RAJAN MATHEW DALLAS 2013-08-14 06:47:14 News
നൂറുശതമാനം,യോജിക്കുന്നു.
 
ഇടയ്ക്കുകളിക്കുന്നതുമുഹമ്മുദ്അലി! ബോല്ഗാട്ടിയിലെ650 കോടിയുടെസ്ഥലം,65 കോടിക്ക്!കേരളംമുഴുവൻപിണറായിയുംഭരണക്കാരുംകൂടി  നക്കാപ്പിച്ച്ക്ക്കൊടുക്കുന്നു!മാദ്യമഗ്ഗൽ   പരസ്യതിലുടെകിട്ടുന്നതുകൊണ്ട്,അന്നന്നേടം കഴിയുന്നു. തോല്ക്കുന്നത്ജനം! 
Tom 2013-08-14 06:33:14 News
സമര സഖാക്കളുടെ ചിലവിനായി പിരിച്ചെടുത്ത പണം എന്ത് ചെയ്തു? പാവപെട്ട സഖാക്കളേ ആശകൊടുത്ത് പറ്റിച്ചു ...ദിവസവും വീട് ചിലവിനുള്ള കാശ്, പ്രഭാത ഭക്ഷണം , ഉച്ച ഭക്ഷണം , വെള്ളമടി, വികുന്നേരം സിനിമ, എന്തെല്ലാം സ്വപ്‌നങ്ങൾ ആയിരുന്നു....ഈ വിജയൻറെ ഒരു കാര്യം....
Raju Thomas 2013-08-14 05:14:42 News
നടന്ന കാര്യം രസകരമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കലാപരമായി. എന്നാൽ, അവസാനത്തെ ന്യായങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തിനു പറയുന്നു? ഇന്നലത്തെ ഇമലയാളി സ്പെഷലിലെപ്പോലെ--അതാണു ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി എഴുതിയത് 'ലാഫബിൽ ആർട്ടിക്കിൾ' എന്ന. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുവരുമ്പോൾ എല്ലാംകൂടി പറയേണ്ടല്ലോ, പറയരുതല്ലൊ. ഇക്കാര്യമൊഴിച്ചാൽ, ശ്രീ തുംപയിലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കലക്കൻ. ഇനി പ്രതിപക്ഷം എന്ത്(u) ചെയ്യും? മറ്റുള്ളിടത്തെപ്പോലല്ല കേരളത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ എന്ന്(ഉ) കരുതിയാലും...
G. Puthenkurish 2013-08-13 20:27:17 News
ഒരു ജീവിത യാഥാർത്യത്തിന്റെ മനോഹരമായാ കാവ്യാവിഷ്കാരം. ആശയത്തിന്റെ ഒഴുക്ക്, ഭാഷയുടെ സൗകുമാര്യം എല്ലാം തന്നെ കവിതയുടെ മാറ്റ് കൂട്ടുന്നു. കാവ്യ മാധവന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത അവരെ ഒരു ധനമോഹിയായ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് മോചിതയാക്കി. പക്ഷെ അതിന് കഴിയാതെ മോഹങ്ങളേ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി കഴിയുന്ന എത്രയോ പേരുടെ കഥയാണ് കവി ഈ കവിതയിലൂടെ ചൊല്ലി കേൾ പ്പിക്കുന്നതു. കാലം പഴകിയാലും അവസ്ഥ ആവർത്തിക്ക പ്പെടുന്നു. ശ്രീ. സുധീർ പണിക്കവീട്ടിലിനു അഭിനന്ദനം
oru vayanakkaran 2013-08-13 16:02:08 News
കവിതക്ക് പറ്റിയ പടം. കാവ്യ മാധവന്റെ ആശകൾ കൈകൂപ്പി നില്ക്കും മനോഹരമായ മിഴികളും കവിതയിലെ കോമള പദാവലിയും നല്ലോണം ചേരുന്നു.

പിന്നെ ഭർത്ത്രുമതിയായ ഒരു സ്ത്രീ കവിയെ പ്രേമിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറും കള്ളം. ഭാവന ചെയ്യാൻ  ലൈസനസ് ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ.ഭാവന കാടു കേറി മനസ്സിലാവാത്ത കവിത എഴുതിവിടുന്നതിൽ ഭേദം ഇത്തരം ബഡായികളാണു.  കവിയുടെ ഭാഷ ഭംഗി ക്ഷ പിടിച്ചൂന്ന് കൂട്ടികോളു. അത് കൊണ്ടു ഇത്രയും കുറിക്കുന്നു,.

Raju Thomas 2013-08-13 10:59:53 News
Anyway, this aricle is laughable. Not just that it comes a little too late; nor even that the caption runs counter to the intro (so who does does the maNTattharangaL? sarkaar or prathipaksham?)
RAJAN MATHEW DALLAS 2013-08-13 10:11:52 News
I cannot agree with you at all...I fully support the Govt. arrangements...
More than half of the Kerala Police, 75% of the constables, are either left or supporters of left or scared of the CPM...Pinarayi stopped the strike only because of the Central Forces...They are scared of the Central Forces...
What did the CPM get ?  Did O C resign ? Judicial Inquiry? Everybody know that is a joke!
RAJAN MATHEW DALLAS 2013-08-13 09:37:27 News
What happened to my reply?
Kottayam Achayan 2013-08-13 09:00:25 News
By supporting a child molester you all are judging all the minor victims and the judiciary are wrong,My request to you is Do not judge others.Please apologize to all victims and let a decent life don't be a shame to Mallu community,this is my request to all JFA members..And also a respectful media form like emalayalee please don't give any space or support this kind of non sence from our community.They may start justice for Jojo K John next.
Vineesh 2013-08-13 03:55:12 News
Thanks to you.......!
PT Kurian 2013-08-13 03:52:15 News
ഇ  ബുദ്ധി  യെന്ത  നേരത്തെ തോന്നഅഞ്ഞത്Anthappan 2013-08-12 19:47:57 News
 If one Gandhi can motivate Indians to achieve freedom of India and A Mandela can uproot apartheid in South Africa, who knows a T-Shirt cannot do wonder! It is not the numbers which do wonder it is the resolve of a person or two  move  mountains.  I really appreciate Mr. Vilanillam and his son wearing the T-Shirt and trigerring  conversations like this.    "Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes." Gandhi . Go for it Villanilam family
andrews millennium bible 2013-08-12 18:48:15 News

I do have a few questions or concerns about this article.

The banner doesn’t have the name of Annand John . how can anyone especially the authorities  you trying to impress or influence will understand you represent him. There are so many malayalees in jail, why Annand john alone you want to save? You may say this is a beginning. OK, do anyone had a T- shirt for any of them?Annand’s mother is not seen in the picture and her name is not mentioned-seems like she got fed up with you all.If you are representing JUSTICE FOR ALL  are you sure  you practice that in your home and community?Why you are ridiculing Mr. Vilanilam by the  statement –there were only 2 Malayalees in Edison NJ parade?. I don’t think you know how to show justice to your own team member!If you think, act, talk and believe that you can influence Judiciary  by drum beating and illogical statements you are in a fools paradise. You are also undermining the  sacred law of the country. Justice is not = voice. It is based on truth and nothing but truth.Just because 70 + people showed up; if you think authorities will notice it and  change the verdict or attitude you are absolutely wrong. On the contrary  if the  majority rules or numbers rule- this country still has the whites majority. And whites can do what they want. Justice is not majority’s or number’s opinion. Justice is a noble word and please don’t adulterate it.You are giving the wrong message. India still has Hindu majority. If Hindus do what ever they want none of you would not have survived in India. Same is true in every part of the world.Actually the  drums represent you all- beating around the bush; and beating  your own drum

Mr. Suspecious 2013-08-12 13:33:25 News
Whatever you say, CPM is not an alternative for this.  They are equally screwed up!
Jack Daniel 2013-08-12 13:28:13 News
I don't care lip locking either!