vaayanakkaaran 2013-11-19 18:28:21 News
സാമൂഹ്യ-സാംസ്‌കാരിക സംഘടനകളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ പടങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു റിപ്പോറ്ട്ട്: ആശക്കു വകയുണ്ട്!
Matt 2013-11-19 17:17:22 News
Not only Priyadershan, It is time for Mammooty and Mohanlal also should think about retirement from movie industry. That may save Malayalam Movie industry.
വിദ്യാധരൻ 2013-11-19 15:10:10 News
എല്ല്ലയിപ്പോഴും ഒരു വശത്ത്‌ നിന്ന് കാണുന്ന അംറാനെ പോലെയുള്ളവർ മാത്യു ഒഴുകയിലിന്റെ ന്യാമായ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകേണ്ടതാണ്. കരിച്ചന്തക്കാരും കള്ളന്മാരും ആരോടും ആത്മാര്ത്തതയും ഇല്ലാതെ ധര്മ്മത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും താളുകൾ അവരുടെ നീതി പുസ്തകങ്ങളില നിന്ന് വലിച്ചു കീറി കളഞ്ഞു, അവരുടെ അടിമകളായ ഭാര്യമാരിൽ പിറന്ന അസുരവിത്തുകളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാനായി സ്വിസ് ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചും, ബിനമികലുദെ കേരളം മാന്തി വിലക്കുന്ന രാക്ഷീട്രീയ കീടങ്ങളും ചേർന്ന് സാധാരണക്കാരന്റെ നെച്ചിൽ ചവുട്ടി നിന്ന് കോമരം ആടുകയാണ് കേരളം. ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനം എല്ലാ തലങ്ങളിലും കാണാം സാഹിത്യ ലോകവും കാവ്യ ലോകവും ഈ കൃമി കീടങ്ങളുടെ പുൽ ക്കലാൽ പഴുത്തു നാറുന്നു
A.C.George 2013-11-19 14:52:29 News
Thomas Koovallor & Justice for all (JFA) is doing some practical and verifiable activities for the pravasis. We have to follow up and must produce results also. Please keep it up JFA group & Thomas.
All the best.
Mathew Ozhukayil 2013-11-19 13:08:31 News
ചുവപ്പ് പട്ടികയില്‍പെട്ട വ്യവസ്സായങ്ങള്‍..അറവുശാലകള്‍, മാംസ സംസ്കരണ ശാലകള്‍, പാല്‍ സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, ഹോട്ടല്‍, പൊടിമില്ല്, ഭക്ഷ്യ,പച്ചക്കറി സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, കാപ്പിപ്പൊടി,തേയില സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, മൂന്നു പശുക്കളില്‍ കൂടുതല്‍ വളര്‍ത്തുന്നത്, നാല്പതു കോഴികളില്‍ കൂടുതല്‍ വളര്‍ത്തുന്നത്..ഇവയെല്ലാം ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് നടപ്പാക്കിയാല്‍ അപ്രത്യക്ഷമാകും! കൂടാതെ പുതിയ ആശുപത്രികള്‍, വലിയ കെട്ടിടങ്ങള്‍, ഹൈവേ, റോഡിനു വീതികൂട്ടല്‍ ഇതിനെയൊക്കെ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ നടപ്പാകിയാല്‍ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. എന്നിട്ടും പറയുന്നു.. വികസനത്തെ ഒട്ടും ബാധിക്കില്ല എന്ന്!!! 30 ശതമാനത്തിൽ അധികം ചരുവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷി പാടില്ല എന്ന ഒറ്റ നിർദ്ദേശം
ഒന്നുമാത്രം മതിയാകും കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോര്ട്ട് തള്ളി കളയണം എന്നാവശ്യപ്പെടുവാൻ ... ഇന്നും അടിസ്ഥാന സവ്കര്യങ്ങളില്ലാതെ കഷ്ടപെടുന്ന മലയോര മേഖലയില്‍ പുതുതായി റോഡുകള്‍ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊടും ക്രൂരതയാണ്! കാലക്രമേണ കൃഷികള്‍ നിന്ന് പോകും. ആദിവാസികള്‍ പണ്ട് വനത്തില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവോ, തടവുകാര്‍ ജയിലിനുള്ളില്‍ എങ്ങനെ കഴിയുന്നുവോ, അങ്ങനെ ഈ പ്രദേശവാസികള്‍ക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. എന്നിട്ടും പറയുന്നു... ജനങ്ങളെ ഒട്ടും ബാധിക്കില്ല എന്ന്!!! ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിച്ചും അവരുടെ സഹകരണത്തോടെയും ഇപ്പോഴുള്ള നിയമങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി നടപ്പാക്കി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുക. നിയമം നടപ്പാകിയെ തീരു എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഇന്ത്യ മുഴുവന്‍ ഇത് നടപ്പാക്കുക. എന്നിട്ട് വീരവാദം മുഴക്കുക!!
Mathew Ozhukayil 2013-11-19 13:06:50 News
ചുവപ്പ് പട്ടികയില്‍പെട്ട വ്യവസ്സായങ്ങള്‍..അറവുശാലകള്‍, മാംസ സംസ്കരണ ശാലകള്‍, പാല്‍ സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, ഹോട്ടല്‍, പൊടിമില്ല്, ഭക്ഷ്യ,പച്ചക്കറി സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, കാപ്പിപ്പൊടി,തേയില സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, മൂന്നു പശുക്കളില്‍ കൂടുതല്‍ വളര്‍ത്തുന്നത്, നാല്പതു കോഴികളില്‍ കൂടുതല്‍ വളര്‍ത്തുന്നത്..ഇവയെല്ലാം ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് നടപ്പാക്കിയാല്‍ അപ്രത്യക്ഷമാകും! കൂടാതെ പുതിയ ആശുപത്രികള്‍, വലിയ കെട്ടിടങ്ങള്‍, ഹൈവേ, റോഡിനു വീതികൂട്ടല്‍ ഇതിനെയൊക്കെ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ നടപ്പാകിയാല്‍ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. എന്നിട്ടും പറയുന്നു.. വികസനത്തെ ഒട്ടും ബാധിക്കില്ല എന്ന്!!! 30 ശതമാനത്തിൽ അധികം ചരുവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷി പാടില്ല എന്ന ഒറ്റ നിർദ്ദേശം
ഒന്നുമാത്രം മതിയാകും കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോര്ട്ട് തള്ളി കളയണം എന്നാവശ്യപ്പെടുവാൻ ... ഇന്നും അടിസ്ഥാന സവ്കര്യങ്ങളില്ലാതെ കഷ്ടപെടുന്ന മലയോര മേഖലയില്‍ പുതുതായി റോഡുകള്‍ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊടും ക്രൂരതയാണ്! കാലക്രമേണ കൃഷികള്‍ നിന്ന് പോകും. ആദിവാസികള്‍ പണ്ട് വനത്തില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവോ, തടവുകാര്‍ ജയിലിനുള്ളില്‍ എങ്ങനെ കഴിയുന്നുവോ, അങ്ങനെ ഈ പ്രദേശവാസികള്‍ക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. എന്നിട്ടും പറയുന്നു... ജനങ്ങളെ ഒട്ടും ബാധിക്കില്ല എന്ന്!!! ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിച്ചും അവരുടെ സഹകരണത്തോടെയും ഇപ്പോഴുള്ള നിയമങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി നടപ്പാക്കി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുക. നിയമം നടപ്പാകിയെ തീരു എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഇന്ത്യ മുഴുവന്‍ ഇത് നടപ്പാക്കുക. എന്നിട്ട് വീരവാദം മുഴക്കുക!!                                                           
മണല്‍ വാരിയും, പാറ പൊട്ടിച്ചും, വയല്‍ നികത്തിയും പ്രകൃതിക്ക് ചേരാത്ത കാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോക്രിത്തരം തന്നെയാ...അവരെ തടയുന്ന ശക്തമായ നിയമം കൊണ്ടുവാ... അല്ലെങ്കില്‍ നിലവിലുള്ള നിയമം ശക്തമായി നടപ്പാക്ക്....ഇതെല്ലാം കേരളത്തില്‍ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കില്‍ നടന്നിട്ടുണ്ട് !. ഒരു പക്ഷെ വയനാട്ടിലും ഇടുക്കിയിലും നടക്കുന്നതിലും കൂടുതല്‍ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്,അല്ലെങ്കില്‍ നടന്നിട്ടുള്ളത് !!. അവിടെയെല്ലാം ഇതൊക്കെ ഇനിയും ആകമെന്നാണോ സുഹൃത്തുക്കളെ........?
Mathew Ozhukayil 2013-11-19 13:03:04 News
എന്ത് മാനദണ്ഡം വച്ചാണ് വാഗമണ്‍ ലിസ്ടില്‍ നിന്നൊഴിവായത്?  ആറളത്തിന്റെ അയല്‍പഞ്ചായത്ത്, വളരെയധികം ക്വാറികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന, പശ്ചിമ ഘട്ടം കടന്നു പോകുന്ന അയ്യന്‍കുന്ന്‍ എങ്ങനെ ഒഴിവായി? കേരളത്തില്‍ പശ്ചിമ ഘട്ടം മുറിയുന്നത് വാളയാറും പുനലൂരും ആണ് എന്നാണ് നമ്മള്‍ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ല മൊത്തത്തില്‍ ഒഴിവായത്? ചിന്തിക്കുക...                                                ചുവപ്പ് പട്ടികയില്‍പെട്ട വ്യവസ്സായങ്ങള്‍..അറവുശാലകള്‍, മാംസ സംസ്കരണ ശാലകള്‍, പാല്‍ സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, ഹോട്ടല്‍, പൊടിമില്ല്, ഭക്ഷ്യ,പച്ചക്കറി സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, കാപ്പിപ്പൊടി,തേയില സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, മൂന്നു പശുക്കളില്‍ കൂടുതല്‍ വളര്‍ത്തുന്നത്, നാല്പതു കോഴികളില്‍ കൂടുതല്‍ വളര്‍ത്തുന്നത്..ഇവയെല്ലാം ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് നടപ്പാക്കിയാല്‍ അപ്രത്യക്ഷമാകും! കൂടാതെ പുതിയ ആശുപത്രികള്‍, വലിയ കെട്ടിടങ്ങള്‍, ഹൈവേ, റോഡിനു വീതികൂട്ടല്‍ ഇതിനെയൊക്കെ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ നടപ്പാകിയാല്‍ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. എന്നിട്ടും പറയുന്നു.. വികസനത്തെ ഒട്ടും ബാധിക്കില്ല എന്ന്!!! 30 ശതമാനത്തിൽ അധികം ചരുവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷി പാടില്ല എന്ന ഒറ്റ നിർദ്ദേശം
ഒന്നുമാത്രം മതിയാകും കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോര്ട്ട് തള്ളി കളയണം എന്നാവശ്യപ്പെടുവാൻ ... ഇന്നും അടിസ്ഥാന സവ്കര്യങ്ങളില്ലാതെ കഷ്ടപെടുന്ന മലയോര മേഖലയില്‍ പുതുതായി റോഡുകള്‍ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊടും ക്രൂരതയാണ്! കാലക്രമേണ കൃഷികള്‍ നിന്ന് പോകും. ആദിവാസികള്‍ പണ്ട് വനത്തില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവോ, തടവുകാര്‍ ജയിലിനുള്ളില്‍ എങ്ങനെ കഴിയുന്നുവോ, അങ്ങനെ ഈ പ്രദേശവാസികള്‍ക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. എന്നിട്ടും പറയുന്നു... ജനങ്ങളെ ഒട്ടും ബാധിക്കില്ല എന്ന്!!! ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിച്ചും അവരുടെ സഹകരണത്തോടെയും ഇപ്പോഴുള്ള നിയമങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി നടപ്പാക്കി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുക. നിയമം നടപ്പാകിയെ തീരു എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഇന്ത്യ മുഴുവന്‍ ഇത് നടപ്പാക്കുക. എന്നിട്ട് വീരവാദം മുഴക്കുക!!
മാത്യു ഒഴുകയില്‍ 2013-11-19 12:58:55 News
ശരിയാ .... മണല്‍ വാരിയും, പാറ പൊട്ടിച്ചും, വയല്‍ നികത്തിയും പ്രകൃതിക്ക് ചേരാത്ത കാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോക്രിത്തരം തന്നെയാ...അവരെ തടയുന്ന ശക്തമായ നിയമം കൊണ്ടുവാ... അല്ലെങ്കില്‍ നിലവിലുള്ള നിയമം ശക്തമായി നടപ്പാക്ക്....ഇതെല്ലാം കേരളത്തില്‍ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കില്‍ നടന്നിട്ടുണ്ട് !. ഒരു പക്ഷെ വയനാട്ടിലും ഇടുക്കിയിലും നടക്കുന്നതിലും കൂടുതല്‍ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്,അല്ലെങ്കില്‍ നടന്നിട്ടുള്ളത് !!. അവിടെയെല്ലാം ഇതൊക്കെ ഇനിയും ആകമെന്നാണോ സുഹൃത്തുക്കളെ........?
kitty 2013-11-19 10:50:06 News
good job thomas
amaran 2013-11-19 10:21:41 News
just read the essay man! oomman chandy follower is hide there and you too read that kasthurirangan and gadgil report man!!
Manu 2013-11-19 10:08:01 News
what is the role of Oommen Chandy here man? Mr.Babu was talking all about so called 'Gods own Country'.
Korah Cherian 2013-11-19 09:39:39 News
Wish the vicar and the members of the church all the best
Pat 2013-11-19 08:00:04 News


"1977നു മുമ്പുള്ള മുഴുവന്‍ കുടിയേറ്റ കര്‍ഷകര്‍ക്കും പട്ടയം നല്‍കാന്‍ എടുത്ത തീരുമാനം ഒരിക്കല്‍പോലും നടപ്പാക്കാന്‍ മുന്‍കൈയെടുക്കാതെ ഇടുക്കിയിലെയും മറ്റും കര്‍ഷകരെ എക്കാലവും മുള്‍മുനയില്‍ നിര്‍ത്തി സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ താല്‍പര്യത്തിന് ഇരയാക്കുകയാണ് ഇരുമുന്നണിയും ചെയ്യുന്നത്."

കുടിയേറ്റ കര്ഷകര്ക്ക് അവരുടേ  നാലോ അഞ്ചോ എക്കർക്ക്   സ്വന്തമായി പട്ടയം കിട്ടിയാൽ , നേതാക്കന്മ്മാർ ,മുതലാളിമാരും  കൈയേറിയ  ആയിരം കണക്കിന് ഏക്കറുകൾ  മൂടി വക്കാൻ   പറ്റില്ലല്ലോ .അത് കൊണ്ട് കുടിയേറ്റ കർഷകരുഡേ പട്ടയം ഗോപി വരച്ചോള്.

ഇക്കൂട്ടർ എല്ലാ  കൂട്ടത്തിലും  എല്ലാം ഉണ്ട് !!

amaran 2013-11-19 07:40:03 News
കസ്തുരി rangan റിപ്പോർട്ട്‌ എന്താണ് ?പ്രകര്തിയേം മനുഷനെയും ഒരുപോലെ പരിപലിക്കെണ്ടാതുണ്ട് അവിടെയാണ് ജന ങ്ങൾ സംശ യക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഉമ്മന്ചാണ്ടി ഭക്തനായ താങ്ങല് പറയുന്നതില കഴംബില്ലായിന്നു legha ഉം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും !1 കൂടതൽ പഠിക്കാൻ സമയും കണ്ടെത്തുക
Koshy, Oommen (Renji) 2013-11-19 07:10:17 News
One of the best person among the best people I have met. Wish Thambichayan and team All the Best. They will win because they have chosen the best leader who always care for others too