opinionator 2014-07-15 19:03:45 News
Timur, who attacked and killed lakhs in India was a desecendant of Genkis Khan. Babur was an offspring of Timur. Virtually the Genkis Khan's descendants ruled India till 18th century.
Nebu Cherian 2014-07-15 18:13:38 News
Very nice and informative article. Many people ignore the history for a purpose, but the past is so closely connected to the present and the future. Thank you very much.
RAJAN MATHEW DALLAS 2014-07-15 15:58:01 News
 
 കഷ്ടം ! ഒരു കോണ്‍ഗ്രെസ്സ്കാരൻ എന്ന് പറയാൻ നാണം തോന്നുന്നു ...ഈ പാവങ്ങൾ ഏതു നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കഴിയുന്നത്‌  !
RAJAN MATHEW DALLAS 2014-07-15 15:19:17 News
 ഇടുക്കിയിലെ പാവങ്ങളെ തെറ്റിദ്ദരിപ്പിച്ചു വോട്ടു നേടി എന്നുള്ളതല്ലേ സത്യം ? ഏലത്തിനു ഇടുന്ന എൻഡോ സല്ഫാനും മറ്റു കീട നാശിനികളും രാസവളവും ഒരു മഴ പെയ്യുബോൾ, താഴെയുള്ള പുഴകൾ മുഴുവൻ വിഷമയമാക്കും എന്ന് ഏതു കൊച്ചു പില്ലാർകും അറിയാവുന്നതാണ്... മണ്ണ് , മണൽ, മരം, പാറമട മാഫിയാകൾ ...ഒരുമിച്ചു കൂടി , ഇടുക്കിയെ ഇല്ലയിമ ചെയ്യാൻ... 
RAJAN MATHEW DALLAS 2014-07-15 14:35:36 News
  
  ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ! 
ഒരു സംശയം ...ജർമ്മനി മൂന്നു ഗോളെഗ്ഗിലും അടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നായിപ്പോയി ! സരിത ജർമ്മനി ക്കിട്ട് പണിതോ ?
Ninan Mathullah 2014-07-15 13:03:49 News
Thanks for the research, and the informative blog. When you read the history written by western writers, you have to take it with a pinch of salt. People generally get carried away by their own self importance, and their historians try to despise other empires by other races. You might wonder why Alexander is extolled as 'Alexander the Great' though he was not any less in killing people. No doubt it is from the prejudices of people. Histoy is written by the winning group. Now western culture is ruling and so the history written by western media gets acceptance. If Hitler had won second world war, the history weread would have been different.
കുഴിവെട്ടി കുഞ്ഞപ്പൻ 2014-07-15 12:44:23 News
പല പ്രാവശ്യം ചരിത്രം കുറിച്ചതാണെനികിലും ഇടയ്ക്കു ഇടയുക്ക് കുഴി മാന്തി പഴയ ചരിത്രം പുറത്തെടുത്തു ദൂരെക്കളഞ്ഞു പുതിയത് കുഴിച്ചിടുന്നെത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് കേരളയിറ്റെ. ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരു കുഴിവെട്ടികലാണ്‌. അവന്മാര് അമേരിക്കയിലെ ശവം അടക്കുക്കരെപ്പോലെയാണ്. എല്ലാരും പോയികഴിയുമ്പോൾ, കുഴിവെട്ടി നല്ല പെട്ടിയാനെങ്കിൽ അതെടുത്തും വില്ക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുടുമ്പത്തിൽ നിന്ന് ചിലര് ഫോമയിലും ഫോക്കാനയിലും കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്‌. അവന്മാര് മാത്രമേ ഇപ്പണി ചെയ്യാൻ സാദ്യതയുള്ള്. എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതായി കേരളയിട്ടു ആരോടും പറയണ്ട
jep 2014-07-15 12:40:00 News

ലേഖകൻ എഴുതിയ തു പോലെ "സരിതാ വിചാര " ഭാഷ  എല്ലാ രാജ്യത്തും ഒരു പോലയാണ് .

Raveendran Narayanan 2014-07-15 01:20:57 News
AMERICA WANTS THAT I SHOULD AIRCONDITIONING THE MOTHER EARTH FREE OF CHARGES. I AM READY TO DO AS PARTTIME JOB, BUT TWO MILLION DOLLARS CASH MONEY. 
EVERY DAY ENVIRONMENTAL DAY https://www.youtube.com/watch?v=Te9jtgRVsbY&feature=youtube_gdata_player 

"AIR CONDITIONING OF MOTHER EARTH" CLIMATE CHANGE THIRD GROUP
Welcome to view & comment " STOP SEA RAISE NOW " !!!!!!    
NOT CO2 & GREEN HOUSE GASES CHANGING CLIMATE. CARBON ECONOMY IS FAILING EVERYWHERE. "Why I am different from CLIMATE AND GLOBAL WARMING SCIENTISTS? " http://joychenputhukulam.com/newsMore.php?newsId=37630
Yoyo 2014-07-14 17:44:51 News
3000 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു എന്ന് അഭിമാനിക്കുമ്പോളും സാഹിത്യത്തെ പാടെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും മലയാള ഭാഷയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ബെന്യാമിൻ എന്ന എഴുത്തുകാരനെ അറിയുക പോലും ഇല്ല എന്നു പറയുകയും അവാർഡ്‌ ജേതാക്കളെ പത്രത്തിലൂടെ കൊട്ടിഘോഷിച്ചിട്ട്‌ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ പോലും നൽകാതെ അവഹേളിച്ച കണ്വെവെൻഷൻ എന്ന ബഹുമതി ഫോമയ്ക്കു മാത്രം സ്വന്തം .

keralite 2014-07-14 14:27:06 News
ഇതു നേരത്തെ ചരിത്രം �റിച്ചതാണല്ലൊ. ഇടക്കിടെ ചരിത്രം ആവര്‍ത്തി�ന്നോ?
ക�ത്തൂറ്റ നേത്രുത്വം എ� കണ്ടു. അതോ കഴകത്തില്ലാഠ നേത്രുത്വമോ?
Tom Thomas 2014-07-14 13:44:50 News
It is funny out of 5 people in the picture only one is the original candidate, the four others are showing off. 
JOSEPH NAMBIMADAM 2014-07-14 12:49:40 News
പ്രിയ അനിൽ പെണ്ണുക്കര,ശ്രീ അബ്ദുൽ പുന്നയൂർ കുളത്തിനാണ് ഈ പുസ്തക പ്രദർശനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ക്രെടിറ്റിനും അവകാശം.ലാന സമ്മേളനത്തിലുo ഫൊക്കാനയുടെ സമ്മേളനത്തിലും,ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വളരെ ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു പ്രദർശനത്തിനു വെക്കുന്ന ശ്രീ അബ്ദുൽ പുന്നയൂർ കുളത്തെ ഈ ലേഖനം എഴുതിയ അനിൽ പെണ്ണുക്കരയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്താനാണ് ഈ കുറിപ്പ് എഴുതുന്നത്‌.വാർത്ത എഴുതിയതിനു പ്രതേക നന്ദി.
Jose Pinarkayil 2014-07-14 12:43:01 News
I attended the convention, overall it was a well attended great convention. Thank you FOMAA Leadership.
അനങ്ങാപാറ 2014-07-14 12:40:17 News
കാറ്റത്തു അനങ്ങാതെ നില്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ എന്ന തുടക്കം ശരിയല്ല. ഇലയെങ്കിലും അനങ്ങുമെല്ലൊ? പാറയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ന്യായം ഉണ്ട്