George Idikkula 2014-12-28 00:10:25 News
ഇത്രയും പഴക്കം ചെന്ന ഒരു മലയാളി ചിത്രകാരൻ അമേരിക്കയിൽ നീണ്ട നാൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയി ജോലി ചെയ്തു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ വ്യസനിക്കുന്നു. കുടുംബത്തെ അനുശോചനം അറിയിക്കട്ടെ.
ശ്രീ. ഉദയഭാനു പണിക്കർ ആരാണെന്നു പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, കമന്റിൽ. ശ്രീ. പണിക്കരുടെ ഫ്രാണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നു എഴുതിക്കണ്ടു. അമ്പാസ്സിഡർ നിരുപമ റാവു ഉൾപ്പടെ പലരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടായിരുന്നു എന്നു എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വാഷിംഗ്ടണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ? എവിടെങ്കിലും അമ്പാസ്സിഡറോ മറ്റോ ആയിരുന്നോ? അതോ കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റീഷനാണൊ?

Krisodharan 2014-12-27 23:31:17 News
പെണ്ണുങ്ങളും കണക്കാ... ഞരമ്പല്ലായിരിക്കും കാരണം. പെണ്ണുങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ഇവന്മാർ ആരും അത്തരത്തിൽ പെരുമാറുകില്ല. ആദ്യത്തെ വളയം ഇടുമ്പഴെ ഒരു കീച്ചു കൊടുക്കണം. സ്വൽപ്പം കണ്ണുവാട്ടം കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിരു കടന്നത്‌. ഒരു നോട്ടമോ, ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കോ മതി പൂവാലന്മാരെ ഓടിക്കാൻ. ബോസ്സായാലും. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ, വൈ സൊ ലേറ്റ്?
manju 2014-12-27 18:46:11 News
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആണുങ്ങൾ എല്ലാം ഞരമ്പ്‌
 രോഗികൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു? എല്ലാടത്തും പീഡന കഥകൾ മാത്രം കേൾക്കാനുള്ളൂ.ഇവരര്ക്‌ ഒരു ഇന്ദ്രിയ ജയം നേടാനുള്ള ക്ലാസ്സ്‌ കൊടുക്കാൻ സർകാർ നടപടി എത്രയും വേഗം ചെയ്യണം എന്ന് താഴ്മയായി അപേഷ സമർപിക്കുന്നു

Udayabhanu Panickar 2014-12-27 18:09:15 News
The above comments by is taken from an article I wrote about Padmashree Rajan Devadas in 2002.
A.C.George 2014-12-27 16:17:51 News
Mr. George, Your travel experience with historical over view and explanations are beautiful and I enjoyed your style of expressions. Your eddort and commitments are greately appreciated.
A.C.George 2014-12-27 15:56:45 News
Mr. Joseph says the truth. If we read his thoughts and writings to its entirity we can only agree with his outlook. Every thing make sense, what he says. He travel in different routes. His free thinking and freedom of expression are admirable to me. He is not going to compromise with religious fundamentalism from any source. Now the priests of religions high jacked the Gods. They are bigger than Gods. There are no secularism in our socilal organizations. The priests are the main speakers and attractions to all our so called secualar organizations. If you have doubts, please look at he community news.
A.C.George 2014-12-27 15:41:14 News
Very Good Kerala thoughts. This article is worth reading. Very nice Sunil
A.C.George 2014-12-27 15:36:58 News
Writer Zachariah Sir, saying the truth. I can only agree with him hundred percent.
PT Kurian 2014-12-27 11:48:05 News
I remember Rajan Devadas, as photographer covering National Federation of Indian Oeganization (NFIA), events in the 80s and I had the privelage of knowing him since then.
My condelances to his bereaved family.
Udayabhanu Panickar 2014-12-27 11:43:14 News
When a human completely banishes all desires from the mind, and is satisfied in the Self by the Self-alone, only then can she or he be considered to be one with Steady Wisdom (1). I have seen and experienced such a human being. He is simple, he is humble, he humbles everyone around him, he is respectful, he is respectable, he is creative, he is punctual, he is dedicated, he is polite, he is observant, he is composed, he is dignified, he is distinguished, he is a visionary, he is a "diplomat par excellence", he is an intellectual, he is a philosopher, he is an artist, he is a photojournalist and he writes epics with his camera. He had seen and experienced history undulating from the streets of Thiruvananthapurm to the streets of Washington DC. He had witnessed the episodes of the freedom struggle in India and political scandals in Washington DC. He participated in the freedom struggle of India. He stood close to the leaders of India from Mahatma Gandhi to Atal Behari Vajpayee. He has seen and experienced political leaders from Pattom Thanupillai to George W Bush. He has recorded a lot of history and the history makers with his camera. He has a lot more history in his mind to be transferred on to paper. On March 15, 2002, I had the good fortune to spend some time, twelve hours to be exact with him. It was indeed a very rewarding twelve hours. At the end, I had a gratifying and blissfully satisfying feeling. I also had the pleasure of meeting many of the great leaders of India and United States of America, in proxy; and the chance to swim through the nectar of Indian spirituality. Above all, I had the satisfaction of acquiring a new friend who is a great human being. That friend is Rajan Devadas; no, I should say Padmashree Rajan Devadas of Rockville, Maryland, USA.
walton dawson 2014-12-27 09:40:42 News
It was very heart breaking to have come to know of our Uncle Rajan Devadas's passing away. He was not too big to give Merrylin and me a hug and asking us how we were doing. The greatest attribute of a man is humility. He showed this in every aspect of his life even on receiving the highest forms of accolades. His beloved wife showed kindness and hospitality at all times no matter who it was. We had a chance to glance at his photo Library indeed amazing. We will sorely miss him. I had a chance to talk to Anand this morning. This great be remembered as a wonderful human being who cared for others and lived to bless others. Our sincere condolences to the whole family and they will be in our prayers. Walton & Merrylin Dawson.
Ravi Varma 2014-12-27 08:04:36 News
The word Hindu is derived (through Persian) from the Indo-Aryan[54]/Sanskrit[55] word Sindhu, the Indo-Aryan name for the Indus River in the northwestern part of the Indian subcontinent (modern day Pakistan and Northern India).[55][note 22] According to Gavin Flood, "The actual term 'hindu' first occurs as a Persian geographical term for the people who lived beyond the river Indus (Sanskrit: Sindhu)".[55] The term 'Hindu' then was a geographical term and did not refer to a religion.[note 23] The word Hindu was taken by European languages from the Arabic term al-Hind, which referred to the people who live across the River Indus.[57] This Arabic term was itself taken from the Persian term Hindū, which refers to all Indians. By the 13th century, Hindustan emerged as a popular alternative name of India, meaning the "land of Hindus".- from Wikipedia
Alex Vilanilam 2014-12-27 07:43:22 News
You completed your race successfully beloved Praasd. The crown of glory is awaiting you in Heaven. Let our Lord give strength to all loved ones to tide over these days of deep sorrow. Alex ,Lalitha and all in Vilanilam family
andrew 2014-12-27 07:36:20 News
stubbornness is the father of foolishness.
even the gods are helpless to change a stubborn or foolish.

വിഡ്ഢിത്തരത്തിന്‍റെ പിതാവ് ആണ്  മര്‍ക്കട മുഷ്ട്ടി.
ദൈവങ്ങള്‍കു  പോലും  അവരെ മാറ്റാന്‍ സാദിക്കില്ല
Indian 2014-12-27 05:59:09 News
ജിഹാദികള്‍ ഇസ്ലാം മതം കൈയ്യടക്കി. അന്നു മിണ്ടാതിരുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹം ഇന്നു ലോകമെമ്പാടും ദുരിതത്തിലായി. ഹിന്ദു മതം ഇന്നിപ്പോള്‍ മൗലികവാദികളുടെ കൈയ്യിലായി. നാലു ഹിന്ദുക്കല്‍ ക്ഷേത്രഠില്‍ കണ്ടാല്‍ പിന്നെ കായികാഭ്യാസം. അതാണു ഇപ്പോല്‍ ഹിന്ദു മതം. അവര്‍ക്ക് പറയാന്‍ നൂറു ന്യായങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ കാലം മാറിയത് അവര്‍ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. മതങ്ങളുടെ പ്രസക്തി തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതു തങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്നാണു ഹിന്ദുക്കളുടെ ധാരണ.
പിന്നെ ഈ കായിക പരിശീലനം ഒക്കെ ആര്‍ക്ക് എതിരെ? ഇന്ത്യാക്കാര്‍ക്ക് എതിരെ. അവര്‍ ന്യൂനപക്ഷമാണെന്ന്നു മാത്രം