John Varghese 2014-10-26 12:32:21 News
വിദ്യാധരൻ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ യോചിക്കുന്നു. മാധവിക്കുട്ടിയും റോസ്മേരിയും സ്ത്രൈണതയെ വളച്ചൊടിക്കുകയാണ്. അതിന് ഇറാൻമൂളുന്ന പല സ്ത്രീ എഴുത്തുകാരും അമേരിക്കയിലുണ്ട്. പക്ഷെ ജയിക്ക്ബ് തോമസ്‌ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ-ലേഖനത്തിലൂടെ.
EM Stephen 2014-10-26 10:32:46 News
Dear Mathew Thanks for this article.
Vivekan 2014-10-26 09:46:03 News
സാഹിത്യം എഴുതുന്നതിനു മാർഗ്ഗങ്ങൾ അക്കമിട്ടു നിർദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടു സാഹിത്യ ഗുരു ചമഞ്ഞുള്ള മണ്ണരിക്കോട്ടിന്റെ ലേഖനം 16 Oct-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കണ്ടതാണ്. സുധീർ അതിനെ 17 Oct-ൽ പുകഴ്ത്തിയെഴുതി. രണ്ടും നീണ്ട എഴുത്തുകൾ. സുധീർ മണ്ണരിക്കോട്ടിനെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സത്യം മറച്ചുകൊണ്ട്‌ (അസാധാരണമാം വിധം), 'സാഹിത്യത്തിലെ കുലപതികളിൽ ഒരാൾ' എന്നു ആ ലേഖനം വായിച്ചിട്ടെഴുതിയതായി എനിക്കു തോന്നി. ഒരു പക്ഷേ സുധീർ  അതെഴുതുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിച്ചിരുന്നില്ലേ എന്നും ഞാൻ ധരിച്ചു. 'പുളു' എഴുതിയിട്ട് അമേരിക്കയിലെ എഴുത്തുകാർ 'പരസ്പരം പുറം ചൊറിയുന്നു'വെന്നു പരുഷമായി ഞാൻ എഴുതിയതിനെ സുധീർ മനസ്സിലാക്കിയെന്നു പിന്നീടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻറെ കുറിപ്പിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരുമായി, പക്വത കുറഞ്ഞ കമന്റു പൂശിയതുകൊണ്ട്, സംവാദിക്കാൻ പോകണ്ടാന്നും തീരുമാനിച്ചു. ഈ കമന്റുകളെല്ലാം മണ്ണരിക്കോട്ടിന്റെ ലേഖനത്തോടു ചേർന്നു കിടപ്പുണ്ട്. അവിടെ തുടരാതെ, അസ്ഥാനത്തായി ഇവിടെ, മറ്റൊരു ലേഖനത്തിൽ 'വായനക്കാരനായി' പേരിട്ടു മണ്ണരിക്കോട്ടിന്റെ എഴുത്തിനെ പൊക്കിപ്പറയുന്നതാര്?  അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലും അക്കാര്യം പരുഷമായി വീണ്ടു കുറിച്ചത്. 'വായനക്കാരൻ' ലേഖനത്തിൽത്തന്നെ കമന്റു തുടരണം. ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ലേഖനം കൂടി വായിച്ചു നോക്കട്ടെ, എത്ര ശുഷ്ക്കമാണതെന്നു ബോധ്യപ്പെടാൻ! ഇവിടെ പൂച്ചയ്ക്ക് പോന്നുരുക്കിന്നിടത്തെന്തു കാര്യം?
വായനക്കാരൻ(vaayanakkaaran) 2014-10-26 07:56:18 News
ഇന്ദ്രിയത്തിന്  അതിവിഷയമാകുമ്പോൾേ
വേശ്യയും ഭാര്യയെന്നത്  
തോന്നലോ അതോ 
അതിന്ദ്രീയ ജ്ഞാനനോ 
ഈ മായയുടെ ഒരു മായം‌കളി.  

നല്ല കവിത. 
വിദ്യാധരൻ 2014-10-26 07:01:55 News
മിണ്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല വായനക്കാരാ എഡിറ്റർ മുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ശ്രമിക്കുന്നു നാലപ്പാട്ട് ബാലാമണി അമ്മ എന്ന കവയിത്രിയിലെ സ്ത്രൈണതയും മാധവിക്കുട്ടിയിലെ സ്തൈണത ഇല്ലായ്മയും എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു കവിതയായിട്ടാണ് ബാലാമണിയമ്മയുടെ 'മാതൃ ഹൃദയം' എന്ന കവിതയെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സാമ്പത്തികവുമായി വളരെ ഉന്നതമായ സാഹചര്യത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന മാധവിക്കുട്ടിയെ പതിഞ്ചാം വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിച്ചു വിടാൻ വിദ്യാസമ്പന്നരായ മാതാപിതാക്കൾ നിർബന്ധിതരായെങ്കിൽ , മാധവിക്കുട്ടി ഒരു കലഹക്കാരിയീയിരുന്നു എന്ന് സംശയിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. നിലനില്ക്കുന്ന വ്യവ്സ്തികളെ എതിർക്കുന്ന സ്വാഭാവം അവരുടെ കവിതകളിൽ പ്രകടമായിരുന്നു അതിൽ സ്ത്രൈണതയുടെ ലാഞ്ചനപോലും കാണാനില്ല എന്നാൽ ബാലാമണിയമ്മയുടെ കവിതകളിൽ സ്ത്രൈണ ഭാവം പ്രകടമായിരുന്നു. ഇത് രണ്ടും പ്രകടമായികാണുന്ന ബാലാമണിയമ്മയുടെ 'മാതൃ ഹൃദയം' എന്ന കവിത നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് "ഉമ്മ വെയ്ക്കാൻ വയ്യിതിനെയുമെന്നാകി- ലമ്മയ്ക്കു കാട്ടിത്തരില്ല ഞാനെൻ മുഖം " തൻ ചെറു പൂച്ചയെ പ്പുല്കി നിന്നിങ്ങനെ കൊഞ്ചിനാൾ ചെറ്റു കയർത്തുകൊണ്ടെന്മകൾ' (ബാലാമണിയമ്മ -മാതൃ ഹൃദയം ) ഒരു പക്ഷെ ബാലാമണിയമ്മ പൈതലായിരുന്ന മാതവിക്കുട്ടിയെ, സ്ത്രീ സഹചമായ സ്ത്രൈണതയോടെ ചുംമ്പിക്കാൻ അടുത്തപ്പോൾ 'മതവിക്കുട്ടിയിലെ ' കലഹക്കാരി തലപൊക്കുകയും 'എന്നെയല്ല എന്റെ പൂച്ചയെ ചുംമ്പിക്കു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, മനശാസ്ത്രപരമായി ചിന്തിക്കുന്നവരെ അത് പലതലങ്ങളിലെക്കും കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകും. ഇതിനു മാധവിക്കുട്ടിയെ മാത്രം കുറ്റം പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല. പലപ്പോഴും പ്രശസ്തിയുടെയും പ്രതാപത്തിന്റെയും പിന്നാലെ പായുമ്പോൾ, അവരുടെ കുട്ടികൾ കലഹക്കാരായി മാറാറുണ്ട്. ഇത്തരം കലഹക്കാർ കവികളും കവിയിത്രികളുമായി മാറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പുകഴുത്തുകയും, സ്ത്രൈണതക്ക് ഒരു പുതിയ നിർവ്വചനം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ സ്ത്രൈണത എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിളിക്കില്ല. സ്ഗതകുമാരിയുടെ സ്ത്രൈണ ഭാവങ്ങൾ 'നിങ്ങൾ എൻ ലോകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുത് എന്ന കവിതയിൽ ഒളിഞും തെളിഞ്ഞും നില്ക്കുന്നു. :ഒരു തള്ളക്കിളിയരുമക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്കിരയുമായിത തിടുക്കത്തിൽ പറ - ന്നണയുന്നു, പെട്ടന്നവൾ നടുങ്ങുന്നു !" എന്ന കവിത സ്ത്രൈണതയുടെ ഉദാത്തഭാവത്തെ എടുത്തു കാട്ടുന്നു. എന്നാൽ റോസ് മേരിയുടെ ചാഞ്ഞ മഴയിൽ സ്ത്രൈണ നൈർമല്യമാർന്ന ശബ്ദംമല്ല നാം കേൾക്കുന്നത് നേരെമറിച്ച് , എത്രിർപ്പിന്റെ ശബ്ദമാണ് നാം കേൾക്കുന്നത്. ആരോ തന്നിൽ അടിച്ച് എല്പ്പിച്ച, കാലഹരണപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥിതികൾ സൃഷ്‌ടിച്ച ഉണങ്ങാത്ത മുറിപ്പാടിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ചലത്തിന്റെ ദുർഗന്ധമുള്ള ശബ്ദം. മാധവിക്കുട്ടിയുടെയും റോസ്മേരിയുടെയും എതിര്പ്പിന്റെ ശബ്ദം ഇടയ്ക്കിടെ ഇടയ്ക്കിടെ അമേരിക്കയിലും ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അത്തരക്കാർ ഒന്നോർക്കണം. നിങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പുരുഷവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്ത്രൈണതയുടെ മൃദുല സ്പർശം ഏൽക്കാൻ വെമ്പുന്ന ഒരു ഹൃദയമുണ്ടെന്നു. അത് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുഗതകുമാരിയെപ്പോലെയോ ബാലാമണിയമ്മയെപ്പോലെയോ സ്ത്രൈണഭാവം ഉള്ള കവിതകളെ സൃഷ്ടിക്കാനാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഹിന്ദുവായും ചിലപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യനായും മറ്റു ചിലപ്പോൾ മഹമദീയനായും ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങികൊണ്ടിരിക്കും . ലേഖകൻ തന്റെ ലേഖനത്തോടു നീതി പുലർത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണു അഭിമതം.
vaayanakaaran 2014-10-26 05:18:48 News
വായന്കാരാൻ (അത് ഞാനോ കര്ത്താവേ) - മണ്ണികരൊറ്റ് അമേരിക്കൻ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ
കുലപതികളിൽ ഒരാൾ എന്ന സുധീര് എഴുതി. ആരും
പ്രതികരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അത് ശരി എന്ന് ജനം
കരുതികാണും.

അതേപോലെ  സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ പല മുഖങ്ങളിലേക്കും
വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരു മനോഹര കവിതയാണ്
ചാഞ്ഞ മഴ എന്ന് ജെയ്ക്കബ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. അത് ശരി അല്ലെന്ന് പലരക്കും അറിയാം
പക്ഷെ ആരും മിണ്ടുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ
അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം മാനിക്കണ്ടെ...

Truth man 2014-10-26 04:51:39 News
Mr. Doubt  man I got an award .I said that I did n't get on that time.Fomma was not forward that function but backward.This is computer word everything should fast. I had no problem about the food .I went to 5star hotel  I ate good enough because I am a rich  man.Next time we have to choose good people for the literary function .Everybody has wright to show our opinion  in the emalayali .this is not their comment .But some comments are coming binami .I understood one that everybody reading the news so nobody can say lies. If I say the truth why you are worry.we need courage to tell the truth.that is not same but that is proud .
വായനക്കാരൻ(vaayanakkaaran) 2014-10-25 21:31:56 News
സ്വർഗ്ഗമെന്നാലമേരിക്കയല്ലേ  
മന്നയെന്നാലതു ഡോളറല്ലേ 
മന്ന പൊഴിയിക്കുവതെങ്ങനെ  
സ്വർഗ്ഗീയ ഗായകർ പാടിയല്ലേ
വായനക്കാരൻ(vaayanakkaaran) 2014-10-25 21:17:24 News

vaayanakaaran(ഞാനല്ല) ഈ അർഥത്തിലുള്ള കമന്റ് മറ്റു പേരുകളിൽ മുൻപ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മണ്ണിക്കരോട്ടിന് പാരവക്കുകയാണോ അതോ മണ്ണിക്കരോട്ടിനെ (ലാനയുടെ സഹകപ്പിത്താൻ) അമേരിക്കൻ മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ കപ്പിത്താനായി അവരോധിക്കയാണോ എന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. ഏതായാലും ഞാൻ എന്റെ പേര് ‘വായനക്കാരൻ’ എന്ന് മാറ്റുകയാണ്

സഹ+ഉദരൻ 2014-10-25 21:09:18 News
എത്ര തിന്നാലും വയറു നിറയാത്ത ചിലവന്മാരുണ്ട്. ഇത്തരം കുടവയറന്മാരിൽ നിന്ന് ഡബിൾ ചാർജ്ജു ചെയ്യുത് അടുക്കളയില കിടക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കണം. എന്തായാലും ഇതുപോലെ തിന്നാൻ കിട്ടിയില്ല തിന്നാൻ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കില്ല. ഇത് എത്ര നാളായി തുടങ്ങീട്ടു? ഇനീം നിരുത്തീട്ടില്ലന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ? അവാർഡു തീറ്റാ അവാർഡു തീറ്റ ഇങ്ങനെ ഒരു വിചാരം മാത്രമേയുള്ളൂ.
Joseph 2014-10-25 19:00:57 News
അതേയതെ. ട്രൂത്തു മാനെക്കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഇംഗ്ലീഷു പാണ്ഡിത്യവും  സംഗതികളെ കാണാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനുമുള്ള ടെക്ക്നിക്കുകളും വലിയ ഒരു വിഭാഗം സാംസ്കാരിക സംവാദത്തിനു വേണ്ടി പരതിയലയുന്നവർക്ക് പകർന്നു കിട്ടില്ല്യോ?
സംശയം 2014-10-25 17:35:52 News
ട്രൂത്ത്‌ മാന് അവാർഡ് കിട്ടാത്തതിന്റെ വിഷമം ഇതുവരെ മാറീട്ടില്ലെന്നു തോന്നുന്ന് ?
വിക്രമൻ 2014-10-25 17:32:25 News
എന്തിനാണ് സ്നേഹിതാ നിങ്ങൾ മണ്ണിക്കറോട്ടിന് പണിയുന്നത്. അദ്ദേഹം തെറ്റ് തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനല്ലേ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ചെയ്യിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റ് തുടരാൻ പറയുന്നില്ലല്ലോ? നേരമറിച്ച് ഇവിടെ പലരും 'അരിയും തിന്ന് അശാരിയേം കടിച്ചു പിന്നേം പട്ടിക്കു മുറുമുറുപ്പെന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ' ഒള്ള മലയാള സാഹിത്യോം കൊളമാക്കി അക്ക്ബർ കട്ടിക്കലിനെ ചീത്ത വിളിച്ച്, പിന്നേം ചവറു എഴുതിക്കൂട്ടി, അവാർഡ് കയ്യിൽ വച്ച് തലേൽ പോന്നാടയിട്ടു മൂടിപൊതച്ചു കള്ളന്മാരെ പോലെ സാഹിത്യ ആക്കാഡമി അവാർഡിനായി കാലും നീട്ടി ഒരിക്കലും നന്നാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ?
Truth man 2014-10-25 16:48:18 News
Food was bad and even though it was not enough .
Writers did not get Award on time.Except everything was good
That is the truth.But emalayali I think he will hide this comment
RAJAN MATHEW DALLAS 2014-10-25 16:16:53 News
 
 നിങ്ങൾ അത് തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുകയും, പ്രേക്ഷകർക്  ഫോണിൽകൂടി  അഭിപ്രായം  പറയാൻ അവസരം നൽകുകയും കൂടി ചെയ്‌താൽ നന്നായിരുന്നു ...