പറഞ്ഞു കേട്ടത് 2015-08-28 10:33:13 News
ഈ ഗ്രീറ്റിങ്ങ്സ് അമേരിക്കയിലും കേരളത്തിലും ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അഥവാ ബിസിനെസ്സ് മെച്ചമായാൽ ഗൾഫിലോട്ടും എക്സ്റ്റെൻണ്ട് ചെയ്യും.  ഇതിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അവിടെ തുടങ്ങുന്ന്തിനെക്കുരിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് 

thampi 2015-08-28 09:58:41 News
These greetings are for world malayalees or american malayalees?
മഹാബലി 2015-08-28 08:54:51 News
2 % ശരി  95 % പുളു  3 %  പൊള്ള .  കൂവല്ലുര്‍ പറയുന്നത്  കേട്ടാല്‍ , മാനഹാനി , ദന നഷ്ടം , ഭലം
നാരദർ 2015-08-28 05:54:23 News
മനപൂർവ്വം ഹൈന്ദവരുടെ അവതാര ചരിത്രത്തെ താറടിച്ചു കാണിക്കാനായി വാമനനെ അഞ്ചും പരശുരാമനെ ആറും ആക്കിയാതാണ്.  
rev. Philip Chacko 2015-08-27 21:33:26 News
very nice. please come and enjoy
Krishnankutty Nair 2015-08-27 19:35:23 News
നല്ല ലേഖനം.
damodar charuvil 2015-08-27 18:16:06 News
വിദ്യയുടെ ധരിമ 
Peter Neendoor 2015-08-27 17:57:44 News
Wish you all the best.
വായനക്കാരൻ 2015-08-27 17:40:25 News
vayanakaranന്റെ ചോദ്യം സുധീർ കാണുന്നുണ്ടോ എന്തോ!
vayanakaran 2015-08-27 15:25:29 News
എവിടെ വാമനൻ എന്ന  ചോദ്യം അയാളെ കണ്ടാൽ
ഒന്ന് കൊടുക്കാനാണോ എന്ന് തോന്നിപോകാവുന്നതാണു.
വിദ്യാധരൻ 2015-08-27 13:27:07 News

ഹിന്ദുപുരാണങ്ങളസരിച്ചു് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങളെയാണ് ദശാവതാരങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത് . . 1.   മത്സ്യം, 
2.   കൂർമ്മം, 
3.   വരാഹം, 
4.   നരസിംഹം, 
5.   വാമനൻ, 
6.   പരശുരാമൻ, 
7.   ശ്രീരാമൻ, 
8.   ബലരാമൻ, 
9.   ശ്രീകൃഷ്ണൻ, 
10.  കൽക്കി 
എന്നിങ്ങനെയാണ് ദശാവതാരങ്ങൾ. ബലരാമനെ ഒഴിവാക്കി പകരം ബുദ്ധനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയും ദശാവതാരസങ്കല്പമുണ്ടു്. ജയദേവന്റെ ഗീതഗോവിന്ദത്തിൽ ബലരാമനെയും ബുദ്ധനേയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. കൃഷ്ണൻ എന്ന പൂർണ്ണാവതാരത്തെക്കൂടാതെ പത്തു് അവതാരങ്ങളുണ്ടെന്നാണു് അതിലെ സങ്കല്പം.  എന്നാൽ ചിലരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം അവതാരങ്ങൾ 24 ആണ്. 23 എണ്ണവും കഴിഞ്ഞു.  ആധുനിക ഹൈന്ദവ ദർശനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് അവതാരം. വേദങ്ങളിലോ ആദ്യകാല ഹൈന്ദവ ധർമശാസനകളിലോ അവതാര സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് സുചന ഇല്ല. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ വളർച്ചക്കിടയിൽ മറ്റുമതങ്ങളിൽ നിന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടയും അവക്കായി രചിക്കപ്പെട്ട പുരാണങ്ങളുമാണ് ദശാവതാരവാദത്തിനടിസ്ഥാനം. വിവിധ പുരാണങ്ങളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള അവതാരകഥകൾ പരസ്പരവിരുദ്ധമാണെങ്കിലും അവതാരവാദത്തിന്റെ വികാസത്തിനിടക്ക് വിഷ്ണുവിന്റെ പത്ത് മുഖ്യാവതാരങ്ങളുടെ നിശ്ചിതക്രമത്തിലുള്ള പരമ്പര സർവസമ്മതമായത് ക്രി.വ. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽക്കാണ്. ഇതിനിടെ, വൈഷ്ണവ മതത്തെ പ്രബലമായി പ്രചരിപ്പിച്ചവർ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങളും ശൈവമതത്തിന്റെ പ്രചാരകർ ശിവന്റെ പുത്രന്മാരും ആയി വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടെന്ന് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് 
1.   മുകളിൽ എഴുതിയത് വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കെട്ടു കഥകൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കാനേ കഴിയൂ. മറിച്ചു    വിശ്വസിക്ക തക്ക വിധം തെളിവുകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല 

2. മറ്റൊരു അപാകത കാണുന്നത്, പരശുരാമാൻ ആറാമത്തെ അവതാരമാണ്.  പരശുരാമൻ സ്രിഷ്ട്ടിച്ച കേരളത്തിന്റെ ചക്രവര്ത്തി ആയിരുന്നു മഹാബലി . എന്നാൽ മാവേലിയെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവുട്ടി താഴത്താൻ മാത്രമായി അവതാരം എടുത്ത് വാമാനനാകട്ടെ അഞ്ചാമത്തേതും.  ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നാട്ടിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു....  കഥകകൾ എഴുതിയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിന് കാരണം. അമേരിക്കയിൽ എഴുതുന്ന പല കഥ കവിതകൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട്.   
നാരദർ 2015-08-27 13:03:29 News
എ .സി . ജോര്ജ്ജു ചോറിഞ്ഞോ പക്ഷെ മാന്തരുത് 
A.C.George 2015-08-27 12:07:48 News
Evida Aa Vamanan- Where is that Vamanan? Sudhir Sir? very interesting question. Do not look further. We have so many, plenty of Vamanans in India and in Abroad. In our Kerala Goverment and in India Goverment we can see many many Vamanans.  In our Association, even in umbralla Association also we can see so many Vamanans. In our writers world, readers world we see somany Vamanas. Vamanas are most inflenced people. They give and take so many awards, ponnadas etc.. There is no im portane for Mahabali. If any body try to become Mahabali, he will be kicked and sent to Pathalam by this so called Vamanas. Probably the Mahabali can visit us yearly once and celebrate Onam. But do not sell our Kanam or Konakam just to celebrate Onam. See your income, budget and celebrate Onam. Sudhir Sir your humor and Onam observation are very nice . I enjoyed. Thought provoking. By the there so many Vamanas are waiting to write very humor provokiung remarks against your article and to my article published yesterday. There coming with their raised legs. Be careful while looking up. We see many interesting things there.
വിക്രമൻ 2015-08-27 10:57:36 News
"ന്ത! നമ്പൂരി ങിക്ക് ഒരു യേശു ശിഷ്യൻ ആക്ണെന്നു ണ്ടോ? ഇങ്ങോട് വന്നോള് 
യേശുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ തോട്ടിൽ അങ്ങോട്ട്‌ മുങ്ങിക്കോള് " ഇത്രേം മാത്രം നമ്പൂരിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏതു നബൂരിയും ക്രിസ്തിയനാകും. അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു മുക്കണം
GEORGE V 2015-08-27 09:53:05 News

സെയിന്റ് തോമസാണ് കേരളത്തിലേക്കു ക്രിസ്തുമതം കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന ധാരണയ്ക്ക് ചരിത്രപരമായ ഉറപ്പുള്ള തെളിവുകളില്ല. തോമസാണ് കേരള ക്രൈസ്തവസഭകളുടെ സ്ഥാപകന്‍ എന്നു പറയുന്നതില്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് അഭിമാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ട് എന്നതില്‍ സംശയമില്ല. തോമസാണ് സ്ഥാപകന്‍ എന്നത് ശരിയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തെ ഒരു favourite destination, പ്രിയപ്പെട്ട ലക്ഷ്യസ്ഥാനം- ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ തോമസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് കുരുമുളകിനോടും ചുക്കിനോടും ഏലത്തോടുമുള്ള അടുപ്പവും കേരളത്തിലേക്കുള്ള കപ്പല്‍പ്പാതയുടെ പ്രശസ്തിയും കേരളം ഒരു സുരക്ഷിതസ്ഥാനമാണ് എന്ന അറിവും ആയിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കില്‍ മലയാളികളെയും ഇന്ത്യയെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ കാരണങ്ങള്‍ കാണുന്നില്ല.

ഏതായാലും ക്രിസ്തുമതത്തിന് കേരളത്തില്‍ ഒരു soft entry, സമാധാനപരമായ പ്രവേശനമാണു ലഭിച്ചത്. ലോകത്ത് ഭൂരിഭാഗമിടങ്ങളിലും ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പ്രവേശനം വാളും തോക്കും രക്തപ്പുഴകളുമായിട്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ക്രിസ്തുമതം വന്നെത്തിയ വിവരംതന്നെ ആരും അന്ന് അറിഞ്ഞുപോലുമില്ല എന്നു തോന്നുന്നു.

ഇന്നു നാമറിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഹിന്ദുമതം അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മലയാളികള്‍ ഏതു മതത്തില്‍നിന്നാണു പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളായത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വ്യക്തമല്ല.

ഈശ്വരസങ്കല്പങ്ങള്‍ ദേശാടനപ്പക്ഷികളെപ്പോലെയോ അപ്പൂപ്പന്‍താടികളെപ്പോലെയോ രാഷ്ട്രീയമോ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമോ ആയ അതിര്‍ത്തികള്‍ അവഗണിച്ച് പാറിനടന്ന ഒരു കാലത്താണ് ക്രിസ്തുമതം ഇവിടെ എത്തിയത്.

എന്റെ മതം, നിന്റെ മതം, അയാളുടെ മതം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പിടിവാദങ്ങള്‍ കേരളത്തില്‍ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. മേലാളന്മാരും കീഴാളന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ജാതിവ്യവസ്ഥയെപ്പറ്റി തീര്‍ച്ചയില്ല. അങ്ങനെ, പലസ്തീനിലെ യഹൂദന്മാരെ പഴയ ദൈവസങ്കല്പത്തില്‍ നിന്നു മാറ്റി ഒരു പുതിയ ദൈവസങ്കല്പത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരണമെന്ന്, രണ്ടായിരം വര്‍ഷംമുമ്പ് ഒരു പലസ്തീനിയന്‍ യുവാവിനുണ്ടായ ദര്‍ശനം ഉളവാക്കിയ ചലനം നിഗൂഢങ്ങളായ വഴികളിലൂടെ കേരളത്തിലുമെത്തി. വളരെപ്പിന്നീടാണ് ആസൂത്രിതവും സംഘടിതവുമായ മതപരിവര്‍ത്തനശ്രമങ്ങള്‍ വൈദേശിക ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാര്‍ കേരളത്തില്‍ നടത്തിത്തുടങ്ങിയത്.

വൈദേശിക മിഷണറിമാരുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവര്‍ ആദ്യം വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായിത്തീര്‍ന്നത്. പിന്നീട് കേരളീയര്‍തന്നെ വിഭജിക്കല്‍ അഭ്യസിച്ചു.