും ആയി. അവരുടെ കുത്സിത ബുദ്ധിയിൽ ഉരു തിരിഞ്ഞു വന്ന ആശയമാണ് അവാർഡ് കൊടുത്ത് സാഹിത്യകാരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത്.  അതുകഴിഞ്ഞു അവർ നാട്ടിൽ നിന്ന് സാഹിത്യകാരന്മാരെ ഇറക്കി അവരുടെ ഓരം ചേർന്ന് നിന്ന് സാഹിത്യകാരന്മാരായി. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നും നാട്ടിൽ പോയി തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്റെ പറമ്പിൽ പോയി സാഹിത്യ സമ്മേളനം നടത്തി.  മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠ വർഗ്ഗത്തെ തണ്ടിലേറ്റിയും വിടുവേല ചെയ്യ്തും സാഹിത്യകാരന്മാർ എന്ന പേര് ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ, ഇവർ മറന്നുപോയത് മലയാളത്തിന്റെ ജനകീയ കവിയായ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കുഴിമാടം സന്ദർശിക്കാനാണ്. ഒരു പക്ഷെ പോയിക്കാണും എന്നാൽ ' ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടായതാണ് എൻ പരാജയം' എന്നുള്ള വാക്കുകൾ കണ്ടു അവർ തിരിഞ്ഞു നടന്നു കാണും.  ആത്മാർത്ഥത എന്ന വാക്ക് ഇവർക്ക് ചതുർഥിയാണല്ലോ?   കാലത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളെ ഉൾകൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത കിഴവന്മാരും സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്തവന്മാരും   വ്യാജപത്രാധിപന്മാരും ഇരുന്ന് മോങ്ങാതെ ഈ രംഗത്തു നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകണം എന്നാണു എന്റെ അപേക്ഷ (തൊഴിച്ച് പുറത്താക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ചെയ്തേനെ ) അതുപോലെ ഇത്തരക്കാർക്ക് കൂട്ട് നില്ക്കുന്ന അറിവിന്റെയും പാണ്ഡ്യത്തിന്റയും മുഖംമൂടി ധരിച്ചു മലയാള സാഹിത്യത്തെ അവരാധിക്കുന്നവരും.  ഏത് പേരിൽ എഴുതണം എന്ത് പേര് വച്ച് എന്നത് എഴുത്തുകാരന്റെ സ്വാതന്ത്യം ആണ്.  അത്തരക്കാരുടെ വിമര്ശനങ്ങളെ നേരിടാൻ കഴിവില്ല എങ്കിൽ ഈ പണിക്ക് പോകരുത്.   അജ്ഞാത നാമക്കാർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതാൻ അവസരം കൊടുത്തതുകൊണ്ട്‌ ഒരു പത്രങ്ങളും നശിച്ചു പോയതായി കേട്ടിട്ടില്ല .  ഈ -മലയാളി അതനുവധിക്കുന്നത് പേരിന്റെ ഗുണം കൊണ്ടല്ല എഴുതുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്.  അമേരിക്കയിലെ ഒരു നല്ല ശതമാനം എഴുത്തുകാരുടെയും മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് വിവരം ഇല്ലായ്മയും, അഹങ്കാരവും, കുടില തന്ത്രങ്ങളുമാണ് .  കാലം മാറിപ്പോയത് നിങ്ങളറിഞ്ഞില്ല. ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നത് വൃത്താന്ത പത്രങ്ങൾ വിവരസാങ്കേതികവിദ്യകളെ ആശ്രയിച്ചു മുന്നേറുന്ന സമയത്താണ്.  അതുകൊണ്ട് തന്റെ പോന്നു ചീത്തയായി പോയതുകൊണ്ട് തട്ടാനെ കുറ്റം പറയുന്ന മനോഭാവം മാറ്റി, കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങളെ പുണരാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ വായനക്കാർ പുറം തള്ളുന്ന എഴുത്തുകാരുടെ കൂട്ട്പിടിച്ചു വായനക്കാരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ, മുഖം മൂടി വച്ചവർക്ക് നിങ്ങളുടെ പത്രത്തിലും അവസരം നൽകുക.  'മാളിക മുകളേറുന്ന മന്നന്റെ തോളിൽ മാറാപ്പു കേറ്റുന്നതും ഭവാൻ ' എന്നപോലെ പത്രക്കാരെ നന്നാക്കാനും നശിപ്പികാനും കഴിവുള്ളവരാണ് പ്രബുദ്ധരായ വായനക്കാർ.  വായനക്കാർ മുഖം മൂടി വച്ചെഴുതുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ വിലയിരുത്തി കാണേണ്ട .  അതുപോലെ അറിവിന്റെ വാലും കിരീടവും ഉള്ളവരുടെ തോളിൽ കയ്യിട്ട് നിന്ന് വായനക്കാരെ വേരുട്ടാം എന്നും നോക്കണ്ട.   പ്രായാധിക്യം കൂടുമ്പോൾ അചുതാന്ദനെപ്പൊലെ കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കാതെ പുതു തലമുറയ്ക്ക് അധികാരം കയ്യ്മാറി വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിലെ ചാര് കസേരയിൽ ചാരി കിടന്നു വിശ്രമിക്കൂ.  സ്വരം നന്നായിരിക്കുമ്പോൾ പാട്ട് നിറുത്തൂ.  അല്ലാതെ ചിലരുടെ വാലേൽ പിടിച്ചു പുതിയ സിംഫണി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്.  

തോമസ്സ് വടെക്കേലിനെപ്പോലുള്ള  എന്ന ചുണക്കുട്ടന്മാരെയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് അല്ലാതെ അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിരം വന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഖറിയായെപ്പോലെയുള്ള കോളാംമ്പികളെ (പറഞ്ഞതിനെ ശബ്ദം കൂട്ടി പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം ) അല്ല.

"കാരസ്കരത്തിന്മേൽ-
കല്പവല്ലി പടർത്തുവാൻ 
തുനിയും മനുജന്മാരി -
ങ്ങിനിയും മരുവുന്നുവോ ?" (കേശവീയം )
Observer 2016-01-04 08:48:37 News
This type of criminal, corrupted MPS has high Gunda connections and they abuse their power to suppress the poor and helpless every where. We people, specially the so called overseas politicans  carry them on our shoulders, go to the airport, pause for pictures? Whether Congress, BJP, Or LDF many of them worth less. We pravasis must stop receiving such people here, boycot them. My friends, please do not call me  for such reception meetings. Waste of my time and energy. All these type of politicians must be uprooted from the next general elections, regardless their political affiliations. Please carry a poor person, help them, pause photo with them. I am ready to help the poor.
Ninan Mathullah 2016-01-04 08:30:21 News
Most of the issues raised by Mathews Sir is relevant. It is ok to write with pen name. But in Kerala, the public knows the owner of the pen name or they can easily find out. Here in emalayalee nobody knows the person behind the name. Such writings are doing more harm than good. Some of these pen name holders are so biased with their comments that it discourage writers. True criticism is acceptable. But criticism of racists and religious fundamentalists hiding behind fictious names and commenting out of jealousy is not good for the readers or writers. A writer of comment need to be courageous enough to say his opinions. Cowards has no place here as writers. Fear of gundas coming is just excuse or exaggeration. With the police protection available here, nobody will dare to send gundas for posting a comment.
newyorker, queens 2016-01-04 07:11:57 News
Vadakel did a great job.
People are afraid of Juntas, so let writers use what ever name they want to use.
makkappuzha 2016-01-04 07:08:37 News
congrats---wish her a good future
TexanAmerican 2016-01-04 05:08:19 News
ഈ മാന്യ ദേഹതെയല്ലേ 2 മാസം മുൻപ് നമ്മൾ ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ട് നടന്നത്?
Aniyankunju 2016-01-04 02:56:49 News
Alternate version of the events:  FWD:  "........കനക നഗറില്‍ താമസിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളും അയല്‍ വീട്ടുകാരുമായുള്ള പ്രശ്നത്തില്‍ ബന്ധുക്കളെ സഹായിക്കാന്‍ ക്രിമിനലുകളെയുംകൂട്ടി കൊടിക്കുന്നില്‍ എത്തുകയായിരുന്നു. അവിടെ അടുത്ത് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന  അശോകന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് കൊടിക്കുന്നിലും സംഘവും ചെന്നത്. കൊടിക്കുന്നിലിന്റെ ബന്ധുവായ ഷീജ, അശോകന്റെ മകള്‍ നിജിലയെ രണ്ടുദിവസം മുമ്പ് മര്‍ദിച്ചിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച തര്‍ക്കം പരിഹരിക്കാനായി ഇരുകൂട്ടരെയും ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് മ്യൂസിയം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലോടെ കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ്  ഒരു സംഘം ക്രിമിനലുകളുമായി നന്തന്‍കോട് കനക നഗറില്‍ എത്തി ഭീതിജനകരംഗങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും നടത്തുകയായിരുന്നു. കൊടിക്കുന്നിലും സംഘവും അശോകനെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു. ... ആക്രമണം സഹിക്കാനാകാതെ വീടിനകത്തുനിന്ന് അശോകന്‍ പുറത്തേക്കോടി. പിന്നാലെയുണ്ടായിരുന്ന സംഘം പുറത്തിട്ടും  മര്‍ദനം തുടര്‍ന്നു. പൊറുതിമുട്ടിയപ്പോള്‍ എംപിയുടെനേരെ കൈകൂപ്പി അശോകന്‍ 'നിങ്ങള്‍ ഒരു എംപിയല്ലേ, ഞാന്‍ ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ലേ, എന്തിനാണ് എന്നെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുന്നത്' എന്ന് യാചിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നതായി ദൃക്സാക്ഷികള്‍ പറഞ്ഞു. ഇതുകേട്ടതോടെ സംഘം മര്‍ദനം കടുപ്പിച്ചു. നിലത്തുവീണ അശോകന്‍ ജീവരക്ഷാര്‍ഥം കൈയില്‍ കിട്ടിയ  കല്ലെടുത്ത് അക്രമികള്‍ക്കുനേരെ എറിഞ്ഞു. ഇതോടെ സമനിലവിട്ട് എംപി  ക്രുദ്ധനായി.  'തല്ലി ശരിയാക്കെടാ അവനെ ' എന്ന് ആക്രോശിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് അക്രമിസംഘം മര്‍ദനം നിര്‍ത്തി പൊലീസിനെ വിളിച്ചു. ...കൊടിക്കുന്നില്‍ പറഞ്ഞതുകേട്ട് എസ്ഐ, അശോകനെ കുനിച്ചുനിര്‍ത്തി ഇടിച്ചുനിലത്തിട്ട് വലിച്ചിഴച്ച് പൊലീസ് ജീപ്പില്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തിച്ചു. ഏതാനും മിനിറ്റുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ വീണ്ടും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി അശോകന്റെ ഭാര്യ ഗീതയെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.  ഭീകരാന്തരീക്ഷത്തില്‍ ഭയചകിതയായ ഗീതയെ വാതില്‍ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച് അകത്തുകടന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. .......... തുടര്‍ന്ന് നടന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ എംപിക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കാമെന്ന് പൊലീസ് നല്‍കിയ ഉറപ്പിലാണ് ജനങ്ങള്‍ പിരിഞ്ഞു പോയത്.
Literary Pandit from New York 2016-01-03 23:07:59 News
It is up to the writer to decide whether to give their real name. What is after all the names? Your writings, comments are important than the names. Emalayalee platform is very good and that platform gives the liberity to all of us to publish our real name or some other names. Some times if we give the real names some people may send "Gundas" to beat up the real writer. So the present policy is good. It makes this platform lively and interesting. I am a literary pandit. J. Mathews observation are very narrow and it is not at all new. His supporter Prof. Kunjappus living in most out dated world. Who follow his gramatic and punctation rules now a days? Now the on line word and world. The print media is second class only. Mr. Thomas Vadakkel said the right opinion. His opinion make sense to me. Even non pandit also can learn many things from observarion. Please keep writing Thomas Vadakkel. To me you are also a great Bhasha pandit.
Dr.Tripthi M. Mathew 2016-01-03 21:11:28 News
Nice photos and write up. Congratulations! Tiara. It is another feather in your cap.
കൃത്രിമം കുഞ്ഞച്ചൻ 2016-01-03 20:42:33 News
<കൃത്രിമ കവിതകളും കവിതഥകളും കഥാകവിതകളും എഴുതിവിടാം എങ്കിൽ കൃത്രിമ പേര് വച്ച് എഴുതുന്നതാണോ മിസ്റ്റർ മാത്യുസ് തെറ്റ്?  

അറുകൊല വാസു 2016-01-03 20:36:59 News
പ്രൊഫെസ്സറെ  ഇത്രയും വളർത്തി വഷളാക്കിയത് ആ വിദ്യാധരനാണ്.  
Thomas Koovalloor 2016-01-03 18:29:02 News
Dear Postal worker,
 You are only a postal worker, and you don't know what is happening outside the post office. I  really sorry about you.The Check Washing Fraud" was reported by the Yonkers Police Detective Lieutenant Patrick McCormack. How can you say that all mail blue box is theft proof?  I am not  misguiding anyone. I just reported what was reported by the Yonkers Police Department .The report was even published earlier.Please don't try to confuse the general public.If you give your name and number i could have given you the blue Box ID Number.