Nithyakamuki 2015-11-11 09:56:44 News
 അനശ്വര പ്രേമം എന്നൊന്നുണ്ടോ ഭൂമിയിൽ?
പാവം കാഞ്ചന ജീവിതം തുലച്ചു.. അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ..
ഹൃദയത്തിൽ പ്രേമം സൂക്ഷിച്ചു മാനം
മര്യാദയ്ക്കു ജീവിച്ചു കൂടായിരുന്നോ  പാവത്തിന് ??
അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ന്യൂ ജെൻ "പ്രേമം" ... 
ഒന്ന് വിട്ടാൽ മൂന്നിലോ "ആറിലോ ഒക്കെ ...
Molly .. All the best 

ഡാളസ് വാല 2015-11-11 08:54:23 News
ലാനയിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടത് വളരെ ശരിയാ. സ്ത്രീകൾ കവിത എഴുയിയാൽ പുകഴ്ത്താൻ വിദ്യാധരന് നൂറു നാവാണെന്നാ അവിടെ കേട്ടത്.
വിദ്യാധരൻ 2015-11-10 22:21:46 News
വാക്കുകൾകൊണ്ട് ഇന്ദ്രജാലം കാട്ടിത്തന്ന ചങ്ങമ്പുഴക്ക് പ്രണാമം.  ചങ്ങമ്പുഴ കടവിൽ കെട്ടിയിട്ട തോണിയിൽ നീലരാവിൽ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി കിടക്കുമ്പോൾ 'വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധയെ' ഓർമ്മ വന്നു 

ഞാനിത്രനാളും ഭജിച്ച നല്ല 
ഹേമന്തകാലവും വന്നു 
ഞാനിത്രനാളും കൊതിച്ചോരെന്റെ 
യാനന്ദരാത്രിയും വന്നു ;
എന്മനംമാതിരിയിന്നാക്കുളിർ 
വൃന്ദാവനികയും പൂത്തു;
മാമകപ്രേമമെന്നോണം പുതു- 
പൂമണം പൊങ്ങിപ്പരന്നു
കോമാളപ്പൈമ്പാൽ നിലാവിൽമുങ്ങി 
യമുനംകൂലം ചിരിപ്പൂ;
ഓരോ വികാരങ്ങൾപോലെ, മേന്മേ-
ലോളങ്ങൾ പാടിക്കളിപ്പൂ 
എന്തൊരാകർഷണരംഗം, ഹാ, യി -
തെന്തു നിർവ്വാണതരംഗം  (ചങ്ങമ്പുഴ ) 
Jack Daniel 2015-11-10 22:07:22 News
Nobody can beat me. I am Jack Daniel 
GJT 2015-11-10 16:56:43 News
Try "Smirnoff" vodka, 100 % alcohol !!!
വിക്രമൻ 2015-11-10 10:34:30 News
ഇതാണ് കവിത വായനക്കാരാ?  ക്ലസ്ട്ർ ബോംബ്‌പോലുണ്ട് 
Roji Thomas 2015-11-10 09:30:58 News
Nice Novel
വായനക്കാരൻ 2015-11-10 08:43:56 News
ഒരു കോലിൽ തുണിചുറ്റി കണ്ടുപോയാൽ 
അവിടൊക്കെ ആണുങ്ങൾ  പറന്നു ചെല്ലും 
'അഭ്യുദയം'  'അഭ്യുദയ'മാണ്‌പോലും 
കാംക്ഷിപ്പെതെന്താണെന്നാർക്കറിയാം?
Curious 2015-11-10 07:52:58 News
ഡോക്ടർ.  കുഞ്ഞാപ്പു തന്നെയാണോ വിദ്യാധരൻ?  ഇതൊരു മാർക്കെറ്റിംഗ് തന്ത്രമാകാൻ വഴിയില്ലേ?
വിദ്യാധരൻ 2015-11-10 07:42:33 News
തൂണും ചാരി നിന്നവൻ പെണ്ണിനേം കൊണ്ട്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് അമേരിക്കയിലെ പല മലയാളി നേതതൃത്വങ്ങളും.  ചില തീവ്രവാദികൾ പാസ്പോർട്ട് മോഷ്ടിച്ച് അതിലെ പടം മാറ്റി സ്വന്തം പടം കേറ്റി വയ്ക്കുന്നതുപോലെയുണ്ട്  ഭാഷക്ക് ഒരു ഡോളർ എന്ന ആശയം ഫൊക്കാന സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റിന്റെയാണെന്നുള്ള അവകാശ പ്രഖ്യാപനം.  ഇതിലെ യഥാർത്ഥ കഥാപാത്രങ്ങൾ ജീവിചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതിന്റെ പിന്നിലെ കള്ളക്കളികൾ വെളിച്ചത്തുവന്നത്.   

ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടതല്ല.  ഇവിടെ കയ്യോടെ പിടികൂടി എന്നേയുള്ളു.  അമേരിക്കയിലെ മലയാളികളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ നടക്കുന്ന സംഘടനകൾ, സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ, സാഹിത്യ സംഘടനകൾ ഇവയുടെ ഒക്കെ ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ നെട്ടോട്ടം ഓടി നടക്കുന്ന ജീവിത ചരിത്രത്തിന്റെ ഓരോ കല്ലുകളും ഇളക്കി നോക്കെണ്ടാതാണ്.  അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്ടാകാൻ മത്സരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ . ബെൻകാർസന്റെ ജീവിച്ചരിത്രവും അവകാശവാദ ഉന്നയങ്ങളും കർശനമായ പരിശോധനക്ക് വിടെയപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ, അമേരിക്കയിലെ നേതാക്കന്മാരെയും, സാഹിത്യപഞ്ചാനന്മാരുടേയും ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ പലതും കാണാൻ കഴിയും. ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ, ലേഖകൻ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് ന്യായികരിക്കേണ്ട ചുമതല എതിർകക്ഷിക്കുണ്ട്. തെറ്റ് തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് സമ്മതിച്ചു മാതൃകയാവേണ്ടാതാണ്.  ധീരമായ താങ്കളുടെ ലേഖനം അഭിനന്ദനാർഹമാണ്  
Abhudayakaamshi 2015-11-10 04:27:10 News
സത്യസന്ധമായ റിപ്പോർട്ട്‌. ഷീല മുരിക്കൻസിനു അഭിനന്ദനങ്ങൾ!
Vayanakkaran 2015-11-09 22:44:37 News
Yes Dr. Parthasarathi Pillai, you are right. People like you must correct and interfere for the right thing. But do not glue there and sit there for long time. The new people also must get chances.
ചങ്ങമ്പുഴ 2015-11-09 21:45:22 News
     സങ്കൽപ്പകാന്തി 

"ഒന്നു മറ്റൊന്നിനെ വഞ്ചിച്ചു വഞ്ചിച്ചു 
തന്നഭിലാക്ഷങ്ങൾ നിർവ്വഹിപ്പൂ 
എന്നിട്ടതോരോന്നും തൻജയപ്രാപ്തിയാ -
ണെന്നഭിമാനിച്ചഹങ്കരിപ്പൂ 
ശക്തൻപോൽ മാനവൻ ത്രിപ്തൻപോൽ മാനവൻ 
സത്യമാരാഞ്ഞുപോം ബുദ്ധിമാൻപോൽ 
സ്വന്തം  സിരകൾ തുടുക്കാനവനന്യ-
ജന്തുവിൻ ചോര കുടിച്ചുവേണം ;
പോരേ? നികൃഷ്ടമാമിത്തരം ഹിംസതൻ 
പേരോ വിജയംമെന്നാണുപോലും 
ആദർശം മാദർശം ലോകത്തിലാമണി-
നാദം മുഴങ്ങിയിട്ടെന്തു കാര്യം ? " 

Nair. P 2015-11-09 16:13:45 News
വിദ്യാധരൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് ഡാലസ് വാലെ?  നേതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് മുഴുവൻ കള്ളന്മാരാ.  അത് താൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പുറത്ത് 'തോഴുത്തികുത്താന്ന"  വിദ്യാധരൻ ആണ്‍കുട്ടിയാ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേരുടെ എഴുത്ത് ഇഷ്ടമാ.  തന്നെപ്പോലെയുള്ള കയ്യാലപ്പുറത്തെ തേങ്ങകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. 

Aniyankunju 2015-11-09 13:46:02 News
FWD:   [__by Berly Thomas] -- 
ഭര്‍ത്താവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടും ബോറന്മാരായിത്തീര്‍ന്നപ്പോള്‍ സ്ഥിരമായി ബസ് സ്‌റ്റോപ്പില്‍ നിന്നു വായില്‍ നോക്കുന്ന സിക്‌സ് പായ്ക്ക് പയ്യനെ നോക്കി വെറുതെയൊന്നു ചിരിച്ചതുപോലെയാണ് കേരളം ബിജെപിക്കു വോട്ടു ചെയ്തത്. ഇതു കണ്ട് ബസ് സ്‌റ്റോപ്പിലെ പയ്യന്‍ പിറ്റേന്നു മുതല്‍ പ്രോട്ടീനടിച്ച് മരുന്നു കുത്തിവച്ച് ജിമ്മില്‍ പോയി work out  ചെയ്ത് 8-pack കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. കാരണം, മല്ലു ഗേള്‍ എന്നും മല്ലു ഗേള്‍ ആണ്. സിക്‌സ് പായ്ക്കുകാരനായ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലെ പയ്യന്‍ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും അമ്മാവന്‍മാരെയും കൂട്ടി ടാക്‌സി പിടിച്ചു വരുമ്പോള്‍ മല്ലു ഗേള്‍ ആലുവാ മണപ്പുറത്തു കണ്ട പരിചയം കാണിക്കില്ല.

കേരളത്തിലെ ബിജെപിയുടെ നേട്ടത്തിന്റെ കാരണം എസ്എന്‍ഡിപിയുടെ പിന്തുണയും സംഘപരിവാറിന്റെ തന്ത്രങ്ങളും ആണെന്നാണ് പാര്‍ട്ടി കോര്‍ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ബിജെപിക്കുണ്ടായ നേട്ടം ഇടതു-വലതു മുന്നണികളോടുള്ള മലയാളിയുടെ രോഷപ്രകടനമാണ് എന്നതാണ് സത്യം. കേരളത്തില്‍ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും വോട്ടു ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അതുകണ്ട് മൊത്തത്തില്‍ കാവി വാരിപ്പൂശി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തൂത്തുവാരാമെന്നു വ്യാമോഹിക്കുന്നത് മുകളില്‍പ്പറഞ്ഞ 8-pack attempt  തുല്യമായിരിക്കും.