G. Puthenkurish 2014-02-03 19:37:09 News
കഥാതന്തു, ഭാഷ,  ശൈലി എന്നിവകൊണ്ട്  മികവുറ്റ പതിമൂന്നു ചെറുകഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് 'ഇക്കാമല്ലി ഇക്കൂട്ടാമല്ലി'. അതിലെ അവസാനത്തെ കഥയാണ് ഇക്കാമല്ലി ഇക്കൂട്ടാമല്ലി. ഓരോ കഥയും വായനക്കാരെ പിടിച്ചിരുത്തി വായിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം, നാം നമ്മളുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടും അവരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് കോറിഎടുത്ത ആശയങ്ങളെക്കൊണ്ടും   എഴുത്തുകാരി ആകർഷകമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ വായിച്ചു തീർക്കാൻപറ്റുന്ന നല്ല ഒരു കഥാസമാഹാരം. ഷീലമോൻസ് മുരിക്കന് എല്ലാ ആശംസകളും 
truth seeker 2014-02-03 19:31:53 News
The writer says Buddhists did not prevent Muslims. History says Hindus were in power during the time of Islamic invasion. Hindus already subjugated buddhists by that time.
Also, to claim India as one nation like today has no merit. India was one culture but many nations then like Europe of today.
Even Travancore was a counry till 1947
Keralite 2014-02-03 19:25:29 News
The Hindutva guys who killed Muslims in Gujarat are claiming that they did it as part of dharma (as a reaction to an attack in Godhra) So nobody regrets the mass killings of innocents.
But civilized world would not agree with the barbarian concepts.
In Kuriukshetra, with whom was dharma? both groups have their own justifications.
G. Puthenkurish 2014-02-03 19:12:33 News
Congratulations for both of you for your invaluable contributions to Malayalam literature.  
Raju 2014-02-03 17:28:11 News
Modi supporters should be just as honest and forthcoming. They should have the courage to point out the weaknesses in their leadership and the party like the congressies.
G. Puthenkurish 2014-02-03 17:17:17 News
Thanks for e-malayalee and the readers for choosing my poems. 
ിദ്യാധരൻ 2014-02-03 14:46:17 News
വായനക്കാരുടെ വിധിക്കും അതിനു വഴിയൊരുക്കിയ ഈ മലയാളിക്കും അഭിനന്ദനം . സംഘടനകളുടെ പിൻബലം ഇല്ലാത്ത അവാർഡുകൾ എഴുത്തുകാർക്ക് പ്രചോതനം നൽകുകയും നല്ല എഴുത്തുകാരെ സൃഷ്ട്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും . ഒരിക്കൽകൂടി ഇ-മലയാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിനു അഭിനന്ദനം
PPM Ali 2014-02-03 14:16:31 News
thanks for introducing this book, You did an excellent review and provided practical and tactical examples.
John 2014-02-03 12:31:58 News
Thank you Mr. Joy Ittan.  
 ഇപ്പോളാണ്  കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഒന്നു മനസിലായത് . 
.Thank you again..........
Cherian Jacob 2014-02-03 12:23:26 News
സരോജയുടെ ജോയെപ്പറ്റിയുള്ള ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍ വളരെ ഹൃദയസ്പര്‍ശി ആയിരുന്നു. ഇത് തീര്‍ച്ചയായും പുസ്തകമാക്കുക. കഴിയുമെങ്കില്‍ ജോയെപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവരുടെയും കുറിപ്പുകള്‍ ചേര്‍ത്തിണക്കി ഒരു സ്നേഹോപഹാരം ആക്കുക. ഈ കുറഞ്ഞ ലോക ജീവിതത്തില്‍ മരണം എന്നത് ആര്‍ക്കും ഒഴിവാക്കാന്‍ പറ്റില്ല. സ്വര്‍ഗത്തില്‍ പോകാന്‍ കോതിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരണത്തില്‍ കൂടെ പോകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ മരണം മാറ്റത്തിന്‍റെ ഇടനിലക്കാരനാണ്. അതിനെ ധൈര്യ പൂര്‍വം അഭിമുഖീകരിക്കാന്‍ ആളുകളെ ഒരുക്കുന്ന ആളാകാന്‍ സരോജക്ക് സാധിച്ചാല്‍ അത് ജോക്കുള്ള സ്നേഹോപഹാരമായിരിക്കും. എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയാന്‍ ജേക്കബ്
abraham theckemury 2014-02-03 09:40:43 News
Congrats and best wishes to All.
Tom Mathews 2014-02-03 08:23:35 News
Dear Mr.John Mathew: I am thankful to you for my introduction to this rather sentimental journey of a physician globally and finally to the United States. Also hailing from the Kerala heartland of Tiruvella, I can identify with this journal of a man's travel in search of wealth but mostly 'enlightenment' in life. My congratulations to the author and to Mr.Mathew for my exposure to this literary 'gold mine' Tom Mathews, New Jersey
Philip 2014-02-03 07:24:24 News
ഒരു ചോദ്യം ...വെളുപ്പിനെ മൂന്നു മണിക്കാണോ ഭവക്കു കുര്ബാന അര്പ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹം വന്നത് ? എന്തിനാണ് കള്ളനെ പോലെ വന്നത് ? ന്താണ് സാർ കുര്ബാന ?ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ ...
വിദ്യാധരൻ 2014-02-03 05:45:34 News
സ്മരണയിൽ അനവധി മധുരചിത്രം 
മാനസനേത്രങ്ങളിന്നും കാണ്മൂ 
മതിമോദമണയ്കുമാറൊരിക്കലന്നാൾ
മാവുകൾ പൂത്തു മണം പരന്നു 
മധുകരകുലഗീതമുഖരിതമായി 
മാമാരതോപ്പുകളാകമാനം 
പരഭൃതതതിയതി കുതകപൂർവ്വം 
പാടിപറക്കയാ യങ്ങുമിങ്ങും (ചങ്ങമ്പുഴ )

 
Anthappan 2014-02-03 05:31:47 News
Excellent article. Most of the Mala-ali leaders and their behavior belongs to stage-1 and there is no sign of it getting better.