വിദ്യാധരൻ 2017-04-10 13:22:07 News

സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുമ്പോൾ  മലയാള ഭാഷയ്ക്കിട്ടുള്ള ഈ താങ്ങൽ അങ്ങ് നിറുത്തണം. അതിന്റെ നടു ഒടിഞ്ഞുപോം

ചെകുത്താന്റെ കടലിൻറേം
നടുവിൽ മലയാളം കുടുക്കീട്ട്
ഞെരിക്കല്ലേ ജനങ്ങളെ
സരസ്വതി ദേവിയവൾ
വെറുതെ വിടുകവളെ നാം
ബലം കൊണ്ട് വീഴ്ത്താനവൾ
മനുഷ്യ സ്ത്രീ അല്ലെന്നോർത്തിടേണം
ഭവ്യതയോടെ ചെന്ന്
തലകുമ്പിട്ട് നിന്നീടുമ്പോൾ
കരംകൊണ്ട് തലോടിയവൾ
അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞിടും
ഞാനെന്ന ഭാവംമാറ്റി
ഗർവ്വും ആഹന്തയും
ദർപ്പവും പ്രതാപവും
വിലപ്പോവില്ലവളൊട്ടും
പ്രാസാധിക്കില്ല.
വേണ്ട വേണ്ട യുദ്ധം
ഞാനോ നീയോ എന്ന്
വേണ്ടത് കലാശിക്കും
അപകടത്തിൽ  

വായനക്കാരൻ 2017-04-10 12:49:42 News
ഇതാണ് സാഹിത്യം ഇതായിരിക്കണം സാഹിത്യം എന്നൊക്കെ തീർത്ത് പറയാൻ കഴിയുമോ? ഈ ലേഖനത്തിൽ ഇതുവരെയും കേരളത്തിലെ ഒരു മലയാള സാഹിത്യക്കാരനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല. ഒരു ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയെ ഒന്ന് ഉദ്ധരിച്ച്. ബാക്കി  സമയം മുഴുവനും റഷ്യ ബ്രിട്ടൻ  തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ എഴുത്തുകാരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നില്ക്കുയാണ്. അമേരിക്കയിലെ പ്രവാസ സാഹിത്യകാരന്മാരെക്കുറിച്ചു ഒന്നും  എഴുതുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല. അങ്ങ് ആദ്യമേ അവരെ ശപിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ? എന്നാണോ ഇനി അവർക്ക് ശാപമോക്ഷം കിട്ടുന്നത്?

JEGI 2017-04-10 12:03:47 News
വെറുതെ മോഹിക്കുവാൻ മോഹം 
വിദ്യാധരൻ 2017-04-10 11:41:55 News

മാളിക മുകളേറുന്ന മന്നെൻറെ
തോളിൽ മാറാപ്പ് കേറ്റുന്നതും ഭവാൻ..... എന്ന രീതി

നല്ലവരായ പൊലീസിൻ കൂട്ടത്തെ
കള്ളന്മാരുക്കും നേതാക്കൾ ഉള്ളപ്പോൾ
സ്വന്തം അമ്മയല്ല അച്ഛനേം തല്ലിയാൽ
അന്തംവിട്ടിട്ടു കാര്യമില്ലായതിൽ
രാജനെന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥിയെ പണ്ട്
വ്യാജകേസിൽ കുടുക്കി പോലീസുകാർ
ഇരുണ്ട മുറിക്കുള്ളിൽ അടച്ചിട്ട്
ഉരുട്ടി കൊന്നു കളഞ്ഞതും,
ചിത്തരോഗത്താൽ 'അമ്മ' മരിച്ചതും 
അത്തലാലച്ഛൻ ഈച്ചരവാര്യരും
നീതി കിട്ടാതെ നീറി മരിച്ചതും
ഖ്യാതമാണത് ചൊല്ലിടേണ്ടിങ്ങുഞാൻ
കൊള്ള കൂടാതെ കൊള്ളിവെപ്പു പിന്നെ
കൊല്ലുവാൻ മടി ഇല്ലാത്ത നേതാക്കൾ
ഉള്ളൊരു നാട്ടിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക്
തള്ളയ്ക്കിട്ടടി കിട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കാം.
കേരളമെന്ന പേരങ്ങു മാറ്റീട്ട്
ചോരന്മാരുടെ നാടാക്കിയാൽ നന്ന് 

Johnson 2017-04-10 11:13:40 News
Well written article! Most of these stage shows are for showing off of some Alpanmar!. I agree that those artists who are coming here must be thinking these guys are these show off guys are "Punkans". These promoters dont have respect at their home; so they beg for the respect from all the outside sources! 
Tom Abraham 2017-04-10 09:55:10 News

Born in a cattle- shed, working with fishermen, transported on a donkey, carrying the Cross for U and me, Jesus the Master Metaphysician changed the course of history, and will further visit the sinners to convince them of HIS Power and Glory.

Think Straight 2017-04-10 08:02:29 News
ആദ്യമേ ചെയ്തു കൂടായിരുന്നോ? മലയാളം സൊസൈറ്റി ലേഖനത്തിന്റെ അടിയിൽ ആകെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ച് ലേഖനം എഴുതുന്നതിൽ എന്ത് കാര്യം. ഇത് ആദ്യ ദിവസം ക്ലാസിൽ വരുന്ന അദ്ധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പൊതിരെ തല്ലിയിട്ട് പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയുണ്ട്.  സാഹിത്യലോകത്തിലെ ഓരോ തിരിമറികളെ!

ശിവാശ്രീകൾ 2017-04-10 06:47:52 News
യേശുവിനെ പഴിചാർത്തി
നല്ല കള്ള് ഒളിപ്പിച്ച്
കുടിയന്മാരെ ഗണിക്കാതെ  
ചീത്ത കള്ള് വിളമ്പിയത്
ഒരുനാളും ശരിയല്ല
ഞങ്ങളത് ക്ഷമിക്കില്ല.
കുടിയന്മാർ ഇല്ലാത്ത
കല്യാണം ശരിയല്ല
ശുഭമാകില്ലൊരിക്കലും
യേശുപോലും ക്ഷമിക്കില്ല


സദ്ഉപദേശം 2017-04-10 06:19:34 News
ഒരു പുതിയ സംഘടന തുടങ്ങി ഭാഷ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു മലയാളം ക്ലാസ്സും സാഹിത്യം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സാഹിത്യ കളരിയും തുടങ്ങ്. അവാർഡും പൊന്നാടയും ഇല്ലാതെ ഒരു സാഹിത്യവും ഇവിടെ വളർന്നിട്ടില്ല. അത് നിറുത്തി സാഹിത്യം നന്നാക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. ഇരുട്ടിനെ പ്രകാശം കൊണ്ട് തുരത്തുക. ഇപ്പോൾ നോക്ക് ഇല്ലാത്ത ബഹളം മുഴുവൻ വച്ചിട്ടു ഒരു ലേഖനം എഴുതി. എന്ത് പ്രയോചനം? ആദ്യം വളഞ്ഞ ചിന്തകൾ കളഞ്ഞു നേർവഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാക്കാം
Bhasa Praami 2017-04-10 01:07:52 News
Yes, Yes I used to read about this two literary groups and also I know some of them. Look like both are a kind of opposing group. But who is having more popularity or upperhand? I just want to know? Healthy competition is allways good. I heard many literary lovers attend both the groups. But the leaders and some people has some preferences and they only attend their group. The leaders of each group throw mud and stones each other I heard. That is not good. The egos, self praising, self promoting, purchasing awards from India, From USA, covering ponnadas, scarching each other, paid writing, contract writing etc. are not a healthy one. There must be democracy in its activities, I do not mean for just election. But for the funtioning of the actvites also there must be justice. Do not give too much time for office holders or leaders. There mus be equality. Not just discussing about one book for months are not good. People must be ready to accept healthy critisism. Do not always reapeat that I have written, 5 book, I have written 19 books, I organized that I organized first time, this and that. Do not act as if a big person. Be humble.  Up lift your Bhasha. I am poor Bhash Snehi. My command in Malayalam and also in English is very poor. Mostly I am a reader only. But I hate repeated boasting from all sources.
വിദ്യാധരൻ 2017-04-09 20:35:29 News
ഇസ്രായേലിൽ കണ്ടീടുന്നു കഴുതയെ ജനമൊക്കെ 
സമാധാനത്തിൻ ചിഹ്നമായെന്നും 
കഴുത പുറംമേറി വരുന്നൊരു യേശുദേവൻ 
കഴുതയെപ്പോൽ സമാധാന പ്രിയൻ 
പെൺകഴുത ആൺ കഴുത ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ 
അർത്ഥ ശൂന്യം തന്നെ കഷ്ടം 
മനുഷ്യരെ പിടിച്ചെന്നും കഴുതയാക്കി മതം 
അതിൻ പുറംമറി കറങ്ങിടുന്നു
Mrs. Jack Daniel 2017-04-09 20:08:50 News
കുടിക്കും ഞാൻ കുടിക്കും ഞാൻ 
മൂക്കു മുട്ടെ  കുടിക്കും ഞാൻ 
നാട്ടുകാർക്ക് ചേതം വല്ലോം വരുത്തുന്നുണ്ടോ?

കാനാവിലെ കാല്യാണത്തിൻ 
പേരു പറഞ്ഞെന്റെ പതി 
കള്ളടിച്ചു നാലു കാലിൽ 
പാമ്പ് പോലെ പുളഞ്ഞിടുന്നു 

ഇത് കണ്ടു സഹികെട്ടു 
ഞാനും അല്പം വീശിത്തുടങ്ങി 
കർത്താവെ നീ വന്നീടണേ 
പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞാക്കണേ 
ഉയർപ്പിന്റന്നടിച്ചിടാനാ 

വീര്യം ഉള്ള കള്ളു ചെന്നാൽ 
ഉടലോടെ സ്വർഗ്ഗം പൂകാം 
യേശുവോട്‌ ചേർന്നിരുന്നു 
ഇഷ്ടം പോലെ അടിച്ചു കേറ്റാം 

Jaison 2017-04-09 19:43:51 News
He is not Neil Gorsh. His name is Neil Gorsuch. The writer should at least know the correct name.
George 2017-04-09 17:37:29 News
കഥ കൊള്ളാം. കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും ഇത്ര നന്നായി വിവരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അഭിനന്ദനങ്ങൾ.  നസ്രായനായ യേശു വീഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അത് കൊണ്ടാണ് മത്തായി മാർക്കോസ് ലൂക്കോസ് എന്നീ സുവിശേങ്ങളിൽ ഇത് കാണാത്തതു. ഈ കഥ പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ആകാനാണ് സാധ്യത. അതുകൊണ്ടു ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായി. കേരളത്തിൽ ക്രിസ്തീയ സഭക്ക് 13 ഇൽ പരം വാറ്റു ലൈസൻസ് കിട്ടി.
Ninan Mathulla 2017-04-09 15:40:04 News

These comments reminds me of the saying’ Enne kandaal kinnam kattathanu ennu thonnumo’. Many read the comments here but the some responded negatively and it shows that the comment touched them personally. No matter how hard a person try to hide your motives from their words some can read the mind behind it. People with intuition can read the minds of others from their words. I did not personally attack anybody here. I just warned readers of the hidden agenda of some to take Christian faith away then ‘Khar vaapassi’ will be easier.