vayanakaran 2015-02-16 07:53:14 News
മതത്തെയും പള്ളി യേയും മാത്രം പറഞ്ഞും എഴുതിയും കലഹിച്ചും കഴിയുന്ന്വര്ക്ക്
വേണ്ടി ഇമലയാളി പകരുന്ന അറിവിന്‌
അഭിനന്ദനങ്ങൾ.  ദൈവവും പ്രാർഥനയുമായി
നടക്കുന്ന മലയാളി സമൂഹം സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നും വായനയിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നത്
സ്വാഭാവികം. അവരവർ എഴുതുന്നത് മാത്രം
നല്ലെതെന്ന് വിശ്വസിക്കയും അത് തന്നെ വായിക്കയും
ചെയ്യുന്ന എഴുത്തുകാർ ഉണ്ടെന്നു ചിലരുടെ
ലേഖനങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട്.  അവർ തന്നെ ഇവിടെ എഴുത്തുകാർ ഇല്ലെന്നും പരയുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കൻ മലയാളിക്ക അറിയാം പള്ളിയും പ്രാർത്ഥനയും മാത്രമേ അവനെ രക്ഷിക്കയുള്ളു വെന്ന്. ആമേൻ!
Ninan Mathullah 2015-02-16 06:21:48 News
People generally are biased and not objective in their thinking and writing. Any group to which they identify with, they close eyes to the faults and mistakes of its members. We all have this shortcoming without our being aware of it. If an actor is a member of a group they identify as their own, they will not write against them. In a way what we call patriotism is also a version of this. If there is a war between India and China, we tend to not see the faults of India and magnify the faults of China.
Ninan Mathullah 2015-02-16 06:07:39 News
A very apt analysis of political and economic realities. Many in Modi's administration are living in a dream world. Hope they will come down to earth, and appoint able administraters who are realistic. If India can't stand together there will not be any development. When you build from one side the other side will crumble down.
Sudhir Panikkaveetil 2015-02-16 06:01:06 News
എഴുത്തുകാരിലും സൂപ്പർ സ്റ്റാറു കൾ ! പറയുന്ന
പണം. ജീനെവാലെ സോച് ലെ യെഹി വക്ത് ഹേ!
EMALAYALEE FAN 2015-02-15 19:17:51 News

വിധ്യദരനുടെ തൂലിക ഒട്ടും പണ്ടേ പോലെ തുളകുന്നില്ല

എന്നത് കേട്ട് വിവരം കെട്ട വിദ്യ ധാരികള്‍ വികാരത്തില്‍ കൂട്ടം കൂടി.

തന്നെക്കാള്‍ വലിയവന്‍ ഇല്ല എന്ന ഭാവത്തില്‍ ചാവി കിലുക്കി

പെട്ടി ചുമന്ന് ഡിഗ്രീകരെ കുട്ടു പിടിച്ചു

അപ്പുകള്‍ പലതുണ്ടേ എന്നുടെ കൈയില്‍ എന്ന്‍ അലറുന്നു .

കാലന്‍ കോഴികള്‍ കൂടെ കൂവി.

മരുഭൂമിയില്‍ മരുചിക്ക് പിന്നാലെ ഓടും ഒട്ടക കൂട്ടം പോല്‍ അലഞ്ഞവര്‍ വിധ്യധരനെ തേടി.

e- malayaliയിലെ വായനക്കാര്‍ മൂളുന്നു -എന്നു പഠിക്കും ഇവര്‍ കൊമോന്‍ സെന്‍സ് .

വിഡ്ഢിത്തരം കേട്ട് മടുത്തു.

നിര്‍ത്തു കുല പാതകം- കലാ കുലപാതകം

വിധ്യദരനുടെ കുല പാതകം.

വികാര കൂട്ടത്തില്‍ എരുമ ചാണകം തളിക്കു.


വിദ്യാധരൻ 2015-02-15 19:03:41 News
കുഞ്ഞാപ്പു സാറിനു ബഹുമാനപുരസ്സരം ഒരു മറുപടി 

പ്രൊഫസ്സർ കുഞ്ഞാപ്പുവിന്റെ മറുപടി യഥാര്‍ത്ഥമായ സത്യത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല.  വക്രതയും ഭീഷണിയും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.  കപട നാമം എന്നു പറഞ്ഞു വിമർശനങ്ങളെ തിരിച്ചു വിട്ടു ശ്രദ്ധ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ ഈ -താളുകളിൽ പ്രത്യക്ഷ പ്പെടാറുണ്ട്.  ഒരു ആദ്യ പേരും അവസാന പേരും കൂടാതെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഒരു പേരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി പൂർണ്ണനാണെന്നും ധരിക്കാൻ മാത്രം വിഡ്ഢികളല്ല വായനക്കാർ.  സാധാരണക്കാർ നാമ രൂപങ്ങൾക്ക്‌ പ്രാധാന്യം നൽകി സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, പക്ഷി, മൃഗം എന്ന് വേർതിരിക്കുമ്പോൾ വിവേചനാശക്തിയുള്ളവർ  കപടനാമങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാതെ കേവലസത്തയെ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടു വേണം പ്രതികരിക്കാൻ .അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 'വിദ്യാധരൻ, അന്തപ്പൻ, ആണ്ട്രൂസ്, എന്നൊക്കെയുള്ള പേരുകൾക്ക് എന്ത് പ്രസക്തി.

പേരായിരം പ്രതിഭയായിരമിങ്ങവറ്റി-
ലാരാലെഴും വിഷയമായിരമാം പ്രപഞ്ചം 
ഒരായികിൽ നേരിത് കിനാവുനരും വരേക്കും 
നേരാമുണർന്നളവുണർന്നവ നാമ ശേഷം - എന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റ്റ് കവിതാ ശകലം പേരിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വായിച്ചു മനസിലാക്കുന്നവർക്കു പെരിന്റ്റ് പ്രസക്തി എത്ര എന്ന് മനസിലാക്കാവുന്നതെയുള്ള് 

 രണ്ടാമതായി 'വക്രമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ പരോക്ഷമായി  ഭീഷണിപ്പെടുത്തി'എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻറെ തുറന്ന കത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് . ഞാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ, ഭീഷണിപ്പെടാൻ തക്കവണ്ണം അസ്ഥിരമായ ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉടമയല്ല താങ്കൾ എന്ന് എനിക്കറിയാം.  താങ്കൾ പറയുന്ന  അൻപതു  പ്രതികരണങ്ങളിൽ പലതും 'വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ' പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ 'വർമ' എന്ന പേരിൽ എഴുതിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രതികരണം വേറിട്ട്‌ നില്ക്കുന്നു ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരിതികൾ ലംഘിക്കാതിരിക്കാൻ പരമാവതി ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ലംഘിച്ചു എന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നു എങ്കിൽ ക്ഷമാപണം നടത്തുന്നു.  പിന്നെ എഴുത്ത്കാരുടെ എഴുത്തിന്റെ പിന്നിലെ ഗൂഡലക്ഷ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വാക്കുകളുടെ ചില പ്രയോഗം നടത്തി പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.  സാമൂഹ്യനന്മയെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന സത്യസന്ധനായ ഒരു  എഴുത്തുകാരനോ എഴുത്തു കാരിയോ, എത്ര വിദ്യാധരന്മാർ ഉറഞ്ഞുതുള്ളിയാലും പ്രകോപിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ. ഇത് ഒരു രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായാ വെളിപാടല്ല. ഋഷി തുല്യരായ എഴുത്തുകാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസിലാക്കിയതാണ്.  നിഗൂഡ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉള്ള എഴുത്തുകാരാണ് അമേരിക്കയിൽ മിക്കവരും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.  അവാർഡുകളും പ്രശസ്തിക്കും പിന്നാലെ പരക്കം പായുന്ന ഇവരുടെ ലേഖനങ്ങളും കവിതകളും കാണുമ്പോൾ ഹൃദയം നൊന്തു കരയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മലയാള ഭാഷയിൽ പ്രതികരിക്കാറുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ-മാലയാളിയുടെ എഡിറ്റർ മിതത്വം പാലിക്കുന്നത്കൊണ്ട് അത് മിക്കവാറും വെളിച്ചം കാണാറില്ല .  ഒരുകാര്യം പ്രത്യേകം പറയാതിരിക്കാൻ തരമില്ല. ഒരാൾ ഭീഷണിപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അയാൾ ഭയത്തിന്റെ അടിമയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ എഴുത്തിനു പോകരുത് (സഖറിയ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ മർദ്ധിക്കപ്പെട്ടതു താൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് തുറന്നു എഴുതിയത്കൊണ്ടാണ്. പാരിസിൽ കാർട്ടൂനിസ്റ്റുകൾ നിഷ്ടൂരം വധിക്കപ്പെട്ടത് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പരിഹാസ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ്)  ഭയം അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്നതാണ് 

ആരായികിലീയുലകമില്ലിതവിദ്യ തത്ത്വ -
മൊരാതവർക്കുലകായി വിലസും ഭ്രമത്താൽ 
ആരാൽ വിളെക്കെരികിലില്ല പിശാതിന്ധ -
കാരം ഭയന്നവനിരുട്ടു പിശാച്ചുപോലാം - എന്ന ഗുരുവിന്റെ കവിതാശകലം ഉള്ളിൽ ഭയവും ഭീഷണിയും തോന്നുന്ന എഴുത്തുകാർ ഒരു മന്ത്രംപോലെ ഉരുവിട്ട് മനസ്സിന്റെ അകത്തലങ്ങിളുടെ ഭിത്തികളിൽ കോറി ഇടുന്നത്, ഭയത്തിനു ചരട് കെട്ടുന്നതുപോലെ ഉപകരിക്കും. 

മൂന്നാമത് എവിടെയാണ് ഇതിന്റയെല്ലാം തുടക്കം- കുഞ്ഞാപ്പു സാറിന്റെ കവിത സാധാരണക്കാർക്ക് മനസിലാകുന്നില്ലാ എന്ന് പറയാൻ പല തരത്തിലും ഞാൻ ശ്രമിചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്.  .
ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം അവർ അവഗണിക്കും, പിന്നെ ചിരിക്കും, അതുകഴിഞ്ഞ് ഐ പി അഡ്രസ്‌ കണ്ടുപിടിച്ചു തങ്ങളുടെ മലയാള ഭാഷയിലുള്ള മേല്ക്കൊയ്മയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെ വരച്ച വരയിൽ നിറുത്തണം എന്നൊക്കെ പത്രത്തിന്റെ എഡിട്ടറോട് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാറുള്ളതു എന്നെ പോലെ ഇടയ്ക്കു മറ്റു വായനക്കാരും ഇവിടെ വായിക്കാറുള്ളതാണല്ലോ? (ഈ-മലയാളിയുടെ പരിതികൾ എന്താണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നുള്ളത് അഭിന്ദനാർഹമാണ്. 

"അമരക്കാരുടെ സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ 
    മാത്രം കമ്പിക്കവിത രചിച്ചവ-
രമരും കലയുടെ കൊട്ടാരങ്ങളെ 
    നാട്ടാർ കണ്ടില്ലവരിങ്ങോട്ടും "   എന്ന് വയലാർ പറഞ്ഞതുപോലത്തെ ഒരവസ്ഥ പ്രൊഫസ്സർ കുഞ്ഞാപ്പുസാറിന്റെ കവിതയ്ക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ വയലാറിന്റെ കവിതാ ശകലം ഉദ്ധരിച്ചു ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്.   പക്ഷെ സാധാരണ മനസ്സിൽ അത് കടന്നു കൂടി മാറ്റം വരുത്താൻ ഉതകുന്നില്ലായെങ്കിൽ അതിനെന്തു പ്രയോചനം. സാഹിത്യം കവിത , സംഗീതം എല്ലാം മനുഷ്യജീവിതത്തെ സംസ്കരിച്ച് ധന്യമാക്കേണ്ട്താണ്. സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പൊങ്ങച്ച ജീവിതത്തിനു തണലാകാനുള്ളതല്ല. നാട്ടിലെ പ്രശസ്തരായ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ തണലിലും അവാർഡിന്റെ ബലത്തിലും, നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മുടെ പൂർവികർ, " ക്ഷീണിക്കാത്ത മനിക്ഷയും മഷിയുണങ്ങാത്ത പൊൻപേനയുമായി" കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുപോന്ന സാഹിത്യത്തെ തച്ചുടക്കാൻ, 'നെഞ്ചത്ത് ആളികത്തുന്ന വിനയം " തൊട്ടു തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരുത്തനേം അനുവദിച്ചുകൂടാ അതിന് ഭാഷസ്നേഹികൾ എന്നും ഭയരഹിതമായി തല ഉയരത്തിത്തന്നെ എതിർക്കുമെന്നു എനിക്ക് വശ്വാസമുണ്ട്. 

എന്റെ അഭാവത്തിൽ എന്നെ വിമ്ര്ഷിക്കാൻ തയാറാകുന്ന നിങ്ങൾ വിചാരവേദിയിൽ എന്റ അഭാവത്തിൽ ഈ തുറന്ന കത്ത് വായിക്കാനുള്ള വിവേകം കാണിക്കുമെന്നു പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

സസ്നേഹം 
വിദ്യാധരൻ 

AVivekan 2015-02-15 16:42:35 News
People who complain America is racist forget that they face MORE RACISM in their own country.  Just go to india and try to go somewhere and you will see constantly biased based on your SKIN color , The dress you wear , the way you speak !!!!!! . India i think tis the  WORLD CAPITAL for racism .....You are never treated equal and when 2 people meet , the first thing they do is to ESTIMATE if the other person is ABOVE you or  BELOW YOu. I
Jacob 2015-02-15 15:12:54 News

Moncy kodumon your  are absolutely right . If modi is not going learn from the Delhi election than he can start dream about chair of CM of Gujarat and he will be  soon the CM . India is not Gujarat ,he(Modi) is not the ultimate person to decide whether India should be secular or not  .Otherwise who the Modi is ,he was just a tea make in a tea shop and only expect  that level of stupid behavior  and quality from him that what he is just showing now by attacking the churches and schools of  Christians. What I understand from Money’s Narration is Modi want to go back to CM from PM soon. To replace   the Father of Nation Gandhi’s statues with Godse ,if its Modi’s decision than that is his biggest failure in his life . My advice to Modi is don’t fight to get defected ,only fight if you can win .Any way thanks Moncy Kodumon to descried all stupid quality  of this tea maker (Modi)

വായനക്കാരൻ 2015-02-15 15:01:31 News
മന്ത്രി മാണിസാറിനെ ദാരിദ്ര്യ രേഖക്കു മുകളിലാക്കുവാൻ 500 രൂപ ദാനം ക്യാമ്പയിനു തുടക്കമിട്ട ആഷിക് അബുവിന്റെ പപ്പായ കഫെ റെയിഡു ചെയ്തില്ലങ്കിലെ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതുള്ളു. പൊതുജനത്തിന്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ കഴിവ് അപാരം തന്നെ.
Rajesh Texas 2015-02-15 14:59:31 News
വിദ്യാധരന്‍ ആരായാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. അദ്ധേഹത്തിനു മാന്യതയുടെ അതിര് വിട്ടു ആരയും വിമര്‍ശിക്കാം, പക്ഷെ അദ്ധേഹത്തിനു വിമര്‍ശനം നേരിടാനുള്ള മനസ്സില്ല എന്നത് നമുക്ക് എല്ക്ലവര്‍ക്കും ഇതിനകം അറിയാവുന്നതാണ്. റെക്സ്സാസ്സില്‍ താമസിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും,മറ്റും ഹിറ്റ്ലര്‍ ഭാഷയില്‍ അദ്ദേഹം തട്ടിവിട്ടത് നാം കണ്ടതാണ്. അതിനു മറുപടിയായി സഭ്യഭാഷയില്‍ എഴുതുന്ന പലതും പത്രാധിപര്‍ മുക്കി കളയുന്നു. അതിനു ശേഷം ഞാനും എഴുത്ത് നിര്‍ത്തിയതാണ്. അദ്ധേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ അമേരിക്കയിലുള്ള ഭാരിപക്ഷം മലയാളികളും സാഹിത്യത്തിന്റെ abcd അറിയാത്തവരും ഭാഷാ നിലവാരത്തില്‍ വളരെ പിറകിലും ആണ്. എന്താണ് യെതാര്‍ഥ അറിവ്, ജ്ഞാനം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നു വീമ്പലക്കി മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിച്ചു നടക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടരെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാന്‍?
A.C. George 2015-02-15 14:22:09 News
Mr. Moncy Kodumon,
Your view points are very much in line with what is happening in India Today. If we look at his points with a positive, open mind we have to agree with Moncy.Hope the present goverment will resolve this issues and do juctice.
Pappy 2015-02-15 13:26:54 News
ന്യായം പറയുമ്പം തിരിഞ്ഞിരിക്കരുതെന്നു പറയും. അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഏഴാംകിട പൗരൻ ആയി ജീവിക്കാനല്ല ഇന്ത്യപോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തുനിന്ന് അനേക ജനങ്ങൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിയത്. കുറഞ്ഞ പക്ഷം അങ്ങനെയൊരു ചൂഷണം ഉണ്ടെന്നു ഇവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ധരിച്ചിരുന്നുമില്ല. ഇവിടെ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം ഉണ്ടെന്നും അതു 'ലോകോത്തരമെന്നും', ഇമിഗ്രന്റിന്റെ സ്വപ്ന ഭൂമിയെന്നും, പാട്ടുകൾ പാടി പാൽപ്പൊടി വിതറിയും പലപ്പോഴും പുഴുക്കുത്തു വീണതെങ്കിലും 'വെറുതെ' എന്ന ലേബലിൽ ഗോതമ്പു നല്കിയും, പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചും ഓരോ സമൂഹങ്ങളെ മറ്റു പലയിടത്തുംപോലെ ഇന്ത്യയിലും അമേരിക്ക വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലാവില മാറ്റി കത്തീം മുള്ളും ഉപയോഗിച്ചു പന്നിയിറച്ചീം, ബീഫക്കറിയും തിന്നാനും അവരൊക്കെ  പഠിച്ചുവെന്നതു സത്യം. അതുകൊണ്ട്,  ഈ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എല്ലാം നല്കുന്ന ദൈവത്തെപ്പോലെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ പോലീസു വന്നു അവരുടെ വഴിയിൽ നടന്നു എന്ന കുറ്റത്തിനു - വിഡിയോയിൽ കാണും പോലെ - വലിച്ചിട്ടു ചവുട്ടുന്നതിൽ ഖേദിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നു ന്യായമായി ചോദിക്കാം.

പക്ഷെ, നിന്റെ ഉപ്പാപ്പയ്ക്കാ ഇതു സംഭവിച്ചിരുന്നെതെങ്കിൽ നീ എന്തു ചെയ്യുമെടാ കുഞ്ഞൂട്ടി?

"എനിക്കറിയത്തില്ല അച്ചായോ..."

super 2015-02-15 10:13:55 News
മലയാള സിനിമാരംഗം കുറെ സുപ്പറുകല്‍ കയ്യടക്കിയത് കേമമാണോ? സിനിമയെ അവർ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്തപ്പോള്‍ ഈ ന്യു ജനറേഷന്‍ പിള്ളെരാണു സത്യ സന്ധമായ സിനിമയുമായി രംഗത്തു വന്നത്. അവര്‍ കഞ്ചാവടിക്കുന്നത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം. സിനിമയുടെ രക്ഷകരാണിവര്‍. 'ഇതിഹാസ' സിനിമ കണ്ടു നോക്കൂ. എത്ര നന്നെന്നു.
ഒരു മഹാ നടന്‍ 3000 സ്ത്രീകളെ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു ഒരു ടിവിക്കാരന്‍ പച്ചക്ക് അഭിമുഖത്തില്‍ ചോദിച്ചു. അതൊന്നും ധാര്‍മ്മികതയല്ലെ?
VR 2015-02-15 07:56:26 News
“ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കാമെന്നേറ്റ പലരേയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനും “കൊടുക്കൽ-വാങ്ങൽ” തന്ത്രമുപയോഗിച്ച്.. ....കള്ളപ്പേരിലുള്ള ഈ കമന്റുകളുടെ അവിശുദ്ധ ഘോഷയാത്ര”.  

ദന്തഗോപുരത്തിലിരുന്ന് നീണ്ട ഘോഷയാത്ര കണ്ടിട്ടും സംഗതിയുടെ ഗുട്ടൻസ് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല. 
George Thumpayil 2015-02-15 07:39:57 News
Thank you Mr A C George. I am glad my notes gave you some nostalgic memories. Appreciate your comments.