വിദ്യാധരൻ 2018-12-05 18:39:30 News
അത്ഭുതം അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞെല്ലാരും
കുത്തിയിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ 
ഇന്ന് നാം കാണുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എല്ലാമേ 
മർത്ത്യന്  മന്നിൽ ലഭിക്കാതെ പോയേനെ 
ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ ചൊല്ലുന്നു ചിലർ 
അതുഭുതം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമെന്ന്  
ജിജ്ഞാസുക്കളാം സത്യന്വേഷികളെന്നാൽ 
പിന്നെയും മുന്നോട്ടന്വേഷിച്ചു  പോകും 
സംശയം ചോദ്യങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ടവർ 
കിള്ളിപൊളിച്ചതിനുള്ളിൽ  നോക്കും
അപ്പോൾ അതിൽ കാണാം നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ 
പണ്ട് കണ്ട ചില സൂക്ഷമമാം കാഴ്ച  
"പരമാണുക്കൾ പത്തു കൂടിയാൽ പരസൂക്ഷ്മം
പരസൂക്ഷ്മങ്ങൾ പത്തുകൂടുമ്പോൾ ത്രസരേണു
പരമേഴതു ചേർന്നാലുണ്ടാകും സ്ഫുടം സൂര്യ-
കിരണങ്ങളിൽ പരിവർത്തിക്കുമൊരു രേണു.
അരിയോരോ രേണുക്കളേഴു പിന്നെയും ചേർന്നാൽ
ഗിരികമുഖരോമാഗ്രത്തിന്റെ പരിമാണം
അതു പത്തു ചേരുമ്പോൾ ലിഖ്യമാം ; പത്തു ലിഖ്യ-
മഥ ചേരുമ്പോൾ യൂകമാം ; യൂകം പത്തു ചേർന്നാൽ
യവബീജത്തിൻ കാമ്പാമേഴതു ചേർന്നാൽ വണ്ടി-
ന്നവലഗ്നമാ ; മഥ പിന്നെയും ചൊന്നാനേവം
മൃദുസർഷപമുൽഗയവങ്ങൾ ; യവം പത്താ-
മഥ പിന്നൊരംഗുലം ; പന്ത്രണ്ടംഗുലങ്ങളാം
വിതസ്തി ; ഹസ്തഗജചാപങ്ങൾ പിന്നെ മേൽമേ-
ലതിനൊക്കെയും മേലാം പ്രാസമാം ദീർഘമാനം
പ്രാസങ്ങളിരുപതു കൂടുന്ന ദൂരമേക-
ശ്വാസമാനമാ;മൊരു ശ്വാസത്താൽ ഗമ്യമതും.
അതു നാൽപ്പതു ചേർന്നാൽ ഗവ്യൂതി ; ഗവ്യൂതി നാ-
ലഥ ചേരുന്നതാണ് യോജന ; യിനിഗ്ഗുരോ!
ഒരു യോജനയുള്ളിൽ സൂര്യരശ്മിയിൽ കാണും
ചെറുധൂളികളെത്രയെന്നും ചൊല്ലുവനെന്നായ്
വിരുതാർന്നുടൻ യോജനാന്തരാളത്തിലെത്ര
പരമാണുക്കളെന്നും പറഞ്ഞാൻ സ്പഷ്ടം ബാലൻ" 
(ശ്രീബുദ്ധചരിതം -ഒന്നാം കാണ്ഡം ആശാൻ )
ഉണ്ടിങ്ങനെ മർത്ത്യ മനസ്സിന് ഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യം 
പ്രഹേളികക്കുള്ളിൽ പൊതിഞ്ഞ സമസ്യ പോലെ 
തോന്നാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കവി പറഞ്ഞപോലെ 
"ഒന്നും തിരിച്ചറിയുവാനൊരുതൊട്ടറിഞ്ഞോ -
രൊന്നും കഥിയ്ക്കുകയുമില്ല, കഥിച്ചുവെങ്കിൽ 
എല്ലാമസത്യ, മിതുമല്ലതുമല്ല സത്യ-
മെന്നോതുമിങ്ങനെ മറഞ്ഞരുളുന്നു സത്യം" (വിശ്വരൂപം -വി .സി ബി )
'പൂമൊട്ടി'നുള്ളിലെ തേൻ കണം കണ്ടപ്പോൾ 
ചുമ്മാ കുറിച്ചതാണിവയല്ലാം 
മുന്നോട്ട് പോകട്ടങ്ങേടെ  കാവ്യ സപര്യ
കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതുഭുതം കാണാൻ 
follower fo Jesus 2018-12-05 16:57:35 News
മാത്തുള്ള വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങിക്കുകയാണ്.  ഇൻവെർട്ടഡ് കോമ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസിലായി അത് വിദ്യാധരന്റെ അല്ലെന്ന് .  എന്നാലും വളച്ചൊടിച്ചത് വിദ്യാധരന്റെ തലേൽ വയ്ക്കാൻ നോക്കി. അതും നടന്നുമില്ല  ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള  ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പേരും ചീത്തയാക്കി. 
JOHN 2018-12-05 15:25:33 News
ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാജ്യം ആണെന്ന് കരുതുന്നവരെപോലെ അമേരിക്ക ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യം ആണെന്നാണ് പലരും കരുതുന്നത് . ഭൂരിപക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആണ് പക്ഷെ  ഇതൊരു ജനാതിപത്യ രാഷ്ടം ആണ്. 
ഞാൻ ഒരു അമൃതാനന്ദ മായി ഫാൻ അല്ല പക്ഷെ ശ്രി സൈമൺ  പറയുന്നു ഒരു സ്ത്രീയെ ദൈവമായി കാണുന്നവരോട് പുച്ഛം ആണെന്ന്. ആദ്യം സ്വന്തം കണ്ണിലെ ........  
ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവമായി കരുതുന്നത് മദർ മേരിയെ അല്ലെ. കൂടുതൽ പള്ളികളും അവരുടെ പേരിൽ അല്ലെ. കവല തോറും മറിയത്തിന്റെ പ്രതിമ പിന്നെ പള്ളികളിലും കുരിശിൻ തൊടികളിലും കന്യാ മറിയത്തിന്റെ തിരു ശേഷിപ്പും തുണിക്കഷണവും വച്ച് കാശ് പിടുങ്ങുന്നത് ആരാണ് എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കുക. 
Jathikkomaram 2018-12-05 14:09:26 News
Eee vargiya janthukkal lokam muzhuvan vargiyavalkarikkan sramikkukayano?
വിദ്യാധരൻ 2018-12-05 12:26:35 News
നൈനാൻ മാത്തുള്ളയ്ക്ക് 

കള്ളനായെന്നെ  കാണിക്കുവാൻ വണ്ണമിങ്ങ്  
കള്ളത്തരം ഒന്നും  ഞാൻ ച്യ്തിട്ടില്ല 
ആരാണതിന്റെ  കർത്താവെന്നത് 
നേരായെനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു
അതുകൊണ്ടാണതിന്  ഞാനിട്ടത്  
അത് വെളിവാക്കും ഉദ്ധരണി ചിഹ്നമങ്ങ്  
ഉദ്ധരണി ചിഹ്നം കാണ്ടാലൽപ്പം
ബുദ്ധിയുള്ളോർക്ക് കാര്യം   മനസിലാകും, 
ആരോ ചിന്തിച്ചെഴുതിയതാണതെന്ന്
ആരെന്നതുദ്ധരിച്ചോനറി യില്ലയെന്ന്.  
എന്നാലും നന്ദി മാത്തുള്ളക്കേകുന്നു
ചൊന്നതാരാണ കവി എന്നതിന് 
സത്യത്തെ വളച്ചൊടിച്ചത് ഞാനല്ല 
സത്യമായത് നിങ്ങൾ തന്നെ 
കണ്ണുണ്ടായാൽ പോരാ മാത്തുള്ളെയുൾ 
കണ്ണു തുറന്നു സത്യം  കണ്ടിടേണം 
തെറ്റ് ചയ്യുകിൽ മാപ്പു പറയുവാൻ 
ഒട്ടും മടിയില്ലെനിക്കെന്നങ്ങറിഞ്ഞിടേണം  
തെറ്റ് ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് പാറ്റിയതിൽ
ഒട്ടും നീരസം എനിക്കില്ല ഞാനത്   ക്ഷമിച്ചിടുന്നു  

നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി 
 
"നമിക്കിലുയരാം നടുകിൽ തിന്നാം
നൽകുകിൽ നേടിടാം
നമ്മുക്കു നാമേ പണിവതു നാകം
നരകവുമതുപോലെ" (ഉള്ളൂർ )  
Simon 2018-12-05 11:32:36 News
ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ഹിന്ദുക്കളോട് പുച്ഛമാണ് തോന്നുന്നത്. അവരെന്ത്, പ്രപഞ്ച ശക്തിയോ? വർഗീയ വാദി ഗോപാല കൃഷ്ണനും സമ്മേളനത്തിൽ കാണുമായിരിക്കുമല്ലോ? അയാളോട് ഇസ്‌ലാമിക രാജ്യത്തുപോയി തീവ്ര ഹിന്ദുത്വം പ്രസംഗിക്കാൻ പറയൂ. സമാധാനമായി, എല്ലാ മതങ്ങളോടും സൗഹാർദ്ദ പരമായി ജീവിച്ച ഹിന്ദു ജനതയെ വർഗീയവൽക്കരിക്കുന്നത് ഇയാളെപ്പോലുള്ള കുറെ പുഴുക്കുത്തുകളാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ പരിഹസിച്ചാൽ ഏതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയെയും ചൊടിപ്പിക്കുമെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. അതാണ് അയാൾ യുട്യൂബിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുമസ് കാലത്ത് അത് വേണ്ട ഗോപാല കൃഷ്ണാ!!!  
വര്‍ഗീയന്‍ 2018-12-05 11:05:39 News
കുമ്മനം, ഗോപാലന്‍, സ്ത്രി ടീച്ചര്‍, ഇവരെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നാല്‍ പിക്കറ്റ് ചെയ്യും. 

Christian vargeeyan 2018-12-05 10:52:37 News
 നാറുന്ന വർഗീയത പറയുന്നവരെ കൊണ്ട് വന്ന്  ഈ കൃസ്ത്യൻ രാജ്യത്തു ക്രിസ്താനികളെ ആക്ഷേപിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ സമ്മേളന സ്ഥലത്തിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കും.അത് ഈ രാജ്യത്തെ മാധ്യമനകളിൽ മുഴുവൻ വരും 
johnson joseph 2018-12-05 10:27:50 News
chirstyan boy age 29 remarrage bacheler degree sittled in mumbai working private company looking for sutable girl any information my cell # 19566070432
Mathew V. Zacharia. St.Thomas Mar Thoma Church, Yonkers. 2018-12-05 10:04:50 News
A fine production to ponder the current family and social issues. 
Mathew V. Zacharia, New Yorker
Ninan Mathulla 2018-12-05 10:03:26 News
Honesty is the best policy. Vidhyadharan quoted the two lines of Ullur and did not give credit to the poet. Although it was given under inverted commas many will miss that and think the lines written by Vidhyadaran. Besides he put knife on the lines to misrepresent it distorting the original meaning of the poem. The actual lines are

"Namikkiluyara nadukil thinnam, nalkukil nedidam
namukku name panivathu naakam narakavum athupole. (not orupole)

See how the meaning distorted when Vidhyadharan quoted it by taking just one line out of it.

It is better that Vidhyadharan apologise for it, and not use this column for propaganda.
BJP കാരന്‍ ? 2018-12-05 09:38:51 News
ഗിരിഷ് നായര്‍ ഒരു BJP കാരന്‍ എന്ന് തോന്നുന്നു. താമര വിരിക്കാന്‍ സരോജയോടു പറയുന്നത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളു. കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ കൈപത്തി വിരിക്കാന്‍ ഓര്‍ പഴയ കാള ചിന്നം ഒക്കെ വിരിക്കാന്‍ പറയാഞ്ഞത് നന്നായി.
സരസമ്മ NY
A hypocritical Christian 2018-12-05 09:01:29 News
The Malayalee Christians all over the world celebrate Christmas by drinking alcohol.  In Kerala, they spend millions of dollars in the beverage shops.  As soon as I finish Church service on Christmas day, we start celebrating the Christmas. I write this with guilty conscience. The poem written by Jack Daniel (Whoever it may be) reflects the truth of the time. It is sarcastic but true.  The reason why we see so many people writing against the God in this response column is the after math of the fake religion and it's practice.  

Sincerely 
A hypocritical Christian 
Tom Abraham 2018-12-05 08:57:06 News

The material facts reported here indicate these attorneys did receive the memory card. Pulsar Suni gave it. Logically, poor readers need more from High Court release. Are they above suspicion ?


P R Girish Nair 2018-12-05 08:52:21 News
സാഹിത്യത്തിന്റെ  താളുകളിൽ എപ്പോഴും വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു താമരയായി 
കാലം മായ്ക്കാത്ത സുവർണാക്ഷരങ്ങൾ പുഞ്ചിരിയോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി ഇനിയും വിരിയട്ടെ...   

ഇനിയും ഇനിയും ജൻമദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ജഗദീശ്വരൻ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ സരോജ മാഡത്തിനു ഒരായിരം ജന്മദിനഅശംസകൾ നേരുന്നു