വിദ്യാധരൻ 2017-04-14 10:12:02 News
സാറേ എന്നെന്നെ വിളിച്ചിടില്ലേ
ഞാനൊരു സാധു മനുഷ്യനത്രെ
പണ്ടത്തെ പത്താം ക്ലാസുതന്നെ
ഡ്രില്ലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ
വേണ്ടെനിക്ക് സാറിൻ പവിയൊന്നും
നാറും പിന്നതു കുഴപ്പമാകും
ശ്രേഷ്ടനാക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യമെന്നെ
പിന്നെ വരും അവാർഡുമായി
പൊന്നാട പൂമാല സ്വീകരണങ്ങൾ
തന്നന്നെ കൊല്ലല്ലേ സ്നേഹിതാ നീ
വയസായ കാലത്ത് ഞാനിവിടെ
കുത്തിയിരുന്നോട്ടെ ശാന്താനായി
എന്തേലും കുത്തിക്കുറിച്ചു ഞാനെൻ
സമയത്തെ പോക്കട്ടെ ഫിലിപ്പ് സാറേ   

വിദ്യാധരൻ 2017-04-14 09:55:12 News
പിറക്കട്ടെ ഫിലിപ്പെ ഇവിടെയെങ്ങും
ഓരോരോ കവികൾ എന്നുമെന്നും
അവരുടെ കവിതക്കുള്ളിൽ നോക്കാം
നമുക്കായി എന്തേലും ഉണ്ടോ എന്ന്
ഇന്നേവരെ ആരും കണ്ടെത്താത്ത
കാര്യങ്ങൾ വർ നമ്മെ കാണിച്ചേക്കും
ചേതോഹരങ്ങളാം കാഴ്‌ചകാണാൻ
എൻ മനം നന്നേ തുടിച്ചിടുന്നു 
വിദ്യാധരൻ 2017-04-14 08:43:17 News
ചെമ്മീൻ തീയലെന്നു കേട്ട മാത്ര
അമ്മെ! വായിൽ വെള്ളം ഊറിടുന്നു
പലതരം കറികൾ കൂട്ടി ഞങ്ങൾ
മൂക്കറ്റം അടിച്ചു കേറ്റിടുമ്പോൾ,
ഏമ്പക്കം വിട്ടെഴുനേറ്റിടുമ്പോൾ
ഓർക്കാറില്ലതു തീർത്ത കരത്തെയാരും
ഓർത്തുപോകുന്നെന്റെ 'അമ്മ പണ്ട്
തനിയെ പറയാറുള്ള കാര്യം ഇന്നിവിടെ
'കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ണാൻ വന്നിടുമ്പോൾ
എന്താണൊരുക്കുന്നത് ഈശ്വരാ ഞാൻ
പലജോലിയിൽ വ്യാപൃതരാണെന്നാലും
അക്കാര്യം അലട്ടിയിരുന്നവരെ എന്നും 
എത്ര നാം അവരെ അഭിനന്ദിച്ചാലും
ഒട്ടും കുറവില്ലതിൽ തീർച്ചതന്നെ
ഓർക്കുക ആഹാരം കഴിച്ചിടുമ്പോൾ
അത് തീർത്ത കരങ്ങളെ എന്നും നമ്മൾ

വിദ്യാധരൻ 2017-04-14 07:23:20 News
ഒരു ചോദ്യം എന്നെ അലട്ടിടുന്നു
അകതാരിൽ അസ്വാസ്ഥ്യം തീർത്തിടുന്നു
യേശുവിനെ മതം വധിച്ചതാണോ
അതോ സ്വയം മരണം വരിച്ചതാണോ?
'കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം"
ഒഴിവാക്കാൻ കേണൊരാർത്തനാദം,
പ്രതിധ്വനിക്കുമ്പോൾ മനസിലെന്നും
ഉയർത്തുന്നു ചോദ്യം 'സത്യം എന്ത്?'
മതമെന്നും മനുഷ്യനെ മണ്ടരാക്കി
ചൂഷണം മോഷണം തുടർന്നിടുന്നു
അവനവൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക്
അവനവൻ ഏൽക്കണം ബാദ്ധ്യതകൾ
രക്ഷിക്കാനാവില്ലൊരുത്തനൊരുത്തനേയും
രക്ഷ സ്വയം നാം കണ്ടെത്തിടേണം
തെറ്റ്തിരുത്താനുള്ളഹ്വാനമെന്നും
ഉണ്ടായിരുന്നവൻ അനുശാസനത്തിൽ
സ്നേഹമെന്ന സദ്ഗുണത്താൽമാത്രം
കൈവരിക്കാം സ്വർഗ്ഗം ഭൂവിലെന്നു
ചെന്നൊരു മാത്രയിൽ കുപിതരായി
വരേണ്യവർഗ്ഗം  അസ്വസ്ഥരായി
ഇന്നെന്നപോലെ സോഷ്യലിസം
അന്നും സൃഷ്ടിച്ചു വിപ്ലവങ്ങൾ
ആലോചനയായി ഗൂഢമായി 
കുരുക്കിടാനവനെ കൊന്നിടാനായി
കയ്യാഫെസന്നാ പുരോഹിതനും
കുത്തിയവനെ പുറകിൽ നിന്നും
ക്രൂരമായവനെ മതവും രാഷ്ട്രീയവും
ക്രൂശിൽ തറച്ചു കുത്തിക്കൊന്ന നേരം
മാറ്റൊലി കൊണ്ടാ ആർത്തനാദം
'കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം"
ഒഴിവാക്കാൻ കേണൊരാർത്തനാദം,
ജീവിക്കുന്നിവിടെ ,കയ്യാഫസുമാർ'
യേശുവോക്രൂശിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ചുപോയി
സത്യം എന്നും പൊൻ തളികളിൽ
മറഞ്ഞരിക്കുന്നെന്നു ചൊന്ന വയലാർ-
കവിത അറിയാതെ ഓർത്തുപോയി

mathai mappilla 2017-04-14 04:39:33 News
കോൺഗ്രെസ്സിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങള് നോക്കിക്കൊള്ളാം. സാറു മറ്റു പണി വല്ലതും നോക്ക്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കുട്ടനാട് MLA ചാണ്ടി സാറിന് വരെ ഞങൾ സ്വീകരണം കൊടുത്തു. ഇനിയും പൂമാലയുമായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു.
Preacher 2017-04-14 04:34:08 News
The whole world is against drinking alcohol. Only evil spirits drink and smoke drugs. Please don't glorify the drunkards thru your article, like some cheap Malayalam movies.
viswasi 2017-04-14 04:30:35 News
ഈ ദുഖവെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ വേണോ പുരോഹിതന്മാർക്കിട്ടു പാര പണി.
Ninan Mathullah 2017-04-14 04:03:40 News
Beautiful. Please click on the link ti view the Youtube video.

https://www.youtube.com/watch?v=lKa72CR0Oxk
വായനക്കാരൻ 2017-04-13 20:03:35 News
മല എ രിപി രികൊണ്ടു തോന്നിയപോലെ 
ഹാസ്യമായി  തുള്ളി പാടും - ലാല .. ലോലോ..  ഹ.. ഹ..  ഹമ്മിങ്  ചേർക്കാത്ത ഗാനം പുള്ളി എഴുത്തും.  കാരണം മുസ്‌സിക്കൽ ഹമ്മിങ് പുള്ളിക്കറിയില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മളെ സാഹിത്യം പഠിപ്പിക്കാൻ  അനവധി ലേഖനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവാഹമായിരിക്കും
Tom Abraham 2017-04-13 17:19:43 News

Let me tell Mr Vidyadharan, on this Vishu/ Good Friday, your status is Uttama Kavi. But for your verses, Sankrit quotes, humble as I am, would never read any Malayalam poems. You make emalayalee columns a literary blessing.


John Philip 2017-04-13 16:16:38 News
വിദ്യാധരൻ സാറിന്റെ പേനയുടെ ശൗര്യം ഫലിക്കാഞ്ഞിട്ടോ എന്തോ കവികളുടെ ഒരു പട
തന്നെ ഇമലയാളിയിൽ നിരക്കുന്നു. ശ്രീമാൻ ജോണ് കുന്തറ എഴുതിയ പോലെ എല്ലാവരും പെൻഷൻ പറ്റുമ്പോൾ പേന കയ്യിലെടുക്കുന്നു. പ്രിയ പെൻഷൻ പറ്റി കളെ, ദയവു ചെയ്തു കലാമൂല്യം ഒട്ടുമില്ലാത്ത കവിതകൾ എഴുതി വായനക്കാരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.   അമേരിക്കൻ മലയാള സാഹിത്യം എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും എന്റെ കർത്താവേ.. മലയാളത്തിൽ എന്തെഴുതിയാലും അത് സാഹിത്യമാകുന്ന അമേരിക്കൻ മലയാള സമൂഹത്തിൽ വൈകി എത്തിയിരിക്കുന്നു ശ്രീമാൻ ജോയ്‌സ് തോന്യമല .
അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവിന്റെ ലോകം അപാരം തന്നെ. അദ്ദ്ദേഹത്തെ എന്തുകൊണ്ട് സാഹിത്യ സംഘ ടനകൾ തഴഞ്ഞു.!!!!
വാല്മീകത്തിൽ നിന്നും ഒരു കാട്ടാളൻ പുറത്ത് വന്നു മഹര്ഷിയായി ലോക പ്രസിദ്ധ്‌നായി. അമേരിക്കയിൽ അനവധി വാല്മീകിമാർ ഉണ്ടാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം.
Dr.Sasi 2017-04-13 16:05:00 News
കവികളുടെ കവന കർമ്മമനുസരിച്ചു ഉത്തമ കവി ,മധ്യമ കവി ,അധമ കവി എന്ന പ്രകാരത്തിൽ പ്രായേണ തരം തിരിക്കാവുന്നതാണ് .ഉത്തമ കവി സ്വന്തം കാര്യം  ത്വജിച്ചു ലോകസംസ്കാരത്തെ പൂർണമായും  ഒന്നായി കണ്ടു സ്നേഹിച്ചു കവിത എഴുതുന്നു .മധ്യമ കവി സ്വന്തം കാര്യം,സംസ്കാരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ  അന്യരുടെ സംസ്കാരവും നല്ലതായി കണ്ടു കവിത എഴുതുന്നു .അധമ കവികളാകട്ടെ എല്ലാ സംസ്കാരവും മലിനമായി കണ്ടു നാശമായി കണ്ടു സ്വന്തം സംസ്കാരം മാത്രം നല്ലതാണെന്നു  കരുതി പുറത്തു വരയുള്ള അണ്ണാനിലുടെ (സ്വന്തം സംസ്കാരം )പുറത്തു വരയില്ലാതെ അണ്ണാനിലുടെ (അമേരിക്കൻ സംസ്കാരം)വ്യങ്ങ്യ ഭാഷയിൽ കവിതയെഴുതുന്നു.സ്ക്വിറലും (അണ്ണാനും), ചിപ്മങ്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കവി ഒരിക്കൽക്കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ നന്ന്.
(Dr.Sasi)
നാരദർ 2017-04-13 15:56:01 News
ജോയ്‌സ് തോന്ന്യമലക്ക് ഇതുകാണുമ്പോൾ അടിമുടി ചൊറിഞ്ഞു കേറാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട് ? ഇനി ഒരു ഹാസ്യ  കവിത പ്രതീകിഷിക്കാമായിരിക്കും 
Dr.Sasi 2017-04-13 15:26:21 News
കവികളുടെ കവന കർമ്മമനുസരിച്ചു ഉത്തമ കവി ,മധ്യമ കവി ,അധമ കവി എന്ന പ്രകാരത്തിൽ പ്രായേണ തരം തിരിക്കാവുന്നതാണ് .ഉത്തമ കവി സ്വന്തം കാര്യം  ത്വജിച്ചു ലോകസംസ്കാരത്തെ പൂർണമായും  ഒന്നായി കണ്ടു സ്നേഹിച്ചു കവിത എഴുതുന്നു .മധ്യമ കവി സ്വന്തം കാര്യം,സംസ്കാരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ  അന്യരുടെ സംസ്കാരവും നല്ലതായി കണ്ടു കവിത എഴുതുന്നു .അധമ കവികളാകട്ടെ എല്ലാ സംസ്കാരവും നാശമായിക്കണ്ടു ,മലിനമായിക്കണ്ടു സ്വന്തം സംസ്കാരം മാത്രം നല്ലതാണെന്നു  കരുതി പുറത്തു വരയുള്ള അണ്ണാനിലുടെ (സ്വന്തം സംസ്കാരം )പുറത്തു വരയില്ലാതെ അണ്ണാനിലുടെ (അമേരിക്കൻ സംസ്കാരം)വ്യങ്ങ്യ ഭാഷയിൽ കവിതയെഴുതുന്നു.സ്ക്വിറലും (അണ്ണാനും), ചിപ്മങ്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കവി ഒരിക്കൽക്കൂടി നന്നായി മനിസ്സിലാക്കിയാൽ നന്ന് .
(Dr.Sasi)
വായനക്കാരൻ 2017-04-13 12:45:14 News
വായീന്നു വരുന്നത് നല്ലതല്ലേൽ
വായിലെ നാക്ക് മുറിഞ്ഞുപോകും
മുള പുത്തനായാലും ശരിയല്ലായെങ്കിൽ
മുളയിലേ തന്നെ നുള്ളിടെണം