വിദ്വാൻ അപ്പച്ചൻ 2015-02-25 08:30:10 News
ബലികുടീരങ്ങളെ ബാലികുടീരങ്ങളെ എന്ന നാടക ഗാന രീതി ''

വിദ്വാൻ അപ്പച്ചൻ 

വിചാരവേദികളെ  വിചാര വേദികളെ
നിങ്ങൾ ഒരുക്കും  മുരിക്കിൻ ചിതയിൽ
വിദ്യാധരന്മാർ ഉയിർ കൊള്ളും 
വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയിർകൊള്ളും 
അവരുടെ സ്മരണക്കായ് ഞങൾ എഴുതും 
മുഖം മൂടി വച്ചെഴുതും വീണ്ടും വീണ്ടും 
മുഖം മൂടി വച്ചെഴുതും    
Mathew 2015-02-25 08:14:18 News
വളരെ നല്ല അവലോകനം
ഇരുമ്പു ശൌരി 2015-02-25 05:30:39 News
ഇല്ലിനോയി കോർട്ടിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇ-മലയാളി പത്രാധിപരുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കട്ടെ. ചില കീടങ്ങൾ സംഗതികൾ എങ്ങനെ കണ്ടു പിടിക്കണം എന്നറിയാതെ വരുമ്പോൾ വിവരങ്ങൾ നല്കുന്നവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ കുറ്റാരോപണ രീതിയിൽ എറിഞ്ഞു മിടുക്കൻ കളിക്കും. "എന്നാപ്പിനെ അതെന്താ?",  "എന്നാലിതെന്തുവാ ഇങ്ങനെ?" എന്നെല്ലാം! .
 
പേരും മേൽവിലാസവും കൊടുക്കാത്ത ആരുടേയും കമന്റുകൾ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ ചേർക്കരുതെന്ന അഭ്യർത്ഥനയോടെയുള്ള  "നെഞ്ചത്തടി വിലാപം" ഇ-മലയാളിയിൽ പലരും വായിച്ചിരിക്കുമല്ലോ? എഴുത്തുകാരന്റെ ഡിമാന്റുകൾ,  "ഒക്കെ", "ഒക്കെ"യെന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇ-മലയാളി പത്രാധിപർ അതു നടത്തി.
ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിലാപമാണ്‌ അദ്ദേഹം വളരെ അനുസരണയോടെ സ്വാന്തനപ്പെടുത്തിയത്. അത്തരത്തിൽ ഒരെഴുത്തുകാരൻ തന്റെ കൃതി ഒരു പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ ആവിശ്യപ്പെട്ടു മുമ്പു കേട്ടിട്ടില്ല. അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഇന്റെർനെറ്റു പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപരുടെ ജോലി കൂടി ഏറ്റെടുത്തു കൊണ്ടാണ് "നെഞ്ചത്തടി വിലാപം" ഇറക്കിയത്. തന്റെ ലേഖനത്തിനു കീഴിൽ ആരെങ്കിലും കമന്ടു നിരത്തുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ പേരും വിലാസവും നല്കിയിരിക്കണമത്രേ! പലരും പ്രതിഷേധിച്ചിരിക്കാം, പ്രതീകരിച്ചിരിക്കാം. ചവറ്റുകുട്ടയിൽ തള്ളി. അഡ്രസ്സില്ലാത്തവരെ അവഹേളിച്ചു തന്റെ കൃതി പബ്ലീഷു ചെയ്തു അവാർഡും കാത്തിരിക്കയാണിപ്പോൾ.
 
അതിലെ ന്യായം ചോദിച്ചു പേരും ഇമെയിലും നല്കി ഞാനും ഒരു കുറിപ്പു എഴുതിയിരുന്നു. ഇട്ടില്ല!  കാപ്പിക്കമ്പോ ഇരുമ്പു കമ്പിയോ അതോ തോക്കാണോ കാട്ടി ഇദ്ദേഹത്തെ പെടിപ്പിച്ചെതെന്നറിയില്ല. പക്ഷെ ഈ-പത്രാധിപർ വളരെ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു.
 
പ്രശസ്ത പത്രമായ ന്യൂയോർക്ക്‌ ടൈംസും, കമന്റു വീരനായ 'ഹഫിംഗ്ടണ്‍ പോസ്റ്റു' പോലും 'പേരും ഒരു ഇ-മെയിലും' മാത്രമെ കമന്റെഴുതുന്നവരോട് ചോദിക്കയുള്ളൂ. ''ഹഫിംഗ്ടണി'ൽ പരത്തെറിയും ഭംഗിയായും കലാപരമായും എഴുതിയാൽ ഇടും. പത്രാധിപന്മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വേണ്ടത് എഡിറ്റു ചെയ്തും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരിധികൾ വിടാതെയും കിട്ടുന്നവയിലെ  'കഴമ്പു' നോക്കി അവർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കയാണ് ചെയ്തു പോരുന്നത്. എന്നാൽ സ്ഥാപിത തല്പ്പരരായവരുടെ  രാഷ്ട്രീയ ജാതി മത പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ആ നിലപാടിലല്ല എന്ന കാര്യം മറക്കുന്നില്ല. ഇ-മലയാളി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പത്രമായി പള്ളി- പാതിരി-ബിഷോപ്പു വാർത്തകൾ കൂടുതൽ ഇടുന്നുവെങ്കിലും ജാതി മത വിദ്വേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ എല്ലാവരുടെയും എഴുത്തുകളും വാർത്തകളും എഴുത്തുകളും ചേർത്തു പോരുന്നുണ്ട്.

ഇവിടെ എഴുത്തുകാരൻ പത്രക്കാരനെ പഠിപ്പിക്കയാണ് തന്റെ കൃതി എങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞുകൊടുത്ത്. കാപ്പിക്കമ്പ് കഷത്തിൽ വെച്ചിരുന്നോ, തോക്കുണ്ടായിരുന്നോ ഇതാവിശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്നു ചോദിച്ചാൽ പത്രാധിപർ മൌനം പാലിക്കയാണ്. അദ്ദേഹം നന്നായി പേടിച്ചിരിക്കുന്നു!

  - ഇരുമ്പു ശൌരി
വിദ്യാധരൻ 2015-02-25 05:26:26 News
എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെയാണ് ഡോക്ടർ കുഞ്ഞാപ്പു എന്റ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻറെ പുസ്തകത്തിന്റെ തലകെട്ടായി ഉപയോഗിച്ചത്.  അതുപോലെ ഈ ലേഖന കർത്താവും. എന്റെ പേര് എന്റേത് തന്നെ എന്ന് തെളിയി ക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്നിരിക്കിലും, അജ്ഞാത നാമത്തിൽ എഴുതുന്നത്‌ അമേരിക്കൻ വർത്തമാന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പരിരക്ഷിക്കപെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിനെ ചൊല്ലി അമേരിക്കയിൽ നടന്ന പല കേസുകളും ഉദ്ധരിച്ച് ശ്രി. അന്തപ്പൻ ഇവിടെ എഴുതിയെങ്കിലും, അതെല്ലാം അവഗണിച്ചു, വായനക്കാരുടെ വായടച്ചു പൂട്ടി വിമർശനം ഒഴിവാക്കി തങ്ങളുടെ വരേണ്യ മുഷ്ക്കിനെ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്, ഇതിന്റെ മുന്നിൽ പേരും അഡ്രസ്സും ഇല്ലാത്തവരുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തരുതെന്ന് എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്,   'വീരനാം  അദ്ദേഹത്തിനു, ഒരു വായനക്കാരനെ വിമർശിക്കാനുള്ള  സർവ്വ അധികാരവും ഉണ്ട് എന്നാൽ വായനക്കാരൻ  വാ പൂട്ടി നിന്ന് കൊള്ളണം എന്നാണോ ?  ഒരാൾ പ്രശസ്തനും, ശാസ്ത്രജ്ഞനും ആയതുകൊണ്ട് വായനക്കാർ മിണ്ടാതിരുന്നുകൊള്ള ണം  എന്ന് നിയമം ഒന്നും ഇല്ല.  ഇന്ന് അമേരിക്കൻ മലയാള സാഹിത്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കടപ്പാടുള്ള സ്നേഹ ബന്ധങ്ങളാണ്.     ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി എന്ന് വച്ച് മാർച്ച് എട്ടിന് വിചാര വേദി എന്നെ തൂക്കിൽ ഇടുമ്പോൾ അത് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വരില്ല.  എന്റെ മരണം ദൂരെ നിന്ന് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പുതിയ അനുഭവം ആയിരിക്കും. പിന്നെ എന്റെ ആത്മാവ് ഒരെണ്ണത്തെ വെറുതെ വിടുമെന്ന് ഓർക്കെണ്ടാ.  എന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും .
താൻ താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവര്ത്തിയുടെ ഫലം താൻ അനുഭവിക്കണം. അല്ലാതെ ലേഖകൻ അതേട്ടുടക്കാൻ പോയാൽ, ചില ജാമ്യം നിന്നവർ ആപ്പിലാകുനന്തുപോലെ ആകാൻ ഇടയുണ്ട് 

പിന്നെ ഇതുപോലെ ലേഖനം എഴുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷെ സത്യം സത്യമായിരിക്കട്ടെ ?  

സത്യം ബ്രൂയാത് പ്രിയം ബ്രൂയാത് 
ന ബ്രൂയാത് സത്യം അപ്രിയം 
പ്രിയം ച നാനൃതം ബ്രൂയാത് 
ഏഷ ധർമ്മ സനാതന  (മനുസ്മൃതി )

സത്യം ചൊൽക ഹിതം ചൊൽക 
ചോൽകായികഹിതമുള്ളതും 
ഹിതമാം പൊളിയും ചൊല്ലായ് -
കിതെ ശാശ്വത ധർമാമം  (ആശാൻ )

  - വിദ്യാധരൻ
A.C.George 2015-02-24 21:18:50 News
Great. Wonderful, Blesson-Houston. I applaud you. In our opinion wise we travel on the same boat. Please keep writing.These so called fake political leaders whether left or right and also the the fake cine super stars cheat and reap the benfits from own blood. We have to boycot the way we can. The common people are their slaves. What a pity?
വിദ്യാധരൻ 2015-02-24 21:00:27 News
ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിർവൃതിയിൽ 
ഞാനൊരാവണി തെന്നലായി മാറി 
ആയിരം ഉന്മാദ രാത്രിതൻ ഗന്ധം 
ആത്മദളത്തിൽ തുളുമ്പി  (ശ്രീകുമാരൻതമ്പി )
ashok 2015-02-24 20:14:03 News

കോഴി കട്ടവന്‍

കോഴി കട്ടവെന്റെ തലയില്‍ പപ്പ്‌ എന്നു പറയുവാന്‍ ഉള്ള സ്വതന്ത്രം എല്ലാവര്‍ക്കും

ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ എന്നെ കള്ളന്‍ എന്നു വിളിച്ചു എന്നു കോഴി കട്ടവന്‍ പരാതി വിളിച്ചു കൂവുന്നു.

I read e- malayalee daily. I was wondering about the supidity of the people who cry about being critized. If you don't want to be criticized do not publish your cow-dung. Some of you are writing trash in the form of poetry, short stories and essays. Some of you are religious and political fanatics. But the common factor is you don't like to be criticized.

You want to know the real name of the person who commented .But try to conceive it fully. Every writer has the full right and privilage to be anonymous. You cannot use your bullying comments to know the real identity of the writer. It is foolish to threaten the editor of the news paper.

Remember the good old days. You all read -Thaniniram- and got thrilled.

Now you cannot take it. So the best thing for you is quit.

You don't want to be commented and you cannot take critcism; stay away from public attention.

If you write, we have a right to comment whether you like it or not.


Ashok

വായനക്കാരൻ 2015-02-24 20:08:23 News
ഭാരതമെന്ന പേര്‍ കേട്ടാല്‍
അഭിമാനപൂരിതമായിരുന്നെന്നന്തഃരംഗം
കേരളമെന്നു കേട്ടാലോ 
തിളച്ചുമറിയുന്നു രോക്ഷമെൻ ഞരമ്പുകളില്‍.........
വായനക്കാരൻ 2015-02-24 19:37:48 News
അജ്ഞാതൻ പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കുന്നു. അജ്ഞാതമായി പേരുകൾ വച്ച്എഴുതുന്നത് അനുവദിക്കരുതെന്ന് പത്രങ്ങളോട് ചിലർ മുറവിളി  കൂട്ടുന്നത് ‘രാജാവ് നഗ്നനാണ‘ന്ന് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ കുട്ടികളെ രാജാവിന്റെ എഴുന്നള്ളത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിനിർത്തുന്നതുപോലെയാണ്.
Ninan Mathullah 2015-02-24 19:31:30 News
If all this true why he lost Delhi?  I think for the people of India this is not the reality.
A. George 2015-02-24 16:29:01 News
Thank you Joseph for bringing truth and facts in our community.
Ninan Mathullah 2015-02-24 12:30:46 News
I was commenting on people writing without giving source of the information. So in this article no source is sited and some of the numbers here in the article I hear for the first time. Most of the time it is just personal opinion or biased statements or exageration used. Readers are misled since writer is not required to give source. So several are using this forum for propaganda. To justify anonymous writing any number of reasons can be given, and more reasons on its disadvantages. 'Ammaye thalliyalum athinu randu pakshamundallo?'
അജ്ഞാതൻ 2015-02-24 11:40:29 News
ഞാനും വല്ലപ്പോഴും എഴുതുന്ന ഒരാളാണ്. അമേരിക്കയിലുള്ള പേരുകേട്ട ഒരു എഴുത്ത്കാരൻ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പുലഭ്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. കാരണം ഞാൻ എഴുതിയത് അദ്ദേഹത്തിനെ തത്വശാസ്ത്രവുമായി പൊരുത്ത പെട്ടില്ല.   അമേരിക്കയിൽ അന്തപ്പൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, അജ്ഞാത നാമത്തിൽ എഴുതുന്നവർ ധാരാളമാണ്. ഓണ്‍ ലൈൻ പേപ്പറുകൾ നോക്കിയാൽ മതി.  ഇവിടെ ഒരു ലേഖനം തന്നെ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അജ്ഞാതമായി പേരുകൾ വച്ചെഴുതുന്നത് അവരുടെ മാതാപിതാക്ന്മാരോട് കാണിക്കുന്ന അനാതരവാണെന്നും ഭീരുത്വമാണെന്നുമൊക്കെ.  സ്വന്തം പേരു വച്ചും അജ്ഞാതമായ പേര് വച്ചെഴുതുന്നവരും എല്ലാം ഒരേ സ്വാതന്ത്രിയത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇരുന്നു എഴുതുന്നു.  അന്തപ്പന്റെ ഈ പോസ്റ്റ്‌ അജ്ഞാത നാമത്തിൽ എഴുതുന്നവർക്ക് ശക്തി പകരുന്നതും, വിവരം ഇല്ലാതെ ഇതിനെക്കുറിച്ച്‌ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുനന്വർക്ക് വിവരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതുമാണ്‌ 

സർവ്വ ലോക പേരില്ലാത്തവരെ 
സംഘടിച്ചു സംഘടിച്ചു ശക്തരാകുവിൻ 
Anthappan 2015-02-24 10:57:21 News

Attn. Mr. Matthulla

There is law in this country to protect the anonymous writers. 

When you post an anonymous message on an Internet message board, how anonymous is it, really?  A November 17 decision from an Illinois appellate court addresses that very question. 

 “Encouraging those easily offended by online commentary to sue to find the name of their ‘tormenters’ would surely lead to unnecessary litigation and would also have a chilling effect on the many citizens who choose to post anonymously on the countless comment boards for newspapers, magazines, websites and other information portals.  Putting publishers and website hosts in the position of being a ‘cyber-nanny’ is a noxious concept that offends our country’s long history of protecting anonymous speech.”

The Malayalee writers are getting pissed off when they are criticized.  Instead of taking the good part of the criticism and discard the bad, most of the Malayalee writers are in constant fight with readers.  When someone writes with anonymous name, it doesn’t mean that they cowards.  If you look at hundreds of comments appearing under the articles in New York Times, CNN and other papers, you see most of them are with anonymous name.  It is e-Malayalee editorial board’s decision or choice to publish some comments or not.  As someone stated, if commentators post their name, they can be harassed over the phone and threaten.   By posting anonymous name both writer and commentator is protected because the likelihood of harassing each other is nil.   Our writers must get matured to take criticism with grace and discard it if they don’t like it.  The writers are supposed to be proactive rather than reactive.  Or if you want to be a good writer learn to swallow your pride.  

Ninan Mathullah 2015-02-24 10:27:26 News
This sounds more biased imagination or fiction rather than facts. In writing emalayalee, nobody required to give the source. So writing tends to be personal opinions rather than from scholarly source. In this article also the writer leaning to a particular religion is clearly evident. It is pathetic that some people can write anything without revealing their identity.