George 2014-03-15 03:55:36 News
സീറോ മലബാര്‍.. Just a pain in the neck. How come they didn't start a mission somewhere in Africa ? "0"s and church goes after money. Just blame the fools who are after the stupidity.
വിദ്യാധരൻ 2014-03-14 20:32:25 News
പഴയ നാലാം ക്ലാസ്സായിരിക്കും ? പഴയ നാലാം ക്ലാസ്സിനെ അങ്ങനെ തഴഞ്ഞു കളയാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. കാരാണം വായനക്കാരാൻ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ന്യായമായ ചോദ്യമാണ്.  പ്രൊഫസ്സർ മലയാള ഭാഷയുടെ  പിതാവിനെ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് പോകുന്നത് എന്ന് കേൾവിക്കാർക്ക് ആകാംഷ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു എഴുത്തച്ചന്റെം രാജശില്പ്പിയുടെം ഇടയ്ക്കു ഭ്രാന്താലയം കയറ്റി വച്ചതാണോ എന്തോ? എന്തായാലും അത് കേൾക്കണമെ ന്നില്ല.  കാരണം  മലയാളിയുടെ ഭ്രാന്തു മാറ്റുവാൻ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ചൻ ആദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടിലൂടെ മലയാളിയുടെ തലമണ്ടയിൽ തളം വച്ച് ഭ്രാന്തു മാറ്റുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ സംസ്ക്കാരത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ മറ്റ് ആദ്ധ്യാത്മ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു മഹിമ രാമായണത്തിനുണ്ട്.  ഭാരതീയ കുടുംബബന്ധങ്ങളെ ഇത്ര    ഉറപ്പുള്ളതാക്കിയത് രാമായണമാണ്. പിതൃപുത്രബന്ധം, സോദരബന്ധം, ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധം ഇവയെ അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിച്ചത് സീതാരാമാചരിത്രമത്രെ.  ഭാരതസ്ത്രീത്വത്തിന്റെ പരമാദർശം പാതിവൃത്യമാക്കിയത്, 'മുമ്പിൽ നടപ്പൻ വനത്തിനു ഞാൻ, മമ പിന്നാലെ വേണമെഴുന്നെള്ളുവാൻ ഭവാൻ." എന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങിയ സീതാദേവിയും തുടർന്ന് വന്ന സാവിത്രിയും ദാമയന്തിയുമാണ്.  സീതയെ പവിത്രയെന്നു പറഞ്ഞാൽപ്പോരാ, പവിത്രതാ മൂര്ത്തിയെന്നാണ് വിളിക്കെണ്ടതെന്നാണ് വിവേകാനന്ദ   സ്വാമികൾ വിളിച്ചത്.   വിവേകാനന്ദനു എത്രയോ മുൻപ്, ആദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടിലൂടെ മലയാളിയുടെ ഭ്രാന്ത് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച ആളാണ്‌ എഴുത്തച്ഛൻ. സ്വർണ്ണം ചീത്തയായ്തിനു തട്ടാനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ല.  കേരളം എന്ന ഭ്രാന്താലയത്തിൻറെ  ശിൽപ്പി   ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ,  അതിനു തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ചനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ല .  ഉള്ളിൽ കനിവിന്റെ കണികപോലും ഇല്ലാതെ, വരിക്ക ചക്കപോലത്തെ വാചകം അടിച്ചു, ആത്മാര്ത്തതകത്ത് നഞ്ച് കലക്കി സാധാരണകാരനെ കൊള്ളയടിച്ചും വഴിതെറ്റിച്ചും അഞ്ജതയുടെ പടുകുഴിയിലിട്ടു നട്ടം തിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർ, പുരോഹിതവർഗ്ഗം, ആൾ ദൈവങ്ങളും  അവരെ തലയിലേറ്റി നടക്കുന്ന പൊങ്ങൻമ്മാരായ മലയാളി വർഗ്ഗവുമാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഹിന്ദു ഭവനങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ രാമനാമം ജപിക്കാറണ്ടായിരുന്നു. അതിനുള്ള പ്രതിവിധിയായിരുന്നു തുഞ്ചന്റെ തത്തയുടെ കളകൂജനം കേൾക്കുക എന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് അതാണ്‌ തലയ്ക്കു ഭ്രാന്തു പിടിപ്പിക്കുന്ന   ഇന്റെർനെറ്റിലൂടെ വരുന്ന നീലച്ചിത്രങ്ങളായി മാറിയത്.  മലയാളം നേരെ എഴുതുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യണം എങ്കിൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ കൃതികളുമായി പരിചയപ്പെടണം.  അത് ഭക്തിയും വിഭക്തിയും ആശയവും ആദർശവും നല്കി മലയാളിയുടെ ഭ്രാന്തു മാറ്റിത്തരും.  രാമനാമം ജപിച്ചും രാമരൂപം ധ്യാനിച്ചും ജന്മസാഫല്യം നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന ധർമ്മശാസ്ത്രമാണ് രാമായണം. കൈരളിയുടെ ആമൂല്യമായ തുഞ്ചന്റെ കിളിമൊഴികൾ മലയാളിയുടെ ഏതു ഭ്രാന്തു മാറ്റാനും പരിയാപ്തമായ കിളിമോഴികലാണ് 

"സകലശുകകുലവിമലതിലകിത കളേബരേ, 
സാരസ്യപീയുഷസാരസർവ്വസമേ,
കഥയ മമ കഥയ മമ കഥകളതിസാദരം 
കാകൃതസ്ഥലീലകൾ കേട്ടാൽ മതിവരാ "

സാഹിത്യസല്ലാപത്തിന് പോകുന്നതിനു പകരം വായനക്കാരൻറെ നാലാം ക്ലാസിൽ പ്രവേശനം കിട്ടിയാൽ വളരെ സന്തോഷം! ഭ്രാന്തു പിടിക്കാതിരിക്കുമല്ലോ?
andrews 2014-03-14 18:26:15 News
Dear Vayanakaran!
Join the Tele.con on Sat on 15th as express all your concerns.  Sri. Sivaraman  may answer all your concerns and questions. If not there may be another solution. Regardless hear you Sat
andrews
Peter Neendoor 2014-03-14 13:33:12 News
Condolences
Life is ending with such a small news.
vayanakaran 2014-03-14 11:17:10 News
നാലാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രം മലയാളം പഠിച്ച ഒരു മലയാളിയാണ് ഇതെഴുതുന്നത്. (പിന്നെ ഹിന്ദിയാണ് പഠിച്ചത്)വിഡ്ഡിത്വമാണെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കുക. എഴുത്തച്ഛൻ എങ്ങനെ ഭ്രാന്താലയത്തിന്റെ രാജശിൽപ്പി ആയിയെന്നരിയാൻന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഒരു പക്ഷെ ഇതിഹാസ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ച് അവതാരങ്ങളെ ദൈവങ്ങളാക്കി കേരളത്തിൽ ഒരു ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം വളര്ത്തി ജാതി വ്യവസ്ഥ ഭീകരമാക്കിയതിനാലാണോ. ? അതിനുത്തരവാദി അദ്ദേഹമല്ല. അദ്ദേഹം ഭാഷക്ക് ചില ഗുണങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന് കേള്ക്കുന്നു. അറിയാൻ കൗതുകമുണ്ട്.Ezhuthachan conceived Ramayana with Bakthi as the central theme. It has religious as well as literary dimensions. I read what Pattambi chittar said about caste : We’ll set fire to divisions of caste We’ll debate philosophy in the market places We’ll have dealings with despised households We’ll go round in different paths. കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വിവേക് ആനന്ദനാണ്. അത് ജാതി വ്യവസ്ഥ കണ്ടിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഭ്രാന്താലയ്ത്തിന്റെ രാജ ശില്പി എഴുത്തചനാണൊ?
Surya P Menon 2014-03-14 06:57:04 News
What a great IDEA.Other organization think only ONAM SADYA and yearly picnic and fund raising or pictures with political leaders to show off in news media. This is great FOMAA.
cmc 2014-03-14 04:48:00 News
പണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നം വിസപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെത് വിസപ്പില്ലായ്മയാണ്.
Moncy kodumon 2014-03-13 17:26:48 News
Very nice article
 Thanks
Cyriac 2014-03-13 16:28:39 News
very matured article. Kachi kurikkiya sadopadesham...all must read
Moncy kodumon 2014-03-13 15:50:55 News
Lot of poor servant going to gulf fake contract but the country do  not take care anything poor workers same thing devayani think about that when she take a poor servant from India to America,she don't want to pay anything because she is a diplomatic. This is not fare . We never support this kind of cruel crime .We American malayalees never support this kind of cruel work. We need justice wherever we go stand for justice.I remember the word of Mr.babu Paul IAS. Our malayalee leaders must stand for poor workers.I believe God so I support poor people and justice .No matter diplomatic or not .This time she escaped if any one do like this will be in jail. This is America just remember that  . Thank you ver much.  Moncy kodumon
Mary Philip 2014-03-13 12:31:41 News
I totally agree with Ms. Saroja Varghese.
narayananraveen@gmail.com 2014-03-13 07:16:06 News
Dr, ROY JOSEPH (41) CAR ACCIDENT 
http://fox2now.com/2014/02/13/person-of-interest-named-in-fatal-chesterfield-hit-and-run-accident/

http://m.stltoday.com/news/local/crime-and-courts/chesterfield-police-investigating-fatal-hit-and-run-crash/article_5be2769b-4b7c-5eb6-bd66-5f6427568484.html?mobile_touch=true
thomas koovalloor 2014-03-13 07:05:00 News
എന്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ ജോസ് പിന്റോ അറിയുവാൻ ,
 നാട്ടിൽ പോയി വന്നതിന്റെ പിറ്റേന്നുതന്നെ ഉറക്കച്ചടവോടെ എന്നോടൊപ്പം ന്യൂ ജ്ജേർശേയ്യ്ലേ ലെ ചെര്രി ഹില്ൽ ൽ വന്നു ഡോക്ടർ തോമസ്‌ കോലകറ്റ്ന്റെ വീട്ടിൽ ഹിറ്റ്‌ ആൻഡ്‌ റണ്‍ അപകടത്തിൽ മൃഗീയമായി കൊല്ലപ്പെട്ട ഡോക്ടർ റോയ് ജോസഫ്‌ ന്റെ  കുടുംബംഗലോടൊപ്പം സംസാരിക്കാനും സത്യാവസ്ഥ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നുകാനിക്കുന്നതിനും തയ്യാറായ താങ്കളോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. താങ്കൾ ഭാവിയിൽ വിക്ടര് ഹുഗോയെപ്പോലെ ഒരു സാമൂഹത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു സഹിത്യകാരൻ ആയിത്തീരട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. 
സ്നേഹപൂര്ർവം തങ്ങളുടെ തോമസ്‌ കൂവള്ളൂർ
Betty Meenattoor 2014-03-13 06:33:05 News
I admire Mrs. Saroja Varghese for this article. Our society needs to come up think of others problem as our own and work together and towards a lot of common issues. There is no room for being selfish or to think of myself or my interests or my territory and feel all mine is safe so I donot have to see or feel for what is going on outside. When we realize the fact that my neighbors growth is my growth, we are going to be seen and heard more and more.
josecheripuram 2014-03-13 05:42:28 News
When we hear such incidents we wake up for a short while then go back to sleep again.we ignore our kids problems we think what problems they have?They have good food ,good clothes,beautiful house to live,expensive car to drive.Our young generation is sandwitched between two cultures at home they have to behave as "Mallu"outside they have to behave as Americans.Let's focus on our problems not to ignore them,till something terribile happen.