vayanakkaran 2017-01-05 20:43:51 News
News is good. But one question? In IAPC there are always changes for all th posts, except Chairman. Why there is no change or elecetion or appointment for Chairman? Is IAPC is a personal property? Is there any democracy or following of the constitution? Since inception no  change for chairman. That is very strange. 
വയലാർ 2017-01-05 20:17:10 News

ഈ യുഗം കലിയുഗം 
ഇവിടെയെല്ലാം പൊയ്മുഖം
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ
മനസ്സിൽ ദൈവം ജനിക്കുന്നു
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ വെറുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ
മനസ്സിൽ ദൈവം മരിക്കുന്നു - ദൈവം മരിക്കുന്നു (ഈ യുഗം )

 

andrew 2017-01-05 14:40:06 News
Once again Schcast has twisted my lines and filling in what i did not say. Looks like a fanatic trying to rub in his religion on readers. He even knows what book i read. My findings are from the gospels itself.
 '' Jesus was a common name and so there would have been several Jesus or Yesu at that time. But none of them were god or son of god. Even that concept itself is ignorance about god. The gospels picture several type Yesu. One of them Is a Jewish terrorist. Now there are 4000 different christian groups and they all have different type of Jesus. Why; none are historical, they are all fabricated fiction- Jesus made to serve their own selfish needs and ego.
 In the beginning man made god, religions kept him alive. In the 1st Cent. unknown fanatic writers created Jesus the son of god & Jesus christ. Christian fanatics keep him live. 
Ninan Mathullah 2017-01-05 14:03:24 News

ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കലാണോ മാത്തുള്ളെ? 'സ്വയരക്ഷ' എന്നുള്ള ചിന്ത  മനുഷ്യനിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആത്മാവിന്റെ സഹജമായ ഒരു വാസനയാണ്.Yes, here it is close eyes and make it dark because when asked where this soul in man came from or who designed this soul Nereeswaran has no answer. സ്വയരക്ഷക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും. ഇതെല്ലാം പാപത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ സ്വാര്ഥതയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തെതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വയ്യാതെയാകും. Now for those who believe in Jesus it is easy to live here as the sin will be forgiven   by grace.        യേശു എന്ന മനുഷ്യൻ പോലും സ്വപ്നം കാണാത്ത ഒരു പരിപാടിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻറെ ജനനം മനുഷ്യ ജന്മമമല്ല, അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉർത്തെഴുനേറ്റു എന്നിങ്ങനെയുള്ള അവിശ്വസിനീയമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാധാരണ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റി. Theories like this are just ‘thonnalukal’ due to an unbelieving heart in Nereeswaran. സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെയും അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ അർഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. Reason to think that Nereeswaran is a Hindu based on his knowledge of  Hindu scriptures and read some books against Christianity to criticize it to convert people to his religion. പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞ സ്നേഹംകൊണ്ട് ഒന്ന് സമീപിച്ചും നോക്ക്. ഒരു പക്ഷെ 'ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളും ഗായക ദേവരാകും! Those who do not believe everything Jesus said is not from Jesus. From John Kutty അന്യൻറ്നെ വിയർപ്പു കൊണ്ട് അപ്പം കഴിക്കുകയും അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അട്ടയെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്ന പുരോഹിത വർഗത്തെ പുച്ഛത്തോടെ കാണുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി. Priests are not the only group that live from income from the church or temple. All over the world politicians also live from the tax we give. Priests do not have as much corruption as the politicians. Most priests, their life is a special calling. They spend as much or more time studying and in training as other professionals. It is God’s justice that their job has dignity.

SchCast 2017-01-05 13:37:44 News

Hello brother,

I don't know you, you don't know me. All we know is what we put on the pages of 'Emalayalee'. I am not coming to judge you and I will appreciate if you do not judge me after reading by one or two lines that I have written. If you have read my previous comments on various issues, you probably would have a different opinion. Anyway, let us come to the subject. True meaning of Christmas??God gave His only begotten son...that is the true meaning of Christmas. The question from the beginning of human race is:

'Are you a giver or a taker?... If you can answer the question, you will find the meaning of Christmas.

"God is love" (1 John 4:8)

നിരീശ്വരൻ 2017-01-05 12:13:59 News

അവസരവാദിയുടെ രംഗ പ്രവേശമാണ് സ്കെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റിന്റെ അഭിന്ദനകുറിപ്പിൽ കാണുന്നത്. ക്രിസ്തുമസ് എന്നും കൃസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണല്ലോ ആഘോഷിച്ചു വരുന്നത്. ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തീവൃവാദിയാണ് സ്കെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ്.  കോര്സന്റെ ലേഖനത്തിന്റൈ യദാർത്ഥ സന്ദേശം സ്കേഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് വളച്ചൊടിച്ചു അയാളുടെ വിശ്വാസവുമായി ചേർത്ത് വച്ച് അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശ്യമേ ഉള്ളും. ദൈവത്തിനുവേണ്ടി ഒരാളെക്കൂടി നേടുക. താങ്കൾ പറഞ്ഞ കഥയിൽ യേശു എന്ന ചിറകില്ലാത്ത, ദൈവമല്ലാത്ത പച്ച മനുഷ്യനെ ഞാനും കാണുന്നുണ്ട്. ആ മനുഷ്യന് വെള്ളത്തിൽ ചാടി രക്ഷിച്ച മനുഷ്യന്റെ മുഖഛായ ഉണ്ട്.  ഇന്ന് മനുഷ്യർ മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും കാരണക്കാർ മതമാണ്.  കാരണം സ്വന്ത തീരുമാനം എടുത്തു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് കഴിയാത്ത വിധം മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ ഒരു ദൈവത്തെ കുടിയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  ദൈവം ഇല്ലാതെ ഒരടി മുന്നോട്ട് പോകാനോ മൂത്രം ഒഴിക്കാനോ വയ്യാത്ത ഒരുഅവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യനെ ആക്കി തീർത്ത്. വഴിയിൽ ഒരുത്തൻ കൈനീട്ടിയാൽ പൈസ കൊടുക്കില്ല പക്ഷെ പള്ളിക്കും അമ്പലത്തിനും വാരിക്കോരി കൊടുക്കും, കൂടത്തെ പുരോഹിത വർഗ്ഗത്തെ മഞ്ചങ്ങളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുകയും മുന്തിരിച്ചാർ കുടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.  ഗാലലിയുടെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നവരെ പോയി കാണാതെ യേശു ജനിച്ച സ്ഥലത്തുപോയി സന്തോഷം കണ്ടു മടങ്ങുന്നവരാണ്. അജ്ഞത മനുഷ്യനെ അന്ധരാക്കിയുകയാണ്. പച്ചമനുഷ്യരുടെ ഹൃദയ മിടിപ്പുകളെ ഇവർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഏതോ ഗുഹാന്തരത്തിൽ തപസ്സിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പ്രാര്ഥനയിലായിരിക്കും.  ഏതോ ചില്ലുമേടയിൽ സുഖജീവിതം നയിക്കുന്ന ഇത്തരക്കാർക്ക് താങ്കളുടെ കഥയുടെ പൊരുൾ പിടികിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ കിട്ടിയിട്ടും കിട്ടാത്തെപോലെ നടിക്കുകയാണ്.


നബൂരി 2017-01-05 11:43:05 News
ശിവ ശിവ , ഈ  വയസു കാലത്ത്‌  നോമോ  എന്തെല്ലാം  കേൾക്കണം.  രാത്രി  നമുക്ക്  തീണ്ടലും  കീഴു ജാതി  ഒന്നും ഇല്ല . ഇല്ലത്തു  നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ  എവിടെ എങ്കിലും  കേറും . നമുക്ക് യാതൊരു ഓർമ്മയും  ഇല്ല.
 നബൂരിയുടെ  മകൻ  എന്ന് പറഞ്ഞു  ഇനി ആരൊക്കെ വരുവോ.
 ശിവ ശിവ അകതാളു  ഈ മലയാളി  വായിക്കുന്നില്ല  എന്നത്  തന്നെ ശരണം.
 ഇല്ലത്ത്‌  പട്ടിണി മാത്രം മിച്ചം .  നബൂരിയുടെ  മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു  വീതം  ചോദിയ്ക്കാൻ വരില്ല  എന്ന്  ആര് അറിവ്. ഈ  വയസൻ  കാലം  മല ചവിട്ടാനും  വയ്യ . 
SchCast 2017-01-05 11:02:45 News
The article invokes the true meaning of Christmas and brings back some great memories! Thank you, Korason for a timely piece of good creation.
SchCast 2017-01-05 10:57:57 News

zeal·ot

NOUN - a person who is fanatical and uncompromising in pursuit of their religious, political, or other ideals.

synonyms: fanatic · enthusiast · extremist · radical · young Turk ·

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

When Andrew in his comments suggested that Jesus Christ was a zealot (terrorist) I was really taken aback. I gather that his idea came from the book: Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazereth. The book gained a lot of publicity and it probably made the author Reza Aslan rich. Anyway, contrary to what he was saying before, Andrew admits that there was a historical Jesus in his own comments!

 

The Life and Times of Jesus plainly explains what sort of a character Jesus was.

 And unto him that smiteth thee on the one cheek offer also the other; and him that taketh away thy cloke forbid not to take thy coat also”. Luke 6:29.

 

Before jumping into conclusion regarding the issue at hand, I suggest to the emalayalee readers to go through the attached “Jewish Book Review” which decimates the proposition which was offered by a devout believer of Islam. Since it is too long an article, I put some relevant portion here.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

What will prove most shocking, at least to those with some very basic Jewish education, are Aslan’s many distorted, or plainly ignorant, portrayals of both the Jews and their religion in Jesus’s day. Aside from his apparent unfamiliarity with the critically important recent works of Schäfer and Boyarin, Aslan seems oblivious of more than a century of scholarship on the exceedingly complex theological relationship between the earliest disciples of Jesus and the early rabbis. The foundational work of R. Travers Herford in Christianity in Talmud and Midrash (1903) and, three-quarters of a century later, Alan Segal’s Two Powers in Heaven: Early Rabbinic Reports about Christianity and Gnosticism (1977) are just two of the hundreds of vitally important books missing from his bibliography.

This ignorance—if that is what it is—has serious consequences. For it is not only the Gospels’ accounts of Jesus citing Hebrew Scriptures while discussing Jewish law that belie Aslan’s portrait of Jesus and his apostles as an uncouth band of Galilean peasants. As Schäfer has richly documented, Rabbinic sources contain numerous references to the original biblical exegesis of Jesus and his disciples, including accounts of rabbis who were attracted to these interpretations, even as they came ultimately to regret and repent of their “heresy.” That Aslan has not read Schäfer is made most painfully clear in his pat dismissal of the Roman historian Celsus’s report of having overheard a Jew declare that Jesus’s real father was not the Jew, Joseph, but rather a Roman centurion named Panthera. Aslan says that this is too scurrilous to be taken seriously. While it would be unfair to expect him to be familiar with the common Yiddish designation of Jesus as Yoshke-Pandre (Yeshua, son of Panthera), one might expect him to have read the fascinating chapter devoted to this very familiar and well-attested theme in rabbinic sources, in Schäfer’s Jesus in the Talmud

On the other hand, Aslan weirdly accepts at face value, and even embellishes, the dramatic accounts in the Gospels of Jesus’s entry into Jerusalem allegedly just before the Passover, as the Jewish crowds wave palm branches and chant hosannas. But were he familiar with the basic rituals of the Sukkot festival, Aslan might somewhere have acknowledged the skepticism expressed by many scholars about the Gospels’ contrived timing of this dramatic event to coincide with Passover.

 

Which brings us back to Aslan’s awful interview on Fox. Lauren Green’s questioning of Aslan’s right, as a Muslim, to write his book was absolutely out of bounds, but perhaps she was, quite unwittingly, onto something about his agenda. While the form taken by Green’s questions was unacceptable and made Aslan look like the victim of an intolerant right-wing ambush, might it not be the case that it was Aslan who very deftly set her up? He prefaces the book with an “Author’s Note,” which is a lengthy and deeply personal confession of faith. Here Aslan recounts his early years in America as an essentially secular Iranian emigré of Islamic origins with no serious attachment to his ancestral faith, his subsequent teenage conversion to evangelical Christianity and finally his return to a more intense commitment to Islam.

 

This unsubtle suggestion that Evangelical Christians’ discipleship and knowledge of Jesus is inferior to his own makes it rather harder to sympathize with him as an entirely innocent victim of unprovoked, ad hominem challenges regarding his book’s possibly Islamist agenda. Aslan had to know that opening a book that portrays Jesus as an illiterate zealot and which repeatedly demeans the Gospels with a spiritual autobiography that concludes by belittling his earlier faith as an Evangelical Christian would prove deeply insulting to believing Christians.


Democrat 2017-01-05 07:25:24 News

I don't know what Trump is on.  He is now reporting to Putin and take

Intelligence briefing from Julian Assange

Adam Eidinger wants to make a statement on President-elect Donald Trump's Inauguration Day by offering 4,200 free joints to anyone willing to take it.

On January 20, Eidinger, alongside other marijuana legalization advocates, are going to hand out up to two ounces of marijuana in the form of 4,200 joints to people in Washington's Dupont Circle.
  "We're defending our initiative against the federal government because we're concerned that Jeff Sessions will try to overturn our local laws here," he told CNN on Wednesday. "We're being proactive to share marijuana, which is our right, before it's too late. We also want to educate Trump supporters that we can do this legally."
  Tom abraham 2017-01-05 06:33:16 News
  Prez. Trump will address it seriously. I refused to take a Plaque from a Mayor with hx of Mariuna use. 
  Democrats encourage liberal life, to destroy next generation. Good comments, at least two,
  Not published. Swamiye sharanam.
  Tom abraham 2017-01-05 05:59:02 News

  My ancestor was a Brahmin, of Chittoor Illam. This is an enlightening essay. Our desire to become part of the almighty God Brahma. I grew up with, worked with Shivaraman, Sadhasivan,Abhilaskumar. It was a Catholic Christian, another Protestant who became violent with me. Swami defended me. Swamiye sharanam. Sharanam Entayappa.


  naadukaani 2017-01-05 04:51:28 News
  ആഹാ ..നമ്മുടെ സെൽഫി മച്ചാൻ ഇതിനു വരുമല്ലോ ..
  നമുക്ക്  സെൽഫിയും ഗ്രൂപ്പും എടുക്കണം . പരാതിക്കാർ പോകാൻ പറ .
  Ninan Mathullah 2017-01-04 14:48:02 News

  ശ്രീ മാത്തുള്ള ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഏതു തരം ക്രിസ്തിയാനി ആണെന്ന്. BJP Christians are common here. Reading the previous comments of John Kutty I was wondering about it.എത്ര തരം ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടെന്നു എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഒരു സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. വിശ്വാസത്തിൽ ആണ് വളർന്നത്. Hard to believe it as no trace of Orthodoxy in your faith.

  എന്നാൽ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന വിഢിത്തരങ്ങൾ അപ്പാടെ വിഴുങ്ങാത്ത ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി. Many are there that interpret Bible as they want it or take what they need from it. This can mislead you.  യേശു എന്ന മനുഷ്യപുത്രനെയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന നല്ല വാക്കുകളെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി. And close eyes to the truth in other Bible verses? If you do not believe in the divinity of Christ as taught in Bible I am not sure you are a Christian. അന്യൻറ്നെ വിയർപ്പു കൊണ്ട് അപ്പം കഴിക്കുകയും അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അട്ടയെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്ന പുരോഹിത വർഗത്തെ പുച്ഛത്തോടെ കാണുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി.You do not give your money for it. What right you have to judge like this? The people who give money have a right to complain. In this 20th century you can complain following proper procedures and change is possible. If not, you have the freedom to move out of the church and join a different church. Nobody is forcing anything on anybody. So intention here must be to create bad feeling between priests and believers to bring division in it. I heard BJP has this agenda. They do not react to the same situation in their temples. John Kutty is highly biased against priests. Priests have a role in society ordained by God. Their job is to preach God’s ways to the people. Nobody can take that away. You can bite your teeth if you do not like it. In all religion there is a priestly class that lives by the income from the temple. So priests in Christian church also have to live by the income from church as directed in Bible. Church members generally do not want their priest to work in Walmart or McDonalds. Everything has its dignity. I still wonder what type of Orthodox background John Kutty has.   മാത്തുള്ള, പട്ടികജാതിക്കാരൻ തുടങ്ങിയ അന്ധവിശ്വാസികളോട് (അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന) You are not I and so how can you say that I am superstitious. So when you call me ‘andhavisvasi’ without knowing what I know it is ‘andhaviswasam’. I have a masters Degree in Science. I do not believe anything that is not logical. Bible also asks you to search if what is written in it is true or not. Such people are called noble compared to those believing blindly. വിയോജിപ്പുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം ക്രിസ്ത്യാനി. What I wrote is not personal but to view things from a different angle.

  Sch cast 2017-01-04 13:12:48 News
  ഇന്ത്യയിലെ  ഗവണ്മെന്റ് ആശുപത്രിയില്‍  ബക്കെറ്റ് + ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി  ഉണ്ടായിരുന്നു . ഇ  പട്ടേല്‍ എന്‍റെ മുന്നില്‍  നില്കുന്നത്  ഓര്‍മ വരുന്നു .ഇന്നു പട്ടേല്‍ വരുമ്പോള്‍ തെര്സിയമ ഒന്ന് തപ്പി നോക്കണം . സ്നേഹം കൊണ്ട് തപ്പി എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ മതി.
   കള്ള്‍  കുടിക്കാന്‍ പോകുന്നത് കൂടുകാരുടെ  അടുത്തു  അല്ല . കടയുടെ  പുറകിലെ റോഡില്‍ താമസിക്കുന്ന  ഗുജറാത്തി  പെണ്ണിന്‍റെ   അടുത്താണ് . 2 പേരും കൂടി ഇ ഇടെ  ലികുര് സ്റ്റോറില്‍  നില്‍ക്കുന്നത്  കണ്ടു. പട്ടേലിന്റെ കൈയില്‍  വലിയ ഒരു ജാക്ക് ഡാനിഎല്‍  കുപ്പി  ഉണ്ടായിരുന്നു . ഓ  പിന്നെ അവളുടെ ഒരു കൊഞ്ചലും  കുഴ്ഞാട്ടവും . ഇനി പട്ടേല്‍  പോകുമ്പോള്‍  വേറെ കാറില്‍ ത്രെസിയമ്മ  പുറകെ പോകണം . എന്‍റെ കാറില്‍  ഫ്രീ  ആയി കൊണ്ട് പോകാം .