വിദ്യാധരൻ 2013-05-07 16:04:57 News
'ദുഷ്ട മൃഗങ്ങളെ ഗായകരാക്കാൻ' കവികൾക്കും എഴുത്തുകാർക്കും കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്നേഹം എന്ന നന്മ ഉൾക്കൊണ്ട ലേഖനങ്ങൾക്കും കവിതകൾക്കും വയാനക്കാരിൽ  പ്രകാശം പരത്തുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും . കവിക്ക്‌ അഭിനന്ദനങൾ 


Jose Pinto Stephen 2013-05-07 09:56:17 News
Congratulations Dear friend Joseph Karaparambil... Wish you all the best in the days to come.....
Tom Abraham 2013-05-07 08:11:05 News
For safety and security, here in America or anywhere, human volunteers or officers are ok.
God does not need any scientist or security in the universe to keep it going. God is a Mystery.
Earthly security issues are linked to earthly insurance and premium issues. The alarm systems, security, fire alarms etc are needed. Some religious denominations don't use even medical help.
The more complex in the hands of human management, till God takes over from Man one of these days. Don't you lock your houses, close your doors, take medicines, follow speed limits,and thus
Security measures for church building, not for God, is perfectly justifiable. Sorry, in English.

ദൈവം 2013-05-07 04:49:48 News
യുഗയുഗാന്തരങ്ങളായി ഞാൻ തടവിലാണ്. എനിക്കും നിങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യാം എന്നെ ചങ്ങലക്കിട്ടു പാറാവ് നില്ക്കുകയല്ലേ ദുഷ്ടന്മാർ. ഒരു സ്ത്രീയുമായി സന്ധിക്കാൻ ഇന്നുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് അപവാദം പരഞ്ഞുപരത്തും. ഭൂമിയിൽ ഉള്ളവരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആണെന്ന് . ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെ നോക്ക് അവര്ക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ദയവു ചെയ്യുത് എന്നെ ഒന്ന് അഴിച്ചു വിട്. ഞാനും പോയി ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കട്ടെ Kurien T Oommen 2013-05-06 19:09:15 News
Best Wishes
EM Stephen 2013-05-06 18:22:21 News
Thought-reading article. Please do more for make awarness of the public and let them get ready to act on it.
RAJAN MATHEW DALLAS 2013-05-06 11:28:45 News
' ഈ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരമേറ്റ നാള്‍ മുതല്‍ വൈദ്യുതി ക്ഷാമത്തിന് ഇത്തരം ന്യായവാദങ്ങള്‍ നിരത്തുന്നതല്ലാതെ പ്രതിസന്ധി മിറകടക്കാന്‍ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് പ്രശ്‌നം.'
മുൻ സർകാർ എന്ത് ചെയ്തു വൈദുതി ഉത്പാദനം വർദിപ്പിക്കാൻ എന്ന് കൂടി പറയാമായിരുന്നു! അറിവില്ലാത്ത ഇപ്പോഴെത്തെ സർകാരിന് എങ്ങനെ ഒക്കെ വൈദുതി ഉത്പ്പാദനം കൂട്ടാം എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമായിരുന്നു!
thomas koovalloor 2013-05-06 11:10:15 News
Nice and realistic Short Story, A.C. George. I really enjoyed it.
Alex Vilanilam 2013-05-06 10:33:40 News
It was really a shocking news. My family joins me to send our heartfelt condolences to the loved ones of Joby and pray for them to get heavenly strength and comfort. Let his soul rest in peace in the Heavenly Abode. Alex Vilanilam and family
വിദ്യാധരൻ 2013-05-06 08:49:09 News
.കാമം ജ്വലിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ, നീണ്ടു കൂര്ത്ത പല്ലുകൾ, തുപ്പൽ ഇറ്റിറ്റു വേഴുന്ന നായിന്റെ നീണ്ട നാവുകൾ അരണ്ട നിലാവുള്ള രാവുകൾ ആകാശം മുട്ടി നില്ക്കുന്ന ഭൂത സമാനമായ വന്മരം അതിന്റെ കൊന്മ്പിൽ തൂങ്ങികിടക്കും കട വാവലുകൾ പോലെ തക്കം പാര്ത്തു തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു അധികാരത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ കൊച്ചു പെണ്‍കുട്ടികളുമായി രമിക്കാൻ പ്രിഷ്ട ഭാഗത്ത് ഞെക്കാൻ ഐസ് ക്രീം കാണിച്ചു വെള്ളം ഊരിക്കാൻ അവസാനം മര്ധിക്കാൻ സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ കാവൽ നായിക്ക്ളാം പി. ജെ. കുരിയനും , ജോസെഫും കുഞ്ഞാലിയും ഗണേഷും അവര്ക്ക് കാവലായി ചാണ്ടിയും മന്മോഹനും. തുടരുക കവികളെ സാഹിത്യ കരന്മാരെ നിങ്ങൾ തൻ തൂലികയാൽ തുണി പറിച്ചെടുക്ക കള്ള പരിഷകളാം രാഷ്ട്രീയ പെക്കൊലങ്ങളുടെ, അവര്ക്ക് കൂട്ട്നില്ക്കും മൂല്യങ്ങള നഷ്ടപെട്ട സാഹിത്യ പുംഗവന്മാരുടെ
cmc 2013-05-06 08:10:59 News
priya sunil, Ithrayum nanma niranja oru kadha vaayichittilla. Thaankalude mattu kadhakalum vaayikkaan moham
യേശു 2013-05-06 06:34:13 News
ഞാൻ ദേവാലയം വിട്ടതായി നിങ്ങൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപാത്തിനാലിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? സത്യമായി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു കല്ലിന്മേൽ കല്ല്‌ ഇല്ലാതെ വണ്ണം ഈ ദേവാലയങ്ങൾ നശിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ അവിടെ തിരയണ്ട. ദേവാലയങ്ങൾ എല്ലാം കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാണ്
Alex Vilanilam 2013-05-06 06:34:06 News
DEAR TOM, IF ANYBODY THINKS OR BELIEVES THAT THE GOD LIVES IN ANY TEMPLE/MOSQUE/CHURCH HE /SHE DOES NOT UNDERSTAND THE BASIC TRUTH OF GOD AND SPIRITUALITY! GOD LIVES IN EVERY BEING. EVERYHUMAN BEING CAN FEEL AND EXPERIENCE THE PRESENCE OF GOD WITHIN IF THE INNER EYE IS OPENED['BORN AGAIN' AS TAUGHT BY JESUS CHRIST] THOSE WHO EXPERIENCED THAT INCLUDING ALL RISHIS OF VEDIC BHARAT INCLUDING SWAMI VIVEKANANDA UNDERSTOOD IT AND FULLY VOUCHED WHAT JESUS PREACHED-'THE KINGDOM OF GOD IS RIGHT HERE IN YOU'. EVERY RELIGIONS AND PROPHETS GOT THIS WISDOM. LET US RAISE OUR MIND AND SPIRIT TO A HIGHER LEVEL OF WISDOM AND FEEL GOD. Regards Alex Vilanilam
യേശു 2013-05-06 06:23:35 News
ഞാൻ ദേവാലയം വിട്ടതായി നിങ്ങൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? സത്യമായി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു കല്ലിന്മേൽ കല്ല്‌ ഇല്ലാതെ വണ്ണം ഈ ദേവാലയങ്ങൾ നശിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ അവിടെ തിരയണ്ട. ദേവാലയങ്ങൾ എല്ലാം കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാണ്
KUNJAPPAN, KUTTIPURAM 2013-05-06 05:21:50 News

Kalakki Machaa..Kalakki. oru alppamkoodi akamayirunnu. summer ayal kura avanmar irangikkolum...PRIKKANum Nadikale Pidikkanum........