R.Mathew 2018-01-15 10:41:18 News
Absolutely true. I have been waiting to see such a comment .I do not think anything
is going to change with Malayalee population. They have an opinion on everything but no action. 
George Neduvelil, Florida 2018-01-15 10:38:10 News
അർഹമായവരെ കണ്ടുപിടിച്ചു അനുമോദിച്ചിരിക്കുന്നു . അർഹത നേടിയവർക്കും അവരെ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവന്നവർക്കും അനുമോദനങ്ങൾ .
George Varghese in FB 2018-01-15 10:12:19 News

George Varghese. on കേരള മഹാ സഭ 

Kindly let me know the objective of such Sabha/ meetings. For sure such meetings are useless for an ordinary NRI who work hard in the desert. I think none of the delegates might have ever stepped out of their posh Air conditioned offices in the Middle East, not paid salary regularly for the staff, never bothered about the condition in labour Camps. 
The only objective of the delegates is to make friendship with Chief Minister / political leadership for their personal benefit, take photographs with Chief Minister, stay in five star hotels at government expense , present nice power point presentations , study reports , etc and leave.

George Abraham
5 hrs
ly a handful of opposition MLAs/MPs attended the Loka Kerala Sabha. Others kept their named/designated chairs empty. The Political Cataract prevented them to see the Fact - except a few, most of the delegates have no political allegiance or affiliation. We are high-profile Malayalee NRIs who have made comment-able achievements overseas by successfully fighting with all odds, with determination & hard work and bring money into the State; not the way you got into the 'Political Power Chairs' in a fine morning. On Channel debates now, you asks without any shame, "What did our State get after spending 5 crores ?". My dear friends, it's only 5 crores while we bring 68 lakh Crores every year, and at least an appreciation for the raw flesh we burn in 45C Heat or freeze in -10C Snow, overseas.
Ranjith T. Manohar 2018-01-15 09:38:30 News
How is Dad doing? ഇതിനെ പല രീതിയിൽ പരിഭാഷ ചെയ്യാം, അവനവന്റെ നിലവാരം അനുസരിച്ചു.

ഡാഡിക്കു സുഖമാണോ?
അച്ഛൻ എന്തെടുക്കുന്നു?
പപ്പ നന്നായിരിക്കുന്നോ?
തന്ത എന്ത് കുന്തം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാ?

From the translation, you will know the standard of those NAME LESS Comments.....
Not surprised at all. From those who afraid to write their name on a comment, how can we expect a good standard....
Joseph Padannamakkel 2018-01-15 09:01:44 News
അവാർഡ് ജേതാക്കളോടൊപ്പം സാഹിത്യകാരനല്ലാത്ത എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. യുവ തലമുറകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു അവാർഡുകൾ നൽകിയാൽ പലരുടെയും ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കഴിവുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. 

'നാം മലയാളിയാണ്, നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ മലയാളമാണ്,' എന്നിങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആർക്കും എഴുത്തുകാരനാകാം. അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരെ കേരളത്തിലുള്ള എഴുത്തുകാർ പരിഹസിക്കാറുണ്ട്. ഈ നാടിന്റെ ജീവിതവും നാം പുലർത്തുന്ന സംസ്ക്കാരവും പ്രകടമാക്കാൻ അമേരിക്കൻ മലയാളി തന്നെ എഴുതണം. നാം നമ്മെപ്പറ്റിയെഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ പരിശുദ്ധിയും കാണും.

എല്ലാ വായനക്കാർക്കും ഇമലയാളീ ടീമിനും  എന്റെ നന്ദിയും അഭിവാദങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു.  
Ponmelil Abraham 2018-01-15 08:31:19 News
Appreciate the Award Committee for their excellent work in selecting excellent writers and presenting with the respective awards for each category. Congratulations and best wishes for the outstanding contributions thru the media of E-Malayalee for the benefit of Malayalee readers.
Sudhir Panikkaveetil 2018-01-15 07:51:06 News
എല്ലാ എഴുത്തുകാർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ . പ്രതിവര്ഷം എഴുത്തുകാരെ അംഗീകരിക്കുകയും  അവരെ അവാർഡുകൾ നൽകി ആദരിക്കയും ചെയ്യുന്ന  ഇ മലയാളിക്ക് നന്ദി, നമസ്കാരം. 
andrew 2018-01-15 07:23:04 News

Racism

Racism is a dangerous evil. Being superior – feeling or attitude- is generally regarded as the cause of racism. In fact, the cause is deeper. Throughout human history, humans clashed for existence. In olden days any group that looked different aroused fear and it triggered the destruction of the ‘unknown other. In the present times, humans have all tools to understand those people who look different. Self-education is the best tool to be free from fear. Humans are one race; skin colour and physical features may differ due to the environment. unfortunately, humans get confused certain religious sects, people in the different geographic area as a different race.

America is undergoing cultural, religious & racial problems. Fear & lack of understanding is the main cause. Yes, we need to secure our borders, prevent illegal immigration, but condemning certain group will distract our ability to control & solve the problems facing the Nation. False patriotism is spreading like wildfire. Politicians, religious groups, racial extremists, the gun lobby, drugs-all are the problem makers. Political leaders must focus on the security of the Nation and not in spreading violence, racism, hatred etc. they are diverting the attention from their illegal acts.

It is too late to chase out all illegal immigrants. Look at their criminal history and if they are clear give them work permits. It is a fact Social Security, Medicaid, School system- all are exploited and burdened by people who did not work for it or those who did not pay taxes. But we cannot ignore the poor and underprivileged. People who bring their parents from other countries and throw them into welfare pool are also part of the problem.  If everybody can do & contribute their part, we can lead the country to progress. The country fought many unnecessary wars and is still involved. We don’t need to be the World Monitor. Empower UNO and let it deal World problems. Let us throw out the barriers that divide us whether it is a political party, religious groups- whatever. Our Nation should come first and not the false sense of Patriotism.

andrew 2018-01-15 05:27:24 News
Thank you, E Malayalee
Congratulations to all 
Best Wishes.
vincent emmanuel 2018-01-15 02:53:04 News
All politics is local;. Every place have a school board. every county has commissioners,.Every city has a city council. Let us take philadelphia. 17 city councilman and they all have about 10 employees each. The only way you get these positions is by which , you are a part of the candidate's first election team. It is easy here. There are polls to tell you, who will win,Those polls copies  can be bought for few dollars.Arrange a fundraiser for a candidate you think have a chance.. Invite 30 frends for a breakfast and ask them to contribute 30 dollars each. At that time, you will be contacted by some heavy hitters to help you with it. They are willing to donate in the 1000s. 5000 dollars raised, is damn good investment for such things. Nothing illegal.I have extensive experience working on several campaigns. Remember - if you support me before primary 'I will be your good friend,". If you vote for me in the general election'I will give you good government'. Nothing more. There is also another rule'It is much easier to raise 5000 dollars from 5 people than 50 people to give you 100 dollars each.The writer is absolutely true.Get involved.There are some city/state regulations on the limit what one person can contribute. You church/temple/ assn,.is not going anywhere.They will be there for you anyway.  But these involvement will help future generations. All the best. Need a suggestion or help.Here is my phone no. vincent emmanuel 215 880 3341 . I have successfully achieved what i said above,
P R Girish Nair 2018-01-15 00:04:33 News
എല്ലാ അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ!!!!
എഴുത്തുകാർക്ക് ഇടയിലുള്ള വിലയിരുത്തൽ അവരുടെ കഴിവിനെ വളർത്താൻ സഹായിക്കും. നല്ല നല്ല രചനകൾ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി 2018-01-14 23:27:17 News
ടവറിൽ  നിന്നടിക്കുന്ന തീട്ടഗന്ധം
എന്റെ മൂക്കിലെ രോമം കരിയ്ക്കുന്നു 
എന്റെ ജന്മ ലക്‌ഷ്യം കുട്ടിച്ചോറാക്കുന്ന ഈ 
തുരത്തുവാൻ സമയമായി കൂട്ടരേ
ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞു ജീവിത മാർഗ്ഗം തേടും 
നിങ്ങളക്ക് വഴികാട്ടിയായി എത്രനാളായി 
നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ദീപവും ഏന്തി 
ഇന്നെനിക്ക് ശർദ്ദിക്കാൻ വരുന്നു 
ഞാൻ കൈപിടിച്ച് കയറ്റിയ അശരണരെ 
പുറത്താക്കാൻ ആക്രോശിക്കും ഈ 
തുരത്തണം ഓടിക്കണം 
നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താൻ സമയമുണ്ട് 
മുടക്കരുതാരും വോട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് 
ജാതിമതവർഗ്ഗവര്ണങ്ങൾക്കപ്പുറം 
മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ 
മരിക്കുക മർത്ത്യ 'പാരതന്ത്ര്യം 
മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം '

keraleeyan 2018-01-14 21:05:07 News
സത്യ ക്രിസ്ത്യാനീ, ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊന്നതിനു വിഷമം ഒന്നുമില്ലേ? ഉപ്പു തിന്നുന്നവര്‍ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. അതിനു മറ്റുള്ളവരെ പഴി പറഞ്ഞിട്ട് എന്തു കാര്യം? അബദ്ധം സംഭവിച്ചുവെങ്കില്‍ അതു ഏറ്റു പറയുന്നതിനു പകരം നുണക്കഥകള്‍ പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹത്തെ മൊത്തം നാറ്റിക്കുക കൂടി ചെയ്തു 
Ninan Mathullah 2018-01-14 19:39:37 News

Andrew says homosexuality is not a choice but hereditary. He brings several arguments to prove it. ‘Modern scientific studies have reached a conclusion that sexuality is not a 'choice'; the vast horizon of sexuality is still not understood. Homosexuality has been observed in animals too’.

Anthappan says it is a choice. ‘No body can spread homosexuality.  It is choice by individuals according to Sigmund Freud’He support homosexuality based on Freud’s theories. That is just a theory just like Evolution theory or Big Bang theory. Although you find such theories in Science books, strictly speaking it is not science or scientific as it is not proved.

Andrew’s arguments are based on some studies highlighted by homosexual supporters. Long lists of studies that support the opposite view are available. So far no DNA or gene responsible for homosexuality is identified in USA or any other country. So homosexuality is a conditioned behavior. We are conditioned as children as to what is right and wrong by strict discipline at home, school and society. Homosexuality is common where this conditioning not there in the name of freedom of expression and liberal and rebellious ideas. Due to this rebellious nature sometimes children tell parents and society that they are atheists as they find a sort of pleasure in standing against age old believes and values.

World reacts 2018-01-14 19:32:03 News

Around the world, news organizations were struggling under the burden of translating the "colorful vernacular" that the American President had reportedly used to describe certain nations during Thursday afternoon's meeting about immigration reform.

Taiwan's Central News Agency referred to President Donald Trump as referring to "countries where birds don't lay eggs," China's news organizations followed its flagshipPeople's Daily lead by framing his words as "countries that suck." Iran's state news service and Japanese daily Sankei said Trump compared those nations to a "toilet hole."
ഇവരെ വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ അസ്സഹോളിനെയും ഷിറ്റ്ഹോളിനെയും   'ചന്തിക്കുഴിയും ' 'തീട്ടക്കുഴിയും' എന്നു പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയവന്  അഭിനന്ദനം . ഇത് ഉടനെ മലയാളത്തിലെ നിഃഘണ്ടുവിൽ ചേർക്കണം