ഗോപിക 2019-02-05 08:08:05 News
കട്ടുറുമ്പിന് വിദ്യാധരൻ മോക്ഷം കൊടുത്തെന്നാ തോന്നുന്നേ . ഇനിയെങ്കിലും കടികൊള്ളാതെ കണ്ണനുമായി ക്രീഡയിൽ മുഴുകാമല്ലോ .
ഗുരൂവായൂർ അമ്പല നടയിൽ ഒരു ദിവസം ദിവസം പോകും ഞാൻ ഗോപകുമാരനെ  കാണാൻ ...

  
എന്തിനാ ഇ പരാക്രമം 2019-02-05 07:45:08 News
എന്തിനു ആണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഹിര്‍ദയത്തില്‍ കറുത്ത മഷി കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പ് ഇടുന്നത്. അത് ഒരു അവകാശ വാദം അല്ലേ!.
 നിങ്ങളെ ഒരു കുറിയ കയര്‍ കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടാല്‍ എങ്ങനെ തോന്നും. ആരും ആരുടെയും സൊന്തം അല്ല.
സൊന്തം എന്ന പദത്തിന് എന്ത് അര്‍ത്ഥം......
എല്ലാം വെറും നീര്‍ കുമിളകള്‍ അല്ലേ!- നാരദന്‍ 
CRIME FAMILY 2019-02-05 06:35:24 News

Federal prosecutors in New York on Monday delivered a sweeping request for documents related to donations and spending by  Trump’s inaugural committee, a sign of a deepening criminal investigation into activities related to the nonprofit organization.

SDNY prosecutors are investigating Donald Trump’s inaugural committee for crimes related to:

 Mail Fraud
 Wire Fraud
 False Statements
 Money Laundering
 Conspiracy to defraud the United States

Mother hood 2019-02-05 06:19:31 News
Motherhood is a woman's right. No religion has the authority to control the Womb. It is an absolute choice of a woman. When will the male-dominated religion, politics, & society stop enslaving women?-andrew
EVIL SLAVERY & DISCRIMINATION 2019-02-05 06:11:10 News

   Slavery is one of the worst things that can happen to any human. The sad part is, slavery is justified by religions. The creation story gave birth to several superiority claims. Socially & economically advanced groups used their accidental privileges to enslave less privileged. The Industrial Revolution is also to be blamed for spreading Slavery. Living in rhythm with Nature became primitive & ever since those who thought to be superior to others exploited the less privileged and polluted this Holy Earth with Racism & industrial waste making the slow death of humans and other animals imminent.

  White skin is a disease & black skin is natural. Light skin was misnamed as white and it gained superiority all over the World. Even the brown-skinned Palestinian became white. Literature about the white Jesus justified Slavery. Even though humans evolved and progressed from Africa, the white man regarded dark skinned as sub-human & inferior and rounded them together like cattle and brought them to America in chains. Those Africans were forced to admit & suffer the injected inferiority. Many of them committed suicide. Women were raped and here it is, the mixed population of American Blacks. The end is worse, the Africans lost their land to the whites in exchange for a book of lies justifying slavery- the bible.

 The evil impact of Slavery will infest & induce inferiority on an individual for generations. Even Bishop Desmond Tutu suffered the pangs of Slavery which he has recollected in his Biography. The Aircraft that he was travelling was flown by a Native African. Tutu was restless until the plane landed. It was the impact of slavery which drained the rationality from a human.

 The foundations of this great Nation of America are deeply bedded in the blood & sweat of Slavery. Respect those men and women, try all you can to uplift them. Volunteer & serve them. The other privileged; the whites, the brown, the yellow, the olive & yellow; all are exploiting the fruits of their Labor. Yes, there are many violent groups and people among them. That is what Slavery can do to humans. Now in America, they are a mixed group. It may be very hard to find a pure African if their ancestors were slaves. Yes, the African Americans are a mixed group fathered by the slave owners. Evil can never stop another evil. Help them to get better education & social and economic progress.

·        It is also worth thinking and acting how the Natives in India are treated. Even in Kerala, the privileged took their land and drove them away. There too religion justifies discrimination  – think about it – dear E- Malayalee readers! – andrew.

 

വിദ്യാധരൻ 2019-02-05 03:37:43 News
അന്നുപോയ വഴിയിലൂടെ
ഇന്നെൻ കളത്രമൊത്തു പോയിടുമ്പോൾ
വന്നെന്റെ സ്മരണയിൽ  
അന്ന്  കാമുകിയുമൊത്തതുവഴി പോയകാര്യം 
വന്നെൻറ് ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി പൊടുന്നനെ 
ഇന്നേവരെ കണ്ടിടാത്ത പുഞ്ചിരി എന്തിതപ്പോൾ  
പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാതെ പറയുക ഉടനെ തന്നെ
എന്തിനേറെ പറയണം ഏറെയിപ്പോൾ 
തന്തക്ക് വിളി തെറി കാര്യം വഷളുമായി 
കളത്രം ഇടഞ്ഞു കളികാര്യമായി 
കളത്തിൽ പിടിച്ചു തള്ളി തല്ലുമായി   
ഇല്ലിനി ഇതുവഴി പോകുകില്ലിനി മേലിൽ
പൊല്ലാപ്പിനില്ല സ്മരണ പുഞ്ചിരി ഒന്നുമില്ല 

വിദ്യാധരൻ 
കാമദേവൻ 2019-02-05 03:18:04 News
എന്തിനാണ് വിദ്യാധരൻ മാഷേ നിങ്ങൾ അപ്രിയ സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്നത്? 
Jyothylakshmy Nambiar 2019-02-05 02:06:25 News
 വിരഹിണിയായ രാധികയുടെ മനോവികാരങ്ങൾ മനോഹരമായിരിയ്ക്കുന്നു
വിദ്യാധരൻ 2019-02-05 00:25:43 News
കട്ടുറുമ്പേ നിനക്കുമില്ലേ 
കത്തി കയറും അസൂയയുള്ളിൽ ?
ഗോപികമാരോടൊത്ത് കണ്ണൻ 
കാട്ടുമാ ലീലാ വിലാസം കണ്ട് ,
അസൂയയാൽ നരനായ നീയും
കട്ടുറുമ്പായി തീർന്നതല്ലേ ?
കാമാഗ്നിക്കുള്ളിൽ മാറിടാത്ത
മാനുഷ്യരുണ്ടോ ഈ ഭൂവിലങ്ങും ?
കണ്ണന്റെ പിന്നാലെ പഞ്ഞിടുന്ന 
ഗോപിക, ഭക്ത, കട്ടുറുമ്പും 
കാമത്താൽ നിന്ന് ഭ്രമിച്ചിടുന്നൂ 

വിദ്യാധരൻ 
കട്ടുറുമ്പ് 2019-02-04 23:47:17 News
വൃന്ദാവനത്തിൽ കട്ടുറുമ്പാവാനുള്ളതല്ല വിദ്യ.
Sudhir Panikkaveetil 2019-02-04 21:23:19 News
ശ്രീ പടന്നമാക്കൽ സാർ , വീണ്ടും കുറെ നല്ല 
ലേഖനങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി 
എഴുതുക. വായനക്കാർക്കും 
എഴുത്തുകാർക്കും അത് പ്രയോജനകരമാകും.
സാറിന്റെ കുറിപ്പിന് നന്ദി.
വിദ്യാധരൻ 2019-02-04 21:20:59 News
'ഇന്നല്ലയെങ്കിലയി നീ ഹൃദയം തുറന്ന
നന്ദിച്ച വണ്ടു കുസുമാന്തരലോലനായി
എന്നെച്ചതിച്ചു ശഠന്‍, എന്നതു കണ്ടു നീണ്ടു
വന്നുള്ളൊരാധിയഥ നിന്നെ ഹനിച്ചു പൂവേ

ഹാ! പാര്‍ക്കിലീ നിഗമനം പരമാര്‍ത്ഥമെങ്കില്‍
പാപം നിനക്കു ഫലമായഴല്‍ പൂണ്ട വണ്ടേ!
ആപത്തെഴും തൊഴിലിലോര്‍ക്കുക മുമ്പു; പശ്ചാ-
ത്താപങ്ങള്‍ സാഹസികനിങ്ങനെയെങ്ങുമുണ്ടാം.' (വീണപൂവ് -ആശാൻ )

പല പൂക്കളിൽ നിന്ന് മധു നുകർന്ന കണ്ണനും"കുസമാന്തരലോലനായ'' വണ്ടിനും പുരുഷ വർഗ്ഗത്തിന്റെ ചില സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങളുണ്ട് . അതുകൊണ്ട് അമിതമായ ഭക്തി ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല . ഈ  ശഠന്മാർ ചിലപ്പോൾ ചതിച്ചിരിക്കും . അതുകൊണ്ട് . ഇന്ന് നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന പല ദുഖത്തിന്റെയും കാരണം ആധിയാണ് (പാപം ) ,  ഇത് അറിയാവുന്ന മനുഷ്യർ പിന്നേയും തെറ്റാവർത്തിക്കുന്നു. അനേക ഗോപസ്ത്രീകളുമായി ബന്ധുമുള്ള കണ്ണനെ തേടിയലയുന്നു .  ഇത് ഭക്തിയാണോ അതോ സ്വാർത്ഥമായമനസ്സിന്റെ ഏകാന്തന്തകളിൽ പരസ്ത്രീ ബന്ധമുള്ള പുരുഷനായാലും വേണ്ടില്ല  തന്റെ ഏകാന്തതയ്ക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടായാൽ മതിയെന്നുള്ള ചിന്തയാണോ ? അതോ ഇതിന് ലൈംഗികമായ എന്തെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ ?  ഗോപ സ്ത്രീകൾക്കും നിഗൂഡമായ  മനുഷ്യ മനസ്സിലെ ലൈംഗിക ചിന്തയുമായി ബന്ധമില്ലേ ? ഈ അവസരത്തിൽ കുമാരനാശാന്റെ വീണപൂവിലെ വരികൾ, 
"ഹാ! പാര്‍ക്കിലീ നിഗമനം പരമാര്‍ത്ഥമെങ്കില്‍
 പാപം നിനക്കു ഫലമായഴല്‍ പൂണ്ട വണ്ടേ'   മനനം ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും 

വിദ്യാധരൻ 
African Masala 2019-02-04 19:10:51 News
  • "The white man is not indigenous to Africa. Africa is for Africans. Zimbabwe is for Zimbabweans... The white man is here as a second citizen."
  • "White farmers' killers should not be prosecuted."
  • "Racism will never end as long as white cars are still using black tires."
  • "Racism will never end if people still use black to symbolise bad luck and WHITE for peace."
  • "Racism will never end if people still wear white clothes to weddings and black clothes to the funerals."
  • "Racism will never end as long as we still wash first white clothes, then other colours later."
  • "Racism will never end as long as those who don't pay their bills are blacklisted not white listed."
  • "I don't care, so long as my toilet seat is white and I'm still using the white toilet paper... I'm still fine. "- speech by imbabwean President Robert Mugabe, posted by andrew
Joseph Padannamakkel 2019-02-04 18:26:34 News
ശ്രീ സുധീർ പണിക്കവീട്ടിൽ തൻറെ ആശയസമ്പുഷ്ടമായ ഈ ലേഖനത്തിൽക്കൂടി നല്ലയൊരു വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കറുത്തവരെപ്പറ്റി ഏതാനും ലേഖനങ്ങൾ ഈമലയാളിയിൽ ഞാനും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇ-മലയാളിയിൽ വന്ന എന്റെ ഒരു ലേഖനത്തിന്റ ലിങ്ക് താഴെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.  

കറുത്ത നിറം അധികാരത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രനേതാക്കന്മാർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ സാധാരണ കറുത്ത സ്യുട്ടോ ഡ്രസ്സോ ആണ് ധരിക്കാറുള്ളത്. എല്ലാ നിറവും അസ്തമിച്ചാലും കറുപ്പ് ഒരിക്കലും അസ്തമിക്കില്ല. അതാണ് കറുപ്പിനെ ദൈവത്തിന്റെ നിറമെന്ന് പറയുന്നത്. മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിംഗ് കറുത്തവരെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെന്നായിരുന്നു. 

കറുത്തവരുടെ രക്തം ചീന്തിയാണ് അമേരിക്ക എന്ന ബൃഹത്തായ ഒരു രാജ്യത്തെ പണിതുയർത്തിയത്. 
കറുത്തവരുടെ ചരിത്രമെന്നു പറഞ്ഞാൽ അടിമത്തകാലത്തെ അവരുടെ യാതനകളുടെ ചരിത്രമെന്നു മാത്രമല്ല നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കറുത്തവർക്ക് വിശ്വപ്രസിദ്ധങ്ങളായ കൃതികളടങ്ങിയ സാഹിത്യ ശേഖരം തന്നെയുണ്ട്. ലൈബ്രറി ഓഫ് കോൺഗ്രസ്സും ന്യൂയോർക്ക് പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറിയും കറുത്തവരുടെ ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.  

കറുത്തവരുടെ ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ സംസ്ക്കാരം ലോകത്തിലെ അതിപുരാതനമായ സംസ്‌കാരങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. കവികളും നോബൽ സമ്മാനം നേടിയവരും രാഷ്ട്ര തന്ത്രജ്ഞരും സാഹിത്യകാരന്മാരും ഒളിമ്പിക്സ് ജേതാക്കളും മുഹമ്മദാലിയെപ്പോലുള്ള ഐതിഹാസിക താരങ്ങളും മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിംഗ്, മാൽക്കം എക്സ് പോലുള്ള മഹാന്മാരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് കറുത്തവരുടെ ചരിത്രം.

ബ്ലാക്ക് ഹിസ്റ്ററി മാസങ്ങളിൽ, കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ പൂർവികർ എന്തിനായി പോരാടിയെന്നും, മനുഷാവകാശ സമരങ്ങളും, മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്ങിന്റെ സ്വപനങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നു. ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ പൂർവ പിതാക്കന്മാർ നേടിയ നേട്ടങ്ങളെയും വിലയിരുത്തുന്നു. പ്രതീക്ഷകളും ഉണർത്തുന്നു. 

കറുത്തവരുടെ ഫെബ്രുവരി മാസം പ്രസിദ്ധ ചരിത്രകാരനായ കാർട്ടർ ജി വുഡ്‌സന്റെ ചിന്തയിൽനിന്നും വന്നതാണ്. 1976 മുതൽ എല്ലാ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരും ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ കറുത്തവരുടെ മാസമായി കരുതുന്നു. 

http://emalayalee.com/varthaFull.php?newsId=105173
കസേരപ്പശ 2019-02-04 16:26:07 News
ഫോക്കാനയിലെ കസേരപ്പശ ഇവിടേക്കും പടർന്നോ?