Truth man 2014-07-18 17:55:20 News
Spiritual leaders should not involve politics .They mess up their
own religion.But if they have to help the poor people like mother
Theresa ,that is understandable 
SK Pazhayampalliyil 2014-07-18 17:16:02 News
An exclusive interview with facts and concerns about High range Samrakshana samithi. A job well done.
vayankaran 2014-07-18 14:13:25 News
ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടില നടക്കും. അതിനു ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതീട്ട് എന്ത് ഗുണം. ആരും നാട്ടില തിരിച്ച് പോകണ്ട എന്നാ സന്ദെശമാണോ ഈ കഥ. എന്തായാലും അക്രമം തന്നെ. അങ്ങനെ വായിക്കുന്നവര്ക്ക് തോന്നിയെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരൻ വിജയിച്ചു.
സംശയം 2014-07-18 11:27:38 News
വായിൽ സ്വർണ്ണ കരണ്ടിയുമായി ജനിച്ചെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വായിൽ മൈക്കുമായി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു കേട്ടിട്ടില്ല. ചില സമ്മേളനങ്ങളിലെ നേതാക്കന്മാരുടെ പടം വരുന്നത് വായിൽ മൈക്കുമായിട്ടാണ്!
Insight 2014-07-18 09:16:38 News
ഇവിടെ നടക്കുന്ന പല മഹാസമ്മേളനങ്ങളുടെ പിന്നിൽ കച്ചവട മാഫിയകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചിലവന്മാര്ക്ക് മൈക്ക് കൊടുത്തും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൊടുത്തും ഇവന്മാർ മുതെലെടുക്കുന്നു. ഇതൊന്നും അറിയാതെ ചില സാധുക്കൾ തുള്ളി കളിക്കുന്നു. ധനവാന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന അപ്പക്കഷണംകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന പാവങ്ങൾ. അമേരിക്കാൻ സ്വപനം തട്ടികളഞ്ഞു നിഴലുകളെ പിന്തുടരുന്നവർ
annakutty.O.J. 2014-07-18 08:50:12 News
ആരാന്ടെ അമ്മക്ക് ഭ്രാന്തു പിടിച്ചാൽ കാണാൻ നല്ല രസം. നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും. കാര്യങ്ങൾ നല്ലതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം പരിസ്ഥിലോല പ്രദേശ മാക്കാൻ  ശ്രമിക്കൂ.  അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർ നിങ്ങളെ തൂക്കിയെടുത്ത് പസിഫിക് കടലിൽ തള്ളും.
annakutty.O.J. 2014-07-18 08:46:40 News
ആരാന്ടെ അമ്മക്ക് ഭ്രാന്തു പിടിച്ചാൽ കാണാൻ നല്ല രസം. നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും. കാര്യങ്ങൾ നല്ലതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം പരിസ്ഥിലോല പ്രദേശ മാക്കാൻ
Anthappan 2014-07-18 07:57:00 News
These people are neither Indians nor Americans. The are in no man's land.
OMMANA KUTTAN 2014-07-18 07:15:07 News
I am Very Glad to see this Prestigious Posting, Thanks My brother,
Ommana Kuttan

KOLLAM BEACH RETREAT STAFFS 2014-07-17 23:15:16 News
We Salute for the Prestigious Posting and we are Proud of your great service and helping tendency. We congratulating you on behalf of all Staffs of KOLLAM BEACH RETREAT


Kunjunni Nirappel 2014-07-17 22:13:11 News
മലയാളികൾ പലരും അമേരിക്കയെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് 'മലയാളി' രീതിയിലാണ്. കേരളത്തിൽ കണ്ടു ശീലിച്ചിട്ടുള്ളതും, പാടി നടന്നിട്ടുള്ളതും അവിടെ പരിചിതമായ കോടതി രീതികളും (തർക്കങ്ങളും, ന്യായവിധികളും) അതുപോലെ അമേരിക്കയിലും എന്നു പലരും ധരിക്കുന്നു. 'ഫോബ്' കണ്ടീഷൻ (ഫ്രഷ്‌ ഓഫ് ദി ബോട്ട്) മാറിക്കഴിഞ്ഞാലേ 'അമേരിക്കാ' മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ. 'ദൈവത്തിന്റെ നാടാ, ബൈബിൾ അനുസരിച്ചു കർത്താവ് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ തന്നതാ'ന്നു പറഞ്ഞു കാണുന്ന വാതിലുകളിൽ എല്ലാം മുട്ടുന്നുതു കൊണ്ട് ഫലമില്ല. അമേരിക്കയിൽ കാശു കൂടുതലും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജൂതന്മാരാ! പണം മാത്രമല്ല നിയമം, കോടതി, വകുപ്പ് ഒക്കെ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. അറബികളും മോശമല്ല! ഗുജറാത്തികളും പിന്നിലല്ല. മലയാളത്തിലെ പല കാട്ടുകള്ളന്മാരും വന്നു വാരിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്! എന്നാൽ 'കേരള ടെക്കിനിക്കുകൾ' കൊണ്ടു വന്നു ഇതുപോലെ കീർവാണം പറഞ്ഞവർ വെട്ടിലായിട്ടുണ്ട്.
Mathew Varghese, Canada 2014-07-17 19:51:19 News
വാതിൽപ്പുറ കാഴ്ചകൾ കാണാതെ, ആത്മനിഷ്ഠയില്ലാതെ, മനകണ്‍പ്പീലി അഴിച്ചു വിടർത്താതെ ഗാഡചിന്ത തൻ മൂക തടവില്ലാതെ ദയവു ചെയ്യുത് പച്ച, ചുവപ്പ്, നുണ, മൽബറിക്രൂസുപ്രൂസു എന്നൊക്കെ എഴുതി വിടല്ലേ എന്റെ എഴുത്ത് കാരെ? കവിക്ക്‌ അഭിനന്ദനം
വിദ്യാധരൻ 2014-07-17 10:49:44 News
പണ്ടെങ്ങോ വായിച്ചു മറന്ന കഥക്ക് മലയാളത്തിലൂടെ കവി പുനർജ്ജന്മം നലികിയിരിക്കുന്നു. ലളിതമായ ഭാഷയും കവിതയുടെ ഒഴുക്കും വായന അനായസമാക്കുന്നു.
വിദ്യാധരൻ 2014-07-17 10:18:06 News
വായിക്കാത്തതും ചിന്തിക്കാത്തതുമായ ഒരു സമൂഹവും, നേതൃത്വവും, സാഹിത്യകാരന്മാരും മനുഷ്യജീവിതം എത്രമാത്രം ദുഷ്ക്കരം ആക്കുമെന്ന് വായിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് മനസിലാകും. ഇന്റെർനെറ്റിലൂടെ എല്ലാം അറിയാൻ കഴിയുമെന്നു വാധിക്കുന്നവരുണ്ട് , ഇന്റർനെറ്റ് അറിവ് നേടാനുള്ള ഒരു മാധ്യമം ആണെന്നെങ്കിലും അത് വായിക്കുന്നതിൽ നിന്നോ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നോ ആരെയും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല. കവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ തള്ളുകയല്ല കൊള്ളുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങെനെ വായിച്ചറിഞ്ഞവരുടെ കവിതകളും ലേഖനങ്ങളും എത്ര കടിനഹൃടയത്തെയും മ്രിദുത്വമുള്ളതാക്കി മറ്റും. പ്രോഫെസ്സർ കുഞ്ഞാപ്പുവിനെപ്പോലെയുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അറിവിന്റെ ഒരു സാഹരം ഇരമ്പുന്നുണ്ടെന്നറിയാം. അത് ലളിതമായ ഭാഷയിലും എന്നാൽ കുളിർമ ന്ഷടപ്പെടാതയും ഒരു ചാരുകാറ്റായി വരുമ്പോൾ ആ സാഹരത്തിന്റെ തീരത്ത്‌ കാറ്റ്കൊള്ളാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എന്നെപോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരന് ആ കുളുർമയുടെ ഒരു ഭാഗം ആയിത്തീരാൻ സാധിക്കും. നല്ല ഒരു ഉപദേശത്തിനും കവിതക്കും നന്ദി. "വായിപ്പോർക്കരുളുന്നു അനേകവിധമാം വിജ്ഞാനവും, ഏതെങ്കിലും ചോടിപ്പോർക്കുചിതോത്തരങ്ങൾ അരുളി തീർക്കുന്നു സന്ദേഹവും, വാദിപ്പൊർക്കുതകുന്ന യുക്ത്തി ചൂണ്ടിക്കൊടുക്കും, വൃദാഖേദിപ്പോർക്കരുളുന്നു സ്വാന്തനവചസ്സുൽകൃഷ്ടമാം പുസ്തകം"
KRISHNA 2014-07-17 07:01:03 News
Good Story.