Double Edged Sword 2015-06-18 12:25:34 News
I don't know Bijunny's comment is thought provoking but it is good enough to provoke Ninan Matthulla 
ജോണിക്കുട്ടി 2015-06-18 12:20:19 News
ശ്രീ ബിജുനി എഴുതിയത് പൂർണമായും ശരിയാണ്. ശ്രീ അനിയൻ കുഞ്ഞു ടോം വടക്കന്റെ ചാനൽ ചർച്ച പോലെ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്രഹാം സ്റ്റൈനെസ് കേസ് അന്വഷിച്ച ജസ്റ്റിസ് വാധ്വ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഒന്നു വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഈ മിഷനറി മാര് (എല്ലാവരും അല്ല) ചെയ്തു വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനു നല്ല പരിഹാരവും അദ്ദേഹം നിര്ടെസിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിര്ഭാഗ്യവശാൽ അത് നടപ്പാക്കാൻ ആര്ജവം ഒരു സർകാരിനും ഇല്ലാതെ പോകുന്നു. ജസ്റ്റിസ് വാധ്വ ആര്ക്കും എതിരഭിപ്രായമില്ലാത ഒരു ന്യായധിപാൻ ആയിരുന്നു. എന്ത് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ മീഡിയ അതൊന്നും കാണാതെ പുതിയ ചൂട് വാര്ത്ത തേടി പോകുന്നു. ക്രിസ്തുമതത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സമാധാനപരമായ പ്രവേശനമാണു ലഭിച്ചത്. ലോകത്ത് ഭൂരിഭാഗമിടങ്ങളിലും ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പ്രവേശനം വാളും തോക്കും രക്തപ്പുഴകളുമായിട്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ക്രിസ്തുമതം വന്നെത്തിയ വിവരംതന്നെ ആരും അന്ന് അറിഞ്ഞുപോലുമില്ല . ഇന്നു നാമറിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഹിന്ദുമതം അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. വൈദേശിക മിഷണറിമാരുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവര് ആദ്യം വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായിത്തീര്ന്നത്. പിന്നീട് കേരളീയര്തന്നെ വിഭജിക്കല് അഭ്യസിച്ചു.
Sch Cast 2015-06-18 09:53:27 News
Mr. Bijunny's comments are thought provoking and apparently innocent. But what I fail to understand is that why should there be so much concern about a religous class which is ony <2% of the population? One thing agreeable about his article is, no religous or other classes should be opposing the integrity of a nation. On the other hand, the rulers are bound to protect the minority rights to the extent the Constitution guarantees them. For a democracy, freedom of thought and religion are the most fundamental elements. From the time of 'Vivekananda' (maybe before) Hindu preachers are coming to Western Europe and USA to preach and teach. It is welcomed and should be so because that is how a democracy effectively functions. It does not make any sense in arresting avenues of thoughts regarding genuine principles of life. India has shown a marvelous example to the world in religious tolerance and cooperation till recently. The facist forces now at work are trying to malign that image as well as the integrity of the nation.
ജെജി 2015-06-18 09:52:32 News
Very sad to hear news like this. Condolence to those families who lost beloved ones. I saw one reader's post today in E malayaali saying that Jesus is God and he can read everyone's mind. But why he failed to read that young suspect Dylann Roof's mind ??
PT Kurian 2015-06-18 09:50:28 News
INCOMPREHENSIBLE, ESPECIALLY AT THE HOUSE OF WORSHIP WHERE
DR.MARTIN LUTHER KING HAS BEEN PREACHING DURING HIS CIVIL RIGHTS
LIBERTY MOVEMENTS.

WHAT COMFORTS THE RELIGIOUS PREACHERS CAN OFFER, NOT PHILOSOPHICAL.
JOHNY KUTTY 2015-06-18 08:05:53 News
ശ്രീ മതുല്ലക്ക് യേശു ദൈവം ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ മനസ്സും വായിക്കാം ആയിരിക്കും. എല്ലാവരുടെയും മനസ് വായിചക്കാംഎന്ന കണ്ടെത്തൽ വിചിത്രം തന്നെ. ക്രിസ്ടിയാനികൾ എല്ലാം ഒന്നിച്ചു നില്കണം കൊള്ളാം. നടക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത സുന്ദര സ്വപ്നം. അഥവാ അങ്ങിനെ ചിന്തിച്ചാൽ അത് നടക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ പുരോഹിതരും മേല്പട്ടക്കാരും ഒരു കാരണവശാലും സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം വിഭജിച്ചു ഭരിക്കുക എന്ന തന്ത്രം ആണ് ഇക്കൂട്ടര് എന്നും തുടർന്ന് പോരുന്നത്. സ്വന്തം സഭയിലെ മറു വിഭാഗത്തെ തല്ലാനും കൊല്ലാനും പരസ്യമായി ആഹുവാനം ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു പള്ളിക്കാരനാണ് ഞാൻ. അല്ലാതെ propaganda കാരൻ അല്ല. താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതാം പക്ഷെ വായനക്കാർ അങ്ങിനെ ചിന്ദിക്കണം ഇങ്ങിനെ വേണം എന്നെല്ലാം ആഹുവാനം ചെയ്യാൻ താങ്കളെ ആരാണ് നിയമിച്ചത്. അവരെ സ്വന്തമായി ചിന്ടികാനും തീരുമാനം എടുക്കാനും വിടുക എന്നൊരു അപേക്ഷയുണ്ട്
Justice For All 2015-06-18 08:05:14 News
If that is the argument by the home minister. then Matha amrithamayi must be barred from going to foreign countries and making disciples and collecting money.  
Ninan Mathulla 2015-06-18 04:27:14 News
Since Jesus is God, and he can read your mind, we know that his comments are relevant. Besides Jesus was a member of the Jewish community of the time and a member of the temple. So he has every right to respond. People who are not members of a church, criticizing it standing outside, and not knowing the truth or details of a situation can help only to mislead people or for propaganda purpose. There is unity in strength. Sinister forces are trying to destroy the unity of the Christian church by causing division inside the church. The secular nature of Indian society is safeguarded by the vibrant diversity we have. Once this is weakened fascist forces raise its head using their majority religion to come to power. Readers have to watch out against such divisive destructive forces.
വിദ്യാധരൻ 2015-06-17 20:12:27 News
മലകൾ ഇടിച്ചു നെരപ്പാക്കിയും  
കാടുകൾ വെട്ടിതെളിച്ചും 
നാടുനീളെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചും  
നദികളുടെ അകതാര് മാന്തി 
മണല് വാരി, വെള്ളം വറ്റിച്ചു 
മലവിസർജ്ജനം ചെയ്യ്‌തും 
മാലിന്യകൂനകളിൽ നിന്ന് 
മഹാവ്യാധിയുടെ അണുക്കളെ സൃഷ്ട്ടിച്ചും 
കുടിവെള്ളത്തിലും ഭഷ്യവസ്തുക്കളിൽ 
വിഷം കലർത്തിയും
ഡെങ്കി, എലി, കോഴി, പനികളാൽ
തുള്ളുന്ന  കള്ളന്മാരുടെ കേരളത്തെ 
മോചിപ്പിക്കാൻ, 
കള്ളദൈവങ്ങൾക്കും 
അവരെ സൃഷ്‌ടിച്ച മനുഷ്യർക്കും 
ഒരിക്കലും കഴിയില്ല കഷ്ടം!
Sudhir 2015-06-17 19:59:59 News
രസതന്ത്രം സിനിമയിലെ ഗാനം ഓര്മ്മിപ്പിച്ച് കൊണ്ട്    രാഷ്ട്രീയ
രസതന്ത്രം കുപ്പിയിലാക്കുന്നവർ പ്രേമ ഗാനവും
പാടി അരുവിക്കരയിൽ ഷൂട്ടിങ്ങ് ( തോക്ക് കൊണ്ടല്ല)
ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നർമ്മത്തിൽ സംവിധാനം
ചെയ്തിരിക്കുന്നു കവി.  പള്ളിയും പട്ടക്കാരും
മാത്രം ജീവിതമെന്ന് ധരിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം
അമേരിക്കൻ മലയാളികളെ ഒന്ന് രസിപ്പിക്കാൻ ഈ വരികൾക്ക് കഴിയും.  മതത്തിലും രാഷ്ട്രീയമുണ്ടല്ലോ?
pappachi 2015-06-17 19:44:19 News
hello ninan muthala,andrew,anthapuppan,andrew.sarasan, I know you all are retired and doing nothing in home except reading e-malayalee. Pl stop all these un wanted comments.
വായനക്കാരൻ 2015-06-17 19:23:10 News
ആ കരയിലോ ഈ കരയിലോ   
ഏതു കരയിൽ കാലുവെക്കേണം,  
പറയൂ   
തലയിൽ ഏതു കര വെക്കേണം?
സരസന്‍ 2015-06-17 18:54:49 News

സരസന്‍ ചിന്തകള്‍

നിങ്ങളുടെ മതം ഒകെ ഗുഡ് ഫോര്‍ യു. ബട്ട്‌ നോട്ട് ദി പോയിന്റ്‌ .

if you publish your church news in your church- who cares, no one cares.

But if you put that in a public media, like Face book, or e- malayalee; anyone can comment about it.

If you don't want to be criticized or commented- do not bring it out = പിന്നേം പിന്നേം തല്ലു കൊള്ളാന്‍ പുറത്ത് കൊണ്ട് വരരുതു. - note the point.

So don't cry and complain if readers comment on it.

If your church is a private property like your wife, and you don't want anyone to look at her, keep her inside the house.


Oh JACK DANIEL ! Need your advice, you said christian brothers is no good, very true. Very nasty. Always gave me a headache, looks like the monks get drunk and pee in it.

Mr. Walker uncle is good. The black one, he is true to himself because he is black.

സരസമ്മ ലൈക്‌ him too, but sometimes she disappear with him and I wont see her until the next day. Please advice.

bijuny 2015-06-17 18:29:28 News
A 1953 report :


Dr Katju, India's Minister for Home Affairs and Law, has told Parliament that, while everyone in India was free to propagate his religion, the Government of India did not want people from outside to come and do it. Dr Katju was answering a question on the work of foreign missionaries and said: "If they come here to evangelise, then the sooner they stop doing it the better."

This view faithfully reflects that which Mr Rajagopalachari, Premier of Madras, told me two years ago when he explained that Hindus are most tolerant but that this did not mean that missionaries could forever come and treat Hindus as heathen and expect Hindu tolerance to protect them against the rightful indignation of respectable people described as heathen.

Since April, 1951, four American missionary societies and one English one have applied for permission to operate in India, and Dr Katju informed the House that in one case permission had been refused while in others it was still under consideration. The normal procedure is for the National Christian Council of India and the Roman Catholic bishops' conference to recommend any such application. There are now 65 Catholic societies and fifty Protestant societies operating in India.

The Minister assured the House that missionaries are welcome to do educational, medical, philanthropic, and rural work, but they must not meddle in politics nor must they evangelise. Missionaries are missionaries precisely to evangelise either by word of mouth or by their living example, as one woman MP pointed out.

The future of foreign missionaries in secular India is now somewhat gloomy. The reason for this sudden interest and animosity against missionaries from a most tolerant Home Minister, himself a Sanskrit scholar, is perhaps to be found in the attitude of the Naga National Council who boycotted Mr Nehru's meeting in Kohima because they want independence (the Nagas are a hill tribe on the Burmese border) - it is widely believed that missionaries lie at the bottom of the Naga mischief. Indeed, Government officers in the Naga hills have already begun investigating missionary activities, and at least one search of a missionary's house has been reported in the Indian press.

If it is true that missionaries are overstepping their function and are guilty of politics then Dr Katju's warning will doubtless bring them effectively to heel for he has added the stern warning that the Government of India is keeping a close vigil on the activities of missionaries in India.

Sadharanakkaran 2015-06-17 14:19:43 News
ചുമ്മാ അടിച്ചു വിടല്ലേ ചേട്ടാ.   ഒരാളെ എഴുതി എഴുതി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ലേ?