വായനക്കാരൻ 2015-01-19 18:41:21 News
ഇനിയും എത്ര വർഷങ്ങൾ ഫോക്കാന, ഫോമ, ഗോപിയൊ, ചേമ്പർ ഓഫ് കോമേസ്ഴ്, പ്രവാസി ബ്ലാബ്ലാബ്ലാ മുതലായവരുടെ  കേരള കൺ‌വൻഷൻ പ്രഹസനങ്ങൾ കാണണം?
വായനക്കാരൻ 2015-01-19 18:21:17 News
സഭയുടെ ഉൾക്കളികൾ അറിയാവുന്ന സിസ്റ്റർ പറയുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയക്കാരും സഭാമേധാവികളും അണിയുന്നത് കാപട്യത്തിന്റെയും തൽക്കാര്യത്തിന്റെയും ഒരേ മേലങ്കിയാണ്.
Aniyankunju 2015-01-19 17:39:58 News
FWD:


ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വകുപ്പനുസരിച്ച് ഏതു മതത്തില്‍ വിശ്വസിക്കാനും, ക്രമസമാധാനത്തിനും സമൂഹത്തിന്റെ സുസ്ഥിതിക്കും തടസ്സമുണ്ടാക്കാത്തവിധത്തില്‍ ആ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവകാശം ഓരോ വ്യക്തിക്കുമുണ്ട്. 
ഈ അവകാശത്തിന്റെ പിന്‍ബലമാണ് ഘര്‍ വാപസി എന്ന ആശയത്തിനുമുള്ളത്. എന്നാല്‍, ഹിന്ദുത്വവാദികളുടെ "വീട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കം' സ്വാഭാവികമോ അനിവാര്യമോ ആയ ഒരു പ്രക്രിയയായല്ല പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.  മേലാളകീഴാള വര്‍ഗങ്ങളെ അതേരൂപത്തില്‍ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനും തമ്പ്രാന്‍ എന്ന് വിളിപ്പിക്കാന്‍ പാകത്തില്‍ കീഴാളരെ കൂടുതല്‍ സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള തന്ത്രമാണത്. .........................................
തമ്പുരാക്കന്മാരെ ആ പദവിയില്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അടിയാളവര്‍ഗം ഇല്ലാതായത് മേലാളവര്‍ഗത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന്റെ തുടര്‍ച്ച എന്ന നിലയില്‍ നവോത്ഥാനപ്രസ്ഥാനവും കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനവും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനവും നിര്‍വഹിച്ചുപോന്ന ചരിത്രനിയോഗമാണ് കേരളത്തില്‍ അത് യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കിയത്.........................................................................
ഘര്‍വാപസി എന്ന പേരില്‍ ഹൈന്ദവവാദികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു പ്രസ്ഥാനമല്ല എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ പൂര്‍വാര്‍ധത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടശുദ്ധിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവര്‍ത്തനമാണ് അത്
....... 1934ല്‍ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളില്‍ 20 % വും ആകെ ഹിന്ദുക്കളില്‍ 30 % വും അധഃകൃതരായിരുന്നു. ആര്യസമാജവും ബ്രഹ്മസമാജവും മാളവ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളും അധഃകൃതരെ മനുഷ്യരാക്കാന്‍ പ്രയോജനപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നര്‍ഥം.
ക്രിസ്ത്യനായി മാറിയ ഒരു ഈഴവസമുദായാംഗത്തെ "ശുദ്ധി' ചെയ്തെടുത്ത് ഇന്ന് ഘര്‍ വാപസിയുടെ ഭാഗമാക്കിയാല്‍ അയാളെ നായരായോ നമ്പൂതിരിയായോ പരിഗണിക്കുകയില്ലല്ലോ. ശുദ്ധിപ്രസ്ഥാനകാലത്ത് അയാള്‍ തീണ്ടാചോവനായിത്തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു. 
അപ്പോള്‍ ശുദ്ധിയുടെ അര്‍ഥമെന്താണ്? 1929ല്‍ സര്‍ സി ശങ്കരന്‍നായരുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ പുണെയില്‍ ചേര്‍ന്ന ഹിന്ദുമഹാജനസഭയില്‍ മതംമാറിയ ഹിന്ദുക്കളെ ശുദ്ധിചെയ്തെടുത്ത് അവരുടെ പണ്ടത്തെ ജാതിയില്‍ ചേര്‍ക്കണം എന്നൊരു പ്രമേയം പാസാക്കുകയുണ്ടായി. അതായത്, അധഃസ്ഥിതാവസ്ഥയില്‍നിന്ന് മതംമാറ്റത്തിലൂടെ മോചനംനേടിയവരെ വീണ്ടും അധഃസ്ഥിതരാക്കണം എന്നര്‍ഥം. ഇതുതന്നെയാണ് ഘര്‍ വാപസി.............. ........ 
ഗ്രീസിലെയും റോമിലെയും അടിമവ്യവസ്ഥയുടെ ഇന്ത്യന്‍ വകഭേദമായാണ് ജാതിസമ്പ്രദായത്തെ കാണേണ്ടത്. പ്രാചീന മധ്യകാലഘട്ടങ്ങളിലെ ജാതികളുടെ വളര്‍ച്ചയാണ് ബുദ്ധജൈനമതങ്ങളുടെ ആവിര്‍ഭാവത്തിനു കാരണമായത്. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തില്‍ ജാതിവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പലവിധ പരിഷ്കരണപ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ രൂപംകൊണ്ടു. 
സമാന്തരമായി മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യന്‍, പാഴ്സി, ജൂതമതം തുടങ്ങിയ അഹിന്ദുസമുദായങ്ങളുടെ അനുയായികള്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നുവന്നു. ഹിന്ദുസമുദായത്തിലെ ജാതിമേധാവിത്വത്തിനെതിരായ കലാപങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇതരമതവിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വിശേഷിച്ച് മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യന്‍ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള മതപരിവര്‍ത്തനം നടന്നത്.
...........
ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്ന കാലംമുതല്‍ ഇവിടെ ജാതിയും മതവും നിലനിന്നിരുന്നുവെന്നാണ് യാഥാസ്ഥിതിക ചരിത്രകാരന്മാര്‍ പഠിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാല്‍, ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനഘട്ടത്തില്‍, അതായത്, സിന്ധുനദീതടസംസ്കാരത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തില്‍ ജാതിയോ മതസമുദായമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.പില്‍ക്കാലത്താണ് ഈ പ്രതിഭാസങ്ങളില്‍ ഓരോന്നും രൂപംകൊണ്ടതും വികസിച്ചതും. ................... ............ ജാതി, മതവിശ്വാസാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍, സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഇതൊക്കെ എന്തുതന്നെയായാലുംഇന്ത്യാക്കാരെല്ലാം ഒന്നാണെന്ന ബോധം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ആരംഭംകുറിച്ച ദേശീയവിമോചനപ്രസ്ഥാനത്തിനു കഴിഞ്ഞു
ദേശീയസ്വാതന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പരിപാടിയിലെ മുഖ്യഇനങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു ഹിന്ദുസമുദായത്തിനുള്ളിലെ അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെട്ടവരും പിന്നാക്കക്കാരുമായ ജാതികളുടെയും ഗോത്രങ്ങളുടെയും ഉദ്ധാരണം. .................
കേരളത്തില്‍ സാമൂഹ്യനവോത്ഥാനത്തിനും അധഃസ്ഥിതരുടെ ഉന്നമനത്തിനുമായി നടന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും അതിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയവരെയും ജാതിയുടെ ഭാഗമാക്കി സങ്കുചിതപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവണത തുടരുകയാണ്. നവോത്ഥാനായകരെ ജാത്യാചാര്യന്മാരായും ആരാധനാവിഗ്രഹങ്ങളായും പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന സ്ഥിതി കേരളത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥയാണ്. വിഗ്രഹാരാധന അവസാനിപ്പിക്കാനായി ചേര്‍ത്തലയില്‍ വലിയൊരു നിലക്കണ്ണാടി സ്ഥാപിച്ചതായിരുന്നു നാരായണഗുരുവിന്റെ അവസാനത്തെ പ്രതിഷ്ഠ. എന്നാല്‍, വിഗ്രഹാരാധനയെ യുക്തിരഹിതമായിക്കണ്ട ഗുരുവിനെത്തന്നെ വിഗ്രഹമാക്കി ആരാധിക്കുന്ന വൈരുധ്യത്തിന് കാലം സാക്ഷിയാവുകയാണ്. ഇത്തരം അയുക്തിയിലേക്കാണ് ഘര്‍വാപസി പോലുള്ള പ്രഹസനങ്ങള്‍ സുഗമമായി പ്രവേശിക്കുന്നത്.
അപകടകരമായ വിധത്തില്‍ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജാതീയതയുടെയും വര്‍ഗീയതയുടെയും മുന്നേറ്റം തടയാന്‍സഹായകമായ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്: 
ഒന്ന്ദേശീയ ഐക്യത്തിനും കെട്ടുറപ്പിനുംവേണ്ടി നിലകൊണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പൈതൃകമാണ്. ആ പൈതൃകത്തില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എന്ന രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനം വ്യതിചലിച്ചെങ്കിലും ആ പൈതൃകത്തില്‍ തുടരാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങളുണ്ട്. 
രണ്ട്തൊഴിലാളികള്‍, അധ്വാനിക്കുന്ന കര്‍ഷകര്‍, ഇടത്തരക്കാര്‍, ബുദ്ധിജീവികള്‍, ഉപരിവര്‍ഗങ്ങളിലെതന്നെ പുരോഗമനവിഭാഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങി ജനങ്ങളുടെ സംഘടിത വര്‍ഗപ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍. 
ഈ രണ്ടു ഘടകങ്ങള്‍ക്കും ജാതി- സമുദായ- ഗോത്ര- ഭാഷാഭേദങ്ങള്‍ക്കതീതമായി സാധാരണക്കാരുടേത് എന്ന ഒറ്റക്കൊടിക്കുകീഴില്‍ സംഘടനകളെയും സമരങ്ങളെയും ഒന്നിപ്പിക്കാനാകും. അതിലൂടെ ജാതീയവും വര്‍ഗീയവുമായ വിഭാഗീയശക്തികളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ സജീവമാവുകയാണ് അനിവാര്യമായി വേണ്ടത്.
bijuny 2015-01-19 16:37:26 News
well said sister
Rajan Mathai 2015-01-19 16:33:51 News
Dear sir,
I don't know how to type in malayalam, I really appreciate for your support to Kairali community.
Thank you
Babu Thekkekara 2015-01-19 13:45:46 News

I totally agree with Anil.  I think it is only the church leaders who are worried at Kharvapasy because they fear that it will affect their source of income and not that the dear souls will be lost.  In fact, Hinduism is the oldest and most pacifist religion in the world.  Everyone living in India has Hindu lineage.  Many times, I have heard the so-called upper class Christians and Muslims proudly claim that their ancestors were Brahmins.   Personally, I like the Hindu concept of heaven where all will be eating, drinking, dancing and enjoying, whereas in our heaven we have to spend our time always worshipping God, which will be just boring.  At the same time, I doubt the intentions of the leaders of Kharvapasy because when Sonia Gandhi converted into Hinduism after marrying Rajiv Gandhi, these same people did not approve it and still they consider her a Christian.  This is hypocrisy! Valkkashanam: If Kharvapasy offers $10 million for each conversion, how many bishops and mullakkas will resist the temptation?  We are now living in a very practical world!!

വിദ്യാധരൻ 2015-01-19 13:16:58 News
എവിടെതിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കിയാലും' 
അവിടൊക്കെ ജാതി പിശാചുതന്നെ 
മത്തായി സാറ് വെരുണ്ടിടേണ്ട 
എത്രയ്ക്ക് ആഴത്തിൽ താഴ്ത്തിയാലും 
പൊന്തിടും ഒരുനാളിൽ സത്യം താനേ 
പണവും പ്രതാപവും വന്നുപോയാൽ 
ലോകത്ത് സർവ്വരും  ശ്രേഷ്ഠരാകും 
'മത്തായി' 'മാറ്റ്' ആയി മാറുംപോലെ 
ലിസിയമ്മ 'ലിസ്' ആയി മാറും പോലെ 
പട പട മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ചേരും 
തടയുവാനകുമോ 'മാറ്റ് സാറേ?
'ഒരു ജാതി ഒരു മതം ദൈവമൊന്ന്'
ആ മന്ത്രം ഉതിരട്ടെ ചുണ്ടിൽ നിന്നും 

A.C.George 2015-01-19 11:20:42 News
Thanks for "Thankam" for writing this news report. For reporting P.P.Cherian is like a "Pathramatt Thankam". Congratulations & best wishes to PPC Sir for your service.
A.C.George 2015-01-19 10:55:08 News
I agree with Alex Vilanilam. Anil Puthenchira, some facts are there in your article. But your message is not clear and there are many conflicts and contradictions. Ultimately what you are trying to say should be in clear and simple way. This context, that bible story is not parable or comparable here at all.
മത്തായിസാർ 2015-01-19 10:29:11 News
2014 ആഗസ്റ്റിലെഴുതിയ ഈ ലേഖനത്തിന്റെ കമന്റ് ഇപ്പോൾ പൊന്തിവന്നതെന്താണാവോ.
sreejith 2015-01-19 09:54:31 News
താങ്കള്‍ പറഞ്ഞത് പൂര്‍ണമായും ശരിയാണ് . ഇന്നത്തെ പുതു തലമുറ ഈഴവര്‍ അനുഭവിക്കുന്ന അപകര്‍ഷതാബോധം തീര്‍ച്ചയായും സ്വന്തം ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയുടെ ബാക്കിപത്രമാണ് . ശ്രീനാരായണഗുരു തുടങ്ങി വെച്ച പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ ലക്‌ഷ്യം പാടെ മറന്ന മട്ടാണ്.

ഇത് പോലുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍ വീണ്ടും പ്രതിക്ഷിക്കുന്നു .
Alex Vilanilam 2015-01-19 08:55:56 News
WHO IS CRYING ANIL?! ONLY THE CRAZY RELIGION ORIENTED FUNDAMENTALIS WILL CRY! NO PROPHET OR PHILOSOPHER OR 'MISIAH' ESTABLISHED ANY RELIGIOUS INSTITUTION THAT WE SEE TODAY. SO WHETHER ONE WAS BORN OR CONVERTED INTO A 'RELIGION' IS IMATERIAL. SPIRITUALITY IS STARTING AND STOPPIONG AT EVERY INDIVIDUAL. IT IS THE FOOLISHNESS OF POLITICAL/ RELIGIOUS 'TALIBANS' MAKING IT A BIG ISSUE FOR THEIR OWN VESTED INTEREST.
bp 2015-01-19 08:25:54 News
wrong news. "shooting happened in neighbourhood".
മുരളി ജെ. നായര്‍ 2015-01-19 06:43:56 News
വായനക്കാരന്‍ & ജോസഫ്:  നന്ദി, സന്തോഷം!
ADV.V.C.ZACHARIAH, RANNY 2015-01-19 05:38:44 News
I congratulate you for your pesistent effort to build well organised Knanaya community in U.K,  in the midst of great obstacles and opposition, wish you all success in your endeavour in  fostering unity among Knanaya community
thanking you very much