RAJEESH KARINTHALAKOOTTAM 2013-05-22 07:30:02 News
സിനിമ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ മലീമസമാക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കു വഹിക്കുന്നു എന്നത് നിസ്തര്ക്കമാണ് .....ഒരിക്കൽ എന്നോടൊരു ചൈനീസ് സുഹൃത്ത്‌ ചോദിക്കുകയാണ്  "നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം നൃത്തം അബ്യസിച്ചവാൻ ആണോ " എന്ന്.!!!..നായകന്റെയും,നായികയുടെയും കൂടെ ആടുകയും പാടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെയാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമകളില അവർ എപ്പോഴും കാണുന്നത്...അതും നമ്മുടെ രീതികളോട് യോജിച്ചു പോവുന്നതും അല്ല ...പടിഞ്ഞാറന് സംസ്കാരതോട് ഇന്ത്യൻ സിനിമക്കുള്ള സ്നേഹം ഒരു സാംസ്കാരിക അടിമത്തം തന്നെയാണ് ...അത് നമ്മുടെ തനതു കലകളെയും സീലങ്ങളെയും പാടെ വിഴുങ്ങി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു...കരിന്തലകൂട്ടം എന്നാ ഞങ്ങളുടെ നാടൻ പാട്ട് സംഘം തനതായ വാദ്യങ്ങളും താളങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കലകളെ പഠിക്കാനും പരിചയപ്പെടുത്താനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ..അത് ഒരു പരിധിയോളം വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ..പക്ഷെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങള്ക് നാടൻ കലകലോടുല്ൽ പ്രേമം ഉണ്ടാകുന്നത് ഓണം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ..നമ്മുടെ മഹത്തായ ക്ലാസിക്കൽ കലകളുടെയൊക്കെ വേരുകള നാടോടി സംസ്കാരവുമായി എത്രത്തോളം ബന്ടപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു എന്ന അറിവ് തന്നെ ചിലര്ക്ക് ധഹിക്കുന്നതല്ല ...മാധ്യമങ്ങള sensational ആയ വാർത്തകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് എപ്പൊഴും ..പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമ ഗോസ്സിപ്പുകളുടെ പുറകെ....ഖത്തറിലെ ചില പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകൾ ഉള്കാഴ്ചയോടെ ചിന്തിക്കുകയും കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പികുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ...അവരെങ്കിലും ഇത്തരം താര ജാടകല്ക് കുടപിടിക്കില്ല എന്ന് പ്ര്പ്രതീക്ഷിക്കാം ..പോളി സാറിന്റെ ഈ ലേഖനം ഇന്നത്തെ ചില സംഭവങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിവായിക്കുമ്പോൾ തികച്ചും പ്രസക്തമാണ് 
RAJEESH KARINTHALAKOOTTAM 2013-05-22 06:58:40 News
എന്റെ ഒരു ചൈനീസ് സുഹ്രത് എന്നോടോർക്കൾ ചോദിച്ചു .നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർ എല്ലാവരും നൃത്തം അബ്യസിച്ചവരാണോ" എന്ന്!! ...കാരണം അവർ കാണുന്നത് നായകന്റെയും നായികയുടെയും കൂടെ ആടുന്ന /പാടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെയാണ് ...സിനിമ എന്ന ജനപ്രിയ മാധ്യമം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ എത്രത്തോളം തെറ്റായി ലോകത്തിനു മുന്നില് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിന് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇത് ...ന്നമ്മുടെ   തനതായ കലകളെയും പാരമ്പര്യത്തെയും വിളിച്ചു പറയാൻ നമ്മുടെ സിനിമകൾ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു ....ഇന്നവര്ക് താല്പര്യം പടിഞ്ഞാറിന്റെ സംസ്കാരത്തെ  വേറൊരു രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്...ഒരു പരിധി വരെ ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ പ്രേക്ഷകരും അതുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു...കരിന്തലകൂട്ടം എന്ന ഞങ്ങളുടെ സംഗം നാടാൻ കലാ രംഗത്തെ ഇത്തരം പ്രവണതകൾക്ക് ബദൽ ആയി തനതായ വാദ്യങ്ങളും,തനതായ താളങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് മാത്രം അവയെ പഠിക്കാനും പരിചയപ്പെടുത്താനും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന രു സങ്ങമാണ് ...ഇപ്പോഴും നാടാൻ കലകലോടും കലാകാരന്മാരോടുമുള്ള പൊതു ജനത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ,അവഗണന പ്രകടമാണ് ...ഇത്തരം കലകളും മറ്റും അതിന്റെ നന്മയോട് കൂടി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന വസ്തുത ഉണ്ട്.  അവര്ക്ക് ഓണം വരുമ്പോ അല്ലെങ്ങിൽ മറ്റുള്സവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നാടാൻ കലകലോടുള്ള പ്രേമം ഉണ്ടാകുനത് ..അതും സിനിമ  താരങ്ങളുടെ പ്രഭയിൽ മുങ്ങി പോവുകയാണ് പതിവ്....ഈ ക്ലാസിക്കൽ കലകളുടെയൊക്കെ വേരുകള നമ്മുടെ നാടോടി സംസ്കാരവുമായി എത്രത്തോളം ബന്ടപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു എന്ന അറിവ് തന്നെ ഇപ്പോൾ മലയാളികള്ക്ക് അന്യമാണ് .....നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ മലീമസമക്കുന്നതിൽ സിനിമക്കുള്ള പങ്കു വലുതാണ് ...പക്ഷെ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്ന ചുരുക്കം ചില പ്രവാസി കൂട്ടയ്മയുണ്ട് എന്നത്  ആശാവഹമാണ്‌ ..ഖത്തറിലെ ചില കൂട്ടായ്മകല ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് സന്തോഷം നല്കുന്ന കാര്യമാണ് 
Fazal Rahman 2013-05-22 05:44:14 News
Nicely presented... the diaspora has to be vigilant not to compromise with the genuine values of our cultuture... Yet, one feels that it must be with a desire to relate with others and not to estrange them... lovely reading...
belsy siby 2013-05-22 05:42:43 News

കേരളത്തിന്റെ ആശാനും, തുഞ്ചനും, കുഞ്ചനും, വള്ളത്തോളും, ഉള്ളൂരും, ചെറുശ്ശേരിയും, ഇടശേരിയും, ഇടപ്പിള്ളിയും, സി വി രാമന്‍ പിള്ളയും, ചന്ദു മേനോനും,സജ്ജയനും, ബഷീറും, തകഴിയും,കോവിലനും കാക്കനാടനും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന മഹത്തായ ചരിത്രവുമടങ്ങുന്ന ഒരു അക്ഷര ലോകമാണ്‌ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ പ്രവാസി തലമുറകള്‍ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്‌.  ??/  അതിനെവിടെ  എന്ത്  സാഹചര്യം  ഒരുങ്ങുന്നു  എന്ന്  കൂടി  ചിന്തിക്കേണ്ടി യിരിക്കുന്നു 

ഉടക്ക് വാസു 2013-05-22 03:37:26 News
ബലാൽസംഗം ഒഴിവാക്കാൻ വ്യഭിചാരശാലകൾ ഉള്ളത് നല്ലതാണ് . എന്ന് പറഞ്ഞപോലെ ദേഹോപദ്രവം ഒഴിവാക്കാൻ തെറിപറയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം 


Sudhir Panikkaveetil 2013-05-22 03:12:35 News
ഇതൊരു നല്ല സംരംഭമാണ്. എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു.
വിദ്യാധരൻ 2013-05-21 20:02:06 News
"ഈ ജീവിതം ഇന്നൊരു തൂക്കുപാലം 
അതിൽ ജീവികൾ നാമെല്ലാം സഞ്ചാരികൾ 
അക്കരെക്കെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട്മ്പോൾ 
ഇക്കരെ നീയും വന്നെതെന്തിനെൻ ആരോമൽ കുഞ്ഞേ "

എവിടെയോ കേട്ടു മറന്ന ഗാനം ഓർമയിൽ വന്നു കവിത വായിച്ചപ്പോൾ. നല്ല കവിത 


കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മ 2013-05-21 19:47:24 News
തെറി എന്ന് പറയുന്നത് മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതിനെ നിന്ദിച്ചു സംസാരിക്കരുത്. അവസരം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും തെറി വിളിക്കണം. അവർക്കെ ഞാൻ ദര്ശനം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ 
C.J. GEORGE 2013-05-21 18:41:10 News
വരുമാനത്തിന്റെ കരം കൊടുക്കാതെ വെട്ടിച്ചു നടക്കുന്ന താരങ്ങangal .......        
അമേരിക്കയിyil വരുന്ന സിനിമ താരങ്ങangal, ടീവീ താരങ്angal, പാട്ടുകaar ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണത്തിനു അമേരിക്കan ഗവേര്മെന്റിനു റ്റാക്സ് കൊടുക്കാതെ വarഷങ്ങളായി വെട്ടിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്നു. പിന്നെയും ഇവar വീണ്ടും വന്നു പണം വാരി കൊണ്ട് പോകുന്നു. കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രതികൂലം വക വൈക്കാതെ പ്രവാസികal ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കാശ്‌ ഉണ്ടാക്കി ഫെടെരel റ്റാക്സും, സ്റ്റേറ്റ് റ്റാക്സും കൊടുത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഈ താരങ്ങളും പാട്ടുക്കാരും മിമിക്രിക്കാരും വളരെ എളുപ്പത്തിil വന്നു പണം ഉണ്ടാക്കി റ്റാക്സും കൊടുക്കാതെ സ്ഥലം വിടുന്ന പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെ ആയി. 

ഇവിടെനിന്നും വെസ്റ്റേണ്‍ യുനിയെണ്‍ വഴി നാട്ടിലേക്ക്പണം കടത്തിവിട്ടു കൈയും വീശി മടങ്ങുമ്പോൾഇവർ  എയർപോർട്ടിൽ എത്ര പണം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയാതെ നാട്ടിലേക്ക് വിമാനം കയറും. റ്റാക്സ് റിട്ടേണ്‍ ഫയile ചെയ്യാതെ പോകുന്നത് വലിയ കുറ്റം ആണ് . വായിൽ ഇരിക്കുന്ന ചീത്തയും കേള്കണ്ട ഗതികേട് ആണ് പ്രവാസികള്ക്ക്   
josecheripuram 2013-05-21 18:37:54 News
I appriciate the support and concerns of Malayalees all over the world.I find the Police is at greater Fault in discharging their duty.The law abiding citizen was taken in to custody where as the person broke the law got loose.Is our police the slaves of celebreties.The decision to boycott stage shows may teach a lesson ,to not take our hospitality as our weakness.
Sudhir Panikkaveetil 2013-05-21 18:04:10 News
സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള എഴുത്തു കാരനാണെന്ന് ശ്രീ ജോർജ് . അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ഭാഷയും ശൈലിയും ശക്തമാണു.  ഇത്  നല്ല ലേഖനം.

ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പലരും എഴുതി. ധാരാളം കമന്റുകൾ കണ്ടു.  ചിലതൊക്കെ തൂലിക നാമം പോലെ തോന്നി. സ്വന്തം പേരു വച്ച് അഭിപ്രായം എഴുതാൻ മടിക്കുന്നവരുടെ  പിന്തുണ വിശ്വസനീയമാണോ എന്ന ചിന്തിക്കുക

John Varghese 2013-05-21 17:51:18 News
I agree with Jack Daniel. It is a fine outlet to release pressure
Jack Daniel 2013-05-21 17:31:51 News
തെറി പറഞ്ഞില്ലങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ എങ്കിലും പുറത്തു കേറും. ഒബാമയുടെ ചെവിയിൽ ഫ് - ബോംബിട്ടപ്പോൾ ജോ ബൈടന്റെ മുഖത്തു എന്ത് ചൈതന്യം ആയിരുന്നു. ഡിക്ക് ചേനി ഫ് ബോംബിട്ടപ്പോൾ അയാള് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒഴിവാക്കി. വീടുകളിൽ ഭാര്ത്താക്കന്മാരും ഭാര്യമാരും തമ്മില്ലുള്ള വഴക്കിൽ ചീത്ത വിളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കും ആയിരുന്നു. അത് കൊണ്ട്  പത്രാതിപർ തെറി എഴുതാൻ പാടില്ലാ എന്നാ ഉപരോധം മാറ്റി എല്ലാവന്മാരേം അടച്ചു ചീത്ത വിളിക്കാൻ സൌകര്യം ചെയ്തു തരണേ എന്ന്  സാധരം അപേക്ഷിക്കുന്നു. തെറി വിളിക്കാനും എഴുതാനും കഴിഞ്ഞില്ലാ എങ്കിൽ അത് നരക ജീവിതത്തിനു തുല്യം ആണ് 
Anthappan 2013-05-21 16:18:35 News
It is a very good article.  But, I can't agree with some of the people commented here. People who cannot take criticism should not be leaders of any organization. JFA better stand for justice as stated by you not for the weaker section.  FOKKANA & FOMA can't do any crap and they proved it time and again. All they can do is annual conventions and meetings at Kerala and making statements every now then. As one of the commentator suggested inform the homeland Security and the IRS about the tax evasion done by the the sponsors and the so called rotten stars they bring from Kerala. Some of these people needs to be black listed. Make sure to inform the groups  coming here to perform in the upcoming months about damage Ranjani has done to them  with her pride filled etiquette.  The author of this article did a good job.
Mathew Moolecheril 2013-05-21 15:23:58 News
This publication is for visitors to the United States. If you have income from sources inside the United States, you may have to file a U.S. income tax return even if you are only visiting this country. For purposes of this publication, a “visitor to the United States” is a “nonresident alien.” This publication summarizes the requirements of U.S. income tax law relating to nonresident aliens and is for nonresident aliens only.

You are a nonresident alien unless you are either a U.S. citizen or a resident alien of the United States. You are a resident alien of the United States if you meet either the substantial presence test or the green card test. Even if you do not meet either of these tests, you may be able to choose to be treated as a U.S. resident alien for part of the year. See First-Year Choice under Dual-Status Aliens in Publication 519, U.S. Tax Guide for Aliens.http://www.irs.gov/publications/p513/ar01.html#d0e16