Jack Daniel 2013-11-17 19:48:44 News
കള്ളനെ നമ്പിയാലും കുള്ളനെ നമ്പരുത് 
വിദ്യാധരൻ 2013-11-17 19:46:37 News
ഇല്ല കവിയിത്രി 
നിങ്ങൾ തൻ വിലാപം കേൾപ്പാൻ 
സമയം ഇല്ലെനിക്ക്
സമയം വിലയുള്ളതാണ് 
പൊന്നിൻ വില 
നില്ക്കുന്നിടം കുഴിതോണ്ടി വിൽപ്പതാണെൻ 
വ്യാപാരം 
തറവാട് കുളമാക്കിയാണിത് തുടങ്ങിയത് 
പിന്നെ ഞാൻ അയലുമുടിച്ചു 
പിന്നെ  നാടുമുടിച്ചു 
ഞാൻ മാത്രം അല്ല 
രാഷ്ട്രീയ താപ്പാനകൾ 
കരിച്ചന്തക്കാർ 
കേരളം കയ്യടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന 
ഭൂമി മാഫിയാകൾ എന്റെ കൂട്ടുകാർ 
നകരത്തിന്റെ അധോലോകങ്ങളിലും 
എന്റെ വേരുകൾ പടർന്നു കിടക്കുന്നു 
എന്റെ അടിവേരുകൾ മുറിക്കാൻ ഓങ്ങ് വോരെ 
ഒരു കിനാവള്ളിയായി ചുറ്റി 
ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലും 
കഥയും കവിതയും
കലാ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും 
ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു 
പത്രങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും 
എന്റെ ചൊൽ വരുതിയിൽ 
മതങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവും 
ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന വരയിൽ വന്നു 
തലകുനിച്ചു നില്ക്കും
എഴുത് എനിക്കായി കവിത രചിക്കു 
ഒരുകോടി വിലയുള്ള എന്റെ  ശ്രേഷ്ഠ 
ഭാഷയുടെ ഭാഗമാകൂ 
അതിനായി ഒന്ന് മാത്രമേ നീ 
ചെയ്യേണ്ട് 
അന്ന് ആ കിഴക്കാം തുക്ക് 
മലയുടെ മുകളിൽ കയറ്റി 
ചെകുത്താൻ മനുഷ്യ പുത്രനോട് ചോദിച്ചില്ലേ 
ഞാൻ ഇതെല്ലാം നിനക്ക് തരാം 
ഒന്ന് മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ട് 
എന്നെ ഒന്ന് വണങ്ങു 
നിന്റെ മണി മുത്തുപോലെയുള്ള 
ഭാഷയിൽ എനിക്കായി ഒരു കവിത 
എഴുതു, ഒരു ആധുനിക കവിത 
ആർക്കും മനസിലാകാത്ത 
ബാബേൽ ഗോപുരത്തിന്റെ താഴെ 
അന്നവർ സംസാരിച്ച ആ 
കലങ്ങിയ ഭാഷയിൽ  
എത്രനാൾ ഒരു കവിയാകാൻ
മോഹിച്ചവനാണ് ഞാൻ 
അല്ലെങ്കിൽ ആറുമുള
മുഴുവൻ വിറ്റു കാശാക്കും ഞാൻ 
 

വിദ്യാധരൻ 2013-11-17 19:20:02 News
ആധുനികം എങ്കിലും ജനപ്രിയനായ മറ്റൊരു കവിയാണ്‌ അയ്യപ്പ പണിക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനപ്രിയമായ ഒരു കവിതാ ശകലം 'മലയാളിക്കായി'

ജ്ഞാനം 

ഓർക്കുവിൻ തോഴരെ നമ്മൾ 
യാത്ര പോകുന്ന കാരണം 
ആര്യാവർത്തനം പുന:സൃഷ്ടി-
ച്ചവിടെ താമസിക്കുവാൻ 
ദൃഡപ്രതിജ്ഞ ചെയയ്തോരെ 
ഗോത്ര തലവരെ വരൂ 
ഗൗതമൻമാർ, കശ്യപ്ന്മാർ 
വസിഷട്ന്മാർ, പരാശരർ 
വിശ്വാമിത്രർ, ഭരദ്വാജർ
ഭാവിഗോത്ര  പ്രവർത്തകർ 
വന്നാലും യാത്ര പോകേണ്ടോർ 
ഒന്നന്നോയി നിരക്കുകുക 
നമെടുക്കേണ്ട ഭാരങ്ങൾ 
ഭാണ്ഡമായി കെട്ടി വയ്യുക്കുക
കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഗർവ്വങ്ങൽ 
മദ്ധ്യേ പാടേണ്ട പാട്ടുകൾ 
ചൊല്ലികേട്ടു രസിക്കേണ്ട 
കഥകൾ വൻ തമാശകൾ 
പാഥേയമവ നമ്മൾക്ക് 
ദീർഘയാത്രാന്തരങ്ങളിൽ 
അഭയാർഥികളല്ല നാം 
അക്രമിപ്പോരും അല്ല നാം 
ഭൂമി വില്പവരുമല്ല നാം 
ഭൂമി വാങ്ങുന്നും ഇല്ല നാം 
സാർത്ഥവാഹകരല്ലാ നാം 
ശാസ്ത്രഞ്ജർ തീർത്ഥയാത്രികർ 
കനൽ കണ്ണിൽ മിന്നിനില്ക്കും 
താരകത്താൽ പ്രോചോതിതർ 
കനിവിനാഴമെന്തന്നു 
കണ്ടുകണ്ടറിയുന്നവ്ർ
അറിവിന്റെ പുരാവൃത്തം 
തിരുത്തി എഴുതുന്നവർ 
ഒരുമിച്ചൊരു സംസ്ക്കാര 
തറ കെട്ടാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർ 
ചലിക്കും ബിംബമായി മാത്രം 
പ്രപഞ്ചത്തെ ഗണിപ്പവർ 
കാൽചവിട്ടാൻ ഇടം തേടി 
കാണാപ്പാതകൾ താണ്ടുവോർ 

മേൽപ്പറഞ്ഞ ആധുനിക കവിത ഏതൊരു സാധരനക്കാരനാണ് മനസിലാകാത്തത്, അമേരിക്കയിലെ മിക്ക കവികളും ഗൗതമൻമാർ, കശ്യപ്ന്മാർ വസിഷട്ന്മാർ, പരാശരർ വിശ്വാമിത്രർ, ഭരദ്വാജർ ഇവരുടെ ഒക്കെ പാരമ്പര്യം ഉള്ള മലയാള കവിതകളിലൂടെ (എഴുതിയ ചവറുകൾ ഫോറിൻ കവിത എന്ന് പറഞ്ഞു  പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്നതിനു മുൻപേ)   ഒരു ഗവേഷണം നടത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യവശ്യം ആണ്. പ്രത്യേകിച്ചു മാലയാളിയെപ്പോലെ ബഹുമുഖവ്യക്തിത്വം ഉള്ളവരും   "തലകൾ ഡിസ്റ്റിലരി കമ്പനികള്ക്ക് തീറെഴുതിയവരും" 
Jacob Mathew 2013-11-17 18:57:31 News
Wonderful kavitha. Absolutely match with Kerala polities and Indian as well.As a malayalee and born keralist , I can say this kavitha is written on Kerala congress (M) and (B).They are the worst party who follow this steps. Great Moncy ! .you did a great job with your Kavitha to narrate  this type of deity polities.  
വിക്കി ലീക്ക് 2013-11-17 13:17:42 News
വിദ്യാധരനും വായനക്കാരനും എന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് പ്രതികരിച്ചതിൽ സന്തോഷം.  വിദ്യാധരൻ വളരെ തുറന്നു എഴുതിയപ്പോൾ വായനക്കാരൻ ഇലക്കും മുള്ളിനും കേടുവരാതെ എഴുതി. കവിയെ പൂജിക്കാതെ കവിതയെ വിലയിരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ വായനക്കാരൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവികളുടെ ഹൈക്കുവിനെ വിലയിരുത്തിയത് വിദ്യാധരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളച്ചു കെട്ടി എങ്ങും തൊടാതെയാണ്. എന്തോ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയില്ലായിമ അതിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവികളെ അദ്ദേഹം അറിയാതെ പൂജിക്കുന്നോ ഒണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു ഒരു തോന്നൽ.  ഇത് ശരിയല്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ എല്ലാം മുഖം മൂടി വച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആരെ ഭയപ്പെടാന .വിദ്യാധരനെ പോലെ മുഖത്തടിച്ചു തന്നെ പറയുക. നഷ്ടപെടുവാൻ കാവ്യദേവതയുടെ കാലിലെ ചങ്ങല മാത്രം. മലയാള ഭാഷയെയും ഒക്കെ ഇല്ലായിമ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിയ അവസരവാധികളുടെ ചന്തിക്കു തൊഴിക്കണ്ട സമയം അധിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു 
വിദ്യാധരൻ 2013-11-17 07:46:51 News
വൈകാരിക സംഘർഷത്താൽ ഉറക്കം നഷ്ടപെടുമ്പോൾ (ചിലർ ഹൈക്കു എന്ന് വിളിച്ചതിന്റെ പരിഭാഷ")

    "ദൈവം ഒരു പ്രണയിതാവാണ് 
നമ്മൾക്ക് അവൻ പുഷ്പങ്ങൾ അയക്കുന്നു 
     വർഷത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും'

"           നദി 
നീലാകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു 
 ഒപ്പം നിശബ്ദമായി ചിന്തിക്കുന്നു "

"ദർപ്പണം ദർപ്പണം എല്ലാടവും 
 കാണുന്നവന്റെ പ്രതിച്ഛായ 
    നോക്കുന്നവന്റെയല്ല "

"ചില ദിവസം ജീവിതം വിടരുന്നു 
    ചിലത് കൊഴിയുന്നു 
കാലചക്രത്തിന് അനുസരിച്ച് "

'തുള്ളികൾ തുള്ളികൾ 
 കണ്ണ് നീർ തുള്ളികൾ 
ഒരു ദുഖ സാഗരത്തിന്റെ'

 

വികടൻ 2013-11-16 19:47:26 News
ഒരാധുനിക കവിത 
ഞാൻ വഴക്കൊണ്ടാക്കും 
എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കും 
ഞങ്ങള്ക്ക് പത്തു മക്കൾ 
വഴക്കിനു ഇപ്പോഴും കുറവില്ല 
പക്ഷെ ഇപ്പോൾ 
വഴക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ 
അവൾ ഇറങ്ങി ഓടും 
അയൽത്തുകാരി അവളോട്‌ ചോദിച്ചു 
നീ എന്തിനാ ഓടുന്നത് 
അവൾ പറഞ്ഞു 
ഇനി അധിയാനുമായി 
ഐനിക്കു വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല 
ഞാൻ പ്രസവിച്ചു മടുത്തു 
അയൽവക്കത്ത് കാരിത്തി 
മൂക്കത്ത് വിരൽ വച്ച് 
ഒരു കുഞ്ഞികാല് കാണാൻ 
കൊതിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി!
ഞാൻ നിറെ അതിയാനുമായി 
വഴക്കുണ്ടാക്കി കൊള്ളട്ടെ 
ഇത് കേട്ടപ്പോൾ 
അവൾ ഓട്ടം നിറുത്തി 
വീട്ടിലേക്കു തിരിഞ്ഞോടി 


വിദ്യാധരൻ 2013-11-16 16:28:06 News
ഇതിന്റെ സത്ത തീവ്രവാദികളുടെ തലമണ്ടയിൽ കയറി പ്രവർത്തിക്കാതെ മുഹറത്തിന്റെ ആഹ്വാനത്തിന് ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തി ലഭിക്കയില്ല. എങ്കിലും മനുക്ഷ്യ ജീവിതം ധന്യമാക്കുന്ന ഏതു ലേഖനങ്ങളും അഭിനന്ദനീയം തന്നെ 


k nair 2013-11-16 15:45:46 News
Excellent story!!! Keep writing!!!
Anthappan 2013-11-16 13:28:07 News
എന്റെ ഓ സി ഐ എവിടെവരെ ആയി ചേട്ടന്മാരെ? O.C. Mathai
പ്രവാസി മന്ത്രി ചത്താൽ ഉടനെ ശരിയാക്കാം മത്തായി ചുവപ്പ് നാട

The above question and answer section is really hilarious. It tells the story of the O.C.I struggle in USA, and the press release by various organizations and their so called leaders.  It is really a short story carefully crafted by two commentators from different places, probably.  O.C. Mathai, an ordinary person  trying for OCI card and caught up in the  Red tape but pointing everything to the useless ministry and the people run it. (a curse of the Indian bureaucratic society.  I select this as this weeks very thought provoking short story.
വിദ്യാധരൻ 2013-11-16 13:17:43 News
നല്ല സംരംഭം തന്നെ വായനക്കാരാ പക്ഷേ എന്തോ കത്തി കരിയുന്നുണ്ട്.  ആ കവിതാ 'സംഹാരത്തിനു' കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് തന്നെ ശരിയല്ല എവിടെയോ ഒരു പന്തികേട്‌ 'ഫൊക്കാനാ' എന്ന പേരുപോലെ ഒരു വിദേശി ചുവ.  സ്വന്തം വീട്ടിൽ അന്യനാവുന്ന അവസ്ഥ. കാരണം പലതുണ്ട്. അസ്തിത്വം നഷ്ടപെട്ടത് കൊണ്ടാവാം, അവഗണിക്കപെട്ടത്‌  കൊണ്ടാവാം. എന്തെല്ലാം തന്ത്രങ്ങളും തരികടകളും കാട്ടിയിട്ടും തന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലാല്ലോ എന്ന നിരാശ കൊണ്ടാകാം. എന്തെല്ലാം ഞങൾ ചെയ്യുത് കൂട്ടി. നാട്ടിൽ നിന്ന് കവികളെ കൊണ്ട് വന്നു അവരെ കൊണ്ട് ആമുഖം എഴുതിപ്പിച്ചു, അമേരിക്കയിൽ വരണം എന്ന അവരുടെ ആഗ്രഹ നിവർത്തി വരുത്തി, രഹസ്യമായി അവരുടെ മദ്യപാന ആസക്തിക്ക് ശാന്തി വരുത്തി, ഭാര്യേം മക്കളേം മറന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന പണം ചിലവഴിച്ചു എന്നിട്ടും എന്തോ! ഇപ്പഴും ഫോറിൻ ആണെന്ന തോന്നൽ. ആർക്കും മനസിലാകാത്ത കവിതകൾ രചിച്ചു, ആധുനികമായ ഒരു പേരുകൊടുത്തു നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെതായ ഒരു ലോകം കെട്ടി പെടുക്കണം എന്നിട്ട് പൊട്ടകിണറ്റിലെ തവളയെ പോലെ ഒന്ന് വിലസണം. ഈ കാവ്യ ലോകം അടക്കി ഭരിക്കണം. നമ്മളുടെ പേരും പെരുമയും എല്ലാ ദിക്കുകളെയും ഭേദിച്ച്  ലോകം എമ്പാടും പോകണം. അങ്ങനെ കൊടുത്തും വാങ്ങിയും (ശലോം ഫിലടെല്ഫിയോടു കടപ്പാട് ) ഈ ഫോറിൻ ഭാഷ വളരണം.  പക്ഷേ ഇപ്പഴും എന്തോ കത്തി കരിഞ്ഞു മണക്കുന്ന വായനക്കാരാ 

 
വിദ്യാധരൻ 2013-11-16 12:49:55 News
മലയാളിക്കൊരു മറുപടി 
  "ജന പ്രിയ കവിതയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ കാല്പ്പനികവും പുരോഗമനപരമായ അവതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറെ ഉയർത്തി നിറുത്തിയ"  ഇന്നത്തെ ആധുനിക കവികൾ പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക്‌ മനസിലാകാത്ത രീതിയിലാണ് കവിത എഴുതുന്നത്‌. അതിന്റെ പ്രധാനകാരണം 1) ഭാവന ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്  . ഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല്പം വെള്ളം അടിച്ചു വായിൽ വരുന്നത് എഴുതി വിടികയല്ല.  നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുകളുമായി അതിനു വളരെ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചുറ്റുപാട് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ തുടിപ്പുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രകൃതിയും അതിൽ ഉൾപ്പെടും. അതിൽ ജനനവും മരണവും പ്രണയവും ജീവിത നൈരാശ്യങ്ങളും എന്ന് വേണ്ട ഒഴിവാക്കാവുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല.  ഒരു ഭാവന സമ്പന്നനായ കവി ഇതിനെ സൂക്ഷമായി നിരീക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരാനു കാണാൻ കഴിയാത്ത പലതും അവൻ കാണുകയും അവന്റെ കവിതയിലൂടെയോ കഥയിലൂടയോ സാധാരണ ജനങ്ങളെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വിളിക്കുകയും, അവർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ പലതിലേക്കും ശ്രദ്ധ. ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആധുനിക കവിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രാസത്തിൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല. പക്ഷെ തീര്ച്ചയായും അത് ജനങ്ങളോടും പ്രകൃതിയോടും സംസാരിക്കണം. പ്രാസവും അലങ്കാരവും താളവും എല്ലാം, എന്തിനെയും തിരസ്കരിക്കാൻ തയ്യാറായി നില്ക്കുന്ന നമ്മുളുടെ എല്ലാം അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞ മനസിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചു 'മലയാളി ' മനസിലേക്ക് അടിച്ചു കേറ്റാനുള്ള ഉപാധി മാത്രമാണ്. ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ രാഗത്തിനും വ്രത്തത്തിനും നമ്മളുടെ വൈകാരിക തലങ്ങളുമായി ബന്ധം ഉണ്ട്. കവിതയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ഉഴിഞ്ഞു വച്ച പല കവികളും ഉണ്ട് . അതിനെ കീചക വേഷം കെട്ടി  മല പോലെ വന്നു ആടുന്ന അമേരിക്കയിലെ "കോക്കസ് " (ശാലോം ഫിലടെൽഫിയോടു കടപ്പാട് - ശലോമിന് ഒരു മറുപടി ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു -വേണമെങ്കിൽ ഈ മലയാളി എഡിറ്ററോഡു ചോതിച്ചാൽ അയച്ചു തരും) പാവം കവികൾ (പാവങ്ങളാ- അടുത്ത വീട്ടിലെ പരമു നായരും, ശങ്കരനും വരുഗീസുമാ - അല്പ്പം വെള്ളം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആധുനിക കവിതകളെ വരു) വെരുട്ടിയാൽ ഒരു യദാർത്ഥ വായനക്കാരൻ പേടിച്ചു മണ്ടുകയില്ല. കാരണം അവന്റെ വായാനാ ലോകം വിശാലമാണ് . വെറും ആധുനിക കവിത മാത്രം അല്ല.  അതുകാരണം ചിന്തിക്കാതെ മറുപടി എഴുതരുത് ആലോചിച്ചേ മറുപടി എഴുതാവു. സമയം ടുത്തോള് . എനിക്ക് ഇഷടം പോലെ സമയം ഉണ്ട് 
Malayali 2013-11-16 10:54:15 News
ജനപ്രിയമാകണമെങ്കിൽ വിദ്യാധരന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കവിത എഴുതുന്നവരും വായിക്കുന്നവരും താഴണം. ജനപ്രിയമാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലകൾ ഡിസ്റ്റിലരി കമ്പനികള്ക്ക് തീറെഴുതണം.  തീറെഴുതിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ളവരെ തല്ലാനും തെറി പറയാനും തൊടാനും തോന്നും.  അരാജകത്വം വര്ർദ്ധിക്കും. ജനപ്രിയം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ പൈങ്കിളി, ഇക്കിളി തുടങ്ങിയവയും ജനപ്രിയമാകും.  അപ്പോൾ 'മ' പ്രസിദ്ദീകരണങ്ങളും എഴുത്തുകാരും വര്ദ്ധിക്കും. നാട് വട്ടപൂജ്യമാകും.
Pallikonam Rajeev, Secretary, Kottayam Nattukootam 2013-11-16 09:44:16 News
Govinda Marar: Native of Ramamangalam but his birth place is Vennimala.
As said in the above article the birth place of Shadkala Govinda Marar is definitely Vennimala. His father's home was in Ramamangalam but he was born in Vennimala, his mother's home.
Traditionally Marar community trains and perform percussion instruments but as Govinda Marar was physically weak as a child he trained mainly vocal music. Marar's lifetime was approximately 150 years back. Successors of the contemporary musicians of Govinda Marar from Kottayam have many a stories to tell about Marar. As their ancestors considered him as a Guru.
Marar trained under his Maternal uncles till the age of 14. He performed Sopana music at Venimala Srirama-Lakshmana temple at  this period. After that he traveled all over India and deeply studied about different traditions of Indian music. Though he visited his mother's home in Vennimala at regular intervals.
An Iddaka crafted out of ivory and decorated with gold was gifted to Marar by Maharaja Swathi Thirunal. Govinda Marar's successors had the  Iddaka with them till recent times, but now the precious Iddaka is lost. There is a Memorial building at Venimala in the name of Marar built by Kerala Government.
 As Govinda Marar's father's home is at  Ramamangalam it is fare to call him a native of Ramamangalam. Marar's memory is kept alive at Ramamangalam through "Shadkala Govinda Marar Smaraka Kalasamity". It is highly appreciatable as Marar is recognized and revered at his native place where as his birth place neglected him! Yet it is a fact that Marar was born and spent his childhood in Venimala.
salom poulose, philadelphia 2013-11-16 08:50:01 News
മുല, യോനി, ലിംഗം ഇവയ്ക്കു ചുറ്റും മാത്രമാണോ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും കളികളിക്കുന്നത്? പേന (എഴുത്തുകോൽ), ബസ് ( ശകടം), ബസ് സ്റ്റോപ് ( വണ്ടി കാത്തു നില്ക്കണ കേന്ദ്രം), റ്റയി ( കണ്ഠ കൗപീനം), സാരി, ബ്ലൗസ്, പാന്റ്സ്, ഷർട്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ, മൗസ്, വിദ്യാധരൻ,കാര്, ലോറി, റോഡ്, വില്ല, പാർലമെന്റ് , ഗവണ്മെന്റ്, ഗസറ്റ് , കലണ്ഡർ, കീ ബോര്ഡ്, സ്റ്റേജ്, കർട്ടൻ, കുർബാന , ബെല്ല്, ബള്ബ്, ലൈറ്റ്, ബുക്ക്, പെൻസിൽ, വില്ലേജ് ആഫീസിലെ ആഫീസ്, സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, കോളജ്, സ്കൂൾ, ബെഞ്ച്, ബ്ലാക്ക് ബോര്ഡ്, എസ ഐ, കലക്ടർ, ടിക്കറ്റ്, ബിരിയാണി, ഫ്ലാറ്റ്, റം , ഓൾഡ് മങ്ക്, ഷിവാസ് റീഗൽ, ഈമലയാളി,ലാനാ, ഫൊക്കാനാ, ഫോമ, മോനിറ്റർ,സ്ക്രീൻ, ഡാൻസ്, ഡോക്ടർ, നേഴ്സ്, ബട്ടണ്, ഫുട്ബാൾ, ക്രിക്കറ്റ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് , ഡോക്ടരേറ്റ്, ബിഷപ്, അമൃതാനദമായി, എന്നിങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ചേര്ത്ത് പുതിയ പദാവലിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് പദശേഖരത്തിലേക്ക് എല്ലാ ഭാഷകളിൽ നിന്നും പുതു വാക്കുകള അന്യ ഭാഷകളിൽ നിന്ന്~ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാലാണ്~ ആ ഭാഷ വളരുന്നത്~. മലയാളവും സംസ്കാരവും ഗ്രാഹ്യ ത്യാഗ ബുദ്ധിയോടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ നടത്തി വളരണം. മനസിന്റെ അഹംഭാവം വിദ്യയെ ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഭാഷയും മനുഷ്യനും അങ്ങനെ . മലയാള ഭാഷയും കവിതയും സാഹിത്യവും വളരണമെങ്കിൽ പരസ്പരമുള്ള മലയാളിയുടെ പുച്ഛവും കളിയാക്കലും എന്നിൽ കഴിഞ്ഞ് ആരുമില്ലെന്ന ഭാവവും അസൂയയും ഫോറിൻ ‍ ഭ്രമവും കുറയണം . അല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷു പദങ്ങളല്ല മലയാളത്തിന്റെ പരാജയ കാരണം. വജൈനയും പീനിസ്സും ബ്രസ്റ്റും മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീം വിചാരകരാകുന്നതാണ്~ മലയാളിയുടെ തല കേവല ഡിസ്റ്റിലറിയായി ബിവറേജ് കമ്പനികൾക്ക്‌ കൊഴുപ്പേകാൻ മാത്രമുള്ളവരും എന്നും വിദേശിയെ തൊഴാൻ മാത്രമുള്ള പ്രവാസികളാകാനും കാരണം.