RAJAN MATHEW DALLAS 2014-01-06 19:30:13 News
'ചത്തിട്ടും അഴുകാത്ത ഡ്രാക്കുള പ്രഭുമിനെപ്പോലുള്ള ഒരുപാട്‌ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ രാജ്യത്തുണ്ട്‌. മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ശുദ്ധരക്തവും യൗവ്വനവും കവര്‍ന്നെടുത്താലേ അവര്‍ക്ക്‌ ജീവിക്കാനും തങ്ങളുടെ നിഗൂഢജീവിതം തുടരാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. വിഷാംശമില്ലാത്ത അല്‍പം മാംസവും ശുദ്ധരക്തവുമുള്ള ആം ആദ്‌മി പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക്‌ എല്ലാ ദുഷ്‌ടക്കൂട്ടങ്ങളും ദൃഷ്‌ടിപതിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്‌ '. 
Beautiful satire! Excellent language and observation, the whole article! Keep it up...
വിദ്യാധരൻ 2014-01-06 18:35:39 News
"പാണ്ഡവന്മാർ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ പോയെതെന്തിനാണ്? കൗരവാതികളെ കൊന്നു രാജ്യം നേടാൻ. ഗീത കേൾക്കാനോന്നുമല്ല അർജ്ജുനൻ പോരിനു പോയത് . ആ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് ശ്രീ.കൃഷ്ണൻ ഗീതോപദേശം ചെയുതു എന്നു മാത്രം. അർത്ഥകാമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പാണ്ഡവർ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചതും ധർമ്മ മൂർത്തിയാ ശ്രീ കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചതും. അതിന്റെ പരിണാമമോ? സർവ്വനാശം. "  (ആദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് -ആമുഖ പഠനം -സിദ്ധിനാഥാനന്ദസ്വാമികൾ)   തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്റെ ഭവനം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ ഞാൻ എന്ന ഭാവം നശിക്കുകയും എളിമത്ത്വം വർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ-  ശ്രീ. പെരുമ്പടവൻ അതിനു  ഒരു നിയോഗം ആയിരിക്കാം- പൌരഷത്തിന്റെ നാശവും ദൈവാധീനത്തിന്റെ വിജയവുമാണ്‌ മഹാഭാരതത്തിന്റെയും  ആദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടന്റേയും സന്ദേശം 


Secular 2014-01-06 18:28:01 News
The article is about those use America to propagate their political ideology of hate in India. It should be opposed by everyone who loves India.
Tell the Modi supporters that they cannot work for a supramascist using the US
Andrewa 2014-01-06 18:25:49 News
Thank you Anthppan. I was brewing my mood to comment. You got ahead of me but salute thee. To add to what you said, politicians in kerala or India don't care about foreign malaylees. Some frequently use the terminology -pravasi malayalee- it is a wrong usage.
Foreign malayalees keep barking at the full moon. that is it. some so- called leaders run around like a rat chased by a cat looking for camera and media. that is it. They run their mouth loose repeating someone to bash the politicians in kerala. Same people can be standing in the picture with the same politician whom they were ridiculing. Some were in Kerala congress in kerala but they pretend to be long term congress members. It is time to make realize the politicians from kerala and the malayalees here that these so called leaders here are not our leaders. Some of them are pathetic to be -ഒറ്റയാന്‍ സംഘടന -. Worst thing is some are very close to -തയ്യലും ഗുസ്ഥിയം - in education. They are representing us. One of them was boasting his achievements and power and influence what so ever- he can go the consulate and get things done if we go through him. - here is the big and pathetic problem. Sum total of all the work done by a government employee of India in one year is done by an average worker in US in one day. That is it. You need a US passport you go to the Post Office or county office, you can get the passport in a 3 week time frame. I don't have to tell you how many hells you have to cross to get an Indian Passport or Visa.
bijuny 2014-01-06 17:58:42 News
Dear Author, YOU are one of the reasons for making it that way. The NRI community in US - rich , self reliant and intellectual thinks tanks - was supposed to be acting as a model , correction agent and a power house on their own right for the motherland. Instead what you did? Copied the same dirty politics of India here and created tail wagging chapters and chapters of the Congress party in all states and counties here . Slaves and sycophants to satisfy the dynasty masters in New Delhi India. Now you are blaming other organizations. They just bettering your art of intellectual slavery for their master Modi. Instead of creating chapters, they are just converting , otherwise supposed to be neutral associations. What a disservice to the next generation of Indians children here.
Jack Daniel 2014-01-06 17:34:16 News
ഇപ്പോൾ തന്നെ ന്യുയോർക്ക്  മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ആവശ്യത്തിനു പ്രശ്നം ഉണ്ട്. ഇനി മറുവാന നിയമത്തിൽ അയവു വരുത്തിയാൽ നല്ല പുകിലായിരിക്കും. പല സംഘടനകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും യുദ്ധക്കളം ആകാനും പിളരാനും സാധ്യത ഉണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ നല്ല സാഹിത്യ രചനകൾ പുറത്തു വരുമായിരിക്കും! stick with your friend Jack Daniel. 
Anthappan 2014-01-06 13:37:01 News
I see many Indians forget their primary responsibility as US citizen and get involved in Indian politics. If you are US citizen it is a violation against your oath you have taken during the naturalization process. And it is also a horrible thing you are doing to the next generation growing here and their future. This is prevalent among Malayalees . There are some people associated with the INOC and have vested interest in Indian politics. I understand the emotional attachment many people have to their homeland and the relatives living there. But, little thing we can do about it and they have to fight their fight. How many Malayalee next generation youths are involved in the political process of this country? I should say none. What about North Indians? ; Many. Wake up Indians before you poke your nose in Indian politics and Arumula airport; think!
വിദ്യാധരൻ 2014-01-06 13:20:56 News
അമേരിക്കൻ മലയാളി സമൂഹത്തെ ഒരു മാറാരോഗം പോലെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്റെ പുറം തോടാണ് ലേഖകൻ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അംഗീകാരത്തിനു, പ്രത്യേകിച്ചു അർഹിക്കാത്ത അംഗീകാരത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ ഈ പ്രവണത പല വൃത്തികെട്ട രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും എല്ലാ തലങ്ങളിലും കാണാൻ കഴിയും. ദേവാലയങ്ങൾ, സംഘടനക്ൽ, മലയാളി അസോസിയേഷനുകൾ, സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ഇക്കൂട്ടരുടെ താവളങ്ങൾ. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതരും ആരോടും കദപ്പാദില്ലാതവരുമായ സ്വാർത്ഥമതികളാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും. കച്ചവടക്കാര് അവരുടെ കച്ചവടത്തെ വിപുളികരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അംഗീകാര ത്രിഷ്ണ പൂണ്ടാവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവരെ കരുവാക്കുകയും ചെയ്യും. അമേരിക്കാൻ സാഹിത്യമണ്ഡലത്തിലെ കുത്തഴിഞ്ഞ പ്രവണതകളുടെ പ്രധാന കാരണം അംഗീകാരത്രിഷ്ണ കീഡങ്ങളുടെ നൂന്നു കയറ്റം ആണ്. ലോക സാഹിത്യത്തിലെ ക്ലാസ്സിക്കൽ കൃതികളിൽ പലതും മന്ശ്യ ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്തകളുടെയും ക്ലെശങ്ങളുടെയും ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. അതുമല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മനുഷ്യജീവിതത്തെ വരുംകാലങ്ങളിൽ ധന്യമാക്കാം എന്നതിന്റെ ചില രൂപ രേഖനല്കുന്ന കൃതികളും ആകാം.. പലര്ക്കും ഇത്തരം രചനകൾ നടത്തുന്നതിനു പ്രചോധ്നം നല്കിയത് അവാര്ടുകളും പ്ര്തിഫലങ്ങളും അല്ലയായിരുന്നു. സഹജീവികളുടെ ദുരിതങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളുമായി അവര്ക്ക് താതല്മ്യം പ്രാവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് അതിനു പ്രഥാന കാരണം. എന്നാൽ ഇന്ന് അത് എഴുത്തുകാരിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെ പേടിപ്പിച്ചും തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിച്ചും ഒതുക്കുന്ന മാടമ്പി സംഘടനകളും അവരുടെ ഗുണ്ടകളെയും വിളയാട്ടം ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു അമേരിക്ക. നിങ്ങലെപൗല്ല എഴ്തുകാർ മോന്നോട്ടു വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം പ്രവണതകൾക്ക് തടഇടാനാവുകയുല്ൽ. എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു
Ninan Mathullah 2014-01-06 10:29:10 News
It is very important that we plan to have a national leader as prime minister who can see India as one by joining forces with groups with similar concerns, and in prayer. Doing nothing as a spectator, waiting for news to talk about is not the right strategy. We can influence to create news if we work together. Most religious groups are brainwashed by messages hearing from pulpit of churches, in t...he do nothing but pray philosophy of the naive. Besides, each denomination get carried away by its own self importance, on faith issues or traditions, and antagonize other denominations and religious groups. We need to stop this first, and learn to cooperate with different groups. For example in Sinai Voice and other Face book groups lots of useless arguments and debate going own that divide us that prevent us from coming together in areas we can agree. Most visionaries can see that Modi coming to power can lead to the downfall of India by his divisive spirit that can lead to outside forces exploiting the situation to turn one group against another as is happening in Syria now. So it is in the best interest of all- Hindus, Muslims, Christians, Buddhists, Communists (a faith only), Sikhs and other regional groups to join together to prevent this from happening. If you agree to this please share with other groups and friends all over India. Please move a little finger to make this happen.
Raj 2014-01-06 00:16:19 News
Most sensible article I have ever read about the mindset of good majority among us. Let me know more about this writer
thomas koovalloor 2014-01-05 22:57:40 News
അമേരിക്കയിൽ കഞ്ഞാവ്‌ നിയമം അക്കുന്നതുപോലെ പെട്രോൾ നേരിട്ട് ഗ്യാസ് സ്റെഷനിൽ നിന്നും കുടുക്കുന്നത് നിയമം ആക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ആരെങ്കിലും കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടിയതായി വന്നിരിക്കയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു. 
bijuny 2014-01-05 18:14:25 News
I don't agree to this author's thesis as well. Just like the author is saying, that some lobby is behind this committee reports and all, I really suspecting this author also has some vested interests, especially when he says, "കമ്പോളവത്കരണത്തിന്റെ ഈ ദശകത്തില്‍ ഒരു പക്ഷേ ക്വാറി, മണല്‍, ടിബര്‍, റിസോര്‍ട്ട് മാഫിയാകള്‍ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ തൊഴിച്ചാല്‍"  Those two qualifying subjective words are good enough to understand on whose side this author is. What study author has done to call it and declare that the influence of these quary, sand , timber and resort mafia is insignificant? Please show some statistics in the next issue..
വിദ്യാധരൻ 2014-01-05 12:38:58 News
"ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു. എനിക്ക് ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തന്നു. ഞാൻ തടവിൽ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സന്ദർശിച്ചു. എനിക്ക് വിശന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആഹാരം തന്നു" എന്ന് മൊഴിഞ്ഞ യേശുവും, 
"ഈശ്വരൻ മറ്റൊരു ലോകത്താണെന്നു 
വിശ്വസിക്കുന്നവരെ വെറുതെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ 
ഇവിടെ തന്നെ സ്വർഗ്ഗവും നരകവും ഇവിടെ തന്നെ "  എന്ന് പാടിയ വയലാറും, പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസും, എന്തിനു പറയുന്നു ഈ മലയാളിയിലൂടെ മനുഷ്യരെ സ്നേഹിച്ചു ദിവ്യശക്തിയുടെ കെടാവിളക്കുകൾ ആകാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആണ്ട്രുവും പറയുന്നത് ഒന്നാണ്. ഭൂമിയിൽ സഹജീവികളെ സ്നേഹിച്ചും പരിചരിച്ചും സ്വർഗ്ഗം സൃഷ്ട്ടിക്കു എന്നാണു. അതിനു ഒരു പോപ്പാകണം എന്നില്ല. ദേവാലയങ്ങളിൽ കുത്തി ഇരിക്കണം എന്നില്ല. ഈ വിശ്വദേവാലയം വെലികെട്ടുകൽ ഇല്ലാതെ നമ്മൾക്കെല്ലാമായി  തുറന്നു കിടക്കുന്നു 

വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ തയ്യാർ ചെയ്യത നല്ലൊരു ലേഖനം 


വിദ്യാധരൻ 2014-01-05 12:03:28 News
അമേരിക്കൻ സാഹിത്യത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം, സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ ആഭിജാത്യത്തിന്റെയോ, ഒരു ബുദ്ധിജീവിയെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെയോ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഇതിനു വളംവച്ചുകൊടുക്കുന്നവർ വായിക്കാത്തവരും പ്രതികരിക്കാത്തവരുമാണ് . ഇത് എഴുത്തുകാർക്കും വായനക്കാർക്കും ബാധകമാണ്.  സ്വന്തം കൃതിയെ വായനക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ കൃതിക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തെ കാര്യകാരണ സഹിതം പ്രതിരോധിക്കേണ്ട കർത്തവ്യം എഴുത്ത് കാരന്റെയാണ്.   ആഭിജാത്യംകൊണ്ട് ഉയർന്നുയുർന്നു ദിവ്യപദത്തോളം എത്തിയപ്പോൾ സാഹിത്യാദി കലകളും കലാകാരന്മാരും, ഉന്നതരായ എഴുത്തുകാരുടെയും, വിദ്യാസമ്പന്നരുടെയും സാമിപ്യ സമ്പർക്കങ്ങൾ തേടാനും, അവരാൽ നല്ല സംഘടന, നല്ല എഴുത്തുകാരൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കപെടാനും, ആ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ നല്കുന്ന ഉറപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ ചവറു സൃഷ്ട്ടിച്ചു വിടാനും ഇടയായി. പ്രതികരിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ ആ സൃഷ്ട്ടികൾ കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പച്ച പോലെ പടർന്നു പന്തലിക്കാനും തുടങ്ങി. അതിനു തണലായി കുറെ സംഘടനകളും.  തൂലികനാമം വച്ച് എഴുതുന്നത്‌ ഭീരുത്ത്വമാണ് എന്നൊക്കെ വായനക്കാരനെ നിർവീര്യം ആക്കുന്ന ഓലപടക്ക ശബ്ദത്തിൽ ഞെട്ടാതെ അഭിപ്രായം എഴുതുവാൻ ഒരു വായനാക്കാരനായ ഞാൻ മറ്റു വായനക്കാരോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു, അവനവന്റെ "ക്രിറ്റിക്കൽ ഫാക്കൽറ്റി " ഉപയോഗിച്ച് പ്രതികരിക്കുക.  ലേഖകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ പുതിയ മരുന്നുകൾ കുത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഗിനി പിഗ്ഗുകൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്ന് അതിന്റെ പരീക്ഷകന് പറയാൻ പറ്റില്ലാലോ. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വായനക്കാർക്ക് എഴുത്തുകാർ എഴുതുന്നത്‌ മനസ്സിൽ ആകുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ, തറ എങ്കിൽ തറ, പ്രതികരിക്കുക. വായനക്കാർ ബാലിയാടകുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല എഴുത്തുകാരനോ എഴുത്തുകാരിയോ സ്രിഷ്ടിക്കപെടും എങ്കിൽ വരും തലമുറകൾക്ക് അത് പ്രയോചനകാരം ആകുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല.  വായനക്കാരന്റെ ആഗീകരണ ശക്തിയും വിശകലന ശക്തിയും എത്രയെന്നു മനസ്സിലാകുന്ന നിമിഷം ചില പൊങ്ങച്ച സാഹിത്യ കാരന്മാർ ഉൾവലിയും എന്നതിന് സംശയമില്ല. അങ്ങനെ സരസ്വതിദേവി ഈ നിരന്തര പീഡനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പെടുകയും ചെയ്യും.  വായനക്കാർ തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊരുതുമ്പോൾ സംഘടനയുടെയും ഉന്നതകുലജാതരുടേയും കൊയ്മകളുടെയും പിൻബലമില്ലാത്ത യദാർത്ഥ എഴുത്തുകാർ പുറത്തു വരികയും സാമൂഹികപരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന അനുഭവസമ്പന്നമായ കൃതികൾ ഇവിടെ ജനിക്കുകയും ചെയ്യാം 
അതുവരെ.
പൊരുതുക പൊരുതുക വായനക്കാരെ 
പുതിയൊരു വ്യവസ്ഥിക്കായി പൊരുതുക 
ഓലപടക്കത്തിൻ ശബ്ദത്തിൽ ഞെട്ടാതെ 
ഭീഷണിക്കേഷണിക്കൊന്നുംവഴങ്ങാതെ
ആഗീകരണം വിശകലനം ഫാക്കൽറ്റി 
ഫസ്റ്റ് അമെന്റുമെന്റു ഇവ കേട്ട് ഞെട്ടാതെ 
ഉറങ്ങികിടക്കുന്ന പ്രതികരണ ശക്തിയെ 
ഉണർത്തി നീ പൊരുതുക മടിയാതെ 
വർണ്ണവർഗ്ഗ ലിംഗതിരുവിനാലിന്നു 
പീഡി തയായി കഴിയുന്ന ദേവിയെ 
സരസ്വതി ദേവിയെ മുക്തയാക്കാനായി 
പൊരുതുക വായനക്കാരെ നിരന്തരം 

 
 
Aniyankunju 2014-01-05 12:02:14 News
.........അമേരിക്കന്‍ ഉപരോധത്തെതുടര്‍ന്നാണ് ക്രയോജനിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിക്കാന്‍ ഐഎസ്ആര്‍ഒ ശ്രമമാരംഭിച്ചത്. സാങ്കേതിക വിദ്യ ഐഎസ്ആര്‍ഒക്ക് കൈമാറരുതെന്ന് റഷ്യയോട് അമേരിക്ക ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഇന്ത്യ ക്രയോജനിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നായിരുന്നു ഇതിന് ന്യായമായി ഉന്നയിച്ചത്. അമേരിക്കന്‍ സമ്മര്‍ദ്ദത്താല്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറുന്ന 1990ലെ കരാറില്‍നിന്ന് റഷ്യ പിന്മാറി. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റേയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റേയും കരുത്തുമായാണ് ഇന്ത്യന്‍ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രലോകം ഈ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടത്. അമേരിക്കന്‍ വിധേയത്വം പുലര്‍ത്തുന്ന ഭരണാധികാരികള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ വേറിട്ട വഴിയായിരുന്നു ഇതെന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ഐഎസ്ആര്‍ഒ ചാരക്കേസ് ഇടക്ക് പദ്ധതിയുടെ താളം തെറ്റിച്ചെങ്കിലും ശ്രമം തുടര്‍ന്നു..........