വിദ്യാധരൻ 2013-08-02 07:00:40 News
എന്റെ വിവര്ത്തനത്തിന്റെ പേര് 'കടലേയെൻ അർത്ഥന'
Raju Thomas 2013-08-02 05:51:18 News
Ode to the Sea: Now you see, time is of the essence. അന്തപ്പാ, വിദ്യാധരാ, ഇത്തിരി വൈകിപ്പോയോ? സമയം കളയാതെ ചെത്തിമിനുക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് 'ബഗ്ദാദി'നെപ്പോലെ പ്രശസ്~തമാകുമായിരുന്നില്ലേ? ഇപ്പോളിതാ വരുന്നു മറ്റാളുകൾ! അലിയുടെ വിവർത്തനത്തെക്കാൾ, (സിബിയുടെതിനെക്കാളും--അതിനെക്കാളും ലളിതമാണ്‍~ വിദ്യാധരന്റെയും അലിയുടെയും വിവർത്തനങ്ങൾ) എനിക്കിഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ശ്രമമാണ്‍~. അത് അല്പം ചുരുക്കിയാൽ മതി. 'കടലിനൊരു ഗീതം' enna aliyuTe തലക്കെട്ട് ഭംഗിയായി. എന്നാൽ: അച്ചംച്ചലം (സ്ടിൽനസ്സ്-- ഫോണ്ട് ശരിയാകുന്നില്ല), ഇരുളിച്ച ('ഗ്ലൂം'), പാനപാത്രം (ഫോണ്ട്=ഫൌണ്ടൻ), വെന്ത ('പെയ്ൻ~ഡി) എന്ന വിവര്ത്തനങ്ങൾ ശരിയായില്ല--താളവും എനിക്കു പിടിച്ചില്ല (ഏതു രചനയും പാടബിൾ ആkകാമെങ്കിലും). കാത്തിരിക്കുക, ഇനി ഇതിന്റെ വിവർത്തനങളുടെ ചാകരക്കാലം. ആദ്യമേ എർനിക്കു തോന്നിയതാണ്‍~ ഇതൊന്നു വിവര്ത്തനം ചെയ്താലോ എന്ന്~; പക്ഷേ അപ്പൊഴേക്കും വിദ്യാധരൻ ചാടിവീണുകഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി അദ്ദേഹത്തെ കടത്തിവെട്ടേണ്ടെന്ന്. എനിക്ക് അങ്ങനൊരു ദോഷമുണ്ട്-- മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻപോയി മത്സരബുദ്ധി അല്പം കുറവാണ്‍~.
Raju Thomas 2013-08-02 05:21:08 News
Ode to the Sea: അന്തപ്പാ, വിദ്യാധരാ, ഇത്തിരി വൈകിപ്പോയോ? സമയം കളയാതെ ചെത്തിമിനുക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് 'ബഗ്ദാദി'നെപ്പോലെ പ്രശസ്~തമാകുമായിരുന്നില്ലേ? ഇപ്പോളിതാ വരുന്നു മറ്റാളുകൾ! അലിയുടെ വിവർത്തനത്തെക്കാൾ, (സിബിയുടെതിനെക്കാളും) എനിക്കിഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ശ്രമമാണ്‍~. അത് അല്പം ചുരുക്കിയാൽ മതി. You may still do it--the laurel here is yours. 'കടലിനൊരു ഗീതം' തലക്കെട്ട് ഭംഗിയായി. എന്നാൽ: അച്ചംച്ചലം (സ്ടിൽനസ്സ്-- ഫോണ്ട് ശരിയാകുന്നില്ല), ഇരുളിച്ച ('ഗ്ലൂം'), പാനപാത്രം (ഫോണ്ട്=ഫൌണ്ടൻ), വെന്ത ( 'പെയ്ൻ~ഡി) എന്നാ വിവര്ത്തനങ്ങൾ ശരിയായില്ല--താളവും എനിക്കു പിടിച്ചില്ല. കാതിരിക്കുക, ഇനി ഇതിന്റെ വിവർത്തനങ ളുടെ ചാകര.
വിദ്യാധരൻ 2013-08-02 04:46:05 News
'കടലിനൊരു ഗീതം' വിവർത്തനം തേടിപിടിച്ചു ഇവിടെ അവധരിപ്പിച്ച 'വായനക്കാരൻ ' തികച്ചും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. ഒരു വായനക്കാരന് മാത്രമേ അത് അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ.  ഒരു നല്ല വായനക്കാരനു മാത്രമേ നല്ല എഴുത്തുകാരൻ ആകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.  'വായനക്കാരനിൽ' ആ കഴിവുകൾ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുന്ടെന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് സംശയം ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ  ഒരു സ്വന്ത വിവര്ത്തനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു 
"സാരാനർഘ പ്രകാശ പ്രചരിമ പുരളും 
                 ദിവ്യരത്നങ്ങളേറെ 
പാരാവാരത്തിനുള്ളിൽ പരമിരുൾനിറയും
                  കന്ദരത്തിൽ കിടപ്പൂ 
ഘോരാരണ്യ ച്ചുഴൽ ക്കാറ്റടികളിലിളകും 
                 തൂമണം വ്യർത്തമാക്കു-
ന്നോരപ്പൂവെത്രയുണ്ടാവകളിലൊരുനാ -
              ളൊന്നു കേളിപ്പെടുന്നു " (വി.സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ )

വിദ്യാധരൻ 2013-08-01 19:00:12 News
പ്രിയ രാജു തോമസ്സ്‌ 
             താങ്കളുടെ എല്ലാ വിമർശനങ്ങളും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്.  കാരണം മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ഒട്ടും ദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കാറില്ല. നിത്യചൈതന്യയതി പറഞ്ഞതുപോലെ, "എല്ലാ മർദ്ദിതനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മർദ്ദകന്റെ വീരസ്യം ആർജ്ജിക്കാനാണ്." അമേരിക്കയിലെ  പല എഴുത്തുകാരും അവരുടെ അലസമായ എഴുത്തിലൂടെ വീണുകിട്ടുന്ന അഭിന്ദനങ്ങൾ വാങ്ങി തങ്ങൾ വലിയ എഴുത്തുകാരാണ് എന്ന് സ്വയം ധരിച്ച് ചുരുണ്ട് കൂടിയിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കല്ല്‌ വലിച്ചു എറിയുന്നത് . ചിലർ ഏറു കിട്ടുന്നതിനു അനുസരിച്ച് മാറി മാറി ഇരിക്കും. ചിലർ ഓടി ഒളിക്കും, ചിലര് തിരിച്ചു ചീത്ത വിളിക്കും. ചിലർ പത്രാതിപരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവരുടെ കോളത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യിക്കും.  ഇത്തരക്കാർക്ക്‌ സമാധാനം കൊടുക്കരുതെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ട്.  വായനക്കാരെ അത്ര കുറച്ചു കാണണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. പിന്നെ കൊടുത്താൽ കൊല്ലത്തും കിട്ടുമെന്നാണെല്ലോ പ്രമാണം. എന്തായാലും ഞാൻ എറിയുന്ന കല്ലിനെക്കാളും മുഴുത്ത കല്ലുകൊണ്ട് എന്നെ എറിയുന്നവരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ആണ്. അവരിൽ പ്രതികരണ ശേഷിയുണ്ട്, ജീവന്റെ തുടിപ്പുണ്ട്. വളരാനുള്ള  ത്വരയുണ്ട്   മർദ്ദകന്റെ വീരസ്യം ആർജ്ജിക്കാനുള്ള ഒടുങ്ങാത്ത ആവേശം ഉണ്ട്. 
                കവിതയുടെ തലകെട്ട് എഴുതുന്നതിനെക്കുറിച്ചോന്നും  ചിന്തിച്ചില്ല. നിങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളിയിൽ രസം തോന്നി.  എന്നെ അക്രമിക്കാനെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു എന്നേയുള്ളു . പക്ഷേ കവികൾ കൂട്ടത്തോടെ പലായാനം ചെയ്യതതാണോ അതോ ഒരു തരത്തിലുള്ള നിർവികാരതയൊ. അതോ ഇക്കൂട്ടർ എഴുതി വിടുന്നത് വായിച്ചു വായനക്കാർ പഞ്ചപുച്ചം അടക്കി നില്ക്കണം എന്നാണോ ആർക്കറിയാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വാക്കുകളുടെ പരിമിതികൾ വിവർത്തനത്തെ ദുർബലം ആക്കും എന്നുള്ളത് സത്യം ആണ് . ഉദാഹരണമായി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഡൈവിങ്ങിനു ആദ്യം വിചാരിച്ചു മുങ്ങാം കുഴി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പക്ഷേ അത് ഒരു ഉചിതമായി തോന്നാതുകൊണ്ട് അത് തള്ളികളഞ്ഞു.  സംഭരണി ഒക്കെ അതുപോലത്തെ വാക്കുകൾ ആണ് .  വാട്ടർ വാട്ടർ എവെരിവെയര് ബട്ട്‌ നോട്ട് എ ഡ്രോപ്പ് റ്റു ഡ്രിങ്ക് എന്നതിനെ ജീ ശങ്കരകുറുപ്പ്‌ ,"വെള്ളം വെള്ളം എല്ലാടോം, തുള്ളി കുടിപ്പാൻ ഇല്ലെന്നാൽ എന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്യതതായി ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് . ഇതുപോലൊക്കെ കഴിവുള്ളവർ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ട് എന്നതിന് തർക്കം ഇല്ല. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രിഷട്ടത്തിൽ തീയിടണം അവരൊക്കെ എഴുനേറ്റു പേന അനക്കാൻ.  കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഞാനെന്ന വ്യക്തിയെ പുറം തള്ളി ഇത്തരം മല്ലുപിടത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി "ക്ഷീണിക്കാത്ത മനീഷയും മഷി ഉണങ്ങിടാത്ത പൊൻ പേനയും"യുമായി കൂടുതൽ പേർ തട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുന്നു.


vayanakkaran 2013-08-01 18:51:58 News
കടലിനൊരു
ഗീതം

വിവര്‍ത്തനം:അന്‍വര്‍ അലി

കടലേ തരിക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിശേഷങ്ങള്‍

അവിശ്വാസിയുടെ തുടലുകളാല്‍ ബന്ധിതനല്ലായിരുന്നെങ്കില്‍
ഞാന്‍ നിന്നിലേക്ക് കുതികുതിച്ചേനെ
എന്റെ അരുമ വീട്ടില്‍ എത്തിപ്പെടുകയോ
നിന്റെ കരങ്ങളില്‍ ഒടുങ്ങുകയോ ചെയ്തേനെ

നിന്റെ തീരങ്ങള്‍ ദുഃഖം, തടവ്, വേദന, നീതികേട്
നിന്റെ കാര്‍ക്കശ്യം എന്റെ ക്ഷമയെ കാര്‍ന്നു തിന്നുന്നു

നിന്റെ ശമം മരണം പോലെ, നീ ചുഴറ്റുന്ന തിരകള്‍ വിചിത്രം
നിന്നില്‍ നിന്നു പൊന്തുന്ന നിശബ്ദത, അതിന്റെ പാത്തികളില്‍
ചതി കരുതിവച്ചിരിക്കുന്നു

അചഞ്ചലമെങ്കില്‍ നിന്റെ നിശശ്ബ്ദത കപ്പിത്താനെ കൊലയ്ക്കുകൊടുക്കും
നാവികന്‍ നിന്റെ അലമാലകളില്‍ മുങ്ങിത്താഴും

അഭിജാതനായി, ബധിരനും മൂകനുമായ് അവഗണനയോടെ
ക്രൂദ്ധനായി അലറിക്കൊണ്ട് നീ ശവക്കുഴികള്‍ ചുമക്കുന്നു

കാറ്റ് നിന്നെ വെകിളി പിടിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ നിന്റെ അനീതികള്‍ പകല്‍ പോലെ
കാറ്റു നിന്നെ നിശ്ശബ്ദനാക്കുന്നെങ്കിലോ വെറും വേലിയേറ്റങ്ങളിറക്കങ്ങള്‍

കടലേ ഞങ്ങളുടെ തുടലുകള്‍ നിനക്കു ചൊരുക്കുന്നുണ്ടോ?
നിവൃത്തികേടു കൊണ്ടാണ് ദിവസേനയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഈ വരവും പോക്കും

ഞങ്ങള്‍ ചെയ്ത പാപങ്ങളെന്തെന്ന് നിനക്കറിയാമോ?
ഈ ഇരുളിച്ചയിലാണ് ഞങ്ങള്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയതെന്ന് നിനക്കു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ?

കടലേ ഞങ്ങളുടെ തടവുബാധയെ നീ പരിഹസിക്കുന്നു
ശത്രുക്കളോടു ചേര്‍ന്ന് നീ ഞങ്ങള്‍ക്കെതിരേ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും
ക്രൂരമായി ഞങ്ങള്‍ക്കു പാറാവു കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

പാറകള്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കണ്‍മുമ്പില്‍ നടന്ന ക്രൂരകൃത്യങ്ങളെപ്പറ്റി?
തോറ്റമ്പിയ ക്യൂബ പരിഭാഷപ്പെടുത്താറില്ലേ, അതിന്റെ കഥകള്‍ ?

നീ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിട്ട് കൊല്ലം മൂന്നായി, എന്തു കിട്ടി നിനക്ക്?
കടലേറിയ കവിതയുടെ കേവള്ളങ്ങള്‍
കത്തുന്ന ചങ്കിലെ, കബറടങ്ങിയ ഒരു നാളം…

കവിവാക്കുകള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഊര്‍ജ്ജത്തിന്റെ പാനപാത്രം
കവിതകള്‍, വെന്ത ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങള്‍ക്ക് സമാശ്വാസവും…

(ഇന്ത്യാവിഷന്‍ പോര്‍ട്ടല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിവര്‍ത്തനം)
 
vayanakkaran 2013-08-01 18:45:00 News

From: http://malayal.am/

കടലേ, തരികനീയെന്‍പ്രിയരെച്ചൂഴുംവര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍

O sea, give me news of my loved ones.

ചാടിയേനെഞാന്‍ നിന്നിലേ,ക്കീയവിശ്വാസികള്‍തന്‍ ചങ്ങലപ്പൂട്ടിലല്ലായിരുന്നെങ്കില്‍
എത്തിയേനെ ഞാനരുമക്കുടുംബത്തി,ലാവതില്ലെങ്കിലോ തകര്‍ന്നടിഞ്ഞേനെ നിന്‍കരങ്ങളില്‍

Were it not for the chains of the faithless, I would have dived into you,
And reached my beloved family, or perished in your arms.

നിന്റെ തീരങ്ങള്‍ സങ്കടല്‍, തീരാക്കുടുക്കഴലനീതികള്‍
എന്റെ സഹനക്ഷമതയെ കാര്‍ന്നുതിന്നുംനിന്നുടല്‍ച്ചവര്‍പ്പ്

Your beaches are sadness, captivity, pain, and injustice.
Your bitterness eats away at my patience.

ഉയിരൊഴിഞ്ഞ പ്രശാന്തത, വിചിത്രമാം തിര,
നിന്‍പിടിയില്‍നിന്നുയരും ചതിയുള്ളൊതുക്കും മൌനം

Your calm is like death, your sweeping waves are strange.
The silence that rises up from you holds treachery in its fold.

അചഞ്ചലം നിന്‍നിശ്ചലതയെന്നാകിലതുവകവരുത്തും സ്രാങ്കിനെ,
നിന്നലകളില്‍ മുങ്ങിത്താഴുമാഴങ്ങളില്‍ നാവികന്‍

Your stillness will kill the captain if it persists,
And the navigator will drown in your waves.

സൌമ്യമായ്, കേള്‍വിപ്പെടാ,തൊച്ചപൊക്കാ,തവഗണിച്ചും ഈര്‍ഷ്യാകലുഷമായ് ക്ഷോഭിച്ചും
നീചുമക്കുന്നു, മരണക്കളങ്ങള്‍

Gentle, deaf, mute, ignoring, angrily storming,
You carry graves.

കാറ്റുനിന്നെപ്പറത്തുമ്പോള്‍, നിന്നനീതിയെത്രമേല്‍ സ്പഷ്ടം
കാറ്റുനിന്നെയമര്‍ത്തുമ്പോള്‍, വേലിയിറക്കവും മന്ദചലനവും.

If the wind enrages you, your injustice is obvious.
If the wind silences you, there is just the ebb and flow.

കടലേ, നിന്നെയവഹേളിപ്പതോ ഞങ്ങളുടെ ചങ്ങലകള്‍?
ഹേമത്താലല്ലോ വന്നുപോകുന്നു, ഞങ്ങളെന്നെന്നും

O sea, do our chains offend you?
It is only under compulsion that we daily come and go.

അറിയുമോ നിനക്കെങ്ങളുടെ പാപങ്ങള്‍? മനസ്സിലാക്കുമോ,
ഈയിരുള്‍മൂശകളിലെങ്ങളെയുരുക്കിപ്പടുത്തതാണെന്നും?

Do you know our sins?
Do you understand we were cast into this gloom?

കടലേ, കൊള്ളിവാക്കോതുന്നുനീ, ഞങ്ങളുടെയപഹാരത്തില്‍
അരികളോടതിക്രൂരമണിചേര്‍ന്നു, പാറാവുനില്‍ക്കുന്നു.

O sea, you taunt us in our captivity.
You have colluded with our enemies and you cruelly guard us.

നിന്നോടുരപ്പതില്ലേ പാറകള്‍, അവരറിയെ ഞങ്ങളോടേറ്റ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍?
മുറിപ്പെട്ടക്യൂബ നിനക്കായ് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്‌വതില്ലേയതിന്‍ തോറ്റങ്ങള്‍?

Don’t the rocks tell you of the crimes committed in their midst?
Doesn’t Cuba, the vanquished, translate its stories for you?

ഉണ്ടായിരുന്നൂ സമീപസ്ഥം മൂന്നുസംവത്സരം, എന്തുലാഭിച്ചുനീ?
കടലിലേറിയ കവിതതന്‍ പടകുകള്‍; എരിയുന്നചങ്കിലടക്കിയ ചെറുനാളം.

You have been beside us for three years, and what have you gained?
Boats of poetry on the sea; a buried flame in a burning heart.

കവിവാക്കുഞങ്ങളുടെയുള്‍ക്കരുത്തിന്നക്ഷരപ്പച്ച;
വ്രണിതഹൃദയത്തിലാലേപനംചെയ്യും രക്ഷാതൈലം.

The poet’s words are the font of our power;
His verse is the salve for our pained hearts.

രചന: ഇബ്രാഹിം അല്‍ റുബായിഷ്
വിവര്‍ത്തനം: സെബിന്‍ ഏബ്രഹാം ജേക്കബ്


Malabbaree Makkal 2013-08-01 18:34:31 News
It is very good suggestion. You can demand one more thing too. Only a particular cast can only occupied this particular ( demanded ) state. Can you start Harthal and Bundh for this demand. We (keralites) need a long and everlasting Hartal . Hai Malabaar.
Anthappan 2013-08-01 16:16:30 News

Mr. Raju Thomas’s and Mr. Vidhyadharan’s critical approach to the poem, ‘Ode to the sea’ is unique and help the readers to see the elements of the poems (style, tone, imageries) from two different angle.    Mr. Raju Thomas is making historical critical approach by trying to understand the poem in its original language, Arabic, watching and listening the u-tube, and even digging deep into the history of the poet.  ‘Nevertheless’ he accepts   Al-Rubaishes as a poet.   Mr. Vidhyadharan, on the other hand, by omitting the historical background of the poem and accepting Al-Rubasishes as a poet, translates the poem into Malayalam.   As Mr. Raju Thomas stated, there are limitations, for translating any literary work or poem from its original language to another language, without losing its essence.  However, I think, Vidhyadharan did justice to his translation by understanding the limitations of the vocabulary.  In any case, they both are generous to invite other poets, writers, and thinkers also to come and join this healthy discussion.  This type of discussion is good for rejuvenating the brain cells which is susceptible for Alzheimer’s disease as we all grow older.    

c.andrews 2013-08-01 13:32:34 News
In many parts of the world even in the 21st.cent many foolishness  is repeated in the name of god and religion. It is very prominent and wide spread in India and Kerala.
So don't settle just for a small seperate seculed state!
Demand for a nation or even HQ of UN. Declare your tiny land as the capital of the world. Demand and dream to have the largest and powerful Navy,Army & Air force. Make every house a nation.
keep dreaming- oh you short sighted and narrow minded. Are you aware of the consequences of your foolish demands and dreams!!!!!!!
Sorry to say you don't belong to this age, may be before 5th cent.BCE
Raju Thomas 2013-08-01 12:49:31 News
Ode to the Sea: OK. I was waiting for feedback on my last comment. Vidyaadharan, Let me keep it simple. 1.Title needed (The Ode is an old form of lyric poetry where the poet's heart is poured out before something/someone. 2.Some words in the English are missing in the Malayalam, like dive, rocks, Cuba. 3.Line 3 is no good, and 'udayavar' won't cut it. Nor does the 'sambharani' at the end. 4.there are too many you's nad your's in the English, which is perhaps Ok when we keep in mind that that translation was done by amateurs, but Vidyaadharan may do well to eliminate some of them. 5. Compare the two versions again. 6.Sing your redone version out loud and make appropriate changes. These suggestions are enough, right? But please don't get me wrong; I love this poem so much. (I got this Rubaish in Youtube, giving speeches to the al-Qaida--I am clueless as to the content (he speaks Arabic), but I am sure they are all fire and brimstone. Nevertheless, I value him as a poet, even though all I have as his is this one poem.)
sheelanp 2013-08-01 12:25:22 News
  • excellent! what else do  u want?
Raju Thomas 2013-08-01 10:37:06 News
Ode to the Sea: O Anthappan, whoever you be, I love you (for now!); you have proved yourself to be a man of letters. I like Vidyaadharan's translation. Yes, I do, very much. Though I would that it were a little better still. Now, because none else has come forward with a similar attempt at translating such a significant poem, because Dr. Bashir's reported Malayalam version has not been made available to us, and because of the intrisic merits of the translation referred to, Malayalees may well take it as the standard Malayalam version of Sheik Ibrahim Suleiman al-Rubaish's Ode to the Sea. I hope you read my stand at the very getgo of our dalliance with the poem: it was given as comment to the other article on the controversy; in it, for the sake of economy, I listed 8 'points'. It is a matter of public knowledge now that each line of this poem had to pass Washington's scrutiny, so we may well surmise that the English version we have is but a watered-down, sanitized version of the original. Still it is great, isn't it? (And there are more like it in the anthology put out by Mr. Falkner, the pro bobo attoney for the Guantanamo detainees. We shall go there by and buy.) But I have a few suggestions for Vidyaadharan. I don't know how far he is amenable to criticism or capable of improvement, but I would that he heeded my well-meaning words for improving his already laudable translation. That shall be the burden of my next post.
Anthappan 2013-08-01 07:16:25 News
I like the translation, discussion and exchange of thoughts taking place between Mr. Raju Thomas and Vidhyadharan. A Way to go.
josecheripuram 2013-08-01 04:59:15 News
Wheather male writes or female writes really does it matter,What they write is important.I think this terminology originated by some male chovunist writers.Some of our male writers used female pen names.In our society female writers has limitations,The readers think that the charchters they bring are themselves.