malayali 2014-10-20 04:42:06 News
Why the new officials did not come? already started infight?
വിദ്യാധരൻ 2014-10-20 04:10:03 News
അമേരിക്കയിലെ വായനക്കാരുടെ ഒരു കുഴപ്പം പ്രതികരിക്കാത്തതാണ്. പ്രതികരിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത്രയും ചവറു സാഹിത്യ കൃതികൾ ഉണ്ടാകുകയില്ലായിരുന്നു. ഈ അഭിപ്രായം പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയതാണ്. കവിതയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വേറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിൽ വരാനും വരാതിരിക്കാനും സാദ്യതയുണ്ട്
vaayanakaaran 2014-10-20 03:58:56 News
അമേരിക്കയിലെ സാഹിത്യ സംഘടനകൾ
പ്രത്യേകിച്ച് ന്യുയോര്ക്കിലെ സര്ഗവേദി,
വിചാരവേദി ഈ കവിതകൾ ചർച്ചക്കായി
എടുക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ട് പ്രൊഫസ്സർ കവികൾ
നമുക്കുണ്ട്. രണ്ടു പേരും വ്യത്യസ്തരാണ്.
ഒരു പ്രൊഫസ്സരെ കുറിച്ച് ധാരാളം
പഠനങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു,
Anthappan 2014-10-20 03:54:36 News
Followers of Jesus keep a vigil otherwise religious people will creep in and divide the Kingdom of Heaven Jesus envisioned in this world.
Vinod Rajan 2014-10-19 21:44:20 News
എന്റെ പൊന്നേ,  ഇവന്മാരുടെ അടപ്പൂരാൻ ഇനി അധികം താമസമില്ലാന്നു തോന്നുന്നു. എല്ലാവനും പൂരെക്കാശ്... കുടിച്ചു തിമിർക്കയാണ്... പെണ്ണുങ്ങളെയും പിള്ളാരേയും പ്രത്യേകം നോക്കിക്കോണേ ... പേപ്പട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ട വർഗ്ഗമാണേ, പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു...
Vivekan 2014-10-19 21:28:48 News
പ്രൊ. ആന്റണി കലക്കിയിരിക്കുന്നു! എന്നെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരന്റെ എഴുത്തും വായനയ്ക്കും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രാപ്തിക്കും പറ്റിയ ലളിതമായ, എന്നാൽ അർത്ഥസംപുഷ്ടവും ചിന്തിക്കാനിടവുമുള്ള കവിതകൾ. അഭിനന്ദനങ്ങൾ, സർ!
നാരദർ 2014-10-19 20:41:23 News
കുറെ നാൾ വളയത്തിൽക്കൂടി ചാടും പിന്നെ വളയം ഇല്ലാതെ ചാടും എന്ന് പറഞ്ഞതുപൊലെ അവർ എഴുതട്ടെ വായനക്കാരാ. അങ്ങനെ അവർ വായിക്കാതെ എഴുതാൻ പഠിക്കട്ടെ.
vinayen 2014-10-19 20:08:42 News
സാധാരണ ഞാൻ പ്രതികരിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഈ കവിത കണ്ടിട്ട് പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ആത്മ വഞ്ചന ആകും. ആസ്വദിച്ചു.
വിദ്യാധരൻ 2014-10-19 19:19:29 News
വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു സംഭവ കഥ. ഒരു പുസ്തകത്തിനും ഇംഗ്ലീഷു സിനിമക്കുമുള്ള എല്ലാ സാദ്യതയുമുണ്ട്.അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ കുടുംബം സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലയിപ്പോഴത്തെപോലും ലേഖകൻ ലേഖനത്തോടു വിവരണത്തിലും ഭാഷയിലും എല്ലാം നീതിപുലർത്തിയിരിക്കുന്നു. അഭിനന്ദനം .
Vivek John 2014-10-19 18:24:05 News
I attended this event as part of FOMAA Clean Kerala Event. It was an awesome event, first time attending a FOMAA event. Well arranged, well organized, Good Leadership, good crowd. Thanks to Gladson Varghese and Hari Namboothiri to introduce IAK to FOMAA.
vaayanakkaaran 2014-10-19 18:17:51 News
ഭൂലോകപര്യടനം കഴിഞ്ഞെത്തിയ നാരദരോട്‌ ബ്രഹ്മദേവൻചോദിച്ചു, “അങ്ങ്‌ ഭൂമി മുഴുവ നും സഞ്ചരിച്ചു മടങ്ങി വന്നതല്ലേ. എന്താണ്‌ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ആശ്ചര്യകരമായി തോന്നിയ സംഗതി?”
നാരദർ പറഞ്ഞു, “ ദേവാദിദേവാ.. വളരെ ആശ്ചര്യകരമായി എനിക്കു തോന്നിയത്‌ അമേരിക്കയിലെ മലയാള എഴുത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്‌. ഞാനൊരു ഇ-പത്രം കണ്ടു. ചിലർ എഴുതുന്നു, ചിലർ എഴുത്തിന്റെ ശോചനീയ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നു, വേറെ ചിലർ ഇവയ്ക്കെല്ലാത്തിനും കമന്റും കമന്റിനു കമന്റുമിടുന്നു”
“അവർ എന്തിനു എഴുതുന്നു എന്ന്‌ എനിക്ക്‌ മനസ്സിലായില്ല. കാരണം അവരുടെ എഴുത്തുകൊണ്ട് ഭൂലോകത്തിന്‌ ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എഴുത്തിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയതുകൊണ്ടോ കമന്റിട്ടതുകൊണ്ടോ എഴുത്തുകാർ നന്നാകുന്നുമില്ല. പിന്നെന്തിനവർ എഴുതുന്നു? ഉള്ള സമയം നല്ലതു വല്ലതും വായീക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്‌. എനിക്കിപ്പോഴും അവർ എഴുതുന്നതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലാകുന്നില്ല.

Ninan Mathullah 2014-10-19 18:17:11 News
Unless the faithful keep their vigil, vested interests will try to creep in again to influence people in power in the name of progressive movement.
Tom Mathews 2014-10-19 16:29:20 News
Dear Rethy: Read your poetic glorification of a great personality you loved and adored. Pardon my ignorance. I have been out of Kerala for number of years. Hence I am not familiar with your ideol Please reveal who it is. Thanks for sharing Tom Mathews, New Jersey
E. Sam Oommen 2014-10-19 13:56:28 News
EFFECT OF EBOLA VIRUS ON CONGRESS PARTY . Congress party infected with EBOLA virus. The research and development at an Ahmadabad Laboratory revealed the latest results . It is believed that there are four types of EBOLA VIRUS in the whole structure of the body of congress and believed to be identified by the people of India. They are rightly named as "HIGH COMMAND'. 'SONIA', 'RAHUL" AND THE LATEST ADITION IS "PRIYANAKA". The above four Viruses are developed in and around Delhi known as "Race Course Road". Though these four are genetically the same and functionally with slight changes can affect and paralyze the entire body of the Party. These viruses have been evolved, elevated and thrust at different stages on the body. Irony is that the all four types of viruses can stall the brain completely and make it non-functional. And yet it can glamour and stay on top of the body. Findings have also revealed that these viruses are capable of affecting and influencing all the other "Chela functionaries" close to the body. Such bodies are non-functional and stay input for their own survival by just BLUTTERING out the mantra called "HIGH COMMAND" "HIGH COMMAND". If any of the functionaries of the body resist the viruses, they may be spit out, expelled with disciplinary action from the body. They may even be disabled from their functional activities . The viruses have already affected and resulted in mass killing of the "DISCRETION OF VOTER CHOICE" among millions of Indians. As a means of escape from the viruses; millions around the country have taken shelter under the "ANTI-DOT TO VIRUS" called "BJP". The ANTI-DOT was developed in an AHMEDABAD LABORATORY and named as "NAMO". This ANTI-DOT has historical significance to the SABARMATHI ASHRAM and the gene of the IRONMAN CALLED VALLABHAI PATEL. The research and development was done for the last ten years mainly based on the watch word "CORRUPTION AT HIGHER LEVEL" which has grown out of proportion for the last 10 years. The identification of this "watch word" has such a magical strength that, it isolated and diminished all the other syndromes of development for many years. Scientists and Researchers of Laboratory are of the opinion that "these EBOLA Virus on the body of Congress cannot and need not be detached until the "NAMO" ANTI-DOT take effect on the blood stream of India and take complete control of millions on Indians world over ; And that the EBOLA VIRUSES OF "HIGH COMMAND'. 'SONIA', 'RAHUL" AND THE LATEST ADITION OF "PRIYANAKA" on the body of Congress is strong enough to eliminate the Party by their own merit from the country." E. SAM OOOMEN - COPY RIGHT RESERVED
Vivekan 2014-10-19 13:29:52 News
"അമേരിക്കയിലെ മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ ഇന്നത്തെപോക്ക് ഏത് ദിശയിലേക്കാണ്?" എന്ന  ചോദ്യവുമായി വന്ന്, മണ്ണിക്കരോട്ട് സാഹിത്യം എഴുതുന്നതെങ്ങനെയെന്നു പഠിപ്പിക്കയാണ് പലതും അക്കമിട്ടെഴുതിയും പാഴ്വാക്കുകൾ ചേർത്തും, കയ്യിൽ വിദ്യയും മരുന്നുമില്ലാതെ ചികിത്സ നടത്തുന്ന ഡാക്ടറെപ്പോലെ. അനേകം വായനക്കാരെ അതു  ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ലേഖനം തന്നെ നല്ല നിലവാരം പുലർത്താതെ മണ്ണിക്കരോട്ടു വട്ടം ചുറ്റുന്നതാണ് വായനക്കാർ കാണുന്നതും. 70-90-ലെ കഥകളും, 2000-ലെ നിർമ്മാണങ്ങളും, 2010-ലേതും ഒക്കെപ്പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിൽ ആരൊക്കെയോ വലിയ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ നടത്തിയതു, ഈ നാട്ടിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം മലയാളികൾ അതെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ  ശ്രദ്ധിച്ചു പോരുന്നുവെന്നോ, വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി യിട്ടുണ്ടെന്നോ മറ്റോ ഇദ്ദേഹം ധരിക്കുന്നു.

ഒരു നല്ല പത്രമോ, വാരികയോ പോലും സ്വതന്ത്രമായി നടത്താൻ തക്ക പരിതസ്ഥിതികൾ - വായനക്കാരും സാമ്പത്തികവും - ഇന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ലോക്കൽ ലെവലുകളിൽ ചില്ലറ പത്രങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം നന്നായി സമൂഹത്തിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ അറിയിക്കാനെങ്കിലും കഴിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ, ലോകത്തെവിടെയും ഇരുന്നു ചർച്ചകളിൽ പങ്കു ചേരാവുന്ന ഇന്റെർനെറ്റ് സൗകര്യം വന്നതും വൻകിടക്കാർ കയ്യടക്കിയെങ്കിലും, അമേരിക്കകാരുടെ പത്രമാക്കി സൗജന്യമായി രംഗത്തു കൊണ്ടുവന്നു  ധാരാളം പേരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിക്കുന്നതു ഇ-മലയാളിയാണ്. അതൊരു പള്ളിപ്പത്രമാക്കി മാറ്റി വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ പള്ളികൾ ശ്രമിക്കുന്നതിനെ അതിജീവിച്ചു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളും, സാഹിത്യ ചർച്ചകളും നടത്താൻ സാഹചര്യം അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാഹിത്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വേദിയായി കഴിവുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാർ പങ്കു ചേർന്നിട്ടില്ല ഇ- മലയാളിയിലും ഇതുവരെ. പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സാഹിത്യസൃഷ്ടികൾ നടത്തി (അതിനു  കഴിവില്ലാത്തവർ പോലും) 'ഡാളർ പവ്വർ' കൊണ്ടു സാഹിത്യകാരന്മാരാവുന്ന തിനെയാണ് വിദ്യാധരൻ  ഇവിടെ കശക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതെപ്പറ്റി വല്ലതും പറഞ്ഞു പോവുന്നതായിരുന്നു നല്ലത്.