Skeptic 2018-08-01 17:43:42 News
ചെണ്ടമേളോം താലപ്പൊലിയും എന്തിനാണ് പ്രഭാഷണം അങ്ങ് നടത്തിയാൽപോരെ? ഇതൊക്ക ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ആത്മാര്ത്ഥമായി തങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ മനുഷ്യമനസ്സിലേക്ക് കടത്തി വിടാൻ പറ്റും ? താലപ്പൊലിയും ചെണ്ടമേളവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾ ദൈവങ്ങൾ !
CID Moosa 2018-08-01 17:39:12 News
How many innocent were sent to gallows during this time?
andrew 2018-08-01 13:10:12 News
Manohar!
You deserve all the praise and credit. I met you first time in Sargavedi & you welcomed me with great enthusiasm which never faded but increased every time I came to Sargavedi. You were a strong advocate & supporter of my efforts even before we saw each other in person. Thank you for all that you did for me.
 Wish you a very healthy happy peaceful retired life. You and CMC will have great times together.
I am not saying goodbye because we will see each other again. 
Enjoy
andrew 2018-08-01 13:01:11 News
Another beautiful narration from a talented & gifted writer. Brings out the hidden little boy in us. Inspiring like being in Nature. 
Easow Mathew 2018-08-01 10:48:31 News
Poetic, educative; a beautiful article; Congratulations to Sudheer Panickavettil! Dr. E. M. Poomottil
Mathew V. Zacharia. New Yorker 2018-08-01 10:41:26 News
Fr.Pulllelil: You opened the venue for Overseas Congress. Thank you for the Clarification. Also, noted is that this was the first meeting in New York. thereupon, John Philipose thengumcherry was the president. Mathew V. Zacharia, New Yorker.
Easow Mathew 2018-08-01 10:36:15 News
കവിത വായിച്ച് പ്രോത്സാഹന വാക്കുകളില്‍ പ്രതികരിച്ച ഗിരീഷ്  നായര്‍, വിദ്യാധരന്‍, സുധീര്‍ പണിക്കവീട്ടില്‍, എന്നീ ബഹുമാന്യ വ്യക്തികള്‍ക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം, ഇപ്രകാരം രചനകളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനും പ്രതികരണത്തിനും വേദിയൊരുക്കുന്ന ഈമലയാളിയ്ക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം!! ഡോ. ഈ. എം. പൂമൊട്ടില്‍
ഹരിദാസ്‌ തങ്കപ്പൻ, ഡാളസ്‌ 2018-08-01 09:01:51 News
വളരെ ഹൃദ്യമായ ഒരു യാത്രയയപ്പിന്റെ വിവരണം. കഴിഞ്ഞ ലാന സമ്മേളനത്തിൽ വച്ചു ഒരു തവണ കണ്ടു സംസാരിച്ച പരിചയം മാത്രം എങ്കിലും മറക്കാനാവാത്ത ഈ വ്യ്ക്തിത്വത്തിനു് എല്ലാ ആദരവും ആശംസകളും. 

ഹരിദാസ്‌ 
Sudhir Panikkaveetil 2018-08-01 08:37:18 News

We look at the world once, in childhood. The rest is memory -Louise Gluck. Childhood memories are sweet and they are sweeter when you recollect them when you are an adult. This poem takes us back to our childhood time and make us nostalgic. Good wishes.

Fr. Daniel Pullelil 2018-08-01 08:19:12 News
I founded the Indian Overseas Congress in 1998. I contacted John Philipose and Geevarghese Abraham and discussed them about starting an organization of those who served in the Indian National Congress in India. John Philipose was the President of Law Students Union and KPCC Member. I was the KSU thaluk Secretary( Ramesh Chennithala was the KSU Thaluk Treasurer with me)and Youth Congress District Secretary. Later new organization like Friends of Indin National Congress, Indian National Overseas Congress and so many groups were organized. But the Indian Overseas Congress which was inaugurated by Oommen Chandy in1999 is still functioning. 
V.George 2018-08-01 06:59:43 News
Please announce these events before the program so that interested people can attend. Hope that next years the program will be published in emalayalee at least a week ahead.
JALEEL 2018-08-01 02:12:28 News
ജോസ് ഭായ് , താങ്കൾ വെറുമൊരു structure supervisor അല്ല , താങ്കളൊരു infrastructure supervisor ആണ് 
വിദ്യാധരൻ 2018-08-01 00:35:02 News
 
തുള്ളിചാടുന്നെൻ ഹൃദയം 
തുള്ളിച്ചാടുന്നെൻ ഹൃദയം 
മഴവിൽ മാനത്ത് കാണുമ്പോൾ 
കുഞ്ഞും നാളിലും അതുപോലെ 
ഇന്നും എന്നും അതുപോലെ 
അങ്ങനെ തന്നെ ആകേണം 
വാര്‍ദ്ധക്യത്തെ പൂകുമ്പോൾ 
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചത്തോട്ടെ
ബാല്യംതന്നെ മനുഷ്യന് താതൻ  

"My Heart Leaps Up When I Behold
My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky:
So was it when my life began;
So is it now I am a man;
So be it when I shall grow old,
Or let me die!
The Child is father of the Man; (വില്യം വേഡ്സ്വർത്ത് )

ബാല്യം നഷ്ടമാകാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വെറുതെ മോഹിച്ചുപോകുന്നു

ലാളിത്യമാർന്ന കവിതക്ക് അഭിനന്ദനം 
ദാരിദ്ര്യം 2018-07-31 23:43:49 News
വിഷയദാരിദ്ര്യമോ സർഗാത്മകതാദാരിദ്ര്യമോ?
P R Girish Nair 2018-07-31 22:29:17 News
കവിത വായിക്കുബോൾ ഏതാനും നിമിഷത്തെയ്ക്ക് എങ്കിലും നമ്മുടെ ബാല്യ കാലത്തെക്കുറിച്ഛ് സ്മരിക്കും.  അഭിനന്ദനം...