വിദ്യാധരൻ 2014-05-19 11:34:29 News
സൗന്ദര്യംകൊണ്ട് കൈവന്ന പുതുമ, കാവ്യരചനകൊണ്ട് ഉണ്ടായ സൽക്കീർത്തി, പാണ്ന്ധിത്യത്താലുള്ള മാന്യസ്ഥിതി യുദ്ധസാമർഥ്യം കൊണ്ട് നേടിയ വലിയ പ്രതാപം ഇപ്രകാരമുള്ള വർണ്ണനീയ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം ഒരിക്കൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു ജിഞാസുവും, എഴുത്തുകാരനും, കവിയും, വേണ്ടി വന്നാൽ അല്ല്പ്പം വെല്ലുവിളിക്കും തയ്യാറുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ്‌ ശ്രി രാജുതോമാസിനെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ-പത്രങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നല്ലതിനെ നല്ലതെന്നും ചീത്തയെ ചീത്തയെന്നും പറയുന്നതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻറെ അഹങ്കാരത്തോട് എനിക്ക് മതിപ്പാണ്. കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നവന് ബലം നഷപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നതുപോലെ (ചിന്താ ബലം ഹന്ത ദയാതി ലക്ഷ്മീം') ഒരുത്തന്റെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടി കാണിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നിന്നാൽ ഒടുവില ഒന്നും പറയാതെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കണ്ടാതായിട്ടു വരും. അമേരിക്കയിലെ മിക്ക എഴുത്തുകാരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ വിമർശകന്റെ ശക്തി ക്ഷയ്മാണ്. അഥവാ വിമർശകൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതവന്റെ പാണ്ഡിത്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമായി ചിത്രികരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇദ്ദേഹം ആംഗലേയ സാഹിത്യത്തിൽ ഒരു പ്രവീണൻ ആണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻറെ എഴുത്തുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭാഷ ഏതായാലും സുന്ദരമാണ്. പലപ്പോഴും പല കഠിനപദങ്ങളുടെയും അർഥം ഞാൻ ഇങ്ങ്ലീഷ്‌ മലയാളം നിഘണ്ടുവിൽ പോയി തിരയാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാത്ത അവസര രഹിതങ്ങളായാ ഒരു വാക്കുകളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇടയ്ക്കു ഓരോ കവിത ഈ മലയാളിയിലൂടെ ഇറക്കി വിടുക. അത് ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളെയും ജീവിതത്തേയും ധന്യമാക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടം വരാനില്ലല്ലോ? കൂടിവന്നാൽ കുറച്ചു ചീത്തവിളി കേൾക്കുമായിരിക്കും" എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ "ചെമ്പിച്ച താടിയും മീശയും കേശവും വമ്പിച്ച കയികളിൽ'പേനയും പുസ്തകവും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കർക്കശക്കാരനായ അദ്ദ്യപകന്റെ ഓർമ്മകൾ ഉണര്ത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ്ടായിരിക്കാം അവരിൽ ചിലര് നിങ്ങളെ ക്കുറിച്ച് ഇല്ലാ വചനം പരഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത്.
Chandran 2014-05-19 10:37:38 News
നാല്ലയൊരു വിമർശനം. എഴുത്തുകാരനു സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ള പാഠം വളരെ വ്യക്തമായി വായനക്കാർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന ഈ വിദ്യാധരൻ ആരായിരിക്കും? അറിയാൻ ആകാംഷയുള്ളത്കൊണ്ട് കുഞ്ഞാപ്പു സാറിന്റെ ഒരു പുസ്തകം ഓർഡർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു? താങ്കളാരായാലും എനിക്കിഷ്ടപെട്ടു.
vaayanakkaaran 2014-05-19 10:08:58 News
ഷ്രോഡിങ്കരന്റെ പൂച്ചരാമായണം: 
ചത്താലും ജീവിക്കുന്നു ചിലർ, മറ്റുള്ളോർ 
ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കിലും.
Mathew Joseph 2014-05-19 09:48:24 News
It is very impressive leadership skills for a Malayalee women. School and College Leader, Youth congress Mandalam President, Delaware Malayalee Association Vice President, Secretary, FOMAA Women's forum Conference Chair, PhD from one of the Top schools in the country Mayo Clinic, Post Doctrol degree. I agree FOMAA need a strong Women leader as Jt. Tresurer. I hope people will look at the skills set,putting the politcs aside. All the best.
വിദ്യാധരൻ 2014-05-19 09:20:24 News
" ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഒരു മണൽത്തരിയിലും, സ്വർഗ്ഗത്തെ കാട്ടുപൂവിലും, അനന്തത കൈ കുംമ്പിളിലും, നിത്യതയെ ഒരു മണിക്കൂറിലും കാണുവാൻ "അനന്തം അജ്ഞാതം അവർണ്ണനീയം ഈ ലോകഗോളം തിരിയുന്ന മാർഗ്ഗം അതിങ്കലെങ്ങാണ്ട് ഒരിടത്തിരുന്ന് നോക്കുന്ന മർത്ത്യൻ കഥഎന്ത് കാണ്മൂ?"
വിദ്യാധരൻ 2014-05-19 09:06:46 News
ഞാനും മുടങ്ങാതെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ചാമ്പ്യൻസ്. ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ പരാജയങ്ങളും, ബലഹീനതകളും, പ്രതിസന്ധികളും പലപ്പോഴും നമ്മെ നിർവീര്യരാക്കും. പ്രത്യേകിച്ചു ആരോഗ്യവാന്മാരായ മലയാളികളെ. സാഹിസികത ജിവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയ അമേരിക്കയിൽ കുടിയേറിയിട്ടും ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു ലക്ഷ്യവും ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ളവര്ക്ക് ഭാരമായി ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ മലയാളികളെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എന്തിനു ഒരു മുട്ടാതർക്കവും ഉടക്കും ഉണ്ടാക്കി മറ്റുള്ളവർ അദ്ധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ നിന്ന് അല്പ്പം വെള്ളവും മേടിച്ചു അടിച്ചു ജീവിതം പാഴാക്കി കളഞ്ഞ എത്രയോ മനുഷ്യ മൃഗങ്ങളെ നമൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത്തരക്കാർക്ക് ആവേശം ആവാഹിചെടുക്കണമെങ്കിൽ നിർഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് എഴുതി തള്ളിയ ഈ മനുഷ്യ ജീവികളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. ഇവരെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടു കയ്യും രണ്ടുകാലുമുള്ള നമ്മൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങലാണ്ള്ളത്? എഴുത്തുകാരൻ സന്തോഷത്തിന്റെ മാനദണ്ന്ധങ്ങളിലാണ് ഈ ലേഖനത്തില ശ്രദ്ധവ്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ലേഖനം വായനക്കാരനെറെ ചിന്തയെ പല തലങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചു വിടുന്നു. അതായത് എഴുത്തുകാരൻ ഒരു പക്ഷെ ഉദ്ദേശ്യച്ചതിലും കൂടുതൽ ആ ലേഖനംകൊണ്ട് ഫല പ്രാപ്തിയുണ്ടാകുന്നു. സാഹിത്യ പ്രവര്ത്ത്യ സൃഷ്ടികൾ സമൂഹത്തിനു പ്രയോചനകരമായി തീരുന്നു. എഴുത്തുകാരൻ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരുന്നു. ലേഖനവും ലേഖകനും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു
mallu 2014-05-19 08:23:30 News
anything wrong about it? Rajagopal represents the right wing Hindus and it is ok. But when others too influence voters it is bad. what a logic.

Moncy kodumon 2014-05-19 08:20:58 News
Congratulations 
വിദ്യാധരൻ 2014-05-19 07:41:13 News
ഊർജ്ജകണത്തിന്റെ ശക്തിതന്ത്രത്തെ കോപ്പർഹെഗന്റെ വ്യാഖ്യാനപ്രകാരം നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുന്നത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നാണ് 'ഷ്റോഡിങ്റുടെ പൂച്ച' എന്ന വിരോധാഭാസ ചിന്ത ജനിക്കുന്നത്. നിർലക്ഷ്യമായ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു പൂച്ച മരിച്ചിരിക്കാനോ ജീവിച്ചിരിക്കാനോ സാദ്ധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സങ്കൽപ്പത്തിൽ നിന്നാണ് 'ഷ്റോഡിങ്റുടെ പൂച്ച' ഊർജ്ജകണത്തിന്റെ ശക്തിതന്ത്രത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ പിന്നീട് സജ്ജീവമാകുന്നത്. ഒരു സാധാരണ വായനക്കാരൻ 'ഷ്റോഡിങ്റുടെ പൂച്ച' എന്ന കവിതസമാഹാരത്തിന്റെ തലക്കെട്ടും കവിതകളുമായി എന്ത് ബന്ധം എന്ന് തലപുകയുമ്പോൾ, ഷ്റോഡിങ്ർ പിന്നീട് തന്റെ വിരോധാഭാസ ചിന്തക്ക് കൊടുത്ത 'ഊരാക്കുടുക്ക്' എന്ന പേര് വെളിവായി വരുന്നു. ഒരു ശാസ്ത്രന്ജനെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം ഇത്തരം ചിന്തകൾക്ക് ചില അർത്ഥതലങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. പക്ഷെ കവിതയിലൂടെ ഈ വാഴ്വിന്റെ മനോഹാര്യത തേടുന്ന സാധാരണക്കാരന് ഓരോ എഴുത്തുകാരും അവരുടെ കവിതകൾ ഒരു ഊരാക്കുടുക്കാക്കി മാറ്റണമോ? കാണെപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതിൽനിന്ന് കാണാനാവത്തതിലേക്ക് കടന്നുപോയി, സൂക്ഷ്മംകൊണ്ട് സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിനു സുന്ദരവും പേലവുമായ ഭാവാന്തരമുണ്ടാക്കി ഈ ലോകവാഴ്വിനെ വന്ദനീയമാക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണെല്ലോ കവി" (നിത്യ ചൈതന്യയതി ) കണ്ണിൽ കൂടി വരമോഴിയായോ കാതിൽകൂടി വാമോഴിയായോ ഒരു വർണ്ണന സഹൃദയന്റെ മേധയിലേക്ക് കവിതാ ശകലമായി കടന്നുവന്നാൽ പിന്നീടതിന് ആജീവനാന്തം ഉള്ളിലൊരു ഭദ്രദീപമായിരുന്നു പ്രകാശം പരത്തുവാൻ കഴിയണം. പ്രോഫെസ്സർ കുഞ്ഞാപ്പുവിന്റെ കവിതകളിലെ പാണ്ഡ്യത്തത്തിന്റെ അതിപ്രസരവും , ഭാഷയുടെ പെലവമില്ലായിമയും അനുവാചകന്റെ മനസ്സില് ഇടംതേടുന്നതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻറെ കവിതകളെ തടഞ്ഞു നിറുത്തുന്നു. സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ ഊർജ്ജ തന്ത്ര വിഷയങ്ങൾ കൃത്രിമ ഭാഷകൾ ഇല്ലാതെ കണ്ണിൽ കൂടി വരമോഴിയായോ കാതിൽകൂടി വാമോഴിയായോ ഒരു സഹൃദയന്റെ മേധയിലേക്ക് കവിതാ ശകലമായി ഒരു കവിക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് കുമാരനാശാന്റെ ശ്രീബുദ്ധ ചരിതത്തിലെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം. പരമാണുക്കൾ പത്തുകൂടിയാൽ പരസൂക്ഷ്മം പരസൂക്ഷ്മങ്ങൾ പത്തുകൂടുമ്പോൾ ത്രസരേണു പരമേഴത് ചെർന്നാലുണ്ടാകും സ്ഫുടം സൂര്യ - കിരണങ്ങളിൽ പരിവർത്തിക്കും ഒരു രേണു അറിയോരാരേണുക്കൾ ഏഴും പിന്നെയും ചേർന്നാൽ യവ ബീജത്തിൽ കാമ്പാ ഏഴതു ചേർന്നാൽ വണ്ടീ - ന്നവലഗ്നമാ; മഥ പിന്നെയും ചൊന്നാനെവം മൃദുസർഷപമുൽഗയവങ്ങൾ; യവം പത്താ - മഥ പിന്നൊരംഗുലം; പന്ത്രണ്ടംഗുലങ്ങളാം വിതസ്തി; ഹസ്ത ഗജപാപങ്ങൾ പിന്നെ മേൽമേ- ലതിനൊക്കയും മേലാം പ്രാസമാം ധീര്ഘമാനം ' "പ്രവാചകൻ ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു ജനക്കൂട്ടം മറ്റൊന്ന് ശ്രവിക്കുന്നു കൂട്ടവാസി വേറൊന്നു ധരിക്കുന്നു സമൂഹം ചിലതൊന്നു വ്യഖ്യാനിക്കുന്നു സംഘാംഗം പലതെന്തോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു" ( വചനസഞ്ചാരം എന്ന പ്രോഫെസ്സർ കുഞ്ഞാപ്പുവിന്റെ കവിത ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ആശയത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. കവിതയുടെയും സാതിത്യത്തിന്റെയും ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടു അതിന്റെ പ്രയോക്താക്കൾ ആകാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അത്തരം എഴുത്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിനു എന്ത് പ്രയോചനം?
Jyothish Bahrain 2014-05-19 02:45:35 News
Dear Kishor,


We all pravasees in the gulf are really proud of you Kishore... and being a Calicutan, especially.  All the best to your new venture......

One of your favourite classmates from the ZGC College.....
Jyothish Koyilandy from the Kingdom of Bahrain
aJTH 2014-05-18 13:57:16 News
http://www.ndtv.com/article/india/i-am-single-who-will-i-be-corrupt-for-says-narendra-modi-484311
James Thomas 2014-05-18 13:05:58 News
വാസുദേവ് പുളിക്കൽ  വർഷങ്ങൾക്ക് മുംബ് വിചാരവേധിയിൽ ആരംഭിച്ച രീതി അനുകരിക്കുന്നതിൽ,  പിന്തുടരുന്നതിൽ ഒരു രസമില്ല മനോഹറെ, പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് വരൂ....
vaayanakkaaran 2014-05-18 09:32:45 News
ആഷാഢമാസം 
ആത്മാവിൽ മോഹം 
കവിതയാൽ മധുരമാമന്തരീക്ഷം.
Tom abraham 2014-05-18 05:40:26 News
IN THE US, former actor RONALD REAGON became the PRESIDENT. IN NORTH INDIA, BOLLYWOOD actors ALSO entered Politics.  Necessity is the mother of invention.
Innocent s victory is the victory of innovative thinking, and he with Mammootty and Mohanlal brought commonsense into politics.
Truth man 2014-05-17 21:02:24 News
Innocent,won by the support of LDF
He did not make his own party like
N.T Ramaravo  or Karunanidhi.
This is Kerala.