ദരിദ്രവാസി 2013-04-23 07:37:00 News
ലേഖനം കൊള്ളാം. പക്ഷേ എന്ത് പ്രയോജനം? ഇത് വായിക്കണ്ടാവാൻ വായിക്കുകയും അതിന്റെ പുറത്തു തീരുമാനെങ്ങ്ൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യ്താലെ എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉള്ളു. പക്ഷേ അതിനു രാഷ്ട്രീയമായ സ്വാധീനവും മസിലും വേണം. അതില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ന്യുയോര്ക്ക്കാര്ക്ക് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടും സംഗതികൾക്ക് ഒരു നീക്കവും കാണുന്നില്ല. പി. ജെ . കുരിയേനെ പെണ്ണ് കേസിൽ സഹായിക്കാൻ തുനിഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യൻ നേതാക്കളും പിന്നെ ചില എഴുത്തുകാരും അയ്യാളെ വിളിച്ചു പ്രവാസികളുടെ ഈ അവസ്ഥക്ക് ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ പറയണം. ഒരു പാലം ഇട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടക്കണ്ടേ. ഒരു പക്ഷേ അയാൾക്ക്‌ അതിനൊന്നും സമയം കാണില്ല. ഡൽഹിയിൽ ബലാല്സംഗം തകർത്ത് നടക്കുകയല്ലേ. രാത്രിയിലൽ ഇയല്ക്കും പല പരിപാടി കാണും. അല്ല അയാള് ഇല്ലെങ്കിൽ പോകട്ടെ. അഹമാടും രവിയും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നു സൈറ്റ് സീയിങ്ങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതല്ലേ? അവരോടു ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ? ശശി തരൂര്, ഐ എന ഓസി ചെയറമാൻ ജോർജ് എബ്രാഹം, എന്നിവര് എല്ലാം ന്യോര്ക്കിലെ മലയാളി വമ്പന്മാരുടെ കൈകുമ്പിളിൽ ഉള്ളവരല്ലേ? പിന്നെ ഫോമ ഫൊക്കാന തുടങ്ങിയവയുടെ അനിഷ്യെദ്യ നേതാക്കന്മാർ, ജനിച്ചപ്പഴേ മൈക്ക് കൈൽ പിടിച്ചു നടക്കുന്നവന്മാരും ധാരാളം ഉള്ള സ്ഥലം അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ട് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല? ഇപ്പോൾ ചോദിക്കും തനിക്കും എന്ന്തെങ്കിലും ചെയ്യുത് കൂടെ എന്ന്? ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്. നിങ്ങളുടെ ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇല്ലെന്നു വെറും ഒച്ച മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരാണം ഒരു പ്രവാസി ആയി ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. ഓസി കാര്ഡിന്റെ പുറകെ നടന്നു ഇപ്പോൾ ദരിദ്രവാസി ആയി. പിന്നെ ചിലപ്പോള ഓര്ക്കും ഇതൊക്കെ എടുത്തു അങ്ങോട്ട്‌ ചെന്നിട്ടു എന്ത് ചെയ്യാൻ . ഇവിടെ ഇടയ്ക്കു വന്നു പോകുന്ന രാഷ്ട്രീയ കള്ളന്മാരല്ലേ അവിടം ഭരിക്കുന്നത്‌. ഫോമ ഫൊക്കാന സംഘടനകള്ക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാനെല്ലോ മുഴുവൻ സമയവും അവർ കേരാലത്തിൽ ഓരോ തരികട കാട്ടി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത്. വിഷമം കൊണ്ട് എഴുതി പോയതാണ്. എന്തെങ്കിലും നടക്കും എങ്കിൽ അത് നടത്തുന്നവര്ക്ക് എന്റെ അവസാന ചില്ലി കാഴ് വരെ ഞാൻ ചിലവഴിക്കും. ഏതായാലും തെണ്ടി കുത്തുപാള എടുത്തു. ഒരു അപേക്ഷ മാത്രം ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മന്കൂനയുടെ മുകളില ഒരു ശ്മാരക ശില വ്യ്യിക്കനം. അതിലി ഇങ്ങേൻ എഴുതിയിരിക്കണം. " ഒരു ഓസി രക്തസാക്ഷി "
Krisodharan Nair 2013-04-23 04:14:31 News
ഇതിൽ കാണുന്ന വിദ്വാന്മാരുടെ പടമടിച്ച വാർത്തകളാണ്  ഈ പത്രത്തിൽ ഇ  കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പ്രവാസി പ്രശ്നത്തിൽ ഇവരുടെ ചെയ്തികൾ കൊണ്ട് എന്ത് ഫലം ഉണ്ടായി എന്നറിയില്ല. ഓ സി ഐ അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്നു. പരിഗണിക്കാമെന്ന് കൊൻസുലട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പടം എടുത്തത് വെച്ചു വാർത്തകൾ പലതു വന്നു. തന്നത്താൻ പരതിപ്പെടുകയാണോ?
lasar mulakkal 2013-04-23 02:49:32 News
thanks
Philip Cherian 2013-04-22 19:32:10 News
Rest in Peace.
Thomas T Oommen, 2013-04-22 19:31:50 News
Powerful and Informative article.  Thank you

ദൈവം 2013-04-22 19:00:05 News
"ചിലരുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ടാല്‍ ഇവര്‍ താങ്ങിയില്ലെങ്കില്‍ ദൈവംതന്നെ താഴെപ്പോകുമെന്നും തോന്നും. ദൈവത്തെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ പെടുന്നപാടേ!" എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്കും ജീവിക്കേണ്ടേ? ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒണ്ടാക്കി, ഞാൻ ഭയങ്കരനാണ്‌ , ശിക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം ആണ്, ഞാൻ കൊപിഷട്ട്ൻ ആകുമ്പോൾ ഇടിനാദവും, ഞാൻ കീഴ്വായു വിടുമ്പോൾ കൊടുംകാറ്റും, ഞാൻ പിസ്ഡഓഫ്‌ ആകുമ്പോൾ മഴയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ  പറഞ്ഞാണ് ചില അവന്മാര് ഭൂമിയിൽ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിച്ചു ഉപജീവനം കഴിയുന്നത്‌. എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു പാവം മനുഷ്യ സ്രിഷിട്ടി ആണെന്ന സത്യം ചുരുക്കം ചിലര്ക്ക് മാത്രം അല്ലെ അറിയൂ . നിങ്ങളുടെ വയലാർ എന്ന കവിക്ക്‌ അറിയാം ആയിരുന്നു.  
"ഞാനീപ്രപഞ്ചം വളർത്തീടുന്നു 
ഞാനീ പ്രപഞ്ചം നയിച്ചിടുന്നു 
സർഗ്ഗ സ്ഥിതികാരകൻ ഞാൻ 
സത്യസ്വരൂപി ഞാൻ; ഞാൻ മനുഷ്യൻ 
വല്ലാത്ത കൊപത്തോടന്നു ദൈവം 
വന്ന വഴിക്ക് തിരിച്ചുപൊയി 
ആ വന്നതാരെന്നറിയുവാനായി 
അമ്മ മുറിക്കുള്ളിൽ വന്നു വീണ്ടും 
"അമ്മ കണ്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു 
"നമ്മൾക്കയാളെ പണിക്കു നിർത്താം"
"ആരാണ് കുഞ്ഞേ കിഴവനല്ലേ?"
"ആരാകിലെന്തമ്മേ ദൈവമല്ലേ ?"
സാധു അവറാച്ചൻ 2013-04-22 18:11:43 News
ഇനി കള്ളു കുടി തുടങ്ങിയാലും മതിയോ? എന്ത് പറയാൻ ആണെന്ന് പറ.  നല്ല സമയത്ത് ഇതൊന്നും തോന്നിയില്ല. ഏതായാലും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാൻ പോകയാണ്. നാല്പ്പത് വയസുള്ള മകൻ എങ്ങനെങ്കിലും ഹൈസ്കൂൾ പാസ്സായി കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു 


Jack Daniel 2013-04-22 17:26:02 News
കള്ളും മരണവും മണക്കുന്ന കവിയുടെ അവസാനകവിത  
എന്ന്  തിരുത്തി  എഴുതണം
Sudhir Panikkaveetil 2013-04-22 09:02:43 News
ഈ മനോഹര തീരത്ത് തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി എന്ന്  കവികൾ പാടുമ്പോൾ
മതഭ്രാന്തന്മാർ
പറയുന്നു മനോഹര തീരം മരണ ശേഷമാനെന്നു. അതും  പറ ഞ്ഞ് അവർ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു . വണ്ടേ നീ ചാകുന്നു വെളിച്ചവും കെടുത്തുന്നു എന്ന പോലെ. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും . തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം പ്രതിദിനം വര്ധ്ധിക്കുന്നത് ഭക്തി കൊണ്ടല്ല പണം കൂടിയത്കൊണ്ടാണു. മതഭ്രാന്തിന്റെ പരാക്രമം കാണിക്കാൻ പണം  സഹയാകമാകുന്നു. ലേഖനം നന്നായിരുന്നു.  മതത്തെ കുറിച്ച്ചല്ലാതെ ഒന്നും വായിക്കരുത് എന്ന് മതഭ്രാന്തന്മാർ അട്ടഹസിക്കുംബോൾ വായിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും കു റ ഞ്ഞ്പോകുന്നു.
A.C.George, Houston 2013-04-22 08:49:36 News

Dear Sudhir Sir,

Funny experience. In our life time we have to face such funny but provoking experience. Sometimes it ends up in tragedy. Luckily, our hero escaped victorious without any tragic events. But the poor guy did not enjoy the cinema in its fullest extent, because of this “wonderful long hair problem". But the second guy enjoyed the hair more than the cinema. But as a reader I enjoyed the humor expressed in your "Narma lekhanam".

I too faced such instances in my life on many occasion. May be the cinema going ladies has to cut short their hair little bit to save poor cinema viewing guys like us. Any way you made my day.

Ha..ha. haaaaa......

Congratulation and thank you  Sudhir,

A.C.George from Houston, Texas

Sudhir Panikkaveetil 2013-04-22 08:27:51 News

Congratulations and best wishes !
Sudhir Panikkaveetil 2013-04-22 08:07:33 News
തലവര ദൈവം വരയ്ക്കുന്നു എന്നാണു പാവം
മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്,.  അവൻ വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ കാരുടെ വെറും അടിമ,, പാവ, കാരണം ഇപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ തലവര
വരക്കുന്നത് അവരാണ്.  ബൈബിളിൽ പറയുന്ന നമ്പരും പേറി മനുഷ്യര് ബുദ്ധിമുട്ടാൻ പോകുന്നു എന്ന  കവി സൂചിപ്പിക്കുന്നോ?  ഒരു രാജാധിരാജൻ  എല്ലാവരെയും അടക്കി ഭരിക്കാൻ വരുമായിരിക്കും.


Keeramutty 2013-04-22 07:23:08 News
വായിച്ചു.  ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങള്‍ സ്വയം ചോദിക്കാന്‍ ഉദകുന്ന നല്ല ഒരു  ലേഖനം.

കീറാമുട്ടി


KTMz 2013-04-22 05:59:11 News
I wonder why the people from other states of India and other countries are not showing the same interest on this OCI card issue as the Malayalees. There are many Indians in Europe with OCI cards also we have more north Indians in USA with OCI card than Malayalees. I think some one with a good leadership quality should come forward and unite all NRIs to solve common problems. Also we must boycott these ministers and politicians including V Ravi. They have no use for us. good luck
soman sunder 2013-04-21 22:49:53 News
God bless you helping hands.