വിദ്യാധരൻ 2015-07-31 11:07:09 News
നാലായിരത്തിനടുത്ത് കുടുംബങ്ങൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമമാണ് ആറുമുള.  നിത്യജീവിതത്തിന് സ്വന്തം പുരയിടവും കൂടാതെ മറ്റു ചെറിയ തൊഴിലുകളും ചെയുത് ജീവിക്കുന്ന കുറെ സാധാരാണ മനുഷ്യരാണ് അവിടെയുള്ളത്.  ആവരുടെ ആ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിന്റെ അതിര് മാന്തിയാലെ, അമേരിക്കയിൽ ഏക്കർ വിടുകളിൽ ഇരുന്നു കള്ളും കഞ്ചാവും അടിച്ചിരുന്നു അഭിപ്രായം എഴുതുന്ന മല്ലുവിനെപോലെയുള്ളവരെ നിദ്രാദേവി തഴുകി ഉറക്കുകയുള്ള്.  വെറും 700 ഏക്കർ. അതെന്താ ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ ആണി കല്ല്‌ ഇളക്കുമോ?  ഇതാണ് ഈ സുരേന്ദ്രന്റെ (സുരം = മരനീര്) ചോദ്യം. ഒരു വിമാന താവളം മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. അവ്ടെക്കുള്ള ഗതാഗതത്തിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥലത്തെകുറിച്ച് അദ്ദേഹം അനങ്ങുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ വർഗ്ഗം അശരണരുടെമേൽ ചാടി വീഴുന്നത്.  അവരുടെ സ്ഥലം പോയാലും വേണ്ട എന്റെ വിമാനം അവിടെ ഇറങ്ങണം. അത്രമാത്രം കേരളം നശിച്ചു,  ജനം നശിച്ചു, പ്രകൃതി നശിച്ചു, കേരളം ഒരു വലിയ വിമാനതാവളം ആയി മാറണം.  ഇതാണ് ഒരു പക്ഷെ അമേരിക്കൻ പൗരത്വ മുള്ള പല അധമ ചിന്താഗതിക്കാരായ മലയാളികളുടെയും മനസിലിരിപ്പ്.  മല്ലു അവരുടെ എല്ലാം തിരിഞ്ഞെടുക്കപെട്ട ഒരു ഉച്ചഭാഷണി മാത്രം.  സത്യം ഉള്ളിൽ വിളങ്ങി നിലക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിക്കൊ/ കാരനോ മാത്രമേ ആ നാടിന്റെയോ നാട്ടാരുടെയോ തേങ്ങലുകൾ കേള്ക്കാൻ കഴിയു.  അവർക്ക് മാത്രമേ പേനയെ പടവാലാക്കാൻ കഴിയു.  അവർ കേരളത്തിന്റെയും അവിടുത്തെ ജനതയുടെയും ഗതികേടിനെ ഓർത്ത് ദുഖിചിരിക്കണ്ടാവരല്ല നേരെ മറിച്ചു അവരുടെ ഗതികെടുകളിൽ നിന്ന് കൈപിടിച്ചു കയറ്റി 'ആ നാടിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ അന്തകരായി മാരെണ്ടാതാണ്പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം  മലയാളിയുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണല്ലോ ആദ്യം മോങ്ങുക എന്നത്. നിങ്ങൾ നിന്ന് മോങ്ങു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കും വരെ. അത് കഴിഞു നിലാവുദിക്കുമ്പോൾ കുരയ്ക്കുക . പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്.
keraleeyan 2015-07-31 10:38:02 News
Vellappally and son may get some position. Other than that they can do nothing in Kerala. no religion, except Muslims, is capable to win a single assembly seat without the help of other religionists. so BJP may get some seats and spoil the goodwill between communities. other than that nothing will happen. Kerala is not Gujarat with 10 percent minority.
We should oppose Vellappally, his son, Suresh Gopi etc who want to destroy Kerala culture and imitate Gujarat.
Vellappally in his interview to mathrubhumi says that some communities came up. Who is responsible for that? Christrians and muslims went abroad. They did menial jobs like nursing while upper caste Hindus will not do that. Ezhavas did not try for some reason. 
Jealousy has no meaning. Vellappally made money too.
Whenever Oommen Chnady rules kerala, RSS gains in strenghth. sad. 
John Varghese 2015-07-31 10:25:29 News
വീര്യം നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ ഞരക്കമാത്രമാണ് 'എഴുത്തുകാർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത്
bijuny 2015-07-31 10:17:53 News
Yeah.. you can say that ... for this sue Jet Blue. Actually, Jet Blue is doing this so that they are not sued if they allow 2+ year old kid to stay un restrained, and in an unfortunate event during take off the  unrestrained "object" ( whatever it is ) falls down, or hit somewhere.... and get hurt and that becoming national news, get sued, the attendant lose her job for not following in flight rules... come on "Indian Family".. go by the rules.
വിക്രമൻ 2015-07-31 10:16:14 News
പട്ടി നക്കിയ മലയാളികളിൽ നിന്നാണല്ലോ എഴുത്തുകാരുണ്ടാകുന്നത്? അപ്പോൾ നാരദര് പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് ശകുനി?
Mallu 2015-07-31 10:16:14 News
How can airport destroy heritage? only 700 acres. what is the big deal? Only fanatics like Kummanam opposed it. sugathakumari etc supported because her family belongs to there.
of course they could have looked for a non-contyroversial place like rubber estate. (rubber has religion nowadays!0
ശകുനി 2015-07-31 09:52:18 News
എന്തിനാ നാരദരെ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? മലയാളിയുടെ ജീവിതം പട്ടിനക്കി പോയെന്ന സഖറിയാ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ പട്ടി നക്കിയ എഴുത്തുകാരെന്നല്ലാ. 
നാരദർ 2015-07-31 09:44:15 News
'പട്ടിനക്കിയ' എഴുത്തുകാർ വയലാർ വിപ്ലവത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിയ വിപ്ലവ കവിതകൾ പോയി ആദ്യം വായിക്കട്ടെ വിദ്യാധരാ. എന്നിട്ടാവാം മറ്റുള്ളവരെ ഉണർത്തുന്ന രചന നടത്താൻ.  പിട്ട്സായും , ബിയറും ഒക്കെ അടിച്ചു സുഖിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാർക്ക് ആവേശം പകരാൻ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അവാർഡുകളും പൊന്നാടയും അല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് ഉള്ളത് ?
Ponmelil Abraham 2015-07-31 09:31:00 News
Powerful message and good job Mr. Thomas Koovalloor.
Aranmula Proud 2015-07-31 09:21:10 News
ഒരു യഥാർത്ഥ എഴുത്തുകാരനോ എഴുത്തുകാരിയോ സമൂഹത്തിന്റെ മനസാക്ഷിയുംമായി എത്രമാത്രം ഒട്ടിയിരിക്കണം എന്നതിന്റെ മാതൃകയാണ് സുഗതകുമാരിയെന്ന കവിയിത്രി.  ഒരു നാടിന്റെ ജീവനാടിക്ക് കോടാലി വയ്ക്കാൻ തുനിജ ഒരു പറ്റം  അമേരിക്കയടക്കമുള്ള മുഷ്ക്ക് പിടിച്ച മുതലാളി വർഗ്ഗത്തിനെതിരെയാണ് 
മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ സുഗതകുമാരി അംഗംവെട്ടാൻ ഒരുങ്ങിയത്.  പണത്തിന്റെ മുഷ്ക്കിൽ തല മരവിച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലുവിനെപോലുള്ളവർക്ക് അത് മനസിലാകില്ല.  ഇത് അമെരിക്കയീലെ നല്ല ശതമാനം എഴുത്തുകാരുടെയും അവസ്ഥയാണ്.  വിദ്യധരനെപോലുള്ളവരും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ആസ്വസാകരം തന്നെ.  വലിയ പേരും ഡിഗ്രിയും ഒക്കെ വച്ച് പൊള്ളയായ എഴുത്തുകൾ എഴുതുന്നവരേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് ഊരും പേരും ഇല്ലാതെ ആണത്വമുള്ള കമന്റുകൾ എഴുതുന്ന വിദ്യാധരൻ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കമ്മുണിസ്റ്റുകാരനും, RSS കാരനും ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മല്ലുവിന്റെ കുടിലബുദ്ധി ജനം കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട 
PodaNY 2015-07-31 08:39:14 News
വിദ്യാധരൻ പുലിയാണ് മല്ലു പുലി. വീണ്ടു വിചാരമില്ലാതെ അമേരിക്കയിലെ ഒരുപറ്റം എഴുത്തുകാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, പത്തു വർഷത്തെ വിസാ തീരുന്നതുവരെ സഖറിയാ സാറ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.  ഒരു പടം പിടിക്കൽ ഒരു സമ്മേളനം എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസം .  കേരളം കട്ടുമുടിച്ച് വ്യഭിചരിച്ചു കാടുമുടിച്ചു നാട് നീളെ വിമാനത്താവളം ഉണ്ടാക്കി നാട്ടുകാരുടെ പള്ളക്കടിച്ചു മോഷ്ടിച്ച് സുഖിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കരേം ബിഷപ്പ്മാരേം നട്ടെല്ലില്ലാത്ത എഴുത്തുകാർക്കും എതിരെ വിദ്യാധരൻ ആഞ്ഞടിച്ചതിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം എന്റെ മല്ലു ചേട്ടാ.
ലക്ഷം ലക്ഷം പിന്നാലെ വിദ്യാധര നേതാവേ ധീരതയോടെ തകർത്തോളൂ 
നാരദന്‍ 2015-07-31 08:15:56 News
ആടിന്  വട കൊടുക്കരുത്  എന്നു കൂടി  ബോര്‍ഡില്‍ എഴുതണം . Oct  മുതല്‍  march വരെ ഉള്ള തണുപ്പ് കാലം  ആടുകള്‍  മലയാളി  സംഗടനകളില്‍  പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്  ആയിരിക്കും .
Kishore 2015-07-31 07:52:37 News
I hate Jet Blue and this story is not very surprising to me. Their employees have very high ego and very little customer service. They should be sued for this incident.
mallu 2015-07-31 07:52:21 News
Vidyadharan is supporter of RSS? Sugathakumari or Akkitham show their true colors and leanings. are they the role models for us?
an airport will not kill aranmula's heritage. It may even enhance that
വിദ്യാധരൻ 2015-07-31 07:14:09 News
എഴുത്ത്കാർക്ക് ഏറെയൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല' എന്നും മലയാളിയുടെ ജീവിതം പട്ടിനക്കി പോയി എന്നുമുള്ള ശ്രീ. സഖറിയായുടെ പ്രസ്താവന തികച്ചും ഖേദകരം തന്നെ . വികാരത്തീവ്ര മായ ചിന്താ രീതികൾ ഉൾക്കൊണ്ട കാല്പനിക പ്രസ്ഥാനം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഗതിയെ ഏതു തിരിച്ചു വിട്ടു എന്നത് എഴുത്തുകാർക്കും വായനക്കാർക്കും ചരിത്ര കാരന്മാർക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ ?  കേരളവും അതിന്റെ നേതൃത്വ ങ്ങളും ആരാജകത്തിന്റെയും അഴുമിതിയുടെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് ഉറഞ്ഞു തുള്ളുമ്പോൾ,  കേരള ജനതയുടെ ജീവിതം പട്ടി നക്കി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വന്തം മുറിവുകളെ നക്കി തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടവരല്ല എഴുത്തുകാർ.  നേരെമറിച്ച് തങ്ങളുടെ തൂലീകക്ക് മൂർച്ചകൂട്ടി അധർമത്തിന്റെയും ആഴുമതിയുടെയും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന കാട്ടുകള്ളമാരെ പുറത്തു ചാടിക്കാൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ജനതയുടെ മനസ്സിനെ  വികാര തീവ്രമായ രചനകൾ കൊണ്ട് ചാടി എഴുന്നെൽപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.  അറുമുള എന്ന മുഗ്ദ്ധ മനോഹരിയുടെമേൽ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്സ്മലർ ചാടിവീണ് ബലാൽ സംഗം ചെയ്യാൻ മുതിർന്നപ്പോൾ, ഒരു സുഗതകുമാരിയെ മാത്രം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ( ആ കവിയിത്രിക്ക് എന്റെ പ്രണാമം). ബാക്കിയുള്ള എഴുത്തിലെ പുരുഷ സിംഹങ്ങൾ അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായ വൻകാടുകളിൽ അഭയം തേടിക്കാണും .  ലജ്ജാവാഹം ! ;ലജ്ജാവാഹം ! ;

ഉണരുക കലാകാരാ നീ ഉണർന്നെണീക്കൂ 
ഉണർത്തുക തളർന്നിരിക്കും ജനതയെ -
ഉണർത്തുക കാല്പ്പനിക രചനകളാലേ 
ഒരുക്കുക അവരെ  അധർമ്മ വാഴ്ച്ചെ കെതിരെ 
മത നേതാക്കൾ രാഷ്ട്ര സേവകർ 
സാധാരണക്കാരനെ കൊള്ളയടിച്ചു ജീവിപ്പോർ 
ഇവരെ തുരത്തുവാൻ, 
നവമൊരു വിപ്ലവത്തിന് നാന്ദികുറിക്കാൻ
ഉണരുക കലാകാരാ നീ ഉണർന്നെണീക്കൂ 
ഉണർത്തുക തളർന്നിരിക്കും ജനതയെ -
ഉണർത്തുക കാല്പ്പനിക രചനകളാലേ