Proud Indian 2014-01-01 16:08:19 News

Philippose Mar Chrysostom always know how to joke.  That is for sure.

വിദ്യാധരൻ 2014-01-01 15:44:26 News
പിടിച്ചു കെട്ടപ്പെടുന്നത്  ദൂദരുടെ കയ്യിലിരുപ്പു കൊണ്ടാകാം ആതിഥേയന്റെ കയ്യിലിരിപ്പുകൊണ്ടുമാകാം.  ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഹസ്തിനപുരിയിലെ ധൃതരാഷ്ട്രമഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തില്‍ വച്ച് ദുര്യോധനൻ തുണി പറിച്ചു പരിശോധിച്ചോ കാവിറ്റിയിൽ കയ്യിട്ടു പരിശോധിച്ചോ എന്നൊന്നും മഹാഭാരതത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ദേവയാനി എന്ന ധൂദയെ സംമ്പന്ധിച്ചടത്തോളം, നമ്മളുടെ അറിവ് പ്രകാരം ഒരു നയതന്ത്രജ്ജ്ഞക്ക്  ഭാരതസർക്കാർ കൊടുക്കാത്ത ചില അവകാശങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ചു മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് പിടിച്ചു കെട്ടിയത്.  അമേരിക്കക്കാര് ഇതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ അവരുടെ ദൂദരെ രായിക്കുരാമാനം രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്.  ഇന്ത്യക്ക് അത് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോൾ വീണടത്തുകിടന്നു ഉരുളുന്നു.  " സൂക്ഷിച്ചു പാർത്താൽ ചന്ദ്രനിലും കാണാം കരിപുള്ളികൾ" എന്ന കവി പാടിയിട്ടുണ്ട്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരിലും ദേവതമാരിലും ദേവയാനിയും അവര് കൊണ്ടുവന്ന വേലക്കാരിയിലും എന്നല്ല നമ്മളിലും നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കാനുള്ള പ്രവണത നില നില്ക്കുന്നു. ' പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയും പ്രാവിനെപോലെ നിഷ്കളങ്കതയും' ഒക്കെ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓരോ വ്യക്തികളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.  മയക്കു മരുന്ന് കഴിച്ചു അറബി രാജ്യത്ത് ജയിലിൽ അടക്കപെട്ട മകനെ നിയമങ്ങള ലംഘിച്ചു രക്ഷപെടുത്തി കൊണ്ടുവന്ന വാര്ത്ത ഇ -താളുകളിൽ വായിക്കാം. ദൂധനിലും ദുരിയോധനനിലും നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഒളിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നതുപോലെ ദേവയാനിയിലും അവര് സാഹായിക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ട വേലക്കാരിയിലും ആ പ്രവണത ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. സമയം ആകുമ്പോൾ അത് തലപൊക്കും. പക്ഷേ പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയും പ്രാവിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയും ഒക്കെ സമയോചിതമായി പ്രയോഗിക്കുക.

Christian 2014-01-01 12:16:52 News
What is this guy writing? He says in America syro-malabar church should not buy church buildings, because next generation will not come there? Are you sure?
If they will not come, the buildings can be sold, no?
He says the church buildings will benefit only priests and bishops. Are they taking it to their home? Are they giving the money from it to their families?
Dont be stupid in the arguments.
P Creations San Antonio 2014-01-01 11:36:31 News
Congradulations to the team behind this case study. It confirms that there are some malayalee intellectuals who can still think outside the circle. Keep researching on issues like this and please continue to write about it for the common man so that they can make an educated conclusion in this conflicting issue. 
andrews 2014-01-01 08:28:27 News
There is a lot of unread pages waiting for you to read. Stop flipping back the pages you already read. The unread pages are greater than the one you read. look forward and walk forward.
thanks for a great message
Tom abraham 2014-01-01 07:22:09 News
Enjoyed your style and content, but I have a feeling you want to demolish all existing structures of church, temple, etc.
Can you simply let a baby enjoy freedom without any structure ?
Spiritually, men and women are babies. They are guided by a reference source, a secure environment. 
All religions have helped humanity, many many educational facilities under churches. In India, itself, millions are beneficiaries of charity. I have a lot to say but brevity being the soul of wit,.
Let new year day be a day of rededication, re -education as well.
Nena Panackal 2013-12-31 16:16:31 News
Daivaththil  viswasikkunnavarkk  aaswaasamekunna lekhanam.
Neena.

വിദ്യാധരൻ 2013-12-31 12:10:51 News
2012- ൽ 706 ബലാൽസംഗമാണ് ഡൽഹിയിൽ നടന്നത്. ഒരാള് മാത്രമേ ശിക്ഷിക്കപെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഭാരതത്തിലെ മൊത്തം കണക്കു പറഞ്ഞാൽ മനസാക്ഷി ഉള്ളവര ബോധംകെട്ടു നിലത്തു വീഴും. ഇതൊന്നും ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആണുങ്ങളെയും ബാധിക്കാറില്ല. കാരണം സ്ത്രീകളോടുള്ള അന്നുങ്ങളുടെ മനോഭാവം അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും ചോദിക്കും ഇവനാരടാ? സ്ത്രീകളുടെ രക്ഷകനോ? അല്ല! സ്വന്തം പെണ്മക്കളെ കുറിച്ചോ ഭാര്യെകുറിച്ചോ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മളുടെ മനോഭാവം മാറാൻ ഉള്ളതെ ഉള്ളു.. ദേവയാനി എന്ന നയതന്ത്ര ഉധൊഗസ്തയെ തുണിപരിച്ചു പരിശോധിച്ചതും, അവരുടെ കാവിട്ടിയിൽ പരിശോധിച്ചതും ഒന്നും നമ്മള്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ ആവില്ല. പക്ഷെ അവര്ക്കും, പി. ജെ. കുരിയനും ഒക്കെ നിയമങ്ങള വളച്ചൊടിച്ചു ഭാരത സര്ക്കാര് സംരക്ഷണം നല്കിയെന്നിരിക്കും. എന്നാൽ ഇവരെ പോലെയുള്ളവരുടെ കയ്യില പിടഞ്ഞ സൂര്യനെല്ലി പെണ്‍കുട്ടിയും അതുപോലെ ഒള്ള അനെകായിരങ്ങല്ക്കും ആര് സംരക്ഷണം നല്കും? ഭാരത സര്ക്കാരിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഇവരുടെ പേരുകള ഇല്ല എന്നത് ഒരു ന്ഗന്ന സത്യമാണ്. ഇവരെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ ഇവിടെ എഴുത്തുകാരില്ല. അനേകായിരങ്ങളുടെ മനം ഭാരതത്തിൽ നിമിഷം തോറും നഷ്ടപ്പെട്ട്കൊണ്ടിരിന്നിട്ടു അതെല്ലാം അവഗണിച്ചു ഭാരത മാതാവിന്റെ മാനം സംരക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടം പ്രവാസി എഴുത്ത്കാരെക്കുരിച്ചു ലജ്ജ തോന്നുന്നു. ഈ എഴുത്തുകളെ ശരിക്ക് വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മന്ശാസ്ത്രന്ജന് ഒരു സത്യം മനസിലാക്കാൻ കഴിയും. ടെവായാനിയോടുള്ള കാരുണ്യവും, അവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ കള്ള കാമത്തിൽ അധിഷ്ടിതം ആണെന്ന്. ഇവന്മാരെ അവരോടൊപ്പം, അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു മുറിയില അടച്ചാൽ അറിയാം ഇവന്റെ ഒക്കെ തനി നിറം. 2011 ൽ മാത്രം ഇന്ടിയിൽ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യാത്തത് 24506 ബലാൽ സ്മ്ഗങ്ങൾ ആണ്. റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപെടാത്തത് അതിന്റെ പാതി മടങ്ങാണ്. നീതി ഓരോ ഭാരത പൗരനും തുല്യമായി ലഭിക്കണം. അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ തൂലിക ചാലിച്ച്ഹിരുന്നെങ്കിൽ?
Thomas 2013-12-31 10:37:35 News
Adhyam Malayalathil... Achayanu vere joli onnum ille.. Igane ezhuthi kootan... aarku vendi enthinu vendi ?? 

India has grown...  but comparing the living standards.. still the rock bottom... A country can't stand without financial stability. A portion of Indian wealth is coming from people working overseas. Indian people are smart and achieved many things.. but Don't compare a goat to an elephant. 


Tom Abraham 2013-12-31 10:21:00 News
At least, some good news. Ramesh deserves to be honored on the New Year Day, with the Minister promotion. Thirumeni is absolutely right this Gandhian is a great hope in the United Front.
Let other Kerala leaders emulate his example for the good of our people.
A.C.George 2013-12-31 10:09:03 News
 By giving a diplomatic promotion to Devani, Goverment of India is trying to promote injustice. After the facts and arrest, she get a higher deplomatic promotion?...
Let the law of the land prvail. Above all the money and political influence justice must be served. Justice must be given to the servants also.
A.C.George 2013-12-31 10:00:18 News
True. This make sense. No body has to make big fuss for this situation and actions of US.
Let the law take its' course. Please use our common sense. Protect the poor and voiceless and above all justice must prevail.
andrews 2013-12-31 09:07:33 News
To ad to: strip search is done after the arrest for the protection of the arrested. Any hidden objects can turn out to be a weapon to endanger themselves or other inmates. Or someone else can use it. Some try to commit suicide when arrested due to shame. That is why strip search is done to prevent any possibilities. Also remember the great conqueror Jenkish Kahn was killed by a small woman. Even though she too was strip searched she was able to hide a small knife in her holy of hollies{ the whole body is holy}
Samuel Varughese 2013-12-31 08:17:51 News
The above article is well written. The author is very pragmatic. I believe that no one is above the law. If a diplomat (or anybody in power) has falsified a visa application, then that person should be treated and presecuted to the same extend as an ordinary citizen would be.