Anthappan 2013-04-28 10:13:06 News
“Heaven goes by favor. If it went by merit, you would stay out and your dog would go in.” ― Mark Twain
Mathew Perumatha 2013-04-27 23:01:17 News
"...ഡോക്‌ടര്‍മാരുടെ സേവനത്തോടൊപ്പം മരുന്നുകളും സൗജന്യമായി നല്‌കുന്ന ഈ വൈദ്യസഹായ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക്‌ ദിവസേന നൂറു കണക്കിന്‌ രോഗികളാണ്‌ എത്തുന്നത്‌..."
"...പൊതുജന ആരോഗ്യ രംഗത്ത്‌ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും വിപുലമായ സേവന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചാരിറ്റബിള്‍ നടത്തുന്നുണ്‌ട്..."

ഇപ്പറയുന്ന പോലെ സേവനം നല്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, "...വിധവയുടെ ചില്ലിക്കാശു പോലെ സാധാരണക്കാരായ ചുരുക്കം ആളുകള്‍ ദശാംശമായി നല്‌കുന്ന തുക കൊണ്‌ട് ഞെങ്ങിഞെരുങ്ങിയാണ്..." രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന എളിയ മനുഷ്യനു ഈ സംരംഭങ്ങളെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് എന്നു വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം. ദിവസേന നൂറു കണക്കിന് രോഗികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കേവല ശ്രുശൂഷാ പോലും സാധ്യമല്ലാന്നു ആർക്കാ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് ? "വാട്ടര്‍ബെഡ്‌, റയിസ്‌ ട്യൂബ്‌, യൂറിന്‍ ട്യൂബ്‌, മരുന്നുകള്‍ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് മാസം തോറും വലിയ ഒരു തുകയാണു"ചിലവഴിക്കുന്നതെന്നു പറയുമ്പോൾ രോഗികൾ ധാരാളം എത്തുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മാസം തോറും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് തീർച്ചയായും കൊടുക്കാൻ പല കേന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുടാവും എന്നും ഊഹിക്കാം. അതൊക്കെ മറച്ചുവെച്ചു കൊണ്ട് ചില്ലറ തുട്ടുകളെ കിട്ടിന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയും മേല്പ്പറഞ്ഞ സാധന സാമഗ്രഹികൾ നല്കി ചികിത്സ നടത്താൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുക സാദ്ധ്യമല്ല. ഗവർമെന്റിൽ നിന്നും സഹായം ഇതുപോലെ പ്രയിവെറ്റു ഉടമകൾ നടത്തുന്ന സേവന തലത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്  നല്കുന്നുണ്ട്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ നാട്ടിൽ രാധാകൃഷ്ണന് അതോന്നും കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഇടയില്ല.
ഈ പത്രത്തിന്റെ വായനക്കാർ കൂടുതലും പ്രവാസികളും അമേരിക്കയിൽ ഉള്ളവരും ആണ്. അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് ഗൾഫു ജോലിയുള്ളവരാണ് കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്രയം എന്നൊരു തോന്നൽ ഉള്ളത് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണ്. ഒട്ടനവധി റബ്ബർ തേയില കാപ്പി കുരുമുളക് ഏലം തേങ്ങാ അടക്കാ ഇഞ്ചി വാഴത്തോപ്പു മുതലാളിമാരും ബിസിനസ്സുകാരും കോടിക്കണക്കിനു രൂപ ധൂർത്തടിക്കുമ്പോൾ  വിദേശികളുടെ പണത്തിൽ മാത്രം പ്രതിപത്തി കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമം! ഭൂരിഭാഗം പ്രവാസികളും ജീവിതം ഒരുവിധം നടത്തിപ്പോവുന്നവർ മാത്രമാണ് എന്നതാണ് സത്യം. അമേരിക്കയിലും ഗൾഫിലും മറ്റും വലിയ ധനികരുടെ വേഷം കെട്ടി പത്രത്തിൽ പേരും പടവും അടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി കാശു മുടക്കുന്നവരെ അറിയാം.
കാതലായി കേരളത്തിൽ സമൂഹം ഇതിനൊരു വഴി കണ്ടു പിടിക്കുക എന്നതു തന്നെ വഴിയുള്ളൂ. സർക്കാർ തലത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ വഴി ഉണ്ടാക്കണം. അതിനുള്ള സാമ്പത്തികം കേരളത്തിനുണ്ട്. ഏതു പദ്ധതിയിലും കയ്യിട്ടു വാരുന്നവർ എല്ലാം പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. അതിന്റെ ഫലം വിദേശികൾ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഇവർ പാത്രമാകും എന്നതു തന്നെ. മറ്റു പലവിധ ദ്രോഹങ്ങളും കൂടെ വരും, അത് ധാരാളം കേരളത്തിൽ നിന്നു കാണാനുമുണ്ട്. മതസ്ഥാപനങ്ങൾ പോലും സ്ഥാപിതതല്പരരുടെ കയ്യിൽ വീണു പോയി കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും കടത്തുകയും പരീക്ഷങ്ങൾക്ക് നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രവാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും സ്ഥിരമായി ഒരു സഹായരീതി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. അവര്ക്കതിനു  സാധ്യമല്ലാ. അല്പം ചില  ധനികർ സഹായിക്കുന്നില്ലാ എന്നില്ല, പക്ഷെ അത് കേരളത്തിലും നടക്കുന്നുണ്ട്, മെച്ചമായി.
EM Stephen 2013-04-27 16:17:03 News
Thanks for the very good points for let every one know.
Anthappan 2013-04-26 18:20:02 News
Ron Jeremy the most famous adult film star had more partners than Solomon. I don't know whether he has written any Song of Songs.  But, people say if listen closely different sounds can be heard from his room like ha, hoo, hi etc
വിദ്യാധരൻ 2013-04-26 18:12:58 News
നേർകാഴ്ച്ചയുടെ ഓരോ കോപ്പി കുഞ്ഞാലി, . ജൊസഫ് , ഗണേഷ് കുമാർ , കുരിയൻ, പിണറായി, മുരളി എന്നിങ്ങനെയുള്ളവർക്കും കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് . ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉൾകാഴ്ച ലഭിച്ചു, രാഷ്ട്രീയം വിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കേരളം നന്നായി പോയേനെ .  ഏതായാലും മുരളിക്ക് ഒരു കോപ്പി കൊടുക്കാൻ തോന്നിയ കവയിത്രിയുടെ ഔചിത്യ ബോധത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു 

andrewsmillenniumbible 2013-04-26 17:53:42 News
Solomon never wrote the song of songs.He never got time for the silly stuff. he had 300 royal wives and 700 sub- wives. poor guy would have never visited them all. some lucky ones in his court enjoyed tem all.
but i am very happy to say the romantic lines by the lover surpasses the song of songs and may be even the Rubiyat.
Enjoy the love feelings in dreams and reality.
may your dreams come fullfill.
andrews
Sudhir Panikkaveetil 2013-04-26 14:49:17 News
Congratulations and best wishes - Sudhir
Thakidiyil John Varghese 2013-04-26 13:22:44 News
യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? 50 വയസ്സിനു മുൻപ് oci എടുത്തവർ renew ചെയ്യണോ? 50 വയസ്സിനു ശേഷം എടുത്തവർ renew ചെയ്യേണ്ടതില്ലേ? ഒന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരാമോ? എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നതിനു ശേഷം ഞങ്ങളെ ബോധവല്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതേ . കൈക്കൂലി കൊടുക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് പറയുകയാന്നെ,
Thakidiyil John Varghese 2013-04-26 13:02:17 News

Antony kanappilly 2013-04-26 11:34:05 News
Nicely narrated, good job.
Sudhir Panikkaveetil 2013-04-26 09:49:37 News
പ്രതിമാസ സാഹിത്യ സമ്മേളനങ്ങളിലെ ചര്ച്ച്ചകളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രീ വാസുദേവ് പുളിക്കലിന്റെ  റിപ്പോർട്ടുകൾ വളരെ
നന്നാകുന്നുണ്ട്.

Sudhir Panikkaveetil 2013-04-26 09:42:44 News
ശ്രീ ജോർജിന്റെ ലേഖനങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വ്യക്തിമുദ്ര കാണാൻ സാധിക്കും. കലാ-സാംസ്കാരിക-സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ  പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന
സുതാര്യത ശ്രദ്ധേയമാണ്. എഴുത്തുകാരനു സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഒരു അനുഷ്ഠാനം പോലെ ശ്രീ ജോർജ് പാലിക്കുന്നു. ലളിത സുന്ദരം ഈ ലേഖനം.-സുധീർ പണിക്കവീട്ടിൽ


Sudhir Panikkaveetil 2013-04-26 09:03:34 News
വളരെ മനോഹരം. - പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു സങ്കീര്ത്തനം പോലെ.  അഭിനന്ദനങ്ങൾ ! സുധീർ പണിക്കവീട്ടിൽ
Thomas K.Varghese 2013-04-25 21:49:35 News
Mr.Thekkemuri, very good article. Exact truth. Thank you. T.K.V.
Thomas T Oommen, Chairman, FOMAA Political Forum 2013-04-25 19:26:46 News
Congratulations to Chicago Regional Leaders