Ponmelil Abraham 2015-05-26 06:31:25 News
Very happy to read about this important declaration. We are all proud to hear this and congratulate all those who worked behind the scene to get this recognition.
Ponmelil Abraham 2015-05-26 06:27:02 News
Prayerful wishes and greetings.
Ponmelil Abraham 2015-05-26 06:23:13 News
Great. Good report with lot of pictures of the event. 
Syriac Kurian 2015-05-26 05:27:35 News
പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസ് അച്ചന് സീറോ മലബാർ കത്തോലിക്കാ കോണ്ഗ്രസ്സിന്റെ പേരിലും എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിലും ആശംസകൾ അര്പ്പിക്കുന്നു. 
Joseph Padannamakkel 2015-05-25 21:06:21 News
ജോസച്ചനെ ഒരു പ്രാവിശ്യമേ ൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കല്യാണ പാർട്ടി ഹാളിൽ വെച്ചായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി നല്ലതു മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒരു സംസാരത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് എനിയ്ക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ബഹുമാനവും സ്നേഹവുമാണുണ്ടായത്‌. അറിവും വിനയവും ഒരുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻറെ മുഖത്ത് പ്രസരിച്ചു കാണാമായിരുന്നു. എന്റെ വീട്ടുപേരിൽ നിന്നുമായിരിക്കാം ഞാനൊരു സുറിയാനി കത്തൊലിക്കനെന്നു മനസിലാക്കിയത്. പള്ളിയിൽ വരണമെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞതും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിലായിരുന്നു. സഭയെ നയിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്, ജോസച്ചനെപ്പോലുള്ള പ്രഗത്ഭന്മാരായ അച്ചന്മാരായിരുന്നു. പോരാഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തലശേരിരൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള വൈദികനായിരുന്നതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ നാനാ ദിക്കിലും പ്രചരിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചു. കാർഷിക വിളകളെ പൊന്നാക്കിയ ആദ്യകാലത്തെ മലബാറിലെ കർഷകരുടെയിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ജോസച്ചൻ തികച്ചും ഇന്ന് സംതൃപ്തിയുള്ള പുരോഹിതനായിരിക്കും. എല്ലാ വിധ ആശംസകളും ഭാവുകങ്ങളും ദീർഘായുസും നേരുന്നു. സഭയ്ക്കിന്നു വേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള നല്ല വൈദിക ആചാര്യന്മാരെയാണ്.
വായനക്കാരൻ 2015-05-25 20:57:08 News
പതിക്കു നീയിന്നൊരു 
              പരസ്തീ മാത്രമല്ലേ 
മനസ്സാ വരിച്ചോനെ      
              മാറ്റിനിർത്തിയോ മണ്ടീ.   
പഴയകാല കഥ-
              യെന്നതാൽ മാപ്പുനൽകാം
ഇക്കാലത്തെന്നേ മൊഴി 
              ചൊല്ലി നീ നീങ്ങിയേനേ.

കഥ നന്നായി കവി 
              ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടെന്നാലും
വൃത്തഭംഗത്താൽ രണ്ടു 
               കല്ലുകൾ കടിച്ചുപോയ്.ആകുലൻ 2015-05-25 20:39:19 News
ആരെടാ ഇവളെ പ്രസവിപ്പിച്ചവൻ ?
വിദ്യാധരൻ 2015-05-25 20:30:58 News
ലോകത്തിലുള്ള ലിപിയൊക്കെ പഠിച്ചിടുമ്പോൾ 
തോന്നുന്നു ചിലർക്ക് ജ്ഞാനിയായി 
പിന്നെ തുടങ്ങുന്നു ഗതികേട് വേഗം 
അല്പമാം ജ്ഞാനം അപകടം എന്നപോലെ 
"ഒന്നും തിരിച്ചറിയുവാനരുതൊട്ടറിഞ്ഞോ-
രൊന്നും കഥിക്കകയുമില്ല കഥിച്ചുവെങ്കിൽ 
എല്ലാമസത്യമിതുമല്ലതുമല്ല സത്യം 
എന്നൊതുമിങ്ങനെ മറഞരുളുന്നു സത്യം" (വിശ്വരൂപം )
വിദ്യാധരൻ 2015-05-25 20:15:01 News
പറയുന്നതൊക്കെ പത്രാധിപർ അടിച്ചുവിട്ടാൽ 
തെറികൊണ്ടിവിടെ അഭിക്ഷേകോത്സവമാകും 
കവികൾക്ക് ചിലർക്ക്മൂക്കിൽ ശുണ്ഠിഎന്ന് 
അവിടുന്ന് അറിഞ്ഞീടേണം 'വായനക്കാരാ' 
കത്രിച്ചിടുന്നു അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധിയില്ലാത്ത വാക്ക്-
പത്രാധിപർ. പതിവെന്നപോലെ കത്രികയാലെ നിത്യം 
അതുകൊണ്ട് വിഷമിച്ചിടാതേ നിത്യവും നീ 
ചിതമായ വാക്കിൽ തെറി പൊതിഞ്ഞു കേറ്റ് 
വായനക്കാരൻ 2015-05-25 19:20:42 News
ആജ്ഞാത ലിപികളിൽ  
കടം‌കഥകൾ നിറഞ്ഞ  
തുറക്കാനാവാത്ത  പുസ്തകം
എന്നത് ഒരു നിത്യസത്യം. 

നല്ല കവിത. 

അശ്വപ്ലവഞ്ചാംബുദഗര്‍ജ്ജിതം ച
സ്ത്രീണാം ച ചിത്തം പുരുഷസ്യ ഭാഗ്യം
അവര്‍ഷണം ചാപ്യതിവര്‍ഷണം ച
ദേവോ ന ജാനാതി കുതോ മനുഷ്യഃ 

കുതിര എപ്പോള്‍ ഓടുമെന്നതു്, എപ്പോള്‍ ഇടി മുഴങ്ങുമെന്നതു്, സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സു്, പുരുഷന്റെ ഭാഗ്യം, മഴ പെയ്യാതിരിക്കുന്നതു്, ഇത്രയും കാര്യം ദൈവത്തിനു പോലും അറിയില്ല, പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

വിദ്യാധരൻ 2015-05-25 18:44:01 News
രണ്ടക്ഷരം പഠിച്ചു കണ്ണ് തെളിഞ്ഞിടാനായി 
കുഞ്ഞങ്ങളെ സ്കൂളിൽ അയച്ചു രക്ഷിതാക്കൾ 
പോകുന്ന പോക്കിൽ 'വിദ്യാധര വിലാസം' ഹോട്ടൽ 
പിന്നെ നാൽക്കവലകളിൽ വായിൽ നോക്കി നിന്നു.
ഒന്നും പഠിക്കാതെ പകുതിക്ക് പഠിത്തം നിറുത്തി.
ഒട്ടേറെ നാൾ ചിലർ നാട്ടിൽ ചുറ്റി കറങ്ങി നിന്ന് 
പെട്ടെന്ന് പിന്നെ പൊടിപോലും കണ്ടിടാതായി.
'അറബിക്കടിലിൽ മുങ്ങി ചൈനയിൽ പോങ്ങിടും'പോൽ 
ചിലരൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ വന്നു പൊങ്ങി
ചീർത്തു പണസഞ്ചി വേഗം തുളുമ്പിഡോളർ ചുറ്റുപാടും 
തീർത്തു രമ്യഹർമ്യം കൂടാതെ മുറ്റത്ത് ഇംമ്പാല കാറ് വേറെ 
എല്ലാം തികഞ്ഞു എങ്കിലും ഇല്ലാ ചിലെതെന്ന തോന്നെലെന്നും 
വിളിക്കണം നാലുപേർ 'ബുദ്ധിജീവിയെന്ന്"  
തിളങ്ങണം നാലുപേർ കൂടിടുന്ന കൂട്ടത്തിലൊക്കയും 
പറയുന്ന കേട്ട് ചിലർ കവിതപോലെ 
എഴുതാൻ എളുപ്പംമായി മറ്റൊന്നില്ല വേറെ 
ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത കഠിനപദങ്ങൾ ചേർത്തു 
കാച്ചണം കവിതയെന്നപേരിൽ ;കഷായകുറുപ്പടി;പോലെയൊന്ന് 
കാച്ചണം  'കാല്പനീകം', ആധുനീകം
'ക്ലാസ്സിക്ക്' കൂടാതെ 'ഉത്തരാധുനീകം'
തട്ടണം ഇടയ്ക്കിടെ 'അയ്യപ്പൻ' 'പവിത്രൻ' തീക്കുനി 
ചിക്കൻ ഗുനിയ എലിപ്പനി എന്ന് വേറെ.
പന്നിക്ക് കുട്ടി പിറന്നിടും പോൽ പിന്നെ  
വന്നു കവിതകൾ  .
കാവ്യലോകം നശിച്ചു നാറാണകല്ല്‌പാകി.
ഒട്ടേറെയുണ്ട് ഇവരുടെ കഥകൾ ചൊല്ലാൻ 
ചൊല്ലീടാം ഞാനത് പിന്നൊരവസരത്തിൽ 

Tom abraham 2015-05-25 13:37:21 News
We are not living in the age of Patanjali but in a postmodern culture with advancing knowledge in biochemistry, molecules, anatomy, physiology, psychology. We don't have the whole day to practise the yoga they recommended. You and I have to work hard and earn our bread and butter. Simply , we cannot be yogis and feed our children. So, practical minded people in the West and East just accommodate the yoga they can afford. Transcending is not our motive but better physical and mental discipline. Yoga is just a tool, with other tools as well
വായനക്കാരൻ 2015-05-25 12:10:52 News
പറയേണ്ടതിൽ പാതി  
പറയാതെ പോയി   
പറഞ്ഞതിൽ പാതി  
പത്രാധിപർ കൊണ്ടുപോയി    
(അവലം‌ബം: ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്)
jayan 2015-05-25 11:35:45 News
അശരണരുടെ ആശാദീപമായി പ്രകാശിക്കുന്ന പ്രസാദിനെപ്പൊലെ, മനസ്സില് നന്മയുടെ ഒരു അംശം എമ്കിലും ബാക്കി നില്ക്കുന്ന സുമനസുകൾ ഒരുമിച്ചാൽ കേരളം സ്വര്ഗമാകുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല. ജാതി മത ചിന്തകൾക്കതീതമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പകാരൻ, സമൂഹത്തിനു നല്കുന്ന സേവനങ്ങൾ, ഈ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും ജാതി-മത പ്രമുഖർക്കും ഒരു മാതൃകയാവട്ടെ.
Tom abraham 2015-05-25 10:22:06 News
Families of the fallen have complaints about Prudential and others ins. Cos sending them ' check book ', and America at its best must guarantee jobs for families, benefits. Congress needs to act to protect the interests of the fallen. Some veterans, alive, are the majority of the homelessness America.