Ponmelil Abraham 2015-07-02 14:51:39 News
Adaranjalikal and prayers.
ammini 2015-07-02 13:39:13 News
എന്റെ അച്ചായന്റെ മുഖം യേശുവിന്റെ മുഖം പോലയെ പക്ഷെ വൈകിട്ടു വെള്ളം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെകുത്താൻ അച്ചായന്റെ മുഖച്ഛായയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന കൊമ്പും പല്ലും എല്ലാം അന്നേരം പുറത്തു വരും.
വായനക്കാരൻ 2015-07-02 13:21:32 News
വിദ്യാധരാവതാരങ്ങള്‍

യദാ യദാഹി കവിതസ്യ
ഗ്ലാനിര്‍ഭവതി ഭാരത
അഭ്യുത്ഥാനമകവിതസ്യ
തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം' 
(കവിത ക്ഷയിക്കുമ്പോഴും അകവിതകൾ വര്‍ധിക്കുമ്പോഴും ഞാന്‍ വിവിധ രൂപത്തില്‍ ആവിര്‍ഭവിക്കും)  

വിദ്യാധരൻജേജി 2015-07-02 11:14:31 News
ശ്രീ ജോസഫ് പടന്നമാകൻറെ ശൈലി, നന്നായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ സാത്താനെ പടം കൊള്ളാം. ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു അച്ചായൻറെ ഏകദേശരൂപം. സ്വഭാവത്തിലും കുറെയൊക്കെ ഒപ്പിക്കാം. യേശുവിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും, ഏകദേശം 18 വർഷത്തോളവും എവിടെ ആയിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല. അതെ പറ്റി നമ്മുടെ പുരോഹിതൻമാരോട് ചോദിച്ചാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി രണ്ടു മാസം എവിടെ പോയിരുന്നു എന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരോട് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ആണ്. ചോദിക്കുന്ന ആളെ കളിയാകുന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഭൂരിപക്ഷവും ഉത്തരം തരാറ്. വളരെ അസഹിഷ്ണത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും കാണാം. അത് കൊണ്ട് കുറെ നാളായി ആ ചോദ്യം പുരോഹിതരോട് ചോദിക്കാറില്ല. ഈ ഫോറത്തിൽ അറിയാവുന്നവർ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. യേശു പഠിപ്പിച്ചതും സിടാർത്ത ഗൌതമൻ (ശ്രീ ബുദൻ) പറഞ്ഞതും വളരെ വളരെ സാദ്രിശ്യം കാണുന്നു. ഒരു പക്ഷെ നികോളാസ് നോടോവിച്ക് തുടങ്ങിയ സഞാരികൾ പറയുന്നതിൽ കാര്യം ഇല്ലേ. അന്ന് ലോകത്തിൽ സമാദാനവും സ്നേഹവും പറയുന്ന ഒരേ ഒരു മതം ഉണ്ടായിരുന്നത് ബുദ്ധ മതം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാശ്മീരിൽ ഇപ്പോഴും കാണുന്ന യഹൂദ വംസജരും (അവരുടെ തലമുറ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ആണ്) യേശുവും തമ്മിൽ എന്തെങ്ങിലും ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നോ. അതോ വല്ല EGIPTIAN ഗോത്രവർഗകാരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നോ. അവര്രും ബുദ്ധ സന്യാസിമാരെപോലെ അത്ബുധങ്ങൾ കാണിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് കാണാം
Anthappan 2015-07-02 10:32:46 News

Dear SchCast

Answer to your questing as I understood from reading books on Son of God.

If you study Son of God, you will find that it has connections to all major religion and it’s tradition in the world and that is Egyptian, Greek, and Indian esoteric tradition.   All the sacred science of the world is dedicated to demonstrate, the genesis of the divine son.  For Hebraic sacred science is centered in that secret doctrine of the son first announced by God (arbitrary) when he said; “Israel is my son, even my first born” (Exod. 4:22).  This also has analogues to similar doctrine in all of the world’s great religions, most importantly to the earlier Egyptian figures of the son god Horus and his earthly divine avatar, the pharaoh, the later figures of the Hindu Krishna and Buddhist Amitabha, and of course, the conceptualization of Jesus directly from his Hebraic tradition.  But, if you study more on this topic you will find these traditions have connections to Neolithic Human culture (10, 000 BC).  

SchCast 2015-07-02 09:55:13 News
Johny Kutty, Since you gae me a stratight forward answer about the question on marrying the cousin (which we have seen in Malayalee Hindu families), I will give a straight answer about Kaen. As far as I know from the Bible (I do not for a moment think that I know it all), Kaen must have married his sister, the daughter of Adam and Eve. I want to emphasize that I am not a Bible pundit. I may be wrong.
SchCast 2015-07-02 09:48:17 News
Dear Anthappan, Anthappan has the basic problem of contradicting with himself. He wants to selectively quote Jesus' words without giving credence to Jesus' existence as the 'Son of God'. He addresses himself as the truth seeker, but has shut all the doors of his mind to things that he cannot process by his 'super' brain. If you verily truly seek the truth, do it patiently and deligently. Take in what great men have said about God and wonder why they did so. I will leave you with a quote.. "Free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last....Dr. Martin Luther King.
Mohan Parakovil 2015-07-02 09:12:27 News
കൃസ്തുമത വിശ്വാസികൾ ക്ഷമിക്കുക. പാപത്തെ വെറുക്കാനും പാപിയെ സ്നേഹിക്കാനും യേശു പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പ്രസംഗം പോലെയായി. പാപിയാണ് പാപം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെ അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും. ദള്ഹിയിലെ പെണ്‍കുട്ടിയെ ബലാല്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്നവരെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും. അത് കൊണ്ട് വോട്ട് കിട്ടാൻ കേരള രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറഞ്ഞ പോലെയായി, അത് ദൈവ പുത്രന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നത് അല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം മക്കള്ക്കോ സ്വന്തക്കാർക്കോ വരുമ്പോൾ വേദന അറിയാം. വെറുതെ തത്വം പ്രസംഗിക്കാൻ ആര്ക്കാണ് കഴിയാത്തറ്റ്. ദൈവ പുത്രനും അത് തന്നെ ചെയ്തുവെന്ന് അനുമാനിക്കണം. മാതുള്ളയും അന്തപ്പനും ഇതേ കുറിച്ച് എഴുതി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണം. അന്തപ്പാൻ എപ്പോഴും എഴുതുന്നത് പുരോഹിത വര്ഗ്ഗം ദൈവ വചനങ്ങള വളചൊടിച്ചു എന്നല്ലേ. സൗമ്യ എന്നാ പെണ്‍കുട്ടിയെ നിഷ്കാരുണം കൊന്ന ഗോവിന്ദചാമിയെ ആ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മക്ക് എങ്ങനെ മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാതെ നിവര്ത്തിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ശരി.
SchCast 2015-07-02 09:04:13 News
Johnny Kutty 
Let us finish what we started before you start another controversy.  You didn't answer my question. Can I marry my cousin sister? 
Detective Vaasu 2015-07-02 09:00:21 News
വിദ്യാധരന് ഒത്തിരി ശത്രുക്കൾ ഉണ്ട്. വിചാരവേദി അയാളെ ബലികഴിക്കും എന്ന ഭീഷണിയും ഉണ്ട്.  ഇപ്പോൾ എന്റ ഭയം വിദ്യാധരനെ തട്ടിയിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ കയറ്റിയതായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ആ കുല ചെയ്തത് ?  പ്രൊഫെസ്സറോ, വിചാരവേദിയോ? അതോ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ജീവിചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നോ?  അതോ ബുദ്ധിമാനായ പ്രോഫെസ്സറുടെ ഭാവനയിൽ വിരിഞ്ഞ ഒരാശയമോ? പുസ്തകം വിറ്റഴിക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ചന്ത, I mean ഒരു മാർക്കെറ്റിങ് റെക്കനിക്കോ? വിചാരവെടിയുടെം പ്രോഫെസ്സരുടെം നിശബ്ദത കൂടുതൽ ദുരൂഹതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.  ഒരിക്കൽ വിചാരവേദിയിൽ വച്ച് വിദ്യാധരനെ ബലികഴിക്കും എന്ന് അനൗണ്‍സ് ചെയ്യിതിരുന്നു പക്ഷെ, വിചാര വേദിയുടെ പുറത്ത് നിന്നവർ വെളുത്ത പുക കാണുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ ആ തെളിവ് കുലപാതകത്തെ സാധൂകരിക്കതക്ക തെളിവല്ല. എല്ലാ വെളുത്ത പുകയും കുലയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പോപ്പിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും കർദിനാൾമാരുടെ പുരയുടെ മുകളിൽ വെളുത്ത പുക കാണാറണ്ടല്ലോ? ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോപ്പാകാൻ വേണ്ടി ഒരു കർദിനാൾ മറ്റേ കർദിനാളിനെ കൊന്നു കത്തിക്കുന്നതിന്റെ പുകയായിരിക്കും എന്ന്. പക്ഷെ ഒരു കത്തോലിക്ക ഭക്തൻ പറഞ്ഞു കർദിനാളുമാർ തല പുകഞ്ഞു ആലോചിക്കുന്നതാണെന്ന്. മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു അവന്മാര് അകത്തു കയറി കന്ജാവടിക്കുന്നതാണെന്ന്. എന്തായാലും കര്ടിനാൽമാരല്ല നമ്മളുടെ പ്രശ്നം. വിദ്യധരൻ എവിടെ? സാധാരണ വൃത്തികെട്ട കവിതകൾ ഇ-മലയാളിയിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പുറത്തു വരുന്നതാണ്. എന്നാൽ പല നാട്ടുമുള്ള കവിതകൾ വന്നിട്ടും അദ്ദേഹം പുറത്തു വരുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ നാറ്റ കൂടുതൽ കൊണ്ട് ബോധം ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നതായിരിക്കും? എന്തായാലും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പല ചോദ്യങ്ങൾ സൃഷിട്ടിച്ചു അദ്ദേഹം തിരോധാനം ചെയ്യിതിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡിറ്റക്കറ്റിവ് വിഭാഗം അന്വേഷണം തുടർന്ന് കൊണ്ടേയിരിക്കും 
vargeeyan 2015-07-02 08:41:05 News
വര്‍ഗീയ ഭീകരത കേരളത്തിന്റെ പടിവാതില്‍ക്കല്‍ എത്തി എന്നാണു അരുവിക്കര നല്‍കുന്ന സന്ദേശം. ഇനി വിവരം കെട്ടവരെപ്പോലെ മതം തിരീഞ്ഞു നമുക്കു തല്ലു കൂടാം. നമുക്കും ഉത്തരേന്ത്യക്കാരാകാം.യുവതലമുറ ഈ വര്‍ഗീയതയിലേക്കു പോകുന്നത് ഖേദകരമാണു.
വെള്ളാപ്പള്ളിയെപ്പോലുള്ളവര്‍ ഭരനഠിന്റെ സുഖം അനുഭവിക്കുകയും തൊഗാദിയക്കു വഴി ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ജനം തിരിച്ചറിയണം. വര്‍ഗീയത കൊണ്ടു വന്നതു കൊണ്ടു കേരളത്തില്‍ മുസ്ലികളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇല്ലാതാവാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. തമ്മില്‍ തല്ലാമെന്നു മാത്രം. മറ്റു സംസ്ഥനങ്ങള്‍ പോലെയല്ല, മൂന്നു മതങ്ങള്ക്കും ആളുള്ള നാടാണു കേരള.
ന്യൂന പക്ഷത്തിനു എന്തോ കൂടുതല്‍ നല്കുന്നു എന്ന നൂണ ഇനിയെങ്കിലും വിശ്വസിക്കരുത്
JOHNY KUTTY 2015-07-02 08:36:59 News
സാദാരണ പെരുന്നാൾ വളരെ മംഗളമായി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി പൂർവ്വം കേമമായി കൊണ്ടാടി. ഭക്തർ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് വാർത്തയിൽ കാണാറ്. ഇ വാർത്തയിൽ അത് കണ്ടില്ല. അവിടെ മറ്റെന്തൊക്കെ ആണ് നടന്നത്. പള്ളി പിടിക്കാനും നില നിറുത്താനും ചുമന്ന കുപ്പായക്കാര് HUSTON ഇൽ കാണിച്ച അങ്ങയറ്റം മ്ലേച്ചകരമായ രംഗംകൾ ആണ് അവിടെ കണ്ടത്. രാഷ്ട്രീയക്കാരു തോറ്റു പോകുന്ന പ്രകടനം ആയിരുന്നു പൗലോസ് പത്രോസ് സ്ലീഹൻ മാരുടെ നാമത്തിലുള്ള മിക്കവാറും പള്ളികളിലെല്ലാം തന്നെ അടി ആണല്ലോ. കൊലെഞ്ചേരി മുതൽ HUSTON വരെ നോക്കുക. ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ ഇ രണ്ടു പേരും ബദ്ധ വൈരികളായിരുന്നു. അത് കൊണ്ടാണോ ഇവരുടെ നാമത്തിൽ ഉള്ള പള്ളികളിൽ കലഹം കൂടുതൽ. ഇവരെ അങ്ങ് പിരിച്ചു ഒരാളുടെ നാമത്തിൽ പള്ളി വച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ അടി അല്പം കുറഞ്ഞേക്കാം. ശ്രമിച്ചു നോക്ക്
Anthappan 2015-07-02 08:34:52 News

Jesus said, “You hate the sin and love the sinner.”  And like that, I love Matthulla but hate the way he is interpreting Jesus’s teaching and trying to Justify the religion.  I hope he will continue his comments on religion and bring out the best and worst of religion.  Truth seekers cannot claim that they are either theist or atheist, or that they found the ultimate truth.   Life’s Journey is propelled by negative and positive energy (Satan & God) and everyone has to  have many encounters with these force and there is no way out.

CID Moosa 2015-07-02 08:21:24 News
Vidyaadharan is alive and available at Amazon.  
Product Details
vidya?? 2015-07-02 08:15:22 News
where is Vidhyadharran? we have to send an inquiry commission.