Fr. Francis 2015-02-03 06:43:55 News
You said it...Right...very right
Geetha Jose 2015-02-03 02:04:31 News
Superb lines...
Thammilishtam paranjithiri punchiri pankidan..
Ethuka nee yen chare...
വായനക്കാരൻ 2015-02-02 20:27:08 News
പോകൂ കുരുവീ പോകൂ 
കുതിരക്കായ് കരുതിയ, 
കുതിരയുടെ അധരത്തിൽ നിന്നും ഉതിരുന്ന 
പുഴുങ്ങിയ മുതിരക്കായ് കുത്തിയിരിക്കാതെ 
പോകൂ അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു തീരത്തേക്ക്.  
അവിടെ മുക്കിനു മുക്കിന് 
മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളിൽ 
പുഴുങ്ങിയതും പുഴുങ്ങാത്തതുമായ മുതിര തിന്നാം  
പരിസരത്തു തന്നെ 
പാമ്പായിഴഞ്ഞെത്തുന്നവൻ ശർദ്ദിച്ചു തരുന്ന 
പാതിദഹിച്ച കള്ളും മോന്തി 
നാനാമതസ്തരുടെ കോളാമ്പികളിൽക്കൂടി 
നാലുദിക്കിൽ നിന്നും ഒഴുകിയെത്തുന്ന 
അവിവേകത്തിൻ മുത്തുമണികൾ 
മണ്ടയിൽ കയറ്റി മോക്ഷം പൂകാം.
വിദ്യാധരൻ 2015-02-02 20:16:36 News
 അനുഭവങ്ങളെ സത്യസന്ധമായി എഴുതുമ്പോൾ അത് വായനക്കാർക്ക് മനസിലാകും. അനുഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതുന്നതും മന്സിലാക്കവുന്നതെയുള്ളു   നാട്ടിൽ നിന്ന് കോര സാറിനേം അമ്മിണി ടീച്ചറേം കൊണ്ടുവന്നു അമേരിക്കയുമായി ബന്ധിച്ചു കഥ എഴുതിയപ്പോൾ, അത് വലിയ തരക്കേടില്ലാത്തതായി .  അത്രേം മാത്രമേ അക്ബർ കത്തിക്കലും പറഞ്ഞുള്ളൂ.  പത്തും നാല്പ്പതും വർഷമായി അമേരിക്കയിൽ കുടിയേറിയിട്ടും, കേരളത്തിലെ കഥയും എഴുതി അങ്ങോട്ട്‌ ചെന്ന് അവാർഡു വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം അവിടെയുള്ള മിക്കവരുടെയും കഥ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.  അവിടെ നിന്ന് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു എഴുത്തുകാരു ഇങ്ങോട്ട് വരുകയാണ്.  എനിക്ക് തോന്നിയപോലെ ഞാനും അയാൾക്ക് തോന്നിയപോലെ അയാളും എന്നോക്കെയുള്ള  മനോഭാവം ശരിയല്ല. അങ്ങനെ പോയ ചില അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാർക്കാണ് അക്ബർ കക്കട്ടിൽ ചൂരൽ കഷായം കൊടുത്തുതു.    

Ninan Mathullah 2015-02-02 19:47:29 News
It looks like Manu and andrew found a new discovery that nobody ever thought about. Congratulations. Is it the RSS face hiding behind these faceless names. Now, if this is a wonderful idea, why both of you are waiting to implement it? Jump into the ring, and campaign for your wonderful idea, and show that you can make it heaven here with these ideas. Otherwise it is just a wild dream that has no practical values.
വായനക്കാരൻ 2015-02-02 19:40:15 News
പട്ടുനൂലാല്‍ തുന്നിയ നീലക്കുപ്പായം. അതില്‍ നിറയെ 
ആപ്പിള്‍മരച്ചിത്രങ്ങള്‍. നിനക്കായ് 
കരുതിവച്ചതിലെല്ലാം എങ്ങിനെയാണ് ആപ്പിള്‍മരങ്ങള്‍ 
കയറിക്കൂടിയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവളേ,
മോഹിക്കുമ്പോള്‍ ആകാശത്തോളം മോഹിക്കുക.
സ്നേഹിക്കുമ്പോള്‍ ഭൂമിയോളം സ്നേഹിക്കുക. 
വിലപിക്കുമ്പോള്‍ സമുദ്രത്തോളം വിലപിക്കുക.
ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ പര്‍വതത്തോളം ചിന്തിക്കുക.
നിന്റെ കുഞ്ഞുവിരലുകള്‍ക്കും 
അവയില്‍നിന്നൂറിവരുന്ന പ്രണയാക്ഷരങ്ങള്‍ക്കും
പ്രണയാക്ഷരങ്ങള്‍ ഇതള്‍വിടര്‍ത്തിയ 
ആപ്പിള്‍പ്പൂക്കള്‍ക്കും ദൈവം നന്മവരുത്തട്ടെ 

(ഖലീൽ ജിബ്രാൻ മേരി ഹാസ്കലിനെഴുതിയ പ്രണയലേഖനം)
andrew 2015-02-02 19:11:22 News
 Manu wrote a wonderful truth. Now the question is - do this churches needed remolding or renovations and the christians  exploited the situation. In any case all religions are a curse to human morality. All of them has to go. then only there will be peace on this earth.
Blessonhouston 2015-02-02 18:14:56 News
Thanks for all comments 
Mohanlal fan 2015-02-02 18:08:27 News
I am a fan of Mr. Mhanlan, but not the singer. He should stick to what he knows best. He cannot perform a stage show withou the support of stars like Mukesh, Jagadeesh and mimicry artists like Kottayam Nazir or Venjaramoodu and below average singers like Rimi Tomi. Mohanlan, Suresh Gopi and many other malayalee stars think they are singers and fooled the American malayalees by playing records and just moving their lips. Great actors, but not singers. Good article.
Vivekan 2015-02-02 17:20:26 News
കുതിരയുടെ കിറിയിൽ നിന്നു പൊഴിഞ്ഞതു പെറുക്കി കുരുവികൾ അവരുടെ വയറുകൾ  നിറയ്ക്കുന്നു. കുരുവികൾക്ക് പുഴുങ്ങിയ മുതിരയല്ല തിന്നുന്നതെന്നു അവരോട്ടറിയുന്നുമില്ല.
വായനക്കാരൻ 2015-02-02 15:55:51 News

Gov. Bobby Jindal polled behind 10 other potential presidential candidates in a recent Republican Iowa caucusgoer survey by The Des Moines Register and Bloomberg Politics.

Jindal garnered about 2 percent of support from the likely 2016 Republican caucus attendees surveyed, as both a "first choice" candidate and a "second choice" candidate.

About 8 percent of people surveyed thought Jindal was too conservative, 6 percent thought he was too moderate and substantially more --   38 percent -- thought he was "about right" ideologically. Nearly 48 percent of people polled weren't sure of Jindal's ideology, according to The Des Moines Register

Manu 2015-02-02 15:52:31 News
എല്ലാ പള്ളികളും അമ്പലങ്ങളും പൊളിക്കേണ്ടതും സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി രാജ്യത്ത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും, കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാനും, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കാനും, പൊതുവെ ദാരിദ്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും, ഉയർന്ന അറിവുകൾ നേടാൻ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കണം. എങ്കിൽ ചൈനയെ പോലെയോ, മെച്ചമായോ, ഒരു രാജ്യത്തെയും ജനതയെയും സൃഷ്ടിക്കാനാവും.
എത്ര വലിയ സമ്പത്താണ്  ജാതി-മത-ദൈവങ്ങളും അവരെ പരിപാലിക്കുന്ന വരും കൂടി തിന്നു നശിപ്പിക്കുന്നത്! പകരം അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു 'രക്ഷപെടൽ' മാർഗ്ഗം ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലതാനും!  
എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സുഖമായി ജീവിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു.  അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ നടത്തുന്നതും. എന്നാൽ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു ജീവജാലങ്ങൾ മരണത്തെ കൈവരിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷെ അണുക്കൾ ആയി ജീവൻ എന്ന പ്രതിഭാസം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവാം. എങ്കിൽ ജാതിയും മതവും ദൈവവും പള്ളിയും അമ്പലവും കൊണ്ട് എന്തു നേട്ടം? നിസ്സഹായകനായ, ശൂന്യനായ മനുഷ്യന്റെ പതറിയ ചിന്തയിൽ - മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപെടാൻ പെടുന്ന പെടാപ്പാടിൽ പിടിച്ച വള്ളിയാണ്  അവനു പാമ്പായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവവും പള്ളികളും ദേവാലയങ്ങളും! നാശം ഉറപ്പായ മനുഷ്യന് നാശമില്ലാത്ത ഒന്നിനെ - ദൈവത്തിനെ - സൃഷ്ടിച്ചത് അവനു ആശ്വാസം നല്കുന്നു. പക്ഷെ പള്ളികളും ദേവാലായങ്ങളും ക്രമേണ നശിക്കുന്നു. ദൈവം മാത്രം നിലനില്ക്കുന്നു. ആരാധന വീട്ടിൽ വെച്ചോ, മനസ്സിൽ വെച്ചോ  നടത്തിയാൽ പോരേ?

malayalimankan 2015-02-02 14:38:22 News
Great gesture from lalettan. As the social media expressed, lalettan should dismantle lalisom. It's not worth the money, effort and time. Lalettan is not qualified to undertake a show like this. Rather, this should have been given to Sorrya Krishnamoorthy or the mighty Sreekantan Nair.
പോള്‍ ചാക്കോ 2015-02-02 14:36:24 News
വിദ്യാധരന്‍...ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ...

http://www.malayalampathram.com/mpinnerpage.aspx?newsid=27098

കാർത്തിയാനി 2015-02-02 14:36:09 News
 നന്ദി ചേട്ടാ! അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ചു ഞാൻ മടുത്തെനെ?  പ്രസവം പുരുഷന്മാർക്ക് കൊടുക്കണം എങ്കിലെ അയാള് പഠിക്കത്തൊള്ളൂ