SchCast 2015-06-24 13:31:16 News
എന്‍റെ  പേരില്‍  ഇതു വരെ വന്നവര്‍ എല്ലാം  ടുപ്ളി . ഞാന്‍  മാത്രം ഒറിജിനല്‍ . ഞാന്‍ ഇതു വരെ വന്നിട്ടില്ല.
അമ്മിണി 2015-06-24 12:55:39 News
കുരിശെങ്ങനാ ലാമ്പേൽ വരുന്നത്? കുരിശ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടെ കൂടുന്നതല്ലേ? എന്റ കൂടെ ഒരു കുരിശ് കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഹോ! എത്രനാളായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നതാ. വെള്ളം കുടിച്ചു ചീർത്ത ഒരു കുരിശ്!
നാരദർ 2015-06-24 12:48:39 News
ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ വിലയിരുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ ഊരാകുടുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട്, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതനുസരിചിരിക്കും. ദമയന്തി സ്വയംവരത്തിൽ ഒരു പറ്റം നളന്മാരെ കണ്ടു ദമയന്തി അന്ധാളിച്ചതുപോലെയാണ്‌ ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ അവസ്ഥ.  ആ വിദ്യാധരനെപ്പോലെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യകത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്ക്.  ആയിരം വിദ്യാധരന്മാർ വന്നാലും യഥാർത്ഥ വിദ്യാധരനെ വായനക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നു.  
Ninan Mathulla 2015-06-24 12:38:26 News
Hope some here in this forum stop being childish. When I was a child I used to fight with my brothers and sisters to claim things in the house as my own. Everything in nature belongs to the creator. Did I create anything to claim as my own? Some things God gave to me to hold on and pass it to another person. Even my children are given to me for to take care of, and are not mine. It is your own insecurity that makes you feel uncomfortable when somebody else use things or symbols that you think are you or your community has exclusive right. I can look at everything in this universe as my own as it belongs to God my father. Light is a symbol for God in all religions. In olden times all cultures used to perform animal sacrifice to please God, and God used to please in the sacrifice and gave answers. In some of these sacrifices fire from heaven used to burn the animals and wood placed on the altar of stone. Naturally some ignorant people considered fire and wood and animals and the stone altar all as symbols for the presence of God and began to worship these objects instead of God, and thus came the practice of worshiping idols. God came down and confused the language and people were scattered to different parts of the world and they took these worship methods with them. God called Abraham to worship the true God. Even some of the children of Abraham lost the meaning of true worship and began to worship these objects. Parsees or the Persians used to worship fire. They were children of Abraham through Kethura. Same way Aryans used to sacrifice horse and other animals. They are also children of Abraham through Kethura. In Vedas light is a symbol of God. Animal sacrifice was common in Mecca before the time of Prophet Muhammad. He removed it and replaced it with fasting and prayer. True worship is the prayer arising from heart the temple. Besides there was no need for animal sacrifice by this time as Jesus had already been sacrificed as a solution for the problem of sin and there is no more need for sacrifice. So, for one reason or another, animal sacrifice came to an end all over the world. Prophet Muhammad advised Muslims to read Bible to understand the mysteries better and Quran doesn’t cover details of it. But Muslim scholars from their own insecurity made a fence around people to form the Islamic religion. They prevented people from reading Bible by teaching that Bible is corrupt. The book of Hebrews in Bible is addressing all the people groups that sacrificed animals to please God. “Long ago God spoke to our ancestors in many and various ways by the prophets (prophets of religion- Veda Muni, Zoroaster, Bible prophets, Buddha, Muhammad) but in these last days he has spoken to us by his Son (Jesus) whom he appointed heir of all things, through whom he also created the worlds. (Hebrews 1:1). All things came into being through him, and without him not one thing came into being. Bible says about Jesus that the Light that illuminates the whole world was coming into the world and the world didn’t recognize Him. So light is a symbol of God (Jesus Christ) and nobody can claim it for any particular religion.
SchCast 2015-06-24 11:20:07 News
ലോകാവസാന നാളിൽ എന്റെ പേരിൽ പലരും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഒന്നിനേം വിശ്വസിക്കരുത്. എല്ലാം കള്ളന്മാരാ. , എന്റെ മുന്നേ വന്ന രണ്ടും കള്ളന്മാരാ. ഞാനാണ് ഒറിജിനൽ
SchCast 2015-06-24 11:14:38 News
എന്റെ പേരിൽ പലരും പലതും എഴുതി വിടുന്നുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല.  ഞാൻ ആരെയും കൊച്ചാക്കി എഴുതാറുമില്ല. എനിക്ക് ഞാൻ ചേർന്ന് നില്ക്കുന്ന കൃസ്തിയൻ  മതത്തോടു കടപ്പാടും സ്നേഹവും ഉണ്ട്.  ഒരായിരം SchCast കൾ ഉയർത്തെഴുന്നെറ്റാലും ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം 
വിക്രമൻ 2015-06-24 11:02:02 News
ഏതു സ്കെദയുൾ കാസ്റ്റാണിത് ? 
Anthappan 2015-06-24 10:58:39 News

Every day is a day to commemorate,  for hundreds of Nurses, especially Malayaalee Nurses ,  the meritorious service of Florence Nightingale to the humanity without giving any religious tone to that. 

SchCast 2015-06-24 10:43:58 News
പ്രിയപ്പെട്ട നാരദർ, സുഹൃത്തെ, ജ്ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയ കമന്റുമായി വല്ല സാമ്മ്യ്യവും 2015-06-23 18:30:45 കമന്ടിന്നു ഒണ്ടോ? സാധാരണ ബുദ്ധി ഉള്ളവര്ക്ക് തിരിച്ചരിയ്യാൻ ഉള്ളതെ ഒള്ളു. ആരയും പേര് പറഞ്ഞു കൊച്ചാക്കുന്ന പരിപാടി ജ്ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല.
SchCast 2015-06-24 10:29:40 News
Does the community, especially the nursing community here, have a chosen day to commemorate the meritorious service of 'Florence Nightingale' to humanity?
ശകുനി 2015-06-24 10:16:44 News
ഇതുകൊണ്ടാണ് നൈനാൻ മാത്തുള്ള പറയുന്നത് മുഖംമൂടി വച്ച് എഴുതരുതെന്ന് .  ഒരുപോലത്തെ മുഖം മൂടി കടകളിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ?.  
Jack Daniel 2015-06-24 10:10:31 News

There are couple of possibilities.   1 First possibility is that if two people have the same name then it can create problem. The second possibility is that the same person get drunk then there is a possibility of different personality popping up on the same person and can write comment under the same name. 

നാരദർ 2015-06-24 09:56:08 News
പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പറഞ്ഞവരെക്കുറിച്ച് വായനക്കാർക്ക് തെറ്റ് ധാരണ ഉണ്ടാകാം. ഉടയനെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്ന കാലമാണിത്! എന്തൊരു ലോകം?   
SchCast 2015-06-24 09:25:11 News
Dear Editor, The comments dated 2015-06-23-18:30:45 shown with my pen name as header is not written or sent by me. Please make sure the origin or take precaution against hacking. I have nothing against 'Vayanakaran'. I think that he comes up with sensible comments expressed in decent fashion. I respect all writers including those who hold opinions diametrically opposite to what I believe.
JOHNY KUTTY 2015-06-24 09:21:25 News
ഹേ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയരുത് ഇവരുടെയും ശ്രീ വയലാർ രവിയുടെയും കഴിഞ്ഞ പത്തു കൊല്ലത്തെ അഹോരാത്ര പരിശ്രമം അല്ലെ എമിരേറ്റ്സ്, ഖതർ എതിഹാദ് തുടങ്ങിയ എയർലൈൻസ്‌ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക്‌ 20 ഇൽ കൂടുതൽ ഡെയിലി ഫ്ലൈറ്റ് 'നേരിട്ടു' ഗൾഫ്‌ വഴി ഓടിക്കുന്നത്.