Thomas T Oommen 2015-08-05 16:05:34 News
സത്യസന്ധമായ വിവരണത്തിന് നന്ദിയും അഭിനന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു. 
നാറാണത്ത് ഭ 2015-08-05 13:20:07 News
ഭ്രാന്തന്മാരെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ ഇളകീട്ടുണ്ടന്നു തോന്നുന്നല്ലോ? വിഭ്രമന് കൂട്ട് പപ്പു!!
പപ്പു 2015-08-05 13:11:08 News
ഹി ഹി ഹി ഹിഹിഹി പ്ഷ്ടിയ പേര്! വിഭ്രമൻ ! എവിടുന്നാ? കുതിരവട്ടത്തൂന്നാണോ?
വിഭ്രമൻ 2015-08-05 11:59:58 News
കേരളത്തിലെ ഭ്രാന്തന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഫലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ സഖറിയായെപ്പോലുള്ള എഴുത്തുകാർ ഇവിടുള്ള മലയാളി ഭ്രാന്തമാരോട്, ഇടയ്ക്കിടക്ക് വന്നു നാട് നീളെ വന്നു പ്സംഗിക്കുന്നത്.  'എന്തിനാ അമ്മാവാ ഞാൻ നന്നാകില്ല'

andrew 2015-08-05 11:50:55 News

What was the purpose of Rama Avatar? “ ramarajya”- oh no !!!!!!!!!!!!!!!

Even though all is simply legends, still what was the purpose of killing Ravana. He was a better king than Rama. The rest of the avatars has left some philosophy or moral lessons behind. But Rama has left nothing other than self imposed ego. Blind obedience to own father is not a virtue. Doing foolish things to satisfy the opinion of the country men is not a virtue. There is no heroism or leadership in Rama's acts. Greatness is bold and courage, there is no greatness in Rama’s actions.

What is the message Rama giving to men ? If someone spread gossip about one's wife; desert her ?

Is Asvameda a practical thing in modern political world? Is it inspiring the north Indian fanatics to destroy Indian secularism and establish a Hindu kingdom? In what criteria they are different from ISIS?

Ravana was a well respected and loved king in Lanka. Rama killed him and Samuka. Soorpenuka was humiliated, Seetha was deserted. She was forced to prove her innocence more than one time. Still modern women keep on chanting Rama ! Rama!.

Ramayana is not different from male written scriptures of other religions. They all regard women as inferior and slaves to men. They are not god inspired. The inspiration that produced the scriptures were male hormones.

'Rama rajyam' { രാമ രാജ്യം } is simply a myth. There was only chaos, killing and torture and antitrust . We don't need ramarajyam or a caliphate or david's kingdom or messianic kingdom.

We need a nation where we all can live in peace and not in fear. A country no one imposing his faith and revenge on others. Yes there were forceful conversations in the past; but revenge is not the solution. Let them go back to what ever; at their own will and choice. The Aryans migrated to India from modern day Iran. Wrote the Vedas to impose their superiority on the dark skinned. They used god and scripture to fool all. They are the force who want to change India to a Hindu nation. The Brahmins were not Hindus and is not Hindus. They are exploiters. All humans in India with common sense must oppose their cunning tricks to establish Brahmin supremacy.

Live and let live, let that be our motto.

charummood jose 2015-08-05 08:57:31 News
Jose You need to write in kerala papers. excellent.
ഗുരുജി 2015-08-05 07:32:55 News
സംസാര ദുഖം! അതാണ്‌ ഏറ്റവും വലിയ ദുഖം!

"ഈ ജീവിതം ഇന്നൊരു തൂക്കു പാലം 
അതിൽ ജീവികൾ നാമെല്ലാം സഞ്ചാരികൾ 
അക്കരെക്കെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ 
ഇക്കരെ നീയും വന്നെതെന്തിനാരോമൽ കുഞ്ഞേ "
Ponmelil Abraham 2015-08-05 04:57:50 News
Your practical approach to solve problems and your outlook on life situations are excellent. The message is very clear and the incidents described here are examples of ordinary situations and I truly congratulate you in following up with proper channels and getting resolutions with out paying any fine imposed by the traffic parking police.
വിദ്യാധരൻ 2015-08-04 21:21:06 News
കഥം തരേയം ഭവസിന്ധുമേതം 
കാ വാ ഗതിർമേ കതമോ സ്ത്യുപായ 
ജാനേന കിഞ്ചിത് കൃപയാവമാം പ്രഭോ 
സംസാരദുഃഖ ക്ഷതിമാതനുഷ്വ (ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ)

ഈ സംസാരസാഗരത്തെ ( ഈ നാലുചക്രവണ്ടിയെ) ഞാൻ എങ്ങനെ തരണംചെയ്യും ? സമുദ്രംകടക്കാൻ ഉപായമെന്താണ്ള്ളത്? എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രഭോ, കൃപയാർന്നു എന്നെ രക്ഷിച്ചാലും. സംസാരദുഖനാശം സാധിച്ചു തന്നാലും 
Sudhir Panikkaveetil 2015-08-04 19:46:55 News
അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീ കൂവ്വള്ളൂർ എഴുതുന്ന ഈ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ വായനകാരന്റെ ആത്മവിശ്വാസം നിറയ്ക്കുകയും അവരുടെ പ്രതികരണ ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. കുടിയേറിയ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നല്ലാതെ അനാവശ്യമായി അധികാരം ദുര്വ്വിനിയോഗം ചെയ്യുന്നവര അടിച്ച്ചെല്പ്പിക്കുന്ന ശിക്ഷകൾ ഏറ്റ് വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല.  അറിവാണ് ശക്തി. ശ്രീ കൂവ്വളൂർ എഴുതുന്ന വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. എല്ലാവര്ക്കും നീതി എന്ന ആശയത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം സമൂഹ നന്മ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ശ്രീ കൂവ്വള്ളൂരിനു എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു.
bijuny 2015-08-04 19:07:38 News
സത്യത്തിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും മത സ്വാതന്ത്ര്യം വെട്ടിക്കുര്ക്കണം .  അമേരിക്ക യും വെസ്റ്റേണ്‍ രാജ്യങ്ങളും ക്രിസ്ത്യൻ നയങ്ങൾ തന്നെ പിന്തുടരട്ടെ, ഗൾഫ്‌ രാജ്യങ്ങൾ മുസ്ലിം തന്നെ നിലനിര്തട്ടെ , നേപാൾ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ തനതായ പാരമ്പര്യം കത്ത് സൂക്ഷിക്കട്ടെ. മത ബിസിനസ്‌ കാരും മത തൊഴിലാളികളും പുതിയ മാർക്കറ്റ്‌ തേടി , സമാധാന പരമായി ജീവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്തു , അവരുടെ നിയമങ്ങളിലെ വീക്നെസ് ചൂഷണം ചെയ്തു അരക്സിതവസ്ഥയും , അസന്തുലിതാവസ്ഥയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ലോകത്തിലെ പല പ്രശ്നഗല്ക്കും കാരണം. ഫ്രാൻസ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞു. കാനഡയും കൊണ്ടുവരുന്നു. ബ്രിടനും , അമേരികയും ഓവർ ജനാധിപത്യവും മത സ്വാതന്ത്ര്യവും കാരണം നാശത്തിന്റെ പാതയിലാണ് - recent poulation growth figures tell എ story .  
അച്ഛനെ പോലെ ഉള്ളവര ചെയ്യേണ്ടത് , "ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി നിരത്തി " എന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രുകയാവണം .  മറ്റു മതക്കാർ അത് ഫോളോ ചെയ്യട്ടെ.   അല്ലാതെ സമാധാനപരമായി കഴിയുന്ന ജനതയുടെ അസ്ഥിത്വം ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കുകയല്ല.
If France can why can't Nepal?
Reghunathan Nair 2015-08-04 17:44:26 News
Lucky to keep that much money for short time, lucky to buy a new vehicle, but unfortunately he is going to loose the money, vehicle and ultimately face small punishment.  If there was no camera, what would have been happened.  
വിക്രമൻ 2015-08-04 13:49:21 News
വിദ്യാധരന് അടിക്കാനും അറിയാം അഭിനന്ദിക്കാനും  അറിയാം!
johnykutty 2015-08-04 13:37:57 News

അച്ഛൻറെ ലേഖനം വായിച്ചാൽ തോന്നും നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്ങിൽ അമേരിക്കയിൽ ആണെന്ന്.   കേരളത്തിൻറെ അത്ര പോലും ജനസഗ്യ ഇല്ലാത്ത രാജ്യത്ത്, അതിൽ രണ്ടു ശതമാനം പോലും ഇല്ലാത്ത ക്രിസ്തിയൻ  വിഭാഗത്തെ ഓർത്തു അച്ചൻ ഇത്ര വിഷമിച്ചാൽ, നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യമായ പാകിസ്താനിൽ 25 ലക്ഷം ക്രിസ്തിയനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്.  ലോകത്ത് നേപ്പാൾ ഒഴികെ എല്ലാ രാജ്യത്തും മത സ്വാതന്ത്രിയം ഉണ്ടെന്നാണോ.  നേപ്പാൾ   2006 വരെ നേപ്പാൾ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം ആയിരുന്നു.  ചൈനയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു :  

 

China will create its own version of Christianity

 

China has a growing number of Christians, and that's causing increasing tensions with the officially atheistic ruling Chinese Communist Party. China's solution is if you can't beat 'em, co-opt them.

 

"Over the past decades, the Protestant churches in China have developed very quickly with the implementation of the country's religious policy," says Wang Zuoan, director of the State Administration for Religious Affairs, according to the state-run China Daily newspaper. "The construction of Chinese Christian theology should adapt to China's national condition and integrate with Chinese culture," including its path of socialism.

 

Christians in China have to worship in state-approved and supervised churches, and official estimates number the country's Protestant population at 23 million to 40 million, with 500,000 more baptized each year. Wang was speaking at an event in Shanghai to celebrate the 60th anniversary of the National Committee of the Three-Self Patriotic Movement of the Protestant Churches in China. He didn't address the estimated 12 million Catholics in China, about half of whom illegally follow the lead of the Roman Catholic Church while the other half worship in the officially sanctioned, Vatican-rejecting Catholic church.

Wang didn't elaborate on this new "Chinese Christian theology," but the Three-Self Patriotic Movement's Gu Mengfei explained that the year-old Chinese push to promote correct Christian theology encourages pastors and laypeople alike to extract moral teachings in line with Biblical times and with other religious faiths. "This will encourage more believers to make contributions to the country's harmonious social progress, cultural prosperity, and economic development," Gu added.

 - - Peter Weber
anthappan 2015-08-04 13:35:58 News

The attitudes of religions around the world are same. They don’t like each other. They are seeking out to eliminate the other religion and try to establish their kingdom of heaven on earth and place their right god in the throne. None of these religions follows what their teachers taught or their doctrines. Instead of following the teachings of their teacher, they introduce their own crooked teachings and confuse the ordinary people and loot them. They also don’t hesitate to kill their teacher also. I am not fond of any religion and their theologies.

But, since I born in a Christian family and grew up learning about Jesus, I am going to refer what Jesus said in Mathew 5:6; “ In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven” Why Christians are minority in many parts of Asia? Why they cannot influence their neighbors? Why they are getting persecuted? Jesus clearly says that let your light so shine before man so that others will see their good work and glorify the father in heaven. When the Pharisees asked him who his father was, her replied to them that whoever had seen him and his deed had seen his father too.

It is very important how we deal with others. Our love towards to our neighbor must come from our heart and our action should be consistent to demonstrate our love towards the fellow being. But, that is not what is happening with people; they want to stuff their religion into the throat of their neighbor and baptize them by dipping into to the water.

The religion all over the world is born out of ignorance with crooks in its helm. The idiots are thronging around these crooks and worship them deities. The killing, slaughtering of children, women, and old will continue in the pursuit of satisfying the blood thirst gods these morons. My dear fronts take few minutes and start thinking and get out of this mess. Nobody is superior to anyone or inferior. We are all the magnificent expression of the most intelligent spirit. Tap into the full potential of spirit enjoy it as if you were drinking vine from the chalice and get intoxicated.