Jose 2014-09-25 07:42:35 News
മൂര്തമായ ചിന്തയും അത്  പക്കുംഅക്കാനുള്ള വിശാലമായ  വായനയും ഇല്ലാതെ  നമ്മുടെ സമുഹത്തെ മുക്കിയ ദാരയിൽലെതിക്കാൻ എളുപ്പമാല്ലയെന്നുളത് വാസ്തവം/ നന്ദി nice article stephen
vaayanakkaaran 2014-09-25 05:43:33 News

പിണ്ഡമില്ലാ അണ്ഡം 
ബീജമില്ലാ അണ്ഡം 
അപക്വ അണ്ഡം
Christian 2014-09-25 04:39:05 News
Modi will not eat because he is observing Navratri. Obama should learn from him. Obama is ashamed to tell that he is a Christian. When he visited a Catholic university, the statues of Christ and saints had to be covered. Christians are being slaughtered all the world because of the actions of the US and its allies.
വിദ്യാധരൻ 2014-09-25 04:08:40 News

                              ലഘുവും ഗുരുവും കുപ്പിയിലാക്കി

                                          കുഴിച്ചുമൂടു

                               നുരച്ചുപോന്തും രസതന്ത്രം

SOJI JOHN 2014-09-25 03:13:23 News
Nice
thomas 2014-09-25 02:28:35 News
Dont jumb to any conclusion.  Need time for a prime minister to act and it takes time to give results.  Why people did not talk when 100s of corruptions happend in india? why such a letter did not come out.. Why entire coal block allocations were stopped by SUPREME COURT now. because the apex court understood there has been a corruption in it... Lets not quote individual incidents and judge an outcome of a prime minister.. thanks.
vaayanakkaaran 2014-09-24 21:46:58 News
ഒരു രസതന്ത്ര മന്ത്രം: 

ഗുരുവും ലഘുവും കുപ്പിയിലാക്കി 
കുലുക്കിയിളക്കിയൊഴിക്കുമ്പോൾ 
ഉൾക്കൊള്ളേണം സമവാക്യത്തിൽ 
കവിതക്കുവേണ്ടും രസതന്ത്രം,
Sunitha 2014-09-24 21:22:43 News
Thanks meenu for writing this. I was reading Rosemary's column for a long time and wondering about her.  Now we read you and loving it. Congratulations on your first book. Wishing you all the very best.
bijuny 2014-09-24 19:59:37 News
Dear INOC chair, Good try with your inverted logic. Whom you are quoting? Taroor. Whatever communal stuff happning you quoted was happening earlier also. You wanted to put that on Modi's head? Your complain that the NY consulate not involved in MSG event? First let them learn to conduct their business in a professional manner. When you complain about current ministers you could have compared with previous ministers and their actions. What is your opinion about COAL case verdict by Supreme court now? or the Sarda chit fund case enquiry to Chidambaram or CAG dairy - all coming out now.
There are no two tracks for Modi. No separate track for one relegion or other. Only one track. The right track for India,
വിദ്യാധരൻ 2014-09-24 19:56:01 News

ഒരു രസതന്ത്ര (ഊർജ്ജ തന്ത്ര) ഹൈക്കു

                              ആധാനവും  പിണ്ഡവും,
                                      ബീജ കേന്ദ്രം,

                             പിണ്ഡ ശൂന്യം ആധാന ശൂന്യം  വിദ്യാധരൻ 2014-09-24 19:31:47 News
നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം! അമേരിക്കൻ അവാർഡിനെ . എന്തായാലും ശൈലി കൊള്ളാം. മറ്റു പ്രമേയങ്ങളെ ആസ്പതമാക്കി എഴുത്ത് തുടരുമ്പോൾ നിങ്ങളിലെ, നിങ്ങളുടെ 'ജീവ കണങ്ങളിൽ' നിഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന പ്രതിഭയെ മനസിലാക്കാൻ കഴിയും, നീ ദർശിച്ച രസാനുഭൂതികളെ നുകരുവാൻ കഴിയും. അഭിനന്ദനം
Eappachi 2014-09-24 18:29:29 News
ഒള്ളത് പറയാമല്ലോ അച്ചായ .. കിടിലൻ ... 
വിദ്യാധരൻ 2014-09-24 18:01:52 News
വെറും വായനക്കാരാനുള്ള മറുപടി -  ഡോക്ടർ കുഞ്ഞാപ്പുവിന്റെ "സാന്ദ്രമായ വിജ്ഞാനകണങ്ങളിൽ" നിന്ന് വയലാറിന്റെ സർഗ്ഗ സംഗീതത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതുപോലെ, "ഓരോ ജീവകണത്തിനുള്ളിലുമുണർന്നുദ്ദീപ്തമായി, ധർമ്മസംസ്കാരോപാസനശക്തിയായി. ചിരതപ- സങ്കല്പസങ്കേതമായി, ഓരോ മാസ്മരലോകമു;-ണ്ടതിലെനിക്കെന്നന്തരാത്മാവിലെത്തേരോടിക്കണ, മെന്റെ കാവ്യകലയെക്കൊണ്ടാകുവോളം വരെ!" എന്നുള്ളതുപോലെയുള്ള കവിതകൾ,  വിജ്ഞാന ദാഹികളുടെ അന്താരാതാമാവിൽ തെരോടിക്കാൻ പോരുന്ന കവിതകൾ  പിറക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു
Gopi Nathan 2014-09-24 12:19:31 News
Nice to see that  Malayalees abroad remember M.A.John with respect.  Mathrbhumi's breaking of the sad news that day had all the elements which we cannot put in words. "കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ്സില്‍ പരിവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ശബ്ദമുയര്‍ത്തുകയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ആദര്‍ശത്തിന്റെ വഴിയേ സഞ്ചരിക്കുകയുംചെയ്ത എം.എ. ജോണ്‍ അന്തരിച്ചു." Nothing more need to be added.
http://www.mathrubhumi.com/extras/special/story.php?id=160583
Ajith 2014-09-24 11:34:20 News
Great writeup .....very nostalgic ...please publish more ...