Joy John 2015-07-29 08:05:27 News
Emalayalee.co ന്റെ പുതിയ web site വളെe മനോഹരമായി ഇരിങ്കുന്നു
എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു,
നിങ്ങളുടെ നല്ല സഹകരണത്തിന്
നന്ദി നന്ദി!!
എന്ന്  സേനഹഞ്ഞോടെ


George V 2015-07-29 05:04:02 News
മത തീവ്ര വാദികളുടെ വിമർശനങ്ങലെകാൽ വേദനിപ്പിച്ചത് ശ്രീ അച്ചുതാനന്ദൻ ഒരിക്കൽ തമാശ പറഞ്ഞതാണ്, 'മുകളിലേക്ക് വാണം വിടുന്ന വിദ്വാൻ'. അതും കേരളത്തിന്റെ വികസനവും ആയി ബന്ദപ്പെട്ട ശ്രീ കലാമിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവന ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നപ്പോൾ 
Ambily 2015-07-29 01:01:55 News
സത്യം..പ്രാരഭ്ധങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കേറി നിരങ്ങുമ്പോ,
എനീട്ടു ചെയ്തു തീര്ത്ത കാര്യങ്ങൾടെ നീണ്ട ലിസ്റ്റ് കാണാതെ കയ്യബദ്ധം/പരാധീനത വാനോളം ഉയരുന്ന കഴിവ് കേടാകുംബൊ എനിക്കും തോന്നാരുണ്ട് രണ്ട് തുണിയും ഒരു കുപ്പി വെള്ളവും ഒരു ബാഗിലെടുത്തിട്ട് സ്ഥലം വിട്ടാളൊന്നു..നാലഞ്ചു ദിവസം തനിയെ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോ പഠിച്ചോളും 
വിദ്യാധരൻ 2015-07-28 21:22:55 News
"പുല്ലാങ്കുഴൽ എനിക്ക് തന്നിട്ട് രോഗത്തെയും 
അതിന്റെ ശാന്തിയേയും മറന്നു പാടുക 
മനുഷ്യൻ വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വരകലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല 

ദുർബലതയിൽ ജീവിക്കുന്നവനെല്ലാം സാവകാശം മരിക്കും "

കവിയുടെ ഈ ഭാഷാന്തരം, എന്തുകൊണ്ടും ഖലീൽ ജിബ്രാൻ ഉദ്ദേശ്യച്ച അർത്ഥത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര എന്ന പ്രയോഗത്തെ കവി വളെരെ ഔചിത്യ പൂർവ്വം ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. 'ദുർബലതയിൽ ജീവിക്കുന്നവനെല്ലാം സാവകാശം മരിക്കും' എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ട് ഖലീൽ ജിബ്രാൻ ഉദ്ദേശ്യക്കുന്നത്, ജീവിതത്തിന്റെ  പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ദുർബലത ഒരു തടസ്സം തന്നെയാണ് എന്നാണു . 'ചിന്താ ബലം ഹന്ത്യ ദയാ ച  ലക്ഷ്മീം' എന്ന വാനരാഷ്ട്കം) കവിതയുടെ വരിയിൽ ' ചിന്ത ബലത്തെയും അമിതമായ ദയ ഐശ്വര്യത്തെയും നശിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. പലപ്പോഴും കാടുകയറി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാം ദുർബലരാകാറുണ്ട്. അത്തരം ദൗർബല്യം വിഷമാണ്. അത് മാരകമായ രോഗത്തിന് കാരണമായി തീരാറുണ്ട്.  കുചേല വൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടിൽ, രാമപുരത്തു വാര്യർ, ശ്രീ കൃഷണനും കുചേലനുമായുള്ള കണ്ടു മുട്ടലിൽ, ശ്രീ കൃഷണനെ ധീരൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുത് വിളിക്കുന്നത്‌ ശ്രദ്ധേയമാണ് 

'അന്തണനെ കണ്ടിട്ട് സന്തോഷം കൊണ്ടോ തസ്യ ദൈന്യം 
ചിന്തിചിട്ടുള്ളിലുണ്ടായ സന്താപംകൊണ്ടോ 
എന്ത്കൊണ്ടോ ശൗരി കണ്ണുനീരണിഞ്ഞു ധീരനായ
 ചെന്താമര കണ്ണനുണ്ടോ കരഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ '

'ഏഴു രണ്ടുലകുവാഴിയായ' ശ്രീ കൃഷ്ണൻ  തൊട്ടതിനും പിടിക്കുന്നതിനും കരയാൻ തുടങ്ങിയാൽ രാജ്യഭരണം അവതാളത്തിലാകുകയും  പ്രചകൾ മുഴുവൻ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു മരിക്കണ്ടാത്തായിട്ടും വരും.  ജീവിതത്തിൽ ദൗർബല്യത്തെ അടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ വിജയം കയ്യി വരിക്കാൻ സാധിക്കും.  ശ്രീ കൃഷ്ണൻ അർജ്ജുനനോട്,  ഗുരുക്കന്മാരേയും സഹോദരങ്ങളെയും വെട്ടി വീഴ്ത്തി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ ആന്തരികമായ അർഥം തെറ്റായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു മനുഷ്യരെ ദുർബലരാക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാരും അവരുടെ ശിങ്കിടികളുമാണ് നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും ഉള്ളത്. എന്തായാലു ചിന്തകളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന ചർച്ച 

G. Puthenkurish 2015-07-28 19:15:35 News

The complete works of Kahlil Gibran.’,   (Twelve Books in one) is a good reference book.  Usually, when I take a poem, from poem hunter, I cross refer it with the book I have.  But, in this case I could not find a poem ‘Give me the flute’  ‘The complete works of Kahlil Gibran.’  But somehow, I liked the theme of the poem because it takes us away from the hustles and bustles of the life and put ‘on the grass with space as the blanket.’

‘Forget illness and its cure
people are nothing but lines
which are scribbled on water.
They all are but the tunnels of moles,
threads in the spider's web.
For he who lives in weakness, slowly he will die.

Poet is talking about the brevity of life. We have every reason to lament about our life; we are like a line drawn in the water which is wiped out in a second by a small wave, like threads in the spider web or like the tunnels of moles.  Whatever it may be, poet reminds us through his line, ‘For he who lives in weakness, slowly he will die.’ (Probably he is telling us that with a strong will, we will be able to live a healthy life)  Even modern science and Medical science tells that the will power of a person will make the healing process faster than the medicine.  Will-power help people to be healthy, get out and test new grounds, take risk, embark on new business or whatever they like and succeed.  Weakness can destroy immune system and susceptible for disease.   

I really appreciate Vayanakkaaran and Andrew for their critical analysis and comment. It helps me to correct some of my follies improve and my translation.  I will be more cautious also next time. 

Sincerely

G. Puthenkurish 

വായനക്കാരൻ 2015-07-28 17:33:21 News
If the two translations andrew found is in response to what I said earlier, then andrew hasn't cared to comprehend what I was saying. So let me try to say it again and differently.

The original Gibran poem  'Give me the flute' is a shorter poem and ends with the lines 

       people are nothing but lines
       which are scribbled on water. 

The poem copied and translated by Mr. Puthenkurish above is longer and continues with more lines. The additional lines make the poem strange and discontinuous in flow and meaning. Poemhunter.com, which is probably from where it was copied, made a mistake and added the END OF ANOTHER POEM by Gibran called “Two Voices” to it.

Go ahead and search for the poem in sites other than poemhunter.com. I hope I have made myself clearer this time.
Johny kutty 2015-07-28 16:47:36 News
എന്റെ പാഷാണം അത് പിന്നെ കേസ് തോക്കുംബോൾ അങ്ങിനെ പറഞ്ഞു ശീലിച്ചു പോയി. ജയികുംബോൾ മാറ്റി പറഞ്ഞേക്കാം. എന്താ പോരെ 
പാഷാണം 2015-07-28 16:17:58 News
അപ്പൊ  ജോണികുട്ടി ഒരു പൊടി സംശയം . വിശ്വസത്തിന്‍റെ  കാര്യം  കോടതി അല്ല തീരുമാനികേണ്ടത് എങ്കില്‍ പിന്നെ എന്തിനാ മേല്‍ കോടതിയില്‍  പോകുന്നത് . ഏതായാലും വിശ്വാസികള്‍  കുത്ത് പാള എടുക്കും. ഒരു കത്തോലിക്കാ വന്നു ചുങ്കം പിരിച്ചു . മറ്റേ കാതോലിക്കയെ  സൊന്തം ആള്‍കാര്‍ തന്നെ മുടക്കി. യേശുവിന്‍റെ  മണവാട്ടി  സഭയുടെ  കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നതോ  ഹിന്ദു , മുസല്‍മാന്‍  ജഡ്ജിയും . ഇതാണ് മതേതരത്വം . ഹല്ലെലുയ്യ , സ്തോത്രം , പ്രൈസ്  ദ  ലോര്‍ഡ്‌ . കേരളത്തില്‍  ഒത്തിരി കാതോലിക്ക  ഉണ്ട് എങ്കിലും - പ്രവാസി വിശ്വാസികളുടെ  കാശു പിരിച്ച്  നീണാള്‍ വഴാട്ടെ .
andrew 2015-07-28 15:58:40 News
I saw these translations:
poem hunter- "people are nothing but lines which are scribed  on water.
Facebook -  " for people are lines,written, but by water.
 
വായനക്കാരൻ 2015-07-28 14:21:42 News
There is something strange about this Gibran poem 'Give me the flute' quoted here. There is a discontinuity in flow and meaning after the line:

       people are nothing but lines
       which are scribbled on water. 

Mr. Puthenkurish probably took the poem from poemhunter.com. I believe they've made a mistake. Every other source has quoted the poem correctly. The last portion of the poem quoted here actually belongs to another famous Gibran poem called “Two Voices” which tells the story of two people advocating different ways of life. A younger voice tells of the joys of living a life close to nature, while the voice of an older person says he or she cannot abandon life in an urban area because time has made such a shift inaccessible. 

The confusion is caused by Gibran's use of flute in this poem, and the following lines very similar to the ending of 'Give me the flute' quoted here.

      For people are lines which are written 
      not with ink but with water.
പാഷാണം 2015-07-28 12:57:00 News
എന്‍റെ ബിജുണ്ണി ,നാരദ , അന്തപ്പ ,പാഷാണം വര്‍ക്കി
ഈ സംഘടന തൊഴിലാളികള്‍ പലതിനും 8 ആം ക്ലാസും തയ്യലും ആണ്  യോഗ്യത . ഓന്തിനെ പോലെ ഒരു സ്റ്റേജില്‍ നിന്നും വേഷം മാറി പല സ്റ്റേജില്‍  ഇവന്‍ മാര്‍ വരും . കലാം എന്തു പറഞ്ഞു എന്നൊന്നും ഇവന്‍ ഒന്നിനും അറിവില്ല. ഇവന്മാരുടെ കൈയില്‍ കുറെ ഫോട്ടോ സ്റ്റോക്ക്‌ ഉണ്ട്. ഒരുത്തന്‍ കേരളത്തില്‍ ആണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലെ ഫോട്ടോയില്‍ വരും. ചാണകം കല്‍ക്കി ചൂലില്‍ മുക്കി ഇവനെ ഒക്കെ കുളിപ്പിച്ചാല്‍  ചിലപ്പോള്‍ ശരി ആകും .
JOHNY KUTTY 2015-07-28 12:44:00 News
പിന്നെ അങ്ങ് പള്ളീൽ പോയി പറഞ്ഞ മതി. ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യം ആണ് കോടതിക്ക് തീർപ് കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. മേൽ കോടതിയിൽ പോകും. ഹ എന്തായാലും വിശ്വാസികളെ പിഴിയാൻ ഒരു അവസരം കൂടി ഓടെതമ്പുരാൻ തന്നല്ലോ. മക്കളെ ചെക്ക്‌ ബുക്ക്‌ കൊണ്ടുപോകാൻ മറക്കണ്ട അടുത്ത സണ്‍‌ഡേ. പിരിവിനുള്ള ഇണ്ടാസ് ഉടനെ എത്തും
bijuny 2015-07-28 11:59:53 News
ഈ കൊച്ചു റിപ്പോർട്ട്‌ നമ്മൾ ഒന്ന് "നിരൂപണം " ചെയ്താൽ നമ്മള്ക്ക് മനസ്സിലാവും , നമ്മളെയൊക്കെ പതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവകാസപ്പെടുന്ന ആവെറെജ് മലയാളി നായകന്മാരുടെ മാനസികാവസ്ഥ. 
ബഹു  അട്ബുൽ കലാം പറഞ്ഞതോ എഴുതിയതോ ആയ , നമ്മള്ക്കോ അടുത്ത തലമുരക്കോ , അല്ലങ്കിൽ അദേഹത്തെ അറിയതവര്ക്കോ സോജീവിതത്തിൽ പകര്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി പോലും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.  അനുശോചനം , ദുഃഖം , തീരാ നഷ്ടം ഇത്രയേ കലമിനെപ്പറ്റി  ഉള്ളൂ.  ബാക്കിയെല്ലാം നേതാക്കന്മാരെപ്പറ്റിയുള്ള  വിശേഷണങ്ങൾ  ആണ്.  സെക്രട്ടറി രാജപ്പന്, മുന് സെക്രട്ടറി ആന്തപ്പാൻ, പ്രസിഡന്റ്‌ കൊന്തപ്പാൻ, മുന് പ്രസിഡന്റ്‌ തന്കപ്പാൻ  -   കഷ്ടം -  ഒരു അസോസിയേഷൻ സ്ഥാനം മുന്നിളില്ലെങ്കിൽ നമ്മള്ക്കെന്തു വില? ആര് മരിച്ചെന്നു പറഞ്ഞാലും ഇത്തരം രേപോര്ടൊക്കെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു പബ്ലിഷ് ചെയ്യവുന്നത്തെ ഉള്ളൂ  റിപോര്ടരെ
Bindu Tiji 2015-07-28 11:39:25 News

Thank you Sreekumar Ji

മലംകര തോമാച്ചന്‍ 2015-07-28 10:36:09 News
ശ്രേഷ്ഠന്‍ , കാതോലിക്ക , ബെന്‍സ് കാര്‍ എല്ലാം പോയോ . യേശുവേ നീ വേഗം വേഗം വരണേ