vayanakkaran 2014-01-25 12:03:43 News
ഭഗവത് ഗീതയെ കുറിച്ച് വിവരം കുറഞ്ഞ്ഞ്ഞവർ എന്തൊക്കെ എഴുതുകയില്ല. പേരില് നിന്ന് കൃസ്തു മതക്കാരനാണ് , നമ്പൂരി മാര്ക്കം കൂടിയ പരമ്പരയിൽ ഉള്ളയാളാണ് എന്ന്
വിശ്വസിക്കുന്ന ളാണ്~ ഇതെഴുതിയിരിക്കുന്നത്  എന്ന് ലേഖനത്തിലെ ഒരു വരിയില നിന്ന് മനസ്സിലായി. ഈഴവ സ്ത്രീകള്ക്ക് മാറ് മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഒരു ക്രുസ്ത്യാനിക്ക് ജാതിയെ അവഹേളിക്കാൻ കഴിയുമോ? മുത്തച്ചൻ നമ്പൂരിയായിരുന്നു എന്നാ കഥയുടെ
പിൻബലത്തിലല്ലെ ഈ അവഹേളിക്കൽ    . ചിലരൊക്കെ നമ്പൂരിയിരിക്കാം. പൊന്ന് ജോസഫേ, വെള്ള പാതിരിമാർ നീട്ടിയ തുണിക്കും, കഞ്ഞിക്കും വേണ്ടി മതം മാറിയ നിങ്ങളുടെ ഭാഷര്യിൽപറയുന്ന   താഴ്ന്ന ജാതിക്കാര് ഉണ്ട്ട്. വഴി നടക്കാൻ അവകാശം നഷറ്റ്പ്പെട്ടവർ മതം മാരിയിട്ടുന്റ്.  സത്യാ ദൈവമെന്ന് വിസ്വസിച്ച്വരുന്ന യേശു ദേവന്റെ മഹത്വം കണ്ട കേരളത്തിലെ നമ്പൂരിമാർ മതം മാറി എന്ന
വിശ്വാസം വച്ച് പുലര്ത്തി ഈഴവ സ്ത്രീയുടെ മാറ് ഭഗവത് ഗീതയെ പറ്റിയെഴുതുമ്പൊൽ
കൊണ്ടുവരനമായിരിന്നോ> ജോസഫേ താങ്കള്
ബൈബിൾ വായിച്ചിരിക്കുക. ഗീതയുടെ  മഹത്വം താങ്കളെപോലെരാള് എഴുതിയാൽ നശിക്കുകയില്ല.
ക്രുസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ മുത്തചന്മാർ  ഈത് ജാതിക്കരയിരുന്നു എന്നറിയാതെ ജാതിയെപ്പറ്റി പറയാതിരിക്കുക,. അത് സ്വയം അവഹേളനമാണ്.
kootathil chavitti 2014-01-25 08:54:33 News
മൊനിക്ക യെ ആരെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നോ???
sujan m kakkanatt dallas 2014-01-25 08:17:19 News
തികച്ചും അവസരോചിതമായ ലേഖനം പ്രിധീകരിച ഈ - മലയാളിക്കും ശ്രീ മാരേട്ടിനും വളരെയധികം നന്ദി. ഈ കാലഖട്ടത്തിൽ മാരെട്ടിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വളരെ പ്രസസ്ക്തമാണ്. ഇന്ത്യ റിപബ്ലിക് ദിനത്തിന്റെ എല്ലാ വിധ ആശംസകളും നേരുന്നു.
American aam aadmi 2014-01-25 07:21:02 News
Scotch in thier hands, wear polo Ralph Lauren,drive Benz or Lexus... Only difference is they have a "white thoppi".  You said very well about American aam aadmi Brand..
കഴുത 2014-01-25 07:10:38 News
ശരിയായ ഒരു അപഗ്രഥനം നടത്തിയാൽ അമേരിക്കൻ മലയാളിയേക്കാളും ബുദ്ധി ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിനാണ് . 


Ninan Mathullah 2014-01-25 04:48:13 News
It is understandable the confusion religion causes in the mind of people. We can believe anything we want based on our knowledge, understanding and experience. The truth remains the same. It is our job to serach for the Truth and find it. Please consider reading 'Metamorphosis of an Atheist- a life journey to the Truth' at www.BVpublishing.org and 'Bibilinte Daivikatha- Vimarsananghalkkulla Marupadi'. Both the books have all the major religions of the world brought in to it.
mavelirajan 2014-01-25 04:37:34 News
mavelipartyintl.com HOME ABOUT US Our Activities Video Gallery Downloads Contact Us Donate Contact : maveliparty@gmail.com സസ്‌നേഹം, for DVD, CD and Book പിഒരാജന്‍ ചെയര്‍മാന്‍, മാവേലി പാര്‍ട്ടി. Home | About Us | Our Activities | Video Gallery | Downloads | Contact Us | Donate Powered by
vincent emmanuel 2014-01-24 22:50:15 News
Registration stamp duty went up. But in 2013 jkerala Govt. collected less than the year before.Excise(liquor)taxes went up in 2013 but government collected less than the year before.Tax and spend does not work any more. We need to collect taxes from people who owes them. What is next? Tax students in schools?Here is the problem..We cannot give out other peoples money.. sooner or later it runs out..Great article Mr.Kadapuram..Is all the congress groups paying attention??
ITGuy 2014-01-24 20:54:57 News
IS this news OR advertisement OR over hyped self promotion OR paid news?
There is no need to hype and  sugercoat so much an IT staffing company ( commission agency ) especcially when husband's company itself need people. All telugu guys do this.
വിദ്യാധരൻ 2014-01-24 20:46:27 News
'മൂന്നും രണ്ടും രണ്ടും മൂന്നും രണ്ടും രണ്ടെന്നെഴുത്തുകൾ 
പതിനാലിനാറു ഗണം -പാദം രണ്ടിലുമൊന്നുപോൽ 
ഗുരുവൊന്നെങ്കിലും വേണം -മാറാതോരോ ഗണത്തിലും 
നടുക്കുയതി പാദാദി പൊരുത്തമിതു കേകയാം" 

ഉദാ; 

"വെട്ടത്തുനാട്ടിൽ നിത്യസൗഭാഗ്യ സത് സിന്ദൂര  -
പ്പൊട്ടുപൊലെഴും തുഞ്ചൻ പറമ്പേ നമസ്കാരം'

അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 

"ഇനിയും പിറക്കാത്ത വാക്കു തേടീ ഞാന്‍ കാല
മുരുക്കിയുടച്ചെറിഞ്ഞ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ വീണ്ടും വാര്‍ക്കാന്‍"

എന്നതിനെ 

 ഇനിയും പിറക്കാത്ത വാക്കു തേടീ ഞാന്‍ കാലം 
തച്ചുടച്ചെറിഞ്ഞതാം  സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ വീണ്ടും വാര്‍ക്കാന്‍ - എന്ന് ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ സംഗതികൾ എല്ലാം ശരിയാകും .  വൃത്തത്തെക്കാൾ ആത്മ ധൈര്യം കൊണ്ട് പോളിയോ പോലെയുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും, പ്രതീക്ഷ കൈവിടരെതെന്നും ഒക്കെ കവി ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അതിനെ നൂറു ശതമാനവും പിൻതാങ്ങത്തക്ക അനുഭവുമായി ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഫ്രാങ്കിളിൻ റൂസ് വെൽട്ടു എന്ന അമേരിക്കയുടെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റ്‌ പോളിയോ ബാധിതൻ ആയിരെന്നെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലേ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയെ കൈ പിടിച്ചു നടത്തിയ എന്നത് ഇവിടെ സ്മരിക്കുന്നു, കവിക്ക്‌ അഭിനന്ദനം bijuny 2014-01-24 20:38:24 News
The majority rules. That is the law anywhere in the world. Can any one of you say why Modi is getting so much support? His party is not in power right now in center or in Kerala. What has these parties in power done for the majority? Ok agreed , for the sake of argument, Modi represents Hindu extremism. What are the options for a regular Hindu in this country and state if not BJP? 
Xtians have all these Kerala Congress and church institutions to speak for them and get what they wanted. Muslims have Muslim League. And again they have congress, trinamul congress and AAP which are all secular competing with one another to appease Muslims and Xtians. What a regular Hindu supposed to do when the money he puts in Sabarimala or Guruvayoor is used for Hajj subsidy? govt. passes new laws using which MAJORITY community member can be arrested(no bail ) for 'touching' minority memebr, minority member alone gets compensation for false arrest? Where is this country going?

All these arguments about Modi's BJP will bring fascism racism - we have seen it heard it earlier also, while AB Vajpey was contesting election years back He was India's PM. Did anything bad happen to minorities?
To comment on article: Happy to read and understand that there are at least some level headed bishops who support Modi. They know the dangers and over appeasement of the other minority by the secular Congress  in Kerala and at center. It would be helpful if author openly declares his political affiliation - rather than make it sound like an independent neutral observer.
വിദ്യാധരൻ 2014-01-24 19:07:26 News
"ക്ഷണികമീ ലോകം കപടമിങ്ങെങ്ങും 
കണികാണാനില്ല പരമാർഥം 
ഇവിടെഎന്തിനാണമല സന്ധ്യകൾ 
ഇവിടെയെന്തിനീപ്പുലരികൾ 
മറിമായം തിങ്ങി നിറയുമീ മന്നിൽ 
മതിയല്ലോ വെറും ഇരുൾ മാത്രം " (ചങ്ങമ്പുഴ)


Raveendran Narayanan 2014-01-24 16:14:01 News
" In recent FOMA Young meet  SEMINAR, some body told that " YOU WILL WIN IN THE FIELD THOSE DID NOT EXPROED BEFORE " .ALL THE BEST FOR THE FUTURE VENTURES.                                                                                                                                                                                                                      DEAR FRIENDS OF MOTHER EARTH,
YES, POLAR VORTEX !!!! http://m.youtube.com/watch?v=Te9jtgRVsbY... " AIR CONDITIONING OF MOTHER EARTH " is progressing !!!!!! 
Book publishing soon in USA " ENVIRONMENTAL RAPE & H.R. ABUSES LEAD TO CLIMATE CHANGE CONTROL " ( Full colors - 500 pages)
Please write a comment in you tube . ALSO TELL YOUR FRIENDS TO VIEW IT & comment. Thanks.
Teresa Antony 2014-01-24 08:59:10 News
Good report Jos. Keep writing about all the abuses Kerala govt does. Also try to give some practical solutions. 
Moncy kodumon 2014-01-24 07:19:24 News
Sir,you  are telling the truth, you are a brave man in India
Really I accept  your courage and  power.We are American
Malayalees  expecting more and more from your  knowledge
Thank you very much sir,