thomas 2014-09-25 02:28:35 News
Dont jumb to any conclusion.  Need time for a prime minister to act and it takes time to give results.  Why people did not talk when 100s of corruptions happend in india? why such a letter did not come out.. Why entire coal block allocations were stopped by SUPREME COURT now. because the apex court understood there has been a corruption in it... Lets not quote individual incidents and judge an outcome of a prime minister.. thanks.
vaayanakkaaran 2014-09-24 21:46:58 News
ഒരു രസതന്ത്ര മന്ത്രം: 

ഗുരുവും ലഘുവും കുപ്പിയിലാക്കി 
കുലുക്കിയിളക്കിയൊഴിക്കുമ്പോൾ 
ഉൾക്കൊള്ളേണം സമവാക്യത്തിൽ 
കവിതക്കുവേണ്ടും രസതന്ത്രം,
Sunitha 2014-09-24 21:22:43 News
Thanks meenu for writing this. I was reading Rosemary's column for a long time and wondering about her.  Now we read you and loving it. Congratulations on your first book. Wishing you all the very best.
bijuny 2014-09-24 19:59:37 News
Dear INOC chair, Good try with your inverted logic. Whom you are quoting? Taroor. Whatever communal stuff happning you quoted was happening earlier also. You wanted to put that on Modi's head? Your complain that the NY consulate not involved in MSG event? First let them learn to conduct their business in a professional manner. When you complain about current ministers you could have compared with previous ministers and their actions. What is your opinion about COAL case verdict by Supreme court now? or the Sarda chit fund case enquiry to Chidambaram or CAG dairy - all coming out now.
There are no two tracks for Modi. No separate track for one relegion or other. Only one track. The right track for India,
വിദ്യാധരൻ 2014-09-24 19:56:01 News

ഒരു രസതന്ത്ര (ഊർജ്ജ തന്ത്ര) ഹൈക്കു

                              ആധാനവും  പിണ്ഡവും,
                                      ബീജ കേന്ദ്രം,

                             പിണ്ഡ ശൂന്യം ആധാന ശൂന്യം  വിദ്യാധരൻ 2014-09-24 19:31:47 News
നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം! അമേരിക്കൻ അവാർഡിനെ . എന്തായാലും ശൈലി കൊള്ളാം. മറ്റു പ്രമേയങ്ങളെ ആസ്പതമാക്കി എഴുത്ത് തുടരുമ്പോൾ നിങ്ങളിലെ, നിങ്ങളുടെ 'ജീവ കണങ്ങളിൽ' നിഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന പ്രതിഭയെ മനസിലാക്കാൻ കഴിയും, നീ ദർശിച്ച രസാനുഭൂതികളെ നുകരുവാൻ കഴിയും. അഭിനന്ദനം
Eappachi 2014-09-24 18:29:29 News
ഒള്ളത് പറയാമല്ലോ അച്ചായ .. കിടിലൻ ... 
വിദ്യാധരൻ 2014-09-24 18:01:52 News
വെറും വായനക്കാരാനുള്ള മറുപടി -  ഡോക്ടർ കുഞ്ഞാപ്പുവിന്റെ "സാന്ദ്രമായ വിജ്ഞാനകണങ്ങളിൽ" നിന്ന് വയലാറിന്റെ സർഗ്ഗ സംഗീതത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതുപോലെ, "ഓരോ ജീവകണത്തിനുള്ളിലുമുണർന്നുദ്ദീപ്തമായി, ധർമ്മസംസ്കാരോപാസനശക്തിയായി. ചിരതപ- സങ്കല്പസങ്കേതമായി, ഓരോ മാസ്മരലോകമു;-ണ്ടതിലെനിക്കെന്നന്തരാത്മാവിലെത്തേരോടിക്കണ, മെന്റെ കാവ്യകലയെക്കൊണ്ടാകുവോളം വരെ!" എന്നുള്ളതുപോലെയുള്ള കവിതകൾ,  വിജ്ഞാന ദാഹികളുടെ അന്താരാതാമാവിൽ തെരോടിക്കാൻ പോരുന്ന കവിതകൾ  പിറക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു
Gopi Nathan 2014-09-24 12:19:31 News
Nice to see that  Malayalees abroad remember M.A.John with respect.  Mathrbhumi's breaking of the sad news that day had all the elements which we cannot put in words. "കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ്സില്‍ പരിവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ശബ്ദമുയര്‍ത്തുകയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ആദര്‍ശത്തിന്റെ വഴിയേ സഞ്ചരിക്കുകയുംചെയ്ത എം.എ. ജോണ്‍ അന്തരിച്ചു." Nothing more need to be added.
http://www.mathrubhumi.com/extras/special/story.php?id=160583
Ajith 2014-09-24 11:34:20 News
Great writeup .....very nostalgic ...please publish more ...
വിദ്യാധരൻ 2014-09-24 10:47:46 News
ഡോക്ടർ കുഞ്ഞാപ്പുവിന്റെ കവിതകളുടെ ശൈലിക്ക് രസന്ത്ര സമവാക്യങ്ങളോട് സാദൃശ്യമുണ്ട്. ഒരു കവിതയുടെ സാരാംശം മനുഷ്യ മനസിലേക്ക് നിവേശിപ്പിക്കാനായി വൃത്തവും, അലങ്കാരവും, ഉപമയും, താളലയങ്ങളും നമ്മളുടെ പൂർവ്വ കവികൾ ഉപയോഗിച്ചത്. നമ്മളുടെ പൂർവികർക്കു, അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു കിട്ടിയ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ആശയങ്ങളും, അതിന്റെ സൗന്ദര്യവും, അത് മനുഷ്യരാശിയെ എങ്ങനെ സംസ്കരിക്കാൻ ഉതകും എന്നുള്ള ദൃഡമായ വിശ്വാസവുമാണ് ഒരു നിശ്ചിതമായ ശൈലിയിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്ന് ലളിതമായ രീതിയിൽ കവിത എഴുതുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മരിച്ചിട്ടും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആധുനികരെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം തറവാട് കുളമാക്കിയാലും വേണ്ടില്ല ഒരു കവി എന്നറിയപ്പെടണം. ഡോക്ടർ കുഞ്ഞാപ്പു എന്ന കവി അറിവുകളുടെ അക്ഷയഖനി ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ ആ ഖനിയിൽ നിന്ന് കോരി കുടിച്ചു അറിവിന്റെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ അലയുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള തെരുവ് തെണ്ടികൾക്ക് എന്ത് പ്രയോചനം നമ്പർ വണ്‍ വായനക്കാരാ?
Shaji. M, Kozhencherry. 2014-09-24 10:43:36 News
Mr. Syriac, All leaders can talk priciples. But it is very rare to see their actions!!!
vayankaaran one 2014-09-24 08:41:25 News
ഹൈക്കു കവിതകൾ പോലെ ഡോക്ടർ കുഞ്ഞാപ്പുവിന്റെ കവിതകളെ " രസതന്ത്ര കവിതകൾ" എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്നു തോന്നുൻന്നില്ല. അറിവുകള പകരുന്നത് സയന്സ് (ശാസ്ത്രം) കവിതയിൽ അറിവുകള നിറയുന്നത് വായനകാര്ക്ക് അനുഗ്രഹപ്രധമല്ലേ. ചെറുപ്പം മുതൽ ഓരോരുത്തരും അറിവുകള നേടുന്നതിൽ വ്യാപ്രുതരാണല്ലോ. മുന് കാലങ്ങളിലും കവിതകളെ സരളമാക്കി കൊടുക്കുന്നത് നിരൂപകരാണല്ലോ. നമുക്ക് മലയാളി എഴുത്തുകാരിൽ നിരൂപകര്ക്ക് ക്ഷാമവുമില്ലല്ലൊ.
വിദ്യാധരൻ 2014-09-24 08:09:59 News
ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു ഋഷിവരിയനുംകൂടിയാണ്. കുഞ്ഞാപ്പു സാറിന്റെ പശ്ചാത്തലവും അത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അങ്ങേനെയുള്ളോരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സാധാരണക്കാരന് അതാര്യമായ വസ്തുക്കളെ സുധാര്യമാക്കി കാണിക്കേണ്ട കർത്തവ്യം ഉണ്ട്. ഓരോ അണുക്കളിലും സൂഷ്മമായി പ്രകൃതി ഉൾചേർത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന നിഗൂഡതകളെ, കൂടുതൽ സാന്ദ്രമാക്കാതെ, ലളിതമായ ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ, അദ്ദേഹം കണ്ട ആ അത്ഭുതകാഴ്ചകളുടെ, സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഭാഗാഭാക്കുകളാകുവാൻ സാധാരണ വായനക്കാരായ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർക്കും കഴിയും. ഒരു കവിയോ സാഹിത്യകാരനോ ഈ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ അത് സമൂഹത്തിന്റെയും സാഹിത്യകാരന്മാരുടെയും നാശത്തിനു വഴി തെളിക്കുന്നു. ഈ കാലത്ത് ആധുനികതയുടെ പിനാലെ പായുന്നവർ സ്മൂഹത്തൗദ് ചെയ്യുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. അവർ എന്തൊക്കയോ പുലമ്പി, പിച്ചും പേയും പറഞ്ഞു, എച്ചും പേച്ചും കെട്ടി സമൂഹത്തെ ഇരുട്ടിൽ നിറുത്തി ഓടി മറയുന്നു.
Ganeshan 2014-09-24 07:18:30 News
ജനാധിപത്യത്തെ നിലനിർത്താൻ ഭരണത്തിൽ ഉള്ളവർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്‌ നല്ലതായിരിക്കും