Paul D Panakal 2014-12-01 19:47:14 News
A well written, learned and insightful article.  Look forward to reading articles of this nature.
John Varghese 2014-12-01 12:10:44 News
കവികൾക്ക് ഭാവന ചിറകു വിടർത്തുമ്പോൾ ശാകുന്തളത്തിനു പല ട്വിസ്റ്റും സംഭവിക്കാം. എന്തായാലും ഡോക്ടർ . കുഞ്ഞാപ്പുവും വിദ്യാധരനും അവരുടെതായ ഭാവനകളിലൂടെ അതിനെ രസകരം ആക്കിയിരിക്കുന്നു.  
വിദ്യാധരൻ 2014-12-01 11:43:46 News
സമയം ആയില്ല പോലും സമയം ആയില്ലപോലും ക്ഷമ എന്റെ .......എന്ന രീതി (കരുണ)

പലനാളായി രവിവർമ്മ പാതവക്കിൽ പതുങ്ങുന്നു 
വീഴുത്തുവാൻ ശകുന്തളയെ അവൻ വിരിച്ച വലക്കുള്ളിൽ 
ചെന്താമര മിഴികളും ചെന്തോണ്ടി അധരവും 
മുലകച്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കു ചാടാൻ വെമ്പും 
ചെന്തെങ്ങിൻ തേങ്ങപോലെ മുഴുത്തതാം കൊങ്കകളും 
തെറിച്ചു നില്ക്കും നിതംമ്പവും താളാത്മകനടത്തവും 
ഇളക്കി രവിവർമ്മയുടെ മനസ്സിനെ അടിമുടി 
തലക്കുള്ളിൽ പൊന്തിവന്നു കുത്സിത ബുദ്ധിയുടൻ 
ശകുന്തള പോയിടുന്ന വഴിത്താരയിൽ രവിവർമ്മ 
മുള്ളുകൾ എറിഞ്ഞിട്ടു പതുങ്ങിയുടൻ .
മൃദുലമാ ചരണത്തിൽ മുള്ളുകൾ തറഞ്ഞപ്പോൾ 
'അയ്യോ' എന്നവൾ വച്ച് അറിയാതുടൻ 
' എന്തുപറ്റി പറയുനീ എൻമനം ഉരുകുന്നു 
സുന്ദരി ചൊല്ലീടൂ നീ" മൊഴിഞ്ഞവൻ വിവശനായി  
മൃദുലമാം അവളുടെ കണംങ്കാലിൽ പിടിച്ചിട്ട്
മുള്ള് വലിച്ചൂരിയവൻ കള്ളനാ രവിവർമ്മ .
സെൽഫോണിൽ രഹസ്യമായി ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുംപോൽ 
പകർത്തിയവനുള്ളിലുടൻ അവളുടെ അംഗോപാംഗം
അഴകുള്ള ശരീരവും കുന്നുകളും കുഴികളും. 
കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി ശകുന്തള ഗർഭിണിയായി 
 കണ്ണ്വമുനി ഭ്രാന്തനായി  ദുഷ്യന്തന്റെ പേരുനാറി. 
ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ രാമനാരായണ എന്ന-
ഭാവംമാർന്നു രവിവർമ്മപകർത്തിയാ ചിത്രമൊക്കെ 
ക്യാൻവാസിൽ ചേതോഹരമായി വിറ്റഴിച്ചു ലോകമാകെ.
.
ചാക്കോ (95 വയസ്സ് ) 2014-12-01 11:42:02 News
എന്റെ മുത്തു ഗവു മതിയോ? അമേരിക്കയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ചോതിച്ചതാ
കുഞ്ഞാപ്പി (94 വയസ്സ്) 2014-12-01 10:04:43 News
എനിക്കൊരു മുത്തു ഗവു തരുമോ?
Tom Mathews 2014-12-01 05:40:25 News
Dear Editor: It is refreshing to read Sunny Mampilly's occasional articles published in 'emalayalee'. He is blessed with a vast vocabulary and writing skills. I hope he would venture into writing short stories and eventually novel writing. Tom Mathews, New Jersey
Roaming Cell 2014-12-01 04:46:56 News
ഉയർന്നു പൊങ്ങുകയും നിശ്വാസം കൊടുങ്കാറ്റാവുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരിധിക്കപ്പുറം പോയികാണണെമെല്ലോ വിദ്യാധരാ?
വിദ്യാധരൻ 2014-11-30 21:02:00 News
സദാചാരത്തിൻ നായ്ക്കൾ പോലിസ് തുലയട്ടെ 
മാഞ്ഞുപോവുകയില്ലെൻ ജീവിതത്തിലികൊച്ചു 
മരത്തിൻ മറകളും റബറിൻതോട്ടങ്ങളും 
മറക്കാൻ കഴിയില്ല അന്നത്തെ  സായംസന്ധ്യ 
ചുണ്ടുകൾകോർത്തു ഞങ്ങൾ  മറന്നു നിന്ന സന്ധ്യ 
അന്ന് ഞാൻ അവളുടെ  അധരം നുകർന്നപ്പോൾ 
അന്തരാത്മാവിലാകെ തീപ്പൊരി പാറിപ്പോയി.
കാട്ടിലെ വള്ളിപോലെ പടർന്നു ചുറ്റിയവൾ 
ഉയർന്നുപൊങ്ങി ഞങ്ങൾ നിശ്വാസം കൊടുങ്കാറ്റായി .
കാലങ്ങൾ മാറി മെല്ലെ മരത്തിൻ മറയും പോയി 
ചുംബിക്കാനായിട്ടിന്നു സൗകര്യൊമില്ലാതായി 
ചെത്തിലപട്ടിപോലെ ചന്തകൾതോറും മർത്ത്യർ 
അലഞ്ഞു തിരിയുന്നു ചുംബിക്കാൻ സ്ഥലം നോക്കി 
അധരം കോർത്തീടുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കു വന്നു ചിലർ 
ഇടംങ്കോലിട്ടാട്ടകെ ബഹളം വച്ചിടുന്നു 
നായ്ക്കളീ സദാചാര പോലീസ് ഗുണ്ടകളെ 
തുരത്താൻ സമയമായി ചന്തിക്ക് ചവിട്ടീട്ടു Ninan Mathullah 2014-11-30 14:10:18 News

There is a tendency among some to get carried away by their own self importance. They claim that their traditions, religion or heritage is better than others and all should follow it. It is just childish. Instead of contributing something for the coming generations to be proud of them, they hide their weakness behind such claims. They take all the credits for the hard work of others. Some of these people out of selfishness bring division in the community to project as champions of such causes.  Beware of such reactionary forces.

Indran 2014-11-30 08:20:39 News
No doubt, Narendra Modi is a great prime minister. Look at his Gujarat Model. It is even better than Kerala Model. It is true that the Indian freedom struggle attracted leaders and cadres from all religious communities but naturally the predominant participation continued to be of Hindus as they constituted more than 80 percent of the Indian population. Indian National Congress (INC) when was formed, it was formed under foreign rule with the intention to achieve greater share in government for educated Indians. It was not formed to oppose British. This congress ranged from the moderate to the radical and after World War One was led by the likes of Gandhi and Nehru. The declining sections of society, Muslim and Hindu landlords and kings also decided to came together to oppose the all inclusive politics of Congress, which in due course became the major vehicle of the values of freedom movement. These declining sections were feeling threatened due to the social changes. To hide their social decline they projected as if their religion is in danger. Muslim elite formed Muslim league in 1906, while in parallel to this the Hindu elite first formed Punjab Hindu Sabha in 1909 and then Hindu Mahasabha in 1915. These communal formations argued for Muslim Nationalism and Hindu nationalism. INC was a pro Hindu party while they maintain their egg shell with ‘secularism’. If they were that secular, then, why Gandhi and Nehru NEVER allowed Jinnah to be the first Prime Minister of India? Why Muslim League regarded Congress as a Hindu party? Congress, beginning with Gandhi, refused to acknowledge the political objectives of Islam and Christianity and therefore resolutely refused to see that both Abrahamic cults and their adherents had only one political objective for their religion –to Islamise and Christianise the Hindu nation. The Indian National Congress from after the death of Lokmanya Tilak refused to respect Hindu religious sensitivities - as demonstrated by Gandhi when Bengal’s Hindus were burning in jihadi fire, by Nehru who refused to ban cow slaughter by law and over rebuilding the Somnath temple. Congress from the days of Gandhi has subverted the idiom of political discourse on nation and nationhood. The Congress did not protect Hindus and the Hindu nation in 1946-47; Nehruvian secularism has failed to protect Hindus and the Hindu nation from jihad in J&K, in West Bengal, in Gujarat, from Pakistan, from the Generic Church and its geopolitics, and from the unfettered right given to the Church for religious conversion. INC today is only a political party, that works to obtain power, that is all. Hindu community in India is very much liberal in social and economic outlook but many tend to be skeptical of their declining demographics with respect to other religion. India faces civilization challenge from west Asia & Pakistan. Rise of political Islam cant be taken lightly. Modi is the answer to all problems of India. He was born poor; and living a simple life.
Sudhir Panikkaveetil 2014-11-30 06:08:23 News
പ്രിയ സുഹൃത്തേ, അമേരിക്കന് മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആന്റണി ചേട്ടന്റെ (പ്രൊഫ. എം. ടി. ആന്റണി, ന്യൂ യോര്ക്ക് ) പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളെക്കുറിച്ച് (അമ്മിണിക്കവിതകള്) ഒരു ചര്ച്ചയും പഠനവും ഡിസംബര് ആറാം തീയതി ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് എട്ടുമണിക്ക് (EST) അമേരിക്കന് മലയാളി സാഹിത്യ സല്ലാപത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് സംഘടിപ്പിക്കുവാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അടുത്ത കാലത്ത് പ്രൊഫ. എം. ടി. ആന്റണിയുടേതായി ഇ-മലയാളിയില് വന്ന ചില ലേഖനങ്ങള് ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു. ചര്ച്ചയില് പങ്കെടുക്കുവാന് താത്പര്യമുള്ളവര് താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇ-മെയിലില് ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് താത്പര്യപ്പെടുന്നു. സ്നേഹപൂര്വ്വം, ജയിന് മുണ്ടയ്ക്കല് അമേരിക്കന് മലയാളി സാഹിത്യ സല്ലാപം എല്ലാ ആദ്യശനിയാഴ്ചയും വൈകിട്ട് 8:00 മണി മുതല് 10:00 മണി വരെ (EST) വിളിക്കേണ്ട നമ്പര്: 1-857-232-0476 കോഡ് 365923 വിശദ വിവരങ്ങള്ക്ക് വിളിക്കുക : 1-813-389-3395 e-mail: sahithyasallapam@gmail.com or jain@mundackal.com
A.C.George 2014-11-29 21:25:38 News
Kairali New York & Jose Thyiil made valuable points. I agree 100 percent with Jose Thyil. What more to say about Mody. Hope PM Modi will take corrective steps
Christian Mon 2014-11-29 18:41:14 News

Dream On, Vaayanakkaaran!

vayanakaran 2014-11-29 14:09:12 News
ഹിന്ദുക്കളുടെ എണ്ണം കുറവായ സ്ഥിതിക്ക് അവരുടെ
പ്രാതിനിധ്യം കൃസ്തീയ വിഭഗക്കാരെപോലെ അധികം ഉണ്ടാകില്ല. അവരൊക്കെ മാർക്കം കൂടി
ഒരു കേരളീയ ജനതയാകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. . സമീപ  ഭാവിയിൽ
അങ്ങനെ വരാനും മതി. കർത്താവായ യേശുവിൽ
വിശ്വ സിക്കുന്നവൻ എവിടേയും മുന്നിലായിരിക്കും. ഹലേലിയ,,, സ്തോത്രം
yente ponne mashe ini paranjittu veno ariyaan 2014-11-29 13:20:56 News
Haha.. why you are asking for representaiton of each community. 
This is a real "crowd" from MAP's last year president's Church Community.. 
I didnt know that this is a perticular Church Community get together.. but the Orothodox guys changed my mind.. When I just entered to the main door and i overhear from this guy who was so drunk, and was asking the registration people, Yeppozhaa voting.."