abraham theckemury 2014-03-31 13:34:10 News
അന്തിക്ക് വന്നവൻ അമ്മക്ക് ഭർത്താവാകുക! ഒരം ചാരി നിന്നവൻ പെണ്ണും കൊണ്ട് പോകുക ! അപ്പോൾ  കാണുന്നവനെ കേറി അപ്പാ എന്ന് വിളിക്കുക ! ഇതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ . വിവര ദോഷികൾ ചരിത്രം  അറിയാതെ എന്തൊക്കയോ വിപ്രിതി കാട്ടുന്നു . ഇത്തരക്കാരെ കൂട്ട് പിടിച്ചു ആൾദൈവങ്ങളും, പാമര സാഹിത്യവും , പ്രിതു രഹിത സാംസ്‌കാരിക നേതാക്കളും  പിറക്കുന്നു. ഹ! എന്ത് ലോകം ?
critic 2014-03-31 12:06:00 News
Will the Pope be another Gorbachev, who killed communism from the top?
Karoor soman 2014-03-31 11:08:20 News
Welcome Mr.Santhosh George.and New York Press Club.  We have many velichapadukal. This came on top of your timeline message.
We are looking forward for people to say the truth.
MATHEW 2014-03-31 10:53:52 News
കാലത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക് അനുസരിച്ച് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന മാര്‍പ്പാപ്പ.
ലേഖകന്‍ 2014-03-31 10:04:03 News
വായനക്കാരന് മക്കളുണ്ടെങ്കില്‍ അവരുടെ "മുഖങ്ങള്‍" ഒന്നോര്‍ത്തു വെച്ചോളണേ.....! ഇതുപോലെയുള്ള സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടിവരുമ്പോള്‍ ഈ അഭിപ്രായം തന്നെ എഴുതണം..!! ലേഖകന്‍
Thampuran 2014-03-31 08:51:17 News
We should forward this article to Idukki and Trichur bishops and ask them to read 10 times  daily along with their daily prayer "our father who art in heaven". God bless their soul.
josecheripuram 2014-03-31 08:44:49 News
Jesus was never a Christian,He was born as a Jew,lived as a jew and died as a jew.So we chiristians adore a jew.And we don't love jews because they killed jesus.I am confused.
vaayanakkaaran 2014-03-31 06:31:47 News
ലേഖകനും പല മാതാപിതാക്കളും മറക്കുന്ന ഒരു വാസ്തവമുണ്ട്: മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്ക് രണ്ടു മുഖങ്ങളുണ്ട്- മാതാപിതാക്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മുഖവും, കുട്ടികൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള മറ്റൊരു മുഖവും.
Rani George 2014-03-31 05:45:45 News
This is a great initiative from FOMAA's part, indeed it is very glad to see that FOMAA is promoing Women and their Leadership. Excellent Job Kusumam, Gladson and George Mathew.
Anthappan 2014-03-31 04:18:51 News
The author is throwing some light into the campus life of America. Parents should be aware of these things and discuss it in the house before they send the children to college. Parents should approach their senator's or congress member's office and ask for help. 
Dr.Anil kumar 2014-03-30 15:24:12 News
Well written. The so called leaders are only for a show. They conduct tele.. coference and other meetings and print their photos in the pathrangal. They are not going to move their asses to do anything for the community. I appreciate Mr.Anthappan's comment on this on the previous chapter of Thelma. Thelma, you may please keep moving on with your strong values and cocerns for the community by your way of writing. All the best. Dr. Anil kumar
Antony 2014-03-30 13:57:54 News
I want to thank Sudhir Panikkavetil for reminding us about the death anniversary of O.V.Vijan As Sudhir has convincingly presented, Vijayan was an unusual and unique writer. In addition to the novels, short stories, his cartoons and various writings in English were outstanding. In his novels as we know by this time he has a entirely novel approach to the stories and his writing was as never seen in Malayalam. He drew cartoons for the famous Shanker's weekly and the English daily Patriot. He had his own international perspective while drawing the cartoons and it was widely appreciated. As a novelists Vijayan holds a "Ananya" position .
Mathew 2014-03-30 13:57:47 News
Thelma, I read the comment of Mr.Anthappan last week's bhaagam 1 article. I agree with him that 'The empty vessel makes more noice' The leaders only brag, but seriously do nothing. In Texas they went to court for the Association's election. But do anybody hope that they will go to court for Reni's sake? Your article is a 'wake up call' I appreciate that you take effort and spend time writing articles for the well being of our community. Bravo.!! Mathew.
Kunjunni 2014-03-30 12:44:41 News
അപ്പൊ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും മോഡിക്ക്, അറബി നാടുൾപ്പടെ ബാക്കിയെല്ലാം എതിരാളികൾക്ക്! ആർക്കാ വിജയം? അതും അങ്ങ് പറയരുതോ?  ഇയ്യാളാര് അപ്പി? കേറിക്കൊണ്ടളിയനാവരുതേ...!
sreekumar 2014-03-30 06:57:10 News
This is absurd. Pls don't rely on this kind of false propaganda, and that will affect your credibility.