കുറിയാക്കോസ് ചാണ്ടി 2014-10-19 12:28:03 News
നീളം ഉള്ളവനെ കുറിയാക്കോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുയെങ്കിൽ വിളിക്കുന്നവന്റെ വിവരക്കേട്. അപ്പോൾ എന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് വിളിക്കും? എന്റെ പേര് കുറിയാക്കോസ് ചാണ്ടി എന്നാണു. ചാണ്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളത്തിൽ എറിയുക എന്നാണു. കഥയറിയാതെ ആടെല്ലേ ഊരും പേരും ഇല്ലാത്ത കുള്ളൻ ജനിൻ -ജനിൻ എന്ന് കേട്ടാലറിയാം കുള്ളനാണെന്നു.
വിദ്യാധരൻ 2014-10-19 11:29:24 News
ഫേസ്ബുക്ക് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ഉയര്ത്താനും നശിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ എടുത്തു കവി രചിച്ചിരിക്കുന്ന കവിത ലളിതവും വായനക്കാരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നതുമാണ്. അഭിനന്ദനം
Anthappan 2014-10-19 11:24:42 News
Vidyaadharn’s and Vivekan’s comments are very much focused on the article written by Mr. Mannickkrottu and the cacophony of American Malayala Sahithym.
വിക്രമൻ 2014-10-19 11:16:36 News
എന്തിനാ മലയാളി എഴുത്തുകാരാ നിങ്ങൾ ചൂടാകുന്നത്. കഞ്ഞവതയുടെ കഥ ഒരു രസകരവും ഗുണപാഠമുള്ളതുമായ കഥയല്ലേ? അമേരിക്കൻ മലയാള സാഹിത്ത്യത്തിലെ പല "കുലപതികൾക്കും" വിദ്യാധരൻ കുറെനാളായി പാരപണിയുന്നു . പാര രാഷ്ട്രീയം അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകൾ വളരെ ഉപകരിക്കും. എന്തായാലും മണ്ണിക്കരോട്ടിന്റെ ലേഖനവും വിദ്യാധരന്റെ ഇളക്കും കൂടിയായപ്പോൾ ജനം കൂടുന്നുണ്ട്. നടക്കട്ടെ എവിടംവരെ പോകുമെന്നറിയാം
ഒരെഴുത്ത്കാരൻ 2014-10-19 08:15:12 News
അമേരിക്കയിലെ എഴുത്തുകാർ കൂനൻ പാലക്ക് കാ വിരിഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്നിന് ഒന്നിനെ കണ്ടുകൂടാ. ലാനാ എന്ന സംഘടന ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ നേതാക്കളായി കുറെപ്പേർ ഇങ്ങനെ കാലങ്ങളായി ചുറ്റി കറങ്ങുന്നു. അവാർഡു കൊടുക്കുന്നു. കുറേപ്പേർ ഫോമായുടെ പേരില് അവാർഡു കൊടുക്കുന്നു, കുറേപ്പേർ ഫൊക്കാനയുടെ പേരിൽ അവാർഡു കൊടുക്കുന്നു, പിന്നെ ചിലർ വേൾഡു മലയാളി സംഘടനയുടെ പേരിൽ. ഇപ്പോൾ ചിലരുകൂടി സാഹിത്യ സല്ലാപം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കമ്പി സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റ്റെലിഫോണിലൂടെ കുറെ സമയം ചിലവഴിക്കാം. അവര് ഇതുവരെ അവാർഡ് കൊടുത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാണോ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ആര് അവാർഡു കൊടുത്താലും കിട്ടുന്നത് ഒരാൾക്ക് തന്നെ. വളെരെ നാളായി എഴുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പ്ലയിൻ ടിക്കെറ്റ് എടുത്തു അമേരിക്കയിലും നാട്ടിലും നടത്തുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടും, സംഘടനകൾക്ക് വൻതുകകൾ സംഭാവന നല്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടും നമ്മൾ മത്സരത്തിനു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന എഴുത്തുകൾ പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു. ഇത് എന്റെ മാത്രം അനുഭവമല്ല. ഒരിക്കൽപോലും അഭിനന്ദനത്തിന്റെ ഒരു വാക്ക് എഴുതാൻ പോലും മടികാട്ടുന്ന പല അമേരിക്കൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ തലതൊട്ടപ്പന്മാർ 'എല്ലാം എനിക്ക് എല്ലാം എനിക്ക് എനിക്ക്' എന്ന ഒടുങ്ങാത്ത ആർത്തിയിൽ കണ്ണ് കാണാതെ ചുറ്റി കരങ്ങുന്നവന്മാരാണ്. അവരാണ് അമേരിക്കൻ സാഹിത്യ മാഫിയകൾ. ഇവിടെ വിഷയം മണ്ണിക്കരോട്ടിന്റെയാണെങ്കിലും ഇത്രയും നാളത്തെ ഇവരുടെ കുത്തുക ഭരണത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചത് ഒരു വിദ്യാധരനാണ്. ഇന്നുവരെ ആരാണ് എന്താണ് എന്നറിയാതെ ഇവന്മാരെ നിരന്തരം ആലോസോരപ്പെടുത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം മലയാള സാഹിത്യത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മയാണ്. ഒരു നല്ല എഴുത്തുകാരനെയോ എഴുത്തുകാരിയെയോ അഭിനന്ദിക്കുനതിലും ഇദ്ദേഹം ഉദാരമാനസനാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സംഘടനകളുടെ അവാർഡിനെക്കാളും അദ്ദേഹത്തിൻറെ വിശകലനം നിറഞ്ഞ ഒരു കമന്റ്‌ ചാരിതാർത്ഥജനകം ആണ് . ഈ- മലയാളി ഏർപ്പെടുത്തുന്ന വായനക്കാർ തിരെഞ്ഞെടുത്തു സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ ഇപ്പോൾ നിലനില്ക്കുന്ന അധർമ്മതിന്റെയും അനീതിയുടെയും പ്രവണത അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉതകും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു
jep 2014-10-19 07:12:13 News

പ്രാര്ത്ഥന യോഗം  മാത്രം നടത്തിയാൽ പോര ,വോട്ടു ചേയാനും   പോകണം . സമയത്ത് ഓവർ ടൈംബിസിനസ്ഓര്ത്തു നടന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളവർ ഭരണത്തിൽ വരും .ഇതുവരെ ഒരു മലയാള  മത ,സാമൂഹിയ പ്രസ്ഥാനം ങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കടമ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർവഹിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചതയീ കേട്ടിട്ടില്ല

Malayali ezhuththukaran 2014-10-19 06:52:58 News
തെന്നാലി രാമന്റെ മറ്റൊരു പേരാണോ കുഞ്ഞവത. ഇവിടെയും വായനകാർ ഉണ്ടേ.ദയവ് ചെയ്ത് മണ്ണികരോട്ടിന്റെ ലേഖനത്തെ
ആസ്പദമാക്കി ചര്ച്ച ചെയ്യുക. വിദ്യാധരനല്ല
ഇവിടെ വിഷയം.
നാരദർ 2014-10-19 06:21:15 News
Vayanakkaaran എവിടെപ്പോയി?
Nadavayal 2014-10-18 21:16:01 News
Fokana gets more radiance and brilliance by the inclusion of Joy Chemmachel in its leaders' row
ത്രേസ്സ്യാമ്മ നാടാവള്ളില്‍ 2014-10-18 20:06:26 News
മണ്ണിക്കരൊട്ടിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍!
നല്ല കൃതികള്‍  ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകില്ല.ചേറ്റില്‍ നില്‍ക്കുന്ന താമരപോലെ അതു വിരിഞ്ഞു തന്നെ നില്‍ക്കും.
കുഞ്ഞവത 2014-10-18 19:56:00 News
എന്തുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാധരന് അമേരിക്കൻ മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാരോട് ഇത്ര എതിർപ്പ് എന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല. എന്തായാലും അയ്യാൾ ഒരു പാരയാണെന്നുള്ളത് എന്റെ അനുഭവം വച്ച് പറയാം. ഞങ്ങൾ അപ്പനും മക്കളും ഓർമ്മ വച്ച നാൾമുതൽ തമ്മിൽ ചേരത്തില്ലേ. ജീവിചിരിക്കുന്നപ്പഴും മരിച്ചപ്പഴും അങ്ങേരു ഞങ്ങൾക്ക് പാരയായിരുന്നു. മരിക്കുന്നതിനു കുറച്ചു ദിവസം മുന്പ് ഞങ്ങളെ അടുത്തു വിളിച്ചു ഒത്തിരി കരയുകയും പരിതാപപ്പെടുകയും ചെയ്യുത്. അതിന് ശേഷം അങ്ങേരു പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ അധിക ദിവസങ്ങൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പന്റെ അവസാന ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾ മക്കൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പന്റെ അവസാന ആഗ്രഹമല്ലേ എന്ന് വച്ച് ഞങ്ങൾ അത് എന്തായാലും സാധിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് ഉറപ്പു കൊടുത്ത്. അപ്പൻ ഞങ്ങളെ അടുത്തു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, " മക്കളെ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ ആസനത്തിൽ ഒരു പാര അടിച്ചു കേറ്റി വയ്ക്കണം എന്ന്." ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു " അതിനെന്താപ്പ ഒരു പാര കേറ്റി വയ്യുക്കുന്നത് അത്ര പ്രശനം ഉള്ള കാര്യം അല്ലല്ലോ. അപ്പൻ മരിച്ചുകഴിഞ്ഞായതുകൊണ്ട് വേദന ഒട്ടും അറിയില്ലല്ലോ." അപ്പൻ ഞങ്ങളെ നോക്കി. ആ മുഖത്തു ഒരു പുഞ്ചിരി പറക്കുന്നത് കണ്ടു. ഞങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾക്ക്‌ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും അപ്പന്റെ ആസനത്തിൽ ഒരു പാര കേറ്റാൻ കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ സന്തോഴിക്കുകയും ചെയ്യുത്. അപ്പൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പന്റെ മരണ ശേഷം അപ്പൻ ചോതിച്ചതിലും മുഴുത്ത ഒരു പാര ആസനത്തിൽ കേറ്റി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുത്. പിറ്റേ ദിവസം പോലിസ്കാര് വന്നപ്പോളാണ് കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് മനസിലായത്. അപ്പന്റെ ശരീരം കുളിപ്പിക്കാൻ പോയപ്പോൾ കുളിപ്പിക്കുന്നവർ ആസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന മുഴുത്ത പാര കാണുകയും അവർ പോലീസിനെ വിളിച്ചു വിവരം പറയുകയും ചെയ്യുത്. എന്തിനു കഥ നീട്ടുന്നു. ആ കേസിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോരാൻ പെട്ട പാട് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. അതുകൊണ്ട് അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണ്‌ വിദ്യാധരനെ സൂക്ഷിക്കണം അയാൾ നിങ്ങൾ എഴുത്തുകാരിൽ ചിലരുടെ കഥ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിക്കും.
വിദ്യാധരൻ 2014-10-18 19:05:30 News
ജനിനന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നർമ്മ ബോധം ചേർത്തു കഥകൾ എഴുതിയാൽ അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചവറിനെക്കാൾ മെച്ചമായിരിക്കും
അന്ജാതൻ 2014-10-18 18:56:47 News
വിദ്യാധരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വെടിക്കെട്ട്‌ തുടങ്ങി. മലയാള സാഹിത്യമെ കേഴുന്നു നിന്നെ ഓർത്ത്‌. നിന്റ കഴുത്തറുത്തു ചുടല നൃത്തം നടത്തും ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന്. ഹാ തപിക്കുന്നെന്റെ ഹൃദയം നിന്നെയോർത്തു
വിദ്യാധരൻ 2014-10-18 17:45:14 News
സാഹിത്യ കൃതികളെ തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ പത്രം നീതി പുലർത്തുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചില കുത്തക അവാർഡുകാരെ അത് തുരത്തുമെന്നഉള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. ഈ -മലയാളിക്ക് എല്ലാ ആശിർവാദങ്ങളും
Sudhir Panikkaveetil 2014-10-18 16:33:44 News
എന്തായാലും ന്യൂയോർക്ക്കാരെ സമ്മതിക്കണം. അവിടെ നിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വാക്കാണ്
പുറം ചൊറിയൽ. എന്തെല്ലാം വിശേഷണങ്ങളാണു
ന്യുയോര്ക്കിലെ ഒരാളും അയാളുടെ കയ്യാളും കൂടി എഴുത്തുകാര്ക്ക്
കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ അവരുടെ അടിമകൾ
പാടി നടക്കുന്നു. അയ്യോ കഷ്ടം !!

എഴുത്തുകാർ എഴുതുന്നതൊന്നും ആര്ക്കും
ഇഷ്ട്മാവുന്നില്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
അത് കൊണ്ട് അവർ ഒരു രചന വന്നാൽ ഉടനെ
പത്രാധിപര്ക്ക് എഴുതുക. ഒരു രചനയ്ക്ക്
പത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകളിൽ നിന്നും
"കൊള്ളില്ല" എന്ന കമന്റ് കിട്ടിയാൽ രചന
ഉടനെ മാറ്റുക. ഇതാണു എളുപ്പമായ മാര്ഗം.
അങ്ങനെ രചനകൾ വായ്നകാർ തിരസ്കരിക്കുമ്പോൾ
പത്ര താളുകളിൽ നല്ല രചനകൾ മാത്രം
അവശേഷിക്കും.  ഇതിനു പത്രാധിപരും, വായന്കാരും തയ്യാറാകുമോ?

ശ്രീ മണ്ണികരോട്ടിന്റെ ലേഖനം എത്ര പേർ വായിച്ചു. വായിച്ചവർ ശ്രീ മണ്ണികരോട്ടിനെ
വിളിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ പ്രതികരണത്തിന്റെ ശക്തി.